Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ne

[ocr errors]

verat.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ab utor.

7.7. Fumigabunda constat deserta terra. Non omitias pofitis primis duabus litteris , rate, quod eft , navi. vocem deserta.

N. 11. Propter hoc & in idolis nationum non erit relSequitur : Ec incerto tempore fructus habentes arbo- pectus. Non est omittenda præpofitio in. res. Vox una est incerto, non diftrahenda in duas in certo. ¥. 14. Supervacuitas enim hominum advenit in or

Ibidem. Er incredibilis animæ memoria stans figmentum bem terrarum. Quidam libri verbo advenit præponunt prosalis. Non eft fcribendum incredibiles, primo cafu numeri nomen hæc ; fed malè prorsus illi qui corrigunt adinpluralis, sed incredibilis , secundo numeri fingularis ; nec est venit , quod eft reperit , pro trisyllabo advênit , quod tranfiomittenda vox anima : denique numerus fingularis figmen- tivè acceptum, tanquam fit quinta conjugationis Hebræorum , tum, non eft vertendus in pluralem figmenta , Sunt enim pofitum eft pro adduxit , advexit. hæc codicum quorumdam vitia.

W. 30. Utraque ergo illis evenient dignè. Non scribas $. 10. Hæc profugum iræ fratris. Non addos conjunc quoque pro ergo. tionem autem.

W.31. Non enim juratorum virtus. Egregia loci emenW. 17. Et fuit illis in velamento diei. Pro fecundo ca datio , que és omissum eft verbum fubstaniivum eft, & pro fee diei, non legas fextum die, fed intelligas.

jurantium participio attivo, pofitum est juratorum, partici. 18. Transtulit illos per mare rubrum. Non præpo pium palivum , quod eft , eorum per quos juratur. nas & conjunctionem.

Ibidem. Perambulat semper injustorum prævaricaric. Cap. XI. ¥. 2. Et in locis desertis fixerunt casas. nem. Cave ne adverbium semper mutes in præpofitionem ve ne legas, aut fecerunt praeteritum à facio , pro fixerunt super , vel unum vocabulum injustorum distrahas in duo. à figo, aut caftra , quod eft exercitum , pro casas , taber Cap. XV. ř. 6. Malorum amatores , digni sunt qui macula.

spem habeant in talibus. Cavendum bic est triplex vitium ; W. 5. Er in eis cùm abundarent. Correctores è suis li unum, ne post digni sunt , addatur morte ; alterum , bris addiderunt tres iftas voculas & in eis.

fcribatur habent modo indicativo , pro habeant conjunctivo; . 15. Non fimiliter justis sitientes. Cave ne relabaris tertium , ne talibus , quod eft , hujusmodi , transpofitis litin vetera vitia eorum qui scripserunt, aut injustis , quod teris, mutetur in tabulis , imaginibus. eft impiis , pro justis, piis ; aut faciens participium 14 .8. Et poft pufillum reducir se unde acceptus est. Præmeri fingularis, 'à facio , pro sitientes participio numeri plu- ferendum eft reducir fe, quod eft , revertitur , eis que in ralis à litio, quod eft, fitim parior.

aliis libris leguntur , se ducit, & ducit se. N. 16. Pro cogitationibus autem insensatis iniquita . 12. Sed & æftimaverunt lusum esse vitam nostram. tis illorum , quod quidam errantes, &c. Re&ab bis ver Alii libri fcribunt ludum, id eft, d pro f, quod ferè æquibis Correctores inchoarnnt periodum ac fententiam novam, valet : fed lutum , id eft cænum , quod est in nonnullis, spusfubftituerunt genitivum singularem iniquitatis , pro nomina rium omnino eft. tivo plurali iniquitates , qui plerofque libros injuftè occupa *.14. Supra modum animæ fuperbi. Non addas nomi

ni animæ pronomen suæ. . 16. Mutos serpentes. Cave legas multos, pro mu Ibidem. Et imperantes illi. Legendum eft imperantes , quod eft , irrationales.

quod eft, dominantes , non improperantes , quod eft, expro-
. 19. Aur novi generis irâ plenas ignoras bestias. brantes.
Plerique libri præpanunt conjun&ionem aut vel & nonini ť.15. Quibus neque oculorum usus est ad videndum.
ignotas , fed absque conjunctione funt etiam Græca. Cavendum hic est ne recidatur in vetus vitium eorum , qui

CAP. XII. Ý. 2. Ideoque eos qui exerrant, partibus fcripferunt , additæ vocali tertia, visus à video , pro usus
corripis. Meritò ita distinxerunt Romani Patres, ut parti-
bus jungatur verbo fubfequenti , non præcedenti. Nam #. 18. Sed & animalia miserrima colunt. Malè qui-
hotha fcriptura eft, quæ ut clariùs jungat pracedenti, vel dam hîc legunt alia pro animalia , bruta nimirum ; as mia
zranfponit præpofitionem , hoc modo : errant ex partibus , vel serrimi genere masculino , pro neutro miserrima.
addit pronomen suis, aut cuis.

. 19. Sed nec aspectu aliquis. Non est mutandum maf-
. 5. Et devoratores fanguinis à medio facramento culinum aliquis cum neutro , five aliquod , five aliquid.
tuo. Verba ista , à medio facramento tuo, boc loco retinen Cap. XVI. .1. Propter hæc & per his fimilia pasti
da sunt, non transferenda in versum sextum proximè fe sunt dignè tormenta. Quidam omittunt præpofitionem per ,
quentem post perdere voluisti, quod faciunt multi.

malè, N. 20. Cum tanta cruciasti attentione. Quod sequitur W.11. In memoria enim fermonum tuorum examinain plerisque omnibus libris & liberasti , Correitores super bantur , & velocirer salvabantur, Duæ dilliones in memofluum judicarunt.

ria , non sunt contrahenda in unam immemoria : nec pro sera . 26. Qui autem ludibriis & increpationibus non sunt monum , quod eft, verborum , fubftituendum eft servorum, corređi. Non mutes correcti à corrigo , cum correpti à five famulorum: ad hæc examinabantur non eft mutandum corripio.

cum exterminabantur , quod ejf, delebantur : infuper sec X. 27. In quibus enim patientes indignabantur. His adverbium velociter eft omittendum : poftremò neque pro verbis præponunt plerique libri alia idem fignificantia : In salvabantur legendum est fanabantur, fed intelligendum. his enim quæ patiebantur, molestè ferebant : quæ qui ^. 14. Homo autem occidit quidem per malitiam. Q1100 dem, ut alterius verfonem , Romani Correctores consultò subdunt plerique libri animam fuam , Correctores non infuftulerunt.

confultò judicarunt superfluere.
Ibidem. Propter quod & finis condemnationis eorum . 16. Et per ignem consumpti. Pro consumpti , qnod
venit super illos. Non eft mutandum præteritum venit cum eft, deleti , non fcribas consummati , finiti.
futuro veniet.

W. 19. Exardefcebat undique. Quidam alii libri legunt
CAP. XIII. ¥. 11. Vas utile in conversationem vitæ. exardebat, quidam ardebat.
Cave errorem plerorumque codicum , pro utile , quod eft ap Sequitur : ut iniquæ terræ nationem exterminarer, Le-
tum, idoneum , scribentium contrarium , inutile, ineptum. gendum eft iniquæ fecundo cafu , non iniquam quarto ; 85

. 12. Reliquiis autem ejus operis. Non mutes festum exterminaret tertia perf010 , 11on secunda exterminares. cafum reliquiis cum quarto reliquias.

W.21. Substantia enim tua dulcedinem tuam, quam ¥. 13. Et reliquum horum quod ad nullos ufus facit. in filios habes , oftendebat. Multi codices nominativos subVerbum indicativum facit , nullo modo vertendum est in ftantia mutatos in accusativos substantiam ruam , mefubjundivum faciat, addito verbo fubftantivo eft, quod uti dia conjunétione & , jungunt cum accufativis dulcedinem que superfluit : quod ad nullos est ufus faciat.

tuam ; & tertiam por fonam ostendebat vertunt in fecundam Sequitur : Lignum curvum & vorticibus plenum. Sive ostendebas ; fed malè omnia. vorticibus vocali quarta , five sesunda verticibus legas , fi *.23. Hic autem iterum ut nutrirentur justi , eriam gnificatur lignum verticofum five nodosum.

suæ virtutis oblitus est. Legendum eft pronomen , non neuŤ. 14. Et omnem maculam quæ in illo est perliniens. trum hoc , fed mafculinum hic; es fubaudiendum nomen Non fubjicias terra , quod quidam libri.

ignis , non addendum. N. 17. Cum illo qui fine anima est. Non commutes ge V. 25. Propter hoc & tunc in omnia transfigurata , omnus mafculinum cum neutro, nec hac parte , nec sequentibus nium nutrici gratiæ tuæ deserviebat. Ut non esi omittenomnibus refque ad finem capitis.

da in præpofitio præpofita nomini omnia ; isa non eft verCap. XIV. X. 3. Tua autem , pater , providentia gu tendus numerus fingularis deserviebat , in pluralem deserbernat. Spurium eft quod addunt libri quidam ab initio viebant. cuncta : adeoque obele fenfui , neque enim hoc fubaudire Sequitur : Ad voluntatem eorum qui à te desiderabant, oportet. Porro gubernat persona tertia, non eft cum guber- Servandum eft à te, calm fexto, non surrogandim ad te , nas mutanda, perfonâ fecundâ.

casu quarto : denique attivum defiderabant , quod eft, ro7.4. Oftendens quoniam potens es ex omnibus falva- gabant , pofcebant , non est depravandum , repofito palive te. Retinendum eft falvare , quod eft servare ; non suppo- desiderati funt, quod ef in plerisque libris. nendum fanare.

V. 28. Et ad ortum lucis te adorare. Meritò Correlten Sequitur : Etiam si sine arte aliquis adeat mare. Legen- res, pro orientem , quod eft in plerisque omnibus codicibus , dum eft arre , qua humana significatur induftria ; non , tranf emendarunt ortum ; nec ailt omittendum judicarunt proneTom. II.

Ggs ij

[ocr errors]

tua

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

men te, ant addendum adverbium ibi, aut denique atti te Deum aut Dominum.
vum adorare mutandum in pafuum adorari : qua sunt .9. Et justitiæ legem in concordia disposuerunt. Now
quorumdam codicum vitia.

mutandus cblativus in accusativum concordiam.
X. 29. Ingrati cnim fpes tanquam hybernalis glacies Ibidem. Patrum jam decantantes laudes. Pro genitivo
tabescet. Alii libri, pro lpes , qua eft emais, habent fides, plurali patrum , substituunt quidam dativum fingularem
misis; malè , s Græco disentaneè.

patri, & pro adverbio jam nomen omnium ; fed malè. QuiCap. XVII. N. 2. Fugitivi perpetuæ providentiæ jacue dam unicam vocem fcribunt patrias : fed prima fcriptura runt. Cave legis placuerunt aut latuerunt, pro jacuerunt. patrum jam , ut Graco confentanea , ita germana Interpre7.7. Er sapientiæ gloriæ correptio cum contumelia.

tis est. Genitivus gloriæ non eft commutandus cum nominativo gloria. W. 11. Simili autem pæna fervus cum domino afflictus

$. 10. Cùm fit enim timida nequitia , dat testimo eft. Non mutes ablativum fimili in nominativum similis. nium condemnationis. Pro genitivo condemnationis , qui .13. De omnibus verò non credentes propter venedimm codices habent dativum condemnationi ; quidam par ficia. Sic legendum eft, veneficia , quod fignificat incantaticipium condemnata : fed quod in nonnullis legitur data tiones, à veneno deductum; non beneficia , quod dona five est in omnium condemnationem, adulterinum eft. Huic munera denotat : denique nec addendum eft pronomen sua. porro fententiæ præponunt multi libri aliam his verbis : Fre Sequitur : Tunc verò primùm cùm fuit exterminium quenter enim præoccupant pessima , redarguente conscien- primogenitorum. Non efi invertendus ordo , ita ut cùm ria. Verim , non multi , sed omnes, poftponunt eandem , aliis ponatur ante primùm, quod poftponendum eft. licet verbis : Semper enim præsumit sxva , perturbata con Sequitur : Spoponderunt populum Dei elle. Meritò omifcientia. Quare Romani Patres , priorem illam qua præpo- ferunt Corredores pronomen se, quod plerique praponunt nitur, Frequenter enim , &c. meritò è textu fuftulerunt 'verbo esse. Ht fuperfluam.

.15. Omnipotens fermo tuus de coelo. Superfluit exfi. 11. Nihil enim eft timor , nisi proditio cogitationis liens , quod quidam interjiciunt , ante de cælo. auxiliorum. Plerique libri, inter nisi proditio , interji W. 17. Er timores supervenerunt insperati. Nominatia ciunt hæc duo verba, præsumtionis adjutorium: verùm illa vus insperati, non eft mutandus in dativum infperatis. redundare , confodiendaque effe , cenfuerunt Romani Patres 7.22. Non in vircute corporis , nec armaturæ porennon inconfultò.

tiâ. Genitivus armaturæ ablativus potentiâ retinendi 7. 12. Et dum ab intus minor est exfpectatio. Non funt ; non convertendi , ita ut ablativus armaturâ, genitifubjicias pronomen ejus.

vus potentiæ fit, prout plerique omnes libri habenr. Sequitur : Majorem computar inscientiam. Correllores

. 24. Et magnificentia tua in diademate capitis illius emendarunt inscientiam, quod eft, ignorantiam , quomo- sculpta erat. Pro scripta , ad fcribo, quod eft in plerisque do ejl Grace , pro eo quod legunt , alii scientiam, alii fenten- exemplaribus, Corredores repetiverunt verbum fculpta, a tiam, alii conseientiam, alii potentiam , alii audaciam , sculpo. alii denique pænam. Porro five legatier computar composi CAP. XIX. X. 2. Quoniam cùm ipfi permisissent. Quitum , five fimplex putat, res eadem una eft.

dam libri , pro permisissent , fcribunt reversi effent : plures Sequitur : Ejus causa de qua tormentum præstat. Geni utrumque scribunt , reversi effent & permisissent. Cæterùm rivus causæ non est commutandus cum ablativo.

fcribendum effe permififfent , & quidem folum , docuimus in $.13. Illi autem qui iinpotentem verè noctem. Mul Notationibus noftris. la reperiuntur notariorum circa bæc verba corruptela , fed Sequitur : Ut se educerent. Servanda sunt duæ di&tiones pracipna dua ; una , qua vox una impotentem, diftrahi- se educerent , pofitæ pro exirent , non contrabenda in unam tur in duas in porentem ; vel in potenti ; altera , qua ad seducerent, verbium verè convertitur in verbum venêre.

Sequitur : Et cum magna sollicitudine præmififfent ile Sequitur: Er ab infimis & ab altissimis inferis superve- los. Nequaquam eft hoc omittendum. nientem. Nequaquam omittenda eft vox inferis , cui dantur Sequitur : Consequebantur illos poenitentiâ acti. Legenepitheta duo , infimis altiffimis , idem fignificantia , pro dum eft plurale consequebantur, non fingulare consequefundiffimis inquam.

batur; ablativus pænitentiâ , non genitivus pænitentiæ ; deSequitur : Eundem somnum dormientes. Quædam ma nique participium plurale acti , non nomen actus , five plum nufcripta , pro participio dormientes , fcribunt verbum dor- raliter five fingulariter accipiatur ; bac enim funt plerorumque miebant : sed non opus erat hac mutatione , cùm partici codicum vitin. pio fubaudire liceat verbum fubftantivum erant.

. 8. Quæ tegebatur tua manu. Cave legas regebatur , Čap. XVIII. ¥. 1. Et horum quidem vocem audiebant. quod eft gubernabatur , pro regebatur , quod eft protegebaNon addas inimici.

Ibidem. Et quia non & ipfi eadem pafli erant. Non pra ¥. 12. Per vim fulminum. Cavendum eft vetus mendum ponas præpofitionem per voci eadem.

fluminum, quod eft fluviorum , pro germana fcriptura fule V. 2. Quia non lædebantur, gratias agebant. Non fub- minum , quod eft fulgurum. jicias pronomen , vel tibi , vel cuique.

. 14. Sed & alius quidam respectus illorum erat. Cor. Sequitur : Et ur esser differentia , donum petebant. Re- re&ores fcripserunt nomen quidam , pro eo quod vulgò legia ţinendum eft donum , quod eft munus, non substituendum tur adverbio quidem.

Variæ Lectiones VULGATÆ, rursum ab eodem FRANCISCO LUCA observatæ.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

AP. V. X. 19. Accipiet pro galea judicium certum. tradła. C

Alii libri scribunt rectum, tranfpofitis litteris , & fo V. 26. Dei immemoratio. Noftra conje&tura fuit in Nalet rectitudo judicio attribui.

tationibus , pro Dei , seu Domini , ut alii legunt , fcribenCap. VIII. 7. 11. Ec facies principum mirabuntur dum effe doni , ex Græco rápiv, ficut infra 18. ¥. 2. me. Hoc quidam codex omittit , Graco confentaneè : eft enim . 26. Inordinatio moechiæ & impudicitiæ. Quædam idem unum cum eo quod præcedit : Et in conspectu poten- antigrapha hoc folum legunt , mechia & impudicitia ; omitcium admirabilis ero.

tunt id quod præcedit , inordinatio , quippe quod idem unum Cap. XII. ¥. 17. Et horum qui te nesciunt , audaciam fit cum eo quod antecedit , inconstantia, Græcè atašia. traducis. Quidam legunt affirmativum qui fciunt, loco ne Cap. XV. W. 19. Bona porest conspicere. Pro confpia gativi qui te nesciunt , conformiter Græco : vide Notationes, cere , Græcè eft & Timo Jūsas , quod potiùs eft concupisce

. 19. Quoniam judicans das locum in peccatis peeni re, quomodo legit liber quidam. tentiæ. Nonnulli libri omittunt judicans , cum textu Gra CAP. XVI. ¥.1. Propter hæc & per his fimilia pafli

funt dignè tormenta. Quidam libri pro plurali hæc, fors. 26. Qui autem ludibriis & increpationibus non funt bunt fingulare hoc, & omittunt conjun&ionem & fubfequer correcti. Sunt exemplaria quæ fcribant genitivum increpa tem, conformiter Græco. tionis , loco ablativi increpationibus ; fuffragante Græco , Cap. XVIII. ¥. 22. Illum qui se vexabat. Nonnulla Qui autem ludibriis increpationis.

codices legunt vexacorem, unus omittit se: Græcè eft top Cap. XIV. ¥. 11. Propter hoc & in idolis nationum xoráborta , vesantem ; ficut infra *. 25. ó órskpɛúar, qui non erit respectus. Adverbium non, omittitur à Regio texe exterminabat. 14 , & alio quodam , confpirantibus libris Grecis.

Cap. XIX. $.9. Tanquam enim equi depaverunt es. 20. Abducta per speciem operis. Multi libri, loco cam. Quidam boni libri auferunt escam , Graco confeng abducta, babent adducta, quod ef Grace i praxówhor , at tance,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Romæ,

[ocr errors]

12. y. I.

V. I.

с

II.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

CAPITULA LIBRI ECCLESIASTICI,
Ex Ms. cod. Corb. n. 1. edita quoque à Josepho Maria Caro presb.

1688.
"Omni
mnis Sapientia à Domino Deo eft. cap. 1. & in malis reminiscendum bonorum. c. 11. 1. 27

XXXVIII. De eleemosinis. c.
II. Initium sapientia timor Domini, c. 1. *.16. XXXIX. De amicis. c. 12. v. 8.
III. 6 De concupiscenda Sapientia, ex servandis XL. P De societate divitum. c. 13. 1. 2.
mandatis. c. 1. . 33.

XLI. Qui non labitur in verbo, beatus eft. c. 14.
IV. Accedentes ad servitutem Dei , in justitia
&

XLII. De benefaciendo , quia mors non tardat. Co
v. Metuentes Deum Juftineant mifericordiam ejus.

14. *.
C. 2. 7. 7.

XLIII. Quòd in manu confilii sui hominem Deus,
VI. De perdentibus sustinentiam. c. 2. *. 16. reliquerit. c. 15. v. 18.
VII. De honore parentum , & quòd benedi&tio pa- XLIV. De filiis impiis.c. 16. #. 1.

tris firmat domos filiorum. c. 3. v. 3. 11. XLV. 9 Nihil abscondi à Deo. c, 16. . 16.
VIII. Bona opera cum mansuetudine facienda , doo XLVI. ' De discenda disciplina. c. 16. t. 24.
alta non quærenda. c. 3. **. 19. 22.

XLVII. Quòd Deus de terra creavit hominem.c. 172
IX. De eleemosina, de pauperibus ; eo ab inope
non avertendis oculis. c. 4. ř. 1.

XLVIII. ' De conversione ad Deum. C. 17. 4. 21,
X. De pupillo, da vidua. c. 4. v. 10,

XLIX. Non demorandum cum impiis. c. 17. t. 26.
XI. De studio Sapientia. c. 4. 7. 12.

L. ' De semper orando Deum. c. 17. 7. 24. 6.
XII. d Tempore tribulationis , fide ac justitia ftan-

18. V. 23•
dum. c. 4. *. 33•

LI. De continentia anime. c. 18. v. 30.
XIII. De non confidendo in divitiis. c. 5. . 1. LII. Quòd ebriofus non locuplet abitur : & qui spera
XIV. - De conversione. c. S. y. 8.

nit modica , paulatim cadit : & quòd mulieres ,
XV. De gratia amici. c. 6. 7. 1.

& vinum apoftatare faciunt à Deo. c. 19. 7. 1.
XVI. f De amico non permanente. c. 6. 7. 7. LIII. Amico e inimico non prodenda secreta. c.
XVII. De doctrina Sapientia. c. 6. 7. 18.

19. V. 8.
XVIII. De accipiendo confilio , & investiganda fa- LIV. Ante comminationem corripiendum proximum.
pientia. c. 6. v. 24.

c. 19. V. 17.
XIX. De non faciendis malis. c. 7. . 1. LV. u Bonum est arguere , quàm irasci. c. 20.. I.
XX. Neminem se ante Deum justificare. c. 7. 8. S. LVI. Qui pré confufione promittit de amico , facit
XXI. & De mendacio vitando. c. 7. X. 13.

inimicum. c. 20. ¥. 25.
XXII. h De servo bono. c. 7. ¥. 22.

LVII. Verbum parabolarum. c. 20. *. 29.
XXIII. De filiis erudiendis. C. 7. 4. 25. LVIII. Non adjiciendum peccatum super peccatum.
XXIV. i De parentibus honorandis. c. 7. 8. 29.
XXV. De timore Dei, & honore Sacerdotum. c. LIX. Stuppa colle&ta, Synagoga peccantium. c, 212

7. y. 31.
XXVI. De defunctis, c. 7. *. 37.

LX. Rifus fatui in alta voce. c. 21. . 23.
XXVII. £ De non litigando. c. 8. *. 1.

LXI. Pigrum lapide luteo lapidare. c. 22. . ri
XXVIII. De mortuo non gaudendum. c. 8. *. 8. LXII. Qui narranti non intendit , dormienti fimilis
XXIX. De vitandis malis. c. 8. 7. 18.

est. c. 22. 7. 8.
XXX. ' De non danda potestate in se quemquam LXIII. * Convitia disolvunt amicitiam. c. 22.
mulieri. c. 9. 8. 2.

V. 25.
XXXI. De amico antiquo non derelinquendo. c. 9. LXIV. Oratio. c. 23. V. I.

LXV. De doctrina oris. c. 23. 7.7.
XXXII. m De conviva justo. c. 9. 7. 22. LXVI. Juramentum fine peccato non esse. c. 23:
XXXIII. ^ De judicibus. c. 10. v. 1.
XXXIV. De avaritia. c. 10. *. 9.

LXVII. y Dispositio injusti peccare volentis. C. 2 3.
XXXV. De superbia. c. 10. v. 7. 9.

V.26.
XXXVI. · Humilem exaltat sapientia.c. 11. ¥. 1. LXVIII. 2 Laus sapientia. c. 24. ¥. 1.
XXXVII. In bonis non obliviscendum malorum, LXIX. aa Qua tria Sapientiæ placeant, & qua dis-

NOTÆ.
a Apud Jos. Carum ita : Alias De aterna Dei fapien | Al. De fugienda amicitia mulieris forsicaria.
tia , id eft, filio Dei ; quòd ante omnem for creaturam, & m Al. De convivio justo. Al. de conviviis juftis.
omnia per ipsum facta sunt. Et fic deinceps ex edit. Jof. 1 Al. De judicibus mundi hujus,
Cari, ubicunque infra ponitur Al.

o Al. De humilitate.
b Al. De timore Dei , & mandati custodia.

P Al. De fociet. divitum fuperborum.
c In edit. deest debere ; sequitur verò: Al. De toleran 9 Al. De præfentia Dei , cui nihil selari poteft.
tia tentationum , qua fie pro juftitia.

r Al. De via disciplina,
d Al. Quod pro fide es jußitia laborandum fit , pro

1 Al. De convertendo ad Deum, & relinquendo peccata, Salute anima.

i Al. De oratione, e Al. De converfione ad Deum.

u Al. De bono correptionis , U iracundia malo. f Al. De differentia amicorum.

s Al. De amicitis, 8 Al. De mend. vitando ad amicum.

y Al. De fornicatione. h Al. De servo bono fideli.

2 Al. De aternitate , & omnipotentia sapientia , id ,
i Al. De parentum honore.

Cbrifto filio Dei , per quem omnia fa&a funt.
Al, De non litig. cum potente,

aá Al, Sapientia narras que fint en placita,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

V. 23.

39.

[ocr errors]

pliceant ; ( novem insuspicabilia. C. 25. **. 1.9. XCIX. Virorum Sanctorum quarenda focietas. s. LXX. a De nequitia mulieris, c. 25. 4. 27.

37. o. is. LXXI. De muliere bona, c. 26. ¥. 1.

c. Animam viri sanéti veraciorem efle, quàm fepLXXII. Propter inopiam multos delinquere, C. 27. tem circumspectores.c. 37. +. 18.

CI. i De versuta do sophistica locutione. C. 37. LXXIII. Perdere fidem eum, qui amici nudat ar

CII. k De mendacio. ( l. medico. ) c. 38. ¥. 1. cana, C. 27. v. 17. IXXIV. De remissione peccati, c. 28. 7. 2.

CIII. De orando Deo in tempore infirmitatis

. c. LXXV. De malo lingua. c. 28. ¥. 13.

38. 7. 9. LXXVI. 6 De fænore. c. 29. *. 1.

civ. ' De exfequiis. c. 38. v. 16. LXXVII. De dato in proximum. Ibid.

cv, m De fingulis artificibus. c. 38. 7. 28.
LXXVIII. De misericordia pauperum. c. 29. 8. 25. CVI. ^ De Sapiente.

39. . 1.
LXXIX. De frugalitate honesta, do hospitalitate. CVII. Oranti dari spiritum intelligentia. c.
C. 29. *¥. 28. 31.

V. 7.
LXXX. De disciplina filiorum.c. 30. . 1.

cvIII. • Vitæ hominis substantia. c. 39. . 31.
LXXXI. De bono sanitatis. c. 30. 7. 14. CIX. De jugo gravi super filios Adam, c. 40. 4.1.
LXXXII, Vigilia honesta tabefacit carnes. c. 31. CX. De indigentia mifera. c. 40.*. 29.
V. I.

CXI. De memoria, & de judicio mortis. c. 41. 4.1.
LXXXIII. - De continentia. c. 31. ¥. 8.

CXII. P. Ab omnibus vitiis declinandum. c. 41.
LXXXIV. De ebrietate. c. 31. ^. 12.
LXXXV. d De rectoribus, c. 32. *. 1.

CXIII, In revelatione secreti geminandum non efle
LXXXVI. Cum confilio omnia facienda. c. 32. sermonem. C. 42, *. 1.

CXIV. De disciplina insensati & fatui. c. 42.
7. 24•
LXXXVII. Timenti Dominum non occurrent mala.
C. 33. X. I.

CXV. Deum fecisse, ut mirabilia ejus San&ti nar.
LXXXVIII. De disciplina fervorum. c. 3 3. *. 25. rent. C. 42. *. 17.
LXXXIX. De fomniis. c. 34. *. 1.

CXVI. 9 Laus creatura. c. 43. ř. 1.
Xc. · Divinationem , auguria, Somnia , vanitatem CXVII. ' Laus Patrum. c. 44. *. 1. seqq.
elle. c. 34. . Si

CXVIII. Laus David fortissimi, c. 47. *. 1.
XCI. De timentibus Deum. c. 34. ¥. 14.

CXIX. Laus Salomonis. c. 47. V. 24.
XCII. De oblatione iniqua. c. 34. V. 23.

CXX. Laus Elia, c. 48. ¥. 1.
XCIII. De disciplina custodiendæ legis. c. 35. *. 1. CXXI. Laus Elisei. c. 48. ¥. 13.
xciv, f Oratio humilis nubes penetrat. &c. 35. 4. 21. CXXII. Laus Josia regis. c. 49. *. 1.
XCV. Precatio ad Deum. c. 36. v. 1.

CXXIII. Preter David , & Ezechiam , & Josiam,
XCVI. Oratio fapientia. Ibid.

omnes reges peccaverunt. ' c. 49. 7. S. XCVII. De eo qui tantùm nomine amicus est. c. CXXIV. Laus Jeremia. C. 49. *.8.

CXXV. Laus Simonis. c. 5o. . 1. 37. V. I. XCVIII. h. Qualiter tractandum cum fingulis. c. CXXVI. . Oratio Jefu filii Siracb. c. 11. y. 1.

CXXVII. u Oratio Salomonis. 37. ¥. 12.

NOTÆ. * Al. De nequitia mulieris mala.

| Al. De exfequiis mortuorum. b Al. De wsuris.

m Edit. De fingulis artificibus. Al. artibus. C Al. De continentia ciborum.

^ Al. De fapientia. Al. De fapientia virtutibus, d Al. De rectoribus , five facerdotibus , five laicis. • Al. De vita hominis , quod

fit fubftantia ; & de vindi&is Al. De vanitate fomniorum, & divinationum.

pro peccatis. { Al. De precatione ad Deum.

P Al. De vitiis corrigendis , ac declinandis. & Al. add, hoc capitulum : De differentia mulierum , 9 Al. De lapsu ( 1. laude ) elementoriem. omicorum.

I Al. De laudo Patriarcharum. h Al. Cum fingulis qualiter tractandum fit.

Al. add. 85 transgrelli funt. i Al. De pompa Philosophorum.

Al. De confeffione , & laudatione ejufdem filii Siracb. * Al. De bonore medicis exbibendo.

u Al, De oratione Salomonis ad dedicationem templi Drie

V. 8.

1

e

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

N

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.

ULTORUM nobis, & ma- vitam. Hortor itaque venire vos cum benegnorum, per legem & pro- volentia, & & attentiori studio lectionem faphetas , aliofque qui fecuti cere, & veniam habere in illis , in quibus sunt illos , b fapientia de- h videmur, fequentes imaginem fapientiæ, demonstrata est : in quibus ficere in verborum compositione. Nam deoportet laudare Israël doctri- ficiunt verba Hebraica, quando fuerint trans

næ & fapientiæ causâ : quia lata ad alteram linguam. Non autem folùm non folùm ipfos loquentes necesse est esse hæc, fed & ipsa lex, & prophetæ, cæteraque peritos, sed etiam extraneos poffe & dicen- aliorum librorum, non parvam habent diftes & fcribentes do&iflimos fieri. Avus meus ferentiam, quando inter fe dicuntur. Nam Jesus, poftquam d se ampliùs dedit ad dili- in octavo & trigesimo anno temporibus gentiam lectionis legis, & prophetarum,& k Ptolemæi Evergetis regis, poftquam perveni aliorum librorum, qui nobis à parentibus in Ægyptum, '& cùm multum temporis nostris traditi funt: voluit & ipse scribere ali- ibi fuiffem, inveni ibi libros relictos, non quid horum, quæ ad doctrinam & fapien- parvæ neque contemnendæ doctrinæ. Itaque tiam pertinent : fut desiderantes discere, & bonum & neceffarium putavi & ipfe aliquam illorum periti facti, magis magisque atten addere diligentiam & laborem interpretandi dant animo, & confirmentur ad legitimam librum iftum : m & multâ vigiliâ attuli doc

NOT. a Mf. S. Germ. n. 15. Incipit liber Jesbu filii Siracb. Ciuoews• i. e. etiam horum participes falli , multò magis Incipit prologus. Corb. 1. cum altero Sangerm. Incipit pro- proficiant per vitam legitimam. In Mr. S. Germ. attendans logus libri Hiefu filii Surach. Prologus. Corb. 2. Incipit pre animo ad legitimam vitam, confirmentur. fatio de libro Hiesu filii Siraci. Prologtis.

& Attentiori studio. Mf. S. Germ. n. 14. cum Corb. I. b Sapientia demonstrata eft. Mf. Corb. 2. hab. cum San

attentione o Kudio. Germ. 15. attentiore studio. Græc. germ. duplici, fapientiam demonftratam : sed in Corb. abra- mencoxūs. fa ult. utraque littera m , fecunda manu. In Gr. sic : Moa h Videmur, fequentes imaginem , &c. Mr. S. Germ. 15. λων, και μεγάλων ημϊν Λια το νό με..... Δεδομένων. Cumm videbimur..... deficere , &c. Similiter in MS. S. Theod. multa nobis , & magna per legem..... dara fint.

& deficere. Græcè : doxa no Tŵr xerci twv éppeurslar 760Quia non folum ipfos Ioquentes neceffe et de peritos, λοπινομένων τιεί των λέξεων αδυναμείν. Ου γαρ ισοδυναμεί &c. In Mss. S. Germ. & Corb. duobus deest effe. Græ dvtè s'autos ‘Elexisi ngrólera , &c, videbimur in 1100cè ita : Kai ws 8' Mórov dulòs tos dyayırcoxortas, décresiv nullis ad interpretaridi rationem elaboratis diftionibus defiεπισήμονας γίνεθαι , αλλα και τους εκτός δύναθαι της φιλομα cere. Non enim eandem vim babext hæc in fe ipfis Hebraico θέντας χρησίμες είναι και λέγοντας και γράφοντας: Cumque εος difta , &c. qui legunt , non folùm ipsos oporteat fieri fcientes, fed etiam i Cæteraque aliorum librorum. In Mss. Corb. 1. & Sanextraneis Audio discipline dulos posse & dicendo o scriben- germ. duobus deest vox aliorum ; abest quoque à Græca,

* Ptolemæi. Mf. S. Germ. 15. Tholomei. d Se ampliùs dedit. Mf. S. Germ. 15. deler fe.

Et cùm multum temporis ibi fuisjem. Mr. S. Germ. 14. • Qui nobis à parentibus noftris traditi sunt. In Gr. cum Corb. duobus, ibi feciffem. Similiter in Sangerm. 15.fed sequuntur ifta : ny v T87019 ixarir e Eu TECITOL MOMEvos , at- absque vocula ibi, polt seq. inveni. Gr. sy ourxegrisas, (al. que in bis eum qui fatis effe poffet, babitum fibi comparaf- 7" Oriver Xpóvor ourx.egvious , ) & egy ' niepos maid sias apófet. In Ms. Sangerm. 15. traditi sunt : volui & ipfe fcri- polor. 'Arcyxcióta?ov i uw , &c. inveni exemplar non parbere aliquid borum duntaxat.

va doctrina. Maximè neceffarium putavi , &c. f Ut defiderantes discere. Mss. SS. Theod. Germ. & Corb. m Et multâ vigiliâ, &c. Græc. mommy yap oyutvice, 1. discerent; ita quoque correctum est in Corb. 2. fed etishu zegoeveyxa meves Ta deasupa? Xpóvx apos alia manu. In Gr. 07ws oi piaopabeis, deinde , τύτων το, επί πέeας αγωνία και το βιβλίον εκδοθαι και τοϊς & τη παένοχοι γενόμενοι και πολλά μάλλον επιπροθώσι δια της επόμε eoικία βιλομένοις φιλομαθείν και προκατασκευαζομένοις τα ήθη και

do prodesse.

« ZurückWeiter »