Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

.1. Hic verfus cum tribus aliis fubfequentibus deeft in Gr. edit. Rom. iidem quoque olim aberant à LXX. tefte Hieronymo in Jer. col. 607. f. Quod cur, infit, à LXX. prætermiffum fit, nefcio: nifi forfitan pepercerunt populo fuo, ficut & in Ifaia ( 11.22.) eos feciffe manifeftum eft, multaque hujufcemodi, que fi voluero cuncta digerere, non dicam libro, fed libris opus erit: item inf. ad . 2. 3. & 4. Vulg. col. 608. c. Et hæc, inquit, in LXX. non habentur, eâdem ut reor causâ, quam fupra diximus, ne fcilicet aterna in eos fententia permaneret. Attamen priores ifti . quatuor olim exftabant in aliis Editionibus, & ex ipfilmet fub afterifcis adjecti fuerunt in Hexaplis: id nempe obfervat Eufeb. 1. 10. demonftr. Evang. dicens : Εἰ καὶ μὴ παρὰ τοῖς Ο. απ ̓ ἐν ἐν τῷ Εβραϊκῷ ταῦτα ευρόντες, καὶ ἐν ταῖς τῶν λοιπῶν Ἑρμηνευτῶν ἐκδόσεσι, ἔτι μετά παραθέσεως ας ερίσκων ἐν τοῖς ἀκριβέσι τῶν παρὰ τοῖς Ο. arTrypa pois i. e. Etiamfi non apud LXX. fed in Hebraico bac invenerimus necnon in aliis reliquorum Interpretum -editionibus, infuper cum additione afterifcorum in accuratioribus LXX. Interpretum exemplaribus. Et fanè ea ipfa antecedunt in uno Mf. Jef. ficut in altero Vatic. fub afterifcis habentur etiam in ed. Compl. & apud Theodoret. Primus quoque eorumdem . legitur apud Ambrofium, ut patet ex l. 3. de Spir. S. à nobis cit. fup. rurfumque ferm. cont. Auxent. to. 2. 870. a. necnon 1. de apol. Dav. to. 1.731. b. Hieron. etiam in Jer. col. 607.f. ad hæc Vulg. verba, fuper latitudinem cordis eorum, addit ex al. edit. five, in pectore cordis eorum; deinde, & in cornibus altarium, five, ararum eorum. Ambr. de apol. Dav. leg. fup. fcripta eft in pectore cordis tui. Sed horum hil omnino memorat Auguft. 1. 13. cont. Fauft. quamvis & antecedentia & fubfequentia verba Jer. ibid. recitet: enimverò cùm cap. 7. hujus libri 13. attuliffet ult. verba cap. præced. Jerem. fubinde initio cap. 8. tont. Fauft. ait: Ibi enim fequitur, & dicit: Maledictus homo, &c. de .5. prætermiffis omnibus intermediis, quæ leguntur in Vulg. videlicet quatuor primis . capitis 17. Vide fis

XVI I..

4. Et relinquêris fola ab hæreditate tua, quam dedi tibi: & fervire te faciam inimicis tuis in terra, quam ignoras: quoniam ignem fuccendifti in furore meo, ufque in æternum ardebit.

VULGATA NOVA.

I.

·P Eccatum Juda fcriptum eft ftylo ferreo in

ungue

adamantino, exaratum fuper latitudinem cordis eorum, & in cornibus ararum

eorum.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

5. Hæc dicit Dominus: Maledictus homo, Ifai. 30. qui confidit in homine, & ponit carnem bra- 2.31.1. chium fuum, & à Domino recedit cor ejus. Inf. 48.

7.

6. Erit enim quafi myrice in deferto, & non Inf.48. videbit cùm venerit bonum: fed habitabit in fic- 6. citate in deferto, in terra falfuginis, & inhabitabili.

7. Benedictus vir, qui confidit in Domino, & erit Dominus fiducia ejus.

8. Et erit quafi lignum quod transplantatur Pfalm.

I. 3.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.

Hexap. Orig. & Nobilii Not. in hunc loc.

επ

¡

. 5. Eadem rurfum legit Auguft. 1. de Gr. & lib. arb. to. 10. 721. d. ficut Auct. epift. ad Demetriad. ap. S. Leon. p. 42. c. Ita quoque in Græco, præter duo, săplse, firmabit, pro firmat, & anos, difcedet, pro difcedit; huic etiam med. brachii fui, jungitur ' AUTÓr, fuper eum, quod abeft ab edit. Compl. Auguft. I. 15. de civit, Dei, c. 18. 10. 7.401.b. hab. Maleditus omnis, qui fpem fuam ponit in homine itidem in Pf, 10. to. 4. 61.d.& tract. 4. in 1. Joh. to. 3. p. 2. col. 853. a. Tertul. I. 4. ad v. Marc. p. 726. Mifer homo, qui fpem habet in homine : & fup. p. 709. c. Maledictus homo, qui fpem habet in homine. Similiter hab. Cypr. 1. de lapf. p. 187. a. & l. 3. Teftim. p. 307. a. Item Zeno Veron. 1. 2. tract. 6. p. 151. cum Ambrofio in Pf. 118. col. 1114. f. & Auctore quæft. N. T. q. 91. ap. Auguft. to. 3. 83. c. Hieronymus etiam in hunc loc. col. 608. f. ait: qui confidit, five fpem habet : & in Ifai. 31. col. 265. e. Maledictus homo', qui fpem habet in homine, firmavit carnem brachii fui, & à Domino receffit cor ejus. Caffiod. in Pf. 30. & 117. p. 99. b. 394. b. Maledictus, qui confidit in homine, & ponit fpem carnem brachii fui, & à Domino recedit cor ejus.'

. 6. Hieron. in Ifai. 31. col. 265. e. Et erit quafi myrice in deferto, quæ non videbit cùm venerint bona. Græc. Καὶ ἐσαι ὡς ἡ ἀγριομυρίκη͵ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐκ ὄψεται ὅταν ἔλθῃ τὰ ἀγαθύ· καὶ κατασκηνώσε ἐν ἁλίμοις καὶ ἐν ἐρήμῳ, ἐν γῇ αλμυρᾷ, ἥτις καὶ κατοικεῖται. Et erit ficut myrica filveftris in deferto, non videbit cùm venerint bona: & habitabit in falfis & in deferto, in terra falfa, quæ non habitabitur.

,

. 7. Concinit Ferrand. paræn. ad Regin. p. 157. Ita quoque Græc. habet, pofito uno, ante benedictus. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 307. a. Et benedilius bomo, qui fidit in Domino, & erit in Deo fpes ejus. Apud Hieron. in hunc loc. 608. d. Spes, five fiducia ejus.

**

V. 8. Ferrand. paræn. ad Regin. p. 157. Eritque ficut lignum fructiferum fecus aquam, & in humorem mittet radices fuas: non timebit cùm venerit aftus. Et erunt in eo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

frutices nemorofi, & in anno ficcitatis non timebit, & non deficiet à faciendo fructum. Ita quoque in Græco eft, præter feqq. Tap' vara, fecus aquas; & poft paulò, pilar dur, radicem fuam, (in Compl. plas;) extremo av, faciens, loco à faciendo. Hieron. in hunc loc. 609. d. utramque Vulg. fic jungit de more: Et erit quafi lignum, quod tranfplantatum eft, five fructiferum..... Et erit folium ejus viride, five ramufculi ejus frondentes, & in tempore, five anno ficcitatis non erit follicitum, five non timebit, &c.

. 9. Sic iterum Auguft. 1. 18. de civit. Dei, c. 33. col. 516. a. nifi excipias verbum penult. cognofcet. Hieron. in Jer. 17. col. 610. a. ita legit ex LXX. Profundum eft cor fuper omnia & homo eft, quis cognofcet eum? Sic etiam Græcè, excepto uno ris, & quis; in Compl. "sis. Idem Hieron. in Ifai. 17. col. 177. d. rurfum hab. cum LXX. & homo eft, quis cognofcet eum? itidem in Ecclef. to. 2. 736. c. licet, inquit, in Hebræo aliter fit. Accinunt magno confenfu Iren. l. 3. c. 18. p. 209. c. & l. 4. c. 33. p. 273. f. Tertul. 1. adv. Jud. c. 14. p. 148. a. & l. 3. adv. Marc. p. 671. c. & l. de carne Chr. P. $50. b. Cypr. 1. 2. Teftim. p. 288. c. Hilar. 1. 4. de Trin. col. 852. b. Ambrof. in Pf. 39. 43. 61. & 118. col. 863. c. 919. b.956. c. 1114. f. & ep. 46. col. 986. d. item l. 1. de pœnit. to. 2. 394. a. & 1. de inftit. virg. col. 271. b. cum verbo agnofcet. Ita demum Gregor. M. in Job. 9. col. 309. e. Apud Zenonem Veron. 1. 2. tract. 7. p. 159. & homo eft, quis cognofcit eum?

. 10. Eadem funt in Græco, nifi hoc excipiatur, Talar, fcrutans, pro interrogans, quod idem fonat; item inf. num. plur. xaтà τos napaos, fecundùm fructus. Ambrof. 1. 1. offic. to. 2. 15. e. & l. 2. de Spir. S. c. 11. col. 658. b. hab. Ego fum ferutans corda 5 renes. Auct. quæft. ex utroque Teft. q. 125. ap. Aug. to 3. 136. a. Ego Deus, qui forutor renes & corda. Tertul. 1. 4. adv. Marc. p. 726. b. ait: Scit autem Deus corda veftra. Vigil. Tapf. l. cont. Varim. p. 735. d. Ego fum Dominus ferutans corda, & probans renes ut dem, &c. ut in textu.

. 11. Confonat Græc. ad verbum. Hieron. quoque in hunc loc. col. 610. e. ait fic tranftuliffe LXX. Clamavit perdix, congregavit qua non peperit; paulòque poft : in dimidio dierum ejus relinquent eum : & in Ofe. 13. col. 1328. f. noviffimum ejus erit infipiens. Ambr. quoque 1. 6. Hexa. p. 117. f.. legit: Clamavit perdix, & congregavit quæ non peperit : itidem epift. 32. col. 917. d. fed abfque med. 5. Philaftr. Brix. I. de hæref. p. 702. a. Clamavit Tom. II.

perdix, collegit qua non parturiit, faciens divitias non cum fapientia: in medio dierum derelinquent eum, & in poftremo erit infipiens. Auct. op. imp. in Matth. hom. 20. p. 97. d. Clamavit perdix, congregavit filios quos non genuit, fecit divitias fuas non cum judicio in medio dierum derelinquet cas, in finem erit fultus. At Auguft. in Pf. 54. & to. 4. 516. b. conftanter legit: in dimidio dierum ejus derelinquent eum, 5 in noviffimis fuis erit infipiens.

V. 12. Sic eft in Græco, detractâ tantùm conjunct. autem, cum feq. eft. Ap. Ambrof. in Luc. 17. p. 1485. f. Thronus virtutis exaltatus eft.

. 13. Græc. hab. ci xalanı@órtes Ce, qui dereliquerint te, pro qui te derelinquunt, abfque feq. verbo terreantur ; loco vero evertentur, ita, rexpúтwoar; cæt. ut in Lat. fup. Meliùs idem Auguft. 1. 1. cont. adverf. leg. to. 8. 574. C. univerfi, qui derelinquunt te, confundantur: recedentes, fuper terram fcribantur. Auct. 1. cont. Fulg. Donat, append. to. 9. Aug. col. 5. b. omnes, qui derelinquunt te, confundentur recedentes à te, fcribentur in libro mortis : quoniam dereliquerunt te fontem vitæ. Hieron, etiam in hunc loc. 611. a. hab. venam, five fontem, è Gr. πиyúv.

. 14. Græcè fimiliter, nifi excipiatur vox xaúxuα, gloriatio, pro gloria. Hieron. 1. 2. cont. Pelag. to. 4. 530. b. Sana me Domine, 5 fanabor : falvum me fac Domine 5 falvus ero: tu es gloria mea, & fpes mea. Ambros. in Pf. 37. col. 833. a. Sana me Domine, 5 fanabor: Salvum me fac, falvabor: & 1. 1. de pœnit. to. 2. 399. a. falva me, falvabor: itidem 1. de virginit. col. 238. b. repetito Domine, poft falva me. Concinit Auct. 1. de XLII. manf. ap. Ambr. p. 8. b. nifi quòd delet vocem Domine.

V. 15. Sic iterum Ambrof. epift. 85. col. 1106. c. unà cum Græco.

Aug. ubi fup.

. 16. Rurfum Ambrof. in Pf. 37. col. 833. a. & epift. 85. col. 1106. b. legit : Non laboravi fequens poft te. Hieron. quoque in hunc loc. 611. e. Vulgatæ lectioni non fum turbatus, te paftorem fequens, fubjungit: five, non laboravi fequens ve. Giæc. Εγώ δὲ ἐκ ἐκοπίασα, καλαxoxabar owiow Cr. Hilar. in Pf. 51. col. 71. c. & Auguft. in Pf. 36. col. 289. g. fimiliter addunt: diem hominis non concupivi, tu fcis. Sic etiam in Græco eft; extremò ita : Ta ἐκπορευόμμα διὰ τῶν χειλέων με, προ προσώπε ρε ἐςί.

. 17. Rurfum Hieron. infra : LXX. tranftulerunt, dicentes Ne fias mihi alienus, parcens in die malo. Græc. Μὴ γενητής μοι εἰς ἀλλοτρίωσιν, φει- ο γιός με ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ.

. 18. Confonat Græc, ad verbum, cum hoc optat.

Qqqq ij

[ocr errors]

Ibid. 258. d.

Ibid. e. 5 259.

a Ambrof. 1. de virginit. col. 238.

b.

Aug. in Pfal. 36. 289.8:

b Hieron. in Jer. 17. col. 611. e.

Ambrof. 1. de vir ginit, col, 238. ca

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

μù xalai Korleinr y fequentia Vulgate congruunt.

. 19. Concordat Græcum, nifi quòd hab. & ais elaπoρεύονται ἐν ἀυταῖς..... καὶ ἐν αἷς ἐκπορεύονται ἐν ἀυταῖς· in quibus ingrediuntur in eis..... & in quibus egred, in eis ; fed à Compl. abeft 1. à avrais. Ap. Hieron. in hunc loc. 612. b. fic in portis..... per quas.

:

. 20. Græcè internectuntur ifta poft vocem Domini, βασιλεῖς Ιέδα, καὶ πᾶσα Ινδαία, καὶ πᾶσα Ιερυσαλήμ, reges Juda, omnis Judæa, & omnis Jerufalem; cætera quadrant. Apud Hieron, in hunc loc. 612. b. omnis Juda, five Judaa.

19. Hæc dicit Dominus ad me: Vade, & fta in porta filiorum populi, per quam ingrediuntur reges Juda, & egrediuntur, & in cunctis portis Jerufalem :

. 21. Ita Græcè, excepto ablat. Túxαis, portis, loco portas. Eò fpectant quæ hab. Vigil. Tapf. 1. cont. Varimad. p. 749. c. Hac dicit Dominus Deus omnipotens : Obfervate diem fabbati, 5 fanclificate eum, ut habitem in medio veftri.

V. 22. Græcè, poft vocem fabbatorum, fubnectuntur ifta : καὶ πᾶν ἔργον καὶ ποιήσετε· ἁγιάσατε τὴν ἡμέραν τῶν Cabbarur, & omne opus nolite facere: fanctificate diem fabbatorum; cæt. ut in Lat. fup. nifi id excipiatur, un expéPETE, ne efferatis, pro nolite ferre.

20. & dices ad eos: Audite verbum Domini reges Juda, & omnis Juda, cunctique habitatores Jerufalem, qui ingredimini per portas

iftas.

27. Et fi me non audieritis ut fanctificetis diem fabbatorum, ut non portetis onera, neque intretis per portas Jerufalem : fuccendam ignem in portis ejus, & confumet domos Jerufalem, & non exftinguetur.

1

. 23. Græc. in principio habet: Kal & йxvoar, y s'x EXXIVAY TO & άutar, Et non audierunt, & non inclinaverunt aurem fuam; reliqua ut in Lat. fupra. Hieron. in hunc loc. 612. d. monet in Hebraico non haberi, fuper patres fuos non additur etiam in Vulg.

21. Hæc dicit Dominus: Cuftodite animas veftras, & nolite portare pondera in die sabbati, nec inferatis per portas Jerufalem.

22. Et nolite ejicere onera de domibus veftris in die fabbati, & omne opus non facietis: fanctificate diem fabbati, ficut præcepi patribus veftris.

23. Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem fuam: fed induraverunt cervicem fuam ne

audirent me, & ne acciperent difciplinam.

24, Et erit: Si audieritis me, dicit Dominus, ut non inferatis onera per portas civitatis hujus in die fabbati : & fi fanctificaveritis diem fabbati, ne faciatis in eo omne opus:

NOTE AD VERSIONEM

25. Ingredientur per portas civitatis hujus reges & principes, fedentes fuper folium David, & afcendentes in curribus & equis, ipfi & principes eorum, viri Juda, & habitatores Jerusalem : & habitabitur civitas hæc in fempiternum.

26. Et venient de civitatibus Juda, & de circuitu Jerufalem, & de terra Benjamin, & de campeftribus, & de montuofis, & ab Auftro, portantes holocauftum, & victimam, & facrificium, & thus, & inferent oblationem in domum Domini.

27. Si autem non audieritis me ut fanctificetis diem fabbati, & ne portetis onus, & ne inferatis per portas Jerufalem in die sabbati: fuccendam ignem in portis ejus, & devorabit domos Jerufalem, & non exftinguetur.

ANTIQUAM.

V. 24. Græcè hæc ult. 5 fanctificetis diem fabbat, ponun tur ante ista, ut non faciatis, &c. deeftque vefirum, post opus cæt. ut fupra.

.25. Eadem leguntur in Græco, additâ voculâ auτῶν, ad equos; uti, post ipfi, & poft Juda. #. 26. Græc. pro civitatibus Jerufalem, hab. xuxxiber "Ieproan, de circuitu Jerufalem ; & inf. poft vocem campefiri, fubdit, καὶ ἐκ τῷ ὄρος, καὶ ἐκ τῆς πρὸς, &c. Εt de & monte, 5 de ea que, &c. item ad holocaufta, addit, y Juolas, Ivμíáμata, ǹ μávra cæt. ut in Lat. fup. Hieron. in hunc loc. 612. e. habet de more, vidimas, five thymiamata, & facrificium, five manna... oblationem, five laudem & infra, 614. a. ait: Pro facrificio, LXX. ipfum verbum Hebraicum pofuere manaa, quod peffima confuetudine, imo fcriptorum negligentia, manna in noftris legitur: item poft pauca: Oblationem, inquit, quæ Hebraicè dicitur thoda, & in gratiarum actionem verti poteft, laudem LXX. tranftulerunt.

N

. 27. Græc. ipfo initio hab. Kai sai, far μn, Es erit, fi, &c. fubinde poft 1. Jerufalem, fubdit, & T↑ nμépa Twv Caßbátur, &c. in die fabbatorum ; extremò pro domos, ponit apoda, bivia; cæt, concordant. Hieron. in hunc loc. 614. b. ad hanc vocem, domos, addit, five vicos Jerufalem, quos, inquit, LXX. augoda, Aquila & Symmachus, papsis, id eft, turritas domos, interpretati funt. Vide fis Martianæi not. in hunc loc.

I.

Ifai. 45.

9.

3

CAPUT 'X V I II.

VULGATA NOVA.

Erbum, quod factum eft ad Jeremiam à
Domino, dicens:

2. Surge, & defcende in domum figuli, & ibi audies verba mea,

3. Et defcendi in domum figuli, & ecce ipfe faciebat opus fuper rotam.

4. Et diffipatum eft vas, quod ipfe faciebat è luto manibus fuis: converfufque fecit illud vas alterum, ficut placuerat in oculis ejus ut face

ret.

5. Et factum eft verbum Domini ad me, di

cens:

6. Nunquid ficut figulus ifte, non potero vobis facere, domus Ifraël, ait Dominus? ecce Rom. ficut lutum in manu figuli, fic vos in manu mea,

9.20.

domus Ifraël.,

7. Repentè loquar adversùm gentem, & adSup. I. versùs regnum, ut eradicem, & deftruam, & difperdam illud.

10.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

.6. Sic iterum Græcè, nifi quòd ipfo initio habetur, Ei natis, Si ficut. Hilar. in Pf. 2. n. 39. col. 47. a legit: Si fecundùm figulum hunc, non poffum facere vos, domus Ifrael? ecce ficut lutum figuli, vos eftis in manibus meis. Hieron. in Ifai. 45. col. 337. a. Si non possum, ficut

7. Et tantùm fi loquar fuper gentem, aut super regnum, ut tollam eos, & ut perdam eos.

5.

Et factus eft fermo Domini ad me, dicens:

8. Et fi converfa fuerit gens illa à malis fuis cogitationibus, poenitentiam agam pro malis, quæ cogitabam ut facerem eis, & non faciam.

9. Et tamen fi locutus fuero fuper regnum aut gentem, ut rexdificetur & circumplantetur,

10. & fecerit iniqua in confpectu meo, ut non exaudiat vocem meam : poenitentiam agam pro bonis, quæ locutus fum ut facerem eis, & non faciam.

11. Et nunc dic ad viros Juda, & inhabitan

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. I. Ita Græcè. Vigilius autem Tapf. 1. cont. Eutych. P.51.b. habet: Dixit Dominus ad me: Defcende, &c.

. 2. Similiter hab. Hilar. in Pf. 2. n. 39. col. 47. a. excepto uno Surge; Gr. 'Avásuli, &c. ut fupra. Ambrof. 1. 2. de interpel. Dav.c. 5. col. 645. c. Defcende in domum figuli, audies illic verba mea. Item Vigil. Tapf. 1. 4. cont. Eutych. p. 51. b. Defcende in domum figuli, & ibi

audies verba mea.

>

.

. 3. Eadem refert Hilar. in Pf. 2. col. 47. a. ad verbum. Sic etiam in Græco eft. Vigilius autem Tapf. 1. 4. cont. Eutych. p., 51. b. legit cum Vulg. Et defcendi in domum figuli, & ecce ipfe faciebat opus fuum fuper rotam. Item Hieron. in Ifai. 45. col. 337. a. hab. & ecce ipfe faciebat opus in rota: at in hunc Jer. loc. col. 615. b. fuper rotam, five lapides : & infra: fuper rotam, inquit, quam LXX. verbi ambiguitate feducti, lapides tranftulerunt : abanim enim pro qualitate loci, & diverfitate pronunciationis organum, id eft, rota figuli, vocatur, & lapides. x. 4. Similia leguntur Græce, nifi quod repetitur αυτὸς, ipfe, ante fecit; quod tamen abeft à Mf. Alex. & Compl. Hilarius in Pf. 2. n. 39. col. 47. a. 48. b. legit : Et cecidit vas, quod faciebat in manibus ejus iterum ipfe fecit vas aliud, fecundùm quod placuit in confpectu ejus ut faceret. Ambrof. 1. 2. de interpel. Dav. c. 5. col. 645. c. Defcendi, & vidi quomodo cecidit vas, quod ipfe faciebat in manibus fuis: & poft paulò fecit vas aliud, quomodo placuit. Hieron. in Ifai. 45. col. 337. a. Et diffipatum eft vas, quod faciebat in manibus fuis: rurfumque fecit ex eodem luto aliud vas, ficut placuit in confpectu ejus: item in hunc Jer. loc, col. 615. c. ad hoc Vulg. converfufque addit, five, rurfum. Rufin. in Symb. p. 184. c. alludens, dicit: Vas de manu fua collapfum, & confractum, rurfum elevavit manibus fuis: 5 reformavit, ficut placuit in conf pectu ejus. Vigil. Tapf. 1. 4. cont. Eutych. p. 51. b. Et exterminatum eft vas, quod faciebat in manibus ejus : 5 converfus replafmavit illud in aliud, ficut placuerat oculis ejus. . 5. Itidem ap. Hieron. in Ifai. 45. p. 337. a. & in Græco. Apud Hilar. in Pf. 2. n. 39. col. 47. a. Et factum eft verbum Domini ad me, dicens.

:

[ocr errors]

ifte figulus, facere vos, domus Ifraël, dicit Dominus? ecce
ficut lutum in manu figuli, fic vos eftis in manibus meis,
domus Ifraël. Victor Tun. ubi fup. p. 592. a. ficut lutum
figuli, fic vos eftis in mana mea.

.7. Græc. in principio hab. Пées λanow, i. e. Ad
fummam loquar; reliqua ut in Lat. fup. detracto ult. eos.
Hilar. in Pf. 2. n. 39. col. 47. a. In fumma loquar fu-
per gentem, aut fuper regnum, ut feriam eos, & perdam.
Hieron. etiam in hunc loc. col. 615. c. ad vocem 1. re-
pentè, quæ eft in Vulg. addit, five, ad fummam ; item ad
hoc, eradicem, Tò five auferam: demum in Amos 9. col.
1450. e. legit: Affumam (f. Ad fummam) & loquar fu-
per gentem, regnum, ut auferam eam, & difperdam:
& in Sophon. 2. col. 1667. d. loquar fuper gentem, &
fuper regnum, & auferam, & difperdam eos : & l. 3. cont.
Pelag. to. 4. 536. f. Ad fummam loquar contra gentem,

2

regnum, ut eradicem, & deftruam, & difperdam illud. *. 8. Græc. Kai énisexp (Mf. Alex. Tispen) To ἔθνος ἐκεῖνο ἀπὸ πάντων τῶν κακῶν αὐτῶν, καὶ μετανοήσω Tepi Tv (Mf. Alex. Tartar Twr) xaxar, ur exográuli (M. Alex. exánиoα) To Tоiñoα aurois. Edit. Compl. initio hab. Ei Eispen, Ald. speel. Hilar. in Pf. 2. n. 39. col. 47. a. Et fi converfa fuerit gens illa à malis fuis, pænitebo de malis quæ cogitabam facere illis. Hieron. in Amos 9. col. 1450. e. Si converfa fuerit gens illa à malis fuis, & ego agam pænitentiam de bis, quæ cogitaveram facere ei: at in Sophon. 2. col. 1667. d. Et fi pœnitentiam egerint, ego pænitentiam agam de omnibus malis, qua locutus fum ut facerem eis: lib. verò 3. cont. Pelag. to. 4. 536. f. Vulgatæ congruit ad verbum.

. 9. Hilar. in Pf. 2. col. 47. b. Et in fumma loquar fuper gentem & regnum, ut readificem & plantem. Item Hieron. in Jer. col. 615. c. ad hoc 1. Vulg. Et fubitò, add. five, ad fummam : & l. 3. cont. Pelag. to. 4. 536. f. legit: Et ad fummam loquar de gente & regno, ut adificem 5 plantem illud. Græc. Kal Tées nannow EπTi Oros y Bariλείαν, τῷ ἀνοικοδομεῖθαι καὶ τῷ καλαφυτεύεσαι.

me,

. 10. Hilar. in Pf. 2. col. 47. b. Et facient mala ante ut ne audiant vocem meam: 5 pænitebo de bonis ,quæ locutus fum facere illis: nec aliter in Græco, excepto verbo Toowo, pro facient. Ap. Hieron. 1. 3. cont. Pelag. to. 4. 536. f. Si fecerit malum in confpectu meo, ut non audiat, &c. ut in Vulg.

. 11. Similia Græc. habet, præter hæc leviffima, άπsexpúrw dù, avertatur nunc, pro tonvecratur ; extremò

Vidor Tun. 1. de pænit. ap. Ambrof.

VERSIO ANTIQUA.

Vid. Tun, ubi fup. tes Jerufalem: Ecce ego fingo mala fuper vos, & cogito fuper vos cogitationem: convertatur unufquifque à via fua maligna, meliores facite cogitationes veftras.

12..... Vide Not.

Ambrof. 1. 1. de 13..... quanta fecit virgo Jerufalem? virgin. col. 152. b.

Hieron. in Jer. 18. col. 616.c.

I. 19.8. 49. 13.50.13.

Hieron. in Jer. 18. col. 618.c.

14. Nunquid deficient de petra ubera, aut nix de Libano? aut declinabit aqua violenter fubla

ta vento?

VULGATA 15... feqq. Vide Not.

15. Quia oblitus eft
mei populus meus, fruf-
tra libantes, & impingentes in viis fuis, in femitis fæ-
culi, ut ambularent per eas in itinere non trito:

16. ut fieret terra eorum in defolationem, & in
fibilum fempiternum: omnis qui præterierit per eam
obftupefcet, & movebit caput fuum.

17. Sicut ventus urens difpergam eos coram inimico: dorfum, & non faciem oftendam eis in die perditionis eorum.

[blocks in formation]

. 13. Græcè verfus totus Vulgatæ congruit, nifi quòd
pro gentes, hab. & stress, in gentibus.
*. 14. Sic eft in Græco, nifi id excipiatur, μὴ ἐκκλίνῃ,

[blocks in formation]

V. 1. 2. 3. 5. Hieron. in hunc loc. 618.f. Pro laguncula figuli, LXX. doliolum tranftulerunt; & pro porta fictili, Aquila, Symm. 5 Theod. ipfum verbum pofuerunt Hebraicum harfith, pro quo LXX. juxta morem fuum, pro afpiratione heth litteræ, addiderunt chi Gr. ut dicerent char

NOVA.

19. Attende Domine ad me, & audi vocem adverfariorum meorum.

20. Nunquid redditur pro bono malum, quia foderunt foveam animæ meæ? Recordare quòd fteterim in confpectu tuo, ut loquerer pro eis bonum, & averterem indignationem tuam ab eis.

21. Propterea da filios eorum in famem, & deduc eos in manus gladii: fiant uxores eorum abfque liberis, & viduæ: & viri earum interficiantur morte: juvenes eorum confodiantur gladio in prælio.

22. Audiatur clamor de domibus eorum: adduces enim fuper eos latronem repentè: quia foderunt foveam ut caperent me, & laqueos abfconderunt pedibus meis.

NOTE AD VERSIONEM

1

que, & namiora womÚGATE тà ÉXITиS súμala ipar, 5 meliora
facite ftudia, feu adinventiones veftras. Apud Tertul. 1. 2.
adv. Marc. p. 653. b. Ecce ego emitto in vos mala.

. 12. Hieron. in hunc loc. col. 616. c. fic habet: Qui
dixerunt: Defperavimus, five confortabimur: poft cogitatio-
nes enim noftras ibimus, & unufquifque pravitatem, five
quod placuit, cordis fui mali faciemus. Græc. Kai sinar
Ανδριέμεθα, ὅτι ὀπίσω τῶν ἀποςροτῶν ἡμῶν πορευσόμεθα,
καὶ ἕκαςος τὰ ἀρετὰ τῆς καρδίας αυτῷ τῆς πονηρᾶς ποιή
Солеви.

VULGATA

"H

Ec dicit Domi- I... 2... 3... 5. Vide
nus: Vade, & Not.
accipe lagunculam figuli testeam à fenioribus populi,
& à fenioribus facerdotum :

2. Et egredere ad vallem filii Ennom, quæ eft
juxta introitum portæ fictilis: & prædicabis ibi ver-
ba, que ego loquar ad te.

3. Et dices: Audite verbum Domini reges Juda, & habitatores Jerufalem : hæc dicit Dominus exercituum Deus Ifraël : Ecce ego inducam afflictionem fu

VULGATA NOVA.

23. Tu autem Domine fcis omne confilium eorum adversùm me in mortem: ne propitieris iniquitati eorum, & peccatum eorum à facie tua non deleatur: fiant corruentes in confpectu tuo, in tempore furoris tui abutere eis.

ANTIQUAM.

nunquid declinabit, loco aut declinabit. Apud Ambr. 1. 1.
de virgin. col. 152. b. ita: Non deficient de petra ubera,
neque nix à Libano : aut declinabit aqua valido vento quæ
portatur?

. 15. feqq. Hieron. in hunc loc. 617. a. ad hoc Vulg. in
femitis faculi, add. five fempiternis; Gr. hab. Xoires aiw-
viss, funiculos fempiternos; ed. verò Compl. TpiCois aiw-
νίοις· reliqua Græca ad finem ufque hujus cap. paucis
tantùm differunt à Vulgata.

. 23. Apud Hieron. ubi fup. 618. c. Fiant corruentes, five impingentes in confpectu tuo, in tempore furoris tui abutere eis, five fac in eis. Gr. Ieré≈w й à déveiα άuTŵv ἐναντίον βυ; ἐν καιρῷ θυμῷ Cυ ποίησον ἐν αὐτοῖς.

и а

CAPUT XI X.

NOVA.

per locum iftum, ita ut omnis, qui audierit illam,
tinniant aures ejus:

4. Eò quòd dereliquerint me, & alienum fece-
rint locum iftum : & libaverunt in eo diis alienis
quos nefcierunt ipfi, & patres eorum, & reges Ju-
da : & repleverunt locum iftum fanguine innocentum.

5. Et ædificaverunt excelfa Baalim, ad comburendos filios fuos igni in holocauftum Baalim : quæ non præcepi, nec locutus fum, nec afcenderunt in

cor meum.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

fith, pro arfith item hab. 5 prædicabis, five clamabis,
vel leges & inf. ad . 3. col. 619. b. inducam afflictio-
nem, five mala..... ita ut omnis, qui audierit illam, five
illa, &c. item ad . 5. verbo præcepi, quod in Vulg, eft,
fubdit, five cogitavi ; Gr. Meroúður.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ZurückWeiter »