Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA. NOVA. Hieron. ubi fup. 23. Et populum meum docebunt quid sit inter

23. Et populum meum docebunt quid fit inter sanctum & pollutum, & inter mundum & im- sanctum & pollutum, & inter mundum & immundum oftendent eis.

mundum oftendent eis. Ibid, 1032. a.

24. Et cùm fuerit controversia fanguinis, fta 24. Et cùm fuerit controversia , ftabunt in. bunt in judiciis..... & fabbata mea fančtificabunt. judiciis meis , & judicabunt : leges meas , & præ

cepta mea in omnibus folemnitatibus meis culto

dient , & fabbata mea sanctificabunt.
25. Et super animam hominis non ingredien 25. Et ad mortuum hominem non ingredien-
tur, ne polluantur.....

tur , ne polluantur, nifi ad patrem & matrem ,
& filium & filiam, & fratrem & fororem , quæ
alterum virum non habuerit : in quibus contami-

nabuntur.
26. Et poftquam fuerit mundatus , septem dies 26. Et postquam fuerit emundatus, feptem
numerabuntur ei.

dies numerabuntur ei.
27, Et in die introitus sui.... offeret placatio 27. Et in die introitus fui in sanctuarium ad
nem.....

atrium interius, ut ministret mihi in sanctuario,

offeret pro peccato suo, ait Dominus Deus.
28..... ego hæreditas eorum : & possessiones 28. Non erit autem eis hæreditas , ego hære Num.
non dabitis eis in Israël, ego possessio eorum, ditas eorum : & pofseflionem non dabitis eis in 18.20.

Deuter.'
Ifraël, ego enim poffeflio eorum.

18.1. Ibid. 1034.a.j.

29. Victimam & pro peccato, & pro ignoran 29. Vi&timam & pro peccato & pro delicto ip-
tia ipsi comedent : & omnis separatio in Ifraël ip- ficomedent: & omne votum in Ifraël ipiorum erit.
forum erit.
30..... & primitiva ciborum veftrorum dabitis

30. Et primitiva omnium primogenitorum, &

Exod.
facerdoti, ut ponat benedi&tiones super domosomnia libamenta ex omnibus quæ offeruntur , 22. 29.
vestras.

sacerdotum erunt : & primitiva ciborum veftro-
rum dabitis facerdoti , ut reponat benedi&ionem

domui tuæ.
31. Omne morticinum, & captum à bestia de 31. Omne morticinum , & captum à beftia de Levit.
avibus & de pecoribus non comedent sacerdotes. avibus & de pecoribus non comedent sacerdotes. 22. 8.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ut supra.

anir...... 729601cy or inconóv. *.23. Sic est in Græco, detracto uno quid fit.

Ν. 28. Gr. εγω κληρονομία αυτούς και κατάχεσις αυτούς
¥. 24. Hieron. fic habet : Et cùm fuerit controverfia (ut ý dobýos 70.1 iv. tcīs urois ’Ispaenia, ÖTL7W, &c. ut supra.
in LXX. additum eft sanguinis) ftabunt , &c. Gr. Kai iwi . 19. Gr. Και τας θυσίας, και τα υπέρ αμαρτίας , και
xploir circa 705 ŠTCL Émis uooriaus tô dooexpirerv, Es in judicio uwepoyvoices, &c. Et facrificia , quæ pro peccato , &
fanguinis ipfi ftabunt ad dijudicandum ; posteriora ut in quæ pro ignorantia ; reliqua ut in textu , excepto dat. cv-

Tois, ipfis , loco ipforum.
. 25. Ita in Græco, nisi hoc excipiatur , rõ pescer bona V. 30. Gr. fimpliciter haber unwr, veftra , loco cibo-
rai, ad polluendum fe, loco ne polluantur.

rum veftrorum ; rursumque addit vreñor, ad benedi&iones ;
.26. Ita Græcè, excepto uno & Scepelnúon avrő, onu sed in Compl. deest incor; cætera quadrant ad verbum.
merabit sibi, pro numerabuntur ei.

.31. Iridem Græcè , præpofito uno v , I. voci omne. Ν. 27. Gr. Και ή αν ημέρα εισπορεύονται εις την αυ

34

textu.

[ocr errors]

1.

,

CAPUT XL V.
VULGATA NOVA.
2. Et erit ex omni par-

2... Vide Not.
parate primitias Domino , sanctificatum de ter te fanctificatum quingen-
ra, longitudine viginti quinque millia, & latitudine de-

tos per quingentos , quadrifariam per circuitum :
cem millia : fan&tificatum erit in omni termino ejus & quinquaginta cubitis in fubarbana ejus per gyrum.
per circuitum.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron, in Ezech. 3..... & in ipso erit fanctificatio.....

3. Et à mensura ista mensurabis longitudinem 45.col. 1035.6.

viginti quinque millium, & latitudinem decem
millium, & in ipfo erit templum , fanctumque
fanctorum.

4. San&tificatum de terra erit facerdotibus mi-
nistris sanctuarii , qui accedunt ad ministerium
Domini:& erit eis locus in domos, & in sanctua-

rium sanctitatis.
S ..... ipsi tenebunt civitatem ut habitent. s. Viginti quinque autem millia longitudinis ,

& decem millia latitudinis erunt Levitis, qui mi-
nistrant domui : ipli poßidebunt viginti gazophy-
lacia.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V. 2. Hieron. in comment. col. 1035. f. ait : Et ne $. 3. Isa Hieron. pro eo quod in Vulgata est, & in
forfitan adificio templi ades alia jungerentur , præcipit ut. ipso erit templum , &c. Græcè, iġ auth sai ära taxi
quinquaginta cubitis per circuitum terra fit vacua in sub αγίων" in Mr. Αlex. το αγίασμα των αγίων.
urbana ; vel ut Symmachus , Theodotio , LXX. tranf 8. 5. Gr. αυτοίς εις καλαχισιν πόλεις το καλοικείν, ips
tulerunt, in terminum , & feparationem, & fpatium. in posélionem civitates ad habitandum.

845

Nim. 3.

NOVA.

EZECHIEL. Cap. XLV.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. Et possessionem civitatis dabitis quinque 6. Et poffefsionem civitatis dabitis quinque mil- Ilierər. ubi fup.
millia latitudinis, & longitudinis viginti quinque libus latitudinis, & longitudinis viginti quinque
millia, secundum separationem fanctuarii, om millibus.....
ni domui Ifraël.

VULGATA

NO V A.
7. Principi quoque hinc & inde in separationem sanc- . quamque partem à termino Occidentali usque ad ter-
tuarii , & in posseffionem civitatis , contra faciem sepa- minum Orientalem.
rationis sanctuarii , & contra faciem poffeffionis urbis : 8. De terra erit ei poffeßio in Ifraël : & non de-
à latere Maris usque ad Mare , & à latere Orientis uf. populabuntur ultra principes populum meum : fed
que ad Orientem : Longitudinis autem juxta onam terram dabunt damui Ifraël secundùm tribus eorum.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
9. Hæc dicit Dominus Deus : Sufficiat vobis 9. Hæc dicit Dominus Deus : Sufficiat vobis Hieron. ubi (np.
principes Israël : iniquitatem & rapinas intermit- principes Ifraël : iniquitatem & miseriam inter- col. 1037.6.1032.
tite , & judicium & justitiam facite , feparate initrite, & judicium & juftitiam facite, separate
confinia vestra à populo meo , ait Dominus Deus. oppressionem à populo meo, ait Dominus Deus.

10. Statera justa , & ephi justum , & batus 10. Statera julta, & menfura jufta , & chønix Ibid. 1039.4.b.
juftus erit vobis.

justus erit vobis ad menfuram.
11. Ephi & batus æqualia , & unius mensuræ 11. Et chanix similiter unus erit ad accipien-
erunt: ut capiat decimam partem cori batus, & dum : decima pars gomor, chenix ; & decima
decimam partem cori ephi: juxta menfuram cori pars gomor, ephi : gomor erit æquum
erit
æqua

libratio eorum,
Exod. 12. Siclus autem viginti obolos babet. Porro 12. ad pondus, viginti oboli. Viginti sicli, quin-
30,13; viginti sicli, & viginti quinque ficli , & quinde- que & viginti ficli, & quindecim licli, mina erit
Levit.
cim Gicli, mnam faciunt,

vobis. 27.25.

13. Et hæ sunt primitiæ , quas tolletis : fex 13. Et hæ funt primitiæ , quas feparabitis : sex Ibid. 1040. b. 47.

? tam partem ephi de coro frumenti , & fextam tam partem menfuræ de gomor tritici, & fextam partem ephi de coro hordei.

partem ephi de coro hordei. 14. Mensura quoque olei, batus olei, decima

14. Et præceptum olei, cotylem olei, decem pars cori est: & decein bati corum faciunt : quia cotyles : quia decem cotyles sunt gomor. decem bati implent corum.

VULGATA is. Et arietem unum

IS... Vide Not.

minus Deus. de grege ducentorum, de

16. Omnis populus terræ tenebitur primitiis his his quæ nutriunt Ifraël in sacrificium , & in holocauf- principi in Ifraël. tum, & in pacifica, ad expiandum pro eis , ait DoVULGATA NOVA.

VERSTO ANTIQUA. 17. Et super principem erunt holocaufta, & 17. Et fuper principe erunt holocausta, & fa- Hieron. ubi fup. facrificium , & libamina in solemnitatibus, & in crificium, & libamina in folemnitatibus, & in ca- col. 1041. d. calendis , & in fabbatis , & in universis solemni- lendis, & in sabbatis , & in universis folemnita

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.6. Sic est in Græco, præter fingul. dáveis, dabis , babet ficlos fexaginta, qui faciunt obolos mille ducentos. pro dabitis ; & bis ximadas, millia , pro millibus ; item *. 13. Ira Græcè ad verbum , nisi quòd præponitur dve svogs, is küxos, loco latitudinis , & longitudinis. , ipsius, vocabulo ephi ; sed abelt ours à Ms. Alex, ac

. 9. Ita in Græco, exceptis his, apuros, duces, edit. Ald. loco principes, & apins, auferte , pro intermittite , abs W. 14. Sic iterum Græcè, præter hoc , érair cai déxico que feq. 8 ; item &cé pale , tollite , pro separate.

xoluacor, i, e, olei de decem coiylis, loco olei decem coryles, **. 10. 11. Sic iterum in Græco, præter vocabulum Subdit Hieronymus : Et hic , mutatis nominibus menfisriephi, quod deeft ; sequitur autem, após to you op és ou to rum in LXX. editione , confufit sunt omnia , ut quid dicatur isov, deinde, gs to sobie, &c. de *. seq. In ed. Ald. có non polfe intelligi. Qui enim fupra pro ephi , menfuram ; Kétegvapos to , &c. Vide Not. ad #. feq.

& pro bato , chænica dixerant ; & pro coro, gomor ; pro W. 12. Gr. aj ta sabula, (Ald. & Compl. solicy , ) ticlo, appendiculum ; & hic pro ephi, posuere menfuram; είκοσι οβολοί. Πέντε σίκλοι , πέντε και σίκλοι λέκα , και πεν pro coro nunc gomor, nunc ipfum corum ; & in menfura ? uxorla sixx01, v urã osan ilir i. e. E pondera ; viginti olei , pro bato , xosúaw, id eft, cyathum. oboli. Quinque ficli, quinque ficli decem, 3 quinquaginta .15. Hieron. ubi fup. 1041. f. ad hæc ex Hebr. verficli, mina erit vobis. Ed. Compl. Hérte oixaos, šixose ba, Et arietem unum de grege

ducentorum , de bis quæ nilσεντε σίκλοι, και πεντεκαίδεκα σίκλοι. Αld. verό, Εικοσι σί trit ( Vulg. nutriunt) Ifrael in facrificinm , addir : Quod κλοι , πέν7ε και είκοσι σίκλοι, δέκα και πέντε σίκλοι , &c. quo nos interpretari fumus , de his quæ nutrit Israël , in Hebraico modo legie Hieron. supra. Addit S. Doctor : Hic locus firiptum eft memmasce , quod Aquila & Symm. interpretanjuxta LXX. non cohæret, penitus intelligi non poteft, dum tur των υδάτων και LΧΧ. σ Theodotio, απο των πολυρίων ; non folum numeros menfurarum , fed etiam nomina commu quorum alterum de irriguis, alterum de canalibus , five piltarunt. Pro ephi enim interpretari sunt mensuram , generale cinis fonut ; ut videlicet primitiæ principis non alibi nisi in nomen pro Speciali ; & probato, chænica ; pro homer quoa irriguis nutriuntur. Porro in Græco hod. ica legimus : Kal que Hebraico , qui Græcè dicitur x6e9s , tranftulerunt go πρόβαλον απο των προβάτων άσο Λέκα, αφαίρεμα εκ πασών mor; rurfuemque pro bato , chænica..... Epha autem , quæ Tūv taler of 'Iceava sis Juoices. i. e. Et ovem de oviin Greco sermone corruptè dicitur épi, ad menfuram pertinet bus ex decem, demptio ex omnibus patriis Ifrael in facrificia. variarum frugum, v.g. tritici, hordei , leguminum. Porro In Hexaplis quoque Orig. hæc habentur : A.Ş.'ató tän barus , qui Hebraicè bath, eadem mensura eft qua ssephi, utátwv 'Ibexún. On éx Tradê Tôr natür ts 'Ioexía. O.

in Speciebus tantùm liquidis , vini, Egolei , Es istins mno O. (@Ò nolisupiwor 'I reacúa. Sed ait Montfalconius noster di. Corus triginta habet modios , 8 in utraque menfura , hoc in Not.« Drulius sufpicabatur legendum o supicam, & quieft , tam aridarum , quàm liquentium , tenet principium. dem optimè; nam sic habet Ml. nofter Sangerm. antiquirDecima pars cori, in his quæ modio menfurantur , appels fimus charactere Saxonico; editi verò, olupwr. Lectio latisr epha , id est , tres modii ; & decima pars cori in LXX. prior , ex macar Tür Talpiar, corruptissima est. fpeciebus liquidis , vocatur barus , five vadus ; ut ejufdem $. 17. Ista non refert Hieron. nili secundùm Hebr. aut mensueræ fit epha , 6 batus. Porra ficlus , qui Græcè dicitur Vulg.cùm autem nonnifi leviter differant à Græco , ipsa híc samp, viginti habet obolos ; mina verò, quæ appellatur mna, subjungere non dubitamus ( quod aliquoties nobis conti

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. ubi fup. tibus domus Ifraël : ipse faciet pro peccato fa- tatibus domus Ifraël : ipse faciet pro peccato sacri

crificium, & holocaustum, & pacifica ad expian- ficium , & holocauftum, & pacifica ad expiandum pro domo Israël.

dum pro domo Ifraël, 18. Hæc dicit Dominus Deus : In primo men 18. Hæc dicit Dominus Deus : In primo mense, unâ mensis, sumes vitulum de armento im- se, unâ menfis, fumes vitulum de armento immaculatum, & expiabis sanctuarium.

maculatum , & expiabis sanctuarium. Ibid. 1042. f.

19. Et toilet facerdos de sanguine quod erit pro 19. Et tollet facerdos de sanguine quod erit 1943.7. peccato : & poner in poftibus domus, & super pro peccato : & ponet in postibus domus , & in

quatuor angulos templi, & super altare, & in pof- quatuor angulis crepidinis altaris , & in poftibus tibus portæ atrii interioris.

portæ atrii interioris. 20. Et fic facies..... pro ignorante , & pro par 20. Et sic facies in septima mensis pro unovulo.....

quoque qui ignoravit , & errore deceptus est,

& expiabis pro domo. 21. In primo mense, quartadecima die mensis, 21. In primo mense, quartadecima die menerit vobis Pafchæ solemnitas : septem diebus azy- sis, erit vobis Paschæ solemnitas : septem diebus ma comedent.

azyma comedentur. Ibid, 1044. d.

22. Et faciet princeps in die illa pro fe, & do 22. Et faciet princeps in die illa pro fe, & mo fua, & pro universo populo terræ , vitulum pro universo populo terræ, vitulum pro peccato. pro peccato.

23. Et in septem dierum solemnitate faciet ho - 23. Et in feptem dierum folemnitate faciet locaustum Domino septem vitulos, & feptem arie- holocaustum Domino feptem vitulos , & feptem tes immaculatos quotidie feptem diebus : & pro arietes immaculatos quotidie septem diebus : & peccato hircum caprarum quotidie.

pro peccato hircum caprarum quotidie. 24. Et sacrificium, & coctionem vitulo, 24. Et sacrificium ephi per vitulum, & ephi coctionem arieri dabis : & olei hin coctionis. per arietem faciet : & olei hin per singula ephi.

25. Septimo mense, quintadecima die mensis 25. Septimo mense, quintadecima die menin folemnitate , faciet sicut supra dicta sunt persis in solemnitate , faciet sicut supra dicta sunt per septem dies ; tam pro peccato, quàm pro holo- septem dies ; tam pro peccato , quam pro holocausto, & sicut in manaa , ficut in oleo.

causto , & in facrificio, & in oleo. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. gic, ut noraviinus sup. ) inserendo tamen in Noris ea áyvoorlos, cao vair• fic etiam in ed. Ald. In Compl. quibus textus ambo à fe invicem discrepant : v. g. initio douvé78, mait. hujus . Gr. haber : Kai dia e puyduéve , per du 1.21. Ĝræc. Kai i tm apeúti , absque feq. menfe ; cem, loco & fuper principe ; paulòque poft, num. plur. sed in Mr. Alex. additur umri : subinde loco pajcha , hais ai quoído, Es facrificia ; subinde, tais ropeuvíceis , neame berur rò réglæ, cum feq. soptń; uirimóque , idete, niis , pro calendis ; extremo, Torud velep de aplices, as TV medetis, non comedent ; cæc, ut supra.

τα ολοκαυτώματα, και τα τελαρία, το εξιλάσκεθαι *.22. Græcè constanter i dipurójfuos, dux , loco prinvaip tã oixy ’lopaha. i. e. faciet qua super peccato , & facri- ceps, absque sua , poft domo ; cæt, ut in textu, ficium, bolocaufta, qua ipfius falutaris, ad expiandum $.23. Græc. initio habet : Kai tas folú úlléeses This pro domo Ifraël.

toptus Tonod éroxavichuala reliqua ut in Lat. sup. nifi ex. .18. Græcè posteriora sola sic variant : autee Mebller cipias e espor, hædum, loco hircum. εκ βοών άμωμον , το εξιλάσαθαι i. e. fumetis vitulum de W.24. Gr. Var. secundò habet Fékpala , co&tiones; Alex. bobus immaculatum, ad expiandum fan&uarium ; quæ eó- verò & Compl. utrobique réura, ut sup. subinde in Vat. dem recidunt.

TOIVO!1G , facies , pro dabis ; ultimóque , trélepsalo, cotioni , $. 19. Similia Gr. habet , exceptis his levibus , og f- non codionis ; cæt. ut supra. acous", expiationis , loco quod erit pro peccato ; dein, dj Ν. 15. Grec. Και αν το εβδόμω μηνί , πεντεκαιδεκάτη dúoen foi tas pra's, & dabit super limina , loco & poner τη μηνός εν τη εορτή, ποιήσεις κατα τα αυτα εστα νμέρας, in poftibus ; rurfum inf. swi tas prias mūs atúns , pro in καθως τα υπέρ της αμαρτίας , και καθώς τα ολοκαυτώματα, poflibus portæ ; quæ idem valent.

και καθως το μαναα , και καθώς το έλαιον: i. e. Er in feptimo . 20. Hieron. ibid. Ubi nos diximus , pro unoquoque mense, quintadecima menfis in folemnitate , facies juxta qui ignoravit, & errore deceptus eft , LXX. pofuerunt , ea septem diebus, ficut quæ pro peccato , ficut bolocauftopro ignorante, & pro parvulo. Hoc tamen non legitur in mata , & ficut manaa , ficut oleum. Gr. Vatic. sed in Mi. Alex, ubi sic :

λήψη παρ'

éxass

Ibid. 1043.a.

&

grciar o

1.

NOVA.

CAPUT X LV I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Æc dicit Dominus Deus : Porta atrii inte-

Æc dicit Dominus Deus: Porta atrii inHieron, in Ezech.

" H

eric 46. col. 1045.b.

terioris , quæ respicit ad Orientem , fa sex diebus, in quibus opus fit : die autem fab- clausa sex diebus , in quibus opus fit : die autem bati aperietur, fed & in die calendarum aperietur. fabbati aperietur, fed & in die calendarum ape

rietur,

VULGATA
2. Et intrabit princeps per viam vestibuli portæ claudetur usque ad vesperam.
deforis , & ftabit in limine portæ : & facient sacerdo-

3. Et adorabit populus terræ ad oftium portæ illius
tes holocauftum ejus , & pacifica ejus : & adorabit in sabbatis , & in calendis , coram Domino.
super linen portæ, & egredietur : porta autem non
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA, Hieron, ubi fup.

4. Holocaustum autem hoc offeret dux Domi 4. Holocauftum autem hoc offeret princeps 46. col. 1045. 6. no: in die sabbati fex agnos immaculatos , & arie- Domino : in die sabbati fex agnos immaculatos, 1048. f.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. I. Similiter in Græco , nifi quòd loco fabbati, habe- darum , conftanter cūs veurias, neomenią. cur pluraliter Cablóta, absque leg.fed ; & loco calen 8. 4. Gr. Και τα ολοκαυτώματα προσοίσει και αρκγύμδυος,

NOVA.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. & arietem immaculatum. tem immaculatum.

Hieron. ubi fup. S. Et sacrificium ephi per arietem ; in agnis s. Et manaa, coctionem per arietem : agnis autem facrificium quod dederit manus ejus : & autem sacrificium quod dederit manus ejus : & olei hin per fingula ephi.

olei hin coationi.

VULGATA 6. In die autem calendarum vitulum de armento næ : porro qui ingreditur per viam portæ Meridianæ, immaculatum : & sex agni, & arietes immaculati erunt. egrediatur per viam portæ Aquilonis : non revertetur 7. Et ephi per vitulum , ephi quoque per arietem

per viam portæ , per quam ingreflus est , fed è refaciet facrificium : de agnis autem , ficut invenerit ma gione illius egredietur. nus ejus : & olei hin per singula ephi.

10. Princeps autem in medio eorum cum ingredien8. Cùmque ingressurus est princeps , per viam vesti- . tibus ingredietur, & cum egredientibus egredietur. buli portæ ingrediatur , & per eandem viam exeat. 11. Et in nundinis, & in folemnitatibus erit sa

9. Et cùm intrabit populus terræ in conspectu Do crificium ephi per vitulum, & ephi per arietem : mini in solemnitatibus : qui ingreditur per portam Aqui- agnis autem erit sacrificium ficut invenerit manus ejus : lonis, ut adoret, egrediatur per viam portæ Meridia- & olei hin per singula ephi. VULGATA NOVA,

VERSIO ANTIQUA. 12. Cùm autem fecerit princeps fpontaneum 12. Cùm autem fecerit dux confessionem, ho Hieron. ubi fup. holocaustum, aut pacifica voluntaria Domino : locaustum falutaris Domino ; aperiet sibi portam col. 1048.f. 1049.

b. aperietur ei porta quæ respicit ad Orientem, & quæ respicit ad Orientem, & faciet holocaustum faciet holocaustum suum, & pacifica sua, ficut fie- suum, & falutaria sua..... ri folet in die sabbati : & egredietur , claudeturque porta postquam exierit.

13. Et agnum ejusdem anni immaculatum fa 13. Et agnum anniculum immaculatum faciet ciet holocaustum quotidie Domino : semper manè holocauftum quotidie Domino..... faciet illud.

14. Et faciet facrificium super eo cata mane 14. Et manaa faciet super eo manè manè fex. mane sextam partem ephi , & de oleo tertiam par- tam partem mensuræ, & de oleo tertiam partem tem hin, ut misceatur similæ : facrificium Domi- hin, ut misceatur similæ manaa Domino.... no legitimum, juge atque perpetuum. 15. Faciet agnum , & sacrificium , & oleum

15. Facietis agnum,

& manaa , & oleum macata mane mane : holocauftum sempiternum. nè manè : holocaustum sempiternum.

16. Hæc dicit Dominus Deus : Si dederit prin 16. Hæc dicit Dominus Deus : Si dederit dux Ibid. 1050.b.c. ceps donum alicui de filiis fuis ; hæreditas ejus, donum alicui de filiis suis..... filiorum fuorum erit, poflidebunt eam hæreditarie.

17. Si autem dederit legatum de hæreditate fua uni fervorum fuorum, erit illius ufque ad annum remiffionis, & revertetur ad principem : hæreditas autem ejus, filiis ejus erit.

18. Et non accipiet princeps de hæreditate 18. Et non accipiet dux de hæreditate populi, populi per violentiam , & de possessione eorum : ut opprimat eos : fed de possessione sua hæreditafed de possessione fua hæreditatem dabit filiis tem dabit filiis fuis : ut non dispergatur populus suis : ut non dispergatur populus meus unusquis- meus unusquisque à posseslione sua. que à possessione sua.

19. Et introduxit me per ingressum, qui erat 19. Et introduxit me per ingreffum, qui erat Ibid. 1051, a. b. ex latere portæ , in gazophylacia sanctuarii ad poft tergum portæ, in exedras & thalamos..... facerdotes, quæ respiciebant ad Aquilonem : & qui respiciebant ad Aquilonem: & ecce ibi erat erat ibi locus vergens ad Occidentem.

locus separatus. 20. Et dixit ad me : Iste est locus ubi coquent 20. Et dixit ad me: Iste est locus ubi coquent sacerdotes pro peccato, & pro delicto : ubi co- facerdotes pro deli&o,& pro ignorantia : & propquent facrificium, ut non efferant in atrium ex

terea ubi coquent manaa & donum, ut non efterius , & sanctificetur populus.

ferant in atrium exterius , & fan&tificetur populus. 21. Et eduxit me in atrium exterius , & cir 21. Et eduxit me in atrium exterius, & circumcumduxit me per quatuor angulos atrii : & ecce duxit me per quatuor angulos atrii..... atriolum erat in angulo atrii, atriola singula per angulos atrii.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. &c. ut supra.

*. 16. Iridem Græcė, præter voculam &vi, uni, loco V. 5. Grec. Και μαναα , πέμμα το κeιώ , και τοϊς αμνούς alicui. θυσίαν ολόμα χειρός αυτί, &c. ur fupra.

7. 18. Tota ista respondent Græco, detractâ unâ con*. 12. Sic est in Græco, præter seqq. çà des fi autem, junct. fed. pro cùm autem ; exinde, sis arcian.... cruon, pro ape V. 19. Græc. Kai zisúraze He is tú spoofov, Tüs xariet..... & faciet ; & in fine, ta Tô Cwiupis aurt, qua τα νώτα της πύλης και εις την εξέδραν των αγίων των ιερέων , falutaris fui , loco falutaria sua : in Mr. Alex. civolgd..... The Babaroar zpos Boppen, &c. ut sup. detracto verbo erat. às Tornod, ut sup.

#. 20. Græcè , poft 1. coquent, additur exei oi ispeis, . 13. Ita rursum in Græco , nisi quòd ponitur sis, in , ibi sacerdotes ; deinde fic, tà vaip apolas, vaip ante holocauftum ; sed abeft à Mr. Alex. & Compl. αμαρτίας και εκεί πέψεσι το μαναα το παρασαν, τη μη εκφέρειν

$. 14. Eadem leguntur Græcè; non duplicatur tamen sis..... únicéderv tor naóre i. e. qua pro ignorantia , & quæ
ibi adverb. manè ; ultimoque ita legitur , ið ercepifas.hu pro peccato : ibi coquent manaa omnino , ut non efferanı
Cεμίδαλιν μαναά τω Κυρίω , dein, πρόςαγμα διαπαντός i.e. in..... ad fan&tificandum populum.
ad mifcendam fimilam manaa Domino , præceptum perpetuum. 7.21. Sic eft in Græco, præter unum pípu, partes ,

.15. Similiter in Gr. præter hoc, TTOIKOETE , facietis, loco angulos. Hieron. inf. col. 1052. c. ait : Hoc atrium , pro 1. mano.

de quo nunc fermo eft, per fingulos angulos quatuor babebat

[ocr errors][merged small]

Hieron, ubi fup.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. 22. In quatuor angulis atrii atriola disposita, quadraginta cubitorum per longum, & triginta per latum :

: mensuræ unius quatuor erant. 23..... & culinæ fabricatæ erant subter porticus 23. Et paries per circuitum ambiens quatuor propter accubita.

atriola : & culinæ fabricatæ erant subter porticus

per gyrum. 24. Et dixit ad me : Hæc eft domus culinarum, 24. Et dixit ad me : Hæc est domus culinain qua coquent ministri domus Domini victimam rum , in qua coquent miniftri domus Domini vicpopuli.

timas populi. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. atriola, quæ LXX. minora vocant ; & nos pro facilitate $xei oi asi?sporörles Tớ cxw cà Júncela He funt fensûs vwoxopolixos, atriola diximus.

domus coquorum , ubi coquent ibi ministrantes domui vidimas *.23. Græc.... nayeipeia veycróra vocxátw tūrige populi. Hieron. hab. vidimas populi , five victimam; bes s pcô xúkaw. i. e. & culina falle sub exedris per gyrum.

enim Hebraicè fignificat zeba. *.24. Græcè... Oito ci cixar tão paveipwr, úox Giv

[ocr errors]

CA PUT

U T X LV I I.
VULGATA

NO V A.
T convertit me ad portam domus, & ecce 2. Et eduxit me per viam portæ Aquilonis, &

aquæ egrediebantur fubter limen domus ad convertit me ad viam foras portam exteriorem, viam
Orientem : facies enim domus refpiciebat ad Orien- quæ respiciebat ad Orientem : & ecce aquæ redun-
tem : aquæ autem descendebant in latus templi dex- dantes à latere dextro.
trum ad Meridiem altaris.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Ezech.

3..... & mensus est mille..... & transivit in aqua 3. Cùm egrederetur vir ad Orientem , qui ha47. col. 1053. a.b. aquam remiflionis.

bebat funiculum in manu sua , & mensus est mille

cubitos : & traduxit me per aquam ufque ad talos. 4. Rursumque mensus est mille , & tranfivit in 4. Rursumque mensus est mille, & traduxit aqua aquam usque ad femina :

me per aquam usque ad genua : 's. & mensus est mille , & tranfivit aquam uf 5. & mensus est mille , & traduxit me per que ad lumbos. Et mensus est mille, & non pote- aquam usque ad renes. Et mensus est mille,

torrat pertranfire:quoniam ferebatur aqua inftar præ- rentem, quem non potui pertranfire : quoniam cipitis torrentis, qui transiri non potest. intumuerant aquæ profundi torrentis, qui non po

test tranfvadari. Ibid, 1056.a,

6. Et dixit ad me: Certè vidifti fili hominis. Et 6. Et dixit ad me : Certè vidifti fili hominis. eduxit me, & convertit ad ripam fluminis. Et eduxit me, & convertit ad ripam torrentis.

7. Cùmque me convertisset , ecce in ripa Alu 7. Cùmque me convertissem, ecce in ripa torminis arbores multæ nimis ex utraque parte. rentis ligna multa nimis ex utraque parte.

8. Et ait ad me : Aqua ifta , quæ egreditur in 8. Et ait ad me : Aquæ iftæ, quæ egrediunGalilæam, quæ vergit ad Orientem, & defcen tur ad tumulos fabuli Orientalis , & defcendunt dit ad Arabiam.....

ad plana deserti , intrabunt mare , & exibunt,

& lanabuntur aquæ. 9. Et omnis anima animalium serpentium, 9. Et omnis anima vivens, quæ ferpit , qudquocunque venerit fluvius, vivet.....

cunque venerit torrens, vivet : & erunt pisces multi satis poftquam venerint illuc aquæ iftæ , & fanabuntur & vivent omnia,

ad

quz torrens.

VULGATA
10: Et ftabunt super illas pifcatores, ab Engaddi multitudinis nimiä :
usque ad Engallim ficcatio fagenarum erit : plurimæ u. in littoribus autem ejus, & in palustribus non
species erunt piscium ejus, sicut pisces maris magni, sanabuntur , quia in salinas dabuntur.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. ubi fup.

12. Et super Auvium orietur..... omne lignum 12. Et super torrentem orietur in ripis ejus ex col. 1056. b. frugiferum : non inveterascet ex eo, & non defi- utraque parte omne lignum pomiferum : non dea Ibid. 1059.b. ciet fru&tus ejus : in renovatione sui primitiva da- fuet folium ex eo, & non deficiet fru&tus ejus :

bit..... 6& erit fructus ejus in cibum, & ascensio per fingulos menses afferet primitiva , quia aquæ ejus ad sanitatem.

ejus de sanctuario egredientur : & erunt fructus

ejus in cibum, & folia ejus ad medicinam,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 3. Iridem Græcè.

Cùmque me convertissem, five convertisset.
V.4. A Græco abest rursum; reliqua quadrant, ^. 8. Iridem Græcè. Hieron. infra , 1057. a. legie in

t. 5. Eadem leguntur Græcè, præter hæc ult. Öro egú- Galilæam gentium , juxta LXX.
Opiler ws Xehed ppo, övý drabroorat , quoniam intumuitfi 8. 9. Gr. Και έσαι πάσα ψυχή των ζώων των εκζεόντων,
cut torrentis , quem non pertranfibunt.

και πάντα εφ' ά αν επέλθη εκεί ο ποταμός, ζίσεται, &c. ^. 6. A Græco abeft adverb. certè; additur verò m?, . 12. Græc. Kai imi rô nolauž arabkos7a...... Tão ad convertit ; cætera quadrant. In Ms. Alex. Ei súpaxas, xúrov fpcorporo kena Fadaiwan i'a cută, de qui éxasian abfque με , poft εσέςρεψε.

ο καραος αυτή της καινότητας αυτή πρωτοβολίας v. 7. Gr. Εν τη εσις ροφή με , και ιδε εαι το χείλος το έσαι ο καρσος αυτών είς βρώσιν , και ανάβασις αυτών είς υγίειαν, nolauã derdege Tromci spód pa &rber sig fr@sv. Hieron. hab. Hieron. ibid. col. 1056. c. habet : afferet primitiva , five

NO V A.

bo Ibid, 1056.6

[ocr errors]
« ZurückWeiter »