Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Hieron. ubi fup.

Ibid. 450.

suum ,

Ibid.451.

[ocr errors][merged small]

xi te.

tur.

Ibid. 452

14.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
7. Omnes oves Cedar congregabuntur tibi , 7. Omne pecus Cedar congregabitur tibi, arie-
arietes Nabæoth venient : & offerentur placabiles tes Nabaioth ministrabunt tibi : offerentur fuper
super altare meum, & domus orationis meæ glo- placabili altari meo, & domum majestatis meæ
rificabitur,

glorificabo.
8. Qui sunt hi, qui ut nubes volant, & ficut 8. Qui sunt isti, qui ut nubes volant, & qua-
columbæ cum pullis ad me?

fi columbæ ad feneftras fuas ?
9. Me insulæ exspectarunt, & naves Tharsis in 9. Me enim infulæ exfpe&ant, & naves ma-
primis , ut adducant filios tuos de longè , & ar ris in principio, ut adducam filios tuos de lon-
gentum & aurum cum eis propter no- gè; argentum eorum, & aurum eorum cum eis
men Domini sanctum, & quia sanctus Ifraël glo- nomini Domini Dei tui , & sando Ifraël, quia
rificatus eft.

glorificavit te.
10. Et ædificabunt alienigenæ muros tuos,

& 10. Et ædificabunt filii peregrinorum muros reges eorum asistent tibi : propter iram enim tuos, & reges eorum miniftrabunt tibi : in inmeam percufli te:& propter misericordiam dile- dignatione enim mea percufli te : & in reconci

liatione mea misertus sum tui. 11. Et aperientur portæ tuæ femper : die ac 11. Et aperientur portæ tuæ jugiter : die ac Apocal

. nođe non claudentur, ut introducant ad te forti- nocte non claudentur, ut afferatur ad te fortitu- 21.25. tudinem gentium, & reges earum , qui adducendi do gentium, & reges earum adducantur. sunt.

12. Gentes enim & reges, qui non servierint 12. Gens enim & regnum, quod non servictibi , peribunt:gentes solitudine defolabuntur. rit tibi, peribit : & gentes solitudine vastabun

13. Gloria Libani ad te veniet in cyparisso, 13. Gloria Libani ad te veniet, abies & buxus, & pino, & cedro simul, ut glorificetur locus & pinus simul, ad ornandum locum san&ificasanctus meus.

tionis meæ ; & locum pedum meorum glorif

cabo.
14. Et ibunt ad te timentes filii eorum, qui Et venient ad te curvi filii eorum qui hu-
te humiliaverunt, & irritaverunt te: & vocaberis miliaverunt te, & adorabunt vestigia pedum tuo-
Civitas Domini , Sion sancti Ifraël.

rum omnes qui detrahebant tibi, & vocabunt

te Civitatem Domini , Sion fan&ti Ifraël.
15. Pro eo quòd fuisti derelicta, & odio ha IS. Pro eo quòd fuisti derelicta, & odio ha-
bita , & non erat qui auxiliaretur, ponam te ex- bita, & non erat qui per te transiret, ponam te
sultationem æternam, gaudium generationum in in fuperbiam sæculorum, gaudium in generatio-
generationes :

nem & generationem :
16. & fuges lac gentium , & divitias regum 16. & fuges lac gentium, & mamillâ regum
comedes:& scies quia ego Dominus , qui falvam lactaberis : & scies quia ego Dominus salvans te,
te feci , & qui erui te Deus Jacob.

& redemptor tuus fortis Jacob.
• 17. Pro ære afferam tibi aurum, &

pro
ferro

17. Pro ære afferam aurum, & pro ferro affe-
dabo tibi argentum ; & pro lignis tribuam tibi ram argentum; & pro lignis æs,

&
æs, & pro lapidibus ferrum : & dabo principes bus ferrum : & ponam visitationem tuam pacem,
tuos in pace , & episcopos tuos in justitia. & præpofitos tuos justitiam.

18. Et non audietur ultra iniquitas in terra 18. Non audietur ultra iniquitas in terra tua,
tua , neque contritio & miseria in finibus tuis : vaftitas & contritio in terminis tuis, & occu-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
9.7. Eadem exstantin Gr. edit. Rom. pofitâ conjunct. rint, peribunt.
8, ante 1. omnes , ut & ante vocem arietes ; fublarả vero $.13. Græc. ipso initio hab. Kai ý dóža, Et gloria;
istâ, tibi ; sed hæc ult. vox tibi , cum seq. , exstat in reliqua ui in Lat. sup. nec plura.
Ms. Mediol, ac edd. Ald. & Compl. & poft paulò, tam 7. 14. Hieron. primò fic hab. de X. præced. X8
in Rom. quam in al. dextè, acceptabilia , loco placabiles. locum pedum meorum glorificabo : deinde : Et ibunt ad te
Apud Hieron, in Ifai. 1. col. 7. c. fic : Et greges Cedar con timentes filii eorum, qui te bumiliaverunt , irritavea
gregabuntur in Jerusalem, arietes Nabajoth properabunt : runt te : 5 adorabunt veftigia pedum tuorum omnes qui irri-

erunt placabiles hoftia Super altare Domini. Apud Auct. taverunt te , & vocaberis , &c. tum addic: Multa defunt in
op. imp. in Matth. hom. 1. p. 31. a. Et omnes oves Cedar LXX. quæ ex Hebræo sub asteriscis pofui, & quod addide-
congregabuntur , & arietes Nabajoth venient ; qui & ofle runt obelis prænotavi : unde suspicor non tantum his ,
rent acceptabilia fuper altare tuum. Græcè pariter , NaCarúl. locum pedum , &c. præponendum esse asteriscum , fed

7.8. Edit. Rom. in principio haber : Tires cide, Qui- etiam iftis, & adorabunt .....qui irritaverunt te , fiquidem
nan ifti , pro Qui sunt hi , qui ; reliqua ut in textu. Ml. hæc ultima non exstant in ed. LXX. ficut & priora : &
Mediol, cuin ed. Ald. Tires de orde. Tertul. I. 5. adv. sanè ita legimus hodie in Hexapl. Origen. to. 2. P.
Marc. p. 797. c. Quinam huc velut nubes volant, tan 185. & Α. Σ. Θ. Και τον τόπον των ποσών με διοξάσω.
quam columbæ cum pullis ad me ? & l. 3. p.681. a. Volant ve Turfufque infra : οι Γ. και προσκυνήσεσιν επί τα ίχνη των
lut qui sunt milvi; ut nubes volant , & velut pulli columba Tod C C abres oi papučúvarles. In 0, vacat : idcirco
rum ad me. Ambrof. I. de fuga fæc. c.9. col. 440. c. & l. illa omnia refecanda duximus ; cætera verò congruunt
de virginit. to. 2. 2 39.c. Qui fient ifti , qui ut nubes volant, cum edit. Rom. sublata una voce Domini , quæ tamen in
85 facut columbæ cum prillis fuis ? item epist. 16. col. 823. f. Compl. est : imo & ista sup. ibid. leguntur : sj tregcxvo
excepto uno ficut nebula , loco ut nubes. Auctor I. de pro νεα τα ίχνη των ποδών σε οι' παρόξυναν" que procul du-
mill. p. 3. ap: Proly. p. 184. a. Qui funt hi, qui ut nubes bio mutuo fumpta sunt à Symm. Aq.& Theod.
volabunt, adducere filios tilos , &c. ut inf.

Ý.15. Ita Græcè, præter conjunct., adjunctam poft
ř.9. Concinit Græc. nifi quòd transfert fuum , post au verbum auxiliaretur ; ultimòque, yereals, generationibus ,
rum; additque , poft eis. Auct. I. de prom. p. 3. ap. Prosp. loco in generationes.
col. 184. a. legit, adducere filios tuos de terra longinqua? . 16. Sic eft in Græco, nisi excipiantur ulr. o oc? wr

*. 10. Ita in Græco, verbum pro verbo. Item apud Gs, ces pépesrós Cr, Salvans te, & eruens te , pro qui
Auct. op. imp. in Matth. hom. 10. p. 59. d. Et alieni- salvam te, &c.
gena adificabune muros tuos.

W. 17. Eadem leguntur Græcè, excepto uno opow, fe-
¥. 11. Ita rursum in Græco.

ram, pofito & pro afferam, & pro 1. dabo,
W. 12. Iridem Græcè , additâ conjunct. 5, post ver buam. Apud Iren. 1. 4. c. 26. p. 263. a. fimiliter : 8
bum peribunt. Apud Auct. I. de promiff. p. 3. prom. 36. dabo principes tuos in pace , & epifcopos tuos in jußitia.
p. 184. b. fimiliter : Gentes 5 reges, qui tibi non servie 7. 18. Similia prorsus in Græco, excepta conjunct,

Ibid. 453.

pro lapidi

& pro

tria

Ibid. 454.

VULGATA NOVA

VERSIO ANTIQUA.
pabit falus muros tuos, & portas tuas laudatio. sed vocabuntur salutare muri tui, & portæ tuæ Hieron. ubi fup.

sculptura.
Apocal. 19. Non erit tibi ampliùs sol ad lucendum 19. Et non erit tibi fol ultra in lucem diei,
21.23.8 per diem , nec splendor lunæ illuminabit te : sed neque ortus lunæ lumen præbebit tibi nocie :
22. 5. erit tibi Dominus in lucem sempiternam, & Deus sed erit tibi Dominus lux æterna, & Deus gloria
tuus in gloriam tuam.

tua.
20. Non occidet ultra fol tuus, & luna tua 20. Non enim occidet fol tibi, & luna tibi non
non minuetur : quia erit tibi Dominus in lucem deficiet : eritque Dominus lux sempiterna , & com-
sempiternam, & complebuntur dies luctus tui. plebuntur dies luctus tui.

21. Populus autem tuus omnes justi, in per 21. Populus tuus omnes justi, femper possi-
petuum hæreditabunt terram, germen plantatio- debunt terram, custodiens plantationem, opera
nis meæ, opus manus meæ ad glorificandum. manuum suarum in gloriam.

22. Minimus erit in mille , & parvulus in 22. Qụi parvus est, erit in millibus ; & qui mi. gentem fortissimam:ego Dominus in tempore ejus nimus

nimus , in gentem magnam : ego Dominus in fubitò faciam iftud.

tempore congregabo eos.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
edir, neque, pro 80, reperitâ post vocem contritio. Caf- & erit illis Dominus lumen aternum.
fiod. in Pf. 21. p. 433.6. legit : vocabuntur salutare muri #.20. Sic est in Græco, hoc uno excepto , især góp
tui, & porta træ lætitia ; LXX. gaúmerece, Aq. Üpernois, Cos, pro eritque. Similiter ap. Caffiod. in Pf. 21. p.433.
Symm. airegis, landatio.

Þ. Non enim occidet tibi fol tuus, 8 luna tibi non deficiet :
*. 19. Hæc tota concinun: cum Gr. ed. Rom. ubi ta erit enim tibi Dominus Deus lumen aternum , & complebuntur
men pw Tisí or, pro lumen præbebit tibi ; in Compl. & Ms. dies luctus tui.
Alex. Col. Apud Hieron. quoque in Zach. 14. col. 1794. .21. Græc. in principio habet : Kæl ó naós og tas
c. Non erit tibi fol in lucem diei , neque ortus lunæ illumi dixanos, di aiūros xxuegrojúoxol TÀ yüro reliqua ut in Lat.
nabit te per noétem : fed erit tibi Dominus lux æterna , & fup. Caffiod. in Pf. 21. p. 433.'b. Et populus tuus omnis
Deus tuus gloria tua. Apud Cassiod. in Pf. 21. p. 433. b. justus erit , & in hæreditate polídebunt terram.
Nec erit tibi fol in lumine diei , neque ortus lunæ lucebit tibi $.22. Ita Græcè, nisi hoc excipias, eis Xracédas, in
in nocte : sed erit tibi Dominus lumen æternum , & Deus millia, pro in millibus ; item fup. órsyosos, pro parvus ;
tuus gloria tua. Item ap. Ambr. in Ps. 118.col. 1122. C. ad litt. paucifhmus.

[blocks in formation]

1.

[ocr errors]

2.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Luc.4. " S Piribus Domini fuper me, eo quòd unze Piritus Domini super me, propter quod un Hieron, in Ifal.
18.

man-
suetis mifit me, ut mederer contritis corde, & fanare contritos corde , prædicare captivis remil- L**.
prædicarem captivis indulgentiam, & clausis aper- fionem, & cæcis ut videant:
tionem :

2. ut prædicarem annum placabilem Domi 2. vocare annum acceptabilem Domino, & Mattb. no, & diem ultionis Deo noftro : ut consolarer diem retributionis : consolari omnes lugentes: 5.5. omnes lugentes :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. Totidem verba in Gr.edit. Rom. præter ult. avé- gelirare pauperibus mifit me. Ambrofio fuffragantur Cassiod.
Creyer, visum , loco ut videant : ubi autem Rom. ed. hab. in Pl. 106. p. 367. b. Vigil. Tapf. l. cont. Varimad.

p•
7wxois, M. Mediol. ponit Tawaivois ; ita quoque in ep. 742. d. 748. f. & Phæbad. Agin. l. cont. Arian. p. 302.
Barnab. c. 14. vide lis Cotel. not. in hunc loc. to. p. h. Anonymus verò ap. Marten. Anecdot. to. 5. p. 15. c.
31. b. Rursum Hieron. in Ifai. 34. to. 3. 278. f. legit: ita legit : Spiritus Dom. fuper me , propterea unxit me :
Spiritus Domini super me , quòd unxit me : evangelizare mifit me bene nunciare pauperibus, fanare contritos corde ,
pauperibus mifit me, prædicare captivis remiffonem, & ca educere de vinculis alligatos & de domo carceris , aperire ocu-
cis ut videant. Iren. 1. 3. c.9. p. 185. a. Spiritus Dei super los cæcorum. Auct. I. de promill. p. 2. C. 31, ap. Prosp.
me , quapropter unxit me : evangelizare humilibus misie me, . 158. d. Spiritus Domini super me , propter quod unxit
curare comminutos corde , præconare captivis remifhonem , & me : bene evangelizare pauperibus mifit me, dimittere quaf-
cæcis visionem : & inf. c. 17. & 18. p. 208. b. 210. b. Satos in requiem , reddere captivis libertatem , & cacis via
Spiritus Domini ( al. Dei ) fuper me , propter quod unxit me. sum : sic etiam p. 3. premiil. 10. p. 174. e. præter pof-
ItemTertul. l. 4. adv. Marc. p. 708.a. Spiritus Domini super crema, curare contribulatos corde , prædicare captivis remif-
me , propter quod unxit me : ad evangelicandum panperi- fionem , 8 cacis vifum , loco dimittere quassatos, &c. Ju-
bus mifit me , curare obtritos corde : 1. verò cont. Prax. p. nil. Afric. I. 2. de partib. div. leg. c. 23. p.348. h. pronun-
848. 6. Spiritus Dom..... quapropter unxit me ad evangelie ciare pauperibus mifit me , prædicare captivis remiffionem
Landum bominibus. Novatian. de Trin. p. 1051.C. Spiri- & cæcis visum. Breviar, fid. cont. Arian. ap. Sirmond.
tus Dom. fuper me, propter quod unxit me : evangelizare p. 390. a. Spiritus Dom. fuper me , propter quod unxerit
pauperibus mifit me. Cypr. l. 2. Testim. p. 289. a. Spiri me, ad evangelizandum pauperibus remithonem , & cæcis
tus Dom. super me , propter quod unxit me : bene nunciare vifum.
pauperibus mifit me, curare contribulatos corde , prædicare $.2. Sic in edir. Rom. est , præter unum Kuple Sex-
captivis remissorem , 69 cæcis visum. Hilar, in Pf. 64. col. Tôr, Domini acceptabilem ; at in Ms. Mediol. tw Kupiw,
170. f. Spiritus Domini super me , propterea unxit me : evan ut fupra. Idem Hieron, in Isai. 34. to. 3.278. f. legit :
gelitare pauperibus mifit me , prædicare captivis remifhonem , vocare annum Domini acceptabilem , diem retributionis
& cæcis vifionem : vide eriam in Pf. 136. p.491.a. Am Deo noftro : confolari omnes lugentes. Iren. I. 2. c. 22. p.
brof. l. 1. & 3. de Spir. S. col. 619. e. 665. c. Spiritus 146. d. 147. C. vocare annum Domini acceptum , &c. 1.
Dom. Sup. me , propter quod unxit me : evangelizare pau verò 3. c. 9. p. 185. a. vocare annum Domini acceptabi-
peribus mifit me, prædicare captivis remiffionem , & cacis lem, diem retributionis : confolari omnes plangentes. Item
vifum. August, l. 1. de pecc.' mer. to. 10. p. 29. g. Spi- Cypr. 1. 2. Testim. p. 289. a. vocare annum Domini accep-
ritus Dom. Jup, me , propter quod unxit me : evangelizare tabilem , & diem retributionis. Hilar. in Pr. 64. col. 170.
paup. mifit me , ut refrigerem qui in pressura cordis funt ; f. vocare annum Domini acceptum , $ diem retributionis.
prædicare captivis remiffionem , & cæcis visum : Gallic. Mss. Tichon, reg. 5. p. 61. g. pradicare annum Domini accep-
Aug. cum edict. Am. & Er. hab. evangelizare humilibus tabilem, & diem retributionis. Breviar. fid. cont. Arian.
mifit me, ut refrigerent qui, &c. unus ě Vatic, codd. ut ap. Sirm. p. 390. a. annuntiare annum placabilem Domia
refrigerent hi qui , &c. rursum Aug. in Joh. 14. to. 3.692. ni. Philastr. Brix. I. de hæref. p. 714. e. annuntiare an-
6. Spiritus Dom. fuper me , propter quod unxit me : evan num Dei acceptabilem , & diem retributionis,
Tom. II.

Kkkk

[ocr errors]

4.

nem,

Ibid. 457

[ocr errors]

. LXII. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA, Hieron. ubi fup. 3. dare lugentibus Sion ; dare eis gloriam pro 3. ut ponerem lugentibus Sion; & darem eis

cinere, unctionem lætitiæ lugentibus , habitum coronam pro cinere , oleum gaudii pro lucu, Ibid. 456. gloriæ pro fpiritu mæroris : & vocabuntur ge- pallium laydis pro fpiritu mceroris : & vocabunnerationes juftitiæ , plantatio Domini in gloriam. tur in ea fortes justitiæ , plantatio Domini ad glo

rificandum. Et ædificabunt desertas sempiternas : qux 4. Et ædificabunt deserta à fæculo, & rui- Sup.58. desolatæ fuerant priùs suscitabuntur , & innova

& innova- nas antiquas erigent, & inftaurabunt civitates de- 12 bunt civitates defertas, desolatas in generationes. sertas , dislipatas in generationem & generatio

s. Et venient alienigenæ , & pascent oves tuas ; 5. Et ftabunt alieni , & pafcent pecora ves& aliarum gentium aratores, & vinitores. tra : & filii peregrinorum agricolæ & vinitores

veftri erunt. 6. Vos autem Sacerdotes Domini vocabimini, 6. Vos autem Sacerdotes Domini vocabimiMinistri Dei noftri : Fortitudinem gentium co- ni : Miniftri Dei noftri, dicetur vobis : Fortitumedetis, & in divitias earum eritis admirabiles. dinem gentium comedetis, & in gloria earum fu

perbietis. 7. Sic terram secundò possidebunt, & gaudium 7. Pro confusione vestra duplici & rubore, sempiternum erit super caput eorum.

laudabunt partem

fuam : propter hoc in terra sua

duplicia possidebunt , lætitia sempiterna erit eis. 8. Ego enim sum Dominus, qui diligo justi 8. Quia ego Dominus diligens judicium , & Ibid. 458. tiam, & odio rapinas ex iniquitate : & dabo la- odio habens rapinam in holocausto : & dabo opus

borem eorum justis, & teftamentum æternum eorum in veritate , & fædus perpetuum feriam ponam cum eis.

eis. 9. Et fcietur in gentibus femen eorum, & ne 9. Et fcient in gentibus femen eorum, & gerpotes eorum in medio populorum :omnis, qui men eorum in medio populorum : omnes, qui vividerit eos , cognofcet illos, quia isti sunt femen derint eos, cognofcent illos, quia isti sunt sebenedictum à Deo:

men, cui benedixit Dominus. 10. gaudio lætabuntur in Domino. Exsultet 10. Gaudens gaudebo in Domino, & exsultaanima mea in Domino : induit enim me vefti- bit anima mea in Deo meo : quia induit me vestimento falutis , & tunicam lætitiæ circumdedit mentis salutis : & indumento justitiæ circumdedit mihi : sicut sponsum mitrâ , & ficut sponsam me, quali sponsum decoratum corona , & quaornavit mundo muliebri.

fi fponfam ornatam monilibus suis. 11. Et sicut terram efferentem florem suum, 11. Sicut enim terra profert germen suum, & & sicut hortus femina fua germinat ; fic Domi- ficut hortus semen suum germinat; sic Dominus nus Deus profert justitiam, & laudem in conf. Deus germinabit juftitiam & laudem coram unipectu omnium gentium.

versis gentibus. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ř. 3. Edit. Rom. inicio hab. dobüren, ut detur , pro ma mea in Domino : induit enim me indumentum falutadare ; quod verbum non repetit post Sion ; deeft etiam in ris , & tunicam jocunditatis : velue sponso circumpofuit mihi Ms. Alex. ac ed. Compl. sed in Mediol, est dýrau dutois : mitram, & velut fponfam ornavit me ornatu. Ita quoque subinde loco habitum , ed. Rom. fert , xata sourir, secun- in Græco est, verbum pro verbo, præmissis tamen his, dùm ftolam ; Compl. verò Xata50MÁv ; cæt. ut in textu. Αp. Και ευφe9σύνη ευφegνθήσονται επί Κύριον , ut fup. in texChromat. Aquil. in Matth. p. 978. e. fic : Date his, qui tu. Item apud Tichonium , reg. 1. p. 5o. c. ficut sponso lugent Sion , gloriam pro cinere , un&tionem lætitiæ lugenti- impofuit mibi mitram , & ficut fponfam ornavit me ornatu. bus , pro Spiritu mæftitia amidlum gloriæ. Hieron. vero in Apud Auguft. epist. 140. to. 2. 428. c. ficut sponso alliIfai. 34. col. 278. f. fic pergit : dare plangentibus gloriam. gavit mihi mitram , ficut Sponfam ornavit me ornamen

9.4. Ita Græcè, præter verbum e Sarasúoroi, suscita to : itidem in Ps. 30. to. 4. 147. g. nec aliter tract. 1. bunt , pro suscitabuntur ; Nobilius vertit : Et ædificabunt in 1. Joh. to. 3. p. 2. col. 827. f. & l. 3. de doctr. Chr. deferta fempiterna : quæ defolata fuerant priùs fufcitabunt , to. 3. 58. f. præter verbum impofuit, pro alligavit. Ita &c. ut sup.

quoque legit Eucher. q. in Ifai. p. 844. a. Hieron. verò ¥. 5. Ita rursum in Græco, præter unum, Topalvor- in lsai. 14. col. 162. d. constanter : Exsultet anima mea TES, pafcentes, loco 68 pafcent.

in Domino : induit enim me vestimento falutis , 88 tunicâ 7.6. Gr. ed. Rom. tollit vocem noftri , poft Dei ; paulò latitia circumdedit me. Auct. 1. de promill

. p. 2. C. 38. ap. verò post hab. tớ TéTW, in divitiis, loco in divitias ; Prosp. p. 167.d. induit me vestimento salutari , & folâ jucæt. ut in textu : Ald. & Compl. scribunt es sipcr, ut cunditatis circumdedit me , ficut fponfam ornaram monilibus supra.

fuis ; Mr. Rem. ibid. vestimento falutaris , 85 folam, &c. .7. Consonat Græc. detracto verbo, erit , post fem . II. Gr. ed. Rom. deler verbum germinat ; loco ve. piternum.

το feqq. habet, δτως ανατελεί Κύριος Κύριος δικαιοσύνην , και . 8. Similiter in Græco, nifi hoc excipiatur ult.ola ayaaniadece artior, &c. i.e. fic germinare faciet Dominus Osooke as dutcīs, difponam eis, loco ponam cum eis. Dominus juftitiam , & exsultationem in conspectu , &c. ut fup. *.9. Ad verbum è Græco.

fed in ed. Compl. eft: τα σπέρματα αυτή έκβλασάνει: έτως ¥. 10. Tercul. I. 4. adv. Marc. p. 705. a. Exsultet ani ανατελεί Κύeιος, Symm, ανατέλλει , &c.

&

CAPUT L XI I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Isai

. ". P licephe non relinquam, donec egrediatur fi-
Ropter

Jeru

PRopter Sion non tacebo, & propter. Je

rusalem non quiescam, donec egrediatur 62. col. 459. ex Lux. cut lumen justitia ejus , & falutare illius ficut lam& fafutare illius ficut lam- ut splendor justus ejus, & salvator ejus ut lam

pas accendatur. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 1. Consonat Græc. nisi quod addit kế, post salu- lux justitia mea , falvatio autem meu ficut faculs ardebit. tare, loco illius ; & in fine , xavlútetai, loco ardear. Au- Vigil. Tapf. 1. cont. Varimad. p. 729. d. salutare autem gust. 1. de unit. Eccl. to.9. 349. g. Propter Sion non ta meum ficut facula ardebit. In Mr. etiam Alex. ac edd, cebo , & propter Jerufalem non quiescam , donec prodeat ficut Ald. & Compl. est orixanoCúrn fex , juftitia mea , non ejus.

pas ardeat.

Ibid. 460.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

quo la

Ibid. 463.

Zach.9.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
2. Et videbunt gentes juftum tuum, & cuncti 2. Et videbunt gentes justitiam tuam, & om- Hieron, ubi swp.
reges inclytum tuum : & vocabitur tibi nomen nes reges gloriam tuam : & vocabit te nomen no-
novum , quod os Domini nominabit.

vum , quod os Domini nominabit.
3. Et eris corona gloriæ in manu Domini , & 3. Et eris corona decoris in manu Domini,
diadema regni in manu Dei tui.

& diadema regni in manu Dei tui.
4. Non vocaberis ultra Derelicta : & terra tua 4. Et nequaquam ultra vocaberis Derelicta :
non vocabitur ampliùs Desolata : fed vocaberis & terra tua non vocabitur adhuc Deserta : voca-
Voluntas mea in ea, & terra tua inhabitata : quia beris enim Voluntas mea , & terra tua Habitata.
complacuit Domino in te : & terra tua inhabita-
bitur.

5. Habitabit enim juvenis cum virgine, & 5. Et ficut habitans juvenis cum virgine , sic Ibid. 461. habitabunt in te filii tui

. Et gaudebit sponsus habitabunt filii tui. Et erit quomodo lætatur spon-
super fponfam, & gaudebit super te Deus tuus. sus super sponsa , sic lætabitur super te Dominus.
6. Super muros tuos Jerusalem constitui cuf-

6. Et super muros tuos Jerusalem constitui
todes , tota die & tota nocte in perpetuum non custodes, tota die & tota nocte qui nunquam
tacebunt. Qui reminiscimini Domini , ne ta- tacebunt recordantes Domini:
ceatis ,

7. & ne detis filentium ei, donec ftabiliat, 7: non est enim vestri similis, si correxerit :
& donec ponat Jerusalem laudem in terra, & faciet Jerusalem gaudium fuper terram.

8. Juravit Dominus in dextera fua, & in bra 8. Juravit Dominus per dexteram fuam, & ibid. 462. chio fortitudinis fuæ : Si dedero triticum tuum per

fortitudinem brachii lui : Si ultra dedero triti-
ultra cibum inimicis tuis : & fi biberint filii alie-

cum meum, ut sit in cibum inimicis tuis : & fi
ni vinum tuum ,
in quo laborasti.

ultra biberint filii alieni vinum tuum, in

borasti.
9. Quia qui congregant illud, comedent, & 9. Sed qui congregaverint, comedent ea, &
laudabunt Dominum : & qui comportant illud, laudabunt Dominum : & qui congregaverint, bi-
bibent in atriis sanctis meis.

bent ea in atriis fanctis meis.
Sup.57.

10. Transite, transite per portas, præpara 10. Ite per portas meas, & viam facite po-
14.

te viam populo, planum facite iter , eligite la- pulo meo, & lapides de via projicite, levate fi-
pides, & elevate fignum ad populos.

gnum in gentes.
II. Ecce Dominus auditum fecit in extremis 11. Ecce enim Dominus fecit auditum usque
9. terræ , dicite filiæ Sion : Ecce salvator tuus ve ad extremum terræ , dicite filiæ Sion : Ecce fal-
Matth.

nit : ecce merces ejus cum eo, & opus ejus co vator tuus venit, habens mercedem suam secum,
21.5.

& opus suum ante faciem suam.
12. Et vocabunt eos, Populus sanctus , re 12. Et vocabit eum, Populum fan&um , re-
dempti à Domino. Tu autem vocaberis , Quæ- demptum à Domino. Tu autem vocaberis, Re-
fita civitas, & non Dereli&ta.

quisita civitas, & non Derelicta.
.NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
X. 2. Abest ab ed. Rom, yox omnes , ante reges ; ex 350. a. 386. g. Er jam non vocaberis Derelicta : & terra tua.
tremò verò fic : 5' ó Kúeros óvoucos autó quod Dominus non vocabitur Deserta : tu enim vocaberis Voluntas mea , &
vocabit illud ; cæt. ut in Lat, supra. Ed. Compl. hab. már terra tun Orbis terrarum. Vigil. Tapf. l. cont. Varimad. p.
τες βασιλείς ; ultimoque, το σομα Κυρία ονομάσει , ut 729. d. tu enim vocaberis Voluntas mea.
fupra ; in Ms. etiam Mediol. Tártes Basinsīs, fed ex Aquila , 7. 5. Eadem leguntur Græcè , excepto fut. eupexrby-
& Symm. Apud Tichon. reg. 7. p. 66. c. Videbunt gen- Cerai, lætabitur , pro præs. latatur.
tes justitiam tuam , 69 reges claritatem tuam : 85 vocabunt .6. Concinit Græc. ad verbum , nifi hoc excipias ,
nomen tuum, quod Dominus nominavit illud. August. 1. oi da 1858, pro qui nunquam. Ap. Ambr. in Pf. 47.col.
de unic. Eccl. to. 9. 349. g. Et videbunt omnes gentes jufti- 944.c. In muris tuis constitui cuftodes, diebus ac no&tibus
tiam tuam , & reges honorem tuum : 85 vocabit te nomine in finem non tacebunt.
tuo novo , quod Dominus vocavit illud. Vigil. Taps.l. cont. *.7. Ita Græcè, excepto verbo cuon , fecerit , pro
Varimad. p. 729. d. Et videbunt omnes gentes justitiam faciet ; in Compl. TOIVOIS.
tuam , omnes reges terræ honorem tuum : & vocaberis ř.8. Editio Rom. fert , xata tūs mókus, per gloriam ,
nomine tuo novo, quod Dominus nominabit.

loco per dexteram ; sed Ms. Mediolan, i dezic ; Ald. &
7. 3. Itidem Græcè. Similiter apud Ambros. 1. de ins- Compl. xata tis dešros, quod ap. Procop. tribuitur Theo-
tit. virg. to. 2. 264. c. Et eris corona decoris in manu Do dorioni : fubinde ad triticum , ed. Rom. addit oộ, tuum ;
mini. Apud Tichon. reg. 7. p. 66.c. Eris corona speciei in dein, aj ta' Bparecerá 08 , & cibos tuos , loco ut fit in cia
manu Domini, & diadema regni in manu Dei tui. Apud bum ; cæt. quadrant.
August. 1. de unit. Eccl. to. 9.350.a. Et eris corona pula .9. Concordat Græc. ad verbum.
chritudinis in confpe&u Domini , & diadema regni in manu N. 10. Ita rursum Græcè. Apud Ambros. pariter in Pf.
Dei tui.

36. col. 813. f. lapides de vin projicite.
V. 4. Ita fert Gr. edit. Rom. præter ult. seqq. Goi yap .11. Similia leguntur Græcè , nifi quòd loco tuus ,
κληθήσεται Θέλημα εμον , και τη γη σε Οικεμένη: tibi enim exstat Coi, tibi , ante venit ; paulo verò poft detrahitur
vocabitur Voluntas mea , & terræ tuæ Habitata ; at in edd. fecum ; al. tamen additur pet' autê. In Collar. Carthag.
Ald. & Compl. ac Ms. Mediol. ú zw 08 Oixxpéru tum se p. 485. b. ita legitur : Dic filia Sion : Ecce tibi falvator
quicur in Rom. őrı fóxvce Kúeios év Goie is vi za Cx adveniet , habens mercedem , & opus ante faciem fuam : pro
Crveixituostai quia complacuit Dominus in te , & terra tua adveniet autem , ed. Rom. hab. naexyeyors, Ms. Alex.
cobabitabitur : sed hoc addicamentum Ml. Mediolan, exhi- Ta@gyeivstal, Ald. & Compl. Trapanivetai.
bet in margine sub asterisco; non legitur etiam ap. Cy W. 12. Sic est in Græco , verbum

pro verbo ; nec ali-
rillum , teste Nobilio ; idemque Hieron. à LXX. præter ter in Collat. Carthag. p. 485. b. excepta voce Defide-
millum esse dicit fup. 460. f. Tichon. reg. 7. p.66. fic hab. rata , pro Requisita, Gr. 'Emil utruérn. Auct. op. imp. in
Tu etiam non vocaberis Dereli&ta : 8 terra tua non vocabi Matth. hom. 44. p. 193. his alludere videtur, dicens :
tur Deserta : tibi etiam nomen vocabitur Voluntas mea , & Conftituam judices tuos ficut priùs : tunc vocaberis , Civia
terra tua Orbis terrarum. August. I. de unit. Eccl. to. 9. tas juftitia,

ram illo.

[ocr errors][ocr errors]

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

I.

Q

Sxp. 34.

CAPUT L XI I I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Ifai.
Uis

Edom, fulvis Uis eft iste, qui venit de Edom, tin&tis 63. col. 463. ex

vestibus de Bolor, fic formosus in stola vestibus de Bosra? iste formosus in stoLxv.

fua, violentia cum fortitudine? Ego, qui loquor la sua , gradiens in multitudine fortitudinis fuæ. Ibid. 465. justítiam, & judicium falutaris.

Ego, qui loquor justitiam, & propugnator sum

ad falvandum. 2. Quare rubra sunt vestimenta tua, & indu 2. Quare ergo rubrum est indumentum tuum, Apocal, menta tua ficut calcantium torcular

& vestimenta tua sicut calcantium in torculari ? 19.13. 3. plenum, conculcatum ? Et de gentibus vir 3. Torcular calcavi solus, & de gentibus non nonest mecum:& conculcavi eos in furore meo, eft vir mecum : calcavi eos in furore meo, & & confregi eos quasi terram, & deduxi sangui- conculcavi eos in ira mea : & aspersus eft fanguis nem eorum in terram.

eorum super vestimenta mea , & omnia indu

menta mea inquinavi. Dies enim retributionis venit eis , & annus 4. Dies enim ultionis in corde meo, annus reredemptionis adest.

demptionis meæ venit.

8. 5. Afpexi ,' & non erat auxiliator : considera s. Circumspexi, & non erat auxiliator : quævi, & nullus qui præberet auxilium:& eruit eos fivi, & non fuit qui adjuvaret : & salvavit mibrachium meum , & furor meus advenit.

hi brachium meum, & indignatio mea ipsa auxi

liata eft mihi. 6. Et conculcavi eos in ira mea, & deduxi in 6. Et conculcavi populos in furore meo, & terram sanguinem eorum.

inebriavi eos in indignatione mea , & detraxi in

terram virtutem eorum. Ibid. 466.

7. Misericordiæ Domini recordatus sum : vir 7. Miferationum Domini recordabor , laudem tutes Domini recordabor in omnibus quæ reddi- Domini super omnibus quæ reddidit nobis Domidit nobis. Dominus judex bonus domui Ifraël nus, & fuper multitudinem bonorum domui Ilretribuet nobis secundùm misericordiam fuam, raël, quæ largitus eft eis fecundùm indulgentiam & fecundùm multitudinem juftitiæ suæ.

suain, & fecundùm multitudinem misericordia

rum suarum. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 1. Græcè pro fulvis vestibus , est épúlupeo iuatiw; TQTUTÊ xum , quod antecedit. Tertul. ubi fup. ficut dice deeft verò sua , post ftola , ut & relat. qui , post ego ; cæt. foro torcularis pleno , conculcato. Procopius pro matuti, « ut in Lat. supra ; in ed. Compl. est « soañ avig. Ap. Ter hab. natúpatos ; & S. Cypr. velut à calcatione torcularis oo tul. l. 4. adv. Marc. p.733.c. Quis , qui advenit ex Edom, pleni , & percalcari. B. Cyrillus in explanat. neutrum vi-« rubor vestimentorum ejus ex Bofor, fic decorus in ftola detur habuisse, fed tantum ano ang : & in exposit. Symb. « violenta cum fortitudine ? deinde, Quare rubra, &c.omissis inter op. S. Cypr. tanquam torculari calcato. Vetus Inintermediis. Similiter hab. Ambr. in Pf. 118.col. 1952. f. terp. aut aliter legit , aut videtur accepisse pro unica Quis eft iste , qui advenit ex Edom , rubor vestimentorum ex lectione dtowaluty, quasi calcatoris : ita enim apud S. « Bofor , fic pretiofus in ftola ? ita rursum l. de instit, virg. Hieron. ficut calcantium torcular plenum, conculcatum. In « col. 259. b. præter unum vestimentorum ejus : & I. de nonnullis autem libris, post xa/cataimpérus, sequitur , « Myft. to. 2. p. 334. c. Quis eft ifte, qui afcendit ex Edom, Auror eltua porblatos, Torcular calcavi folus ; quod Jus- « rubor vestimentorum ejus ex Bofor, Speciofus in stola candi tinus habet. Sed apud Procop. pro alia interpretatione « da ? & epift. 32. col. 918. d. Ego loquor justitiam , & ju- in margine appofitum eft ad fupes xatamta mérns : & « dicium falutis. Auct. 1. de xlii. mans. ap. Ambr. p. 11. perfpicuè S. Hieron. ( in hunc loc. col. 465. d.) Septua- « e. unde fulvor vestium de Bosra ? Hieron. in lsai. 34. col. ginta pro eo quod nos diximus : Torcular calcavi solus : in- « 277. f. Quis eft ifte , qui venit de Edom, rubra vestimenta terpretati funt , plenum conculcatum , » quod magis, inquit, ejus de Bora ? & in Abdiæ 1. col. 1457. d. Quis eft ifte, cum fuperiori capitulo legendum est, quam ut fit sequentis qui ascendit de Edlom, fulvida veste de Bofor, fic formofus principium. Rufin, in Symb.p. 183. b. legit cum Vulg. Tor. in Stola candida ? & 1. 2. in ep. ad Ephel. to. 4. 352. f. cular calcavi folus. Subsequentia autem verba , de genQuis est ifle, qui ascendit de Edom, fulvida vestimenta ejus tibus , &c. nil omnino differunt à textu Græco, in quo ex Bofor, fic formosies in fola candida ? ita quoque in lsai. etiam non adduntur plura. Hieron. tamen ultimo versi53. col. 383.

d. ad hoc usque , fic formofus. Rufin. in Symb. culo, 8 deduxi fanguinem eorum in terram , alterum fubP. 183. b. Quis eft hic , qui venit de Edom , rubor vefti- nectit velut ex edit. LXX. 85 omnia vestimenta mea inquimentorum ejus ex Bofra ?

navi: dico , velut ex ed. LXX. i. e. Hexaplari; nam sup.ex 7.2. Sic habet Gr. ed. Rom. præter hoc ult. cós áno Hebr. ita refert : & afperfus eft fanguis eorum sup. veftim. Tatuê xuyê, ficut de calcato torculari ; Procop. is mea ; deinde, & omnia indumenta mea pollui. Porro hoc adTaTMQTOS anē. Tertullianus l. 4. adv. Marc. p. 734. a. ditamentum non legitur hodie in Græco Vatic, imo in Helegit: Quare rubra vestimenta tua, & indumenta facut de xap. Orig. profertur sub asterisco , videlicet ex Theodot. foro torcularis pleno , conculcato ? Cypr. ep. 63. p. 105;c. & Symm. hoc infuper addito, In 0, vacat. Similiter ap106. a. Quare rubicunda funt vestimenta tua, indu- Procop. nomine Theodor. & Symm. margini apposirum menta tun velut à calcatione torcularis pleni , & percalca- est, & cum eodem figno, li Nobilio fides. Ap.Cyrillum ti? Rufin. in Symb. p. 183.b. Quare rubicunda funt vef tamen ita legitur , και πάντα τα ενδύματα με έμόλυνα: fed timenta tua, Gindumentum tuum tanquam in torculari cal in explanat. non agnofcitur , teste eodem Nobilio. In ed. catum ? Ap. Hieron. in Joel, 2. col. 1359. g. Quàm rubi- Compl. ita fequitur, ý zárta ipátic per fulara. cunda sunt vestimenta tila! Vide not. ad #. seq.

W. 4. Cunfonat Græc. ad verbum,
8.3. Græc. ed. Rom. ad hoc ult. . sup. us atò ma *. 5. Græc. præponit , verbis 2. afpexi, & confide-
THIS urg, adjungit, trúpus xalawenatuuerus , quæ No ravi ; & luco qui præberet auxilium , simpliciter hab. ar-
bil. fic vertit, & diftinguit : ficut de calcato threulari ? TerduCéveto, succurrebat ; cæc, ut supra. Ambros, I. de
deinde, Plenus percalcato, «id eft, inquit, Oppletus fum inftit. virg. to. 2. 261. e. Et refpexi, non erat auxilia-
quafi humore expresso per calcationem torcularis : 1 tum ad tor : 80 adtendi , & nemo fufcipiebat : 85 liberabo eos bra-

dit": « Corrigenda autem in Græca editione interpunc- chio meo : & inf. col. 265. c. Refpexi , non erat ada
» tio , ut huic respondeat. Et suspicari quidem licet adhuc jutor.
»subesse aliquod mendum. Veruntamen satis fit ex hac lec 7.6. Concinit Græc. deletâ unâ præpof. in , ante irâ.
» tione fat commodam elici sententiam , & magis quodam 8.7. Gr. edit. Rom.caret verbo recordabor ; fed in Mr.
» modo Hebraicæ respondentem , quàm eam quæ in cæte Mediol. est arauerýcw ; fubinde in ed. Rom. xipir ártato-

ris codicibus, in quibus est maupys, (ita sanè in edd. Ald. dit wor, pro reddidit nobis ; ap. Hieron. inf. 467. b. re» & Compl. ) Variè autem apud Latinos vertitur istud tribuit mibi ; demum pro retribuet , in ed. Rom. est été>> Tapes, prout variè aut accipitur , aut legitur illud , ato 781, adducit ; cær, Gimilia.

« ZurückWeiter »