Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

AM Y FLWYDDYN 1890.

LLYFR XLV.

CAERNARFON: D. W. DAVIES & CO.

MDCCCXC.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

CYNHWYSIAD.

IONAWR.

Tu dal. Y Ddeddf Addysg Ganolraddol Gymreig, 1889. Gan y Parch. David Evans, M.A.

5 Cymeriad. Gan y Parch. J. J. Roberts

22 Roger Williams : Myfyrdraeth. Gan Art ro

28 Samuel Johnson. Gan y Parch. T. Morris Jones

32 Gwleidyddiaeth yn y Talaethau Unedig. Gan William Lewis Jones, B.A. 43 “Y Gwrthwynebwyr” yn Heb. x. 27. Gan y Parch. W. Morris Lewis Tywodyn. Gan G. J, Williams, F.G.S.

61 Ar ol Marw. Gan y Parch. William Williams

65 Plant y Flwyddyn. Gan Isallt Moesoldeb y Beibl. Gan y Parch. David Edwards

81 Nodiadau Llenyddol

88

80

MAWRTH.

...

93 102 109

111 118 124

Rhai Sylwadau ar Ysbrydoliaeth. Gan y Parch. John Hughes, D.D.
Dewiniaeth. Gan y Parch. William Richards, M.A.
Yr Amheuwr yn y Glyn. Gan Dyfed
Yr Eglwys yng Nghymru. Gan yr Hybarch Archddiacon Howell, B.D.,

F.S.A.
Mynyddog. Gan y Parch. Abraham Roberts
Dydd Gwyl Dewi. Gan y Parch. J. Myfenydd Morgan
Y Quarterly Reriew a'r Newbery House Magazine ar Ymneillduaeth

yng Nghymru. Gan y Parch. Joseph Evans
Alcohol. Gan Roland Williams
Home Rule i Gymru. Gan W. J. Parry
Y diweddar Barch. T. J. Jones-Lewis, B.A. Gan y Parch. D. Egryn

Jones, M.D.
Caercystenyn Gan y Parch. David Griffith
Adroddiad y Tri Barnwr. Gan y Parch. Daniel Rowlands, M.A.
Nodiadau Llenyddol

...

125 135 139

..

144 153 156

163

MAI.

Creadigaeth ynte Ymddadblygiad ? Gan y Parch. G. Ellis, M.A.
Herod Fawr a'r Baban Iesu. Gan y Parch. J. E. Davies, M.A.
Ein Cened!garwch. Gan y Parch. O. L. Roberts
Degymau. Gan Ei Anrhydedd y Barnwr Homersham Cox
Cynnydd Rhyddid. Gan y Parch. R. H. Morgan, M.A.
Erfyniad. Gan yr Hybarch Archddiacon Howell, B.D., F.S.A....
Cyngres yr Eglwys yng Nghaerdydd. Gan y Parch, J. Morgan Jones
Caneuon Goethe. Gan Elfed
Yr Hybarch Archddiacon Howell yn St. Margaret, Westminster, a'r Tra

Pharchedig Esgob Llanelwy yn St. Paul's. Gan y Parch. W. Ryle
Davies ...

173 185 193 198 202 212 212 219

[ocr errors]

227

« ZurückWeiter »