Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

V. . 1. Concinit Græc. ad verbum. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. legit : Et fa&um eft verbum Domini ad Jonam iterum, dicens.

. 2. Eadem exhibet Græc. edit. Rom. deletâ unâ conjunct. &, poft 1. furge; fed addunt Ald. & Compl. cum Mf. Alex. Similiter apud Lucif. Cal. I. 2. pro S. Athan. p. 213. c. Surge, & vade, &c. quæ fupra, præter unum fecundùm, pro juxta.

#. 3. Confonat Græc. nifi quòd tollit ei, ante locutus fuerat. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. legit : Et furrexit Jonas, & abiit in Niniven, fecundùm quæ locutus eft Dominus ei erat autem Ninive civitas magna à Deo, ficut iter tridui. Similiter apud Tichon. reg. 4. p. 58. b. erat Ninive civitas magna à Deo; Mf. Rem. Nineve civitas magna Dei. Apud Auguft. 1. 2. cont. Gaud. to. 9. 674. e. Surrexit Jonas, & abiit in Ninivem: Ninive autem civitas magna erat, quafi via tridui.

. 4. Sic iterum in Græco. Ad hoc autem, Adhuc tres dies, Theodoretus ait, Nobilio tefte, Aquilam, Symm. Theod. quadraginta dixiffe dies: confentiunt etiam bis, inquit, Syrus & Hebraus: & poft pauca: Credibile autem eft etiam LXX. concordem aliis pofuiffe numerum; fed, qui ab initio fcripferunt, erraffe in hoc, ac deinceps in omnia exemplaria permanaffe editionem: Eixos dè my rỪs O. oúμφωνον τοῖς ἄλλοις τεθεικέναι τὸν ἀριθμόν τις διὲς τὴν ἀρχὴν ἐγραψαμένος, ἁμαρτεῖν περὶ τετο, εἶτα ὕτω γενέθαι πᾶσιν τῶν ἀντιγράφων τὴν ἔκδοσιν. Hieron. etiam in comment. ait: Trinus numerus, qui ponitur à LXX. non convenit pænitentiæ; fatis miror cur ita translatum fit, cùm in Hebræo nec litterarum, nec fyllabarum, nec accentuum, nec verbi fit ulla communitas; tres enim dicuntur falos, & quadraginta, arbaim: attamen ipfe 1. 3. cont. Pelag. to. 4. 536. f. legit: Adhuc tres dies, & Ninive fubvertetur. Auguft. verò quæft. 169. in Gen. to. 3. 420. c. utramque fcripturam cùm ex Hebr. tum ex LXX. admittit, dicens: In Hebræo de Ninivitis apud Jonam prophetam fcriptum: Quadraginta dies, & Ninive evertetur..... nec tamen putandum eft iftum numerum ludui pœnitentium tantummodo convenire: nec LXX. Interpretes, quos legere confuevit Ecclefia, erraffe credendi funt, ut non dicerent, Quadraginta dies, fed Triduum, & Ninive evertetur. Majore quippe auctoritate praditi quàm interpretum officium eft, prophetico Spirita, quo etiam ore uno in fuis interpretationibus, quod magnum miraculum fuit, confonuiffe firmantur, triduum pofuerunt, quamvis non ignorarent quod dies quadraginta in Hebrais codicibus legerentur..... Non ergo dicamus unum borum falfum effe, 5 pro aliis Interpretibus adversùs alios litigemus; cùm & illi, qui ex Hebræo interpretantur, probent nobis hoc fcriptum effe quod interpretantur; LXX. & Interpretum auctoritas, que tanto etiam divinitus facto miraculo commendatur, tanta in ecclefiis vetuftate firmetur. Non prætermittenda quoque illa que Auguft. 1. 18. de civit. Dei, c. 44. to. 7. 526. d. ita perfequitur, conciliandæ Tom. II.

.

utriufque hujus fcripturæ gratiâ : Quomodo fciam, inquit, quid Jonas propheta dixerit Ninivitis, utrùm Triduum, & Ninive evertetur, an Quadraginta dies? quis enim non videat non potuiffe utrumque tunc dici à Propheta..... Si ergo à me quæritur quid borum Jonas dixerit, hoc puto potiùs quod legitur in Hebræo : Quadraginta dies, & Ninive evertetur. LXX. quippe longè pofterius interpretati, aliud dicere potuerunt, quod tamen ad rem pertineret, & in unum eundemque fenfum, quamvis fub altera fignificatione, concurreret..... propter quod utroque numero fignificari convenientifimè potuit ; quorum unum per Jonam prophetam, alterum per LXX. Interpretum prophetiam, tamen unus atque idem Spiritus dixit. Longitudinem fugio, ut non hac per multa demonftrem in quibus ab Hebraica veritate putantur LXX. Interpretes difcrepare, 5 bene intelleâi inveniuntur effe concordes. Unde etiam ego pro meo modulo veftigia fequens Apof tolorum, quia & ipfi ex utrifque, id eft, ex Hebræis, & ex LXX. teftimonia prophetica pofuerunt, utraque auctoritate utendum putavi, quoniam utraque una atque divina eft. Ipfe etiam 1. contra Gaud. to. 9. 674. e. legit: Et cæpit Jonas ingredi civitatem quafi unius dies iter : & prædicavit, ait: Adhuc triduum, Ninive fubvertetur. Similiter Victor Tun. apud Ambr. p. 593.c. Poft triduum, Ninive

civitas fubvertetur. Item Gaud. Brix. ferm. 3. p. 948. g. Adhuc triduum, & Ninive evertetur. Lucif. Cal. verò 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. Et cæpit Jonas introire in ci vitatem ficut iter diei unius : 5 prædicavit, & dixit: Adbuc quinquaginta dies, Ninive fubvertetur.

:

. 5. Hieron. hîc unam Verfionem Lat. refert, nec fontem indicat, Hebr. an Græcum: unus etiam vix differt ab altero. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. ita legit Et crediderunt viri Ninivita Deo: & prædicaverunt jejunium, & veftierunt fe cilicio à maximo ufque ad minimum eorum. Auguft. 1.2. cont. Gaud. to. 9.674. f. Et crediderunt viri Ninivite Domino: 5 indixerunt jejunium, & faccos induerunt à majore ufque ad minorem. Gr. Καὶ ἐπίςευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ· καὶ ἐκήρυξαν για ςείαν, καὶ ἐνεδύσαντο βάκχες ἀπὸ μεγάλε αὐτῶν ἕως μικρό αυτ

τῶν· Mi. Alex. delet 1. αυτῶν.

. 6. Sic habetur in Græco. Lucifer Cal. I. 2. pro S. Athan. p. 213. c. ita legit: Et pervenit verbum ufque ad regem Ninive: 5 furrexit de fede fua, & abftulit à fe ftolam fuam, 5 circumdedit fe cilicio, & fedit fuper cinerem. Auguft. 1. 2. cont. Gaud. to. 9. p. 674. f. Cùmque perveniffet fermo ad regem civitatis Ninive, furrexit de fede fua, & detraxit fibi veftimenta, fe circumdedit facco confedit in cinere.

.7. Lucif. Cal. ubi fupra: Et prædicatum eft à rege Ninive, & à magiftratibus illius, dicens: Homines, & pccudes, boves, & oves nihil guftent : fed nec vefcantur,

aquam non bibant. Auguft. 1. 2. cont. Gaud. to. 9. 674. f. Prædicaturque à rege, à potentibus, dicens: Ho& mines, jumenta, & oves, & boves non guftent quidquam : Cccccc ij

[ocr errors]
[ocr errors]

Hieron. in Jon. 3. col. 1486.

col. 1487%

col. 1488.

Hieron. ubi fup.

col. 1489.

ol. 1491.

col. 1492.

VERSIO ANTIQUA.

8. Et cooperti funt faccis homines, & jumenta, & clamaverunt ad Dominum vehementer, & reverfus eft unufquifque de via fua mala, & ab iniquitate, quæ erat in manibus eorum, dicentium :

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

8. Et operiantur faccis homines, & jumenta, & clament ad Dominum in fortitudine, & convertatur vir à via fua mala, & ab iniquitate, quæ eft in manibus eorum.

9. Quis fcit fi convertatur Deus, & exhortetur : & avertatur ab ira furoris fui, & non pereamus? 10. Et vidit Deus opera eorum, quoniam reverfi funt de viis fuis malis: & egit poenitentiam Deus fuper malitia, quam locutus fuerat ut faceret eis, & non fecit.

9. Quis fcit fi convertatur & ignofcat Deus: Jer. 18. & revertatur à furore iræ fuæ, & non peribimus? 11. Joel, 2. 10. Et vidit Deus opera eorum, quia converfi funt de via fua mala : & mifertus eft Deus 14. fuper malitiam, quam locutus fuerat ut faceret

eis, & non fecit.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
in manibus eorum, dicentes.

nec pafcantur, & aquam non bibant. Edit. Rom. Kai éxn-
ρύχθη ο καὶ ἐῤῥέθη ἐν τῇ Νινευὴ παρὰ τῷ βασιλέως, καὶ παρὰ
τῶν μεγις άνων αυτό, λέγων· Οἱ άνθρωποι, &c. ut in tex-
tu. Ed. Compl. delet hoc, καὶ ἐῤῥέθη, additque poft pau-
1ò, πάντων, ad 2. παρά ; Ald. vero, loco λέγων ο hab.
Avórtar; quæ omnia textui noftro favent.

*.9. Græc. Vat, fic hab. Τίς εἶδεν εἰ μετανοήσει ὁ Θεός• i amospeter & opus, &c. ut in Lat. Ald. verò edit. pro μετανοήσει ὁ Θεὸς, leg. ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς, καὶ παρακληθήσε Tar dein, dospeler, &c. quæ fupra. Iren. 1. 3. c. 20. p. 213. d. Quis fcit fi pænitebit Deus, & avertat iram Juam à nobis, & non peribimus? Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. Quis fcit fi convertatur & ignofcat Deus : revertatur ab ira furoris fui, & non peribimus?

. 10. Eadem leguntur Græcè. Apud Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. ita: Et vidit Deus opera illorum, quia reverfi funt unufquifque à via fua mala: 5 penituit Deum de malignitate, quam locutus eft facere eis, & now fecit. Apud Hieron. in Amos 3. col. 1391. a. Et vidit Deus opera eorum, quia converfi effent à viis fuis pefimis : & pœnituit eum fuper malitia, quam locutus eft ut faceret eis. Tertul. 1. 2. cont. Marc. p. 653. a. & pænituit Dominum de malitia, quam dixerat facturum fe illis, nec fecit.

6

#. 8. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. Et cir-
cumdederunt fe cilicio bomines, & proclamaverunt homines,
pecudes apud Deum inftanter, 5 ræverfi funt unufquif-
que à via fua mala, 5 ab iniquitate manuum fuarum, di-
centes. Græcè Kai TECHECάmorto Cannes of arfpation,
: περιεβάλλοντο (άκκες ἄνθρωποι, και
Tá xтúru, avecónsar πpos for Dear ExTeras, άTÉSpe-
tav Exαsos άTO Tйs, &c. ut fupra. Auguft. 1. 2. cont.
Gaud. to. 9. 674. f. Et induti funt faccos homines, & ju-
menta, proclamaverunt ad Dominum impense, averfus
eft unufquifque à via nequitia fuæ, & iniquitatis, quam
in manibus babebat. Iren. 1. 3. c. 20. p. 213. d. & reverfi
funt unufquifque à via fua mala, & injuftitia, quæ erat

CAPUT

VERSIO ANTIQUA.

I.

Hieron. in Jon. T contriftatus eft Jonas triftitia grandi, iratus eft: "E3

& confufus eft :

4. col. 1490.

2. oravitque ad Dominum, & ait: O Domine, nonne ifti funt fermones mei, cùm adhuc effem in terra mea propterea præoccupavi fugere in Tharfis fcio enim quòd tu mifericors & miferator, patiens & multæ miferationis, & agens pœnitentiam fuper malitiis.

*. 1. Confonat Græc. ad verbum. Lucif. Calar. I. 2. pro S. Athan. p. 213. c. legit: Et contriftatus eft Jonas triftitia magna, canfundebatur.

"

.2. Eadem rurfum in Græco, nifi hoc excipiatur MÓTI Eyrer, quia fciebam, pro fcio enim. Hieron. ibid. ait Hoc quod nos interpretati fumus, Obfecro, & LXX. tranftulerunt dú, in Hebr. legitur Anna; que mihi videtur interjedio deprecantis fignificare blandientis affectum: in Mf. Vatic. non an, fed Kuen. Similiter apud Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. Et oravit apud Deum, dicens: O Domine, nonne hæc funt verba mea, cùm adhuc effem in terra? ideo præoccupaveram fugere in Tharfis: quoniam fcivi quia tu miferator & benevolus, patiens & mifericors, & pœnitens in malignitatibus. Tertul. 1. 2. cont. Marc. p. 653. b. propterea praveni profugere in Tharfos: quia cognoveram te effe mifericordem & miferefcentem, patientem plurimum mifericordia, pænitentem malitia

rum.

. 3. Suffragatur edit. Rom. nifi quòd habet in fine. Ti xanov to atalavεir Me й Sur Mε quia melius eft mori me, quàm vivere me. Maxim. Taurin. in homil. p. 25. 2.

1.

I V.

3. Et nunc Dominator Domine tolle animam
meam à me : quia melius eft mihi mori, quàm vi-

vere.
Et dixit Dominus ad Jonam: Vehementer
4.
contriftatus es tu.

5. Et egreffus eft Jonas de civitate, & fedit
contra orientem civitatis : & fecit fibimet umbra-
culum ibi, & fedebat fubter illud in umbra, donec
videret quid accideret civitati.

6. Et præcepit Dominus Deus cucurbitæ, & afcendit fuper caput Jonæ, ut effet umbraculum fuper caput ejus, & protegeret eum à fuis malis: NOTE AD VERSIONEM

E

VULGATA NOVA.

T afflictus eft Jonas afflictione

[blocks in formation]

2. & oravit ad Dominum, & dixit: Obfecro Domine, nunquid non hoc eft verbum meum, cùm adhuc effem in terra mea ? propter hoc præoccupavi ut fugerem in Tharfis : fcio enim quia Pfalm. tu Deus clemens & mifericors es, patiens & mul- 85, 5. tæ miferationis, & ignofcens fuper malitia.

Joel, 20 13

3. Et nunc Domine tolle quæfo animam meam à me: quia melior eft mihi mors quàm vita.

4. Et dixit Dominus: Putafne bene irafceris tu?

5. Et egreffus eft Jonas de civitate, & fedit contra orientem civitatis: & fecit fibimet umbraculum ibi, & fedebat fubter illud in umbra, donec videret quid accideret civitati.

6. Et præparavit Dominus Deus hederam, & afcendit fuper caput Jonæ, ut esset umbra super caput ejus, & protegeret eum (laboraverat enim :)

ANTIQUAM.

Tolle igitur Domine animam meam : quia melior eft mihi mors
quam vita.

*. 4. Sic in Gr. Vatic. eft, hoc excepto minimo, Ei opipa, Si vehementer; abeft tamen i, à multis, fi Nobilio fides.

. 5. Verfio una Lat. hic apponitur ab Hieronymo ; de fonte, quo prodierit, Hebraico, an Græco, omnino filetur. Ut ut eft, in Gr. ed. Rom. hæc variant fola; nempe pro contra orientem civitatis, legitur dévavti tйs TóAEG fed in Compl. xar'avalonas, abfque voce civitatis : Rom. addit &πolnoer άUTQ Exeï oxurúr Mf. Alex. exɛî oxиrur auτ Compl. aura oxurur denique à Rom. abest Tò in umbra ; & pro accideret, ponitur esa, effet, quod idem fonat; in Mf. Alex. & Compl. a oxia, ws & dis τί ἔςαι, &c.

то

"!

.

V. 6. Eodem modo legitur Græcè, hoc excepto levi, TỸ CHIάZem, ut protegeret, loco & protegeret. Hieron. ubi fup. ad vocabulum cucurbita, pro quo in ed. Rom. eft xoxoxúven, ait: Pro cucurbita, five hedera, in Hebræo legimus ciceion..... Eft autem genus virgulti, vel arbuscula, lata habens folia in modum pampini, & umbram denfiffimam,

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA NOVA. & lætatus eft Jonas fuper hedera, lætitia magna.

7. Et paravit Deus vermem afcenfu diluculi in craftinum : & percuffit hederam, & exaruit.

8. Et cùm ortus fuiffet fol, præcepit Dominus vento calido & urenti: & percuffit fol fuper caput Jonæ, & æftuabat : & petivit animæ fuæ ut moreretur, & dixit: Melius eft mihi mori, quàm vivere.

9. Et dixit Dominus ad Jonam: Putafne bene irafceris tu fuper hedera? Et dixit: Bene irafcor ego ufque ad mortem.

10. Et dixit Dominus: Tu doles fuper hederam, in qua non laborasti, neque fecifti ut crefceret : quæ fub una nocte nata eft, & fub una nocte periit.

11. Et ego non parcam Ninive civitati magnæ, in qua funt plufquam centum viginti millia hominum, qui nefciunt quid fit inter dexteram & finiftram fuam, & jumenta multa ?

[ocr errors]
[blocks in formation]

fuo trunco fe fuftinens..... Nos eodem tempore, quo interpretabamur Prophetas, voluimus idipfum Hebræa lingua nomen exprimere, quia fermo Latinus hanc fpeciem arboris non habebat ; fed timuimus Grammaticos, ne invenirent licentiam commentandi..... fecutique fumus veteres Translatores, qui &ipfi hederam interpretati funt, qua Græcè appellatur xisCos; aliud enim quod dicerent, non habebant. Aquila, & Theodot. vertunt xuxeva; Symmac. xorov.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

V. 7. Itidem Græcè. Hieron. in Ifai. 45. col. 337. a. leg. Præcepit vermi matutino. Auguft. 1. 9. de Gen. ad lit. to. 3. 252. d. Huic legimus, inquit, divinitus juffum, ut radicem cucurbita roderet, fub cujus umbraculo Propheta requieverat.

V. 8. Græc. Kai véreto äμα To avaTsinal ToV WNION, προσέταξεν ὁ Θεὸς πνεύματι καύσωνι ( Mís. Alex. & Compl. xavouros) Curxalori reliqua fimilia. Vigil. Tapf. 1. cont. Varim. p. 742. e. Et factum in craftino, oriente fole, præcepit Deus fpiritui uftionis: 5 percufit fol fuper caput Jona, aftuabat. Rurfum Hieron. in Ifai. 45. col. 337.a. Pracepit Dominus fpiritui comburenti : & in Ifai. 9. col. 84. c. Jonas, inquit, contriftatur quòd ita falvati fint Niniviut cucurbita, five ciceion aruerit.

ta

. 9. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. d. Et dixit Deus ad Jonam: Si valde contriftatus es tu fuper cucurbitam? (fupp. Et ait :) Valde contriftatus fum ufque ad mortem. Ita quoque in Gr. eft, addito uno eire, poft cucurbitam: abeft autem ab ed. Ald. partic. si, fi, poft Jonam. Apud Ambr. ep. 20. col. 859. a. legitur : Si triftis es pro cucurbita? Refpondit Jonas: Triftis.

. 10. Sic iterum in Græco, nifi quòd fubjicitur ' avtur, fuper eam, verbo laborafti; & pro duplici in noite, habetur zò vuxтa, fub noctem. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan, p. 213. d. legit: Et dixit Dominus; Tu pepercifti cucurbita, in qua non laborafti, neque nutrifti eam : qua fub noite nata eft, 5 per noctem perit. Hieron. 1. 3. cont. Pelag. to. 4. 537. a. ut in Vulg. ficut verfu fequenti.

#. 11. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. e. Ego autem non parcam in Ninive civitatem magnam, in qua babitant plufquam centum viginti millia bominum, qui nefciunt quid fit inter dexteram aut finiftram? Similiter in Gr. præter ult. cἵτινες ἐκ ἔγνωσαν διεξιών αυτῶν ἢ ἀριστερὰν autav, xrúru zomά; Ambrosiast. P. 141. a. Non parcam civitati, in qua habitant plufquam centum viginti millia hominum, pecora multa ?

ROMAN. CORRECTIONUM AD EDIT. VULGATAM DELECTUS,

Auctore FRANCISCO LUCA Brugenfi.

AP. I. . 11. Quia mare ibat & intumefcebat. Quod ficuli, fed decimi tertii,

cos, non eft ver

JONAS.

col. 1493.

. 12. Tempeftas hæc grandis venit fuper vos. Patres addendum cenfuerunt verbum venit; pro quo quidam libri verbum fubftantivum est legunt : nam alii neutrum habent.

[ocr errors][ocr errors]

I.

T movebuntur (al. commovebuntur) montes

E valles ut cera liquefcent. c. 1.

CAPITULA MICHEE PROPHETÆ,

JUXTA VETER. EDIT. LATINAM EX LXX. INTERP.
Ex Mfs. codd. S. Petri 3. & Vatic. 4220. edita à Jofepho Maria
Caro presb. Romæ, 1688.

[ocr errors]

*.4.

II. Et facient planctum velut draconum. c. 1. v. 8.
III. Et concupifcebant agros, & diripiebant pupil-

los. c. 2. v. 2.

IV. Ecce ego cogito fuper tribum iftam malum. c. 2.

*. 3.

V. Propter hoc duces populi mei projicientur de do-
mibus fuis. c. 2. *. 9.

VI. Dominus ad Prophetas qui dicunt, Pax, nec
erit (al. & non erat) pax. c. 3. 4. 5.
VII. Qui adificatis Sion in fanguine. c.3. . 10.
VIII. Et erit in noviffimis diebus palam mons Do-

mini: al. addit: & lex de Sion prodiet. c. 4. . 1. IX. Congregabo contribulatam, & recipiam expulfam. c. 4. *. 6.

X. Surge, & tritura eos filia Sion. c. 4. #. 13.
XI. Et tu domus Bethlehem Eufrate. c. 5. *. 2.
XII. Et erit ei pax, cùm venerit, Affyrius ; al. addit,
&feptem paftores. c. 5. 4. 5.

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

terra. c. 7. . I. 2.

XIX. Nolite confidere in amicis, neque fperare in
ducibus. c. 7. ✯.5.

XX. Nolite gaudere fuper me, inimica mea, c. 7.

*. 8.

XXI. Ex Ægypto oftendam, & mirabilia videbunt

nationes. c. 7. *. 15.

XXII. Quia volens mifericordiam, & ipfe reverte

tur. c. 7. **. 18. 19.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

PROPHETIA
MICHE E.

[ocr errors]

CAPUT

VULGATA NOVA.

Deuter.

2. Audite populi omnes, & attendat terra, 32. I.. & plenitudo ejus : & fit Dominus Deus vobis in Ifai. 1. teftem, Dominus de templo fancto fuo.

2.

ERBUM Domini, quod 1.
factum eft ad Michæam
Morafthiten, in diebus
Joathan, Achaz, & Eze-
chiæ, regum Juda : quod
vidit fuper Samariam, &
Jerufalem.

3. Quia ecce Dominus egredietur de foco fuo: & defcendet, & calcabit fuper excelfa ter

ræ.

4.

Et confumentur montes fubtus eum : & valles fcindentur ficut cera à facie ignis, & fi cut aquæ, quæ decurrunt in præceps.

s. In fcelere Jacob omne iftud, & in pecca

[ocr errors][merged small]

PRIMU M.

[ocr errors]

* Hieron. præf. in hunc Proph. ait : Michaas, in quem munc commentarios dictare cupio, in ordine 12. Prophetarum, fecundùm LXX. Interpretes tertius eft, fecundùm Hebraïcum fextus, & fequitur Jonam prophetam, qui fuccedit Abdia ; atque ita fit ut tertius fit Amos, & Joel fecundus poft Ofee, qui apud omnes primus eft.

. I. Hic verfionem unam profert Hieron. ex Hebræo: extremò tamen ad hæc : quod vidit fuper Samariam, &c. addit: five juxta LXX. De quibus vidit fuper Samariam & Jerufalem. Græcè pariter: Kai éyéveтo novos Kupiε πpos Mixalar Tor To Mwesi, & μées 'Iwában, y "Axa?, Elexly Casinéшr Ida vπÈρ (Mf. Barb. cum ed. Ald. περὶ ὧν) εἶδε περὶ Σαμαρείας, καὶ περὶ ̔Ιερεσαλήμιο Item apud Ambrof. epist. 70. col. 1063. b. in diebus Joathan, 5 Achaz, 5 Ezechia, regum Juda.

VERSIO ANTIQUA.

2. Audite populi omnes, & aufcultet terra, & omnes qui funt in ea : & fit Dominus Deus vobis in teftimonium, Dominus ex domo fancta fua.

*. 2. Edit. Rom. initio hab. 'Axscale raoi nórus, Audite populi verba, non populi omnes; paulòque poft, y sai Kuelos Kúcios av vμir, & erit Dominus Dominus in vobis ; reliqua ut fupra. Ald. verò & Compl. cum Mf. Barb. Ακέσαζε λαοὶ πάντες λόγες· fubinde Ald. κ ἔξω Κύριος ὑμῖν· Compl. καὶ ἔσαι Κύριος ὁ Θεὸς ἐν ὑμῖν. Hilar. in Pf. 64. p. 166. d. Audite populi omnes, & attendat terra, & omnes habitantes in ea: 5 erit vobis Dominus Deus in reftimonium, Dominus de domo fanita fua.

Lxx.

ERBUM Domini, quod fac- Hieron. in Micha
tum eft ad Michæam Moraf- 1. col. 1495. fec.
thiten, in diebus Joatham
Achaz, & Ezechia, regum
Juda de quibus vidit fuper Sa
mariam, & Jerufalem.

3. Ecce enim Dominus egredietur de loco fuo: sol. 1498: & defcendet, & afcendet fuper excelfa terræ.

4..

Et commovebuntur montes fubter eum : & valles tabefcent ficut cera à facie ignis, & ficut aqua profluens in defcenfum.

5. Propter impietatem Jacob omnia hæc, &

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

*. 3. Sic habet edit. Rom. præter hoc 1. Ajóri idŷ
Kúcu fubinde à Mf. Barb. abest arabúsetas ; fed in
i
marg. fic hab. 'ElpáraСola; edit. Rom. IC-
GETα. Breviar. Moz, ad Dom. Adv. Quia Dominus egre-
diens de loco fuo, defcendet conculcans extrema terra. Hilar.
in Pf. 64. col. 166. d. Propter quod ecce Dominus defcender
de loco fuo defcendet fuper excelfa terra. Ambrof. in Pf.
43. col. 899. e. Ecce Dominus procedet de loco fuo : 5 def-
cendet, 5 afcender fuper excelfa terra. Eucher. quæft. in
Mich. Ecce Dominus exit de loco fanito fuo : & defcendit,
& incedit fuper excelfa terra. Hieron. in Ezech. 3. col.
715. a. Ecce Dominus egredietur de loco fuo: & defcender
fuper excelfa terra.

col. $497.

.4. Itidem Græcè, nifi id excipiatur ult. & xa7abáCe, in defcenfu. Hilarius in Pf. 64. col. 166. d. legit : Et conteret montes fubtus fe: & valles liquefcent tanquam cera à facie ignis: deinde, Propter, &c. de . feq. omiffis intermediis. Ambrof. in Pf. 43. col. 899. e. Et movebuntur montes fub eo : & valles liquefcent. Hieron. in Ezech. 3. col. 715. a. Et commovebuntur montes fubter eum : 5 valles tabefcent ficut cera à facie ignis, & ficut aqua, qua defertur in præceps: & in Mich. 1. col. 1498. b. Et con. fumentur, five tabefcent montes, & valles fub eo:

*. s. Eadem fert Græc, ed. Rom, excepta voce dos

« ZurückWeiter »