Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1

N O V A.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA
Hisron. l. 2. contra 11... fecit Asa rectum in conspectu Domini, 11. Et fecit Asa rectum ante confpe&um Dos
Polag.t.4. P. 524. sicut David pater ejus.

mini , ficut David pater ejus : f.

VULGATA
12. & abftulit effeminatos de terra , purgavitque confecraverat : subvertitque fpecum ejus , & confre-
universas fordes idolorum , quæ fecerant patres ejus. git fimulacrum turpissimum, & combussit in torren-

13. Insuper & Maacham matrem suam amovit , te Cedron :
ne esset princeps in sacris Priapi, & in luco ejus, quem
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. ubi fup.

14. sed excelsa non abftulit. Attamen cor ejus 14. excelsa autem non abstulit. Veruntamen perfectum erat cum Deo omnibus diebus vitæ cor Asa perfectum erat cum Domino cunctis dieluæ :

bus fuis :

VULGATA N O V A.
15. & intulit ea, quæ fanctificaverat pater furs, libro verborum dierum regum Juda? Veruntamen in
& voverat, in domum Domini , argentum & aurum , tempore senectutis suæ doluit pedes.
& vafa.

24. Et dormivit cum patribus fuis, & fepultus est
16. Bellum autem erat inter Afa, & Baasa regem cum eis in civitate David patris fui. Regnavitque Jofa- 2. Pari
Ifraël, cunctis diebus eorum.
phat filius ejus pro eo.

17.1. 2. Par. 16.1. 17. Ascendit quoque Baasa rex Israël in Judam, 25. Nadab verò filius Jeroboam regnavit super

& ædificavit Rama , ut non posset quispiam egredi Ifraël anno fecundo Asa regis Juda : regnavitque super
vel ingredi de parte Asa regis Juda.

Ifraël duobus annis.
18. Tollens itaque Asa omne argentum & aurum, 26. Et fecit quod malum est in conspectu Domi-
quod remanserat in thesauris domus Domini, & in ni, & ambulavit in viis patris sui, & in peccatis ejus ,
thesauris domus regiæ , dedit illud in manus servo- quibus peccare fecit Israël.
rum fuorum : & misit ad Benadad filium Tabremon 27. Insidiatus est autem ei Baasa filius Ahiæ de
filii Hezion , regem Syriæ , qui habitabat in Damas- domo Issachar, & percuflit eum in Gebbethon , quæ
co, dicens :

est urbs Philifthinorum : fiquidem Nadab & omnis If-
19. Fædus eft inter me & te & inter patrem raël oblidebant Gebbethon.

patrem tuum : ideo misi tibi munera, argen 28. Interfecit ergo illum Baasa in anno tertio Asa
tum & aurum : & peto ut venias, & irritum facias regis Juda, & regnavit pro eo.
foedus, quod habes cum Baasa rege Israël, & rece 29. Cùmque regnaffet, percussit omnem domum Je- Inf. 21.
dat à me.

roboam : non dimisit ne unam quidem animam de femine 22.
20. Acquiescens Benadad regi Asa, misit prin- ejus , donec delerer eum, juxta verbum Domini , quod Sup. 14.
cipes exercitus sui in civitates Israël, & percufferunt locutus fuerat in manu servi sui Ahiæ Silonitis,
Ahion, & Dan, & Abeldomum Maacha , & uni 30. propter peccata Jeroboam , quæ peccaverat,
yersam Cenneroth, omnem scilicet terram Nephthali. & quibus peccare fecerat Israël : & propter delictum,

21. Quod cùm audisset Baasa , intermisit ædifica- quo irritaverat Dominum Deum Ifraël.
re Rama, & reverfus eft in Therfa.

31. Reliqua autem fermonum Nadab; & omnia
22. Rex autem Ala nuncium misit in omnem Ju- quæ operatus eft , nonne hæc fcripta sunt in libro ver-
dam, dicens : Nemo fit excusatus : & tulerunt lapi- borum dierum regum Israël ?
des de Rama, & ligna ejus , quibus ædificaverat Baa 32. Fuitque bellum inter Asa , & Baasa regem
sa, &extruxit de eis rex Asa Gabaa Benjamin, & Maf- Ifraël, cunctis diebus eorum.
pha.

33. Anno tertio Asa
23. Reliqua autem omnium sermonum Afa, & regis Juda, regnavit Baa-
univerfæ fortitudines ejus , & cuncta quæ fecit, & sa filius Ahiæ , super omnem Israël, in Therfa , vi-
civitates quas extruxit, nonne hæc fcripta sunt in ginti quatuor annis.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Lucif. Cal.1.1. de 34. Et fecit malignum coram Domino, & 34. Et fecit malum coram Domino, ambu-
tego apost, 217.". abiit in viam Jeroboam filii Nabath, & in pec- lavitque in via Jeroboam, & in peccatis ejus, qui-
catis ejus, quemadmodum peccavit in Ifraël. bus peccare fecit Israël.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥.11. Facundus Herm. l. 5. ap. Sirm. to. 2. p. 570. ř. 33. Hæc memorat Lucif. l. 1. de reg. apost. 217. a.
d. sic haber : Fecit Asa quod rečtum eft in conspectre Do dicens , Viginti quatuor annis regnaffe Bafiam filium Achim
mini , ficut David pater ejus. Græcum textui Hieron. fa- fuper Ifraël. In Gr. Baciasúd Baada vios Axia ni 'Ispara

αν Θερσα είκοσι και τέασαeg έτη.
$. 14. Facund. Hermian. l. s. p. 570. d. Veruntamen #. 34. Ita in Græco , exceptis duobus , év ódæ, in via,
cor Asa erat perfe&um cum Domino omnibus diebus suis. loco in viam , & in fine , & Suecepłe tor ’Ispana, i. e. pecca-
Sic etiam in Græco.

re fecit Ifrael, pro peccavit in Ifraël.

meum &

9.

10.

33..... Vide Not.

vet.

C A PUT X V I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
"F

Actus est autem fermo Domini ad Jehu

filium Hanani contra Baasa , dicens : Gildas Sap. do 2. Propter quod magnificavi te principem su 2. Pro eo quòd exaltavi te de pulvere, & excid. Brit. 1. 8. p. per Ifraël, quia exacerbaverunt me in vanitati- posui te ducem super populum meum Ifraël, tu 713.9.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
**.2. 3.4. Hæc omnia ad verbum non exprimere vi- 'Iregua, e é Topsúbus čv rñ of C *I£pg lodre , i f'fheaples top
derur Gildas Sap. Sic enim habetur Græcè : ’Ax' øv u4un raóv rex tör ’loegen, og wapoprious me cu Tois malaious avo
εά ζε απο της γης, και ε' ωκά σε ηγέμενον επί τον λαόν με των 3. ιδ ,έχω εξεγείρω οπίσω Βαασα, και όπιθεν το οίκη

difle regem ,

[ocr errors][merged small]

. REGUM. Cap. XVI. 579 VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. autem ambulasti in via Jeroboam , & peccare bus suis :

Gildas ubi fupe
fecisti populum meum Ifraël, ut me irritares in
peccatis eorum :

3. ecce, ego demetam pofteriora Baasa , & 3. ecce, ego fufcitabo post Baalam, & domum
Sup. 15. posteriora domus ejus : & faciam domum tuam, ejus : & tradam domum ejus, sicut domum Hie-
19.
ficut domum Jeroboam filii Nabath.

roboæ filii Naboth.
Sup. 14 4. Qui mortuus fuerit de Baasa in civitate , 4. Qui mortuus fuerit de suis in civitate, co-
II.

comedent eum canes : & qui mortuus fuerit ex medent eum canes : & mortuum corpus illius in
eo in regione, comedent eum volucres cæli.

campo, comedent volatilia cæli.

VULGATA NOVA.
2. Par. s. Reliqua autem fermonum Baasa , & quæcun- . fecit, nonne hæc scripta sunt in libro verborum dierum
16.1. que fecit , & prælia ejus , nonne hæc fcripta sunt in regum Ifraël ?
libro verborum dierum regum Ifraël ?

15. Anno vigesimo septimo Asà regis Juda , re-
6. Dormivit ergo Baasa cum patribus suis, sepul- gnavit Zambri septem diebus in Therfa : porro exer-
tusque est in Therla : & regnavit Ela filius ejus pro eo. citus obfidebat Gebbethon urbem Philifthinorum.

7. Cùm autem in manu Jehu filii Hanani prophetæ 16. Cumque audiffet rebellafle Zambri , & occi-
verbum Domini factum ellet contra Baasa , & con-

fecit fibi regem omnis Israël Amri, qui
tra domum ejus , & contra omne malum , quod fe erat princeps militiæ super Ifraël in die illa in caftris.
cerat coram Domino , ad irritandum eum in operi 17. Ascendit ergo Amri, & omnis Israël cum eo,
bus manuum suarum, ut fieret ficut domus Jeroboam: de Gebbethon , & obfidebant Therfa.
ob hanc caufam occidit eum , hoc est, Jehu filium Ha 18. Videns autem Zambri quòd expugnanda esset
nani , prophetam.

civitas, ingressus est palatium, & fuccendit fe cum
8. Anno vigefimo fexto Asa regis Juda , regnavit domo regia : & mortuus est
Ela filius Baasa super Ifraël in Thersa duobus annis. 19. in peccatis fuis, quæ peccaverat faciens ma-

9. Et rebellavit contra eum fervus fuus Zambri, dux lum coram Domino , & ambulans in via Jeroboam,
mediæ partis equitum : erat autem Ela in Therla bi- & in peccato ejus, quo fecit peccare Ifraël.
bens, & temulentus, in domo Arsa præfecti Thersa. 20. Reliqua autem sermonum Zambri, & infidia-

10. Irruens ergo Zambri, percussit & occidit eum, rum ejus , & tyrannidis, nonne hæc scripta sunt in

anno vigesimo septimo Asa regis Juda, & regnavit libro verborum dierum regum Ifraël ? 4. Reg. pro eo.

21. Tunc divisus est populus Israël in duas par-
9. 31. 11. Cùmque regnasset , & sedisset super so tes : media pars populi sequebatur Thebni filium Gi-

lium ejus, percussit omnem domum Baasa , & non neth, ut constirueret eum regem : & media pars Amri.
dereliquit ex ea mingentem ad parietem , & propin 2 2. Prævaluit autem populus qui erat cum Amri,
quos & amicos ejus.

populo qui sequebatur Thebni filium Gineth : mor-
12. Delevitque Zambri omnem domum Baasa jux- tuusque est Thebni , & regnavit Amri.
ta verbum Domini , quod locutus fuerat ad Baasa in 23. Anno trigesimo primo Asa regis Juda, re-
manu Jehu prophetæ ,

gnavit Ainri super Israël , duodecim annis : in Ther-
13. propter universa peccata Baafa, & peccata la regnavit fex annis.
Ela filii ejus , qui peccaverunt , & peccare fecerunt 24. Emitque montem Samariæ à Somer duobus
Israël, provocantes Dominum Deum Ifraël in vani- talentis argenti : & ædificavit eum , & vocavić
tatibus suis.

nomen civitatis, quam 'extruxerat , nomine Somer
14. Reliqua autem sermonum Ela, & omnia quæ domini montis, Samariam.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
25. Fecit autem Amri malum in conspectu 25. Et fecit malignum in conspectu Domini, Lucif. Cal.1.1.
Domini, & operatus eft nequiter super omnes , & malignè fecit super omnes, qui fuerunt ante de reg. apoft.p.217.
qui fuerunt ante eum.

eum.
26. Ambulavitque in omni via Jeroboam filii 26. Et abiit in omnem viam Jeroboam filii Na.
Nabath , & in peccatis ejus quibus peccare fe- bath, in peccatis ejus.....
cerat Israël : ut irritaret Dominum Deum Ifraël
in vanitatibus suis,

VULGATA NOVA.
27. Reliqua autem sermonum Amri , & prælia 28. Dormivitque Amri cum patribus suis , & fe-
ejus quæ gessit , nonne hæc fcripta sunt in libro ver- pultus est in Samaria : regnavitque Achab filius ejus
borum dierum regum Ifraël ?

VERSIO ANTIQUA.
Lucif.

abiit in vias Asab patris fui, & non abstinuerunt, & sacrificabant in excelsis, &
declinavit ab illis ut faceret quod rectum erat incendebant.....
de reg.a- in conspectu Domini : sed ab excelsis non

VULGATA NOVA.
217.6.d.

29. Achab verò filius Amri regnavit super Ifraël Achab filius Amri fuper Ifraël in Samaria vigina
anno trigesimo octavo Asa regis Juda. Et regnavit ti & duobus annis.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
αυτή και δώσω τον οίκόν (ε , ως τον οίκον Ιεροβοαμ υιε Να 7.26. Similiter in Græco , præter unum, wéon odão,
Gάτ. 4. Τον τεθνηκότα τη Βαασα και τη πόλει , καλαφά-

xalapá- omni via , loco omnem viam.
γονται αυτόν οι κύνες και τον τεννιότα αυτά αν το πεδίο, * Hæc ut multa alia leguntur in Græco Vatic. & al.
καθαράγονται αυτον τα αετεινα το εeανε.

poft Vulg. $. 28. sed absunt ab edit. Compl. ficut à Vulg.
*. 25. Scriptum eft etiam , ait Lucif. de Jambre

rege :

ait verò primùm Lucifer : Consideres filium Bafa , annis triftcit , &c. In Greco fic : Και εποίκσεν Αμρί τo , &c. ut ginta quinque, cum fuerit facrilegus , regnaffe apud Judæos. In in Lat. fup. nisi quod in fine pro ante, exstat ért ponder, Græco fic : Kai 'r TC draut. To svSsxCTw 74 78 Aubpl yulgo coram, fæpe etiam olim , antebar,

βασιλεύς Ιωσαφάτ νιος 'Ασα ετων τριάκοντα και σέν7ε: & pot Tom. I.

Dddd ij

[ocr errors]

pro eo.

Cal. l. 1.

postat. p.

:Et

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Lucif. Cal. ubi fup. 30. Et fecit Achab malignum in conspectu Do 30. Et fecit Achab filius Amri malum in conf.

mini, & malignè fecit super omnes, qui fuerunt pectu Domini super omnes , qui fuerunt ante eum,
ante eum.
31. Et non fuit illi fatis ut ambularet in

pecca 31. Nec fuffecit ei ut ambularet in peccatis
tis Jeroboam filii Nabath : sed & accepit uxorem Jeroboam filii Nabath : insuper duxit uxorem Je-
Jezabel filiam Basan & Hela regis Sidoniorum. zabel filiam Ethbaal regis Sidoniorum. Et abiit ,
Et abiit, & servivit Baali, & adoravit eum. & servivit Baal, & adoravit eum.

32. Et ftatuit facrarium Baali in domo religio 32. Et pofuit aram Baal in templo Baal, quod num suarum, quam ædificavit in Samaria: ædificaverat in Samaria,

33. & fecit Achab lucum , ut faceret exacer 33. & plantavit lucum : & addidit Achab in
bationem, ut exacerbaret Deum, & animam suam opere suo, irritans Dominum Deum Ifraël su-
disperderet : & malignum fecit super omnes re- per omnes reges Israël, qui fuerunt ante eum.
ges Ifraël, qui fuerunt ante eum.

VULGATA
34. In diebus ejus ædificavit Hiel de Bethel , Je- Segub novissimo suo pofuit portas ejus : juxta verbum Jof.6.
richo: in Abiram primitivo suo fundavit eam , & in Domini, quod locutus fuerat in manu Josue filü Nun. 26.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
pauca , w Tropeubu , &c. ut in Lat. fup. exceptis tamen felada.
leqq. e qñ odão, Arc, in via Asa , loco in vias Asab; .32. Ita rursum in Græco , præter duo , Juolasúelor,
item

pro illis , autas, ea , demtis his , quod , & erat ; de- altare, loco facrarium, & wegcogbonátov, offendiculo-
mum lic : Trawy tw rituaão xx et meger, tantùm excelsa non rum, loco religionum.
abftulerunt , loco fed ab excelfis non abftinuerunt, abs $.33. Media tantùm variant Græcè , nempe ista , ut
que seq. &

faceret exacerbationem , ut exacerbaret Deum , pro quibus
7.30. Itidem Græcè, excepto verbo fuerunt, quod fic, y megcéluxer'Axaab to woñcat @upopríoucla , tê wa-
deeft. Vide Auct. 1. de promiff. apud Prosp. p. 155. c.

popriood Toy Kuecer Õeor tê 'loegúnadjecit Achaab fa.31. Similiter in Græco, nisi quòd deest sed, post cere irritationes , ad irritandum Dominum Deum Ifraël : Nabarh, & loco Bafan Hela , habetur simpliciter 'Is deeft etiam & , post disperderet.

N O V A.

Etusdicat addiad Achabe: Vivit Dominus 48.26

Jac. 54

[ocr errors]

3..... Vide Not.

cens :

CAPUT XVI I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Lucif. Cal. 1.1. I ..... Vivit Dominus , cui assisto ante conspec- 5. T dixit Elias Thesbites de habitatori Ecclii
pro S. Athan. 188. tum, si erit annis istis ros & pluvia , nisi per ver-

: 2. bum oris mei.

Deus Ifraël, in cujus conspectu fto, fi erit an

nis his ros & pluvia , nisi juxta oris mei verba. 17.

VULGATA NOVA. 2. Et factum est verbum Domini ad eum, dicens : tra Jordanem. 3. Recede hinc, &

6. Corvi quoque defe 6..... Vide Not. yade contra orientem , &

rebant ei

panem

& carnes
abscondere in torrente Carith, qui est contra Jorda- manè , similiter panem & carnes vesperi, & bibebat
nem ,

de torrente.
4. & ibi de torrente bibes : corvisque præcepi ut 7. Post dies autem ficcatus est torrens : non enim
pafcant te ibi.

pluerat super terram.
s. Abiit ergo , & fecit juxta verbum Domini : 8. Factus est ergo sermo Domini ad eum , di-
cùmque abiiffet , sedit in torrente Carith , qui est con-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ang.fer. 11.1.5. 9..... vade in Sarepta Sidoniæ : ibi enim man 9. Surge, & vade in Sarephta Sidoniorum ,
70.8.71. A. davi viduæ ut pascat te.

& manebis ibi : præcepi enim ibi mulieri viduæ
ut pascat te.

10. Surrexit , & abiit in Sarephta. Cùmque Lu.fi
venisset ad portam civitatis , apparuit ei mulier 26.
vidua colligens ligna , & vocavit eam, dixitque

ei: Da mihi paululum aquæ in vase , ut bibam.
II..... Vide Not.

11. Cùmque illa pergeret ut afferret, clama-
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. I. Edit. Lucif. hab. Vivit Helias dominus ,

sed

aper minus pafcebat..... afferebat servo Dei corvus mane panes , &$ to vitio : Græcè ita , Zñ Kuecos ó oeos tô durdusar o ad vefperam carnes. In Græco fimiliter : Kai oi xó@xxes épsOdos ’lopæúa. Vivit Dominus Deus virtutum Deus Israil ; egν αυτώ άρθες το προϊ, και κρέα τουλείλης. Vide etiam Αug. fubinde pro afto ante confpetum, fic, σαρέσων ενώπιον fer. 103. n. 2. col. 537. b. & Auct. I. de promill. p. autó, afiiti coram eo ; & loco per verbum oris mei, ita ,

155. e. diè sópice705

. aóvo Mo, per os verbi mei. Tertul. adv. Psych. $. 9. Ita Græcè , præter seqq. id s', ecce, pro ibi enim, 984. b. legit : Vivit Dominus, cui allisto in conspectu ejus , hoc addico, é xei yurarxi, ibi mulieri , verbo mandavi ; item fi erit ros iftis annis & imber. Item Ambros. I. de Elia & loco ut pascat te , sic , r8 dicipépesr Ce, de enutriendo te , jejun. c. 2. to. 1.536. b. alludens dicit : Cùm à

rege

Achab quod idem valet. Ambrof. l. de Elia & jejun. c. 2. col. altare efet idolo conftitutum , ad verbum propheta tribus 536. b. fimiliter ait , Prophetam ad viduam in Sareptam annis & fex menfibus ros pluvia non cecidit super terram. Sidonia missum. Item Auguft. ser. 239. n. 3. col. 998. f,

$. 3. Huc redeunt quæ ait Ambros. epist. 63. n. 75. Vade ad illam viduam , pascet te. Auct. op. imp. in Matth.
to. 2. col. 1040. d. Ipse Elias, ut confirmaretur verbum col. 165. c. Descende in Sareptam Sidonia , 85 illic man-
oris ejus, missas eft à Domino , ut fe ad torrentem abfcon- dabo viduæ ut pafcat te. Auct. 1. de promil. apud Prosp.
deret Chorath. Gr. [lopete & 7€über kata avalora's, as xpé- col. 156. a. Dixit Dominus Eliæ :Vade in Sarepta Sidoniæ :
G»9ι αν το χειμάρρω Χορραθ.

ecce enim mandavi mulieri viduæ ut pascat te illic.
8.6. Eò pariter fpectant Augustini ista, ser. 239. n. 3. Ť.11. Eadem memorat August. ser 2 39. n. 3. col. 998.
col. 998. f. Eliam fan&um famis tempore , per corvum De g. dicens : Dicit ad sam : Vade, Es affer mihi pufillum ne

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
vit poft tergum ejus , dicens : Affer mihi , ob-
secro, & buccellam panis in manu tua.

12. Quæ respondit : Vivit Dominus Deus tuus, 12..... Vivit Dominus, quia non habeo , nisi pu- Anon. ferm. 40.
quia non habeo panem, nifi quantum pugillus gillum farinæ, & modicum olei in vafe : & ecce append. I. 5. Aug.
capere potest farinæ in hydria , & paululum olei ego exeo ut colligam duo ligna , & faciam mihi 78.8.
in lecytho : en colligo duo ligna , ut ingrediar cibum & filio meo, & manducabimus, & mo-
& faciam illum mihi & filio meo , ut comeda- riemur.
mus, & moriamur.
13. Ad quam Elias ait : Noli timere , sed va-

13..... Vide Nor.
de, & fac sicut dixisti : veruntamen mihi pri-
mùm fac de ipfa farinula subcinericium panem
parvulum, & affer ad me : tibi autem & filio
tuo facies poftea.

14. Hæc autem dicit Dominus Deus Ifraël : 14. Quia hæc dicit Dominus : Hydria farinæ Ambr. de Vid. f. 2
Hydria farinæ non deficiet , nec lecythus olei non deficiet, & vas olei non deficiet, usque in 190.6.
minuetur , usque ad diem in qua Dominus datu- diem quo dabit Dominus pluviam super terram.
rus est pluviam super faciem terræ.

15. Quæ abiit , & fecit juxta verbum Eliæ :
& comedit ipfe, & illa , & domus ejus : & ex
illa die
16. hydria farinæ non defecit, & lecythus olei 16. non defecit hydria polentæ.....

Ambr. de El. 8 non eft imminutus, juxta verbum Domini , quod

Jej, t. 1. 536.b. locutus fuerat in manu Elix.

VULGATA N O V A. 17. Factum est autem poft hæc , ægrotavit filius

meæ,

& interficeres filium meum ?
mulieris matris familias , & erat languor fortissimus , 19. Et ait ad eam Elias : Da mihi filium tuum.
ita ut non remaneret in eo halitus.

Tulitque eum de sinu ejus, & portavit in conaculum
18. Dixit ergo ad Eliam : Quid mihi & tibi vir Dei? ubi ipfe manebat , & pofuit fuper lectulum suum.
ingreffus es ad me , ut rememorarentur iniquitates
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
20. Et clamavit ad Dominum, & dixit : Do 20..... O Domine, testis hujus viduæ, cum qua Aug.l. 2. ad Sim.
mine Deus meus, etiamne viduam , apud quam ego inhabito apud ipfam, tu malè fecisti ut oc- plic. 1.6.118.d.6.
ego utcunque sustentor , afflixisti ut interficeres cideres filium ejus.

f.
21. Et expandit fe , atque mensus eft fuper 21. Et insufflavit puero ter, & invocavit Do-
puerum tribus vicibus, & clamavit ad Dominum, minum, & dixit : Domine Deus meus, reverta-
& ait : Domine Deus meus , revertatur, obsecro, tur nunc anima pueri hujus in eum.
anima pueri hujus in viscera ejus.

22. Et exaudivit Dominus vocem Eliæ : & 22. Et factum eft sic.....
reversa est anima pueri intra eum , & revixit.

23. Tulitque Elias puerum, & deposuit eum
de cænaculo in inferiorem domum , & tradidit
matri suæ , & ait illi : En vivit filius tuus.
24. Dixitque mulier ad Eliam : Nunc in ifto

24..... Ecce cognovi, quoniam homo Dei es
cognovi , quoniam vir Dei es tu , & verbum Do- tu, & verbum Domini in ore tuo certiilimum.
mini in ore tuo verum est.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
manducem. Gr. súton nú mos prepov äpls iv tñ xsupí c. loco farina , legit polenta , Gr. a neúps, i. e. fari.
68. Cape nunc mihi buccellam panis qui in manu tua. na triticea. Cypr. I. de op. & eleem. p. 243. a. sic hab.

.12. Ita Græcè : Kai siten purý. zñ Kúesos ó Océs Hæc dicit Dominus : Fidelia farris non deficiet , & capfaces
Ço, si és meos é repupías, a'm' 7oor opa d'acú px à olei non minuetur , usque in diem quo dabit Dominus ime
ispią, o óxixcr eactor

, e tã xxxáxno veidie Cumé Eco brem super terram. Item Auct. I. de promill. ap. Prosp.
déo čurácia, as cidereu comecas, mossów auto & Mouth is toīs p. 156. c. Quoniam bac dicit Dominus : Hydria farina non
τέκνοις με , και φαγόμεθα , και αποθανέμεθα: i. e. Er dixit mu deficiet , 5 capfaces olei non minuetur , usque in diem quo
lier : Vivit Dominus Deus tuus , fi eft mihi subcinericius, dabit Dominus pluviam fuper terram.
nisi quantum pugillum farina in hydria, & paucum oleum . 16. Gr. Kain id pice áreúpx f'x tente , ò ó xa-
in lecytho : & ecce ego colligam duo lignicula, e ingrediar, axus tỹ frais sx áratloribn. Unde Aug. fer. 239. col.
& faciam illum mihi ipfi o filiis meis , & comedemus, 998. g. ait : Benedixit Elias bydriam farina , 8 capfacem
& moriemur. Similiter Aug. ser. 239. col. 998. g. Illa , olei, &c.
inquit , modicum babebat , quod confumptura fuerat , & . 20. Græcè : 07 Mai Kvere , réplus rūs zveges,
moritura.

MEGP is '70 xaloixã HET' autūs, &c. ut in Lat. fup.
X. 13. Huic respondent quæ addit Aug. ubi fup. Ait .21. Eadem prorsus in Græco , nisi quòd pro puero ,
illi propheta : Vade priùs , affer mihi. Illa non dubitavit , habetur hîc & infra, wald apico, puerulo.
sed attulit, &c.

W.22. Itidem Græcè.
*. 14. Vix meliùs è Græco , nisi excipias verbum defi *.24. Similiter in Græco, exceptis his, är@pwatos
ciet , pro quo lic, faatleríod, minus habebit , quod idem Dei, homo Dei, loco bomo Dei es tx; & danboror, vee
sonar. Idem Ambros. l. de Elia & jejun. c. 2. col. 536. rum , loco certifhmum.

[ocr errors][ocr errors]

filium ejus?

[ocr errors]
[ocr errors]

viam unam ,

[ocr errors]

ad

C Α Ρ U Τ X VΙΙ Ι.

VULGATA NOVA.
Oft dies multos factum est verbum Domini ad 10. Vivit Dominus Deus tuus , quia non est gens
"P
Elian, in anno tertio, dicens : Vade, & often-

aut regnum, quò non miferit dominus meus te requi-
de te Achab, ut dem pluviam super faciem terræ. rens : & respondentibus cunctis : Non est hîc : adju-

2. Ivit ergo Elias , ut oftenderet se Achab : erat ravit regna singula & gentes, eò quòd minimè repe-
autem fames vehemens in Samaria.

rireris.
3. Vocavitque Achab Abdiam dispensatorem do 1. Et nunc tu dicis mihi : Vade , & dic domi-
mus suæ : Abdias autem timebat Dominum valde. no tuo : Adest Elias.

4. Nam cùm interficeret Jezabel proplietas Domi 12. Cùmque receffero à te , Spiritus Domini aspor-
ni, tulit ille centum prophetas , & abfcondit eos quin- tabir te in locum , quem ego ignoro : & ingressus
quagenos & quinquagenos in speluncis, & pavit eos nunciabo Achab, & non inveniens te , interficiet me:
pane & aqua.

servus autem tuus timet Dominum ab infancia sua.
s. Dixit ergo Achab ad Abdiam : Vade in terram 13. Nunquid non indicatum eft tibi domino meo,
ad universos fontes aquarum , & in cun&tas valles, fi quid fecerim cùm interficeret Jezabel prophetas Do-
fortè poffimus invenire herbam , & salvare equos & mini , quòd absconderim de prophetis Domini centum
mulos, & non penitus jumenta intereant.

viros , quinquagenos & quinquagenos, in speluncis,
6. Diviseruntque sibi regiones , ut circuirent eas: & paverim eos pane & aqua?
Achab ibat
per

& Abdias

per

viam al 14. Et nunc tu dicis : Vade , & dic domino tuo:
teram seorsum.

Adest Elias : ut interficiat me?
7. Cùmque esset Abdias in via , Elias occurrit ei : IS. Et dixit Elias : Vivit Dominus exercituum, an-
qui cùm cognovisset eum, cecidit super faciem suam, te cujus vultum fto , quia hodie apparebo ei.
& ait : Num tu es, domine mi, Elias ?

16. Abiit ergo Abdias in occursum Achab, &
8. Cui ille respondit : Ego. Vade, & dic domi- indicavit ei : venitque Achab in occursum Eliæ.
no tuo : Adest Elias. .

17. Et cùm vidiffet eum, ait : Tune es ille, qui
9. Et ille , Quid peccavi, inquit , quoniam tradis conturbas Ifraël ?
me servum tuum in manu Achab, ut interficiat me?
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Lucif. Cal. 1. 1. 18. Et dixit Helias : Ego non verto Israël , 18. Et ille ait : Non ego turbavi Ifraël , fed
pro s. Athan. 188. sed evertis tu, & domus patris tui , dum relin- tu, & domus patris tui , qui dereliquistis man-
6. feng.

quitis vos Dominum Deum nostrum, & itis poft data Domini, & fecuti eftis Baalim.
Baal.

19. Et nunc mitte, & congrega ad me om 19. Veruntamen nunc mitte, & congrega
nem Ifraël in montem Carmeli, & prophetas me universum Ifraël in monte Carmeli, & pro-
confusionis quadringentos quinquaginta, & pro- phetas Baal quadringentos quinquaginta , pro-
phetas lucorum quadringentos, manducantes & phetasque lucorum quadringentos, qui comedunt
bibentes in menfà Jezabel.

de mensa Jezabel.
20. Et misit rex Achab ad omnem Israël, & 20. Misit Achab ad omnes filios Israël , &
collegit omnes prophetas in montem Carmeli

. congregavit prophetas in monte Carmeli.
21. Et accessit Helias ad omnes, & dixit eis : 21. Accedens autem Elias ad omnem popu-
Usquequo vos claudicatis sensu vestro? si est Do- lum , ait : Usquequo claudicatis in duas partes ?
minus Deus, ite poft ipsum : fi autem Baal eft, fi Dominus eft Deus , sequimini eum : fi autem
ite post illuin. Et non respondit illi populus Baal , sequimini illum. Et non refpondit ei po-
verbum.

pulus verbum.
22. Et dixit Helias ad populum, dicens : Ego 22. Et ait rurfus Elias ad populum : Ego re-
superavi solus prophetarum Domini unus : & pro- mansi propheta Domini solus : prophetæ autem
phetæ hujus Baal quadringenti quinquaginta viri, Baal quadringenti & quinquaginta viri sunt.
& prophetæ lucorum quadringenti.

23. Dentur ergo nobis duo boves, & eligant 23. Dentur nobis duo boves, & illi eligant
sibi illi unum, & demembrent, & imponant eum sibi bovem unum , & in frusta cædentes , ponant
super lignum, & ignem non supponant:& ego super ligna , ignem auteni non supponant : &
faciam bovem alterum, & ignem non fupponam. ego faciam bovem alterum , & imponam fuper

ligna , ignem autem non supponam.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 18. Græcè constanter 'Hay, Helin , loco Helias , fraginibus ? fi unus eft Dominus Deres , venite post eum.
absque feq. ego , dein properto, habetur dheastéow, ever- Cypr. de Conc. Carthag. 355. b. Aut enim Dominus tuus
to; mox ita , ori am' ú , quinimo tu, loco fed evertis Deus eft , aut Baal Deus eft. Philaftr. Brix, de hærel. 704.
tu ; in Compl. deest 071 : exinde post pauca ,

loco nof

e. Dixit Elias : Aut Deo Deo , aut Bahal Bahal. Auct. l.
trum, exstat vhw, vestrum , & pro itis, s'n opsbus , ivisti ; de promill. apud Prosp. p. 108. c. Quid claudicatis am-
ultimò Baarise, pro Baal; cætera quadrant.

bobus inguinibus ? fi Deus eft , ite poft illum.
9. 19. In Græco deest conjunctio , post mitte , ha V. 22. Ex his pauca variant Græcè : scilicer deest ver-
betur verò ante quinquaginta , & in fine, Tpár slav, bum dicens , cum hoc inf. hujus ; loco verò Ego supera-
fam, pro in menfa , absque hoc præced. & bibentes ; vi..... Domini unus , fic habetur : 'Eyad uToré neiepai meg-
tera ad verbum ut supra.

pútus Tš Kupio porotalos, Ego relictus fum propheta Domini
N. 20. A Græco abest rex, & loco ad, habetur sis, in; folus : demum , præponitur voci quinquaginta , & loco in-
cætera concordant.

corum , habetur fingularicer zē caurs , luci. Nota hæc , ឋ #.21. Græcè reperitur 'Harg', post dixit eis ; paulò- prophetæ lucorum quadringenti , quæ abfunt à Vulg. addi que post pro claudicatis , sic , xwaarsīte , claudicabitis, & in cod. Germ. n. 7. & in Corb, n. 3. ad marg. item in pro fenfu vestro, ét' uporedis tuis inúars, in ambobus

Corb. n. 1.

intra textum , ut & in Germ. n. 9. sed ex-
poplitibus , deletur autem inf. eft, post Baal, ficut illi , puncta de more.
ante populus ; at Compl. retinet ési, & Mf. Alex. addit *.23. Nec etiam ifta discrepant à Græco, nisi leviter :
auto; cætera concordant. Ver. Iren. Interp. fic habet l. nempe Gr. haber dótwo dv..... dúo, dent..... duos, pro
3. c. 6.181. b. Quoufque claudicabitis vos in ambabus fufo dentur.... dno, absque medio ergo , quod sola retinet ed.

[ocr errors]

1

men

« ZurückWeiter »