Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

non),

ca

1. m.

desponso, 1. (-a cause), extracta, 1. f. [ternas casus, 4. m. patrocinor, 1.

Eternal; æteraus, sempi. To eventilate , eventilo, 1. Espoused ; desponsus, des- Eternally; æternum, in æ. discutio, 3. ponsatus

ternum

Eventual; fortuitus To espy; speculor, l. ex. Eternity ; æternitas, 8. 1. Eventually; fortè, fortuna ploro, 1. (by chance), as- To eternize; æterno, 1.

Ever

(always); sein per, picio, 3. video, 2. Ethereal; æthereus

æternum; (any), ecquis, An esquire; armiger, 2. m. Ethic; ethicus, moralis ecquisnam, nunquis, (at scutiger, 2. m.

Ethics ; ethica, pl. n. mo. any time), ecquandò, siAn essay ; molimon, 3. n. res, pl. n.

quandò, unquàm, nuncuspecimen, 3. n. experi. To evacuate (ercipty),, va bi; (-after). indé, ab illo mentum, 2. 1. periclita cuo, l. evacuo, i. exhau

tempore ; . (ever and atio, 3. f. conatus, 4. m. rio, 4.

(3. f.

subindè ; (ever be. To essay; tento, 1. experi. An evacuation ; evacuatio, fore), usque antehàc; or, 4. Evacuative; purgane,

(for ever), in æternum An essence (being); natu tharticus

Everlasting; sempiternus, ra, 1. f. essentia, 1. f. To evade; evado, 3. vito, 1. æternus Essential; essentialis

illudo, 3.

Everlastingly; æternum Essentially; essentialiter, Evaded; evasus, devitatus An eversion; eversio, demonatura

Evangelical; evangelicus litio, 3. f. To establish; stabilio, 4. An evangelist; evangelista, Every: , quilibet, quisque, confirmo, 1. constituo, 3.

sexudo, 1.

singuli, quivis ; l-body), sancio, 4.

To evaporate; exhalo, 1. unusquisque; (-day), inEstablished ; constitutus, Evaporated; evaporatus, ex: diès, quotidie; (-occastabilitus, ratus, decretus halatus

[3. f.

sion), ex omni occasione; Ao establishment; stabili. An evaporation; exhalatio, (-bit), omninò, prorsus;

mentum, 2. n. firmamen-An evasion; techna, 1. f. l-side), undique ; (.thing

tum, 2. n. stabilimen, 3. n. vaframentum, 2. D. effu alone), singulatìm;(-way), An estate (means); res, 5. gium, 2. n. (sutus quoquoversùm ;(-year),

f. res familiaris, census, Evasive; vafer, fallax, ver. quotannis (ina, 1. f. 4. m. reditus, 4. m. bona, Evasively; yafrè, fictè Eversion; eversio, 3. f. ru. pl. n. opes, pl. f. divitiæ, The eucharist; eucharistia, Evidence (proof); testimopl. f. (-of life), status, 4. 1. f.

nium, 2. n. (witness), m. conditio, 3. f. ætas, 3. Eucharistical; eucharisticus testis, 3. c. g. (clearf. ratio, 3. f. (-of the ho an eve; vigiliæ, pl. f. pri ness), evidentia, 1. f. perdy), valetudo, 3. f. habi. die, diei

spicuitas, 3. f. tus, 4. m. (or order of Even, adv. (also); etiàm, To evidence ; probo, 1. tes. men), ordo, 3. quoque, omnino

tor, 1.

(tus nour), honor, 3. m. dig. (namely), nempè, nimi. Evident; evidens, manifes. nitas, 3. f.

rùm, scilicet; (even as), To be evident; consto, 1. Esteem; æstimatio, 3. f. quemadmodùm,

sicut,

appareo, 2. honor, 3. m.

æquè, atquè, perinde ac To make evident; illustro, To esteem; æstimo, 1. ha si;(equal, &c. adj.), æqua

1. patefacio, 3. beo, 2. duco, 3. pendo, 3. bilis, æquus, par,

Evidently; manifeste, aper (judge), existimo, 1. re- To make even adæquo, 1.

(bus puto, 1. statuo, 3. opinor, (smooth), polio, 4. com- Evil; malus, pravas, impro. 1. (-better), antehabeo, plano, 1. (demolish), di- An evil; malum, 2. n. dam. 2. (-grently), magnifacio, ruo, 3. demolior, 4.

num, 2. n. 3. ("less), postpono, 3. Even from; jam à, usque à ; An evil-doer; sceleratus,

(-worthy), dignor, l. (even now), modo jam scelestus, maleficus, pecTo be esteemed; æstimor, nunc; (even then), jam cator

1. (not to be esteemed), tum ; (even there), inibi Evil-minded; malignus sordeo, 2.

Even weight; æquilibrium, To evince; evinco, 3. pro. Esteemed; æstimatus, ha.

bo, l. bitus

The even, evening, or even. An evincing; evictio, 3. f. To estimate; æstimo, 1. tide ; vespera, 1. f. ves-To eviscerate; eviscero, 1. pendo, 3. per, 3. m.

exentero, 1. Estimated; eestimatus of the evening; vespertinus An eulogy ; laus, 3. f. en An estimate; pretium, 2. n. At even; vesperi, serd

comium, 2. n. Great estimation; dignitas, Evenly; æqualiter, constan. An eunuch ; eunuchus, 2. n. 3. f. tér

To evolve ; evolvo, 3. exAn estimator; calculator, Evenness; æqualitas, 3. f.læ plico, 1. æstimator, 3. m.

vor, 3. m. (-in temper), Evolution; evolutio, 3. i. To estrange ; alieno, 1. aba. æquaniinitas, 2. f. Evulsion ; evultio, 3. f. lieno, 1. An event; eventus,

En ewe ;

ovis færnina: An estreat, exemplum, 2. R. itus, 4. m, eventum, 2. n. (-lamb), agnus, 2. m-

m. (ho

vel ;

2. n.

na, 1. f.

rus

Excelled ; superatus, victus , To excoriate; excorio, I. An ewer; aqualis, 3. m. Excellence; excellentia, deglubo, 3. (3. f. Exact (accarate); accura præstantia, 1. f. [us Excortication; decorticat:o, tus, perfectus

Excellent; excellens,eximi- An excrement; excremenTo exact (demand); exigo, Excellently; egregie, opti. tum, 2. n. 3. fagito, 1. (-upon), op mè

An excrescence; tuber, 3. n. prim, 3.

An excelling;antecessio,3.1. Excretion ; excretio, 3. f. An exacter; exactor, op. Excentric; excentricus, ir- To excruciate; excrucio, pressor, 3. m.

regularis

(3. f. 1. torqueo, 2. Exaction; exactio, 3. f. op- Excentricity; excentricitas, To exculpate;

purgo, l. pressio, 3. f. (em Except (unless); nisi, ni; culpâ liberare

(tas Kxactly; exactè, ad ungu. (saving), præter, nisi, ex: Exculpated ; culpâ liberaExactness (accuracy); ac tra; (except that), nisi An excursion (in a subject, caratio, 3. f. (neatness), quòd, nisi si

or discourse), digressio, concinnitas, 3. f.

To except; excipio, 3. exi 3. f. (-into a place), exTo exaggerate; exaggero, mo, 3. excludo, 3. secer cursio, 3. f, incursio, 3. f. 1. aggravo, 1.

no, 3. oppugno, l. repu impetus, 4. m. incursus, An exaggerating ; exaggera dio, l. demo, 3.

4. m. tio, 3.7.

An exception; exceptio, 3. f. Excursive; errans, devius To exalt (lift up); exalto, Exceptionable ; exceptioni. Excusable; excusabilis 1. eveho, 3. (praise), ex bus obnoxius

An excuse; excusatio, 3. f. tollo, 3. celebro, 1. Excess ; excessus, 4. m. in. purgatio, 3. f. causa, 1. f. Exalted : elatus, evectus; temperantia, 1. f.

To excuse (one's sell); se (excellent), excellens, Excessive; nimius, immo excusare egregius, sublimis

dicus

To be excused from doing ; . An exaltation; exaltatio, Excessively; immoderate, immunitatem obtinere elatio, 3. f.

immodicè

(3. f. Excused ; excusatus, purExamination ; inquisitio, 3. Excessiveness; superfluitas, gatus, immunis factus

f examen, 3. n. interro. To exchange; permuto, 1. Execrable ; exsecrabilis, digatio, 3. f. (-of accounts), commuto, 1. rationum comparatio An exchange; mutatio, 3. f. Execrably; nefariè, odiosè To examine (ask questions), commutatio, 3. f. (-to To execrate ; exsecror, 1.

interrogo, 1. (weigh, or meet in), excambium, 2. devoveo, 2. (votus consider), expendo, 3. n, byrsa, 1. f.

Execrated ; exsecratus, de. (-precisely), scrutor, 1. An exchanger; nummulari. An execration : exsecratio, inquiro, 3.

us, 2. m.

[tio, 3. f.

3. f. diræ, pl. f, Exanined; examinatus, per- An exchanging ; commuta- To execute (perform), exepensus

(m. The exchequer; ærarium, quor, 3. (-orders), transi. Aii examiner; inquisitor, 3. 2. n. hscus, 2. m. scaccaAn examining ; examinatio, rium, 2. 11.

Executed; perfectus, geg. 3. f.

Excision; excisio, ampu. tus, ritè peractus, capite Au example; exemplum, 2. tatio, 3. f.

plerus n. specimen, 3. n. (-as To excite ; excito, 1. stimu- An executor ; actor, 3. m. for example), cxempligra lo, 1.

[tor, 3. m. An executing, or execution; tia

Anexciter; instigator, irrita executio, 3. f. (-of a ma. To exanimate (discourage); An exciting, provocatio, in lefactor), supplicii capiexanimo, 1. citatio, 3. 1.

talis infictio To exasperate ; exaspero To exclaim; exclamo, 1. A place of execution ; fur 1. lacesso, 3. irrito, .. ex. (-against), declamitare in

ca, 1. f. acerbo, 1.

aliquem, oppugno, l. An executioner; carnifex, To exceed; excedo, 3. An exclaimer; clamator, 3. 3. m. transcendo, 3. supero, 1.

(tio, 3. f. An executive power; adml. vinco, 3. præsto, I. abon. An exclamation ; exclama nistratio, 3. f. (rator

do 1.affluo, 3. præpolleo, 2. To exclude; excludo, 3. ex. An executor; testamenti cuExceeded; superatus, vic cipio, 8.

Exemplarily; insiguitèr Excluded; exclusus, exemp- An exemplification ; exemExceeding (surpassing); tus

plar, 3. n. præstans, excellens; (ex. An excluding; exclusio, 3. t. To exemplify (copy); tran. cessive), nimius, immodi- Exclusive ; exclusorius; (-of scribo, 3. (illustrate), excus; (adv.), valdè, vehe. that), præter, extra

plico, 1. mentér

Exclusively; cum excepti- An exemplifying: descripAn exceeding ; excessus, 4. one

tio, expositio, 3. f. (egregiè To excommunicate; excom. To exempt (free); eximo, 3. Exceedingly; valde, eximie, munico, 1.

libero, 1. To excel; excello, 3. emi- Excommunication ; excom. Exempt; exemptus, immuneo, 2. præsto, l.supero, 1. municatio, 3. f.

uis

go, 3.

m.

tus

in.

f. spes

lis

An exemption ; exemptio, An exorcism; exorcismus, | Explated; expiatus, placaimmunitas, 3. f.

2. m.

(m.

tus Exequies; exequiæ, pl. 1. An exorcist; exorcista, 1. An expiation; expiatio, piafanus, 3. n.

An exordiam; exordium, tio, 3. f. An exercise ; exercitium, 2. 3. n. proæmium, 2. n. pro- Expiatory; expiatorius n. (task), pensum, 2.11. logus, 2. m.

To expire; expiro, l. finior,4. To exercise; exercem, 2. Exotic ; exoticas, externus Expired; mortaus, determi

(-au office), fungor, 3. To expand; expando, 3. ex. natus To be exercised in ; occu plico, 1.

An expiring, or expiration; por, l. versor, 1.

The expanse; expansum, 2. exitus, 4. m. finis, 3. d.g. Exercises ; certamina, pl. n, æther, 3. m. vacuum, 'To explain ; explico, 1. exn. ludi, pl. m. 2. n.

pono, 3.

(3. m. To exert; exhibeo, 2.(-one's An expansion; expansio,3. f. An explainer; explicator,

self), viribus eniti To expatiate ; exspatior, 1. Explanation ; explanatio, Exerted; contentus

vagor, l.

[ro, 1. expositio, 3. f. To exhale, exhalo, l. expi. To expect; expecto, I. spe- Expletive; expletivus ro, 1.

(sus Expectation ; expectatio, 3. To explicate ; explico, 1. Exhaled ; exhalatus, emis

[ratus

enodo, l. An exhalation;exhalatio,3.f. Expected; expectatus, spe- Explicit; explicitus, clarus, To exhaust; exhaurio, 4. Expectoralion ; exscreatio, apertus, distinctus, perebibo, 3. [nanitus 3. f.

spicuus Exhausted; exhausius, esi Expedient; commodus, ati- Explicitly: clarè, distincie An exhausting; exinanitio,

To explode; explodo, 3. re3. f. An expedient; ratio, 3. f. jicio, 3.

(tus To exhibit; exhibeo, 2. os. modus, 2. m. (prodest Exploded; explosus, rejectendo, 3.

It is expedient; expedit, An exploding; explosio, exan exhibiting, or exhibi- Expediently; commodè, ap: actio, 3. f. tion; exhibitio, 3. f. propo

[celero, 1. An exploit; actum, 2. n. sitio, 3. f.

To expedite ; expedio, 4. ac facinus, 3. n. To exhilarate ; exhilaro, 1. Expedition ; festinatio, 3. f. To explore ; exploro, 1. exlætifico, 1. lætatus properatio, 3. f. (-of-sol. quiro, 3.

(tatus Exhilarated; exhilaratus, diers), expeditio, 3. f. Explored; exploratus, tenExhilarating; lætans, læta- Expeditious; impiger, stre- An exploring; indagatio,3. f. bilis

An explosion; explosio, 3. To exhort ; adhortor, 1. su. Expeditiously ; expedite, f. fragor, 3. m. sonitus, adeo, 2. celeriter

4. m. An exhortation; hortatio, To expel; expello, 3. pello, To export; exporto, 1. 3. f. monitum, 2. n.

3. arceo, 2.

(tus transveho, 3. Exhortative; suasorius Expelled expulsus, exac- Exportation; exportatio,3.f. Exhorted; monitus, admo. An expeiling; expulsio, 3. f, Exported; exportatus, denitus

Expense; impensa, 1. f. portatus An exhorter; hortator, 3. m. sumptus, 4. m.

To expose; expono, 3. obAn exhorting; hortatio, 3. f. To expend ; expendo, 3. in. jicio, 3. (-to view), exhiAn exigence; necessitas, 3. sumo, 3.

beo, 2. (uncover), detef. angustia, 1. f.

Expensive; carus, prodigus go, 3. retego, 3. nudo, l. An exile ; exul, 3. c. g. ex. Expensively; prodigè, effusé An exposition; interpretatorris, 3. c. g. (2. n. Expensiveness; profusio,3.f. tio, 3. f.

{um, 2. n. Exile (banishment);exilium, Experience; experientia, 1. A short exposition; scholi. To exile; relego, 1. aman f. usus, 4. m.

An expositor; interpres, 3. do, 1. (to be exiled), in To experience; experior, 4. C. g. exilium, peli, vel agi Of no experience; inexper- To expostulate; expostulo, To exist; existo, 3. sum

1. conqueror, 3. Existence; existentia, 1. f. Experienced; expertus, ex-An expostulation ; expostuExistent, existing: existens periens, peritus, sciens latio, 3. f. An exit ; exitus, 4. m. even An experiment; experimen- To expound: expono, 3. extus, 4. m. [levo, 1.

tum, 2. n.

plico, 1. enarro, l. interTo exonerate; exonero, 1. Experimental; usu compa pretor, 1. {plicatus Exorable ; exorabilis, pla

(gnarus Expounded; expositus, excabilis

Expert; expertus, peritus, An expounder ; explicator, Exorbitance ; nimietas, 3. f. Expertly; perite, scienter 3. m. interpres, 3. c. g. Exorbitant ; nimius, immo Expertuess i, peritia, 1. f. An expounding ; expositio, Exorbitantly; nimid, immo- Expiable ; piabilis, placabi. To express; exprimo, 3. narTo exorcise; exorcizo, 1.

ro, 1. (-one's mind), e. adjuro, 1.

(3. f. To expiate; expio, 1. lus. nuncio, 1. (delincate), de An exorcising: adjuratio, tro, 1.

lineo, 1.

nuus

tus

ratus

Jis

Express; apertus, certus, 3. deleo, 2.

Extricated; extricatus, liclarus

An extinguishing; extinc beratus An express; nuncius velox tio, 3. f.

Extrinsically; extrinsecus, Expressed ; expressus, pro-To extirpate ; exstirpo, 1. extrà

[lo, 3. latus

eradico, l. [evulsus To extrude ; ejicio, 3. pel. Expressly; distinctè, planè Extirpated; exstirpated, Extrusion ; extrusio, expul. An expression (sentence): An extirpating; exstirpa sio, 3. f. sententia, 1. f. (word), tio, 3. f.

Exuberance; copia, redun. dictio, 3. f. dictum, 2. n. To extol; laudo, 1. collau dantia, 1. f. (dundans Expressive; significans, de do, 1. prædico, 1. laudi. Exuberant; exuberans, re notans

bus efferre

To exult; exulto,l. gestio, 4. Expressively ; significantèr Extolled ; laudatus, mag. An exulting, or exultation; Expressiveness; significa nificatus

exultatio, 3. f. lætitia, 1. tio viva

An extoller; laudator, 3. m. f. gaudium, 2. n. To exprobrate (upbraid); ex- An extolling; laudatio, 3. f. An eye; oculus, 2. m. (loop), probro, 1.

Extorsive; injustus, iniquus ansula, 1. f. (-of a nee. An expulsion ; expulsio, ex: To extort; extorqueo, 2. di dle), foramen, 3. n. (-of a actio, 3. f. (deleo, 2. ripio, 3.

flower,or plant),gemma, l. To expunge; expungo, 3. Extorted; extortus, direptus f. germen,3. n.(-in a doub. Exquisite, exquisitus, elabo- Extortiou ; expilatio, direp let), ocellus, 2. m. (-wit. ratus, summus, acerrimus tio, 3. f.

ness), testis oculatus Exquisitely; exquisitè, ac An extortioner; extortor, 3. Eye (adj.); oculatus Curate

m. expilator, 3. m. exac-Of the cye; ocularis Extant; extans, comparens tor, 3. m.

One-eyed ; monoculus To be extaut; exsto, 1. su. To extract; extraho, 3. ex-Eye-lids ; palpebra, pl. f. persun

promo, 3. exprimo, 3. edu | Hair of the eye-lids; ciliun, An extasy ; exstasis, 3. f. co, 3. excerpo, 3.

2. n.

(3. u. Extemporary; extemporalis An extract (draught); ex. Web in the eye; leucoma, Extempore; haud præmedi emplar, 3. n. excerptum, As dear as the eyes; oculitatus

2. n. (descent), genus, 3. tus To extend; extendo, 3. di n. stirps, 3. f. (epitome), Before one's eyes; in oculis lato, 1. propago, 1.

compendium, 2. n. (ché- Eye-salve; collyrium, 2. n. Extended; extensus, diffu mical.), expressio, 3. f. The eye-sight ; acies oculi

sus, porrectus, dilatatus Extracted; extractus, ex Eye-service; perfunctorius An extension ; extensio, pressus, excerptus, pro cultus prolatio, 3. f.

ductus, ortus

An eye-sore; odiosus Extensive; latè patens, dif. An extraction ; prosapia, 1. To eye; intueor, 2. aspicio, fusus f. genus, 3. n. stirps, 3. f.

3. (-wantonly), oculis veExtensively; latè, diffasè origo, 3. f.

nari Extensiveness; diffusio, 3. f. Extraneous; extraneus, ex Eyed (full of eyes); oculaExtent; spatium, 2. n. am ternus

tus, fistulosus; (looked plitado, 3. f. (-of capaci- Extraordinarily; rarò, valde upon), intentè spectatus ty), captus, 4. m. (-of Extraordinary ; insolitus, Blear-eyed ; lippus country), fines, pl. m. inusitatus

Grey-eyed; cæsius tractus, 4. m. (law-term), Extravagance ; luxuria, 1. f. An eylet, islet; insula parextenta; 1. f.

profusio, 3. f. prodigentia, va in fluvio To extenuate (lessen); ex

1. f. tenuo, 1. emacio, 1. dimi- Extravagant; prodigus, efnuo, 3. (excuse), excuso, fusus; (impertinent), in1. deprecor, 1. eptus, insulsus; (exces

F Extenuated; extenuatus, sive), immodicus ; (disor. elevatus

[3. f.

derly), perditus ; (-opiui. Extenuation; extenuatio,

FABLE ; fabula, 1. f.

A

on), vaga opinio Exterior; exterior, externus Extravagantly ;

commentum, 2. n.

absurde, Fabled ; fictus, confictus To exterminate; extermino, profusè, immoderatè, per- To fabricate; fabrico, I. exstirpo, 1.

strov, 3. An extermination ; exstir. Extreme; extremus, sum Fabricated ; fabricatus, fic. patio, 3. f. mus

tus External; externus, exterus Extremely ; summè, valdè Fabrication; fabricatio, 3. f, Externally; extrinsecùs, ex- Extremity (utmost' part); A fabric; ædificium, 2. n. trà

(tus extremum, 2. n. (disExtinct; extinctus, defune.

structura, 1. f.

tress), miseria, 1. f. (ut. Fabulous ; fabulosus, fictus To be extinct; extinguor, 3. most extremity), rigor Fabulously; fabulose, fctè An extinction; extinctio, 3. f. interitus, 4. m.

A face; facies, 5. f. vultus, To extricate; extrico, 1. li. 4. m. os, oris, 3. n. (con. To extinguish; extinguo, bero, 1.

fidence), fiducia, 1. 1. (-of

dite

summus

as

affairs), status, 4. m. (ap. tum, 2. n.

conclao, 3. procido, 3. pearance), species, 6. t. A failure ; culpa, 1. f. procumb, 3. (-down Face to face; coràm, facie Fain (desirous), cupidus,

ship),

deiatenus

avidus, (obliged), coactus bor, 3. ( down together), To face (look at); intueor, Faint (weak); languidus, corruo, 3. (.down under), 3. aspicio, 3.

debilis; (slack), remissus; succumbo, 3. (-into), il. Bare-faced ; impudens (weary), lassus; (fcaring), labor, 3. incido, 3. (-off), Double-faced; bifrons, si. timidus; (obscure), obscu decydo, 3. deficio, 3. de. mulator, 3. m. rus, caligans

clino, 1. (-on), aggredior, Facetious; facetus, lepidus To faint away; animo liu 3. (-out, or happen), conFacetiously ; faceté, lepidè qui

tingo, 3. (-out of), excido, Facetiousness; lepor, 3. m. Paint-hearted; meticulosus, 3. (-to), aggredior, 3. Facile ; facilis, affabilis timidus

(tas, 3. f.
(-upon),

recumbo, 3. To facilitate; expedio, 4. Faint-heartedness; timidi. upon, as an enemy), solvo, 3.

Painting ; languens, fessus adorior, 4. invado, 3. Facility; facilitas, 3. f. (-in A fainting away; deliquium Ready to fall; caducus, despeaking), sermo promp animi

cidaus tus

(dite Faintly; timide, remisse Fallen ; lapsus, relapsus, With iacility; facilè expe. Faiatuess; languor, 3, m. fortnitus ; -out with), ofA facing (of danger); peri- Fair (beautiful): pulcher;

fensus clitatio, 3. f.

(clear),, clarus, splendi- Falling; labens, collabens; Facings; orgamenta vestis dus; (honest), justus, (-down), prolapsus, ruiFacinorous; pravus, sce æquus; (fair spoken), nosus lestus

blandiloquus; (-words), |A falling (away); defectio, A fact; factum, 2. n. ges blanditia, pl. f. (fair and 3. f. (-out with), dissidia tum, 2. n. facinus, 3. n. softly), festina

lentè, um, 2. n. (-of water), caIn fact; reverà

(-weather), cælum sudum taracta, 1. f. A faction ; factio, conspira- To be, or look fair; niteo, 2. Fallacious; fallax tio, 3. f.

(sus Togrowfair;sereno, l.mico,l. Fallaciously; fallaciter, doFactious; factiosus, seditio- A fair; nundinæ, pl. f. (of Jose Factiousness; partium stu. a fair), nundinalis, nun Fallaciousness ; dolus, 2. m. dium

dinarius

A fallacy; fallacia, l. f. soFactitious; factitius To keep a fair; nundinor, 1. phisma, 3. n. A factor; negotiator, insti. A fairing; strena, 1. f. do- Fallible ; incertus, fallens, tor, 3. m.

num, 2. a.

A fallow-field ; novale, 3. n. Factorage; mercaturæ pro- Fairly ; venustè, probè, ap. Laid fallow; incultus, derecuratio tè, æquè, justè, integre

lictus A faculty; facultas, 3. f. Fairness (in complexion); Fallow (in colour); fulvus, professio, 3. f. (leave), pulchritudo, 3. f. (-in deal helvus

ing), æquitas, 3. f. False ; falsus, fallax, pravus, To fade wither); deflores. A fairy; lamia, 1. f. nym perfidus, vitiosus, spurius co, 3. (decay), debilitor, pha, I. f.

Falsehood; mendacium, 2. 1. deficio, 3.

Faith; fides, 5. f. fiducia, 1.f. n. dolus, 2. n. Faded ; faccidus, marcidus Faithful; fidelis, fidus Falsely; falso, subdole Fading ; languidus, caducus Faithfully; fideliter, fide Falseness; perfidia, 1. f. A fading; languor, marcor, Faithfulness; fidelitas, inte dolus, 2. m. 3. m. gritas, 3. f.

To falsify; suppono, 3. cor. To fag; cædo; 3. laboro; 1: Faithless (not believing): rumpo, 3. adultero, 1. defag ;

pravo, 1. commisceo, 2. posterior

trusted); perfidus To falter ; hæsito, l. defiA fagot; fascis, 3. m. A falcon; accipiter, 3. m. cio, 3. To tail (act.); deficio, 3. re falco, 3. m.

Fame (report); fama, 1. f. linquo, 3. (neut.), suc- A fall; casus, 4. m. lapsus, rumor, 3. m. (reputation), cumbo, 3. excido, 3.(-of 4. m. ruina, 1. f.

existimatio, 3. f. duty), delinquo, 3. (break To fall; cado, 3. (-abroad), Famed; clarus, celebratus as a tradesman), contur adorior, 4. (-as hair), de Familiar; intimus, usitatus, bo, 1. decoquo, 3.

fluo, 3. (-in price), evil. facilis Without fail; certò, planè esco, 3. (abate), decres Familiarity; familiaritas,3. f. Failed; destitutus, derelic co, 3. (-as wind), sileo, Familiarly; familiariter tus

2. (-a tree), cædo, 3. (-a- A family (household), fam. Yailing ; lapsus, fallens

sleep), obdormisco, 3. lia, 1. f.(stock), prosapia, A failing (ceasing); remis. (-in love), amo, 1. (-into 1. f. genus, 3. n.

sio, 3. f. (deficiency), de a passion), exardesco, 3. of the family; domesticus, fectus, 4. m. (disappoint (-away), deficio, 3. mar. gentilis ment), frustratio, 3. f. cesco, 3. (-back), recido, A famine; faines, 3. f. ine fault), culpa, 1. f. delic. 3. relabor, 3. (-down),

dia, 1. f.

« ZurückWeiter »