Beginsels van het burgerlyk regt: waerin d'oirsprong en aert der burgerlyke maetschappye en des oppergebieds, nevens de beste regeeringsvorm, de pligten der overheden en der onderdaenen, de magt van wetten te geven, den godsdienst te regelen en te handhaven, straffen opteleggen, cyns te heffen, enz. : ook het oorlogs- en vrede-regt, met de openbaere verbonden en traktaeten, midsgaders de voorregten der ambassadeurs en gezanten, zaekelyk overwogen en verklaerd worden : ten vervolge van de beginselen des natuurlyken regts

Cover
By Jan Bosch, 1752 - 644 Seiten
 

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Bibliografische Informationen