Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

4. Et mittam ignem in domum Azael, & devorabit domos Benadad.

5. Et conteram vectem Damafci: & difperdam habitatorem de campo idoli, & tenentem fceptrum de domo voluptatis : & transferetur populus Syriæ Cyrenen, dicit Dominus.

6. Hæc dicit Dominus: Super tribus fceleri

[ocr errors]

I.

PRIMUM.

. 1. Totidem verba leguntur in Græco: Hieron. autem pofteriorum iftorum, in diebus Oxia, &c. duplicem interpretationem Lat. non affert, quòd procul dubio inter fe convenirent & Hebr. & Græcum. Tichon. reg. 4. p. 60. c. fimiliter habet: Sermones, quos vidit fuper Jerufalem. Sed Hieron. hîc Græcos & Latinos erroris arguit quòd verterunt, Super Jerufalem: Sciendum, inquit, hunc Prophetam non pro Jerufalem, quod in Hebræo penitus non habetur, fed fuper Ifraël, id eft, decem tribus, quæ appellantur Ifrael, & erant in Samaria, prophetaffe; quod quidem & Aquila, & Symm. & Theod. fimiliter tranftulerunt. Primus ergo Ofee propheta ad decem tribus, que appellantur Ephraim, Samaria, domus Jofeph, & Ifrael, loquitur. Secundus Joel ad Jerufalem, & duas tribus, quæ vocantur Juda, Jerufalem, 5 Jacob, profert vaticinium, nullam omnino Ifraëlis faciens mentionem. Tertius Amos nequaquam ad Jerufalem, qua regebatur à tribu Juda, fed ad Ifraël, & in Samaria pradicat: quod & de toto volumine ejus probari poteft,& maximè ex eo quod fcriptum eft..... ( c. 7. . 15.) Vade, propheta ad populum meum Ifraël: non ntique ad Judam Jerufalem, ut malè apud Gracos & La

VERSIO ANTIQUA.

ERMONES Amos, qui fac-
ti funt in Accarim de Thecue:
quos vidit pro Jerufalem in
diebus Oziæ regis Juda, & in
diebus Jeroboam filii Joas re-
gis Ifraël, ante duos annos

terræmotus.

2. Et ait: Dominus de Sion effatus eft, & de
Jerufalem dedit vocem fuam : & luxerunt pafcua
paftorum, & arefactus eft vertex Carmeli.

3. Et dixit Dominus: Super tribus impieta- col.1373.
tibus Damafci, & fuper quatuor non averfabor
eos: pro eo quod fecuerunt ferris ferreis prægnan-
tes in Galaad.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

4. Et emittam ignem in domum Azael, &
devorabit fundamenta filii Ader.

5. Et conteram vectes Damafci : & difperdam col. 1374,
habitatores de campo On, & concidam tribum
ex viris Charran : & captivus ducetur populus
Syriæ nominatus, dicit Dominus.

6. Hæc dicit Dominus: Super tribus impieta- col. 1375.

tinos habetur ; fed ad Ifraël, id eft, decem tribus, quæ ob
populi multitudinem priftinum nomen obtinuerant. Vide ad-
monit. præv. in Proph.

. 2. Concordat Græc. ad verbum : & idcirco Hieron.
non duplicem hic refert interpretationem Latinam.

~

*. 3. Sic eft in Græco Vatic. præter fingul. duror, eum, loco plur. eos; & in fine, Tas ir raspi exscas Tŵr & Iαraú, prægnantes eorum qui in Galaad; in Mf. Alex. T Iaraúð; in ed. Ald. Twy & Ta Iaraά. Apud Tichon. reg. 4. p. 60. c. fic: In tribus impietatibus Damafci, & in quatuor non averfabor eam : eò quòd fecabant ferris ferreis in utero babentes. Apud August. quæft. 33. in Num. to. 3. 544. f. In tribus & quatuor impietatibus non averSabor : fimiliter quæft. 42. in Deut. col. 571. b.

. 4. In Gr. Vatic. Kai dose, 5 mittam; reliqua ut in Lat. fup. at in Mf. Alex. Kal earosex; in Compl. karateλw.

Hieron. in Amos 1. col. 1369. fec. a col. 1371.

Lxx.

. 5. Ita de Græco ad verbum : Hieron. fcribit Græcè "Qv de more.

*.6. Itidem Græcè, præter voculam eam, quæ deeft poft concluderent.

col. 1372.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

col. 1377.

ol. 1378.

VERSIO ANTIQUA. Hieron, ubi fup. tibus Gaza, & fuper quatuor non averfabor cos: eò quòd captivam duxerunt captivitatem Salomonis, ut concluderent eam in Idumæam.

7. Et emittam ignem fuper muros Gazæ, & devorabit fundamenta ejus.

8. Et difperdam habitatores Azoti, & auferetur tribus de Afcalone : & inferam manum meam in Accaronem, & peribunt reliqui alienigenarum, dicit Dominus.

col. 1379.

[ocr errors]

9. Hæc dicit Dominus: Super tribus impietatibus Tyri, & fuper quatuor non averfabor eos: eò quòd concluferunt captivitatem Salomonis in Idumæa, & non funt recordati teftamenti fra

VULGATA NOVA.

bus Gaza, & fuper quatuor non convertam eum : eò quòd tranftulerint captivitatem perfectam, ut concluderent eam in Idumæa.

trum.

10. Et emittam ignem fuper muros Tyri, & devorabit fundamenta ejus.

col. 1381.

11. Hæc dicit Dominus : Super tribus impietatibus Idumææ, & fuper quatuor non averfabor eos: eò quòd perfecutus fit in gladio fratrem fuum, & violaverit vulvam fuper terram, & rapuit in teftimonium horrorem fuum, & impetum fuum cuftodivit in æternum.

Hieron. in Amos 2.col. 1380.

12. Et emittam ignem in Theman : & devorabit fundamenta murorum ejus.

13. Hæc dicit Dominus: Super tribus impietatibus filiorum Ammon, & fuper quatuor non averfabor eos eò quòd defecuerit prægnantes Galaaditarum ut dilataret terminos fuos.

14. Et fuccendam ignem fuper muros Rabba: & devorabit fundamenta cum clamore in die belli, & commovebitur in die confummationis fuæ. 15. Et ibunt reges in captivitatem, facerdotes eorum, & principes corum fimul, dicit Dominus.

I.

.7. Sic iterum in Græco.

. 8. Similiter in Gr. fi unum excipias, Ars, de Azoto, loco Azoti.

V. 9. Confonat Græc. nifi quòd habet durur, eam, non eos, poft averfabor.

V. 10. Ita rurfum Græcè,

V. 11. Græc. Vat. habet circa medium, veza TO DWZai dutus & pompaía, i. e. eò quòd ipfi perfecuti fint in gladio; pauloque poft, y exvμnvato μuréex, 5 violavit, matrem; ultimòque, sis vīnos, in victoriam, quod verti etiam poteft, in perpetuum; cæt. fimilia in ed. Compl. rena To xaTadiwgai ir poupala exinde in Mfs. Alex. & Barb. à sxvμývalo μútear, ut fupra. Apud Tichon. reg. 4. p. 60. c. fic: In tribus impietatibus Idumæa, 5 in quatuor non averfabor eam: propterea quid perfecutus eft in gladio fratrem fuum : & inf. ait : Ubicunque Idumæam, The

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

.1. Ita in Græco, præter fingul. durar, eum de more, loco eos ; & verbum plur. xaтexavoar, incenderunt ; in ed. tamen Ald. dur. Idem Hieron. in Ezech. 26. col. 871. d. legit: Hac dicit Dominus: Super tribus impietatibus Moab, & fuper quatuor non averfabor eum: pro o quod combuffit offa regis Idumea in cineres.

13. Hæc dicit Dominus: Super tribus fceleribus filiorum Ammon, & fuper quatuor non convertam eum : eò quòd diffecuerit prægnantes Ga

laad ad dilatandum terminum fuum. •

man, Bofor, Seir, nominat, fratres malos fignificat.

. 12. Sic eft in Gr. præter unum apar; in Mf. Alex. Θαιμάν.

VERSIO ANTIQUA.

>

Ac dicit Dominus: Super tribus impieta& quatuor non bor eos pro eo quòd incenderit offa regis Idumææ in cinerem.

14. Et fuccendam ignem in muro Rabba : & devorabit ædes ejus in ululatu in die belli, & in turbine in die commotionis.

15. Et ibit Melchom in captivitatem, ipfe, & principes ejus fimul, dicit Dominus.

. 13. Ita rurfum in Græco, exceptis his duobus, auTov, eum, pro eos; & eμπratúrwol, dilatarent num. plurali; in Mi. Alex. αυτές, & ἐμπλατύνεσι.

2. Et emittam ignem in Moab, & devorabit fundamenta civitatum ejus : & morietur in infirmitate Moab, cum clamore, & cum voce tuba: 3. & difperdam judicium ex ea, & omnes principes ejus interficiam, dicit Dominus.

. 14. Græc. fcribit 'Pa¤Cát, additque dus, ejus, ad fundamenta; & pro 2. die, habet nexus, diebus; cœr. ut fupra. Mf. verò Alex. hab. Palla; extremòque, & ἡμέρᾳ συντελείας αυτής, ut in Lat. fupra.

. 15. Sic eft in Græco, addita vocula avtu, ejus, ad reges. Hieron. addit infra: Sacerdotes, in Hebræo non habetur, fed principes: addiderunt itaque LXX. facerdotes, ut fi velis fcire qui fint illi principes, andias facerdotes.

CAPUT

4. Hæc dicit Dominus: Super tribus impieta

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Tom. II.

11. Et affumpfi de filiis veftris in prophetas, &
de juvenibus veftris in fanclificationem: nunquid col. 1385.
non eft ita filii Ifraël, dicit Dominus ?

12. Et propinabatis fanctificatis vinum : & prophetis mandabatis, dicentes: Ne prophetetis.

13. Quapropter ecce ego volvam fubter vos, ficut volvitur plauftrum plenum ftipulâ.

14. Et peribit fuga à curfore, & fortis non obtinebit fortitudinem fuam, & pugnator non falyabit animam :

15. & fagittarius non fuftinebit, & velox pedibus falvari non poterit, & eques non falvabit animam fuam

16. & inventum cor ejus inter potentes : & nudus fugiet in die illa, dicit Dominus.

Cl

τές : ultimo Vatic. καὶ ἐπλάνησεν αυτὲς τὰ μάταια αυτῶν ὁ
ἐποίησαν, οἷς ἐξηκολέθησαν οἱ πατέρες αυτῶν ὀπίσω αὐτῶν· 1.
e. & deceperunt eos vanitates fuæ quas fecerunt, quas fe-
cuti funt patres eorum poft eas; (abest à Compl. & επоin-
sar;) cætera fimilia. Gildas Sap. 1. de excid. Britann.
P. 714. c. legit: In tribus impietatibus filiorum Juda,
in quatuor non convertam eos : propter quod repulerunt le
gem Domini, & præcepta non cuftodierunt : fed feduxerunt
eos vana eorum; deinde, Et emittam, &c. omiffis inter-
mediis.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

*. 5. Concinit Græc. nifi quòd habet l'igar. Gildas Sap. 1. de excid. Britann. p. 714. c. Et emittam ignem fuper Judam, & comedet fundamenta Jerufalem.

. 6. Sic iterum Græcè, nifi quòd hab. de more, auTor, eum, loco eos; paulò verò poft pluraliter, d'œédorTo, vendiderint; in ed. Ald. άutès, non autóv. Apud Gild. Sap. I. de excid. Britann. p. 714. c. Hæc dicit Dominus: In tribus impietatibus Ifrael, & in quatuor non convertam eos: propter quòd tradidere pecunià juftum, 5 pauperem pro calciamentis.

.7. Totidem funt verba in Græco, pofita, una præp. ti, in, ante capita. Gild. Sap. 1. de excid. Britann. p. 714. c. legit: quæ calciabant super pulverem terra: 5 colaphis cædebant capita pauperum, & viam humilium decli

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

✯.11. Tota concordant cum Græco, uno excepto, non eft ita, pro quo &x isi tavla, non funt hæc, quod idem valet. Pofteriora autem ifta, nunquid non eft ita, & feqq. ufque ad . 13. utrùm è Græco, an ex Herzo textu translata fint, non declarat Hieronymus; quippe unam hic verfionem apponit, fonte non indicato; quod fi ufitatum eft, quotiefcunque nil vel parum difcrepant inter fe Hebraicum & Græcum.

V. 12. Verticulus ifte optimè concordat cum Græco : non tamen Hieronymus admittit eò loci vocem finilificatis, fed hanc, nazarais ; verùm cùm dixerit fup. col. 1384. c. nazaræus LXX. interpretatos effe fanctificatos, hane ult. vocem textui noftro inferere non dubitavimus. Ita quoque legitur apud Tertul. 1. cont. Pfych. p. 985. c. potum dabatis fanctificatis meis vinum : & l. 5. adv. Marc. P. 8cc. b. Et potum dabaris faniis meis vinum.

Et

. 13. Similiter in Græco, excepto præf. xuxiw, volvo pro volvam.

. 14. Itidem Græcè, addita voce dir ad animam.
. 15. Sic iterum in Græco, nifi quòd additur auT8, VO-
ci pedibus; & pro falvari non poterit, fimpliciter habetur
8 μn diasaty, non salvabitur.

>

. 16. Græc. Vat. xelaμÙ ExpиSEL TÙY xαpδίαν αυτῷ ἐν δυνασείας, ὁ γυμνὸς διώξεται ἐν ἐκείνῃ τῇ иμÉρa, XÉVEL Kúews' i. e. & fortis non inveniet cor fuum in potentatibus, nudus perfequetur in illa die, dicit Dominus al. verò, tefte Nobilio, ufeln nadia art, deinde in Mr. Barb. ἐν δυνάσαις, ὁ γυμνές φεύξεται ἐν ἐκείνῃ, &c. quæ textum fup. mirè confirmant. Aquila vertit à Juraτοῖς, γυμνὸς φεύξεται, &c. Symm, ἐν τοῖς ἀνδρείοις, γυμ νὸς φεύξεται, &cc.

TX

[ocr errors]

Aaaaaa

col. 1384,

[ocr errors]

col. 1386.

1

[blocks in formation]

. I. Ad verbum è Græco. V. 2. Itidem Græcè, præter ult. Tàs àμaptías iμwr at in ed. Ald. & Mf. Barb. xaxías. Idem Hieronym. in Ezech. 7. col. 735. e. legit : Quoniam vos cognovi de univerfis tribubus terræ: idcirco ulcifcar fuper omnia peccata veftra, 3. Confonat Græcum. Adimantus apud Auguft. 1. cont. ipfum, to. 8. 146. d. Si fieri poteft ut ambulantes duo in via, minimè fe agnofcant?

. 4. Sic habet Græc. Adimantus ubi fupra: Et leo fine prada ad catulum fuum revertatur ?

. 5. Similiter in Græco, excepto fut. Kancelar, loco deponatur. Ap. Auguft. to. 8. 146. d. Adimantus legit : fi decidet avis fine aucupe in terram? fi tendunt mufcipulam fine caufa ut nihil capiant?

V. 6. Itidem Græcè, nifi excipias verbum Tontúce7ar, terrebitur, pro timebit. Adimantus ap. Auguft. to. 8. 146. d. fic pergit: Si dabit fonum tuba in civitate, ut plebs non terreatur? ita etiam malum aliquod in civitate non perpetratur, quod Dominus non faciet. Hieron. in Joel. 1. col. 1352. c. fi eft in civitate malitia, quam Dominus non fecerit? Similiter apud Philaftr. Brix. de hæref. p. 709. h. præter hoc, Deus non fecit.

V.7. Sic habet Græc. Vat. præter pronom. fuam, quod delet; fed Mfs. Alex. & Barb. ferunt adelar av7. Hieron. infra 1391. b. legit: nifi revelaverit correptionem fuam fervis fuis prophetis.

III.

. 8. Sic eft in Græco, verbum pro verbo. .9. Ita fert Græc. Vat. nifi quòd pro in regionibus

[blocks in formation]

5. nunquid cadet avis in laqueum terræ abfque aucupe? nunquid auferetur laqueus de terra antequam quid ceperit?

6. Si clanget tuba in civitate, & populus non expavefcet ? fi erit malum in civitate, quod Do

minus non fecerit ?

7. Quia non facit Dominus Deus verbum, nifi revelaverit fecretum fuum ad fervos fuos prophetas.

8. Leo rugiet, quis non timebit? Dominus. Deus locutus eft, quis non prophetabit?

9. Auditum facite in ædibus Azoti, & in ædi

bus terræ Ægypti : & dicite: Congregamini fuper

montes Samariæ, & videte infanias multas in medio ejus, & calumniam patientes in penetralibus ejus.

10. Et nefcierunt facere rectum, dicit Dominus, thefaurizantes iniquitatem, & rapinas in ædibus fuis.

II. Propterea hæc dicit Dominus Deus: Tribulabitur, & circuietur terra : & detrahetur ex te fortitudo tua, & diripientur ædes tuæ.

12. Hæc dicit Dominus : Quomodo fi eruas paftor de ore leonis duo crura, aut extremum auriculæ : fic eruentur filii Ifraël, qui habitant in Samaria in plaga lectuli, & in Damafci grabato.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

13. Audite, & conteftamini in domo Jacob, dicit Dominus Deus exercituum :

14. quia in die cùm vifitare cœpero præ

terra Egypti, hab. ἐπὶ τὰς χώρας τῆς Αἰγύπ7υ, ad regianes Egypti; Compl. verò cum Mf. Barb. in Tais xáo pais, dein Alex. Aiyúπ; ed. Ald. & Airúml; Compl. & Aiyúl Vatic. etiam extremò habet Tv & duτy, qua in ea. Hieron. infra 1392. ait : Pro Azoto, nefcio quid volentes LXX. Affyrios pofuerunt, cùm Azotus linguâ Hebr. appelletur Efdod, & Affyrii, Affur. Pro ædibus quoque, quæ dicuntur armanoth, verterunt regiones, qua vocantur fadoth; nibil in verbo fimilitudinis babent. Vide fis plura inf.

. 10. Concinit Græcum.

V. 11. Ita rurfum in Græco, detracta una conjun&. , poft Tyrus; at in Compl. Túegs, xuxxéber. Hieron. infra: LXX. dixerunt, Tyrus, & per circuitum terra tua : videbaturque pendere fententia; addidere ergo de fuo, deferta erit: nec error Interpretum eft, ubi propter verbi ambiguitatem, & tribulatio, & Tyrus dici poteft.

. 12. Eadem exhibet Græc. nifi excipias iftud, Tar excway, loco fi avellat; at in Mf. Barb. av exotάon.

. 13. Sic eft in Græco, præpofita conjunct., verbo conteftamini. Hieron. ibid. addit: Quod in principio capituli juxta LXX. pofitum eft, facerdotes, in Hebraico non habetur, fed pro hoc verbo legitur ares, quod Aquila interpretatus eft grabatum: & puto LXX. ipfum verbum pofuisse Hebraicum, quod quidam non intelligentes, pro ares, legerunt iepsis, id eft, facerdotes.

. 14. Similia prorfus in Græco præter vocem Csías, impietates, loco iniquitates.

[blocks in formation]
[ocr errors]

I V.

VERSIO ANTIQUA.

Udite verbum iftud vaccæ Bafanitides, Hieron. in Amos quæ eftis in monte Samariæ: quæ oppri- 4. col. 1397. mitis pauperes, & conculcatis egenos: quæ dicitis dominis veftris: Date nobis, ut bibamus.

I.

2. Jurat Dominus per fanctos fuos: quoniam ecce dies venient fuper vos, & tollent vos in armis, & eos qui vobifcum funt in ollis, negotiatores peftilentes.

Hieronymi, interpretati fumus, colligi poffet verfionem
noftram è Gr. textu expreffam, Hieronymi fetum effe ;
fed quod de nonnullis hujufcemodi voculis negari non
debet, vix ac ne vix quidem de contextu toto ac per-
petuo affirmari poteft; vide Admonit. in Proph.

3. Et ejiciemini nude contra invicem, & projiciemini fuper montem Remman, dicit Domi

nus.

4. Introiftis in Bethel, & iniquè egiftis: in Galgala multiplicaftis impiè agere : & intuliftis manè hoftias veftras, in die tertio decimas veftras.

5. Et legerunt foris legem, & invocaverunt confeffiones annuntiate quia hæc dilexerunt filii Ifraël, dicit Dominus Deus.

6. Et ego dabo vobis ftuporem dentium in cunctis urbibus veftris, & indigentiam panum in omnibus locis veftris : & non eftis reverfi ad me, dicit Dominus.

7. Et ego repreffi à vobis pluviam ante tres menfes vindemiæ: & pluam fuper civitatem unam, & fuper civitatem unam non pluam: pars una irrigabitur ; & pars, fuper quam non pluero, arefiet.

8. Et congregabuntur duæ & tres civitates in civitatem unam ut bibant aquam, & non fatiabuntur: & non eftis reverfi ad me, dicit Dominus.

. 1. Eadem leguntur Græcè, præter hoc, Naμáasis TS Basariridos, vacca Bafanitidis ; Hieron. tamen addit : Pro vaccis pinguibus, LXX. pofuerunt Bafanitides item inf. date nobis, bibemus.

9. Percuffi vos in ardore, & in aurugine: multiplicaftis hortos veftros, vineas veftras, & ficus veftras, & oliveta veftra comêdit eruca : & ne fic quidem converfi eftis ad me, dicit Dominus.

. 2. Similiter in Græco Vat. præter feqq. pxortal veniunt, pro venient; & infra, εἰς λέβητας ὑποκαισμένες Eulantoir, sμævogi, xaμcí, in ollas fuccenfas injicient, ferventes, peftilentes, pro in ollis negotiatores peftilentes; sed à Mf. Alex. abeft vоxaioμéves éμbar & in ed. Compl. eft έμποροι, non ἔμπυροι.

V. 3. Itidem Græcè, præter vocabulum 'Poμμár; at in Mf. Alex. Peμuar, ut fupra. Hieron. in comm. hab. fuper montem Remman, dicit Dominus Deus; in Compl. etiam ac Mis. Alex. & Barb. fequitur éye Kúens Θεός.

10. Emifi in vos mortem in via Ægypti, & occîdi in gladio juvenes veftros, cum captivitate NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

[ocr errors]

*. 4. Græc. Vat. habet noeChoate, impiè egiftis, pro iniquè egiftis; Mf. verò Alex. roundas; mox in Vat. sis Γάλγαλα ἐπληθύναζε; in Compl. verò, καὶ ἐπληθύνατε ; demum Vat. hab. εἰς τὴν τριημερίαν, in iriduum, pro in Tom. II.

[blocks in formation]

. 6. Sic iterum in Græco.

. 7. Eadem prorfus in Græco. Nec valde diffimiliter apud Cypr. ep. ad Demetr. p. 218. a. & pluam fuper unam civitatem, fuper aliam non pluam: pars una compluetur ; & pars, fuper quam non pluero, arefiet.

. 8. Sic etiam in Græco eft. Item apud Cypr. ep. ad Demetr. p. 218. a. Et congregabuntur duæ & tres civitates in unam civitatem, potanda aqua causâ, nec fatiabuntur : & non convertimini ad me, dicit Dominus.

. 9. Ita legitur Græcè, præter vocem ovxeras, ficeta, pro ficus. Hieron. ibid. Pro vento urente, inquit, LXX. interpretati funt πúpwow, quam nos combuftionem possumus dicere.

. 10. Eadem exhibet Græc. Vat. præter feqq. TÜS παρεμβολὰς ἐν τῇ ὀργῇ ὑμῶν, caftra in ira veftra; at in Aaaaaa ij

col. 1399.

sol. 1400.

col. 1402.

col. 1403.

« ZurückWeiter »