Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

terræ,

Amos 3:

6.

MEM.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
CAP H.
32. Quia fi abjecit , & miferebitur fecundùm 32. Quia cùm humiliaverit, miserebitur secun- Amlrof. ubi fup.
multitudinem misericordiarum fuarum.

dùm multitudinem misericordiæ fuæ.
CAP H.
33. Non enim humiliavit ex corde fuo, & 33. Quia non humiliavit toto corde fuo, neque
abjecit filios hominum,

repulit filios hominum,
L AMED.

LAMED.
34. Ut contereret fub pedibus suis omnes 34. Ut humiliaret sub pedibus omnes vinctos Ibid. 1115...
vin&tos terræ ,

LAMED.
35. Ut declinarer judicium viri in conspectu 35. Et declinaret judicium viri contra faciem
vultus Altiffimi.

Altislimi.
LAMED.
36. Ut perverteret hominem in judicio fuo, 36. Ad condemnandum hominem cùm judica-
Dominus ignoravit.

tur, Dominus non dixir.
MEM.
37. Quis est iste , qui dixit ut fieret , Domino
non jubente ?

MEM.
38. Ex ore Altissimi non egredientur nec 38. De ore Altislimi non exibunt mala.... 4mbrof. ubi fup.
mala nec bona?

VULGATA NOVA.
MEM.

minum in ccelos.
39. Quid murmuravit homo vivens, vir pro pec-

NUN. eatis fuis ?

42. Nos iniquè egimus, & ad iracundiam provoNUN.

cavimus : idcirco tu inexorabilis es. 40. Scrutemur vias nostras, & quæramus , &

SAME CH. revertamur ad Dominum.

43. Operuisti in furore, & perculifti nos : occi-
NUN.

disti, nec pepercisti.
41. Levemus corda nostra cum manibus ad Do-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
SAMECH.

SAMECH.
44. Opposuisti nubem tibi, ne tranfeat oratio. 44. Opposuisti nubem, ne transeat oratio nof- Caffiod. in Pful,

101.P. 337.b. tra.

VULGATA NOVA.
SAME C K.

Рн Е.
45. Eradicationem, & abje&tionem posuisti me in 47. Formido, & laqueus facta eft nobis vaticina-
medio populorum.

tio , & contritio.
PHE,
46. Aperuerunt super nos os suum omnes inimici.
VULGATA NOVA,

VERSIO ANTIQUA.
Рн Е.

PHE.
48. Divisiones aquarum deduxit oculus meus, 48. Ut flumina aquarum tranfierunt oculi mei, Chromat. Aquil:

in Mattb. p. 978. in contritione filiæ populi mei. super contritionem plebis meæ.

d.
AIN.

AIN.
49. Oculus meus afflictus est, nec tacuit, eo 49. Oculus meus absorptus est....,

Ambr. in Pf. 118,

Gel, 1193.f. quòd non esset requies ,

VULGATA
AIN.

cunctis filiabus urbis meæ.
5o. Donec respiceret & videret Dominus de cælis.

SADE.
AIN.

52. Venatione ceperunt me quasi' avem inimici
Si. Oculus meus deprædatus est animam meam in mei gratis.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA,
SADE.

SADE.
33. Lapsa est in lacum vita mea,

& posue

53. Mortificaverunt in lacum vitam meam, & Rufin. in Symb.
tunt lapidem super me.
posuerunt lapidem super me.

P. 183.6
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 32. Sic iterum Ambrof. l. 1. de pænit. to. 2. 396. . 36. Itidem Græcè. A Mss. tamen nonnullis Ambr.
d. Græcè ita : "OTI Ó Tawercas, cit ?eipúort tj xata To, hoc ulc. abeft, Dominus non dixit ; sed in pluribus sic legi.
&c. Quia qui humiliavit, miferebitur & fecundùm , &c. tur : Dominus nam dixit.
ut fuр.

$. 38. Concinit Græc. ad verbum , additque in fine,
*. 33. Idem Ambrof. l. 1. de pænit. to. 2. 396. e. Qui in To'égalór, & bonum.
non bumiliavit toto corde fuo, &c. ut supra. Græc. Oux Ν. 44. Grαc. Εσεσκέπασας, νεφέλην ζεαυτώ, ένεκεν προς
απεκρίθη απο καρδίας αυτή, και εταπείνωσεν υιες ανδρός: σευχής, Oppofuiti nebem tibi , propter σταtionem.
Nobil. Non reprobavit ex corde fuo, bumiliavit filios Ν. 48. Gr. 'Αφέσεις υδάτων κατάξει ο οφθαλμός με ,
viri,

επί το συντριμμα της θυγατρός τε λαέ με. Εmiβiones
V. 34. Ita in Græco est, juncto uno avis, ejus , vo-, aquarum deducet oculus meus , super contritionem filia par
ci peilibus.

puli mei.
*** 35: Græc. ipso inicio hab. Tð fxxpirat , &c. ut V. 49. Confonat Græcum.
fupra.

. 53. Eadem sunt in Græco, excepto uno & aéxxw ,
Tom. II.

Zzzz

NOVA.

[ocr errors]

fimo.

VULGATA

NOVA.
SADE.

dixisti : Ne timeas.
54. Inundaverunt aquæ super caput meum : dixi :

RES.
Perii.

58. Judicafti Domine caufam animæ meæ, redemСоен.

ptor vitæ meæ. 55. Invocavi nomen tuum Domine de lacu novis

RES.

59. Vidisti Domine iniquitatem illorum adversùm COPH.

me : judica judicium meum. 56. Vocem meam audifti : ne avertas aurem tuam

Res. à singultu meo, & clamoribus.

60. Vidisti omnem furorem , universas cogitatioСоен.

nes eorum adversùm me.
57. Appropinquasti in die, quando invocavi te :
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
SIN.

Sin. Ambrof. in Pfal. 61. Audisti opprobrium eorum Domine, om 61. Audisti opprobrium eorum Domine, om118.col. 1239.b. nia consilia eorum adversùm me;

nes cogitationes eorum adversùm me;

SIN. 62. Labia insurgentium mihi, & meditationes 62. Labia insurgentium mihi, & meditationes eorum adversùm me tota die.

eorum adversùm me tota die.

SIN. 63. Sellionem eorum, & resurre&ionem eo 63. Seffionem eorum, & resurrectionem corum; aspice in oculos eorum.

rum vide ; ego sum psalmus eorum. THA U.

TH A U.
64. Redde illis retributionem Domine secun 64. Reddes eis vicem Domine juxta opera
dùm opera manuum ipsorum.

manuum suarum.
VULGATA NOVA.
THA U.

T HAU.
65. Dabis eis scutum cordis laborem tuum.

66. Persequeris in furore, & conteres eos fub co

lis Domine.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
in lacu , pro in lacum.

VÝ.62. 63. Concinit Græc. ad verbum.
^.61. "Græc, deler vocem Domine ; loco verò consilia , ^. 64. Totidem verba in Græco, præter primum és
hab. docenoriques, cogitationes ; cæt. ur in Lat. sup. dúoris , retribues , pro redde.

Q

CAPUT IV.
VULGATA

NOVA.
ALEPH.

modo reputati sunt in vasa testea, opus manuum fi-
Uomodo obscuratum est aurum, mutatus est guli?
color optimus, dispersi sunt lapides sanctua-

GHIMEL. rii in capite omnium platearum ?

3. Sed & lamiæ nudaverunt mammam, la&tave BETH.

runt catulos suos : filia populi mei crudelis , quali
2. Filii Sion inclyti, & amici auro primo : quo- ftruthio in deserto.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
DALETH.

DALETH Hieron. ep. 18. 4. Adhæsit lingua lactentis ad faucem ipsius in si 4. Adhæsit lingua la&tentis ad palatum ejus ad Enfoc. 10. 4. p.ti : parvuli postulaverunt panem, & qui frangeret in fiti : parvuli petierunt panem, & non erat qui 2. col. 36.f. eis, non erat. .

frangeret eis.
VULGATA NOVA.
HE.

ZAIN.
so Qui vefcebantur voluptuosè, interierunt in viis : 7. Candidiores Nazaræi ejus nive, nitidiores lake,
qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora. rubicundiores ebore antiquo, sapphiro pulchriores.
VAU.

НЕтн. 6. Et major 'effe&a est iniquitas filiæ populi mei 8. Denigrata est super carbones facies eorum, & Genef. 19. 24. peccato Sodomorum, quæ subversa est in momento, non sunt cogniti in plateis : adhæsit cutis eorum olli& non ceperunt in ea manus.

bus : aruit, & facta est quali lignum.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
ΤΕΤΗ.

ТЕтн.
Ambrof. in Pfal.

9. Boni erant vulnerati gladio, quàm vulnerati 9. Melius fuit occisis gladio, quàm interfeâie 118.col.1080.4. fame : abierunt compundi à nativitate agrorum. fame : quoniam isti extabuerunt consumpti à fte

rilitate terræ.
VULGATA. NOVA.
Ion.

puli mei.
10. Manus mulierum misericordium coxerunt filios

CATH. fios : fa&i funt cibus earum in contritione filiæ po 11. Complevit Dominus furorem fuum , effudit

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. .4. Sic est in Græco , hoc ult. exçepto, o dianacor xx *.9. Græcè fimiliter , præter unum drogermuata, trov autois , qui frangai , non eft eis,

frugibus, loco à nativitate.

NO V A.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.
iram indignationis suæ : & succendit ignem in Sion, fanguinem justorum.
& devoravit fundamenta ejus,

NUN.
LAMED.

14. Erraverunt cæci in plateis, polluti funt in san-
12. Non crediderunt reges terræ , & universi ha- guine : cùmque non possent, tenuerunt lacinias suas.
bitatores orbis, quoniam ingrederetur hoftis & ini-

SAMECH. micus per portas Jerusalem :

15. Recedite polluti, clamaverunt eis : recedite,
MEM.

abite, nolite tangere : jurgati quippe funt, & com-
13. Propter peccata prophetarum ejus, & iniqui- moti dixerunt inter gentes : Non addet ultra ut ha-
mates facerdotum ejus , qui effuderunt in medio ejus bitet in eis.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
PHЕ.

Рн Е.
16. Facies Domini divisit eos, non addet ut 16..... faciem sanctorum non receperunt, & no Ambrof. in Pfal.
respiciat eos : facies sacerdotum non erubuerunt, bilibus misericordiam non dederunt.

118. col. 1185. b. neque senum miferti sunt,

VULGATA
AIN.

nostri ad auxilium nostrum vanum, cùm respicere-
17. Cùm adhuc fubfifteremus, defecerunt oculi mus attenti ad gentem, quæ salvare non poterat.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
SADE.

SADE
18. Lubricaverunt vestigia nostra in itinere 18..... appropinquavit enim tempus noftrum:

noftrum: Thid, 1210. Ho
platearum noftrarum, appropinquavit finis nofter: repleti sunt dies noftri, advenit finis nofter.
completi sunt dies poftri, quia venit finis nofter.
Соен.

сорн. .
19. Velociores fuerunt persecutores nostri 19. Leves facti sunt qui persecuti sunt nos, su-
aquilis cæli : saper montes persecuti sunt nos, per aquilas cæli: in montibus accensi sunt, in de-
in deferto insidiati sunt nobis.

lerto infidiatus eft nobis.
RES.

RES.
20. Spiritus oris noftri Christus Dominus captus 20. Spiritus ante faciem noftram Chriftus Do-

Ibid. 1158.co
est in peccatis noftris : cui diximus : In umbra minus comprehensus est in interitu noftro: sub cu-
tua vivemus in gentibus,

jus umbra diximus : Vivemus inter gentes.
Sin.
21. Gaude, & litare filia Edom, quæ ha 21. Gaude, & lætare filia Idumææ, quæ habitas

Ibid. 1239.
bitas in terra Hus : ad te quoque perveniet calix, in Geth: & quidem ad te pertransibit calix, bibes,
inebriaberis, atque nudaberis.

& inebriaberis adhuc. THA U.

TH A U.
22. Completa eft iniquitas tua filia Sion , 22. Defecit iniquitas tua filia Sion, non adji- Ibid. 1247.d.
non addet ultra ut transmigret te : visitavit ini- ciet te expellere adhuc: visitavit iniquitates tuas
quitatem tuam filia Edom, discooperuit pecca- filia Edom, revelavit super peccata tua.
ta tua.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.16. Græc. apówntow iepé wr óx en bov, Trepútas óx pro peccatis noftris : cui diximus : Sub umbra tila vivemus

nooty facies facerdotum non acceperunt , prophetarum mi in gentibus. August. I. 18. de civit. Dei, c. 33. to.7.515.
ferri non funt : at in Ms. Alex. & Compl. spedbúras, e. Spiritus oris noftri Dominus Cbrißus capius eft in pecca-
fenum, non prophetarum.

tis noftris. Rufin. in Symb. p. 180. b. Spiritus vultûs nof. 18. Græc. collit enim , post appropinquavit ; extre tri Chriftus Dominus comprehenfus eft in corruptionibus nofmò verò hab. Tápesiv o xaipós villes, adeft tempus noftrum, tris : in quo diximus : Sub umbra ejus vivemus in gentipro advenit finis nofter i al. verò, mieres vivære cæt. bus. Caffiod. in Pf. 41. p. 142. a. Spiritus vultûs nostri fimilia.

Christus Dominus comprehenfus eft : fub cujus velamento
¥. 19. Græc, initio hab. Kôpor é verorlo oi dexortes, vivimus inter gentes. Auct. 1. de promis. p. 3. ap. Prosp.
paulòque post , batubo, evolaverunt , pro accenfi funt, p. 178. c. Ante faciem noftram Christus Dominus compre-
(Ml. aurem Alex. cum edd. Ald. & Compl. ezúplnous ;) henfus eft in corruptionem eorum. Apud Marten. Anecdot.
ultimòque, é'rút peuoc hãs, infidiati funt nobis , num. to. s.p.11.c. Spiritus vultûs noftri Christus Dominus com-
plurali. Ambrof. 1. de fug. sæc. c. 9. col. 440. d. rursum: prehenfus eft in interitum gentis noftræ : fub cujus umbra
Leves falti sunt super aquilas.

υιvimus inter genres. Grec. Πνεύμα προσώπε ημών Χριςός
. 2o. Similiter habet Ambr. ubi fup.col. 1210. a. hoc Kúpios furenúpên ev tais doapboestis autó (Ald. & Compl.
excepto, in umbra ejus, loco fub cujus umbra diximus : špecore) o tiocinho 'Er tñ oriõ avrs Suoópeeba ir rois preci.
ar in Pf. 36.col. 793. f. & l. de Isaac, c. 8. col. 383. a. .21. Græc. loco in Geth, hab. 'ai rãs, faper ter-
in umbra ejus vivemus : & in Ps. 118. col. 1223. C. fub ram ; ( Compl. verò s'ti zas Ou?; vel Ow's) mox ita :
umbra ejus in gentibus vivemus : vide etiam sup. 998. e. & καί γε επί σε διελεύσεται το ποτήριον Κυρίε μεθυθήση, και
1. de Abr. c. 9. col. 342. f. & in Luc. 9. col. 1420. a. b. «Toxosīs' etiam fuper te tranfibit calix Domini , inebriabea
& l. de myst. col. 341. b. & l. de Spir. S. col. 622. e. ris, & effundes ; cær. ut in Lar. sup. Apud Ambros, in
ubi constanter, Spiritus ante faciem noftram Chriftus Do- Pf. 118. col. 1210. b. constanter , bibes , inebriaberis.
minsts. Iren. l. 3. c. 10. p. 186. e. Spiritus faciei noftræ ř. 22. Similia Græc. habet , præter duo, tô áraní-
Chriftus Dominus. Tertul. 1. 3. adv. Marc. p.671. a. Spi Go! Cr, transmigrare te, loco te expellere adbuc ; & dore
situs perfona ejus Christus Dominus : similiter l. cont. Prax. Chuaia , impietates, loco peccata. In Mf, Alex. ac ed.
p. 850. c. Hieron. in Eccles. co. 2. 751. c. 752. a. Ec Compl. f'te Stoixico in Ald. i'ri og ároxisa.. Ambr. ubi
spiritus vultûs noftri Chrißus Dominus, cui diximus : In fup. 1210. b. ita legit : visstabit iniquitates tuas, revelabit
umbra ejus vivemus in gentibus : & l. 2. cont. Pelag. to. 4. super peccata ; vide etiam col, 1080. c. Græc. constanser,
526. f. Spiritus faciei noftra Cbriftus Dominus captus est Teoxéfato..... dwsxárunter.

SIN.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

1.

M

"R

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Emento Domine quid factum sit no-

ECORDARE Domine quid acciderit Ex M. Regin. bis : afpice, & vide opprobrium nof

nobis : intuere, & refpice opprobrium Suec. nunc Vatic. erit. À Thomafio trum.

noftrum. Cardin, ad calcem

2. Hæreditas nostra conversa est alienis, domus 2. Hæreditas nostra versa est ad alienos , doPalt . p.734. Item noftræ peregrinis.

mus noftræ ad extraneos. er Breviar. Mozar. 3. Orphani facti sumus, velut non habentes pa 3. Pupilli facti sumus absque patre, matres ad jer. 5. Dum. 2. tres ; matres noftræ ficut viduæ.

nostræ quafi viduæ. Qiradrag. ronnullis exceptis inf. no

4. Aquas noftras in pecunia bibimus : & ligna 4. Aquam noftram pecuniâ bibimus : ligna fortis. nostra in commutatione accepimus.

noftra pretio comparavimus. s. In cervices noftras curvati sumus : laboravi. s. Cervicibus nostris minabamur , laffis non mus, requiem non accepimus.

dabatur requies. 6. Ægyptus dedit manus Affyriis in satietate ip 6. Ægypto dedimus manum, & Affyriis as sis.

faturaremur pane. 7. Patres noftri peccaverunt, & non sunt: nos 7. Patres noftri peccaverant, & non funt : autem iniquitates eorum exsolvimus.

& nos iniquitates eorum portavimus.
8. Servi dominati sunt nobis : & non est qui re 8. Servi dominati funt noftri : non fuit qui
dimat de manibus eorum.

redimeret de manu eorum.
9.
In animabus noftris acquisivimus panem

9. In animabus noftris afferebamus panem nonoftrum,à facie gladii & folitudinis.

bis, à facie gladii in deferto. 10. Pellis noftra, ut clibanus livida facta est à 10. Pellis nostra, quali clibanus exufta eft à facie plagarum famis.

facie tempeftatum famis. 11. Mulieres in Sion humiliatæ sunt, & virgi I. Mulieres in Sion humiliaverunt , & virnes in civitatibus Juda.

gines in civitatibus Juda. 12. Principes in manibus eorum suspensi sunt: 12. Principes manu suspensi sunt: facies fe. & faciem feniorum non glorificaverunt.

num non erubuerunt. 13. Potentes molis molebant:& juvenes ligno 13. Adolescentibus impudicè abufi funt : & confixi sunt.

pueri in ligno corruerunt. 14. Senes ad portas defecerunt, & electi à pfal 14. Senes defecerunt de portis , juvenes de mis fuis ceffaverunt.

choro psallentium. 15. Diffolutum est gaudium cordis noftri:con 15. Defecit gaudium cordis noftri : versus versus est in luctum chorus nofter.

eft in luctum chorus noster. 16. Cecidit corona capitis noftri : væ nunc no 16. Cecidit corona capitis noftri : væ nobis , bis, quoniam peccavimus.

quia peccavimus. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. * Græc. virulo carer.

Moz. nec est qui redimat nos de, &c. ut sup. *. 1. Confonat Græc. nisi quòd hab.©ti ierýlx... - V. 9. Breviar, Moz. initio hab. In manibus nostris , &c. Carter, loco quid facium fit..... afpice.

sed viriosè, ni fallor, manibus , pro animabus ; nam Græ$. 2. Similiter hab. Auct. I. de promisr. c. 33. p. 2. cè constanter , 'Ev tais tuxais vcr; deinde, siocioculus col. 160. d. Sic etiam in Græco ad verbum ; ficut in Brey. afferemns, pro acquifivimus ; reliqua ut sup. detractâ taMoz. præter fingul. domus noftra.

men conjunct.es, ante ult. folitudinis. #. 3. Græcè, óx uwápxs Tatúp, non off pater , loco Ν. 10. Grec. Το δέρμα ημών, ως κλίβανος έσελιώθη: velut non habentes patres ; cæt. ur in Lat, fupra. In Brev. Cureco. Svoar gooty xalary't wy miké. Pellis noftra, Moz. Pupilli falti fum:es , veluc non babenies parrem..... quafi clibanus exufa ef : convulse funt à facie tempeftaanafi vidue.

tum famis : ab ed. Compl. abest mencobu. In Brev. Moz. $.4. Græc. "Tdep.si hemodiy dip yupico e oclonefuo Gurae vive.com fic : Pellis noftra, ut clibanum livida falta eft à facie ů ankomatı Osv *, &c. Aquam noftram in argento bibi- plagarum & fame. mus : ligna noftra is commutatione venerunt super , &c. Brev. ν. 11. Grαc. Γυναίκας & Σιων εταπείνωσαν, παρθένες, Moz. Aquas noftras pecunia bibimus : 6 ligna noftra pretio &c. Mulieres in Sion humiliaverunt, virgines , &c. ut sup. comparavimus.

#. 12. Græc. extremò hab. 7 pec Cutie91 rx ifoz. 93*. 5. Gr. επί τον τράχηλον ημών» εδιώχθημεν, εκοσιάσα car, seniores non funt glorificati, loco & faciem seniorum, ww, o'r arroxúbuvo super collum noftrum: palli fumus perse &c. priora ut supra. Breviar. Moz. Principes in manibus cutionen, laboravimus , non habuimus requiem. Brev. Moz. fuis... facies fenum non glorificaverunt. Cervicibus minab. lapas non dabatur requies.

Χ. 13. Grας. 'Εκλεκτοί κλαυθμών ανέλαβον και νεανίσκει V.6. Græc. Aijualcs és WXe Xeiese Aaso'p sis 1946 ir túre germ6Qr• i. e. Eledi ploratum assumpsetunt : 8 juKorwin avtor. Ægyptus dedit manum Affur ad fatietatem venes in ligno infirmati sunt. Brev. Moz. Eleiti moles violaipforum. Brev. Moz. Egypto dedimus manum, 65 Affyriis bant (f. molis molebant :) 5 juvenes in ligno confixi funt, #5 satiemur pane.

Ν. 14. Grec. Και πρεσβύται από πύλης κατέπαυσαν, *.7. Ira Græc. habet , nili quod deler conjunct. 8, εκλεκτοί εκ ψαλμών αυτών κατέπαυσαν. Ει Jenes και porta poft peccaverunt , quam tamen retinent edd. Ald. & ceffaverunt , eleiti à psalmis suis cessaverunt. Brev. Moz. Compl. Item pro ult. exfolvimus , ita , vwé Woulu, Giftinui- Senes ad portam defecerunt , & ele&ti a psalmis ceffaverunt. mus , absque lup. autem.

*.15. Iridem in Brev. Moz. præter unum verfus eft: V. 8. Sic iterum Græcè, nisi excipiantur ultima , autpý- Græc. isprédu; item initio , xotisuora pro dissolutam effi Ruas xx f' suv óx tūs xSipos outô, qui redimae non eft reliqua ur sup. do minut eorum , locos non est qui redimat de , &c. Brev. W.16. Sic eriam Græcè.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
17. Propterea mæstum fa&um eft cor noftrum, 17. Propter hoc factum est in dolore cor nof-

Fx M. Regin.
ideo contenebrati funt oculi noftri.
trum, propter hoc excæcati funt oculi noftri. Sueco @ex Brev.

Mozar.stbi jup.
18. Propter montem Sion quia disperiit, vul 18. Super montem Sion quia exterminatus eft,
pes ambulaverunt in eo.

vulpes tranfierunt per eum.
19. Tu autem Domine in æternum permane 19. Tu autem Domine in æternum habitas, se-
bis, folium tuum in generationem & generatio- des tua in fæculum fæculi.
nem.

20. Quare in perpetuum obliviscêris nostri? 20. Utquid in contemptu obliviscêris noftri? de-
derelinques nos in longitudine dierum ? relinques nos in longitudine dierum?

21. Converte nos Domine ad te, & conver 21. Converte nos Deus ad te , & convertetemur : innova dies noftros, ficut à principio. mur:innova dies nostros, sicut antea.

22. Sed projiciens repulifti nos, iratus es 22. Quia repellens repulisti nos à te, & iratus
contra nos vehementer.

es nobis nimis valde.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 17. Brev. Moz. Propter hoc factum eft in dolore cor nostri? derelinquis nos in longitxdinem dierum ?. Gr. 'Iværi
sofirum, s obfcurati funt oculi noflri , ne videant. Græc. sis vixos i maon viur ; Utquid in finem oblivifceris nof-
Περί τέτε εγενήθη οδύνη , οδυνηρα και καρδία Ημών» περί τότε tri ? deinde, xa7erebfcis, &cut in Moz.
foxótacar o óplanuoi or Propterea fuit meror, mæftum 9.21. Ita Græcè , nisi quòd habetur Kúpie, Domine, loco
cor noftrum ; ideo contenebrari funt oculi noftri : nec hab. Deus; præponiturque vj, verbo innova. Brev. Moz. hab.
plura : à Compl. abest ofúru.

Converte nos Dcus ad te, & convertamur : renova , &c. ut
.18. Concinit Græc. nifi quòd ultimò hab. à avrõ, sup. Fulg. 1. 2. de verit. præd. c. 6. p.462. Converte nos ad
in en, vel per eam.

te , & convertemur : renova dies noftros, ficut antea. Vigilius *. 19. Brev. Moz. Tu autem Dom. in aternum perma- Taps.l. cont. Varimad. p. 748. e. Converte nos Deus, & nes, fedes tua , &c. u sup. Græc. xx?oixkosis, babitabis , convertemur ad te : renova dies nostros , ficut ab initio. loco permanes, vel habitas ; deinde, ó Opóros Co sis ge ¥. 22. Brev. Moz. Qnin repellens repulifti nos ,

iraties rear gevecro folium tuum in generationem 8 generatio es contra nos nimis valde. Sic etiam Græcè, præter unum nem ; cæt. ut sup.

Ews, usque , pro nimis. .20. Brev. Moz. Et quid in contentione oblivisceris

తటపడకపటపటపటపడతపతపతపతపతపతపతపతపతపతపతపతపతపతపతపతపతపతపతపట్

ROMAN. CORRECTIONUM AD EDIT. VULGATAM DELECTUS,

Auctore FRANCISCO Luca Brugensi.

[ocr errors]

THREN I.

[ocr errors]

T factum est, postquam in captivitatem redactus est gunt femininum novæ : fed fpurium eft, quod à quibusdam

Ifraël, &c. Hanc prafatiunculam, Patres judicarunt legitur nova es.
non effe omittendam , tametfi à quibufdam libris omittatur. X. 28. Sedebit folitarius , & tacebit , quia levavit su-

CAP. III. .17. Ec repulsa està pace anima mea. Non per se. Non addas alterum se, quod multi : levavit se
emittas illud à pace.

*.21. Hæc recolens in corde meo , ideo sperabo. Con Cap. IV. ¥. 14. Cùmque non possent, tenuerunt laci-
jun&tionem ideo malè quidam dividunt in duas di&tiunculas nias suas. Non addas verbo possent infinitivum intrare.
in Deo.

#. 17. Quæ salyare non poterat. Neque hic addas pro-
¥. 23. Novi diluculo, Pro masculino novi, quidam le-

super se.

nomen nos.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »