Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Joan. 19.

[ocr errors]

cam meam.

meam.

[ocr errors]

VERSIO. ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Mf. Sangerm.

17. Quoniam circumdede- Quoniam circumdederunt me ve- 17. Quoniam circumdederunt runt me canes multi : conci- natores, confilium pessimorum val- me canes multi : concilium malilium malignantium obsedit lavit.

gnantium obsedit me.
me.

Foderunt manus meas & Fixerunt manus meas & pe- Foderunt manus meas & pedes
pedes meos : 18. dinumerave- des meos : numeravi omnia osa meos : 18. dinumeraverunt omnia
runt omnia ofla mea.
mea:

ofsa mea.
Ipsi verò consideraverunt, Que ipsi respicientes viderunt Ipli verò consideraverunt & inf-
& confpexerunt me : 19. di- in me. Diviserunt vestimenta mea pexerunt me : 19. diviserunt fibi

Marih, viserunt sibi vestimenta mea, fibi : & super vestimentum meum vestimenta mea, & fuper vestem 27: 35. & fuper vestimentum meum miferunt sortem.

meam miserunt sortem.

23. 24. miferunt fortem. Mf. vitiosi', 20. Tu autem ne moreris

Tu autem Domine ne longè fias: 20. Tu autem Domine ne elon-
ut videtur , memor Domine auxilium tuum : in fortitudo mea in auxilium meum gaveris auxilium tuum à me : ad
eris.
defenfione mea aspice.
festina.

defensionem meam conspice.
21. Eripe à framea animam: Erue à gladio animam meam 21. Erue à framea Deus ani-
& de manu canis unicam &de manu canis folitariam meam. mam meam : & de manu canis uni-
meam,

22. Libera me de ore leo- Salva me ex ore leonis , & de 2 2. Salva me ex ore leonis : &
nis : & à cornibus unicornuo- cornibus unicornium exaudi me. à cornibus unicornium humilitatem
rum humilitatem meam.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
lingua mea adglutinata eft faucibus meis. S. Paulin, epist. pertiti sibi sunt vestimenta mea , & in veflitum meum fortem
15. p. 87. c. 88. a. Exaruit ficut tefta guttur meum, & miferunt:at l. adv. Jud. c. 10. p. 143. c. cum Novatiano
lingua mea adhafit faucibus meis. Ambros. 1. de laps. virg. de Trin. p. 1050. b. fic : fuper vestem meam miserunt
to. 2.col. 318.c. & in Pf. 118.00. 1. col. 1253. d. Adhabit fortem : lib. etiam de resurr. carn. p. 574. a. ait : fortem
bingua mea faucibus meis : & in pulv, mortis deduxisti me. Si paßus in vestimento. Cypr. 1. 2. Testim. p. 294. a. Er di-
militer Hilarius in Pf. 118. col

. 265. d. & 303. b. 8 in viserunt vestimenta mea fibi , & fuper vestem meam fortem
pulv, mortis deduxisti me. ( Mís. Reg. & Albin. priori loco miferunt. Lact. 1. 4. Instit. c. 18. p. 581. Diviserunt fibi...
hab. deduxit me. ) August. in hunc Psal. col. 92. c. 97. f. 6 super veftem meam fortem miferunt. Hilar. in Pf. 62. col.

& .
& epist. 140. to. 2. col. 436. b. c. cum Fulg. ser. 9. p. 153. a. Difciderunt veftem, & in Pf. 138. col. 510. b. 68
571.c. Exaruit velut tefta virtus mea... & in pulv, mortis super vestim. meum miferunt fortem : sed in Pf. 1. col.

14•
deduxifti me. Similiter ap. Caffiod. in eund. Pl. fi excipias Diviserunt fibi vestim. mea , super veftem meam, &c. Si-
ult. déduxerunt me. In Gr. 'Exupérés woel os exxov vi ilus militer Ambr. l. de Tob.c. 20. to. 1.616. a.& l. 1. de fide,
με , και η γλώσσά με κεκόλλαι το λάρυγγί με· και εις χεν θανάθε to. 2. col. 463. d. unà cum Caffiod. in hunc Pf. Maxim.
κατήγαγές με.

verò Taurin. in homil. p. 17. h. cum Psalt. Corb. Divise-
. 17. Ita Psalt. Rom. cum veteribus aliis , quibus fa- runt..... & super vestimentum meum , &c. Fulg.cont. serm.
venc Lucif. Calar. l. de non parc. in De. del. p. 241. vel Fastid. p. 348. 8 in vestimentum meum mif. fortem. Fredeg.
243. d. & August. epist. 140. col. 436. g. fed in Pf. 21. Schol. chronic. p. 600. b. & fuper vestimenta mea posuerunt
col. 92. c. & 97. g. Aug. legit : concilium malignantium fortem. In Gr. Aleksploar7o ta iuátiá Mex éaulois, altor
circumdedit me &c. Hieron. in Matth. 27. to.4. col. 135. iucnopór Mx Camor xañ@gr.
f. Es congregatio malign. obsedit me. Leo M. ser. 53. p. 123. Ť. 20. Plalt. Rom. & Coislin. cum Cassiod, in hunc Pf.
d. cum Caffiod. in hunc Pl. textui confonat, & Vulgatæ. Tu autem Domine ne longè facias auxilium tuum à me , ad
Tertul. verò l. 4. adv. Marc. p. 734. c. legit : Circum- def. meam afpice ; Coisl. refpice; Corb. afpice. Cypr. l. 2.
dederunt me canes : fynagoga maleficorum circumvallavit me. Testim. p. 294. a. Tu autem Domine ne elongaveris auxi-
Foderunt manus meas & pedes meos : at l. cont. Jud.c. 8. 10.

lium thum à me , in auxilium meum attende. August. in
13. pp. 141. 143. 144. ita : Exterminaverunt manus meas 88 hunc Pf. col. 92. d. Tu autem Domine ne longè feceris au-
pedes : & p. 144.b. Foderunt manus meas Es pedes : ficut l. 3. xilium tuum à me in defenfionem meam afpice : itidem
adv. Marc. p.677.c. unde l. de resurr. carn. p. 574. a. síc infra , col. 98. d. detracto uno à me : fic denique epist. 140.
alludit : Perfosus manus & pedes. Novatianus l. de Trin. p. 10. 2. col. 437. b. præter hoc , ne longè facias. A Psalt.
1050.b. Effoderunt manus meas & pedes. Cypr. l. 2. Testim. etiam Carnut. & Colb. abest à me. In Gr. Evde Kúele
p. 294. a. cum Lactant. l. 4. Inft. c. 18. p. 581. Effoderunt few yeaxpórns thn Corbescév px, sis tho úrliautis ke apó2ss. In
manus meas pedes meos. August. epist. 76. 102. & 105. edd. Ald. & Compl. Ccúberen Coat'skô. Hieronymus etiam
col. 179. f. 287.a. 302. f, constanter foderunt, &c. sed delet epist. ad Sun. & Frerel. to. 2. col. 634. b. ad hoc, Tu
meos , post pedes , uti sup. in Pf. 21. col.92. c. secus inf. col. autem Domine ne elongaveris aux, tuum à me , ait : Et
97. 8. 98. a. & tract. 35. in Johan. to. 3. p. 2. col.

$42. dicitis invenisse vos meum, quod & verum eft, & ita corri-
b. Gr. "OT1 exúkawoár pe... Cuvaywyn Torupsvokérwy tree X or gendum. Brevi enim, fi quid fcriptorum errore mutatum eft,
Ms. "Szpušar xsīpás us rómac. Ml. Alex. cum edd. Ald. sultâ credimus contentione defendere.
& Compl. addit jer. Latinius ad hoc Tertulliani verbum $. 21. Ita Psalt. Mozarab. & Corb. nisi quòd hab.
fup. exterminaverunt , putat scriprum fortè in quibusd. animam meam. Cypr. verò l. 2. Testim. p. 294. a. Libera
exemplar. Zdenocev; in aliis, ufugar.

à gladio animam meam : & de manu canis, &c. Aug. in hunc
7. 18. Ita August. tract. 35. in Joh. to. 3. p. 2. col. P1. & ep. 140. 10. 2.437.c.cum Psalt. Rom. Erue à framea
542. b. item in hunc Pl. col. 92. d. 98. b. & epist. 76. animam meam, &c. ut sup. Cassiod. in eund. Pl. Eripe
102. & 140. to. 2. col. 179. f. 287. a. 436.g. at epist. a framea Deus animam meam ; sed yox Deus abest à ver.
105. col. 302. b. adfpexerunt me. Fulg. cont. Fastid. Psale. Rom. Mediolan. Carnut & Colb. In Gr. 'Pūral and
P. 348. & Caffiod. in eund. Pf.cum Psalt. Moz. & Corb. & öoppaías tur fuxúv u8 , &c.
Tract. missæ Domin. Palm. conspexerunt me. Similiter in . 22. Ita Pfalt. Rom. hab. cùm Cassiod. in hunc Ps. In
Psalt. Rom. cum hoc in principio, 8 dinumeraverunt.

Psalt. Moz. similiter : Liberat me de ore leonis ; ficur in
Item ap. Novatian. de Trin. p. 1050. b. ficut in Psalt. Corb. & Tractu missæ Domin. Palm. ar utrobique unicor.
Coislin. E dinumeraverunt. Tertul. I. adv. Jud. c. 13. p. nium ; in Psalt. Coislin. unicornuorum , ut supra. Apud
144. cum Cypr. 1. 2. Testim. p. 294. a. & Lact. 1. 4 Tertull. l. cont. Jud. c. 10. p. 144. b. Salvum me fac ex
Instit. c. 18. p. 581. dinumeraverunt omnia offa men. Ipfi ore leonis , & de cornibus unicornnorum humilit. meam : fic
autem contemplati sunt , viderunt me. Gr. 'Empifunoar tár- etiam l. 3. adv. Marc. p. 677.c. nisi quod hab. Salvum fac
Ja..... Aulei de xolevónoor, ny fasilóv pe.

me, & unicorniorum, delerque meam in fine. Cypr. 1. 2. . 19. Sic apud Aug. in hunc Pf. col. 98. b. & epist. Testim. p. 294. a. Vulgatæ congruit. August. verò in hunc 76. 105. to. 2. col. 179. f. 302. b. item 1. 1. de ferm. Pl. col. 92. e. legit : Salvum me fac de ore leonis , 8 à Dom. in monte, to. 3. p. 2. col. 196. g. & tract. 35. in cornibus unicornuorum , &c. irem infra, col. 98. e. & epist. Joh. col. 542. b. at in Pl. 21. col. 92. d. legit, fuper vestem 140.10. 2. col. 437. f. excepto uno unicornium. Ap. Hilar. meam ; sicut epist. 102. col. 287.a. & cpist. 140.col. 437. constanter cum in Pf. 56. col. 119. b. tum in Pf. 58. col. a. Iridem in Traćtu millæ Domin. Palm. necnon in Psalt. 131. b. tum etiam in Pr. 120. col. 382. b. Libera me de Rom. Martianæi, & aliis ; in Rom. Fabri, & super veste ore leonis , & de manu canis unicam meam. In Gr. Ewoáy mem. Tertul. verò l. 4. adv. Marc. p.734. c. legit : Dif- ME 8'K... y áno xepál we moroxepcólwr tyv tarsirwoir 48.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

vit me.

27. Edent

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Hebr. 2.

23. Narrabo nomen tuum fra- Narrabo nomen tuum fratribus 23. Narrabo nomen tuum Ex Ms. Sanger
32.
tribus meis : in medio ecclefiæ lau- meis : in medio ecclefia laudaba fratribus meis : in media eccle-

:
dabo te.
te.

sia laudabo te.
24. Qui timetis Dominum , lau- Timentes Dominum laudate 24. Qui timetis Dominum
date eum : universum semen Jacob eum : omne semen Jacob glorifi. laudate eum: universum semen
glorificate eum :
cate eum ,

Jacob magnificate eum :
25. Timeat eum omne semen If- Et metuite eum universum se- 25. Timeat eum omne fe-
raël : quoniam non fprevit, nequemen Israël: quoniam non defpexit, men Israël : quoniam non
despexit deprecationem pauperis : neque contempfit modeftiam pau- [previt, neque despexit precem
peris,

pauperum :
Nec avertit faciem fuam à me : Et non abscondit faciem suam Neque avertit faciem suam
& cùm clamarem ad eum, exaudi- ab eo ; & cùm clamaret ad eum, à me : & cùm clamarem ad
exaudivit.

eum, exaudivit me.
26. Apud te laus mea in eccle- Apud te laus mea in ecclefia 26. Apud te laus mihi in ec-
fia magna : vota mea reddam in mulia : vota mea reddam in conf- clesia magna : vota mea red-
conspectu timentium eum, pectu timentium eum.

dam coram timentibus eum.
pauperes,

& fatura- Comedent mites, da saturabun- 27. Edent pauperes, & fa.
buntur : & laudabunt Dominum qui tur : laudabunt Dominum qua- turabuntur : & laudabunt Do-
requirunt eum : vivent corda co- rentes eum : vivet cor veftrum in minum qui requirunt eum:vi.
rum in fæculum fæculi.
sempiternum.

vet cor eorum in fæculum fæ

culi.
28. Reminiscentur, & conver- Recordabuntur, & convertentur 28. Reminiscentur , & con-
tentur ad Dominum universi fines ad Dominum univerfi fines terra, vertentur ad Dominum uni-
terræ :

versi fines terræ :
Et adorabunt in conspectu ejus

Et adorabunt coram te univer- Et adorabunt in conspectu univerfae familiæ gentium. Sa cognationes gentium :

tuo omnes patriæ gentium. 29. Quoniam Domini eft re- Quia Domini regnum, & do

29. Quoniam Dominus eft gnum : & ipse dominabitur gen- minabitur gentibus.

regnum : & ipse dominabitur

:
tium.

gentium.
30. Manducaverunt, & adora- Comederunt do adoraverunt 30. Manducaverunt, & ado-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 23. Sic in Psalt. Coislin. eft. Hilarius in Pf. 51. n. 3. Tūv po Expérar evīóv. In edd. Ald. & Compl. év $XXayolç
p. 70. c. fimiliter hab. in media ecclefin ; initio verò, An- Hepáin ouonoyhoopal Cotas, &e.
nuntiabo nomen tuum. Psalt. Rom. Narrabo..... in medio $.27. Sic in Psalt. Rom. & Corb. ad verbum. In Mo-
ecclefia laudabo te. Corb. in media ecclefia cantabo tibi. Tertul. zarab. & apud Calliod. in hunc Pl, vivit cor eorum. Apud
verò l. 3. adv. Marc. p. 679. b. Enorrabo nomen..... in Aug. in eund. Pf. & epist. 140. col. 444. e. vivent corda
medio ecclefia hymnum tibi dicam, Cypr. l. 2. Testim. p. eorum. Apud Chromat. Aquil

. in Matth. P: 978. b.
294.a. Enarrabé nomen... in medio ecclefiæ laudubo te. Ambr. vivet cor eorum. In Gr. Ghoorlas ai xapdría autor. Ambr.
1. de bened. Patr. c. 11. to. 1. 528. d. Narrabo......10 quoque in Ps. 118. to. 1. col. 1120. c. initio hab. Edene
medio ecclefiæ cantabo tibi : at l. de Tob. c. 15. col. 608. paup. Eg faturabuntur, ut & Chromat. fup.
e. & l. de instit. virg. 10. 2. col. 259. f. Narrabo..... . 28. Ita in Psal. Corb. & Moz. verbum è verbo. Sim.
in medio ecclefia laudabo te : item constanter hab. Narrabo, militer in Rom. Coislin. & apud Caffiod. in hunc Pf. præter
to. 1. col. 518. d. 894.a.913. d. 949. d. 1227. d. Aug. unum eji.s, pro tuo. Apud Cypr. I. 2. Testim. p. 297. a.
in hunc Pl. & epist. 140. 10. 2. col. 438. b. Narrabo..... Commemorabuntar, es convertentur ad Dominum omnes ter-
in medio ecclefia cantabo se. Similiter Hieron. l. 1. in epist. mini terræ : & adorabunt in confpectu tuo omnes patris
ad Galat. to. 4. col. 236. d. Apud Caffiod, in hunc Pl. gentium. Apud Fulg. I. de Trin.c. 1. p. 329. ficut apud
laudabo te. In Græco : Amrúcopice to... ér néow exxaudías August. constanter , cùm in hunc Pf. tum epist. 51.76.
Uuriow Ce.

&c. to. 2. col. 118. d. 180. a. 287.b. 302. b. 446. f. uc
*.24. Concordant Psalt. Rom. Corb. Coislinian. & & tract. 13. ac 35. in Joh. to. 3. p. 2. col. 398. a. 542.
Tractus missæ Domin. Palm. Sic etiam apud Auguft. bis b. & tract. 2. in 1. Johan. ibid. 837. a. Commemorabuntur ,
in hunc Pl. ac epist. 140. to. 2. col. 439. c. necnon ap. & convertertur ad Dom, univerfi fines terræ : & adorab. in
Caffiod, in eund. Pl. Hieron. quoque , ep. ad Sun. & Fretel. confp.ejus universa patria gentium : ita rursum I. 1. cont.
to. 2. col.634. b. scribit , magnificate eum ; tum addit : pro cp. Parmen. to. 9. col. 18. e. cum eod. Fulg. l. cont. Arian.
quo in Græco fcriptum... dośáoa78 dulor, id eft, glorificate p.66.excepto verbo reminiscentur , pro commemorabuntur.
eum : fed fciendum, inquit, quòd ubicunque in Græco fcrip- Hieron. in Isai. 52.60.3. col. 377.f.380.e. Recordabuntur,
tum eft glorificate, Latinus interpres magnificate trans- Sredibunt ( col. 380. e. convertentur ) ad Dom. omnes fines
tulerit, fecundum illud quod in Exodo dicitur , 15. 1. quod terre : adorabunt in confpetu ejus omnes familia gentium :
vide,

at l. 2. in epist. ad Ephes. to. 4. col. 356. a. omnes par
.25. Psalt. Rom. cum Moz. & Coislin. neque despexit triæ gentinm. Item in Psalt. Mediolan. & Carnut. omnes
preces pauperum , neque , &c, ut sup. August. in hunc Pr. patriæ gentium. Apud Philastr. Brix. de hæref. p.702. b.
col. 92. g. 100. d. cum Psalt. Corb. neque despexit precem Recordabuntur, & convertentur ad Dominum Christum omnes
pauperis, neque , &c. at Aug. ibid. 99.c. pauperum : epist. fines orbis terrarum. In Gr. Modúc:v/cs, j iais papácoria....
verò 140. 10. 2. col. 443. f. g. seq. constanter , precem hérld ta répa7a..... À megoxuriozo.V & PÓTION AUTê tão di ai
pauperis, neque , &c. fubinde , & cùm clamarem , &c. ut Tampiad Threyr Aq. & Symm. Curréveici.
fup. Calliod. in eund. Pfalm. precem pauperum , neque... #.29. Gr."07.78 Kupit v baorsíc , &c. ut sup. Cypr.
& cum clamarem , &c. Pfalr. Rom. 8 dum clamarem. Græc. 1. 2. Testim. p. 297. a. Quoniam Domini est regnum : 0
006nbs7woar avlor artar to..... o'te

' tregoéx@105 tạ dehore ipse dominab.omninm gentium. Hieron. in Isai. 52. to. 3.
τωχ, δε.....και αν το κεκραγέναι με , &c.

col. 377. f. 380. e. Quoniam Domini regnum eff, &c. uc
*. 26. Ira Brev. Moz. hab.cum Fralt. Corb. Sic eriam in textu. Aug. epist. 76. to. 2. col. 180. a. & l. 1. conr.
in Rom. nisi quòd additur Domino, post vota mea. Coislin. ep. Parmen. to. 9. col. 18. e. Quoniam ipfius eft regnum :
hab. ut sup. vota mea reddam coram timentibus eum. August. & ipse dominabitur gentium : at epist. 102. &c. col. 287.
in hunc Pr. constantei : Apud te laus mea , in ecclefia b. 302. b. 446. f. Quoniam Domini eft regnum , &c. Itidem
magna confitebor tibi : vota mea reddam coram timentibus tract. 35. in Joh. to. 3. P. 2. col. 542. b. & in hunc Pf.
eum : itidem ep. 140. to. 2. col. 444. b. c. Psalt. Medio- col. 93. C. 102. c. ficut apud Fulg. 1. de Trin. c. 1. p. 329.
lan. Apud te laus mibi, ( Ambros. A te laus mea, ) in ecclefia Cassiod. in eund. Pf. & in Pfalt. Rom. & al.
magna confitebor tibi : vota mea, &c. Ap. Tertul. l. 3. cont. $.30. Psalt. vetera Rom. Corb. Mediolan. Carnut.
Marc. p.679. b. A re laus mihi in ecclefia magna. Ap.Caffiod. Coislin. & Moz. constanter hab. divites terra, non divi,
in eund. Pr. Apud te laus mea in ecclefia magna : vota mea quod fortè mendum est scribæ. In iisd. quoque Psalt. ita :
Domino reddam coram timentibus eum. In Gr. [lepa og ó In confpectu ejus procident univerfi qui defcendunt , &c. Solum
έπαινος με εκκλησία μεγάλη τας ευχάς με αποδώζω ενώπιον Coislin. hab. procedunt omnes qui defcendunt , &c. August,

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

e.

1

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD:

* Ex Ms. Sangerm. faverunt omnes divi terræ : in omnes pingues terre : ante faciem verunt omnes pingues terræ : in

conspectu ejus decident uni- ejus curvabunt (supp. genu ) omnes. conspectu ejus cadent omnes, qui

verli qui descendent in terram. qui defcendunt in pulverem,

: descendunt in terram.

31. Et anima mea ipfi vi- Et anima ejus non vivet. Se- 31. Et anima mea illi vivet : &

vet : & femen meum ferviet men serviet ei :

femen meum serviet ips.

illi.

32. Adnuntiabitur Domino

Narrabitur Domino in genera- 32. Annuntiabitur Domino ge-

generatio ventura : adnuntia- tione : venient, & annuntiabunt neratio ventura : & annuntiabunt

bunt justitiam ejus populo qui justitiam ejus populo qui nascetur, cæli justitiam ejus populo qui nal-

nascetur, quem fecit.

quam fecit.

cetur, quem fecit Dominus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

& Caffiod. in hunc Pl. rursusque Aug. epift. 140. 10. 2. venturæ : & annuntiabunt justitiam ejus populo... quem fecit

col. 446. g. 447. d. ut supra..... divites terr&..... procident Dominus. Ap. August. veró & Caffiod. in hunc Pf. & in

univerfi qui defcendunt, &c. In Gr, ci ziares tús gūs..... Pfalc. Rom. & Tracłu missæ Palmar. omnia ut in Vulg.

προπεσεναι πάντες οι χαλαβαίνοντες εις την γην.

Similiter in Pfalc. Corb. præter hoc , ndnuntiabitur Don

.31. Sic habent Auguft. & Caffiod, in hunc PS. rur- mino. In Psal. Carnut. deest vox cæli, poft annuntiabunt,

fusque August. epist. 140. 10. 2. col. 448. cum Psalt. Rom. A pud Ambrof. fic : annuntiabit juftitiam ejus, &c. In Gr.

Coislin. & Corb. fic etiam in Mozarab. præter unum femen 'Avæyysaucelai to Kupiwo 79rece n'ép xonévre egy aranyerýcı

ejus. Ver. Iren. Interp. 1, 5. c. 7. p. 300. legit illi vivet. δικαιοσύνην... ον εποίκσεν ο Κύριος. Aquila & Theodot. Ότι

Grec, αυ7ώ ζή και το σπέρμα με διελεύσει αυτώ.

εποίκσεν , abfque voce Κύeιος.

$. 32. Psalt. Coislin. Aynuntiabitur Domino generationi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.

Ex Ms. Sangerm. 1. Pfalmus David. XXII. . Canticum David. XXIII. 1. Pfalmus David. XXII.

D nihil mihi deerit: 2. in Dominus pascit me, nihil mihi D mihi deerit : 2. in loco paf- 11.

Ominus

reget me,

&

Ominus regit me, & nihil Isa. 40.

deerit. In pascuis herbarum

loco pascuæ ibi me conloca- accubavit me :

cuæ ibi me collocavit.

4.

vit.

Super aquam refe&tionis

Super aquas refectionis enutri- Super aquam refectionis educavit 11. 23.

educavit me : 3.

me : 3. animam vit me : animam meam refecit. me : 3. animam meam convertit.

1. Pet.

meam convertit.

2. 25.85

5.4.

Deduxit me super femitas Duxit me per semitas justitie, Deduxit me fuper semitas juf-

justitiæ, propter nomen tuum. propter nomen suum.

titiæ , propter nomen fuum.

4. Nam, & si ambulem in Sed ,do si ambulavero in valle

4. Nam, & fi ambulavero in

medio umbræ mortis, non ti- umbræ mortis, non timebo malum: medio umbræ mortis , non timebo

mebo mala : quoniam tu me- quoniam tu mecum.

mala : quoniam tu mecum es.

cum es.

Virga tua & baculum Virga tua , da baculus tuus , Virga tua, & baculus tuus, ipsa

. M. vitiosè, tuum , ipsa me consolata ipsa consolabuntur me.

me consolata funt.

ipse me consolatæ funt.

funt.

s s. Parasti in conspectu meo Pones coram me menfam , ex ad- s. Parasti in confpe&u meo

menfam, adversùs eos, qui verso hoftium meorum.

mensam , adversùs eos, qui tribu.

tribulant me.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

*. 1. Ita Caffiod. in hunc Pf.cum Psalt. Rom. Martia- örómatos árs.

aæi, & Coislin. Rom. vero Fabri, In finem, Pfalmus Da- 9.4. Ambrof. l. de myst. to. 2. col. 336. f. & l. 5.de

vid. Aug. in eund, unà cum Gr. Pfalmus ipsi David; editt. facram.col. 375.f. Nam, 65 ambulem... 8 baculus tuus

tamen ibi præponunt, In finem, sed repugnant codd. Mss. ipsa me consolata funt. Similiter Auguft. & Caffiod. in

,

hunc Pl. cum Psalt. Rom. & Moz. In Corb. Nam , & fe

* Ambrof. lib. de Jos. c. 7. to. 1. col. 498. f. & lib. de ambulem... virga tua, baculum tuum, ipsa me confolata

myst. to. 2. col. 336. d. & 1.5. de facram. 375. e. Do- funt. In Coisliniano : baculus tuus , ipsa me confolata

minus pafcit me , &c. item l. de apol, Dav. to. 1. col. Junt. In Gr. 'Ear yap aj zopertã... pálcios Co, bax-

696.e. & in Pf. 136. p. 805.c. & in Luc. 2. p. 1296. c. τηρία C, αύται ( Αlex. αυτά και με παρεκάλεσαν. Vide fis

Concinunt August. in hunc Pl. & Hieron. in Isai. 5. 14.& Iren. 1. s.c. 31. p. 331. b. & Ambr. in Luc. 17. to.

49. to. 3. col. 53. a. 165. e. 354. b. item in Ezech. 34.

1. col. 1477. b.

& 45. col. 945. b. 1042. b. sed Cassiod. in eund. Pl.leg. ř.5. Ita ferunt Psalt. Rom. Fabri, Mediol. Carnut. &

Dominus regit me, cum Psalt. Rom. Coislin. & al. Gr. Moz.Corb. vitiosè, & poculum tuum inebrians quàm pra-

Κύeιος ποιμαίνει με , &c. Alex, ποιμανεί.

clarus eft! Rom. Martianæi, & Sorb. poculum meum. Ambr.

$. 2. Sic Ambros. in Pl. 43. & 118. to 1. col. 894. 1. 2. de interpel. David, c. 8. col. 650. f. legit : Pa-

c. 1140. d. & l. de myst. to. 2. col. 336. d. & l. s. de rasti... adversùs eos , qui conterunt me : at l. de myster.

facram. col. 375. f. at l. de apol. Dav. to. 1. col. 696. to. 2. col. 336. f. Parasti... adversùs cos , qui tribulant

c. & in Pf. 36. col. 805. c. haber : In loco viridi ibi me me ..... 88 poculum tuum inebrians quàm præclarum eft !

collocavit , &c. Similiter in Psalt. Moz. In Coisliniano, Observant etiam hic nostri BB. editt. omnes cum non-

conlocavit , ut fup. Hilar. in Pf. 54. col. 111. b. Super nullis Mss. habere, & poculum meum ; Mss. verò multò

aquam refe&tionis enutrivit me. Ambros. in Pf. 43. to. 1. plures ac antiquiores , & poculum tuum : attamen l. s.

col. 894. c. Super aquam refelt. constituit me ; aliis locis, de facram. col. 376. a. legitur poculum meum

educavit. Hieron. in Ifai. 49. to. 3. col. 354. b. Super pugnante Mr. Verùm l. de Joseph , c. 11. to. I. col. 504.

aquas refeftionis educ. &c. August. & Cassiod. in hunc Pr. e. ita , & poculum tuum ; item infra, col. 545. a. c. 696.

textui Sangerm. favent cum Psalt. Rom. & aliis. In Gr. e. 754.a. 1239. d. & to. 2. col. 1030. c. sed 1. de Noe,

Εις τόπον χλόης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί υλια7ος αναπαύσεως c. 29. col. 272. e. fimpliciter , & poculum inebrians , &c.

εξέθρεψέ με. Symm, ανεκλήσατό με.

ficut inf. col. 869. d. & in Ps. 118. col. 1138. c. fimi.

$. 3. Similiter hab. Ambros, 1. de bono mort. c. 6. to. liter in Pf. 35. col. 773. e. f. poculum inebrians quam

1. col. 400, d. & l. 5. de sacram. to. 2. col. 375. f. præclarum ! Ambrof. addit vel quàm validum ! xpálisov

præter ult. nomen suum. Pfalm. Moz, hab. Animam meam enim dixit Græcus , vel potens , vel forte , vel validum.

ibi convertit ; paulòque post in Rom. super semitam. Apud Cypr. epist. 63. p. 107. b. c. bis , calix tuus inebrians

Aug, in hunc Pr. in semitis ; ubique , nomen fuum. Gr. Tüv perquam optimus. Auguft. & Cassiod. in hunc Pr. & poculum

ψυχήν με επέσρεψεν. Ωδήγησέν με επί τρίζες..... ένεκεν τη iuum inebrians quàm præclarum eft! At August, infra in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. Impinguasti in oleo caput meum: Impingu asti in oleo caput meum: Impinguasti in oleo caput Ex Ms. Sangerme & calix meus inebrians quàm præ- calix meus inebrians,

meum:& poculum tuum ineclarus eft!

brians quàm præclarum est ! 6. Et misericordia tua subseque- Sed & benignitas & mifericordia 6. Et misericordia tua subwr me omnibus diebus vitæ meæ: subsequentur me , omnibus diebus

omnibus diebus fequetur me omnibus diebus
vita mea :

vitæ meæ :
Et ut inhabitem in domo Domi- Et babit abo in domo Domini , Et ut inhabitem in domo
ni, in longitudinem dierum. in longitudine dierum.

Domini, in longitudine die

rum.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Pl. 35. col. 254. d. calix tuus inebrians quàm præclarus .6. Psalt. Rom. Fabri, cum Coislin. Et miferic. tua
eft ! ut in Psalt. Coislin, Gaud. Brix. serm. 19. p. 975. fubfequitur me omnib. dieb. vitæ meæ : ut inhabitem... in
h. fic : & calix meus inebrians, &c. cum Psalt. Æthiopico. longitudine dierum. Rom. Martianæi, cum Mediolan. &
Unde Hieron. epist. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 634. b. Moz. subsequatur me... in longitudinem dierum. Corb. sub-
ait : In Graco legisse vos dicitis , calix tuus , fed hoc in fequitur me , &c. ut in Vulg. Apud Aug. in hunc Pr. sub-
Korñ error obtinuit. Cæterùm & LXX. 69 Hebraicum , & sequetur me , absque 8', ante ut inbabitem ; reliqua ut in
omnes Interpretes, calix meus , habent , quod Hebraicè dici- Vulg. Fulg. l. 1. ad Monim. p. 9. fic legit : Misericordia
tær choli ; alioquin fi calix tuus esset , diceretur chosach. tua subsequitur me per omnes dies vita mea. Gr. Kai to
In edit. tamen Rom. και το σοτάριόνζε μεθύσκον ως κράισον. έλεός καταδιώξεται με σάσας τας..... και το κατοικείν με .....
Theod. wilúcióv het. Symm. olúcicy pis, Júoxer anar azabór. tis poxpoluta mkeeper.
Quinta editio , i wolución pr.

pero

[ocr errors]
[blocks in formation]

Canticum David. XXIV.

1. Prima fabbati, Psalmus David.

XXIII.

VERSIO ANTIQUA. 1. Pfalmus David, prima die Ex Ms. Sangerme

fabbati. XXIII.

[ocr errors]

PJ:49
. D. ? *
Omini elt terra, & plenitu. Delowe jusorbis , & babitato-

Omini eft terra , plenitu- * D plenitudo ejus : orbis

&

23.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

:

vit eum.

eam.

[ocr errors]
[ocr errors]

cum

12

do ejus :

: orbis , & 1. Cor.

universi qui habitant in eo. tes ejus : 10. 26.

terrarum, & universi qui ha

bitant in eam.
2. Quia ipse super maria funda- Quia ipfe fuper maria fundavit 2. Ipse supra maria funda.
vit eum : & fuper lumina præpara- eam, da super flumina stabilivit vit eam: & fuper flumina præ-

paravit eam.
3. Quis ascendet in montem Do- Quis ascendet in montem Do- 3. Quis afcendit in montem
mini? aut quis ftabit in loco fan&o mini, & quis ftabit in loco sancto Domini ? aut quis ftabit in lo-
ejus ?
ejus ?

co ejus ?
4. Innocens manibus & mundo Innocens manibus , do mundo 4. Innocens manibus &
corde , qui non accepit in vano ani- corde : qui non exaltavit frustra mundo corde, qui non acce-
mam suam , nec juravit in dolo animam fuam , & non juravit pitin vano animam fuam, nec
proximo suo.
dolosè.

juravit in dolo proximo suo.
s. Hic accipiet benedi&ionem Accipiet benedictionem à Dou s. Hic accipiet benediâio.
à Domino : & mifericordiam à Deo mino, & justitiam à Deo falutari nem, & misericordiam à Do
falutari fuo.
fuo.

mino falutare fuo.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 1. Brev. Moz. deler vocem die,cum Plalc. Rom. Corb. 7.3. Cypr. 1. 2. & 3. Testim. p. 292. c. 325. b. cum
& Cassiodoro. Apud Aug. in hunc Pl. sic : Psalmus ipfi Vulg: Quis ascendet in montem Dom..... in loco fando ejus ?
David, primâ fabbati , e Græco, Yarpós to Aavid, rūs Concinunt Ambrof

. in Pl. 39. to. I. col. 863. d. & l. 1. de
puas Cabbar. Auct. quæft. Ver. Teft. apud Aug. to. 3. pænit. to. 2. col. 401. c. necnon Auguft. & Calliod. in
9. 111. p. 111. a. Huic David, primâ fabbati.

hunc Pr. Sic etiam hab. Auct. quælt. ap. Aug. to. 3. 9.
Augustinus , & Cassiod. in fine legunt in ea , 111. & Chromat. Aquil. in Matth. p. 979. a. cum Plalc.
Psalt. Rom. & Corb. cæt. ut fup. Gr. Tổ Kupio si zno g... Rom. Hilarius in Pf. 14. n. 5.col.63.b. legic : Quis af-
cikepéru, rj a év7co... cv aut. Vet. Irenæi Interp. l. 4. c. cendet montem , &c. ut in Vulg. Pfalc. Moz. cum Corb.
36. p. 280. c. Domini eft terra, & plenit... terrarum , & Quis afcendit , &c. Gr. Tis ceva búosici..... v témw avicu auto's
omnes..... in ea..Tertul. I. cont. Hermog. p.419. a. Do- $.4. Ira Caffiod. cum Psalt. Rom. Tertul. vero, 1. 2.
mini eft terra : plenitudo ejus , orbis terræ , & omnes qui adv. Marc. p.651.c. legis : Innocens autem & purus corde,
babitant in illa. Ambrof. in Pfalm. 48. ro. 1. col. 945. f. qui non accepit in vanum nomen Dei, & non juravit ad
946. a. orbis terrarum , & qui habitant in eo ; cum addit: proximum suum in dolo. Cypr. I. 2. Teftim. p. 292. C.
Græci oixy vur dicunt , eo quod inhabitetur à Christo : at 325. b. Innocens manib. & mundo corde , qui non accepit in
in Luc. 2. col. 1294. a, legit, & univerfi qui bab. in eo: vano animam fuam, es non juravit fubdole proximo fibi.
vide eciam col, 1077. & 1500. & to. 2. col. 617. b. Con- Ambr. I. 1. de excelsu Satyri, to. 2. col. 1130. d. Innocens
cinunt Ambrosiaster , p. 238.c.& Auct. quæft. apud Aug. manib. &mundo corde , qui non acc. in vanum anim. fuam,
q. 111. hic tamen paulò supra legit , omnes qui habit. nec fecit proximo fuo dolum : item 1. de bono morr. c.7.

. 2. Sic est in Brev. Mozarab. In Rom. Fabri : Ipfe col. 401. f. in vanum : at l. 1. de. pænit. to. 2. col. 401.
super maria fundavit en : 85 super flumina præp. illa. Rom. c. in vano ; ut & Chromat. Aquil. in March. p. 979. a.
Martianæi, & Corb. Ipse... fundavit eam... præparavit illam. August. in hunc Pf. ita : Innocens manibus mundus corde,
Corb. illa. Apud Tertull. cont. Hermog. p.419. a. Ipse... qui non accepit in vano anim. suam , & non juravit proximo
fundavit eam... præpar. eam. Similiter Ambros. epist. 3. suo in dolo. Tichon. fimiliter , reg. 3.p.55.f. qui non juravit
& 58. to. 2. col. 755. a. & 1017. a. item l. s. Hexa. to. proximo fuo in dolo. Auct. verò quæft. ap. Aug. to. 3. q. 111,
1. col. 86. b. & in Ps. 118. col. 1077. d. li excipias ult. col. 111. f. legit cum Chromat. Aquil. in Matth. p. 984.
illam : at in Pf. 48. col. 945. f. Ipse... fundavit eum... e, nec juravit proximo fuo in dolum. Græc. 'ACW05 Xspor
prep. eum. Hilar. in Pf. 2. n. 32. col. 43. & Auct. quæst. g xa, fapos añxceptoría, ös ox fra@sv s'ai malaio...
apud Aug. to. 3. q. 111. Ipfe... fund. eam... præp. illam. ώμοσεν εαί δόλω τώ, &c.
Similicer August. & Cassiod. in hunc Pf. bis legunt eam.

. 5. Tertul. I. 2. cont. Marc. p. 651. c. Ifte accipiet
Hieron. in Ifai. 34. to. 3. col. 278. a. Ipse... fund. eum : .. benediát

. a Domino : 9 misericordiam à Deo falutificare fuo. 85 super fum. collocavit illum : nec uspiam initio habetur Cypr. I. 2. Testim. p. 292. c. Iste accipiet benedict. à Dom. Quin, quod etiam abeft à Pralt. Mediolan. & Carnut. & mis. à Deo salutari fio. Item apud Tichonium , reg. Item in Gr, 'Aulès étio, &' I ELLENWEY Auriy... y To MQCEV 3. p. 55. f. Iste accipiet , &c. Apud August. & Caffiod, αυτήν.

in hunc Pr. & in Psalt. Rom, Hic accipiet , &c, ut in Vulg.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Es Ms. Sangerm. 6. Hæc est generatio requi- Hæc generatio quærentium eum, 6. Hæc est generatio quærenrentium eum,

quærentium fa- querentium faciem tuam Jacob. tium eum, quærentium faciem Dei ciem Jacob. * DIAPSALMA. SEMPER.

Jacob. 7. Tollite portas principes Levate porta capita vestra, do 7. Attollite portas principes vestri, & elevamini portas æ- elevamini janua fempiterna ; & in. vestras, & elevamini portæ æterternales: & introibit rex glo- grediatur rex glorie.

nales : & introibit rex gloriæ. riæ.

8. Quis est iste rex gloriæ ? Quis est iste rex glorie ? Do- 8. Quis est iste rex gloriæ ?. Dominus fortis & potens : minus fortis & potens : Dominus Dominus fortis & potens : Dominus Dominus potens in prælio. fortis in prelio.

potens in prælio. 9. Tollite portas principes Levate porte capita vestra, do 9. Attollite portas principes vestri, & elevamini portas æ- erigite janua sempiterna ; & in- vestras, & elevamini portæ æterternales : & introibit rex glo- grediatur rex gloria.

nales : & introibit rex gloriæ. riæ.

10. Quis est iste rex gloriæ? Quis est iste rex glorie ? Do- 10. Quis est iste rex gloriæ ? Dominus virtutum ipse est rex minus exercituum : ipse eft rex glo- Dominus virtutum ipse est rex gloglorize. Ti&. SEMPER.

riæ. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Sic habet etiam Auct. quæft. apud Aug. to. 3. q. 111. ifte rex claritatis ? Dominus fortis & potens : Dominus fortis

. In Gr. Oslos zuáls?..... Tapa Kupigo y freupocúrne repa in prælio. Similiter Hieron. in Dan. 8. to. 3. col. 1106. อะ% Cหอ95 .

f. excepta voce gloria , loco claritatis. Apud Tertull.I.

4• .6. Sic in Psalt. Corb. eft, addito nomine Dei, ad adv. Marc. p. 714. a. fic : Dominus validus, Dominus faciem. Cypr. I. 2. Testim. p. 292. c. legit : Ifa nativitas co- potens in bello. In Gr... Kúeros reglaros is suvalós: Kúeros rum qui eum quærunt, qui quærunt faciem Dei Jacob. Ambr. λυνατος και πολέμω. 1. 1. de excelfu Satyti, to. 2.col. 1130. d. Hacest generatio #.9. Cypr. 1. 2. Testim. p. 297. a. constanter : Aurequirentium Deum. August. in hunc Pl. cum Auct. quæft. ferte portas principes veftras, extollimini porta aternales : ap. ipsum, to. 3. q. 111. & Brev. Moz. Hæc eft genera- introibit rex claritaris. Capreol. ep. Conc. Hisp. to. 2. p. tio quarentium Dominum..... Dei Jacob. Caffiod. in eund. 199. & S. Fulg. I. pro fide cath. p. 541. Auferte portas Pl.cum Psalt. Rom. Hæc eft generatio quærentium Dominum, principes vestras , & elevamini , &c. uc in Vulg. Julius Firm. requirentium faciem Dei Jacob. In Gr. Auqu ý 7ered Jusér- i. de errore prof. relig. c. 25. p. 174. e. Tollite portas qui twr ävlòr, ( edd. Ald. & Compl. Tor Kúesor, ) ?utøvler præeffis illis, extollite vos porta aterna : 89 introibit rex apowTV TÉ Off Plaxic. Schol. Aquila , Symm. LXX. V. gloria. Hilar. in Pf. 67. col. 207. c. Tollite portas prineditio, & VI. Apóowaćv Cx Plaxal: hoc tamen ult. aliubi cipis vestri , &c. ut in Vulg. ( Miciac. cod. hab. ibid. prina non reperitur , teste Nobilio.

cipes veftras.) Similiter Ambros. I. de Myster. to. 2. col. * Hoc Diapfalma habetur in Psalt, Corb. Rom. & in Gr. 334. b. Tollite portas principis vestri, &c. in Mss. tamen Memoratur etiam ab August. in hunc Pl. col. 105. a. nonnullis, principes vestras ; in quibusdam, principes veftri;

$.7. Psalt. Rom. & Moz. ut & Grad. millæ fer. 4. in aliis pluribus, principis veftri. Rursus Ambrof. l. 4. de Iv. temp. Advent. Tollite portas principes veftras , &c. ut fide, col. 523. d. e. Tollite portas principes veftri , &c. & in Vulg. Similiter Ambr. in Pf. 37. to. i. col. 830. f. non- infra , col. 525. a. & elevamini porta at. 88 introibit , &c. nulli tamen Mss. erunt ibid. Tollite portas principis veftri; Mís. quidam ibid. cum editt. hab. ut introeat in te rex sicut Hilar. hab. infra , *. 9. cum Ambros. & Ambroliast. gloria. Ambrosiast. p. 238. c. Tollite portas principis veftri , Meliùs Ambrof. l. 4. de fide, to: 2.col. 523. d. cum Psalt. &c. ut in Vulg. Mss. nonnulli, principes veftras. Sic

. Corb. Tollite portas principes vestri , &c. ut in Vulg. at in etiam leg. Hieron. epist. ad Damas. to. 3. col. 519. a. Ps. 118. to. 1. col. 1118. c. Tollite portas principes vestras, cum Psalt. Rom. & Calliod. Apud August. in hunc Pf. &c. irem l. de instit. virg. to. 2. col. 259. a. & 263. a. sic : Tollite portas principes veftri, &c. ut in Vulg. Ita nifi quod unus Mr. Vatic. habet ibid. principes vestri. etiam in Psalt. Corb. Auctor quæst. apud Aug. to. 3.q. Sic etiam August. in hunc Pf. & epist. 237. n. 8. Auct. 111. Tollite portas princ. vestras, &c. In Gr. ut sup. .7. verò quæst. apud ipsum, to. 3. q. 111. & Cassiod, in X. 10. Concinunt Tertull, l. s. adv. Marc. p.799.a. eund. Pl. Tollite portas principes vestras , &c. Tertull. adv. Hilar. in Pf. 67. col. 207. c. Ambrof. l.

de fide , to. Gnoft. p. 830. 6. Auferte portas principes veftras, & fub- 2. col. 523. f. & Ambrofiaft. p. 238. c. Item Hieron. leventur porta aterna : 8 intrabit rex gloria. Cypr. l. 2. epist. ad Damas. to. 3. col. 519. a. Aug. & Cassiod. in Testim. p. 297. a. Auferte portas principes veftras, & hunc Pl. cum Pfalt. Rom. &c. necnon Fulg. I. pro fide extollimini portæ æternales : 6 introibit rex claritatis. Julius cath. p. 541. Ac Cyprianus l. 2. Testim. p. 297. aa Firm. l. de errore prof. relig. c. 25. p. 174.d, Tollite portas constanter legit : Quis eft iste rex claritatis ! Dominus vir. principes vestras , & extollite portæ æternales : 8 introibit tutum ipfe efi rex claritatis. In Gr. Tis ?stv..... Tùs dóžus ; τει glorie. Hieron. in Ifai. 63. το. 3. col. 464. d. Levate Κύριος των δυνάμεων και αυτές έσιν έτος και βασιλεύς της δόξης. rex . . to. .

' , ó . portas principes veftras : fic etiam LXX. transtuliffe teftatur , Apud Justin. avtos grós esero ac in Mr. Alex. Ald. & comment. in Jerem. 2. col. 535. d. & ipse epist. ad Damas. Compl. áutós isov o Baoineús. Hieron. in Isai. 1. to. 3. col. to. 2. col. 565.b. legit : Elevate portas principes veftras : 8 13. e. hæc hab. Quis eft ifte rex gloria ? Dominus fabaoth, ,

gloria. Capreol. Carthag. ap. id eft , Dominus virtutum , ipse gloria : & , ep. dveftras&

. LXX Gr. "Αeατε πύλας οι άρχοντες υμών, και επαρθε σύλαι αιώνιοι» tutum , & Dominum omnipotentem expresserint , in Hebræo και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης.

effe pofitum , Dominus fabaoth. Item Ambros, I. 4. de . 8. Ita Julius Firm. l. de errore prof. relig. c. 25. fide, col. 525. a. legit : Et introibit rex gloria , Dominus necnon August. & Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. fabaoth : & supra , col. 524. a. Dominum, inquit , Sabaoth Item ap. Ambr. I. de Myft. to. 2. col. 334. b. & l. 4. patrem , Dominum sabaoth filium legimus : nam es hîc fac de fide, col. 523. d. e. ar l. de instit. virg. col. 259. pofitum plerique codices habent, quod Dominus fabaoth ipfo

l
2. post hoc, potens in prælio, addit, ipse est rex gloria; fic rex gloria.
dein tollite , &c. Cypr. 1. 2. Testim. p. 297. a. Quis effe

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

4:

[ocr errors]

368. a. Anferte portas princip. vepra> ; c. ut in Vulg: In ad Damarımail Ubicunque 2.&r."Trterpretes Dominum vip:

[ocr errors]
[ocr errors]

X

« ZurückWeiter »