Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]
[blocks in formation]

. I. Ita Aug. in hunc Pf. cum Brev. Moz. Ap. Caffiod. ficut in Pfalt. Corb. & Rom. deeft ipfi. In Gallic. & Carnut, fimpliciter, Pfalmus David. In Coislin. Diapfalma David. In Gr. Vatic. Yanuds To Aavís. Hic verò Pfalmus apud Caffiod. dividitur fecundùm litteras Hebraïcas: Pfalmus ifte, inquit, Hebræorum primus alphabeto defcriptus eft: & infra: Nunc autem noverimus hunc fextam decimam nonam litteras non habere; reliquas verò in textu Pfalterii minio pingendas esse judicavi, në qua legentibus confufa nafceretur obfcuritas.

Ita Auguft. & Caffiod. in hunc Pf, cum vet. Pfalt.

& Græco.

#. 2. Sic Ambrof. in Pf. 118. to. 1. col. 1165. f. de-
tracto isto, Deus meus. Aug. verò & Caffiod. in hunc Pf.
cum vet. Pfalt. textui confentiunt ad verbum. Gr. Ὁ
Θεός με ἐπὶ Coi πέποιθα, μὴ καταισχυνθείην.

*.3. Ita Auguft. in hunc Pf. cum Pfalt. Coislin. Car-
nut. Corb. Mediol. & Rom. Martianæi. Sic etiam in Mif-
fali Rom. ad Introit. miffæ Domin. 1. Advent. In Pfalt.
Rom. Fabri, & Moz. qui te exfpectant, non confundantur.
Apud Ambrof. in Pf. 118. to. 1. col. 1225. e. etenim qui
fperant in te, non confundentur. Caffiod. Vulgatæ favet.
In Gr...... yap wavles oi væquérorlés Ce, & μù nalaιXur-
DiGi.
.4. Brev. Moz. cum Pfalt. Corb. Rom. Fab. & Caffiod.
Confundantur iniqui facientes vana. Vias tuas Dom. notas
fac mihi, &c. Pfalt. Rom. Martianæi, Confundantur ini-
qua facientes vanè. Vias tuas Dom. notas fac mihi, &c.
Carnut. Confundantur iniqui facientes vana. Mediolan.
Confund. iniqua gerentes fupervacué. Coislin. Confundantur
iniqua facientes fupervacué. Apud. Auguft. in hunc Pf.
Confund, inique facientes vana... notas fac mihi, &c. Hie-
ron. epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 634. b. ad hæc,
Confundantur omnes iniqua agentes, addit: Et dicitis quòd
omnes in Graco non habeat, & benè ; nam nec in Hebræo
babet, fed in LXX. fub veru additum eft. In ed. Rom.
Αχυνθήτωσαν οἱ ( Mr. Alex. πάντες οἱ ) ἀνομένες διακενῆς.
Tás idés Co Kúel vrúcnóv μoi, &c. Cypr. 1. 2. Teftim.
p. 288. a. legit: Vias tuas Domine oftende mihi: & femit.
tuas edoce me. Ambrof. 1. 3. de fide, to. 2. col. 506. e.
cum Arnob. de Deo trino, p. 212. c. Vias tuas Domine
notas fac mihi: & in Luc. 2. to. I. 1309. c. Vias tuas edoce
me. Aug. retract. 1. to. I. col. 7. d. Vias tuas Dom. notas
fac mihi: femit. tuas doce me. Gr. aídažóv μe.

Tom. II.

[blocks in formation]

Deducet manfuetos in judicio,
&docebit modeftos viam fuam.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

4. Confundantur iniqua facientes fupervacuè.

Vias tuas Domine notas fac mihi & femitas tuas edoce

me.

5. Dirige me in veritate tua, & doce me : quia tu es falutaris meus, & te fuftinui tota die.

6. Reminifcere miferationum tuarum, & quia mifericordiæ tuæ à fæculo funt.

7. Delicta juventutis meæ, & ignorantiæ meæ ne memi

neris.

Secundùm mifericordiam tuam memor efto mei : propter bonitatem tuam Domine.

8. Dulcis & rectus Dominus: propter hoc legem ftatuit delinquentibus in via.

9. Dirigit mites in judicio : docebit manfuetos vias fuas.

. 5. Sic in Pfalt. Rom. Coislin. Corb. & Moz. ficut apud Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. nifi quòd apud omnes habetur Deus falutaris, & apud Auguft. quoniam, pro quia. In uno Mozarab. deeft meus, poft falutaris. Cypr. verò 1. 2. Teftim. p. 288. a. legit: Et deduc me ad veritatem tuam, & doce me: quoniam tu es Deus falvator meus. Fulgent. 1. 1. ad Trafim. Tu es Deus faluator meus, & to exfpectavi tota die. Gr. Odusoor Mε & Ti Tür dań Isiár (8... ὅτι (ὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ζωτήρ με, καὶ ζὲ ὑπέμεινα, &c.

.6. Ita Aug. in hunc Pf. addito uno Domine, ad vocem tuarum. In Pfalt. Rom. & Moz... tuarum Domine, mifericordia tua, qua à faculo funt. Sic etiam habetur ad Introit. Dom. 2. Quadr. ficut in Pfalt. Corb. dempto Domine. Caffiod. Vulgate congruit. In Græco: Mrn?.... Κύριε, καὶ τὰ ἐλέη (υ, ὅτι ἀπὸ τῷ αἰῶνος εἰσί.

*.7. Ita Brev. Mozarab. habet, deleta voce mea, post
hanc, juventutis. Auguft. in hunc Pf. leg. juventutis mea ;
& poft paulò, memor efto mei Deus; reliq. ut fupra. Caffiod.
cum Pfalt. Rom. Delida juventutis, ignorantiæ meæ
ne memineris. Secundùm magnam mifericord. tuam memor
efto mei Deus: propter, &c. Coislin. Delida juventutis

ignorantias meas ne memin. Deus. Secundum magnam
miferic. tuam memor efto mei Deus: propter bonit. tuam ;
deeft Domine. Pfalt. Corb. Delida juventutis meæ, igno-
rantiæ ne memineris. Secundùm miferic. tuam memor efto :
propter bonit. tuam Domine. Hilar. in Pf. 118. col. 252.
b. Delida juventutis mea Domine ne memineris. Ambrof.
1. 1. de interpel. Job, c. 7. to. 1. col. 633. f. Delidum
juventutis meæ, & ignorantia ne memineris Domine: at in
Pf. 38. col. 843. e. & in Pf. 118. col. 982. b. necnon
de ob. Valent. to. 2. col. 1178. c. Delia juventutis mea,
& ignorantia mea ne memineris. Similiter hab. Fulg. 1. 1.
de remif. pecc. c. 13. p. 370. cum Auct. 1. de promiff.
p. 2. c. 5. p. 129. c. deleto uno mea, poft juventutis. In
Gr. ̔Αμαρτίας νεότητός με, καὶ ἀγνοίας με μὴ μνηθῇς. Κατὰ
TO EXEÓS Co μrnutí μs ( Ald. & Compl. add. C) VEXEN
τῆς χρησότητός (υ Κύριε.
oi

. 8. Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom.
Corb. Carnut. & Coislin. In Mediolan. legem ftatuet. In
Mozarab. Bonus & rectus Dominus: propter hoc legem ftatuit,
&c. In Græco : Χρησὸς καὶ εὐθὺς ὁ Κύριος· διὰ τῷτο νομο-
θετήσει, &c.

[ocr errors]
[ocr errors]

. 9. Concinit Brev. Mozarab. Sic etiam in Pfalt. Rom. & Coislin, ut & apud Aug. & Caffiod. in hunc Pf, excepto G

Ex Mf. Sangermi

[blocks in formation]

. 11. Similiter in Pfalt. Rom, Mozarab. Corb. & Coisliniano, copiofum eft enim; ficut apud Caffiod. in hunc Pf. Apud Aug. multum eft, &c. at fup. nufquam præponitur &, verbo propitiaberis, præterquam in Pfalt. Corb. In Gr. etiam,in..... won yap est.

. 12. Concinunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Pfalt. Rom. Moz. & Coislin. Apud Auguft. fimiliter timeat; paulò verò poft, legem ftatuet, cum Pfalt. Mediolan. In Corb. qui timeat..... leg. ftatuit ei in viam, &c, In Gr. ὁ φιβύμενος... νομοθετήσει αυτῷ ἐν ὁδῷ, &c.

.13. Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Moz. & Rom. Fabri. În Rom. Martianæi, Corb. & Coislin. hareditatem poffidebit, &c. Apud Ambr. 1. de bono mort. c. 9. to. 1. col. 405. f. hæreditabit terram. In Gr. x^uegroμίσει γεν

. 14. Auguft. in hunc Pf. Firmam. eft Dominus timentium eum; Caffiod. cum vet. Pfalt. timentibus; Moz. ut manifeftetur illi. Gг. Tây pobyμérær dutóv..... Tõ durâsai autcis.

. 15. Prima verficuli pars fic habetur apud Ambr. 1. de Jofeph, c. 3. col. 486. c. & inf. 684. c. 700. c, deinde ap. Auguft. in hunc Pf. quia ipfe evellet, &c. ut fup. Sic etiam in Pfalt. Coislin, & Græco.

. 16. Pfalt. Coislin. hab. quoniam unicus & pauper ego fum. Rom. & al. ut in Vulg. quibus etiam fuffragantur Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. Gr. dτI μoroyerns y w/w χός εἰμι ἐγώ.

VULGATA HOD.

10. Univerfæ viæ Domini, mifericordia & veritas, requirentibus teftamentum ejus & teftimonia ejus.

. 17. Sic in Pfalt. Rom. Coislin. & apud Caffiod, in hunc Pf. Apud Auguft. verò in eund. Tribulationes cordis mei multiplicata funt: de neceffitat. meis educ me. In Brev. Mozar. dilatata funt... libera me. In Pfalt. Corb. Cogita

11. Propter nomen tuum Domine propitiaberis peccato meo : mul

tum eft enim.

12. Quis eft homo qui timet Dominum? legem ftatuit ei in via, quam elegit.

13. Anima ejus in bonis demo→ rabitur : & femen ejus hæreditabit

terram.

15. Oculi mei femper ad Dominum quoniam ipfe evellet de laqueo pedes meos.

16. Refpice in me, & miferere mei: quia unicus & pauper fum ego.

17. Tribulationes cordis mei multiplicatæ funt: de neceffitatibus

meis erue me.

18. Vide humilitatem meam, & laborem meum : & dimitte univerfa delicta mea.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

19. Refpice inimicos meos quoniam multiplicati funt, & odio ini- Joan.15, quo oderunt me.

25.

20. Cuftodi animam meam, &

erue me : non erubefcam, quoniam fperavi in te.

21. Innocentes & re&ti adhæferunt mihi: quia fuftinui te.

22. Libera Deus Ifraël, ex omnibus tribulationibus fuis.

tiones cordis mei dilatata funt: de neceff. eripe me. In Grad. miffe Domin. 2. Quadr. Tribul, cordis mei dilatata funt : de neceffitat, meis eripe me Domine. In Gr. éwan Júrðnoar• ex τῶν... ἐξάγαζέ με.

#. 18. Sic Ambrof. 1. de lapf. virg. to. 2. col. 319. b. & Aug. in hunc Pf. In Pfalt. Rom. Corb. & apud Caffiod. & dimitte omnia peccata mea; ficut in Grad. Domin. 2. Quadr. In Pfalt. Moz. ita : & dimitte mihi omnia pecc. mea. In Coislin. & dimitte mea omnia peccata mea. In Gr. à άpes wásas às aμaptías μ8.

. 19. Concordant Auguft. & Caffiod. unà cum vet. Pfalt. In Gr. "INE TY'S EXOPES μ8, &c. ut fup.

. 20. Ita Pfalt. Moz. & Corb. cum Caffiod. in hunc Pf. Similiter in Pfalt. Rom. nifi quòd poft eripe me, additur Domine; quod verbum apud Fabrum jungitur cum præced. eripe me; apud Martianæum verò cum feq. non confundar. Auguft. in hunc Pf. fic legit: Cuftodi..... 5 erue me: non confundar, quon. fperavi in te. Pfalt. Coislin. ut fup. non confundar, quia invocavi te. Gr. Dúxakov... i pữsaí μe• μù nala¡Xur Jelvv, öri @α éwi Cé. In Pfalt. Coislin, ὅτι μὴ ἐπεκαλεσάμην (ε.

V. 21. Pfalt. Rom. Fabri hab. quoniam fuftinui te; Rom. verò Martian. cum Corb. fuftinui te Domine. Similiter ap. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. In Pfalt. Sorbonico deeft Domine, quamvis in adversa columna, ubi Græcus contextus latinis litteris defcriptus eft, legatur hoc modo, ipemina fe Kře. In Pfalt. etiam Mozarab. & Coislin, quia fuftinui te Domine. Item in Gr. conftanter, or aśμsivá C Kue unde Hieron. epift. ad Sun. & Fretel. to. z. col. 634. b. Et dicitis, inquit, in Graco vos reperiffe, Domine, quod fuperfluum eft.

✯. 22. Ita Cafsiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Coislin. Carnut. Corb. & Moz. fi excipias unum ex, pro ab. Apud Auguft. in eund. Pf. Redime Deus Ifraël, ex omnibus tribulationibus ejus. In Pfalt. Mediolan. anguftiis ejus. In Gr. Aúтpwoαi i ☺eòs ròv 'Ioegna, ex masûr tŵr faífewr dutê.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

8. Domine dilexi decorem domus tuæ, & locum habitationis glo

riæ tuæ.

HEBR.

[ocr errors]

David. XXVI.

[ocr errors]

JUdica

*

Udica me Domine, quia ego in fimplicitate mea ambulavi: & in Domino confidens non deficiam.

Proba me Domine, & tenta me: ure renes meos & cor meum.

Quia mifericordia tua in confpectu oculorum meorum, & ambulabo in veritate tua.

Non fedi cum viris vanitatis, & cum fuperbis non ingrediar.

Odivi ecclefiam peffimorum, & cum iniquis non fedebo.

Lavabo in innocentia manus meas, & circuibo altare tuum Domine:

Ut clara voce pradicem laudem, & narrem omnia mirabilia

tua.

Domine dilexi habitaculum domus tuæ, & locum tabernaculi glo

ria tua.

9. Ne perdas cum impiis Deus animam meam, & cum viris fanguinum vitam meam :

10. In quorum manibus iniqui

NOTE

.1. Sic in Pfalt. Rom. Coislin. Moz. & ap. Caffiod. in hunc Pf. Apud Aug. fimpliciter, Ipfi David. In Pfalt. Corb. David, tantùm. In Gr. To Aavís. In edd. Ald. & Compl. Ψαλμὸς τῷ Δαυίδ.

* Pfalt. Mozar. & Coislin. habent fimiliter in innocentiam meam; Rom. verò cum Caffiod. in innocentia mea ; cæt. ut in Vulg. Apud Auguft. col. 108. b... in innocentia mea ambulavi in Domino Sperans non movebor; feptem tamen Mfs. ferunt ibid. non infirmabor; at infra col. 1 12. b. conftanter non movebor. In Gr... iv anania μs ἐπορεύθηκαν ἐλπίζων καὶ μὴ σαλευθ. Mr. Alex. cum Αld. & Compl. & Dernow.

>

. 2. Sic Ambrof. habet 1. de apol. Dav. to. 1. col. 687. a. ut & inf. col. 893. f. 1063. c. 1146. d. Ita quoque Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum Chromat. Aquil. in Matth. p. 987. e. necnon vet. Pfalt. & Gr. Ambrof. 1. 1. de Abr. c. 8. col. 304. b. legit, Proba me Deus.

. 3. Concinit Lucif. Calar. 1. de non conv. cum hæret. .p. 222. e. ficut Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. & Gr. In Pfalt. Corb. fic ante oculos meos eft femper, &c.

.4. Ita legunt Lucif. Calar. 1. de non conv. cum hæret. p. 222. c. Ambrof. epift. 63. to. 2. col. 1032. f. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Coisl. Moz. & Rom. Fabri. Rom. Martianæi fcribit in confilio. Gelaf. 1. ep. 13. Conc. to. 4. col. 1206. e. in concilio. Aug. in eund. Pf. p. 108.d. & 112. f. cum concilio. Tertull. verò l. de pudic. p. 1011. a. cum conceffu vanitatis: & cum iniquè agentibus, &c. Parmen. ap. Auguft. to. 9. p. 2. col. 71. c. 73. d. cum concilio vanit. & cum facinorofis, &c. Ambrof. in Pf. 1. to. I. col. 751. c. in concilio malignantium : 5 cum iniqua gerentibus, &c. Gr. μετὰ συνεδρία μαλαιότητες· καὶ μετὰ παρανομένων, &c.

*. 5. Ita Pfalt. Rom. & Carnut. cum Caffiod. in hunc Pf. Pfalt. verò Moz. & Coislin. Odivi congregationes malignorum, &c. Lucifer Calarit. 1. de non conven. cum hæret. p. 222. e. legit: Odivi ecclefiam malignantium, &c. ut in Vulg. Hilar. in Pf. 57. col. 126. a. Odio habui congregationem malignorum, &c. Similiter hab. Auguft. in hunc Pf. col. 108. d. & 113. a. Item Ambrof. epift. 63. to. 2. col. 1033. a. at infra col. 1042.e.legit malignantium. Gild. Sap. caftig. in eccl. ord. p.719. e. cum Cæleftino 1. epift. 22. to. 1. p. 1197. a. Odivi congregationem malignorum. Sic etiam in Pfalt. Corb. In Conc. verò pro fund. Agaun, monaft, to. 4. 1558. c. Odivi congregationem maTom. 11.

VERSIO ANTIQUA.

1. Pfalmus David. XXV.

Udica me Domine, quo

ego

tiam meam ingreffus fum : & in Domino confidens non erubefcam.

[ocr errors][merged small]

Ne auferas cum peccatoribus
animam meam, & cum viris fan-
guinum vitam meam :

In quorum manibus fcelus, &
AD VERSIONEM ANTIQUAM.

5. Odivi congregationem malignantium : & cum impiis non fedebo.

6. Lavabo inter innocentes manus meas : & circumibo al

tare tuum:

7. Ut audiam vocem laudis, & enarrem univerfa mirabilia

tua.

8. Domine dilexi decorem domus tuæ, & locum habitationis gloriæ tuæ.

9.

Ne perdas cum impiis animam meam, & cum viris fanguinum vitam meam :

10. In quorum manibus

lignam. Similiter hab.Gelaf. I. ep. 13. ibid. p. 1206. e. Parmen. ap. Aug. to. 9. p. 2. col. 73. d. Odio habui curiam nequiffimorum; mox ita, Lavabo, &c. omiffis intermediis. Tertul. verò l. de pudic. p. 1011.a. poft hoc, non introibo, subdit:& cum impiis non fedebo, omiffis his quæ proximè antecedunt. Gr. Ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων, &c. ut in textu.

. 6. Pfalt. Rom. cum Moz. Lavabo inter innocentes... & circuibo altare tuum Domine. Caffiod. in hunc Pf. & circumibo, ut fup. addito Domine. Tertull. I. de pudic. p. 1011. a. Lavabo cum innocentibus man, meas : altare tuum circumdabo Domine. Hilar. in Pf. 57. col. 126. a. Lavabo inter innocentes. Auguft. in hunc Pf. col. 108. e. 114. b. Lavabo in innocentibus... & circumdabo altare tuum Domine: at infra, col. 113. b. & circumdabo altare Domini. Parmen. apud Auguft. to. 9. col. 73. d. Lavabo cum innocentibus... & circumdabo altare Domini. Græc. Nitoμas ἐν ἀθώοις... καὶ κυκλώσω τὸ θυσιας ήριόν (γ Κύριε.

.7. Pfalt. Rom. Coislin. Mediolan. Corb. Carnut. & Moz. habent vocem laudis tua. Similiter Caffiod. in hunc Pf. cum Auguft. in eund. col. 108. e. & 114. b. at fup. col. 113. c. deeft tua. Parmen. apud ipfum, to. 9. col. 73d. voces laudis, & iuf. omnia mirabilia tua. In Gr. qwvs aivoss,, &c. edd. Ald. & Compl. airécews Co,, &c.

*. 8. Ita Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Moz. & Coislin. Similiter hab. Hilar. in Pf. 121. p. 385. d. nifi quòd omittit vocem Domine. Pfalt. Rom. loco babitationis, ponit tabernaculi; ficut etiam Hilar. loco cit. ex Mfs. Turon. & Regio. Parmen. ap. Auguft. 1. 3. to. 9. col. 73. d. fic: Dilexi fpeciem domus tuæ, & locum tabernaculi claritatis tuæ. Ruric. epift. 14. p. 568. h. Domine dilexi decorem habitationis tuæ, &c. ut in Vulg. Gr. Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν... καὶ τόπον σκηνώματος δόξης (γ

. 9. Ita Pfalt. Rom. cum Moz. Corb. & Coislin. omiffa voce Deus. Similiter hab. Hilar. in Pf. 57. col. 126. a. ut & Auguft. in hunc Pf. col. 108. f. at infra col. 115. a. & in Pf. 47. col. 422. c. Ne comperdas cum impiis animam, &c. Parmen. apud ipfum, to. 9. p. 2. col. 73. d. Ne fimul perdideris cum peccatoribus animam meam, &c. Ambr. in Pf. 1. to. 1. col. 746. d. Ne perdas cum impus Deus animam, & cum viris, &c. Caffiod. in hunc Pf. Ne fimul perdas cum impiis animam meam &c. Gr. My Cuναπολέσῃς μετὰ ἀσεβῶν τὴν ψυχήν με το &c.

>

. 10. Sic apud Auguft. & Caffiod. ac in vet. Pfalt. Parmen. verò ap. Auguft. 1. 3. to. 9. p. 2. col. 73. d. G ij

Ex Mf. Sangerm

52

VERSIO ANTIQUA.

Ex Ms. Sangerm. iniquitates funt: dextera eorum repleta eft muneribus.

11. Ego autem in innocentiam meam ingreffus fum: redime me, & miferere mei. 12. Pes enim meus ftetit in via recta: in ecclefiis benedicam Dominum.

HEBR.

dextera eorum repleta eft mune

ribus.

Ego autem in fimplicitate mea gradiar: redime me, & miferere mei.

Pes meus ftetit in recto: in ecclefus benedicam Domino.

legit: In quorum manibus delicta funt: dextera eorum impleta eft muneribus. Gr. Ων ἐν χερσὶν ἀνομίαι· ἡ διεξιὰ αὐτῶν βαλήθη δώρων.

#. 11. Auguft. in hunc Pf. col. 109. a. & 116. a. Ego autem in innocentia mea ambulavi, &c. ut fup, Caffiod. cum ver. Pfalt. Vulgate congruit. Græc. 'Eya de canaxia MY STOPE tur• Nulpwsai μs,, &c. Introit. miffe fer. 2. poft Domin. 2. Quadrag. redime me Domine, miferere mei. Mf, Alex. xúlpwoal μs Kuen, xxí. In Pfalt. Corb. &, &c. Ego autem in innocentiam meam ingr. fum : libera me,

VERSIO ANTIQUA.

Ex Ms. Sangerm. 1. Pfalmus David priufquam ungueretur. XXVI.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

Dominus defenfor vitæ meæ, à quo trepidabo?

2. Dum adpropinquant fuut edant per me nocentes carnes meas :

Qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati funt & ceciderunt.

3. Si confiftant adversùs me caftra, non timebit cor

meum.

Si exfurgat in me prælium, in hoc ego fperabo.

4. Unam petii à Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ:

VULGATA HOD.

Ominus inluminatio Dare meum, quem timebo?
Ominus lux mea, & falu-alus mea, quem timebo?
Dmea, & falus mea,

1. Pfalmus David priufquam fini-
retur. XXVI.
Ominus illuminatio mea, &

quem timebo?

VULGATA HOD.

tates funt: dextera eorum repleta

eft muneribus.

. HEBR. David. XXVII.

Ut videam voluntatem Domini, & protegi templum fanctum ejus.

11. Ego autem in innocentia mea ingreffus fum: redime me, &

miferere mei.

"

V. 12. Sic habetur ad Introit. miffæ fer. 2. poft Dom,
2. Quadrag. Sic etiam in Pfalt. Rom. & ap. Caffiod. In
Pfal. Coislin. ita Pes enim meus ftetit in viam re&tam :
in ecclefiis benedicam Domino. In Moz. Carnut. & Mediolan.
Pes enim meus ftetit in via recta, &c. ut in Vulg. In Corb.
Pes meus ftetit in via rella : in ecclefiis benedicam Domine.
Apud Auguft. in hunc Pf. col. 109. b. & 116. b. Pes
meus ftetit in rectitudine: in ecclefiis benedicam te Domine,
In Gr. Ὁ πᾶς με (Alex. Ο γὰρ τῆς με) ἔςη ἐν εὐθύτη
ἐν ἐκκλησίαις εὐλογήσω (ε Κύριε.

Dominus fortitudo vita mea, quem formidabo?

Cùm appropinquarent mihi maligni, ut comederent carnem meam :

12. Pes meus ftetit in directo: in ecclefiis benedicam te Domine.

Hoftes mei & inimici mei, ipfi impegerunt & ceciderunt.

Si fteterint adversùs me caftra, non timebit cor meum:

. 1. Ita Pfalt. Moz. cum Rom. Martianæi. In Rom. Fabri, & Corb. priufquam liniretur, ficut apud Caffiod. in hunc Pf. Apud Aug. in eund. col. 116 Ipfi David priufquam liniretur: at inf. 118. g. Hoc habet, inquit, titulus Pfalmi: Pfalmus David priufquam liniretur, boc eft, priufquam ungueretur. In Pfalt. Coislin. David priufquam leniretur. In Gr. To David To Tŷ xeisuvai. Mf. Alex. Ta Δαυίδ. Ald. & Compl. Ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, &c,

* Sic in Pfalt. Coislin. Rom. Corb. & Moz. Sic etiam Lucif. Calar. 1. de mor. pro Dei filio, p. 245. e. vel ap. 247. e. necnon Ambrof. de Incarn. to. 2. col. 719. d. Leonem M. ferm. 25. p. 8o. f. & Caffiod. in hunc Pf. Aug, verò in eund. fic legit: Dominus illum, mea, falutaris meus... Dominus protector, &c. Hieron, in Ifai. 52. .& 57. to. 3. col. 371. a. 421. a. Dominus illum. mea, 5 Salvator meus, quem timebo? Ap. S. Paulin. epift. 20. p. 113. a. Dominus illuminatio noftra, 5 falus noftra, quem timebimus? Græcè : Kuenos polioμós my, is Calúp μs, τίνα..... Κύριος ὑπερασπισὴς τῆς, &c.

. 2. Ita Ambr. 1. 1. de pænit. to. 2. col. 410. d. cum Aug. in hunc Pf. In Pfalt. Rom. Dum appropiant, &c. ut fup. Similiter ap. Lucif. Cal. 1. de mor. pro Dei fil. P. 245. vel 247. e. & apud Caffiod. Hieron. verò in Ifai. 5o. to. 3. 358. f. legit: Cum appropinquarent mibi qui affligebant, ut comederent carnes meas : & in Ezech. 5. col. 728. a. Cùm appropinquarent adversùm me qui affligunt me, ut comederent carnes meas. In Gr. Εν τῷ ἐγγίζειν ἐπ ̓ ἐμὲ κακῶντας, T& φαγεῖν... οἱ θλίβοντές με καὶ οἱ ἐχθροί με, ἀυτοὶ, &c. ut fup. *. 3. Pfalt. Rom. Fabri : Si consistant adversùs me caf

Si furrexerit contra me bellum, in hoc ego confidam.

Unum petii à Domino, hoc requiram, ut habitem in domo Domini omnibus diebus vita mea.

Dominus protector vitæ meæ, à quo trepidabo?

2. Dum appropiant fuper me nocentes, ut edant carnes meas:

Qui tribulant me inimici mei, ipfi infirmati funt & ceciderunt.

3. Si confiftant adversùm me caftra, non timebit cor meum.

Si exfurgat adversùm me prælium, in hoc ego fperabo.

4. Unam petii à Domino, hang requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ :

Ut videam pulchritudinem Domini, & attendam in templum ejus.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

Ut videam voluptatem Domini, & vifitem templum ejus.

tra... Si furgat in me prælium, in hoc, &c. Rom. Martianæi cum Coislin. Si infurgat in me pral. in hoc, &c. Lucif. Calar. 1. de mor. pro Dei fil. p. 245. vel 247. e. Si exfurgat adversùs me pral. in boc, &c. Auguft. in eund. Pf. col. 117. a. Si infurgat in me bellum, in hac ego, &c. & infra 120. b. e. Si exfurgat in me bellum, in hac, &c. Pfalt. Corb. Si exfurgat in me prælium, in hac, &c. Similiter hab. Carnut. in hac ego, &c. Ambrof. in Luc. 20. to. I. col. 1506. f. Vulgatæ fuccinit ad verbum. Cypr. verò epift. ad Fortunat. p. 267. e. fic legit: Si directa fuerint in me caftra... Si exfurrexerit fuper me bellum, in illud ego fperabo. Auct. 1. de promiff. p. 2. c. 17. col. 141. a. Si exfurgat in me bellum, in illud ego fperabo. In Gr. Eav αelahutαι ÉTÉμÈ TapsμCon... "Ear swarasy ex'iμe wóλεμος, ἐν ταύτῃ ἐγὼ ἐλπίζω.

~

.4. Itidem in Pfalt. Corb. Rom. verò cum Caffiod. hab. Únam petii... ut videam voluntatem Domini, & protegar à templo fanto ejus. Similiter in Moz. & Coislin. excepto uno in templo. In Carnut. Ut videam voluntatem Domini, & protegi templum ejus. Grad. miffæ fer. 6. Cinerum, voluptatem Domini, & protegar à templo fanito ejus. Hilar. in Pf. 121. p. 385. d. Unam petii... ut inhab... omnes dies... Ut videam delectationes Domini, & vifitem templum ejus. (Mf. Reg. ibid. 1. manu, voluntatem Domini, fecundâ dilectiones.) Ambrof. 1. de Ifa. c. 8. to. I. col. 382. d. & 1. de Jac. c. 7. p. 454. f. Unam petii... ut inhab... omnes dies vita mea: videam delectationem Domini, confiderem templum ejus fimiliter 1. 2. de interpel. Dav. c. 2. col. 641. d. & in Pf. 118. col. 1992.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

5. Quoniam abfcondit me in tabernaculo fuo: in die malorum protexit me in abfcondito tabernaculi

fui.

6. In petra exaltavit me : & nunc exaltavit caput meum fuper

inimicos meos.

[blocks in formation]

HEBR.

Abfcondet enim me in umbra fua in die peffima: abfcondet me in fecreto tabernaculi fui ;

In petra exaltabit me. Nunc quoque exaltavit caput meum fuper inimicos meos, qui funt in cir

cuitu meo i

Et immolabo in tabernaculo ejus hoftias jubili : cantabo & pfallam Domino.

Audi Domine vocem meam
& miferere mei

[ocr errors]

in&

Ne abfcondas faciem tuam à me ne declines in furore à fervo

tuo.

Auxilium meum fuifti: ne derelinquas me, & ne dimittas me Deus falvator meus.

Pater enim meus & mater mea dereliquerunt me: Dominus autem collegit me.

. 5. Pfalt. Rom. & al. vet. unà cum Caffiod. Vulgatæ favent. Auguft. verò in hunc Pf. col. 1 17. b. 122. g. 123. a. b. d. e. Quoniam abfc. me in tabernaculo fuo in die malorum meorum protexit me in abfc. &c. Similiter in Pfalt. Mediolan. malorum meorum. Item Græcè : "OTI... & oxun autỡ ở vμépa xanŵv μr• s'onétacé μe ¿v, &c. με #.6. Pfalt. Moz. In petra exaltabit me : 5 nunc ecce exaltabit... Circuibo, & immolabo in tab. ejus hoftiam jubilationis, &c. Rom. nunc autem exaltavit... Circuibo, & immolabo..... hoftiam jubilationis, &c. Coislin. & Mediolan. 5 nunc ecce exaltavit... & immolavi heftiam jubilationis, &c. Similiter in Corb. & Carnut. hoftiam jubilationis. Hilar. in Pf. 133. col. 465. e. In petra exaltafti me: & in Pf. 65. col. 174. e. Circuivi, immolavi... hoftiam jubilationis. Auguft. in hunc Pf. col. 117. c. In petra exaltavit me : & nunc ecce exaltavit... Circuivi, & immolavi... hoftiam jubilationis : cantabo & pfallam Domino : at infra col. 123.

Oftende mihi Domine viam tuam, & deduc me in femita recta propter infidiatores meos.

12. Ne tradideris me in animas Ne tradas me anima tribulanNOTE AD VERSION EM c. nifi quòd habet, & ut videam : at epist. 29. to. 2. col. 905. d. e. Unam petivi à..... omnes dies... & videam delectationes Domini, & confiderem templum ejus : & l. de fide Refurrect. col. 1170, d. Unam petivi... omnes dies... videam voluptatem Domini : & l. 5. de fide, col. 566. c. Ut videam voluptatem Domini; non pauci tamen Mfs. ibid. voluntatem. Hieron. in Ifai. 2. & 54. to. 3. col. 21. f. 392. b. Unum petivi à Domino, boc requiram... omnes dies vita mea: fimiliter in Ezech. 42. col. 1003. d. fed addit : Ut videam jucunditatem Domini, & vifitem templum fanczum ejus : & in Ecclesiast. c. 7. to. 2. col. 757. c. ait : Quod nos folemus abfolutè & neutraliter appellare... Hebræi feminino genere pronunciant: ficut in Pf. Unam petii à Domino, hanc req. pro eo quod eft, unum. Græcè : Mlav ЯTHάμи.... TAÚTиr Ex(low, &c. Aug. in hunc Pf. col. 117. b. 122. f. Unam petii... omnes dies vita mea: Ut contempler delectationem Domini, & protegar templum ejus: at ep. 1 30. to. 2. col. 387. g. ut habitem in domo Domini omnes dies... Ut contempler delectationem Dei, & vifitem templum ejus: & tract. 3. in Johan, to. 3. p. 2. col. 3 12. e, ut inhabitem... per omnes dies... Ut contempler delectationem Domini: item ferm. 37. to. 5. col. 193. g. per omnes dies, &c. Apud Lucif. Calar. 1. de morien. pro Dei filio, p. 245. e. ut inhab. in domo Dei per omnes dies vita mea. Apud Cypr. epift. ad Fortun. p. 267. c. in domo Domini per omnes dies, &c. In Gr... τg κάτοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας... Τῷ θεωρεῖν με τὴν τερανότητα Κυρίε, καὶ ἐπισκέπτεται τὸν vair duty. Mf. Alex. cum edd. Ald. & Compl. Tèv vair τὸν ἅγιον αυτῷ.

53

VERSIO ANTIQUA.

in tabernaculo in die malo-
5. Quoniam abfcondit me Ex Ms. Sangerm¿
rum: protexit me in abfcondi-
to tabernaculi fui.

nunc autem exaltavit caput
6. In petra exaltavit me:
meum fuper inimicos meos.

[blocks in formation]

& mater mea dereliquerunt
10. Quoniam pater meus,
me: Dominus autem adfump-
fit me.

mine in via tua : & dirige me
11. Legem mihi ftatue Do-
in femita recta propter inimi-

cos meos.

12. Ne tradideris me in

ANTIQUA M.

f. 124. g. & nunc exaltavit... circumivi, &c. Et verò
Hieron. epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 634. b. ad
hoc, nunc ecce, ait : fed ecce fuperfluum eft. Caffiod.
in eund. Pf. nunc autem exaltavit... Circumibo, 5 immola-
bo... hoftiam jubilationis, &c. ut in textu. In Græco: 'Er wé-
Juoa... buslar anarayμs acoμal, & faxes, &c. Aquila,
τρᾳ ὕψωσέ με· καὶ νῦν ἰδὲ ὕψωσε τὴν κεφαλήν με... ̓Εκύκλωσα,
sera йxepaμ edd. Ald. & Compl. tucíar at
કે
νέσεως καὶ ἀλαλαγμῷ.

.7. Concordant Aug. & Caffiod. ut & vet.Pfalt. In Corb. miferere mihi. A Gr. abeft ad te, præterquam à Mf. Alex.

. 8. Ita Brev. Moz. habet. Pfalt. verò Corb. Carnut.
Rom. & Coislin. cum Miff. Rom. ad Introit. miflæ fer.
3. poft Dom. 2. Quadrag. Tibi dixit... quafivi vultum
in hunc Pf. col. 117. e. 125. d. Apud Caffiod. in eund.
tuum : vultum tuum Domine requiram. Itidem August.
Pf. Exquifivi vultum tuum, vultum tuum Dom. &c. Psalt.
Mediolan. Dominum requiram : exquifivit te vultus meus.
Ambrof. verò 1. de apol. Dav. to. 1. col. 699. c. Vultum
tuum Domine requiram. Hieron. epift. ad Sun. & Fretel.
to. 2. col. 634. c. exquifivit te facies mea: tum addit: Pro
fuperius. In Gr. tamen hod. ECUτNCα TO @рóówπÓV Co. To
quo in Græco pofitum, quæfivit te facies mea; fed melius
póswór Co Kue (Thow. Sic etiam in Pfalt. Ethiop. &
Arab. Apud Symm. CE ESTEL TO @póswór us. In edd. Ald.
& Compl. Κύριον ζητήσω· ἐξεζήτησέ με τὸ πρόσωπόν με.

.9. In Pfalt. Moz. & Rom. 5 ne declines, &c. exinde
in Mozarab. Adjutor meus es tu Domine: ne der. &c. In
Similiter apud Ambrof. epift. 36. col. 929. c. Adjutor
Coislin. Nec declines..... Adjutor meus es tu ne der. &c.
Neque declines... Adjutor meus efto. Apud Auguft in eund.
meus es tu ne, &c. ut fup. Apud Caffiod. in hunc Pf.
Pf. col. 117. f. Ne avertas vultum tuum à me: ne decli-
faciem tuam à me, &c. ut in Vulg. Innoc. I. epift. 30.
nes... Adjut. meus efto, &c. at inf. col. 125. d. feq. Ne avertas
añosPERNS TO POWTÓR Co a que μn (Ald. & Compl.
p. 897. c. Adjutor meus efto, &c. In Gr. Mù
μn) exxairns... Bondos μs yere μn... • DEOS · CWTÚP Mr.
ἀποτρέψῃς
. 10. Sic in Gr. ut & apud Aug. & Caffiod. in hunc Pf.
. 11. Auguft, & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Moz.
Corb. & Coislin. Legem mihi conftitue... in femita rella,
&c. Rom. pariter hab. conftitue; paulò verò poft, in femi-
tam reclam. Carnut. in femita rella: fic etiam hab. Vulg.
ipfa in Mfs. Colb. Carnut. Germ. & Gal. Græc. Nouols-
τησόν με Κύριε... ἐν τρίβῳ εὐθείᾳ, &c. al. deeft Κύριε.

Conc. to. I.

. 12. Pfalt. Carnut, Ne tradid, in manibus, Mozarab

* In boc Mf, dee à, fed folo

« ZurückWeiter »