Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Hieron, ubi fupi

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
16. Sume citharam, vagare civitas meretrix 16, Sume citharain, circui civitatem meretrix
oblivioni tradita : bene cithariza , plurimùm can- oblivioni tradita : bene cane , frequenta canticum,
ta , ut sit tui memoria.

ut memoria tui sit.
17. Poft septuaginta autem annos, visitationem 17. Et erit post septuaginta annos, Visitabit
faciet Deus Tyri, & iterum reftituetur in anti- Dominus Tyrum, & reducet eam ad mercedes
quum : eritque negotiatio ejus omnibus regnis fuas : & rursum fornicabitur cum universis regnis
orbis terrarum super faciem terræ.

terræ super faciem terræ.
18. Et erit negotiatio ejus, & merces sancta 18. Et erunt negotiationes ejus, & mercedes
Domino : sed non ipsis congregabitur, fed his ejus san&ificatæ Domino : non condentur , neque
qui habitant coram Domino : omnis negotiatio reponentur: quia his, qui habitaverint coram Do-
ejus , comedere & bibere, & impleri in collatio- mino, erit negotiatio ejus , ut manducent in saty.
nem, memoriale coram Domino.

ritatem , & vestiantur usque ad vetuftatem.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ait hoc med. & ficut tempus bominis , in Hebraico non faciet Deus Tyri , iterum reftituetur in antiquum. Hieron.
haberi , sed in Græco additum elle.

ubi sup. irerum observat ro ult. fuper faciem terra , in #. 16. Ambrof. l. de Elia, c. 20. col. 558. e. Accipe Hebraico non haberi, fed in Græco efle additum. citharam , & vagare civitas meretrix oblita : bene cithariza , $. 18. Græcè non legitur fancta Domino , sed Gyier Kus multa cantă, ut fiat memoria tui. Ita quoque eft in Græ- piw, fan&um Domino : subinde tollitur 1. conjunct. Sed; co edit. Rom. Apud Tichon. reg. 4. p. 59. b. Accipe ci extremò verò ponitur y , ante tò in collationem , pro quo tbaram angularem, civitas fornicaria oblita : bene cibari sis Cupborúr ; in Ms. tamen Alex. ac ed. Compl. deelt Lare, multa cantica canta , ut tui commemoratio fiat. illud is; cæt. ad verbum ur in Lat. supra. Tichon, reg.

.17. Consonat Græc. nisi quòd hab. inicio, Kaisar 4. p.59.b. pariter legit : Et erit negotiatio ejus, & merces festa tão els okúx0v7c• paulòque poft, futbeor, loco ne- janta Domino : & post pauca : omnis negotiatio ejus, edere, gotiatio , absque seq. ejus. Ambrof. l. de Elia, c. 20. col. 8 bibere , 5 repleri in fignum memoriæ in confpe&u Do588. d. poft hoc ult. de $. 15. ut canticum meretricis , mini. Hieron. ubi sup. rursum monet hoc ult. memorialo proximè addit : 89 visitationem faciet Deus Tyri. Tichon. coram Domino , in Hebraïco non esse , sed in Græco superreg. 4. P. 59. b. Et erit poft feptuag. annos , Respectionem additum.

E,

E , &

CAPUT X X I V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Tichon.reg. 4. p.

I Cce Dominus corrumpet orbem terrarum, Cce Dominus disipabit terram, & nuda59. disperger eos qui inhabitant in eo.

get habitatores ejus. 2. Et erit populus ficut facerdos : & famulus 2. Et erit ficut populus, fic facerdos : & ficut Ofte 4. ficut dominus : & famula ficut domina : & erit fervus , fic dominus ejus : ficut ancilla , fic domi- 9. emens ficut & vendens : & qui debet , ficut ille na ejus : sicut emens, sic ille qui vendit : ficut fæecui debetur : & qui fænerat, sicut ille qui fone- nerator , fic is qui mutuum accipit : ficut qui reperatur.

tit , fic qui debet. 3. Quia corruptione corrumpetur terra , & vas 3. Diffipatione diffipabitur terra , & direptiotabitur vaftatione terra. Os enim Domini locu- ne prædabitur. Dominus enim locutus eft verbum tum eft hæc.

hoc. 4. Planxit terra, corruptus est orbis terræ , 4. Luxit, & defluxit terra , & infirmata eft : planxerunt alti terræ.

defluxit orbis, infirmata est altitudo populi terçæ. 5. Terra autem facinus admisit, propter eos 5. Et terra infe&ta eft ab habitatoribus fuis : qui inhabitant in ea : quia transierunt legem, & quia transgressi sunt leges, mutaverunt jus,

dillimutaverunt juffa testamenti æterni.

paverunt fædus sempiternum. 6. Propterea ergo maledictio comedit terram, 6. Propter hoc maledi&tio vorabit terram, & quia peccaverunt qui inhabitant in ea : propter peccabunt habitatores ejus : ideoque insanient culhoc egentes erunt qui inhabitant terram, & re tores ejus , & relinquentur homines pauci. linquentur homines pauci.

7. Lugebit vitis, lugebit vinum, gement om 7. Luxit vindemia , infirmata est vitis, ingenes quorum jocundatur anima.

muerunt omnes qui lætabantur corde.
8. Ceffabit jocunditas tympanorum, cùm cés 8. Cellavit gaudium tympanorum , quievit so-

NOT® AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Græc. initio hab. xa7apézied, disperdit ; præpo- aperto mendo , quod emendare non dubitavimus

cùm nitque , verbo disperget ; cæt. quadrant. Hieron. in Ilai. Græcè legatur felépu, nullo alio refragance', præter 27. col. 227. a, legit : Ecce Dominus disperdet orbem ter Theod. & Symm. apud quos , xaleppiou ; fimilibus aurem tarum , defolabit eum : & fup. in c. 24. col. 207, e. mendis totam (catere Bibliothecam PP. Lugdun, rei. dicit : Pro dislipata terra , LXX. corruptum orbem ins

patens omnibus eft. terpretati funt ; & pro afflicta facie illius , id eft, terræ , .5. Hieron. in Isai. 24. col. 208, c. e. Terra autem iidem tranftulerunt, & revelabit faciem ejus : quæ omnia egit impie, propter babitatores fuos : quia prævaricati funt fatis confirmant Tichonii scripturam.

legem , mutaverunt præcepta , teftamentum aternum : nec 8.2. Eadem sunt in Græco, nifi quòd deeft , post dissimilia Græc. habet , præter hoc 1. 'H de vivóknae ; at in vocem doming, siçue ante & poft verbum vendens ; len Mf. Alex, H de zâ, &c. utrobique etiam præponitus quentia vero hoc ordine leguntur : o daveifwr, cis ó dhansı sigo verbo mutaverunt. Zbusose my opeinwr, ws as opeind. i. e. fænerator ficut qui 7.6. Confonat Græc. ad verbum , nisi quòd initio mutuum. accipit : ,8 qui debet, ficui cui debet in Mr. hab. Setar, comedet, absque præced. ergo. Hieron. in Alex, ac ed. Compl. w o d'avella.

Ifai. 24. col. 208. e. bene : Propter boc maledi&tio vorabio #. 3. Græcè deeft 1.quini & pro vaftabitur vaftatione

terram , quia peccaverunt habitatores ejus : ideo pauperes habetur negrovh negropez brucelas, direptione diripietur , quod erunt habitatores terra , & dimittentur homines pauci ; Gro eodem redit ; cær. ad verbum quadrant.

και καλαλειφθήσονται. 8.4. Hieron. in Ilai, 24. col. 208.c. ita legit ex LXX. W.7. Suffragatur Græcum. In edit. verò novit, TiLuxit terra, corruptus eft orbis, luxerunt

. excelf terræ. Ita chon. legicur gemant, sed pravè ; correximus gement , ex quoque in Gr. eft, políto uno ģ, ante verbum corruptus edit. Rom. in qua seráílyon , nullo renitente M.

pro quo wc. edit. Tichon, scribit curvatus ef. fed ¥. 8. Edita nov. Tichon. fcribit sympano , sed vitiasè ;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. nitus lætantium , conticuit dulcedo citharæ. sabit impudicitia, & divitiæ impiorum.

Tichon, ubi fupe
9. Cuin cantico non bibent vinum : amara erit 9. Confusi sunt, non biberunt merum : ama-
potio bibentibus illam.

rum factum est vinum illis qui bibunt illud.
10. Attrita est civitas vanitatis , clausa est om 10. Deferta eft omnis civitas, claudent omnes
nis domus nullo introeunte.

ne introeant.
11. Clamor erit super vino in plateis : deserta 11. Ululate de vino ubique : cessabit omnis jo-
eft omnis lætitia : translatum est gaudium terræ. cunditas terræ.

12. Relicta est in urbe solitudo, & calamitas 12. Et relinquentur civitates defertæ , & domus
opprimet portas.

derelictæ peribunt.
13. Quia hæc erunt in medio terræ, in me 1. 3..... quomodo si quis excutiat olivam, sic ex-

Hieron. in Ifai. dio populorum : quomodo fi paucæ olivæ, quæ cutient eos: & fi quielcat vindemia,

24. col. 209. 63 remanferunt, excutiantur ex olea ; & racemi,

Lxx. cùm fuerit finita vindemia.

14. Hi levabunt vocem fuam, atque lauda 14. isti clamore vociferabuntur : qui autem re col. 210.
bunt : cùm glorificatus fuerit Dominus, hinnient li&i fuerint super terram, lætabuntur fimul cum
de mari.

gloria Domini : conturbabitur aqua maris.
15. Propter hoc in doctrinis glorificate Domi 15. Proprerea gloria Domini in insulis erit ma-
num ; in insulis maris nomen Domini Dei Ifraël. ris : nomen Domini gloriofum erit, Domini Dei

Ifraël.
16. A finibus terræ laudes audivimus , 'gloriam 16. Ab alis terræ portenta audivimus, fpes juf-
justi. Et dixi:Secretum meum mihi, secretum meum to. Et dicent : Myfterium meum mihi : Væ præ col. 211.
mihi, væ mihi : prævaricantes prævaricati sunt, & varicatoribus, qui prævaricantur legem.
prævaricatione transgreflorum prævaricati sunt.

17. Formido, & fovea, & laqueus super te, 17. Timor, & fovea , & laqueus super vos, qui qui habitator es terræ.

habitatis terram. Jer. 48.

18. Et erit : Qui fugerit à voce formidinis, ca 18. Et erit : Qui fugerit timorem, cadet in
44. det in foveam : & qui se explicaverit de fovea, te- foveam : & qui exierit de fovea, capietur laqueo :

nebitur laqueo : quia cataractæ de excelsis apertæ quia fenestræ cæli apertæ sunt, & concutientur
sunt, & concutientur fundamenta terræ.

fundamenta terræ.

VULGATA NOVA.
19. Confractione confringetur terra, contritione 21. Et erit : In die illa visitabit Dominus fuper mi-
conteretur terra , commotione cominovebitur terra , litiam cæli in excelso ; & fuper reges terræ, qui sunt

20. agitatione agitabitur terra ficut ebrius, & au- super terram.
feretur quafi tabernaculum unius noctis : & gravabit 2 2. Et congregabuntur in congregatione unius fascis
eam iniquitas sua, & corruet, & non adjiciet ut resur- in lacum, & claudentur ibi in carcere : & poft multos
gat.

dies visitabuntur.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Joel.2. 23. Et erubescet luna, & confundetur fol, 23. Et liquefiet later, & cadet murus.... Hieron, ubi fup.

col. 212. .
31. cùm regnaverit Dominus exercituum in monte
A. 2. Sion, & in Jerusalem , & in conspectu senum suo-
rum fuerit glorificatus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
pofuimus tympanorum , è Græco Vatic. ubi fic totus . est: mus, in Hebraico habetur mecchenaph, quod alam , non
Πέσαυται

ta! suregsúru tupavw, Tiwartau avláteic, ag finem fonat : & infra : Miror quo fenfu pro psalmis & lau-
728T05 doslov, te@autai povrà xiléexs: Cefjavit lætitia rym- dibus , quod in Hebraico legitur zemroth, ixx. portenta
panorum , cessavit arrogantia , & opulentia impiorum , cef- interpretati fint : idem Hieron. in Ezech. 6. col. 734. e.
favit vox cirhara. Vide Nobilii not.

legit : Domine ab alis , five finibus terræ portenta audiW.9. Eadem leguntur Græcè , præter to Cleepa, f- vimus : Ambrof. l. 1. Hexa. p. 14. b. A pennis terra procera , loco vinum ; detractoque ult. illud.

digia audivimus. Rursum Hieron. epist. pro l. adv. Joyin.
. 10. Primus verficulus Græco consonat ; alter verò to. 4. p. 2. col. 236. d. Mysterium meum mihi , myste-
sic habetur ibid. xaeloki cixiar un sioea@siv, claudet do rium meum mihi , & meis. Nobil. quoque monet in ali-
mum ad non ingrediendum. In edir. Tichonii legitur plan- quot codd. hæc sequi : Kai sime To Musúcsóv ny ekoi,
dent, non claudent , sed aperto mendo, quod delevimus. το μυσήeιόν με εμοί, και τοις έμοϊς: fed addit' apud Pro-

V. 1. Rursus hîc depravatus apertè Tichonii textus copium hæc sub asterisco apponi , TÒ MUS...... MUS. M8
est in edit. Lugdun. ubi fic legitur , Ululate divini ; cor Fuel & infra : Ea quidem , inquit, Cyrillus non habet;
reximus de vino , è Gr. Tepi Tð 0718° item ibid. Taala, habec autem in comm. Græcis Theodor. & fæpe à Chry-
celavit ; ultimòque post vocem terra, denuo subjicitur, sostomo , & aliis citantur. Ita Nobilius.
awwale zãou eúpegouna tūs zus, abiit omnis lætitia terræ ; W. 17. Concinit Græc. nisi quod ultimò hab. oy's éroro
quod à Mr. Alex, abest, nec legitur apud Cyrillum , No xortas tai tūs vñs, ad litt. inbabitantes super terram.
bilio terte.

#. 18. Eadem prorsus in Gr. edit. Rom. nisi quod le-
W. 12. Concordat Græcum.

gitur Tūs maridos, à laqueo; pauloque post, x 78 . 13. Græcè præn.ittuntur ifta : Tata Tárta Corral regers, loco cæli : rectè Ambros. 1. de Isaac, c. 4. col. à tñ za cv néow etr@vo i. e. Hæc omnia erunt in terra 365. f. fenestra aperta sunt è cælo: extremò autem fubin medio gentium : sequentia ut in Lat. sup.

junximus ifta , 6 concutientur fundam. terræ , quamvis
*. 14. Similiter in Græco.

non addita fint ab Hieronymo ex ed. LXX. enim vero
7.15. Itidem Græcè, exceptis his ult. Kúere o osos ipfa in hoc ult, concordat cum Hebr. & Vulgata.
'Icegúa, Domine Deus Ifraël , quæ adjunguntur ad y. seq. .23. Hieron. I. 2. cont. Pelag. to. 4. 528. d. legit:
at in ed. Compl. eft , Kupis tý sē, ut fupra.

Erubefcet luna, & confundetur fol, quando visitaverit Do-
*. 16. Ita fert Gr. edit. Rom. nisi quòd hab. sucebtiminus super militiam cæli in excelsis. Gr. Kai taxúcetat
pio, pro juso; deletque hoc med. Myfterium meum mihi: si anivbos, TEOLĪTai Tè Trixos, ör! Bacireúod Kúeros éx
& fanè Hieron. loco cit. ait : Hoc quod dicitur , Mysterium Ewv, è és lepxoaxmike, cior Trör HpFobuté per došao-
meum mihi , in LXX. non habetur , fed de Theodotionis Ghostal. Unde Hieron. in Isai. 24. col. 212. ait : Pro
translatione in Græco additum eft. Rursum pro eo quod illi eo quod nos interpretati sumus , Er erubescet luna , & confun-
pofuerunt , ut fequenti verficulo jungeretur , in Hebraico detur fol, LXX. tranftulerunt liquefieri laterem, & cadere
dicitur oili, quod propriè fonat, væ mihi. Pro finibus quo murum. Quæ autem erroris caufa fit., sequentia verba mons-
que, quod nos propter explanationem fensûs apertiùs pofui- trabunt : Sol, linguâ Hebraica , tribus generibus appellatur ;
Tom. II.

Aaaa ij

[ocr errors]

20.

υπο

[ocr errors]

te, lau

I.

res,

Hieron, in Ifai. 1. dabo nomen tuum: quoniam fecifti admi- D confitebor nomini tuo : quoniam fecisti

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
semes se hanıma , quod interpretatur calor ; & heres, da , vel alba. In presenti igitur loco pro labana, id ef.
quod o segxov , id eft , testam, vel ariditatem fonat : luna , Septuaginta inierpretari sunt laterem, qui Hebraicè
maor autem , quod Græcè puosúp, Latinè dicitur lumina- appellatur lebena , verbi ambignitate decepti. Rurfum pro
se, soli lunæque commune eft. Rursum luna vocatur ja- hamma , id eft, calore, per quem intelligitur fol, posue-
ree , quæ Græcè dicitur puru..... labana , id eft, candi runt murum , qui Hebraicè dicitur homa.

CAPUT X X V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Omine Deus meus,
glorificabo

Omine Deus meus es tu, exaltabo te, &
25.cok 2 1 3. ex Lxx.

rabiles confilium antiquum verum , fiat. mirabilia , cogitationes antiquas fideles, amen,

2. Quia pofuifti civitates in tumulum, civita 2. Quia poluisti civitatem in tumulum, urbem
tes fortes, ut caderent fundamenta earum : im- fortem in ruinam, domum alienorum : ut non lit
piorum civitates in æternum non ædificabuntur. civitas , & in fempiternum non ædificetur.

3. Propterea benedicet tibi populus pauperum, 3. Super hoc laudabit te populus fortis, civi-
& civitates hominum iniquitatem fuftinentium tas gentium robustarum timebit te.
benedicent tibi.

4. Fuisti enim omni civitati humili auxiliator, 4. Quia factus es fortitudo pauperi, fortitudo
& triftibus propter inopiam protectio : ab homi- egeno in tribulatione fua: fpes à turbine, umbra-
nibus pessimis liverabis eos: umbraculum sitien- culum ab æstu : fpiritus enim robustorum quası tur-
tium, & fpiritus hominum iniquitatem sustinen- bo impellens parietem.

§. quasi homines pusillanimes sitientes in Sion S. Sicut æftus in fiti, tumultum alienorum hu-
ab hominibus impiis, quibus nos tradidifti. miliabis: & quafi calore sub nube torrente, pro-

paginem fortium marcescere facies.
6. Et faciet Dominus fabaoth omnibus genti 6. Et faciet Dominus exercituum omnibus

po-
bus : super montem iftum bibent lætitiam , bi- pulis in monte hoc convivium pinguium , convi-
bent vinum,

vium vindemiæ , pinguium medullatorum, vinde

miæ defecatæ. 7. ungentur unguento in monte isto. Trade

7. Et præcipitabit in monte isto faciem vinculi omnia hæc gentibus : consilium enim hoc super colligati super omnes populos, & telam quam oromnes gentes.

ditus est super omnes nationes. 8. Devoravit mors prævalens : abstulit Domi 8. Præcipitabit mortem in sempiternum:& au- Apoc.5. nus Deus omnem lacrymam ab omni facie, & feret Dominus Deus lacrymam ab omni facie, & 17.921. opprobrium populi fui abstulit ab omni terra : opprobrium populi fui auferet de universa terra : os enim Domini locutum est.

quia Dominus locutus eft. Iren, l. 4.6.9.P.

9:

Et dicent in illa die : Ecce Dominus Deus 9. Et dicet in die illa : Ecce Deus nofter iste,
138.6.

nofter, in quem fperavimus , & exsultavimus in exspectavimus eum , & falvabit nos : iste Dominus,
salute nostra.

fuftinuimus eum , exsultabimus, & læt.bimur in

[ocr errors]

tium,

[ocr errors]

rol. 214.

4.

Talutari ejus.

Hieron. in Amos

10.... conculcabitur Moab, sicut conculcatur 10. Quia requiescet manus Domini in mon2. col. 1387.6 in area in plaustris.

te isto : & triturabitur Moab fub eo, ficuti te

runtur paleæ in plaustro.

VULGATA N O VA.
11. Et extendet manus suas sub eo, sicut extendit 12. Et munimenta fublimium murorum tuorum.
natans ad natandum : & humiliabit gloriam ejus cum concident, & humiliabuntur , & detrahentur in ter-
allifione manuum ejus.

ram usque ad pulverem.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Ý. 1. Sic est in Gr. edit. Rom. excepra voce una meus , ungentur : tradent hæc omnia gentibus.
quæ deest post Deus ; in Mss. tamen Alex. & Mediol.le 9. 8. Græc, ante verbum abftulit, ponit hoc, w ten
girur eos mo, ficut in edd. Ald. & Compl.

arv, rursum ; tollit verò &, ante opprobrium ; ficut fui,
W. 2. In ed. Rom. præponitur negatio ků, verbo cade-

post populi; cæt. ad verbum ut sup. Iren. I. 5. c. 10. P. rent ; extremòque legitur num. singul. Tóros... ý phi cixido 306. a. legit : Devoravit mors potens : Derss abftulit ontpenbm. ar in ed. Compl. hab. nóveis; ut & sup. Ts zastīv, nem lacrymam ab omni facie. Ambros. verò epift. 44. col. absque ulla negatione ; quæ pariter abeft a Mr. Alex. 978. e. Devoravit mors prevalens : & l. de fide resur. col.

*. 3. Similia leguntur Græcè, præter nominat. fing. 1152. b. os enim Domini locutum eft. Hieron. in Ose. #lwxos, pauper , loco genit. plur. pauperum.

13. col. 1330. a. Devoravit mors invalefcens : abftulit *.4. Hæc tota concordant cum Græco. Apud Am Dominus omnem lac. ab omni facie : item 1. 1. in epift. bros. 1. 3. de fide , p. 504. c. fic : Factus est omni civi ad Eph. to. 4. 340. b. Devoravit mors invalescens; Gr. Sari bumili adjutor,

i glucas. *.5. Itidem Græcè.

7.9. A Græco abest vox Dominus ; loco verò in quem $.6. Ita è Græco, ad verbum. Similiter ap. Rufin. in Speravimus, eft : id sailouh, a Good nas, in quo Symb, p. 180. b. Et faciet Dominus Deus sabaoth omni- jperabamus, falvabit nos ; deinde liç : &tos, Kuevos bus gentibus : in monte isto bibent lætitiam , bibent vinum. υσεμείναμδυ αυτό, και αγαλιώμεθα, και ευφegνθκσόμεία εαι Item ap. Auct. l. de voć. gent. I. 2. c. 18. p. 28. a. Et Tin Cwtupio ngecūro i. e. ise Dominus , fuftinuimus eum , so faciet Dominus fabaoth omnibus gentibus : in monte ifto exsultavimus , 8 letati fumus in salute noftra : fed à Mí. bibent in jucunditate vinum. Ap. Vigil. Tapf.1.12. de Trin. Alex. abfunt hæc media, a Coca vuôso Tes Kúeres, vasEt faciet Dominus Sabaoth gentibus : in ifto monte bibent in meivauh avtão desunt pariter in ed. Compl. cum hoc, beritia , bibent vinum.

súpearbuobusta. Apud Ambrof. l. de fide resurrect. col. ^.7. Ita rursum in Græco. Item ap. Rufin. in Sym- 1152. b. Et dicent die illa : Græcè etiam non habetur ini, bol.

p. 180. b. ungentur unguento in monte isto. Similiter ante vocem die ; fed in Ms. Alex. est, « rõ spépce. habet Auct. l. de voc, gent. I. 2. c. 18. p. 28. a. sed ¥. 10. Gæc. hab. Mwalitis, non Moab; paulòque addir: Tradet hæc omnia gentibus : boc enim confilium fu- post, nagu äravce, calcant arcam , pro conculcarur inn per omnes gentes. Vigil. Taps. do 12. de Trin, unguento area ; cæt. ut supra.

[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT X X V I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
N die illa cantabitur canticum iftud in ter I. N die illa cantabunt canticum istud super ter-
*IN

Hieron. in Ifaia ra Juda : ram Judæam :

26. col. 216. b. Urbs fortitudinis noftræ Sion salvator , pone * Ecce civitas virtus, & salvatio nostra , ponè Ex Brev. Mozar. tur in ea murus & antemurale.

murum, & circa murum munitionem muri. ad fer. 6. Dom. 2. 2. Aperite portas, & ingrediatur gens justa, 2. Poft fceptrum viri aperite portas , intret Adv. ap. Thocultodiens veritatem. plebs custodiens justitiam:

maf. ad cale. Psalt.

P. 724. 3. Vetus error abiit : fervabis pacem; pacem, 3. participes qui sunt veritatis,

qui sunt veritatis, custodientes quia in te speravimus.

pacem : 4. Sperastis in Domino in fæculis æternis, in 4. quoniam in te speraverunt Domine usque Domino Deo forti in perpetuum.

in æternum. Deus magnus & æternus, 5. Quia incurvabit habitantes in excelso, s. quomodo humiliafti, & deduxisti eos, qui civitatem sublimem humiliabit.

commorabantur in altissimis ; Humiliabit eam usque ad terram detrahet civitates firmissimas dejicies, & deduces eas uleam usque ad pulverem.

que ad humum. 6. Conculcabit eam pes, pedes pauperis, gref 6. Et conculcabunt eas pedes mansuetorum , sus egenorum.

& humilium. 7. Semita justi recta est, rectus callis justi ad 7. Directa facta est via piorum, & præparatum ambulandum.

est iter fanétorum. 3. Et in femita judiciorum tuorum Domine 8. Viæ enim Domini judicium : fperavimus in fuftinuimus te : nomen tuum, & memoriale tuum nomine ejus, & in memoria, quam concupivit in desiderio animæ.

anima mea. 9. Anima mea desideravit te in nocte : sed 9. De nocte vigilat spiritus meus ad te Deus : Ex Brev. Mok. & fpiritu meo in præcordiis meis de manè vigi

in Circunc, Dome labo ad te.

Cùm feceris judicia tua in terra, justitiam dif quia lux præcepta tua sunt super terram. Jufcent habitatores orbis.

titiam discite qui habitatis terram, 10. Misereamur impio, & non discet justi 10. cessavit enim impius:omnis enim qui non

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. V. 1. Sic est in Græco.

textum disponit ibid. Hieron. ut his verbis de Vulg. fi* Hieron. in Ifai. 26. ita legit ex LXX. Ecce civitas mul junctis, e memoriale tuum in defiderio anima , anima fortis, Es falutare noftrum, ponet murum & circummurale. mea defideravit te in no&e, ifta de edit. LXX. responHieronymo favet Gr. edit. Rom. nifi quòd tollit nostrum , deant sola , 88 in memoria , qua defiderat anima nostra : post salutare , quod tamen addit Mr. Alex. cum edd. Ald. fubinde ad hæc Vulg. verba : fed & fpiritu meo in pra& Compl. Hieronymus inf. Pro eo quod nos , inquit , ver cordiis meis de manė vigilabo ad te : aptar ista de edir. timus antemurale , Symmachus firmamentum interpretatus LXX. de noéte confurgit Spiritus meus ad te Deus , quia eft, ut ipfi muri munitionibus cinili fint.

lux, &c. tum addit : Volumus & Hebraïcum sequi , X. 2. A Græco abest apãtor , poft fceptrum viri : Vulgatam editionem non penitus præterire : 5 bac rerum non etiam legitur apud Hieron. in hunc loc. col. 216. f. nece Jivate compellimur diverso ordine atque sermone diversas sed tantùm feqq. ex ed. LXX. Aperite portas , ingrediatur intelligentias quærere. Igitur quod dicitur , de nocte , juxta populus custodiens justitiam , & custodiens veritatem. Ita LXX. hujus capituli principium eft : juxta Hebraicum, fiquoque in Græco ad verbum.

nis fuperioris ; licet poffit etiam juxta LXX. in fine accipi 9. 3. Hieron. in hunc loc. col. 216. f. fic pergit : ap- fuperioris teftimonii , ut fit fenfus : Desiderat anima mea prebendens veritatem, & cuftodiens pacem , pacem. Ita quo- ad te de nocte : & poftea incipiat : Manè consurgir fpique in Græco eft, præter vocem ult. pacem , quæ non ritus meus ad te Deus. Ideo autem manè confurgit , quia geminatur.

lux præcepta tua super terram. . 4. Hieron. ubi sup. quoniam in te speraverunt Do V.9. Canticum iftud fimiliter habetur in quatuor Mss. mine usque in sempiternum : & inf. 217. f. addit : Deus codd. optimæ notæ , nempe in Lotharingo uno S. Mimagne , æterne. Græc. öre fai coi trois üraicær Kúese chaelis , vulgò S. Mihel ; altero S. Germani à Pracis n. έως τ8 αιώνος. Ο Θεός ο μέγας, ο αιώνιος. Ιn Mr. Αlex. 15. annorum 900. item in duobus aliis , olim Reginæ ac edit. Compl. deest initio vox eroid..

Sueciæ, nunc Vaticanis, qui plura alia id genus Cantica #.5. Brev. Moz. haber commovebantur, non commora exhibent ; quæ scilicet , maximè ex uno annor, circiter bantur, fed aperto mendo , quod correximus è Gr. co 800. edica sunt ab Em. Cardinali Thomalio ad calc. κέντας, vel καλoικενίας και cat. fatis conveniunt cum eoderm Psalterii Ambr. alterius verò uncialibus litteris descripti,

fi ipfo initio ponatur gni, pro quomodo , nam variantes lectiones nobis transmissæ sunt ab uno è noftris in Gr. ös; fortè legit Interpres ws : extremò etiam Gr. perito D. ). Avril , quæ omnes , ficut & aliorum trium infra tollit eas , poft deduces , fed Mr. Alex. addit durás. Hie- fubjicientur in notis. Ad primum igitur v. quod attinet , ron. in hunc loc. col. 217. f. legit : qui humiliati , Ed Ms. 1. Reg. Suec. hab. A noite vigilat; pauloque post, deftruxisti eos, qui habitant in excelsis; civitates robuftas quia lux præcepta tua fuper , &c. absque medio funt , quod deftrues, 5 deduces usque ad pavimentam.

verbum pariter delent Mss. SS. Mich. & Germani. Psalt. 4.6. Ita legit Hieron. ad verbum ibid. 217. f. nec Thomas. hab. quia lux eft præcepta tua. Sangerm. verò refragatur Græc. nisi quod hab. áuti's, eos , non eas. delet ult. ista , Juftitiam discite qui habitatis terram. Apud

.7. Hieron. in hunc loc. 218. e. fic habet ex LXX. Ambros. in Pf. 118. col. 1954. d. De noéte vigilat ad te Via juftorum reéta , recta fatta eft via justorum, & præpa- Spiritus meus : similiter inf. col. 1217. f. ubi sequitur , rata. Edir. Rom. 'Odós sucsbūv svleix éyérs7o, u ofös twr lux præcepta tun ; ficut l. 2. de interpel. Dav. c. s. col. FUCECCO weng Tepecksuaguému Ml. Alex. cum edd. Ald. & 645. a. Apud S. P. Chrysol. ferm. 21. p. 862. b. De Compl. og Tapsolevaquéru odos EU GEC, Ald. cós- ncéte fpiritus meus vigilar ad te Deus. Similiter haber Nicetius Car.

episc. c. 3. Spicil. to. 3. p. 3. c. subnexis his : quia lus #. 8. Hieron. ubi sup. 218. e. ita legit ex LXX. Via præcepta tua funi fuper terram. Hieron. in Isai. 26. col. enim Domini judicium : speravimus in nomine tuo, 6 in 219. a. ait : Quod sequitur , in nocte, juxta LXX. fequenti memoria , quo defiderat anima noftra. Ita quoque eft in Gr. capitulo jungitur ; juxta Hebraicum , priori : subinde ita ed. Rom. in edd. Ald. & Compl. pro failuusi v luxü legit ex LXX. De nocte confurgit Spiritus meus ad te Deus , sidewr , exstat, mudú red v Yuxu jexo quidam hîc fubnec- quia lux judicia tua super terram. Juftitiam discite qui has tunt ex ruxtos, de nocte , ut versus seq. ordiarur à verbo bitatis super terram. Ita quoque est hodie in Gr. præter op&pi?el : hanc interpunctionem , inquit Nobil. videtur vocem megsárpala, loco judicia. probare S. Hieron. in comm. licet in contextu illud, de $. 10. Brev. Moz. initio hab. ceffabit , sed Mss. nofBolte, conjungatur cum fequentibus. Ita vero utrumque tri quatuor ceffavit, è Gr. négalai, quod retinuimus :

[ocr errors]

ubi Jup

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
E: Brev. Mozar. didicerit justitiam fuper terram, veritatem non tiam: in terra fan&torum iniqua geslit, & non

faciet : tollatur impius, ne videat majestatem Do- videbit gloriam Domini.
mini.

11. Domine excelsum est brachium tuum, & II. Domine exaltetur manus tua, & non vi-* Breviar. vitiosè' nescierunt : cùm autem * cognoverint, confun

cognoverint, confun- deant : videant , & confundantur zelantes popucognoverit,

dentur : zelus apprehendit populum ineruditum : li: & ignis hostes tuos devoret.
& nunc ignis adversarios consumit.

12. Domine Deus nofter, pacem da nobis : 12, Domine dabis pacem nobis : omnia enim
omnia enim dedifti nobis.

opera noftra operatus es nobis.
13. Domine Deus nofter, posside nos : Domi 13. Domine Deus nofter, pofTederunt nos do-
ne, præter te, alium non novimus, nomen tuum mini absque te, tantùm in te recordemur no-
invocabimus.

minis tui,
14. Mortui autem vitam non videbunt, neque 14. Morientes non vivant, gigantes non re-
medici exsuscitabunt : ideo superinduxisti, & per- furgant : propterea visitasti & contrivisti eos,&
didisti, & tulisti omne masculum eorum. perdidisti omnem memoriam eorum.

15. Adde illis mala Domine, adde mala glo 15. Indultisti genti Domine, indulsifti genti;
riosis terræ.

nunquid glorificatus es ? elongasti omnes termi.

nos terræ. 16. Domine in tribulatione modica memor 16. Domine in angustia requisierunt te, in tri* rui & eruditio fui* tui, in tribulatione modica * eruditio tua facta bulatione murmuris do&rina tua eis. tua , addita ex Ms. eft nobis. Regin. Sues,

17. Et sicut parturiens proxima est partui, & 17. Sicut quæ concipit , cùm appropinqua-
in dolore fuo clamat : ita facti sumus dilecto. verit ad partum, dolens clamat in doloribus fuis:

fic facti sumus à facie tua Domine.
18. Propter timorem tuum Domine, in ute 18. Concepimus, & quafi parturivimus , &
ro accepimus, & parturivimus spiritum falutis, peperimus fpiritum : salutes non fecimus in ter-
quem fecisti super terram : fed cadent qui inha- ra, ideo non ceciderunt habitatores terræ.
bitant terram

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

[ocr errors]

fubinde iidem Mss. codd. delent enim , post omnis : item ter te , alium non novimus , nomen tuum nominamus.
S. Germ. & S. Mich. pro non faciet , legunt non facere ; pau . 14. Mss. S. Germ. & S. Mich. hab. Sufcitabunt , &
lòque post, ut non vident, loco ne videat. Mi. Reg. Suec. inf. omnem mafculum. Itidem in Psalt. Thomas. ac præ-
Es non videat claritatem Domini. Iren. I. 5.c. 35.P: 335. terea fuftulifti, pro tulifti. In Mr. Regin. Suec. fic : Non
c. Tollatur , ut non videar gloriam Domini. August. ep. mortui vitam non videbunt , neque medici resuscitabunt :
147. to. 2. 484. Tollatur impius, ne videat claritatem ideo..... & fuftulisti omnem mafcul. &c. Hieron. in hunc loc.
Domini ; at l. de sp. & lic. to. 10. 105. c. ut non videat col. 221. f. ex LXX. Mortui enim vitam non videbunt ,
gloriam Domini. Greg. M. moral. 1. 4. c. 12. P. 113. C. neque medici fufcitabunt : idcirco induxifti, 85 perdidifti,
Tollatur impius , ne videat gloriam Dei : itidem l.6.c. 30. p. tulisti omne mafculum eorum. Ita quoque in Gr. exceptâ
202. c. & l. 20.c. 3. p.639. b. 1189.c. 1483. a. Gregorio voculâ dè initio , pro enim.
succinit Cassiod. in Pr. 109. p. 378. b. Auctor verò l, de Ť.15. Concinunt Mss. S. Germ. & S. Mich. Sic etiam
promill. ap. Prosp. c. 26. p. 204. a. legit : Auferatur habet Hieron. in Isai. 25. col. 222. f. ex LXX. notatque
impius, o non videat claritatem Domini Janitorum. Hie mala, quæ LXX. secundò posuerunt , in Hebraico non babe-
son. in Isai. 26. col. 219. e. ita ex ed. LXX. Ceffavit ri. Textui favet Gr. edit. Rom. Ms. Regin. Suec. & Pfalc.
enim impius, Es non difcet justitiam super terram ; verita Thomas, hab. omnibus gloriofis terra.
tem non faciet : auferatur impius, ut non videat gloriam . 16. In Ms. S. Mich. fimpliciter : Domine in tribue
Domini. Sic etiam in Gr. est, præter hoc, Fãs ös å un latione modicâ emendatio tua nobis. In M. S. Germ. 15.
péen, loco S non difcet ; at Hieron. sup. in Ifai. 1. col. Domine in tribulatione memor fui tui, in tribulatione mo-
16. b. legit : omnis qui non didicerit justitiam , &c. dicâ emendatio tua nobis. liidem in Psalt. Thomas. &

V. 11. Mss. S. Germ. & S. Mich. ferunt initio , Domine Ms. Reg. Suec. præter hoc ult. eruditio tua eft nobis ;
Deus, absque feq. eft ; fubinde pro cognoverint, Mr. S. Ml. Suec. falta est nobis. Apud Hieron. in hunc loc. 223.
Mich. hab. cognoverunt. Psalt. Thomas. Domine Deus, b. ex LXX. Domine in tribulatione recordatus sum tui, in
excelsum est..... dum autem adveneris , scientes confundentur : tribulatione parvâ doctrina tua nobis. Ita quoque eft in edir.
zelus apprehendet , &c. ut in textu Mozar. Similiter habet Rom. nisi excipiatur vox taid ela , pro do&trina.
Ms. Regin. Suec. præter hoc , dum autem cognoverint , .17. Ita Mss. S. Gerni. & S. Mich. nisi quòd hab,
confundentur. Hieron. in hunc loc. col. 220. e. ita legit parere, loco partui (Gr. Texsîr) & in fine dilecto tuo : Brev.
ex LXX. Domine excelfum eft brachium tuum , & nefcie- Moz. delillo, sed pravè. Ms. Regin. Suec, fert: Er tan-
bant : fcientes autem , confundentur : Zelus apprehendet po quam parturiens , quæ proxima est partui , in dolore fuo
pulum ineruditum : 89 nunc ignis adversarios comedet. Ea- clamat : ita fati fumus dilecto tuo. Psalt. Thom. Et ficut
dem quoque in Græco , nisi excipiatur iftud , 8x noreicar, parturiens proxima ut pareret, in dolore fuo exclamavit :
non noverunt , pro nesciebant. Similiter ap. Ambrof. in Pf. ita fa&ti fumus in dileito tuo. Hieron. in Ilai. 26. col. 223.
118. col. 1198. e. zelus apprehendit populum ineruditum. c. ita legit ex LXX. Et ficut parturiens, cum appropinquat
Apud Auguft. l. 20. de civit. Dei, C. 12. to.7. 590. a. ad partum, in dolore fuo clamat : fic fadi sumus diletta
zelus occupavit plebem ineruditam : & nunc ignis contrarios tuo. Ita quoque habet Edit. Rom. præter conjunct. cùm ,
comedet.

quam deler , & aor. 1. &xétexte , clamavit , pro clamat ;
. 12. Ita legit Aug. in Pf. 71. to. 4. 743. c. cum Ms. at in ed. Compl. xpaidei. Hieron. ibid. addit : Hoc quod
S. Mich. Ita quoque Hieron. in hunc loc. col. 221. a. ex LXX. addiderunt, fic facti sumus dilecto tuo; pro quo ,
LXX. item inf. in Ifai. 28. col. 234. a. præter unum red- inquit, cæteri transtulerunt , fic facti sumus à facie tua
didifti,

, pro dedisti; in Ms.etiam S. Germ. & Psalt. Thom. Domine, obelo prenotandum eft.
reddidisti ; in Gr. daéf wras ; cær. ut supra. Apud Fulg. I. . 18. Ita ferunt Mss. ss. Mich. & Germ. additis ta-
2. ad Traf. c. 6. p. 94. Domine Deus noster , pacem tnam da men duobus, nimirum , & peperimus, poft hoc, parturi-
nobis : omnia enim dedifli nobis. Iridem in Ms. Regin. Suec. vimus ; & tua, ad vocem falutis. Sic etiam in Græco

V. 13. Mss. S. Germ. Regin. Suec. & S. Mich. cum præter seqq. Ő ÉTorto pelo pai tūs gñso ý megélela, dando
Psalt. Thomas. habent nefcimus, pro non novimus ; & TECNTQI TONTES O corxôrtes e mi tús oñs. In Psalt. Tho-
nominamus, pro invocabimus ; Gr. xx of awh..... Óroue- mas. Propter timorem tuum Domine, in utero accepimus ,
soud. Hieron. in Isai. 26. col. 221. b. Domine Deus nof- doluimus, & peperimus Spiritum saluris tua, quem fe-
ter , pollide nos : Domine , extra te, alium nescimus, nomen cifli ( al. fecimus ) fuper terram : non cademus, féd cadent
tuum invocamus. Fulg. fragm. 11. cont. Fab. p. 591. qui inhabitant fuper terram. In Ms. Reg. Suec. deest hoc
& fragm. 31. p. 630. Domine , præter te , alium non no 1. Propter timorem ; paulòque post, istud , 88 peperimus ;
vim's, nomen tuum invocavimus : & l. 2. ad Trasim. c. ur & præpos. super, ante inhabitant ; cæt. ut in Pfalt.
%. p. 94. Domine Deus nofter , poffisde nos : Domine , præ- Thom. A Ml. etiam Alex. abeft o, ante ftovýcpfi, nec.

« ZurückWeiter »