Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Cap. x.

LIBER TOBIÆ.

733 VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA & super parentes veftros:

uxori tuæ, & patri & matri uxoris tuæ : & Ex Ms. Reg. benedi&tus Deus, quoniam video Thobi consu. Germ.

brini mei similem.

VULGATA
11. & videatis filios vestros, & filios filiorum vela 12. Cùmque omnes dixissent, Amen , accefferunt
trorum, usque in tertiam & quartam generationem: ad convivium: fed & cum timore Domini nuptiarum
& lit semen vestrum benedictum à Deo Ifraël, qui convivium exercebant.
regnat in fæcula fæculorum.

N O V A.

I.

Cup

E

Sup.s. 23.

CAPUT X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Um verò moras faceret Tobias, causâ T quotidie computabat Thobis dies, qui- c Ex Ms. Reg.*

Gorm.
nuptiarum , sollicitus erat pater ejus To-
bias, dicens : Putas quare moratur filius meus, aut quam consummati funt dies, & filius ejus non
quare detentus eft ibi ?

veniebat , dixit : Nunquid detentus est Thobias ?
2. Putasne Gabelus mortuus est, & nemo red 2. Aut fortè Gabelus mortuus est, & nemo il-
det illi pecuniam ?

li reddidit pecuniam.
3. Cæpit autem contristari nimis ipse, & An 3. Et contriftari ccepit; & Anna uxor illius di-
na uxor ejus cum eo : & cæperunt ambo fimul

cebat : Periit filius meus, & jam non eft inter vi-
flere : eò quòd die statuto minimè reverteretur fi-

vos : quare tardat?
lius eorum ad eos.

4. Flebat igitur mater ejus irremediabilibus la 4. Et cæpit plorare, & lugere filium suum
crymis , atque dicebat : Heu heu me fili mi, ut- dicens : Væ mihi fili, quæ te dimisi ire , lumen
quid te misimus peregrinari , lumen oculorum oculorum meorum.
noftrorum, baculum fene&tutis noftræ, folatium
vitæ noftræ, spem posteritatis nostru.

s. Omnia fimul in te uno habentes, te non
debuimus dimittere à nobis.

6. Cui dicebat Tobias : Tace, & noli turbari, 6. Cui Thobis dicebat : Tace, noli contrista-
sanus est filius nofter: fatis fidelis eft vir ille, cum ri soror , falvus est filius noster ; fed aliqua forsitan
quo milimus eum.

mora detinet illos : homo enim, qui cum illo
ivit, fidelis eft, & ex fratribus noftris. Noli tædiari

pro illo foror, jam venit.
7. Illa autem nullo modo confolari poterat, 7. Et illa dicebat : Tace, molestus es mihi : no-
sed quotidie exsiliens circumspiciebat , & circui- li me seducere, periit filius meus. Et exfiliens cir-
bat vias omnes, per quas fpes remeandi videba- cumspiciebat viam, qua filius ejus profectus erat,
tur, ut procul videret cum, fi fieri posset, ve & nihil gustabat : & cùm occidiflet fol, introi-
nientem.

bat, & lugebat lacrymans tota no&te, & non

dormiebat.
8. At verd Raguel dicebat ad generum suum : 8. [9. ] Et ut confummati funt quatuordecim
Mane hic, & ego mittam nunciuin falutis de te dies nuptiarum,

dies nuptiarum, de quibus juraverat Raguhel, exiic
ad Tobiam patrem tuum.

ad illum Thobias, & dixit illi : Dimitte me; scio
enim , quia pater meus & mater mea non cre-
dunt le visuros me. Nunc itaque peto pater , &
dimittas me , ut eam ad patrem meum : jam ti-

bi indicavi quomodo illum reliquerim.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.
7. 1. Similiter in Ms. Germ. 15. ufque ad hæc, s filius ne follicita fos, valet. At in Mf. Germ. 15. leguntur uc
ejus non veniebat , quæ abfunt ; horum tamen loco ha- fup. exceptis seqq. &, initio, pro cui, paulòque poft,
betur , & pater illius dixit ; deinde fic, Ne fortè detentus feftinare , pro contriftari, demtis his, foror , & filius nof-
et ibi. In Greco : Και Τωβίτ ο πατήρ αυτε ελογίσατο εκασ ter ; fubinde fic, fortasse mora tenet illos : fed ga bomo qui,
745 muées. Kai as e Tampóbuoar ai subegi rús copslas, loco forfitan mora detinet illos : homo enim qui ; tollitur
j'xe vexe70, $ite. Mýtola xa?Xurlas ; Et Tobit pater ejus etiam , poft fidelis eft ; & in fine legitur , veniet , non
computabat unumquemque diem. Et poftquam impleti sunt venit.
dies itineris , & non veniebat , dixit : Nunquid fortè con 9.7. Hæc variant in Mr. Germ. 15. Moleftus mihi efla
fufi fuerunt ?

noli, nec me seducere..... profpiciebat viâ, qua filius..... #. 2. In Mr. Germ. 15. sic : Aut nunquid Gabelus mor nihil guftabat , lacrymans, noitu tota non dormiebat, tuus eft, & nemo illi reddet pecuniam ? Germ. 4. habet In Grαco Mic : Και είπεν αυτώ Σίγα, μη αλάνα με , aasillis , non illi. Græc. "H un'role atélave Cabana, od sis λε7ο το παιδίον με. Και επορεύετο καθ' ήμέeαν εις την οδον αυτώ δίδωσι το αργύeιον και

έξω, οίας απήλθεν ημέeας τε αρλον εκ Ηθιε, τάς δε νύκλας .3. Ms. Germ. Is. tollit jam , poft vocem meus, & s' dealurave, I purêoce Twblær Tór ciòr áutūsEt dixit ei: pro tardai , hab. tardarur. In Græco sic : Kai & NUTTETTO Tace , ne decipias me, periit puer meus. Et ibat per diem λίαν" είπε δε αυτών και γυνή 'Απωλείο το φαιδίον, διότι κς ad viam foras, qua abierat : diebus quidem parom mon manxpóroxe. Et triftabatur nimis; dixit autem ei uxor : Periit ducabat , noftibus autem non intermittebat , flens Tobiam fipuer , quandoquidem tardavit.

lium fierem. #. 4. Ms. Germ. 15. haber lacrymari , loco plorare ; &. V.8.(9.) Nonnulla tantum variant in Mr. Germ. 15. infra, qui te dimittebam, pro que te dimisi. In Græcoscilicet ista , circa medium , Pater , peto dimittas me; & in fic: Kailpalo I pursiv kutor, El Ter• Où vend pol téxror, fine, jam enim tibi indicavi quomodo illum reliquero. Cone ότι αν κα Γε , το φως των οφθαλμών με. Ει cepit θεσε εεη , cordant etiam Græca , exceptis his : pws , quondufque , Es dixit : Non mibi cura eft fili, quia dimisi te, lumen prog ut; paulòque post, ä's, quas , loco de quibus , adoculorum meorum.

ditis ad Raguel his, worúcou autor exci, facere cum ibi ; 7.6. Hæc folùm habentur Græcè : Kai Twit nézd av deinde sic : sis di Tobias TC 'Payrúa, dixit Anlein Totñ slys, KM abyor éxo, oraind. Er Tobit dicit ei : Tace , bias ad Raguel , loco exiit ad illum Tob. & dixit illi,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA,

VULGATA NOVA.
Ex Ms. Regarde g. [ 8. ] Et dixit Raguhel Thobiæ : Remane hîc 9. Cui Tobias ait: Ego novi, quia pater meus
Germ,

penes me, & ego nuncios mitram patri tuo, & & mater mea modò dies computant, & cruciatur
indicabunt illi de te. Et ille dixit : In totum pater fpiritus eorum in ipsis.
peto, ut dimitras me hinc ad patrem meum.

10. Et continuò surgens Raguhel, tradidit 10. Cumque verbis multis rogaret Raguel To-
Thobiæ Sarram filiam fuam, & dimidiam partem biam, & ille cum nulla ratione vellet audire , tra-
substantiæ suæ, pueros & puellas , oves & bo didit ei Saram, & dimidiam partem omnis subs
ves , asinos & camelos , vestem, vala, & pecu- ftantiæ suæ in pueris, in puellis, in pecudibus,
niam : & dimisit illum salvum fanum, & vale il- in camelis , & in vaccis, & in pecunia multa :
li fecit

& salvum atque gaudentem dimifit eum à fe, 11. & dixit : Vade fili falvus sanus, Dominus

11, dicens : Angelus Domini san&us lit in iticæli bene disponat iter tuum, & Sarræ uxori nere vestro, perducatque vos incolumes, & intuæ, & videam ex vobis filios antequam moriar. veniatis omnia rectè circa parentes vestros , &

videant oculi mei filios vestros priusquam moriar. 12. Et adprehendit illam, & falutans oscula 12. Et apprehendentes parentes filiam fuam tus est Sarram filiam suam,

osculati sunt eam, & dimiserunt ire : 13. & dixit illi : Filia , honorem habe socero

13. monentes cam honorare soceros, diligere
ipsí amodo sunt parentes maritum, regerę familiam , gubernare domum,
tui , tanquam pater tuus & mater tua , qui te ge-

qui te ge- & fe ipfam irreprehenfibilem exhibere,
nuerunt. Vade salva filia , audiam de re auditionem
bonam in vita mea , & gaudium : & ofculatus est
eam, & dimisit illam. Et Anna dixit Thobiæ :
Fili & frater dilecte, falvum te perducat Domi-
nus cæli, & det mihi ut videam filios de Sarra
filia mea antequam moriar , ut delecter coram
Domino cæli. Ego trado tibi Sarram filiam
meam, tanquam bonum depositum ; & non ve
xes eam omnibus diebus vitæ tuæ, Vade fili falvus
& fanus : ego mater tua amodo, & Sarra uxor
tua. Diligat te Dominus & illam, ut fitis in lo-
co fanctitatis omnibus diebus vitæ veftræ. Et of
culata eft utrofque, & dimisit illos sanos. Et dis-
cellit Thobias à Raguhele, gaudens & benedi-
cens Deum coeli & terræ, regem omnium , quia
direxit viam ejus : & benedixit Raguheli , '&
Annæ uxori illius , & dixit : Injun&tum est mi-
hi à Domino, honorari yos omnibus diebus vi-
tæ veftræ.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
absque feq. fcio enim; loco verò non credunt , &c. ita , cur in Græco.
xxel ini? You Heal Me, ultra non sperant afpicere me ; #. 13. Similia leguntur in Græco, fed paucioribus vere
reliqua defunt.

bis ; ita nempe : Και είπε τη θυγατρί αυτά: Τίμα της πη-
*.9.( 8.) MI. Germ. 15. hæc pauca dissimilia habet: βερές ζε αυτοί νυν γονείς ζε είοίν. 'Ακέσαιμί ζε ακούν και
ego mittam nunciam patri tuo , qui indicet illi ; deest quoque ry

εφίλησεν

αυτήν. Και "Εδνα είπε προς Τωβίαν· 'Αδελ-
meum, in fine. Græc. Eine de autớ Ö TEV Jepósi Meñor φε αγαπη7ε, αποκαλας ήσαι ζε ο Κύριος τε έeαν,
παρ' εμοί, καγω εξαποςελώ προς τον πατέρα ζε, και δηλώ μοι ιδείν ζε παιδία εκ Σάρρας της θυγατρός με , ίνα ευ-
ενσιν αυτά τα κατα ζε. Και Τωβίας λέγα: Εξαπόσειλόν με φeανθώ ενώπιον τη Κυρίε. Και ιδε παρατίθεμαι ζει την
após tór osatiese rex. Dixit autem ei focer : Mane apud me , γατέρα με ένα παρακαταθήκη", και μη λυπήσης αυτήν. Μετά
& ego mittam ad patrem euism, & declarabunt ei qua circa ταύτα επορεύε7ο και Τωβίας και ευλογών τον Θεόν, ότι ευώδων
te. Et Tobias dicit : Dimitte me ad patrem meum.

την οδον αιτε· και καθευλόγα Ραγεήλ , Εδναν την γυναί-
*.10. Vox surgens, initio abest à Mr. Germ. 15. sicut xa autê. Et dixit filiæ fuæ : Honora foceros tuos : ipfo nuno
8, post pueros ; at reponitur 6', ante afinos, uti paulò parentes tui sunt. Audiam de te auditionem bonam : 8 of
post, ante sanum ; poft vale autem, deletur illi: Mr. Reg: culatus eft eam. Et Edna dis ad Tobiam : Frater dile&te,
leg. pecuniam non pecunia. In Græco fic : 'Arxsa's ro restituat te Dominus cæli, s det mihi videre trios filios ex
Ραγδήλ, έδωκεν αυτώ Σάρραν την γυναίκα αυτή, και τα Sarra filia mea , ur later in confpe&u Domini. Et ecce doa
wou TÔ ÝT Cpxóver, Cawala, ma xtúru, sy dippuescere pono apud te filiam meam in depofato ; & ne contriftaveris
sudoyuras auto's, Eazéseins• i. e. Surgens autem Raguel, eam. Poft hæc ibat & Tobias , benedicens Deum, quia profpee
dedit ei Sarram uxorem ejus, & dimidium pollelionum , raverat viam ipfius : & benedicebar Raguel, & Ednom uxo-
corpora , pecora, es argentum : & benedicens eos, dia rem ejus. Mr. Germ. 15. non differt à Ms. Regio , nisi his
mifit.

levibus : Et dixit illi : Honorem habe..... Exs salva filia.....
*.11. In Ms. Germ. 15. legitur , dicens, loco & di 85 dimifit. 'Et Anna dixit..... 68 frater, falvum ducat te....
wit, absque seq. falvus ; item pignora , loco filios; cætera det tibi ut filios videam..... coram Dominum cæli. Er ego
ut fup. In Græco hæc pauca exstant : réyor Evod cóen tradam tibi filiam meam Sarram , ut non vexes eam om.
υμάς τέκνα, ο Θεός το γρανά, προ τε με αποθανείν dicens: nibus diebus vitæ fua..... 65 Sarra foror tua. (Ms. etiam
Projperabit vos filii, Dous cæli, antequam moriar. Germ. 4. foror.) Dirigat te Dom..... diebus veftris. Et.....

*. 12. Mr. Germ. 15. hab. illum, absque verbo falu- Raguel..... Dominum cæli..... viam illius.... Injun&um of tens, ponitque , ante Sarram ; cuncta verò desideran mihi à Dom. bonoraro vos ..... with msk.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1.

E

Charam

1

crymatus eft,

C A PU T X I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.

T profecti sunt, & ibant donec venirent Ex MB. Reg. Es Charan, quæ est in medio itinere contra

, quæ civitas eft contra Niniven. Germ. Niniven , undecimo die.

2. Dixitque angelus : Tobia frater, scis quem 2. Tunc dixit Raphahel : Thobias frater , nefadmodum reliquisti patrem tuum.

cis quomodo reliqueris patrem tuum? 3. Si placet itaque tibi , præcedamus, & len

3•
Præcedamus uxorem tuam, & eamus ,

& to gradu sequantur iter nostrum familiæ, fimul præparemus domum, dum prosequitur nos puelcum conjuge tua, & cum animalibus.

la. 4. Cùmque hoc placuisset ut irent, dixit Ra 4. Et præcefferunt pariter, & dixit illi angephad! ad Tobiam : Tolle tecum ex felle piscis : lus : Tolle tecum de felle illo, & habe. Et abiit erit enim necefTarium. Tulit itaque Tobias ex fel cum illis & canis. le illo, & abierunt.

s. Anna autem fedebat fecus viam , quotidie s. Et Anna sedebat in via , circumspiciens adin supercilio montis, unde respicere poterat de ventum filii sui. longinquo.

6. Et dum ex eodem loco specularetur adven 6. Et cognovit illum venientem, & dixit patum ejus, vidit à longè, & illico agnovit ve- tri ejus : Ecce filius tuus venit, & homo qui cum nientem filium suum : currensque nunciavit viro illo erat. suo, dicens : Ecce venit filius tuus.

7. Dixitque Raphael ad Tobiam : At ubi in 7. Et Raphahel dixit Thobiæ : Antequam adtroieris domum tuam , ftatim adora Dominum propinquemus patri tuo, scio enim quia oculi Deum tuum : & gratias agens ei, accede ad pa- ejus aperientur ; trem tuum , & ofculare eum.

8. Statimque lini super oculos ejus ex felle isto 8. adsperge ergo oculis ejus fel piscis, & infipiscis , quod portas tecuin : scias enim quoniam der medicamentum ; & decoriabis albugines ab mox aperientur oculi ejus , & videbit pater tuus oculis ejus , &

oculis ejus , & refpiciet pater tuus , & videbit lumen cæli, & in aspectu tuo gaudebit.

lumen. 9. Tunc præcucurrit canis, qui fimul fuerat 9. Et adcurrit ei marer sua , & irruit collo fiin via : & quasi nuncius adveniens, blandimen- lii sui , & dixit illi : Fili video te, amodo libento suæ caudæ gaudebat.

ter moriar ; & lacrymata eft : Thobias etiam la10. Et confurgens cæcus pater ejus, ccepit 10. Et furrexit Thobis, & offendebat pedibus : offendens pedibus currere : & data manu puero, & egreffus eft atrium , & occurrit illi Thobias, occurrit obviam filio fuo.

ferens fel piscis in manibus suis.

VULGATA N O V A. 11. Et suscipiens osculatus est eum cum uxore sua, 12. Cùmque adorasfent Deum, & gratias egissent, & cæperunt ambo flere præ gaudio.

confederunt. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. V. 1. Mf. Germ. 15. Et profectus ibat Caracha, qua eft Tu unge fel in oculos ejus , & erosus deteret, s' abjiciet alcivitas in Nineve. Gr. Kaip topsvelo HEXPIS E értical au- bugines ; & videbit te. Quod autem hîc transfertur à Nood's eis Norszú. Et ibat quondufque appropinquarunt ipfi in bilio erosus , minus intelligitur, nisi fubaudias oculum , Nineve.

ita vertendo , erojus oculo , vel potius, eroso oculo; vix V.2. Ms. Germ. 15. Et tunc dixit Rafael angelus To- meliùs enim reddi potest verbum Gr. olnx. Ieis, à verbo bia : Frater , nefcis , &c. ut fup. Græc. Kai sine 'Papana inusitato dýnew vel déuro , dúxo, mordeo ; nisi dicas προς Τωβίαν· όι γινώσκεις αδελφέ , πας αφήκας τον, &c. fortè mendum irreptilse in edic. LXX. & malè scriptum

$. 3. Ultima tantùm vox puella, abest à Ms. Germ. fuiíse duxbeis, pro děx.Isis, vel potius dexbeica, per 15. In Græco fic : llegd popwheer čutego Sr , Præcurramus relationem ad xeair, à dixquet, fufiipio ; tunc enim inante, loco præcedamus , hoc omisso, & eamus , cum pof- telligendum effet, & susceptum fel deteret, &e. cui lecterioribus, dum profequitur nos puella.

tioni suffragari videntur Mís. nostri, in quibus constanV.4. A M. Germ. 15.abest vox angelus , uti paulo post, ter legirur , & infidet medicamentum, à verbo infideo: istud , 8 babe : Græcè ita : scos de ape meipotuv xoayn non malè etiam legeretur infidet, in fur. à præf. infido , Tôix Júcs. Kol Topsu lucav, as Gurwag svo xuw ÓTTADEV quod idem fonat : legi etiam posset incidet, à cado, quæ autóv. Sume autem ad manum fel piscis. Er iverunt, vox etiam non ambiguitate vacat, fiquidern sumirur alifimul venit canis post eos; omislis aliis.

quando pro incido, seu cado : at infra *. 13. non staret *.5. In MI. Germ. 15. legitur, Anna autem, pro Et conjectura , cùm ibi legatur Curedám bnoor , erosi sunt , Anna; reliqua ut sup. Græc. transfert istud , zis Tuv oför, per relar. ad præced. opsaamees, oculos : at in Ms. Germ. in viam , poft verbum circumspiciens, & loco adventum 15. ita , momordit medicamentum. filii sui , haber simpliciter , toy taida autús, puerum #.9. Ms. Germ. 15. Et Anna cucurrit , & inruit collo fuum.

filii fui, & dixit : Video te fili, amodo..... & Thobias liř.6. Græc. habet ap9tevóuosv, intellexit , vel profpe- crymatus eft. Græc. Kui 90deqjes Ca "Arve, SAS TEOSV xit,

, pro cognovit ; paulòque poft , ó' vrós , filius meres, επί τον τράχηλον τ8 υι8 αυτής, και είπεν αυτώ Είδόν ρε non filius tuus ; at in Mi. Alex. ac edd. Ald. & Compl. aodov, Cto og vũr emek cerēpecio, ag fxa&uoan cijepót:cgiÈc o viés cx ; demum loco qui cum illo erat, fic, ó

σορευ

accurrens Anna , cecidit fuper collum filii fui, & dixit ei ; Beis pet' dutô, qui ivit ciemn eo. Mr. Germ. 15. habet ve Vidi te fili, ex nunc moriar : 63 ploraverunt utrique. Amniet, non venit , sed in Græco , šp2c670.1.

brof. in Ps. 118. to. 1. 1106. b. Video te fili , amodo li.7. A Ms. Germ. 15. abest enim , post scio; & in fi bensinis moriar. ne legitur adaperieniur. In Græco fimpliciter : Kai 'Pepaya . 10. Ms. Germ. 15. Et exsurrexit Tobis , offendeείπεν: Επίςαμαι εγω ότι ανοίξ4 τες οφθαλμες και πατήρ Γε. bar pedibus fuis : cgreffres eft otium atrii , s occurrit illi E. Rapwel dixit : Scio ego quia aperiet oculos pater tuus. Tobias ; 5 geftabat fel in manibus fuis. Græc. Kai Twait

. 8. Mr. Germ. 15. Asparge itaque fellem piscis in ocu- rižúoxelo apos Thir Geger, goʻkemler: o de viss avis lis illius; s infidet medicamentum, detrahet albuginem negoed eauer ártã, med et tg Tapos durs. Et Tobit ab oculis ipfius , & refpiciet pater, &c. ut fup. Græc. £ù exibat ad januam, prolapfus eft : filius autem ejus acέγχεισαν την χολήν εις τες διθαλμες αυτέ, και διωχθείς δια currit ei, Es apprehendit patrem fuum. τρίψε , και αποβαλείται τα λευκώματα, και όψεται ζε: Nobil,

1

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ex MB. Regiss

13. Et insufflavit in oculis Thobis patris fui, 13. Tunc sumens Tobias de felle piscis, liv & adprehendit eum, & dixit illi : Forti animo nivit oculos patris fui. esto pater : & injecit medicamentum in oculis ejus , & morfum illi præbebat.

14. Et decoriavic duabus manibus albugines 14. Et sustinuit quasi dimidiam ferè horam oculorum illius ,

& cæpit albugo ex oculis ejus , quasi membrana

ovi, egredi. 15. & vidit filium suum, & irruit collo ejus, 15. Quam apprehendens Tobias traxit ab ocu. & lacrymatus est.

lis ejus , ftatimque visum recepit. 16. Et benedixit Deum,

16. Et glorificabant Deum , ipse videlicet, &

uxor ejus , & omnes qui fciebant eum. 17. & dixit : Video te fili : Benedictus Deus 17. Dicebatque Tobias : Benedico te Domino & benedictum nomen illius magnum, & benedicti Deus Israël, quia tu caftigasti me, & tu salvasti omnes fan&i angeli ejus. Sitnomen illius fan&tum me : & ecce ego video Tobiam filium meun. in omnia fæcula

fæculorum , quoniam ipse flagellavit me, & ipse misertus est mei : ecce ego

video Thobiam filium meum.

18. Et introivit Thobias, & Anna uxor ejus 18. Ingreffa eit etiam poft feptem dies Sara in domum, gaudentes, & benedicentes Deum uxor filii ejus, & omnis familia sana , & pecototo ore suo, pro omnibus quæ sibi evenerant. ra , & cameli, & pecunia multa uxoris : sed &

illa pecunia, quam receperat à Gabelo : 19. Et indicavit patri fuo Thobias, quoniam 19. & narravit parentibus fuis omnia bene perfecta est via illius bene à Domino Deo, & ficia Dei, que feciffet circa eum per hominem quia adtulit pecuniam ; & quemadmodum acce- qui eum duxerat, pit Sarram filiam Raguhelis uxorem , & quia venit & ipfa , & jam proximò elt portæ Minive.

VERSIO ANTIQUA, * Et gavisi sunt Thobis & Anna, & exie *** Et ut adpropinquavit Thobias, addurunt in obviam nurui fuæ : & videbant Tho- cens Sarram uxorem suam, benedixit illi Tho. bin, qui erant in porta Ninive, venientem, & bis , dicens : Intra sana Sarra filia. Benedi&tus ambulantem cum omni virtute sua, nemine Delis, qui adduxit te ad nos, & benedi&tus padante ei manum; & mirabantur.

ter tuus, & mater tua : & benedictus Thobias ** Et confitebatur Thobis, & benedicebat filius meus, & benedicta tu filia ; intra in domagna voce Deum, & ambulabat cum gaudio mum tuam sana, in benedictione & gaudio. In coram omnibus, quoniam mifertus elt illius illa die erat gaudium magnum omnibus Ju. Deus, & aperuit oculos ejus.

dxis, qui erant in Ninive. VERSIO ANTIQUA.

VULCATA NOVA. 20. Et venit Achicarus, & Nabal avuncuill!s 20. Veneruntque Achior & Nabath consobris

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Y. 13. Similiter haber Mf, Germ. 15. exceptis his : Et 7. 19. Hxc folùın variant in Ms. Germ. 15. vis illius injecit oculis Tobi patris fui..... 8 introivit medicamentum apud Dominum Deum, .... filiam Raguel..... ipfa / in oculis illius , & momordit eum. Gr. Kai megtémxes TN jam in proximo porta. Mf. Reg. pro 8 jam, fcribit etiam. χελων επί της οφθαλμες τη σατρος αυτή, λέγων· Θάεσε πά In Græco fimpliciter: Kai anuleze Tapi BUT TO WE Tepi as do Curedúx.gucav, Ee adfper fit fel fuper oculos pa- oasia tà terów.eve avtæ in tû Mudice. Et annuntiavit pa. tris fui , dicens : Confide pater : ut autem erosi funt tri fuo magnalia falta fibi in Media; omiffis aliis.

. 14. Ms. Germ. 15. Er depofuit albuginem ab oculis * Ab hoc initium ducit Ms. Germ. 15. Et videbanı Too εγκς. Grec. Διέτριψε τις οφθαλμες αυτέ, και ελεπίδη απο biam , omissis antecedentibus ; exinde loco venientem ego των κάνθων των οφθαλμών αυτά τα λευκώματα. Deirini ambulantem , hab. euntem 65 ascendentem ; extremò, 89 oculos ejus, ( Nobil.fuos ) decorticata funt ab angulis ocu nemine deduci mirabantur , pro nemine dante , &c. In Gr. lorum ejus albugines.

fic :Και εξήλθε Τωβίτ είς Γυναντησιν τη νύμφη αυτί, χαίW.15. Icidem in Ms. Germ. 15. Græcè , Kai id Wr Tor ρων και ευλογών τον Θεών προς τη σύλη Νινευή και εθαύμαζον υιον αυτύ, επέπεσεν επί τον, , ut fup.

οι θεωρίν7ες αυτόν ωορευόμενον , ότι έβλεψε. Εt exit Tobis *.16. Hoc abeft à Ms. Gerin. 15. ficut à Græco. in obviam murui sua , gaudens & benedicens Deum ad pore

7. 17. In Ms. Germ. 15. deest vox fanéti , ante an tam Nigeve : 8 mirabantur Speitantes eum euntem, quin geli, paulòque poft fic habetur : Sit fandum nomen ejns vidit. beneditum in omnibus fæculis, quoniam flagellavit me , ** Hæc tantum refert Ms. Germ. 15. Et Tobis confite. &c. ut fup. Abest à Græco istud circa initium , video te batur coram omnibus, quia mifertus eft illi Deus : nec plus fili; sed additur si, os, post benedictus , præterquam in ra in Græco, nifi quod pro omnibus , legitur aury, co, Compl. loco verò illius magnum , fic, CS siste's alwres , ut infra d'utis, pro illi , vel illius ; in Ms. Alex, ac edd. tuum in fecula , ut & pro sngeli ejus, com árlenen, tui

Ald. & Compl. cutâ..... dutór. angeli; deinde omittuntur feqq. usque ad hoc, quoniam; *** MS. Germ. 15. Et cùm adpropinquovie Tobias, ade loco vero, ipfe flagellavit me, ipfe mifertus eff mei, ita ducens Sarram ad sum, benedixit illam , dicens : Intra Sare legitur , fuasiywsas, rý vércás ', flagellafii,' s mifer- ra filia. Et ego pater taus benedictus , & benedictus Tobias rus es mei, absque ego, post ecce. In Ms. Floriac. annor. filius meus, & benedita tu feming : intra in domum tunna circiter 1100. inter plura Scripturæ fragmenta, istud ha- Jana, in benedi&tione gaudium. In illo die erst gaudium, betur : Benedictus Dominus Deus noster , quia ecce video te &c. ut fup. Grac. Kal cos wheo TT CẤP vuon fili: 9 benedi&um nomen illius quod eft magnum, s bene- autô, xoeurównosy dutür, régwr "Ex. 9-ors üriciroce.gújadicti omnes fanéti angeli ejus. Et fit nomen illius fanitum, 7ep. Evropulos, o cos, os 77ané Cs apos meccs, jo nam 5 benedidui ir omnia facula fæculorum , quia ipse Aagel- Túp Cx, dj príroup 6*. K ci tréve70 xcepce Trou Tois é Nolavit me in redargutione mea; ipfe mifertus est mei, & veuw, at sapois outõ. Et ut appropinquavit Tebit Sarra nua reddidit lumen oculis meis, ut viderem filium meum. rui fuæ, benedixit eam, dicens : : Venins fara filio. Benedice

7.18. Pauciora leguntur in Mr. Germ. 15. videlicet : tus Deus, qui adduxit te ad nos , pater tuus, & mater E: introivit Tobis gaudens, Es benedixit Deum ore fuo ; tua. Et factum est gaudium ominibus, quiin Nineve , frasria præterminis aliis. Ia Græco paucissima : Kaierona@ev ö uids bus ejus:in Ald. ed, deest hoc, s mater 14%. xxput, Et intravit filius ejus gaudens,

Ť. 20. Ms. Germ. 15. vitiesė : E: venit Achincar, in

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERS10' ANTIQUA ni Tobiæ, gaudentes ad Tobiam, & congratu- illius, gaudentes ad Thobin.

Ex Ms. Region lantes ei de omnibus bonis, quæ circa illum of

Germ. tenderat Deus.

21. Et per septem dies epulantes, omnes cum 21. Et consummatæ sunt nuptiæ cum gaudio gaudio magno gavisi sunt.

septem diebus, & data sunt illi munera multa. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. havis foceri illius , gaudens ad Tobiam. Græc. Kai wapen gio , nempe ista , bilaritate, pro gaudio ; in Græco , Eům dárslo 'Axrexaegs, Næclas o bé dengos durs. Et adve- pegourus ; item supra Græcè, Kai úxon o zámos Twblo , Bit Achiacharus , & Nasbas filius fratris ipfius.

Et jatta sunt nuptia Tobiæ , &c. omislis pofterioribus , eo *.21. Una cantùm voce differt MI. Germ. 15. à Re data funt illi , &c.

[ocr errors]

T

C A P U T ΧΙ Ι.
VULGATA NOVA. .

VERS 10 ANTIQUA.
Unc vocavit ad se Tobias

1.
" E

T poftquam confummatæ sunt nuptiæ, Ex Ms. Reg. Ef dixitque ei : Quid poflumus dare viro ifti sancto, qui venit tecum ?

dixit illi : Homini illi qui tecum fuit, reddamus

honorem suum, & adjiciamus illi ad mercedem, 2. Respondens Tobias, dixit patri fuo : Pa 2. Et ille dixit : Pater , quantum illi dabo: non ter, quam mercedem dabimus ei ? aut quid di- enim fatis est, si dedero illi ex his quæ mecum gnum poterit effe beneficiis ejus ?

adtuli, dimidiam partem. 3. Me duxit & reduxit fanum , pecuniam à 3. Þuxit enim me fanum & reduxit , & uxoGabelo ipfe recepit, uxorem ipse me habere fe- rem meam curavit , & pecuniam mecum adtucit, & dæmonium ab ea ipfe compescuit, gau- lit, & te curavit. Quantum illi dabo mercedem? dium parentibus ejus fecit, me ipsum à devoratione piscis eripuit, te quoque videre fecit lumen ccli , & bonis omnibus per eun repleti sumus. Quid illi ad hæc poterimus dignum dare ?

4. Sed peto te pater mi, ut roges eum , fi for 4. Et dixit Thobis : Justum est illum fili, dia tè dignabitur medietatem de omnibus, quæ alla- midium horum quæ tecum attulit , accipere. ta funt, fibi assumere. is. Et vocantes eum, pater scilicet & filius, s. Et vocavit illum Thobias , & dixit ei : Ace tulerunt eum in partem : & rogare cæperunt, ut cipe dimidium horum quæ tecum adtulisti : hæc dignaretur dimidiam partem omnium, quæ attu erit merces tua ,

& vade fanus. lerant , acceptam habere.

6. Tunc dixit eis occultè : Benedicite Deum 6. Tunc Raphahel vocavit ambos abfconditè, coli, & coram omnibus viventibus confitemini & dixit illis : Deum benedicite, & illi confitemiei, quia fecit vobiscum misericordiam suam. ni, & ipsius majestati date honorem : & confi.

temini illi coram omnibus viventibus, quia fecit
vobiscum bona , ut benedicatis Deo , & decan-
teris nomini ejus ; & sermones de operibus ejus

honorificè oftendite, & confitemini illi.
7. Etenim facramentum regis abscondere bo 7. Quoniam sacramentum regis bonum eft abf-
num est : opera autem Dei revelare & confiteri, condere : opera autem Dei revelare & confiteri
honorificum eft.

honorificum est. NOTÆ AD VERSION B M ANTIQUA M. *.1. Mi. noster Germ. 15. habet ierat , loco fuit , fta- pro vade, urave , Nobil. abduc. timque , reddamus , adponamus ad mercedem ejus ; cætera 8.6. Ms. Germ. 15. circa initium deler abfconditè , ut fup. A Græco absunt priora ista , poftquam confumma- cum reliquis , nempe ab hoc, Deum benedicite. Ac Græc. ia sunt nuptiæ ; pofteriora verò, bomini illi, &c. lic ha cuncta pene retinet , his tantum mutatis, videlicet xanés bentur : "O@gc TÉRYOV , pengor Tcô ár@pcómo r@ Curexlovla Cosy oas, vocans , pro vocavit , absque præced. Raphabel, uc & aj apo of sivai auto sei. Vide fili , mercedem bomini qui venit seq. ; item infra fic, ueyarwo'ruv nisone auto, mauna tecum, & adjicere illi oportet,

gnificentiam date ei, loco ipfius majeftati date honorem ; & . 2. Itidem in Ms. Germ. 15. nisi quòd transferrur port pauca, aspi av Toluce , pro iis quæ fecit, loco quia vox pater , poft verbum dabo. In Græco dic : Kai site fecit, absque seq. bona ; loco verò feqq. ur benedicatis Deo, Πάτερ, ε βλάπτομαι, δες αυτό το ήμισυ ών ενώνοχα: Ε: &c. ita : Αγαθον το ευλογείν τον Θεόν και υψιν το όνομα dixit : Pater , non bedor, dans ei dimidium eorum qua at αυτέ, τες λόγες των έργων τύ Θεξ αίμως υποδεικνύοντες:

wij ren óxveite ozonoroysiaton áutớ. Bonum eft benedicere Deo, ř. 3. Ms. Germ. 15. initio habet , Ipfe enim me duxit & exaltare nomen ejus, verba operum Dei honorificè deo fanum , absque seq. ó reduxit , quod eriam abeft à Græ- monftrantes : & ne cun&temini confiteri ei ; quæ idem soco; ita nempe legitur Græce : "OTI us ayucxé Coupon, w Tur, &c. Quoniam me tibi reduxit fanum , & uxorem ; $.7. Ista non leguntur in Ms. Germ. 15. exstant ta. reliqua ut sup. nisi quòd additur pã, ad pecuniam , loco men Græcè, nifi quòd prima vox quoniam, deeft, ficut mecum; pauloque poft , opows, fimiliter, ante curavit, infra iftud , o confiteri ; loco verò feq. honorificum eft, deletis feqq. Quantum illi dabo mercedem ? Mr. Germ. habetur simpliciter av dów5, bonorificè; at in edit. Compl. 15. hîc habet , Et quantam illi dabo , &c.

legitur évd c&er. Hilarius in PS, 118. col. 253. b. leg. Myf .4. In Mi. Germ. 15. pro attulit , legitur adtulifti. ierium regis bonum eft abfcondere. Similiter Hieron. in Eco In Græco hæc tantùm leguntur : Kai kiner ó apsolútus clef. to. 2. col. 758. c. juxta Græc. Musúersy Bronnées Araištai auta. Ei dixit Jenex : Jupe fir ei. Mf. Germ. 4. xax v xpur ces , Mr. Alex. xpúzes. Auct. q. ex utroque Teft. Icribit dimidiam, non dimidium.

p. 2. q. 8. apud Aug. to. 3. p. 158. e. legit : Opera Dei *.5. Nomen Thobias, abest á Ms. Germ. IS. uti pau revelare confiteri honorificum eft. S. Paulin. ep. 49. 283. lò post, vox ei , cum hoc infra , tecum. Græc. loco illum a: Opera Domini prædicare honorificum eft. Vide inf. Cypr. Thobias , hab. Tó árfemor, angelum ; item Táv7xv, omnium, ¥.11. Græc. addit: 'Axa for TOÁC07€ , de xaxor 8% Elle loco horum , omisso feq. tecum, cum his, hæc erit merces púod uvas, Bonum facite , & malum non inveniet vos ; quæ sua; loco verò adtulifti, fcribit pluraliter , arnróxale , & deliderantur in Miš, noftris Lat. sicut in Græco Alex, Tom. I.

Aaaaa

nant.

« ZurückWeiter »