Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Ex Ms. Colbert.

EVANG. SEC. JOANNEM. Cap. XVI.

VULGATA NOVA.

468

VERSIO ANTIQUA.

15. Omnia quæcumque habet Pater, mea funt. Propterea dixi quia de meo accipiet, & annuntiabit vobis.

16. Ecce modicum, & jam non videbitis me: & iterum modicum, & videbitis me: quoniam vade ad Patrem.

17. Dixerunt ergo difcipuli ejus ad invicem : Quid eft hoc, quod dicit nobis: Modicum, & non videbitis me: & iterum modicum, & videbitis me: & quia ait, Vado ad Patrem meum?

[blocks in formation]

Hilarius 1. 2. de Trin. 805. e. Ille me honorificabit: quia de
meo fumet: at 1. 8. Ille me bouorif. quia de meo accipiet. Iti-
dem Victorin. Afric. 1. 4. cont. Ari. p. 285. a. fupra ve-
rò, l. 1. p. 257. c. .... ex meo accipiet, & nunciabit vobis.
Tertul. 1. contr. Prax. p. 856. b. hæc fola, de meo fumet.
Ambrof. I. 3. de Spir. 5. col. 656. f. 666. b. 689. b. Ille
me clarificabit : quia de meo accipiet, & annuntiabit vobis.
Similiter S. Leo ferm. 73. & 74. pp. 156. a. & 157. f. &
Maximin. apud Auguft. ubi fup. Vigil. Tapf. 1. 10. de
Trin. hæc habet: Hic de Patre procedit, de meo acce-
pit.
. 15. Ita ferunt Mfs. omnes, præter Cantabr. in quo
fic: Omnia quæ habet Pater, mea funt. Propter hoc dixi: quo-
niam, &c. ut fup. Græcum textui confonat. Tertul. 1.
contra Prax. p. 852. a. Omnia Patris, mea funt. Hilarius
in Pf. 131. & 138. col. 456. e. 512. b. Omnia quæ Fa-
tris funt, mea funt: itidem 1. 2. & 8. de Trin. 793. d.
978. d. 979. a. ita etiam 1. 9. 1004. b. & 1033. a. nili
quod addit, Propterea ( five Et ideo ) dixi: De mes acci-
piet: & 1. 8. 959. b. Omnia quæcunque babet Pater, mea
fun. Propterea dixi: De meo accipiet, & annuntiabit vobis.
Itidem S. Leo, fer. 73. & 74. pp. 156. a. 157. f. Sic etiam
Victoria. Afr. 1. 3. & 4. cont. Arium, pp. 277. f. 285.
a. necnon Ambrof. I. 3. de Spir. S. col. 615. b. 652. b.
656. f. idem Ambrof. I. de fuga fæculi, c. 4. col. 428.
b. legit: Omnia quæ Pater babet, mea funt: fimiliter l. 2. in
Lucam, col. 13 14. þ. & 1. 2. 3. 4. & 5. de fide, 477.
c. 480. a. 516. d. 520. d. 537. e. 594. a. & alibi; ficque
rurfus cum eo Victorin. Afr. 1. 1. cont. Arium, pp. 257. c.
269. e. 276. h. fecus 1. 4. p. 287. h. ubi, Omnia quæ baber
Pater, ego habeo, Zeno Veron. 1. 2. tr. 6.
P. 154. O-
mnia quæcunque haber Pater, mea funt. Nec aliter August.
in Joh. 11. to. 3. col. 622. d. polito qua, pro quæcunque.
Ambrofiaft. 234. f. Omnia qua habet Pater, mea funt ; &
mea, Patris: & infra, 239. b. Omnia Patris, mea funt ; 5
mea omnia, Patris. Caffiod. in Pf. 2. p. 18. c. Omnia qua
Pater habet, mea funt ; & omnia Patris mea funt. Auct.
quæft. ex utroque Teft. q. 125. col. 135. c. Omnia qua
Patris funt, mea funt ; & quæ mea funt, Patris funt : & in-
fra: Et ideo dixi: De meo accipiet : quia omuia qua Patris
funt, mea funt: paulòque post: Adjecit, inquit, Filius ho-
minis, dicens: Et omnia qua mea funt, Patris funt. Vide
infra, c. 17. v. 10. ubi fimilia referuntur.

"

15. Omnia quæcunque habet Pater, mea funt. Propterea dixi: quia de meo accipiet, & annur

tiabit vobis.

16. Modicum, & jam non videbitis me : & iterum modicum, & videbitis me: quia vado ad Patrem.

17. Dixerunt ergo ex difcipulis ejus ad invicem: Quid eft hoc, quod dicit nobis: Modicum, & non videbitis me: & iterum modicum, & videbitis me, & quia vado ad Patrem ?

18. Dicebant ergo: Quid eft hoc, quod dicit, Modicum? nefcimus quid loquitur:

19. Cognovit autem Jefus, quia volebant eum interrogare, & dixit eis: De hoc quæritis inter vos quia dixi, Modicum, & non videbitis me : & iterum modicum, & videbitis me.

20. Amen, amen dico vobis: quia plorabitis, & flebitis vos, mundus autem gaudebit: vos autem contriftabimini, fed triftitia veftra vertetur in gaudium.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

*. 16. Mf. Corb. Modicum, 5 jam non videbitis me : & iterum modicum, 5 videbitis me ; reliqua defunt. Cantabr. Pufillum, & non me videbitis : & iterum pufillum, & videbitis me; nec plura. S. Germ. verò, Foffat. S. Gat, &c. Vulgate accinunt. Gr. Mixporty & Decopεité μe my wári μικρὸν, καὶ ὄλεθέ με· ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς, &c. Mis. quidam ferunt, exéli Dewрeïté μe" & à plerifque abest . . 17. M. Maj. Mon. Dixerunt ergo difcipuli ejus ad invicem: Quid eft hoc, quod dicit nobis: Modicum, &c. ut in Vulgata. Corb. Dixerunt ergo ex difcipulis ejus ad invicem: Quid eft quod dicit nobis: Modicum, &c. ut in Vulg. à qua Foffat. S. Germ. S. Mart, & S. Gat, nil differunt,

21. Mulier cùm parit, triftitiam habet, quia venit hora ejus cùm autem pepererit puerum, jam non meminit preffuræ propter gaudium, quia

:

natus eft homo in mundum.

22. Et vos igitur nunc quidem triftitiam habe

nec etiam Cantabr. nifi quòd conftanter habet Pufillum,
pro Modicum; & addit ego, ante vado. Ita quoque Græ
cum habet, nifi excipias verbum Bewpeite, pro 1. videbi
tis ; fed al. öféðe à Mss. etiam quibusd. abest ¿yw, ante
vado.

. 18. Mf. Corb. Dicebant igitur : Quid eft boc, Modi cum? nefcimus quid loquitur. Cantabr. adhuc fimplicius: Quid eft hoc, Pufillum? nefcimas quid dicit, omittens Dicebant ergo, & quod dicit. S. Mart. Dicebant ergo..... quod dicit nobis, &c. ut in Vulgata, cui fuffragantur cæteri, non refragante Græco. A Mis. tamen quibufdam abfunt priora verba "Exeyev ; ficut ab aliis paulò poft, rd.

2

#. 19. Mf. Corb. concordar in omnibus cum textu Colbert. S. Germ. verò, S. Mart. & Maj. Mon. cum Vulgata; quibus etiam accedunt Foffat. & S. Gat, nifi quòd iste habet conquæritis, pro quæritis; ille addit vobis, poft dixi. Cantabrig. Cognovit Jefus, quoniam volebant eum interrogare de boc, & dixit illis : De boc quæritis in invicem quoniam dixi, Pufillum, & non me videb. & iterum pufillum, &, &c. Græcum Vulgate favet: fed Mfs. quidam tollunt, poft Cognovit.

<

. 20. Mf. Corb. Amen.... quoniam vos flebitis, lugebitis, mundus autem gaud. vos contriftamini, fed triftitia veftra in gaudium veniet. Cantabr..... quoniam plorabitis, & plangetis vos mundus autem gaud. vos triftitiam habebitis, fed triftitia veftra in gaudium transferetur. Maj. Mon. & S. Mart. convertetur in gaudium; reliqua ut in Vulg. cui favent Foffat. S. Germ. & S. Gat. Gr. Oт! μнαÚCETе, Oриνήσετε ὑμεῖς, ὁ δέ... ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεθε, ἀλλ' ἡ λύση vμår eis xapar ysrúsetai. Tertul. 1. de fpectac. c. 28. p. 219. c. faculum gaudebit: vos triftes eritis: & 1. de idol. c. 13. p. 243. d. ac de coron. mil. c. 13. p. 293. b. Saculum gaud, vos verò lugebitis. Cypr. 1. de mortal. p. 230. b. & epift. ad Fortunat. p. 268. b. Amen, amen dico vobis: quoniam vos plorabitis, & plangetis, faculum autem gaudebit: vos triftes eritis, fed triftitia veftra in lætitiam veniet.

. 21. Mf. Corb. Mulier cùm parit, triftitiam habet, S quia venit dies ejus: cùm autem pepererit puerum, jam non meminit pressura..... quia natus eft homo in hunc mundum. Cantabr. quoniam venit dies ejus : cùm autem pepererit infantem, jam non meminit triftitiæ..... quia natus eft homo in bunc mundum. Foffat. jam non meminit triftitia... quia natus eft homo in boc mundo ; priora ut in Vulgata, cui accinunt in omnibus cæteri, fi exceperis peperit, quod eft in Mf. S. Mart. In Græco fic : Η γυνή ὅταν τίτλῃ, λύπην ἔχε ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήζῃ τὸ παιδίον, ἐκ Te μrumored tûs baiews, &c. ut in Vulgata. Mfs. quidam, pro τίκλῃ , ferunt τίκ7ε ; pauloque poft alii ἡμέρα, pro ὥρα : & λύπης, pro θλίψεως. Ambrof. in Pf. 47. col. 940. d. legit: Mulier cùm parturit, triftitiam habet, quia venit dies ejus : cùm autem pepererit puerum, jam non meminit triftitia propter gaudium, quia natus eft homo in hoc mundo: fimiliter habet 1. 10. in Luc. 1509. c. excepta voce bora, pro dies; & puerum, quem omittit.

21

#. 22. Mr. Corb. textui Colb, congruit, excepto vere

[ocr errors]

Cap

VULGATA NOVA.

tis, iterum autem videbo vos, & gaudebit cor veftram : & gaudium veftrum nemo tollet à vobis. 23. Et in illo die me non rogabitis quidquam. Matth. Amen, amen dico vobis: fiquid petieritis Patrem 7. 7. in nomine meo, dabit vobis.

21.22.

Marc. II.24.

24. Ufque modò non petiftis quidquam in nomine meo : Petite, & accipietis, ut gaudium ve Luc. 11. ftrum fit plenum.,

9.

25. Hæc in proverbiis locutus fum vobis. VeSup. 14. nit hora, cùm jam non in proverbiis loquar voJac. I. bis, fed palàm de Patre annuntiabo vobis :

13.

5.

26. in illo die in nomine meo petetis : & non dico vobis quia ego rogabo Patrem de vobis :

27. ipfe enim Pater amat vos, quia vos me amaftis, & credidiftis quia ego à Deo exivi.

28. Exivi à Patre, & veni in mundum : iterum relinquo mundum, & vado ad Patrem.

29. Dicunt ei difcipuli ejus : Ecce nunc palàm loqueris, & proverbium nullum dicis :

30. nunc fcimus quia fcis omnia, & non opus

VERSIO ANTIQUA

terum autem videbo vos, & gaudebit cor ve- Ex Ms. Colberò. ftrum: & gaudium veftrum nemo tollet à vobis.

23. Et in illa die me non interrogabitis quidquam. Amen, amen dico vobis: quoniam fi quid petieritis à Patre in nomine meo, dabit vobis.

24. Ufque modò non petiftis quidquam in nomine meo: Petite, & accipietis, ut gaudium veftrum fit impletum.

[ocr errors]

25. Hæc in proverbiis locutus fum vobis: fed veniet hora, cùm jam non in proverbiis loquar vobis, fed palàm de Patre manifestabo vobis:

26. in illa die in nomine meo petetis : & non dico vobis quia rogabo Patrem t

27. ipfe enim Pater amat vos, quià vos me amatis, & creditis quia ego à Deo exivi.

28. Exivi à Patre, & veni in hunc mundum: iterum relinquo hunc mundum, & vado ad Pa

trem meum.

29. Dicunt ei difcipuli ejus: Ecce nunc palàm loqueris, & proverbium nullum dicis:

30. nunc ergo fcimus quia omnia nosti : non

bo auferet, pro toller. Cantabrig. ita incipit: Et vos ergo munc quidem triflitiam habebitis ; reliqua verò hab. ut in textu. S. Mart. fimiliter habebitis; & initio, Et vos igitur, ut cæteri omnes. Gr. Καὶ ὑμεῖς ἦν λύπην μεν νῦν ἔχετε, &c. Hilar. in Pf. 60. col. 144. f. Nunc quidem trift. habetis, rurfum autem videbo vos, & lætabitur cor veftrum: 5 gaudium veftrum nemo tollet à vobis. Ambrofius 1. 10. in Luc. col. $509. c. Er vos modò quidem triftitiam habetis, iterum autem videbo vos, gandebit cor veftrum. Cypr. 1. de mortal. . p. 230. b. iterum videbo vos, & gaudebit cor veftrum: T gaud, veftrum nemo auferet à vobis.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. 23. Mf. Corb. textui Colb. confonat, deleta voce quoniam. Cæteri conveniunt cum Vulgata, his exceptis, nempe in Cantabr. Et in illo die me non rogabitis nibil ; in S. Mart. me non interrogabitis quicquam ; in Follat, me non rogatis quidquam in S. Germ. me non rogatis, absque quidquam; fubinde in S. Gat. fi quid petieritis à Patre meo in s in Maj. Mon. fi quid petieritis Patri meo in. Græc. Kai a ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἐμὲ ἐκ ἐρωτήζελε ἐδέν... ὅτι ὅζα ἂν αἰ ζήουτε τὸν Πατέρα ἐν τῷ, &c, al. ὅτι ἐάν τι, al, o τι ἀν, al. av. Hilar. in Pf. 60. col. 145. a. In illa die me non rogabitis quidquam. Ambrof. in Pf. 40. col. 882. c. d. Amen, amen dico vobis: fi quid petieritis à Patre in nom. meo dabit vobis. Itidem Auct. quæft. N. T. q. 93. col. 84. e. Vigil. autem Tapf. 1. 2. de Trin. p. 777. a. omnia quacunque petieritis à Patre in nom. meo, dabit vobis.

>

.

:

. 24. Textui Colb. concinunt Mfs. Corb. & Foffat. S. Germ. verò, S. Mart. S. Gat. & Maj. Mon. Vulgatæ. Cantabr. folus Ufque nunc nibil petiftis in..... Petite... ut gandium veftrum repletum fit. Gr. Ews apli 81⁄2 Tú Cale & Je ψ... Αἰτεῖτε, πλ..... ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἢ πεπληρωμένη. Autor quæft. N. T. q. 93. col. 84. e. Ufque modò non petiftis quidquam in nomine meo. Petite, & accipietis: at part. 2. q. 26. col. 150. b. Ufque modò nihil petiftis in nom. meo. Petite, & ego faciam. Itidem Ambrofiafter col. 234. b. fed infra, col. 256. c. Petite, & accipietis. Sic etiam Tertul. I. de orat. c. 9. p. 182. a. & l. de bapt. p. 393. a.

. 25. Mf. Corb. Hæc proverbiis locutus fum vobis: fed veniet hora, &c. ut in Vulg. cui Foffat. S. Germ. Cantabr. &c. confonant ad verbum, nifi quòd Cantabr. habet in pala, pro palàm. Gr. appиcia & paulò fup. am exe7α, fed venit: à Mfs. tamen pluribus abest ama. Hilar. in Pf. 127. col. 427. e. legit: Veniet hora, ut jam non in proverbiis loquar vobis, fed palàm de Patre annuntiem vobis. Hieron. I. 3. in epift. ad Eph. to. 4. col. 405. f. Venit bora, quando nequaquam vobis in proverbiis loquar, fed confidenter de Patre annuntiabo vobis. Auguft. l. 1. de Trin. to. 8. col. 763. b. Hac vobifcum locutus fum in fimilitudinibus. Veniet bora, quando jam non in fimilitudinibus loquar vobis, fed manifeftè de Patre nunciabo vobis: in hunc verò locum, cum Vulgata concinit, addito tantùm meo, post Pa

tre.

*. 26. Mf. Corb. in illa die in nomine meo peretis... quia ego rogabo Patrem propter vos. Cantabr. in illa die in nomine meo petetis..... quoniam ego rogabo Patrem meum de vobis. S. Germ. illo die in nomine meo petetis, &c. ut in Vulg. cum qua conveniunt cæteri, nifi quòd Foffat, habet petitis, Gr. airиoss, &c. ut in Vulgata. Auguft. l. 1. de Trin. to. 8. col. 763. b. illa die in nom. meo petetis: & non dico vobis quia ego rogabo Patrem: ipfe enim, &c. Similiter habet Au

[ocr errors]

&tor quæft. N. T. q. 91. col. 81. d. omiffo de vobis. Hilar verò l. 6. de Trin. col. 899. f. non dicam vobis quoniam egð rogabo Patrem pro vobis.

. 27. Mfs. Corb. ipfe enim Pater amat vos, qui vos me amatis, creditis quia ego à Deo Patre exivi, & veni, &Cs de v. feq. non repetito, Exivi à Patre, S. Gat. quia vos me amatis, creditis quia ego à Deo exivi à Patre, & veni, &c. Maj. Mon. amaftis, & credidiflis quia ego à Patre meo à Deo exivi, veni, &c. Foffat. ipfe enim Pater diligit vos, quia vos me diligitis, creditis quia ego à Deo exivi. Cantabrig. ipfe enim Fater diligit vos, quia vos me dilexiftis, & credidiflis quoniam ego à Patre exivi, veni, &c. S. Gerin. & S. Mart. Vulgatæ confonant; ficut & Græcum, in quo pixét, & πepinиxale, pro amat, & amaftis. Mis, tamen quidam, verbo or, exivi, fubdunt j üw. Hilar. 1. 6. & 9. de Trin. col. 899. f. 1002. f. legit ipfe enim Pater amat vos, quoniam vos me amatis, creditis quoniam ego à Deo exivi. Concinit Auguft. 1. 1. de Trin. to. 8. col. 763. c. nifi quòd habet, amaftis, & credidiftis. Auctor 1. de quæft. N. T. q. 91. col. 81. d. ipfe enim Pater diligit vos, quia vos me diligitis, & creditis quia à Deo exivi. Itidem Ambrof. tract. in Pl. 36. col. 797. b. ipfè ením Pater diligit vos, quia vos me diligitis.

#. 28. Mf. Cantabr. verbis extremis verfus præced. quoniam ego à Patre exivi; statim fubdit: & veni in hunc mund. iterum dimitto bunc mund. 5 vado ad Patrem. Corb. S. Gat. & Maj. Mon. fimiliter non repetunt initio huj. . Exivi à Patre; fed verba hæc, & veni in mundum, Corb. in hunc mundum, adjungunt verfui antecedenti; reliqua verò habent ut in Vulg. Contra Foffat. habet, Exivi à Patre, & ver ni in hunc mundum, &c. ut in Vulgata. S. Mart. pariter, Exivi à Patre, 5 veni in mundum : 5 iterum, &c. ut in eadem Vulg. à qua nil differt S. Germ. Ita quoque in Græco eft; fed à Mis. quibufdam abfunt priora verba, 'Exor Tapà Tô Пarρós. Hilar. l. 6. & 9. de Trin. col. 899. f. & 1002. f. poft ultima verba verfus antecedentis, quoniam à Deo exivi, ftatim fubjicit, & à Patre veni in hunc mundum. Ambrof. 1. 3. de Spir. S. col. 625. b. De Patre proceffi, veni in hunc mundum : & l. 2. de fide, col. 481. e. Exivi à Patre, & veni in mundum : iterum relinquo mundum, & vado ad Patrem. Eadem refert Auguftin. I. 1. de Trin. col. 763. c. præter in hunc mundum. Victorin. Afr. 1. 1. contra Ari. p. 257. d. Exivi à Patre, & veni in mundum. Auctor 1. de quæft. N. T. q. 91. col. 81. d. Exivi enim à Patre, & veni in hunc mundum : iterum relinquo &c. & infra, ecce iterum relinquo, &c. Synod. adv. tragod. Iren. c. 225. Exivi à Patre, & veni in hunc mund. iterum relinquo hunc mundum, & vado ad Patrem.

. 29. Ita ferunt Mfs. Corb. S. Germ. S. Gat. S. Mart. & Maj. Mon. quibus accedit Foffat. deleta voce ejus, post discipuli. Cantabr. habet: Dicunt illi difcipuli ejus: Ecce nunc in palàm loqueris, &c. ut fup. nec abfimile Græcum eft. Hilar. 1. 6. de Trinit. col. 901. a. legit : Dicunt ei difcipuli ejus: Nunc palàm loqueris, & proverb, nullum dicis. Auct. verò quæft. N. T. q. 91. col. 81. d. g. textui Colbert. congruit.

. 30. Mf. Corb. munc fcimus quia omnia nofti, 5 non opus eft tibi ut quis te interroget: in hoc dixi vobis, quia à Deo exivi. Cantabr. nunc cognovimus quia fcis omnia, & non opus babes ut aliquis te interroget ; in hoc credimus quo

VERSIO ANTIQUA.

Es Mf. Colbert, opus eft tibi ut aliquis te interroget: fed credimus quia à Deo exifti.

VULGATA NOVA

eft tibi ut quis te interroget: in hoc credimus quia

à Deo exifti.

31. Refpondit eis Jefus : Modò creditis? 32. Ecce venit hora, & jam venit, ut difpergamini unufquifque in fuam regionem, & me folum relinquatis: & non fum folus, quia Pater mecum eft.

33. Hæc locutus fum vobis, ut in me pacem habeatis. In hoc autem mundo tribulationem, & preffuram habebitis : fed gaudete, quoniam ego vici mundum. *

niam à Deo exifti. Foffat. S. Germ. S. Gat. &c. Vulgate accinunt, nec refragatur acum, nifi quod habet Xpelar xeis, pro non opus eft tibi: Mf. etiam unus initio fert wwxa, pro odaw. Hilar. 1. 6. & 9. de Trinit. col. 902. a. 1002. e. nunc ergo fcimus quia nofti omnia, non babes neceffe ut aliquis te interroget: in hoc credimus quia à Deo exifti. Auct. quæft. N. T. q. 91. col. 81. d. munc fcimus quia fcis omnia, & non opus eft tibi, &c. ut in Vulg. & inf. col. 82. a. nunc fcimus quoniam nofti omnia, de

&c.

quo

. 31. Confonant Mfs. omnes, præter Corb. in eft eis. Græc. textui favet.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

Ex Mf. Colbert. I.

. 32. Mf. Corb. Venit bora, & jam venit, ut difpergamini unufquifque in fua, & me folum relinquatis, &c. ut fup. Cantabrig. Ecce venit bora, & venit, ut difpergamini unufquifque in fua, 5 me folum dismittatis : 5 non fum folus, quoniam, &c. Cæteri concordant cum Vulgata, nifi quòd S. Germ. habet, me folum relinquetis; Maj. Mon. & verò contractius, fed mendosè, ut relinquetis. Gr. 'I^s' έρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐλήλυθεν, ἵνα σκορπιθῆτε ἕκαςος εἰς τὰ ίδια η • sμÈ μovor apуTE, &c. ut fup. Mfs. quidam omittunt ur, al. integram pericopen ruv Exuber. Hilar. in Pf. 138. col. 516. c. legit: Ecce venit hora, ut difpergatur unufquifque veßrum, me folum relinquatis: fed non fum folus, quoniam Pater mecum eft: at 1. 9. de Trin. col. 1003. a. Ecce venit hora, & nunc venit, ut difpergatur unufquifque in fua, 5 me folum relinquatis : fed, &c. ut fup. Ambr. in Pf. 38. col. 845. f. 846.a. Ecce venit bora, ut difpergamini unufquifque in fua, & me folum relinquatis : fed non fum folus, &c. ut fup. itidem in Pf. 118. col. 977. f. & 980. f. nifi quòd ultimo loco legat, Ecce jam venit : at epist. 26. col. 896. f. Ecce venit hora, jam venit, ut, &c. & 1. de interp. Dav. c. 4. col. 643. e. Ecce venit bora, ut me folum relinquatis :

31. Refpondit eis Jefus : Modò creditis?

32. Ecce venit hora, & jam venit, ut difper- Matb. gamini unufquifque in propria, & me folum re- 26.31. linquatis: & non fum folus, quia Pater mecum

14.27.

eft.

33. Hæc locutus fum vobis, ut in me pacem habeatis. In mundo pressuram habebitis : sed confidite, ego vici mundum.

fed non fum folus, &c. & l. 1. de Abr. c. 8. col. 306. c. folum me relinquetis: & non fum folus, quia, &c. fimiliter in Pf. 39. col. 863. b. & l. 2. in Luc. col. 1285. f. & non fum folus : & in Pf. 43. col. 900. c. quoniam folus non fum, quia, &c. at 1. 2. in Luc. col. 1312. f. fed non fum folus, Pater enim mecum eft. Auguft. in Joh. 5. to. 3. col. 464. e. Ecce veniet hora, ut unufquifque difcedat ad fua,

me folum relinquatis : fed non folus fum, quia Pater mecum eft.

CAPUT

V. 33. Mf. Corb. concordat cum textu Colbert. excepto quòd omittit tribulationem, S. Contra Cantabr. habet: In mundo tribulationem habebitis: fed animæqui eftote, ego vici mundum. Foffat. & Maj. Mon. In mundo preffuram habetis: fed confidite, ego vici mundum. S. Germ. S. Gat. & Maj. Mon. confidite, quia ego vici mundum. Ms. S. Mart. & Græcum, Vulgate confonant. Cyprianus 1. de bono bapt. p. 251. a. legit: Hac locutus fum vobis, ut in me pacem babeatis. In mundo autem preffuram habebitis : fed fidite, quoniam ego vici mundum : & epift. ad Fortunat. p. 268. b. & 1. 3. Teftim. p. 306. a. In fæculo autem pressuram habebitis : fed fidite, quoniam ego vici fæculum. Hilar. 1. 9. de Trinit. col. 1003. c. Hac locutus fum vobis, ut in me pacem habeatis. In hoc autem fæculo tribulationem habebitis : fed animaqui eftote (al. animi aqui eftote, al. animaquiores eftote) quià vici ego mundum : & in Pf. 143. col. 553. f. ego enim vici mundum. S. Leo epift. 2. p. 206. c. Hac locutus fum vobis, ut in me pacem habeatis. In hoc autem mundo tribulationem habebitis fed bono animo eftote, quia ego vici mundum. S. Paulin. epift. 38. p. 234. a. conftantes eftote, quia ego vici mundum. Auguftinus in Pfal. 21. to. 4. col. 105. a. gaudete, quoniam ego vici faculum. Græc. JapCsite, yw, ἐγώ,

&c.

VERSIO ANTIQUA.

Ec locutus eft Jefus : & elevavit oculos

in coclum, & dixit: Pater, venit hora,

clarifica filium tuum, ut filius tuus clarificet te: 2. Sicut dedifti ei poteftatem omnis carnis, ut omne, quod dedifti ei, det illis vitam æternam. 3. Hæc eft autem vita æterna : Ut cognofcant

X VII.

V. I. M. Corb. Hac locutus eft Jefus : & levavit oculos fuos in cælum, & dixit: Pater... ut filius clarificet te. Cantabr. Hac locutus eft Jefus : & adlevans oculos fuos in cælum, dixit: Pater, venit bora, glorifica..... ut filius honorificet te. Foffat. Pater, ecce venit hora; cætera ut in Vulg. cui accinunt alii omnes. Græcum textui Colb. confonat, nam SóEacor... okán, tam clarifica... clarificet, quàm bonorifica... honorificet, interpretari poffunt. Ut enim ait Auguftinus fup. in hæc verba, cap. 16. . 14. ille me clarificalit: Verbum Græcum dedos, alius clarificabit, alius glorificabit, Latini interpretes in fua quifque translatione pofuerunt: quoniam ipfa quæ Græcè dicitur 6a, unde dictum eft verbum Scžá4, claritas interpretatur, & gloria. Gloriâ namque fit quifque clarus, & claritate gloriofus: ac per hoc quod utroque verbo fignificatur, idipfum eft. Mfs. quidam ferunt, érdes 785 oplanμss... εime, pro swipe T85..... y tie & alii fub fin. delent or, poft filius. Hilar. in Pfal. 2. n. 31. col. 43. 2. legit: Pater, venit hora, honorifica filium tuum, ut filius tuus honorificet te: itidem in Pf. 137. col. 5co. b. & l. 9. de Trin. col. 1003. d. lib. verò 3. col. 812. c. d. clarifica... clarificet. Ita etiam habet Ambr. 1. 4. Hex. col. 65. b. & 1. de Noe. c. 5. col. 232. c. & l. 4. & 5. de fide, col. 486. d. 557. f. & epift. 23. col. 883. b. necnon Auctor 1. de dupl. mart. p. 583. At Vigilius Tapf. 1. 4. de Trin. Pa

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

ter fandte, honorifica filium tuum, ut & filius tuus bonorificet te. Victorin. Afr. 1. 1. cont. Ari. p. 257. e. glorifica filium, ut 5 filius glorificet te.

. 2. Mf. Corb. Sicut dedifti ei poteftatem univerfa carnis, ut omne..... det illis vitam æternam. Cantabrig. Sicut dedifti ei pot. omnis caruis, ut omne..... ei, habeat vitam aternam. S. Germ. Foffar. S. Gat. &c. Vulgatæ fuffragantur, & Græcum. Hilar. in Pf. 2. n. 31. col. 43. a. Sicut dedifi illi pot, omnis carn. ut omne, quod dedifti illi, det illi vitam æternam : itidem in Pf. 143. col. 554. f. & l. 3. & 9. de Trin. col. 812. c. 1003. d. præter dedifti ei, & det ei. Auguft. 1. de quæft. to. 6. col. 73. c. Sicut dedifti, ei poteftatem omnis carnis, ut omne, quod dedifti ei, non pereat, fed babeat vitam aternam. Victorin. Afr. l. 1. cont. Ari. P. 257. e. Sicut ei dedifti poteft, univerfæ carnis, ut omne, quòd dedifti ipfi, det ipfi vitam at.

. 3. Concinunt Mfs. omnes, præter Corb. qui delet vocem verum; & Cantabr. qui ultimæ Chriftum, addit in bunc mundum. Græcum textui confonat. Accinunt magno confenfu Hilarius in Pf. 138. col. 511. b. & l. 1. 3. 4. & 9. de Trin. col. 781. b. f. 812. d. 830. e. 984. d. 1002. b. 1004. e. 1005. b. c. 1008. b. 1012. b. Ambrof. 1. de fuga fæc. c. 2. col. 421. a. & l. 1. & 4. in Luc. col. 1270. c. 1342. c. & l. 2. de offic, col, 71. e. & l. 5. de fide.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA NOVA. te, folum Deum verum, & quem mififti Jefum

Chriftum.

4. Ego te clarificavi fuper terram: opus confummavi, quod dedifti mihi ut faciam :

5. & nunc clarifica me tu Pater apud temetipfum, claritate, quam habui priùs, quàm mundus effet, apud te.

6. Manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedifti mihi de mundo: Tui erant, & mihi eos dedifti: & fermonem tuum fervaverunt.

7. Nunc cognoverunt quia omnia, quæ dedisti mihi, abs te funt:

[blocks in formation]

7. Et nunc cognovi quia omnia, quæcunque dedifti mihi, abs te funt:

8. quia verba, quæ dedifti mihi, dedi eis: &

8. quia verba, quæ dedifti mihi, dedi eis:
& ipfi acceperunt, & cognoverunt verè quia à te ipfi acceperunt ea, & cognoverunt quia à te verè
exivi, & crediderunt quia tu me mififti.
exivi, & crediderunt quia tu me mififti.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

.

. 5. Concinunt Mfs. Corb. S. Germ. S. Mart. S. Gat. & Maj. Mon. quibus accedit Foffat. deletâ voculâ tu. Cantabr. verò hab. & nunc honorifica me tu Pater ad teipfum, gloriâ, quam babebam apud te, antequam fieret mundus. Gr. τὸ νῦν δόξαζόν με σὺ Πάλερ παρὰ σεαυτῷ, τῇ δόξῃ, εἶχον πρὸ τῷ τὸν κόζμον εἶναι, παρὰ σοί. Irenæus 1. 4. c. 14. P. 243. e. Pater, clarifica me claritate, quam habui apud te priùs, quàm mundus fieret. Novatian. I. de Trin. p. 1038. b. Pater clarifica me eo bonore, quo fui apud te, antequam mundus effet : itidem infra, p. 1043. c. excepto verbo fievet, pro effet: at p. 1046. b. legit: & nunc honorifica me gloria, quam habebam apud te priùs, quàm mundus effet. Cyprian. 1. 2. Teftim. p. 285. a. necnon Zeno Veron. 1. 2. tract. 6. p. 152. 5 nunc clarifica me apud teipfum, claritate, quam babui apud te priùs, quàm mundus fieret. Hi`larius in Pf. 2. n. 29. col. 41. a. Pater, glorifica me apud teipfum, ea claritate, quam habui priùs,quàm mundus effet, apud te: at in PT. 54. & 141. col. 107. c. & 544. c. Pa

col. 553. e. 554. b. & l. 2. de Spir. S. col. 639. a. Ambrofiaft. col. 27. b. 163. b. 292. e. 351. e. S. Leo ferm. 23. p. 76. f. & Auctor quæft. utriuique T. q. 113. col. 115. e. at idem Auct. quæft. V. T. q. 3. col. 44. d. legit: Hæc eft autem vita at. Ut cognofcant te, folum 5 verum Deum, &c. ut fup. Itidem legit Cypr. epift. 73. p. 134. b. & 1. de orat. Dom. p. 213. a. & ad Demetriad. p. 224. a. & ad Fortunat. p. 264. b. & l. 2. Teftim. p. 285. a. Ita quoque Victorin. Afr. 1. 3. contra Ari. p. 277. d. fed 1. 1. p. 257. e. habet: Eft autem in æterna vita : Ut cognofcant te, unum 5 verum Deum, quem pramifisti Jefum Chrifum. Novatian. I. de Trin. p. 1043. c. Hac eft autem vita aterna: Ut fciant te, unum 5 verum Deum, & quem mififti J. C. Auguft. in Joh. 1. 5. & 16. to. 3. col. 311. e. 447. e. 463.g. 752. b. & l. de fide & op. to. 6. col. 187. b. & l. 14. de Trin. col. 965. d. Hac eft autem vita æt. Ut cognofcant te, unum verum Deum, & quem mififti J. C. Arnob. 1. de Trin. p. 210.c. Hæc eft vita at. Ut cognofcant te, unum & verum Dominum, & quem mififti J. C. Phœbad. Agin. cont. Arian. p. 300. h. Hæc eft vita at. Ut cognofcant te, folum verum Deum.

. 4. Mf. Corb. Ego te clarificavi fuper terram, opere confummato, quod dedifti mihi ut faciam. Cantabr. Ego te bonorificavi fuper terram, & opus confummavi, quod dedifti mihi ut faciam. S. Germ. S. Gat. S. Mart. & Maj. Mon. cum Vulgata concordant, ficut & Foffat. excepto in fine, ut perficiam. Græcum Vulgatæ favet: Mfs. tamen quidam, pro ἐτελείωσα, confummavi, habent τελείωσας. Novatian, I. de Trin. p. 1043. c. Ego te bonorificavi fuper terram: opus perfeci, quod dedifti mihi. Cypr. 1. 2. Teftim. p. 285. a. Ego te clarificavi in terra: opus perfeci, quod dedifti mihi ut faciam. Nec aliter Zeno Veron. 1. 2. tr. 6. p. 152. fi exceperis facerem, pro faciam. Hilar. in Pf. 138. col. 510. a. Ego te bonorificavi fuper terram: opus confummavi, quod dedifti mihi: at l. 3. de Trin. col. 812. d. & 815. c. Ego te clarificavi fuper terram, opere confummato, quod dedifti mibi ut faciam: fed infra, col. 816. a. opus confummavi, quod ..... ut facerem : & l. 9. col. 1008. c. Ego te glorificavi..... opus confummavi, quod....... ut facerem. Hieron. in Ifai. 49. to. 3. col. 351. e. Ego te glorificavi fuper terram, opere completo, quod ded. mihi ut facerem. Ambrof. I. 4. de fide, col. 545. e. Ego te clarificavi fuper terram: fubinde hæc habet: Quidam dour, opinionem magis putaverunt effe, quam gloriam; & ideo fic interpretati funt: Ego te clarifica vi fuper terram: opus confummavi, quod dedifii mihi : 5 nunc clarifica me Pater, boc eft Nožacov; ut fit bic fenfus: Ego opinionem de te hominibus hujufmodi infudi, ut cognofcant se Deum verum: 5 tu banc de me confirma illis opinionem, nt credant me tuum filium, & Deum verum.

ter, clarifica me apud temetipfum, claritate, quam habui apud te priùs, quàm mandus effet : fimiliter 1. 2. de Trin. col. 799. e. fed 1. 3. col. 812. d. feqq. Vulgatæ confonat, detractâ tantùm voculâ tu: lib. verò 9. 1008. c. d. 1009. a. b. c. legit: & nunc glorifica me tu Pater apud temetipfum, gloriâ, quam habebam, antequam faculum effet, apud te. Hieron. in Ifai. 42. col. 318. e. Pater, glorifica me gloriâ, quam apud te habui priùs, quàm mundus effet. Ambrofius 1. 4. & 5. de fide, col. 545. e. 567. c. clarifica me Pater claritate ea, quam habui priùs, quàm mundus effet, apud te. Auguft. in Joh. 8. to. 3. col. 585. d. Pater, glorifica me eâ gloriâ, quam habui apud te, antequam mundus effet :* & in Pf. 15. to. 4. col. 71. b. Pater, clarifica me ea clarita→ te, qua eram apud te priùs, quàm mundus fieret : itidem 1. cont. Adim. to. 8. col. 121. a. fi excipias fui, pro eram. Victorin. Afr. 1. 1. cont. Arium, p. 257. e. & nunè glorifica me Pater apud teipfum, gloriâ, quam habui, antequam mundus effet: at 1. 4. p. 289. a. redde mihi Pater honorem meum, quem habui apud te. Vigil. Tapf. 1. 1. cont. Ari. Sabell. &c. Pater, glorifica me illa gloria, quam babui apud te, antequam mundus fieret : & l. 3. de Trin. Pater, clarifica me apud temetipfum, claritate, quam habui, antequam mun→ dus bic effet. Gaud. Brix. p. 974. h. Pater, glorifica me ed gloria, quam habui apud te, priufquam bic mundus effet. Vi de fup. c. 12. . 28.

.6. Ita ferunt Mfs. Foffat. S. Mart. & S. Germ. Cantabrig. verò fic: Manifeftavi nomen tuum..... quos dedifts mihi de hoc mundo: Tui erant, & mibi illos dedifti: 5 verbum tuum fervaverunt. S. Gat. & Maj. Mon. & fermonem meum fervaverunt. Corb. fermonem tuum fervavi. Græc. textui Colb. congruit. Mfs. tamen quidam habent, λóyou μ тετиρуиαя. Tertul. 1. de orat. c. 3. p. 180. c. & l. cont. Prax. p. 852. a. legit: Nomen tuum manifeftavi bominibus. Similiter Hilarius in Pf. 137. col. 500. b. & l. 3. de Trin. 812. d. feqq. at in Pf. 61. col. 150. b. & in Pf. 138. col. 511. a. 521.c. legit: Pater, manifestavi nomen tuum bom. quos dedifti mihi de faculo: Tui erant, & mibi eos dedifti: verbum tuum fervaverunt. Ambr. 1. 1o. in Luc. col. 1504. S e. Nomen tuum manifestavi hominibus, quos dedifti mihi : & in Pf. 36. col. 797. b. Tui erant, & mihi eos dedifti : 5 verbum tuum fervaverunt. Hieron. in Ezech. 38. & 42. col. 967. f. 1007. e. Revelavi nomen tuum hominibus. Victorin. Afr. 1. 1. contra Ari. p. 257. e. Manifeftavi tui nomen bom. quos dedifti mihi; tum addit : Ex ifto manifeftum, quòd non omnes tui erant, mihi eos dedifti : & verbum tuum cuftodierunt. Vigil. Tapf. I. contra Varimad. p. 741, b. Manifeftavi nomen tuum hominibus. Ambrofiaft. col. 256. c. Pater quos dedifti mihi cuftodivi : Tui enim erant, 5 mihi eos dedi fti: fed hæc poftrema folummodo, ad hunc verfum pertinent; priora ad ✯. 12.

#.7. Mf. Corb. fimiliter habet cum Colb. Et nunc cognovi quoniam omnia, quæcunque, &c. S. Germ. verò, Cantabrig. Foffat. S. Gat. S. Mart. & Maj. Mon. concinunt cum Vulg. nifi quòd S. Mart. habet, Et nunc ; & Cantabrig. mihi dedifti. Gr. Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα..... apa of esi at Mf. unus cum Syr. & Goth. Nur eyrona cujus fcripturæ meminerunt, eamque & reprehendunt Chryfoft. ac Theophylact. fi Millio fides. Et verò Hilar. in Pf. 138. col. 521. c. legit: Nunc cognoverunt quoniam omnia, qua dedifti mihi, dedi eis, &c. verfus feq. omiffis intermediis abs te funt, & quia verba, qua dedifti mihi. Vi etorin. verò Afr. I. 1. adv. Arium, p. 257. e. habet: Nunc cognovi quoniam omnia, quæ mihi dedifti, à te funt.

. 8. Mf. Cantabrig. quoniam verba tua, quæ dedifti mihi, dedi eis: & ipfi acceperunt verè quoniam abs te èxivi crediderunt quia tu me mififti. Corb. quia verba, quæ de· ́difti mihi, dedi eis : & ipfi acceperunt ; & cognoverunt quia

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

VULGATA NOVA

9. Ego pro eis rogo: Non pro mundo rogo; fed pro his, quos dedifti mihi : quia tui funt :

VERSIO ANTIQUA.

9. Et ego pro eis rogo: Non pro mundo hoc fogo, fed pro his, quos tu mihi dedifti: quia tui

funt:

[blocks in formation]

ro. & mea omnia tua funt, & tua mea funt: & clarificatus fum in eis.

à te verè exiverunt, & crediderunt quia tu me mififti, Maj.
Mon. & ipfa acceperunt, & cognoverunt verè quia à te exivi,
crediderunt verè quia tu me mififti. Itidem in S. Germ.
præter vocem ipfi, pro ipfa. Foflat. verò, S. Mart. & S.
Gat. Vulgate confonant, ficut & Græcum. In una tamen
edit. Parif. defunt priora verba, Ti Tà púuara, à dés wnás
Mor & Hilar. in Pf. 138. col. 521. c. poft hæc verba verfûs
præced. qua dedifti mibi; nullo interpofito medio, fic pro-
fequitur, dedi eis: & ipfi acceperunt, & fcierunt verè quo-
niam à te prodii, & crediderunt quia tu me mififti.

Cl

.9. Mr. Cantabr. Ego pro eis Togo: Non pro boc mundo rogo, fed de quibus dedifti mihi : quoniam tui funt. Folfat. S. Germ. Corb. &c. Vulgatæ confonant, & Græco. Hilarius in Pf. 138. col. 521. c. legit: Ego pro bis rogo: Non pro fæculo rogo, fed pro his, quos dedifti mihi. Auct. quæft. N. T. q. 76. col. 74. a. Ego pro his rogo, quos mihi dedifti,

Pater.

11. Et jam non fum in mundo, & hi in mun-
do funt, & ego ad te venio. Pater fancte, serva
eos in nomine tuo, quos dedifti mihi : ut fint u-
num, ficut & nos.

12. Cùm effem cum eis, ego fervabam eos in
nomine tuo. Quos dedifti mihi, cuftodivi: & ne- Inf. 18.
mo ex eis periit, nifi filius perditionis, ut Scri- 9.
ptura impleatur.
Pfalm.
108.8.

13. Nunc autem ad te venio : & hæc loquor
in mundo, ut habeant gaudium meum impletum
in femetipfis.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

14. Ego dedi eis fermonem tuum, & mundus eos odio habuit, quia non funt de mundo, ficut & ego non fum de mundo.

15. Non rogo ut tollas eos de mundo, fed ut ferves eos à malo.

16. De mundo non funt, ficut & ego non sum de mundo.

delet ultim. unum, ut & epist. 238. to. 2. col. 862. d. ubi
eadem verba refert.

V. 12. Mfs. Corb. & Maj. Mon. conveniunt cum textú
Colbert. nifi quòd ille habet, & nemo ex ipfis periit ; iste.
& nemo ex eis peribit. S. Germ. ita incipit: Pater, cùm
effem cum eis, ego, &c. ut in Vulg. In Cantabrig. turbata
omnia fic leguntur: Et cùm effem cum eis, ego fervabam eos
in nomine tua, quod dedifti mihi, ut fint unum ficut nos.
Cùm effem cum eis, ego cuftodiebam eos in nomine tuo. Quos
dedifti mihi,& cuftodivi: nemo ex eis periit, nifi filius.
&c. ut fupra. In Foffat. S. Gat. & S. Mart. omnia ut in
Vulg. In Græco verò :Ὅτε ήμίω μετ ̓ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ
y Túper QUTU, &c. ut in Vulg. à Mfs. tamen quibufdam
abeft, & T xooμ & alii plures, pro s d'éd whas μoi, fe-
δέδωκάς μοι
runt, & dédwnás μor al. o dédanas por. Hilar. in Pf. 126.
col.417. f. legit: Cùm effem cum bis, cuftodiebam eos in no-
mine tuo : & l. 10. de Trin. col. 1062. e. Cùm effem cum eis 、
ego cuftodiebam eos in nomine tuo. Quos dedifti mihi, & cufto-
divi. Hieron. 1. 2. contra Pelag. to. 4. col. 522.c. Dum ef-
fem in mundo cum eis, ego fervabam eos in nomine tuo. Quos
dedifti mihi, cuftodivi: & nullus ex eis periit, nifi unus filius
perditionis. Ambrofiaft. col. 89. c. Pater, quos dedifti mihi,
cuftodivi : & nemo ex eis periit, nifi filius perditionis. Vi-
torin. Afr. 1. 1. contra Arium, p. 257. f. Cuftodivi eos in
nomine tuo, quos mihi dedifti. Auct. 1. de prom. dimid. temp.
c. 8. col. 195. e. fed nemo periit, nifi filius perditionis.

. 1o. Sic habent Mfs. Foffat. S. Gat. S. Mart. & Maj. Mon. quibus accedit Corb. deleto fecundo funt. S. Germ. prætermittit mea omnia tua funt. Cantabrig. verò fic: omnia mea tua funt, & tua mea funt : & glorificafti me in eis. Græcum M. Corbeienfi favet. Accinunt etiam Hilarius in Pf. 138. col. 522. e. & l. 1. 8. & 12. de Trin. col. 781. f. 793. d. 959. d. 1144. b. Ambrof. 1. 5. de fide, col. 567. d. & l. de incarn. col. 722. d. Ambrofiaft.col. 142. e. & Sedul. Scot. in epift. ad Rom. p. 495.a. Hilarius tamen & Ambrof. quibufdam locis ipfo initio præferunt vocem Pater. Sic etiam Zeno Veron. 1. 2. tract. 6. p. 154. Pater, omnia mea tua funt, 5 tua omnia mea. Phœbad. Agin. 1. contra Arian. p. 302. f. omnia tua mea funt, 5 mea tua. Gaudent. Brix. fer. 14. p. 965. g. quoniam tua omnia mea funt, mea tua funt. Caffiod. in Pf. 20. p. 69. a. & in Pf. 44. p. 151. c. omnia Patris mea funt, 5 omnia mea Patris. Vide fup. c. 16. #. 15.

*.11. Mr. Corb. Et jam non fum in boc mundo, & hi in boc mundo funt, & ego ad te venio. Pate fandte, conferva eos in nomine tuo; nec plura. Cantabrig. Et jam non fum in hoc mundo, & ipfi in hoc mundo funt: ego ad te venio, jam non fum in mundo, 5 in mundo fum. Pater fandte, ferva eos in nomine tuo reliqua transfert in . feq. quem vide. Cæteri non differunt à Vulgata, nifi quòd S. Germ. & Maj. Mon. habent in fine, ficut & nos unum fumus; Foffat. ficut vos, fed vitiose. Græcum fimiliter Vulgatæ confonat, nifi exceperis ira dov, nabas eis fed Mfs. quidam addunt, ad xatus, & alii plures, loco us, ponunt alii ferunt, xaIws nμeïs èr équér. Hilar. in Pf. 126. col. 417. f. fimpliciter, Pater fande, ferva eos: deinde, Cùm effem cum his, &c. prætermiffis verbis intermediis : fimiliter 1. 10. de Trin. col. 1062. e. Pater fandte, conferva eos in nomine tuo: tum, Cùm effem cum eis, &c. At S. Leo, fer. 1. p. 49. d. legit: Pater fandte, conferva eos in nomine tuo, quos dedifti mihi : & Ambrof. 1. 4. de fide, col. 527. b. ut fint unum, ficut & nos unum fumus. Auguft. 1. 1. contra Maximin. to. 8. col. 687. c. hæc habet: Chriftus non ait: Ut ipfi & nos unum fimus: fed ait: Ut fint unum, ficut & nos unum fumus. Nam, ut verba ipfa Evangelica ponam: Pater fande, ferva eos in nomine tuo, quos dedisti mibi: ut fint unum, ficut & nos unum : at inf, col, 724. fa

. 13. Mf. Cantabrig. concordat cum textu Colb. ficut etiam Corb, excepto habeam, pro habeant. Foffat, S. Germ. S. Gat. &c. Vulgatæ congruunt, unà cum Græco, nifi excipias vocem aurois, pro femetipfis.

#. 14. Mf. Cantabr. Ego autem dedi verbum tuum eis, 5 mundus odit eos, quoniam non fum de hoc mundo: reliqua defunt. Foffat. verò, Sangermanenfis, S. Mart. S. Gat. & Maj. Mon. Vulgate concinunt, quibus accedit Corb. nifi quòd delet, poft ficut. Ita quoque in Græco eft. In Mr. tamen uno deeft, καθὼς ἐγὼ ἐκ εἰμὶ ἐκ τῷ κόσμῳ. Sed Ambrof. 1. 1. Hex. col. 14. d. & in Pf. 118. col. 1140. f. habet: de hoc mundo non funt, ficut & ego non fum de mundo; al. de boc mundo.

^

. 15. Textui concinit Mf. Foffat. Corb. habet: Non rogo ut tollas eos de hoc mundo, &c. ut in textu. Maj. Mon. Quia non rogo ut tollas eos de mundo, fed ut ferves eos ex malo. Itidem in S. Germ. & S. Gat. dempto Quia. In Cantabrig. ut ferves eos de iniquo; in S. Mart. de malo. Græc. ve Tupons dutes Ex T Temp. Auguft. in Job, to. 3. p. i. ἵνα τηρήσῃς αὐτὲς ἐκ πονηρῷ. I. col. 667.c. Non peto ut tollas eos de fæculo, fed ut tollas eos à malo. Hieron. 1.2. contra Pelag. to. 4. col. 522. c. Non peto ut eos auferas de mundo, fed ut cuftodias illos à malo.

. 16. Mf. Colb. prima tantùm verba exhibet, De hoc mundo; deinde addit, fanctifica eos, &c. prætermiffis verbis intermediis ; fed merá, ut patet, librarii incuriâ. Illa autem fupplevimus ex Mf. Cantabrig. & aliis, in quibus exftant. Idem Cantabr. fimiliter habet initio, De hoc mundo. Cæteri Vulgatæ concordant ; cui etiam Græcum favet, excepta vocula &, quam delet in Mf. tamen uno eft xayo At mutilus eft hic Mf. nofter Corb. Lat. in quo defunt o mnia ab hoc #. ad verfum 9. capitis fequentis.

:

[ocr errors]
« ZurückWeiter »