Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

.

[merged small][ocr errors]

pheth.

:

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. Propterea ecce dies veniunt , dicit Domi- 6. Idcirco ecce dies veniunt, dicit Dominus: Hieron. in Jer. 19.
nus : & non vocabitur ampliùs locus iste, To- & non vocabitur locus iste ampliùs Ruina , & col.619.j.ex Lxx.
pheth, & Vallis filii Ennom , sed Vallis occifio- Polyandrion filii Ennom, sed Polyandrion 'oc-
nis.

cifionis.

VULGATA NOVA.
7. Et dissipabo consilium Juda & Jerusalem in lo- ultra instaurari : & in Toplieth sepelientur, eò quòd
co isto : & subvertam eos gladio in confpe&tu inimi- non fit alius locus ad sepeliendum.
corum suorum , & in manu quærentium animas eo- 12. Sic faciam loco huic , ait Dominus , & habita-
rum : & dabo cadavera eorum , escam volatilibus cce- toribus ejus : & ponam civitatem iftam ficut To-

li, & beftiis terræ.
Sip. 18. 8. Et ponam civitatem hanc in stuporem, & in 13. Et erunt domus Jerusalem, & domus regum
16. fibilum : omnis, qui præterierit per eam , obftupef- Juda , ficut locus Topheth , immundæ; omnes do-
Inf. 49. cet, & libilabit fuper universa plaga ejus.

in quarum domatibus sacrificaverunt omni militiæ 13.00 50.

9. Et cibabo eos carnibus filiorum suorum , & car- cæli, & libaverunt libamina diis alienis.
nibus filiarum suarum : & unusquisque carnem ami- 14. Venit autem Jeremias de Topheth , quò mi-
ci fui comedet in obsidione, & in anguftia , in qua serat eum Dominus ad prophetandum , & ftetit in
concludent eos inimici eorum , & qui quærunt ani-

atrio domus Domini, & dixit ad omnem popu-
mas eorúm.

10. Et conteres lagunculam in oculis virorum , qui is. Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël: ibunt tecum.

Ecce ego inducam super civitatem hanc, & fuper
11. Et dices ad eos : Hæc dicit Dominus exerci- omnes urbes ejus, universa mala, quæ locutus sum
tuum : Sic conteram populum iftum , & civitatem adversùm eam : quoniam induraverunt cervicem suam,
iftam , ficut conteritur vas figuli, quod non potest ut non audirent sermones meos.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.6. Eadem sunt in Græco , hoc excepto , t TÓT. quod significat virorum multicudinem. Sequentia de Græco
TýTW, loco isti, pro locus ifte. Miror autem , inquit Hie- & Vulgata , usque ad finem capitis, verbis tantùm paucis
run. ibid. quid fibi voluerint LXX. pro Thopheth, dice- inter se differunt pro more.
Ftwo, hoc est, ruinam, ponere ; & pro valle , Foxuárd elov,

13:

lum :

[ocr errors]

1.

"ETU

,

ET audivit Phascor....

2.

[ocr errors]

sed pa

CAPUT X X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
T audivit Phassur filius Emmer facerdos,

Hieron, in Jer, 20,
qui constitutus erat princeps in domo Do-

col. 621, d.
mini, Jeremiam prophetantem sermones istos.

Et percussit Phallur Jeremiam prophetam, 2..... & misit eum in cataracten......
& misit eum in nervum , quod erat in porta
Benjamin superiori , in domo Domini.

VULGATA NO V A.
3. Cumque illuxisset in

3. Vide Not.

in pavorem , te & omnes amicos tuos : & corruene craftinum , eduxit Phaf

gladio inimicorum fuorum , & oculi tui videbunt : sur Jeremiam de nervo : & dixit ad eum Jeremias : & omnem Judam dabo in manum regis Babylonis : Non Phassur vocavit Dominus nomen tuum, & traducet eos in Babylonem, & percutiet eos glavorem undique.

dio. 4. Quia hæc dicit Dominus : Ecce ego dabo te VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA,
5. Et dabo universam substantiam civitatis

s.
Et dabo omnem fortitudinem.....

Idem 622. b.
hujus , & omnem laborem ejus, omneque pre-
tium , & cunctos thesauros regum Juda dabo in
inanu inimicorum eorum : & diripient eos ,

& tol-
lent, & ducent in Babylonem.

6. Tu autem Phassur, & omnes habitatores
domus tuæ, ibitis in captivitatem : & in Baby-
lonem venies, & ibi morieris, ibique sepelieris tu,
& omnes amici tui, quibus prophetafti menda-
cium.
7. Seduxisti me Domine , & seductus sum : 7. Seduxifti me Domine, & seductus sum: te-

Hieron. epift. ad
fortior me fuisti, & invaluisti : fa&tus fum in de- nuisti me, & potuifti : fa&us fum in derisum to- Damaf

. 10. 3. 522. ,

sum
risum tota die, omnes subsannant me. ta die, exivi in subfannationem.

f.
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
V. 1. Hieron. ibid. Pro Phasur, LXX. tranftulerunt 9.5. Sic est in Græco : reliqua de ipso usque ad 7.7.
Phascor, qui interpretatur ovis nigredo; Gr. Ila Náp. à Vulg. vix diffentiunt.

V. 2. Hieron. ubi fup. Pro nervo , quem nos diximus , W.7. Idem Hieron. in Isai. 63. to. 3. col. 472. a. rursus
LXX. 6 Theodotio vertêre cataracten..... nos autem ner- legit : Seduxisti me Dom. 6 seductus sum: tenuifli, s potuif-
vum diximus , more vulgari , quod tormenti genus etiam in ti: at in Isai. 6. & 27.col.63.a. 228. a. Decepifti me Dom.
Alibus Apoft. legimus, quando apoftoli Paulus & Silas in & deceptus fum : itidem in Jer. 20. col. 622. e. subnexis
fuftodiam carceris dati funt.

his , obtinuifti, & potuifti. Ambrof. verò in Pr. 118.col.
. 3. Hieron. in hunc loc. 622. a. Pro pávore, quod 1149. f. ut supra : Seduxisti me Dom. & fedu&us fum. Gr.
in Hebraica fcriptum est magur , LXX. $ Theodotio , "pé- 'Hoátnods us Kuers, dj haatúlur f'xex?uoces o minge viruváronse

છે τήθην , και Txor, id eft , migrantem , interpretati funi.

εγενόσω είς γέλωτα πάσαν ημέeαν διετέλεσα μνκτηριζόμενος,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

9.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATÁ NOVA.
Hieron.2Jer. 20. 8. Quia amaro verbo meo ridebo, prævarica- 8. Quia jam olim loquor , vociferans iniqui-
col.622. f. tionem & miseriam invocabo.....

tatem , & vaftitatem clamito : & factus est mihi
sermo Domini in opprobrium, & in derisum to-

ta die.
Ambros. in Pfal. Et dixi : Non nominabonomen ejus, & non 9. Et dixi : Non recordabor ejus , neque lo-
118.col. 1149.f. loquar in nomine ejus ultra : & factus est in corde quar ultra in nomine illius : & factus est in cor-

meo ut ignis ardens , flammans in ossibus meis: de meo quali ignis exæstuans, claususque in of
& dissolutus fum undique , & ferre non pof- fibus meis : & defeci, ferre non sustinens.

sum.
}lieron. in Jer. 20. 10. Audivi enim vituperationem multorum 10. Audivi enim contumelias multorum, &
col. 623.1... congregatorum undique.....

terrorem in circuitu : Persequimini, & persequamur eum : ab omnibus viris, qui erant pacifici mei, & custodientes latus meum : fi quo modo decipiatur , & prævaleamus adversùs eum , & con

fequamur ultionem ex eo. 11 ..... ideo persecuti sunt, & intelligere non 11. Dominus autem mecum est quasi bellator potuerunt..... quia non intellexerunt ignomi- fortis : idcirco qui persequuntur me, cadent, & niam.....

infirmi erunt : confundentur vehementer , quia Inf. 23. non intellexerunt opprobrium sempiternum, quod 40.

nunquam delebitur. 12.... Domine, qui probas justa.....

12. Et tu Domine exercituum probator juf- Sup. II. ti, qui vides renes & cor : videam quæso ultio- 20.8917. nem tuam ex eis : tibi enim revelavi causam 10. meam.

13. Cantate Domino, laudate Dominum : quia

liberavit animam pauperis de manu malorum. T!:l.r. in Psalm. 14. Maledicta dies , in qua genitus sum..... 14. Maledicta dies, in qua natus sum : dies, Job. 3. 119. col. 375.b.

in qua peperit me mater mea, non fit bene- 2.

dicta. Hieron. b.2.cont. *15. Maledictus homo , qui annuntiavit .patri 15. Maledictus vir , qui annuntiavit patri meo, Polag.10.4.530.6. meo, dicens : Ecce natus est'tibi puer.

dicens : Natus eft tibi puer masculus : & quasi

gaudio lætificavit eum. 16. Fiat homo ille similis urbibus , quas subver- 16. Sit homo ille ut sunt civitates, quas subtit Deus.....

vertit Dominus, & non pænituit eum : audiat clamorem manè, & ululatum in tempore meri

diano: 17. Quare enim in vulva non statim perii , 17. qui non me interfecit à vulva, ut fieret & fuisset mihi sepulcrum mater mea , & vulva mihi mater mea fepulcrum, & vulva ejus conejus infernus fempiternus?

ceptus æternus. 18. Quare egrefius sum ex utero, ut viderem 18. Quare de vulva egressus sum, ut videlabores & miserias, & consumerentur dies mei in rem laborem & dolorem , & consumerentur in ærumnis!

confusione dies mei?

[ocr errors]
[ocr errors]

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
7.8. Itidem Græcè : sequentia concordant cum Vulg. ad #. 14. Vulgatæ congruunt, paucis exceptis.
pene ad verbum.

. 14. Auguft. 1. 6. conc. Julian. to. 10. 706. d. Ma-
$.9. Hæc tota conyeniunt cum Græco , nifi quòd ha- ledi&us dies, in quo natus fum. Gr.cv šťT6ZOur cv auto,
betur ibid. tò Övoud Kupis , nomen Domini , loco nomen &c. ut in Vulg.
ejus ; deestque inf. in corde meo : fed Ambros. in eund. W.15. Hilar. in Pf. 119. col. 375.b. Maledi&tus nun-
Pl. col. 1104. d. constanter legit : 5 factum eft in corde cians patri meo , & dicens : Quia natus eft tibi masculus.'
meo ut ignis 'ardens, flammans, &c. ut sup. & l. 3.

offic. Gr. Επικατάρατος ο άνθρωπος και ο ευαγ[ελισάμενος τώ πατρί to. 2. 133. e. & factum est in corde meo ficut ignis ardens, με , λέγων· Έτέχθη (οι άρσην" ed. Ald. ότι ετέχθη. Ηieflammigerans , &c. ac in Luc. 12. col. 1442. a. quia falus ron. quoque in Jer. col. 624. b. habet: Maledi&us vir, eft ficut ignis ardens , flammigerans in offibus meis : & l. de five homo. Isaac , c. 8. col. 381. d. Es erat ignis inflammans in off- *. 16. Grec. Ευφραινόμδυος έσω ο άνθρωπος εκείνος ως bus meis , &c. ut fupra : & epist. 43. col. 974.4. & erat αι πόλεις, ας κατέςρεψε Κύριος α θυμώ, και και μελεμελήignis fammigerans , &c. fimiliter in Pf. 38. col. 848. e. 6»: ακεσάτω κραυγής το πρωί , και αλαλαγμί μεσημβρίας & in Pf. 118. col. 1200. d. Apud Hieron. in Jer. col. quæ Vulgatæ favent, ut & alia multa paflım. 623. a. sic est : Non recordabor ejus , five non nominabo *.17. Græc. &ti xx åréXTEIVé Me & mútpat, aj inéveté Dominum : & infra : defeci, fave diffolutus sum. μοι ή μήτηρ με τάφος με, και η μήτρα (υλίψεως αιωνίας:

W. 10. Græc. "Oti úr8oo fóyor, &c. ur in Lat. supra. i. e. quia non interfecit me in vulva, & facta eft mihi ma

♡. 11. Sic est in Græco, præter vocem ult. étiuices, ser men sepulcrum meum , vulva conceptionis aterna.
contumelias.

Ν. 18. Ινατί τέτο εξήλθον εκ μήτρας, το βλέπει κόπος
Τ. 12. Grας. Κύριε διοκιμάζων δίκαια: reliqua ufque και πόνες, και διετέλεσαν εν αιχύνη αι ημέeαι με και
Græc. Kúese

, ai i

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

1.

[ocr errors]

V ad

Erbum , quod factum eft ad Jeremiam à Do- chodonosor rex Babylonis præliatur adversùm nos : sur filium Melchiæ, & Sophoniam filium Maaliæ fa- mirabilia sua , & recedat à 'nobis. cerdotem , dicens :

3. Et dixit Jeremias ad eos : Sic dicetis Sede2. Interroga pro nobis Dominum , quia Nabu- ciæ :

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 4. Hæc dicit Dominus Deus Ifraël : Ecce ego 4.... Ecce ego convertam arma bellica.... Hieron, in Jer. 21. convertam vasa belli, quæ in manibus vestris sunt,

col. 625.6.
& quibus vos pugnatis adversùm regem Baby-
lonis, & Chaldæos, qui obfident vos in circui-
tu muroruin : & congregabo ea in medio civi-
tatis hujus.

VULGATA NOVA.
5. Et debellabo ego vos in manu extenta , & in 6. Et percutiam habitatores civitatis hujus, homi-
brachio forti, & in furore, & in indignatione, & nes & bestiz pestilentiâ magnâ morientur.
in ira grandi.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
7. Et poft hæc ait Dominus : dabo Sedeciam
7..... non parcam, nec miserebor,

Hieron, ubi fup.
regem Juda , & servos ejus, & populum ejus ,
& qui derelicti sunt in civitate hac à peste , &
gladio, & fame, in manu Nabuchodonofor re-
gis Babylonis, & in manu inimicorum eorum ,
& in manu quærentium animam eorum, & per-
cutiet eos in ore gladii, & non flectetur , neque
parcet, nec miferebitur.

VULGATA NOVA.
8. Et ad populum hunc dices : Hæc dicit Domi- regis Babylonis dabitur, & exuret eam igni.
nus : Ecce ego do coram vobis viam vitæ, & viam 11. Et domui regis Juda : Audite verbum Do-

mortis.
Inf. 38. 9. Qui habitaverit in urbe hac, morietur gladio, 12. domus David , hæc

12... Vide Not.
& fame, & peste : qui autem egreflus fuerit, & tranf- dicit Dominus : Judicate

Inf. 22. 3.
fugerit ad Chaldæos, qui oblident vos, vivet , & manè judicium , & eruite vi oppressum de manu ca-
erit ei anima sua, quasi fpolium.

lumniantis : ne fortè egrediatur ut ignis indignatio
10. Posui enim faciem meam super civitatem hanc mea, & fuccendatur, & non sit qui exstinguat, pro-
in malum , & non in bonum , ait Dominus : in manu pter malitiam studiorum veftrorum.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
13. Ecce ego ad te habitatricem vallis foli- 13. Ecce ego ad te, qui habitas in valle Sor

Hieron, in buns
dæ atque campestris, ait Dominus : qui dicitis : campestri , qui dicitis : Quis terrebit nos?.... loc. col. 627.9.b.
Quis percutiet nos ? & quis ingredietur domos
noftras ?
14. Et visitabo super vos juxta fructum stu-

14..... Vide Not.

.
diorum veftrorum, dicit Dominus : & fuccendam
ignem in faltu ejus : & devorabit omnia in cir-

mini,

2.

cuitu ejus.

[ocr errors]
[ocr errors]

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Υ. 4. Grec. Ιδε εγω μεγαςρέφω τα όπλα τα πολεμι- Jer. col. 626. f. non leguntur etiam hodie in Gr. ed.
xè , Ecce ego converto arma bellica , &c.

Rom. Antecedentia verò à ¥. 8. leviter tantùm discrepant
.7. Hieron. ibid. Hoc quod nos transtulimus : in ma- ibid. ab eadem Vulgata.
nu Nabuchodonosor regis Babylonis , & in manu inimi. Ν. 13. Grec. Ιδε εχω πρός ζε τον καλoικέντα την , &c.
corum eorum : in LXX. non habetur. Item, Et pro eo quod ut fupra.
nos diximus : non flectetur, neque parcet , nec miserebi- ^. 14. Hieron. in hunc loc. p. 627. a. air : Quod fe-
tur : LXX. transtulerunt : non parcam , nec miserebor ; quitur : juxta fructum studiorum veftrorum, dicit Do-
meliafque eft juxta Hebraicum.

minus : in LXX. non habetur. Nunc etiam Græcè fimpli-
*. 12. Hæc ult. Vulg. verba , propter malitiam Audio- citer : Kai avec yw Tüp, &c. ut in Vulg. omislis his quæ
rum veftrorum, non habentur apud LXX. teste Hieron. in antecedunt.

[ocr errors]

"H

[ocr errors]

Sup.21. 72.

CAPUT Χ Χ Ι Ι.

XI

VULGATA NOVA.
Æc dicit Domi- 1. & feqq. Vide Not. 2. & dices : Audi verbum Domini rex Juda, qui
nus: Descende in

sedes super folium David ; tu & servi tui, & popu-
domum regis Juda , & loqueris ibi verbum hoc, lus tuus, qui ingredimini per portas iltas,
VULGATA NOV A.

VERSIO ANTIQUA.
3. Hæc dicit Dominus : Facite judicium & 3..... Facite judicium & justitiam,....

Tertul. 1.4. adv. justitiam, & liberate vi oppressum de manu ca

Marc. p.724.6.
lumniatoris : & advenam, & pupillum, & vi-
duam nolite contristare, neque opprimatis ini-
que : & fanguinem innocentem ne effundatis in
loco isto.

VULGATA NOVA.
4. Si enim facientes feceritis verbum istud : ingre- genere David fuper thronum ejus , & ascendentes
dientur per portas domus hujus reges fedentes de currus & equos, ipli & servi, & populus eorum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1..... 12. Hi versus omnes unum pene & idem sonant in Græco & in Vulgata.
Tom. II.

Rrrr

:

[ocr errors]

NOVA.

rum ,

NOVA.

:

[ocr errors]
[ocr errors]

و

[ocr errors]

VULGATA s. Quòd fi non audieritis verba hæc : in memet

:

erit domus hæc.
ipso juravi, dicit Dominus, quia in solitudinem
VERS 10 ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Jer. 22. 6..... tu mihi principium Libani.....

6. Quia hæc dicit Dominus super domum re. col. 628,6

gis Juda : Galaad tu mihi caput Libani : si non

posuero te solitudinem , urbes inhabitabiles. 7... & mittent in ignem.

7. Et sanctificabo super te interficientem vi

& arma ejus : & fuccident electas cedros

tuas , & præcipitabunt in ignem.

VULGATA 8. Et pertranfibunt gentes multæ per civitatem tetur ultra , nec videbit terram nativitatis fuæ. Deuter. 29. 24. hanc: & dicet unusquisque proximo suo : Quare fe- 11. Quia hæc dicit Dominus ad Sellum filium 3. Reg. 9.8. cit Dominus sic civitati huic grandi?

Jofiæ regem Juda, qui regnavit pro Jolia patre fuo, 9. Et respondebunt : Eò quòd dereliquerint pac- qui egreffus est de loco isto : Non revertetur huc amtum Domini Dei fui, & adoraverint deos alienos pliùs : & servierint eis.

12. sed in loco, ad quem transtuli eum, ibi mo10. Nolite flere mortuum, neque lugeatis super rietur , & terram istam non videbit amplius. eum fletu: plangite eum , qui egreditur , quia non reverVERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. in Jer, 22. 13. O qui ædificas domum tuam non cum jur- 13. Væ qui ædificat domum fuam in injufsol. 630.că Lxx. titia , & conacula tua non in judicio : apud eum titia , & cænacula sua non in judicio : amicum

.

proximus operatur gratis, & mercedem ei non fuum opprimet fruftra, & mercedem ejus non reddit.

reddet ei. 14. Ædificasti tibi domum parvulam, conacu.

14. Qui dicit: Ædificabo mihi domum latam, la perflatilia distincta fenestris, & contignata ce- & cænacula spatiosa : qui aperit sibi fenestras,

& : , dro, & lita sinopide.

& facit laquearia cedrina, pingitque sinopide. 15. Nunquid regnabis, quia tu contendis con- 15. Nunquid regnabis, quoniam confers te tra Achaz patrem tuum non comedent & cedro ? pater tuus nunquid non comedit & bibit, non bibent : melius tibi erat facere judicium , & & fecit judicium & justitiam tunc cùm bene erat justitiam bonam.

ei ? 16. Non cognoverunt, non judicaverunt ju- 16. Judicavit causam pauperis & egeni in dicium humilis, neque judicium pauperis : non- bonum suum : nunquid non ideo quia cognovit ne hoc eft te ignorare me, dicit Dominus ? me, dicit Dominus ?

17. Ecce non sunt oculi tui recti, nec cor tuum 17. Tui verò oculi & cor ad avaritiam, & bonum : sed ad avaritiam tuam, & ut fanguinem ad fanguinem innocentem fundendum, & ad cainnocentem effundas, & ad iniquitatem , & ho- lumniam, & ad cursum mali operis. micidium, ut facias ea.

VULGATA

NOVA.
18. Propterea hæc di- 18.& feqq.Vide Not. ne, & væ inclyte.
cit Dominus ad Joakim fi-

19. Sepultura asini sepelietur , putrefa&us & prolium Jolie regem Juda : Non plangent eum : Væ fra. jectus extra portas Jerusalem.

Inf

. 36. ter, & va soror : non concrepabunt ei : Væ Domi

30. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. in Jer. 22. 20..... & clama trans mare.....

20. Ascende Libanum, & clama : & in Bacol.631.1.632. a.

san da vocem tuam, & clama ad transeuntes,

quia contriti sunt omnes amatores tui.

VULGATA NOVA. 21. Locutus sum ad te in abundantia tua ; & di- 22. Omnes paftores tuos pascet ventus, & amaxisti : Non audiam : hæc elt via tua ab adolescentia tores tui in captivitatem ibunt : & tunc contundêris, tua , quia non audisti vocem meam,

& erubesces ab omni malitia tua. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 13. Græc. 'O sirodou com oricey dutý ši metà dexcelc- $. 16. Ita Græcè ad verbum , excepto uno dat. tam!! furus, te inspaña iwoś xx co xpiati nopš tā tudier vm, bumili , loco bumilis; at in Compl. Tamery ; in Ald. αυτά εργάται δωρεάν, και τον μιθον αυτή και μη αποδώσ4 & Μ. Αlex. ταπεινών. UTC. Qui ædificat domum fuam non cum juftitia, & cæ- ¥.17. Græc. Vatic. deler vocem reiti, sed Compl. add. nacula sua , non in judicio : apud proximum fuum operatur silsis; exinde in Vatic. ita : s tiszó aina to all wor exziu

ulsīsto gratis , & mercedem ejus non reddet ei. In Mr. Alex. 'n ó autó', is eis å forýzeala, a sis póror, &c. i. e. & ad sanoiko fouecor Twv oixiar curgo in ed. Ald. '15 ó eixo fouão i guinem innocentem ut effundas eum , & ad iniquitates , & in Compl. 2 ó civodou@or oixlar C#..... y ta isepõé ox... ad homicidium ; cæt. ut in Lat. supra. Hieron. ibid. allato Trap OUT ó mxudicr , &c. Apud Ambros. epist. 30. col. duplici textu de more, subdit : Utramque editionem ex 911. f. O qui ædificant domum fuam non cum juftitia. integro pofui , ut & Hebraica veritas , & difficultas Vulgate

. 14. Ita fert Græc, nisi quod loco parvulam , hab. editionis facilius cognofcatur. Apud Iren. 1. 4.c. 18. p. 250. Cúuusteg1, Nobil. commenfuratam ; item vocibus 2. cedro, c. ita : Non funt oculi tui, nec cor tuum bonum : fed in & finopide præponit ír, in ; Compl. tamen deler hanc cupiditate tua, & ad fanguinem juftum ut effundas eum, præp. ante finopide. Ambros. epist. 30. col. 911. f. legit : ad injustitiam , & ad homicidium, ut facias. Edificajti domum, metire fuperiora ejus perflatilia distincta ^. 18. seqq. Hieron. in Jer, col. 631. b. ait : Hoc quod feneftris, & contignata cedro, illita minio.

nos de Hebraico pofuimus : Non plangent eum : Væ frater, ř.,15. Sic eft in Græco, præter hoc med. « "Axce? To & væ foror: in LXX. non habetur. Hodie etiam deest in ratp C#, in Achaz patre tuo ; extremò etiam Gr. delec Græco; sequentia ibid. usque ad $.24. paucis tantùm difbonam ; sed Mf. Alex. ac edd. Ald. & Compl. addunt ferunt à Vulg. pro more. Δικαιοσύνην καλήν.

[ocr errors]

:

:

[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]

683

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

JEREMIAS. Cap. XXIII.

VULGATA NOV A.
23. Quæ sedes in Libano , & nidificas in cedris, quasi dolores paturientis ?
quomodo congemuifti, cùm venissent tibi dolores,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
14. Vivo ego, dicit Dominus : quia fi fue- 24. Vivo ego, dicit Dominus : si factus fuerit Iren. I. 3. 6. 21.
rit Jechonias filius Joakim regis Juda , annulus Jechonias filius Joachim rex Juda, signaculum in P.218.4.
in manu dextera mea , inde evellam eum. manu dextera mea , inde abstraham eum.

25. Et dabo te in manu quærentium animam 25. Et tradam eum in manu quærentium ani.
tuam, & in manu quorum tu formidas faciem, mam tuam.....
& in manu Nabuchodonosor regis Babylonis ,
& in manu Chaldæorum.
26. Et mittam te , & matrem tuam quæ ge-
26. Et projiciam te...

Hieron, in Jer. 236 nuit te, in terram alienam, in qua nati non ef

col. 632.b. tis, ibique moriemini:

27. & in terram, ad quam ipsi levant animam suam ut revertantur illuc, non revertentur.

28. Nunquid vas fi&ile atque contritum vir 28. Abjectus est Jechonias ut vas, non est usus Ambrof. in Luca iste Jechonias ? nunquid vas abfque omni vo- in eo : propter quod proje&tus est ipse , & semen 3.fol. 1 328. f. luptate ? quare abje&i funt ipse & femen ejus, ejus. & proje&i in terram, quam ignoraverunt ? 29. Terra , terra , terra, audi sermonem Do

29. Terra, terra , audi verbum Domini :
mini,

30. Hæc dicit Dominus : Scribe virum iftum 30. Scribe virum istum abdicatum : quia non
sterilem , virum qui in diebus suis non prospe- exsurger ex semine ejus sedens in throno David,
rabitur : nec enim erit de semine ejus vir , qui princeps adhuc in Juda.
sedeat super folium David, & poteftatem habeat
altra in Juda.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.
.24. Confonat Græc, nifi quod ultimò hab. ixondou $. 29. Itidem Græcè. Ita rursum ap. Ambr. l. 2. de in.
(€, evellam te , loco abstrabam eum.

terpel. Dav. c. 5. col. 645. d. sed absque 1. voce terra i
*.25. Græc. Kai tacatuow Ce ris xsexs, Et tradam at epist. 25.col. 893. a. geminatur ut fupra. Apud Iren.
te in manus , &c. ut supra. Hieron. addit ex Hebr. & verò l. 3. c. 21. p. 218. b. sic : Terra , audi fermonem
Vulg. & in manu quorum tu formidas faciem , in manu Domini.
Nabuchodonofor regis Babylonis , (quod in LXX. non babe- ř.30. Idem Ambros. epist. 25. col. 893. a. legit : Scribe
tur) 8 in manu Chaldaorum. Hodie etiam in Gr. post hos viros abdicatos : at l. 2. de interpel. Dav.c. 5. col. 645.
hoc, tur fox úv Cx, proximè sequitur , av Cù súrabon ato d. Scribe virum istum abdicatum , ut supra. Irenæus 1.
προσώπε αυλών , εις χείρας των Χαλδαίων, omifis inter- 3. C. 21. p. 218. b. Scribe virum hunc, abdicatum homi-
mediis quæ leguntur in Vulg. Ap. Theodoretum tamen & nem : quoniam non augebit de femine ejus sedens fuper thro-
in Compl. additur, i els xkiegs Na68xodorócop Baonews tūs num David, princeps in Juda. Hieron, in Jer, col. 633. C.
Babur@vos , quod Hieron, testatur in LXX, non haberi. Ita relato textu ex Hebr. seu Vulg. subdit : Si voluero

per

loca Nobil.

notare fingula , quanta LXX. vel prætermiserint , vel muta. 26. Ita in Græco. Quæ etiam sequuntur ibid. usque verint, longum fiet ; præfertim cùm pollit diligens lector ex ad ¥. 28. Vulgatæ parum dissimilia.

utraque Editione confiderare quid mutarum, quid additum ,
7.28. Edit. Rom. Ambr. cum duobus vel tribus Mss. quod subtractum fit. Pro sterili, in Hebræo fcriptum eft

&
hab. ut vas , cujus non est usus in eo : unus aut alter , cui ariri , quod Aquila prima edit. sterilem , fecunda avautu-
non eft ufus in eo. Ambr. verò l. 2. de interpel. Dav. c. Tor, id eft, non crescentem ; Symm. vacuum ;LXX, 6 Tbeo.
s. col. 645. d. legit : Depretiatus eft Jechonias ficut vas, dotio abominabilem abdicarum interpretati funt : & in-
cujus opera non eft necessaria. Iren. I. 3. c. 21. P. 218. b. fra : deeft in LXX. videlicet, in diebus ejus non prospe-
Inbonoratus eft Jechonias quemadmodum vas, quod non eft rabitur, five non crescer : Septuaginta enim tranftulerunt :
opus : quoniam projedtus eft in terram, quam non sciebat. Scribe virum istum, abdicatum hominem : quia non cres-
Item Hieron. in hunc loc. col. 633. a. ex LXX. Inhono- cer de semine ejus vir , qui fedeat super thronum David
yatus eft Jechonias quafi vas, in quo nulla eft utilitas : & princeps ultra in Juda , quod in Hebraico bis pofitum eft :
in Ore. 8. col. 1289. a. Inhonoratus eft Jechonias facut vas, quod putantes qui ab initio fcripferunt, in Grecis libris ad-
cujus nulla eft utilitas. Ita quoque in Græco est, nisi quod ditum , fubtraxerunt. Huic Hieronymi loco suffragatur Gr.
add. autê, ejus , ad vocem utilitas ; tum sequitur ibid. edit. Rom. nisi quod in ipsa deeft vir , poft hoc, de fe-
oro t'eppipu, iġ f'ke laulu sis vño, v šx ñS & quia abjectus mine ejus ; ac in quibusdam lib. adjungitur arup, li No.
oft, & eje&us in terram, quam ignoravit.

bilio fides.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

1.

Ezech. *. V

O

CAPUT X XI II.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Æ paftoribus , qui disperdunt & dilace- Paftores, qui disperditis & dissipatis oves Hieron. in Jer. 23.

rant gregem pascuæ meæ , dicit Domi- pascuæ meæ.
13. 3. 65

col. 634.b. 34.2.

nus,

2. Ideo hæc dicit Dominus Deus Israël ad pastores, qui pascunt populum meum : Vos difperlstis gregem meum, & ejecistis eos , & non visitaftis eos : ecce ego visitabo super vos malitiam ftudiorum veftrorum , ait Dominus.

3. Et ego congregabo reliquias gregis mei de 3..... restituam illos ad pafcua fua.....
omnibus terris, ad quas ejecero eos illuc : & con-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
☆. 1. Sic est in Græco , excepta voce ult, author, eo- . 3. Græc. xalashow auth's sis Thy rouw dur@v. Vulg,
rum , loco meæ ; at in Mr. Alex, & Compl. rûs ropas 18 ad rura sua,
Tom. II.

Rrrr ij

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« ZurückWeiter »