Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 16. Dilectus meus mihi, & ego illi , qui par 16. Frater meus mihi, & ego ei, qui pascit in Ambr.l.de Ifance citur inter lilia, liliis,

6. 8.p. 379.6.
17. donec aspiret dies, & inclinentur um 17. usque dum aspirer dies, & amoveantur um-
bræ. Revertere : fimilis esto, dilecte mi, ca- bræ.....
preæ, hinnuloque cervorum super montes Be-
ther.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
& 1. 2. de Spir. S. to. 2. nisi quod initio leg. capite , tes vineas. Philastr. Brix, de hæres. p. 707. h. Prendite
non prendite. Ita quoque in ml. S. Theoder. ficut in nobis vulpes minimas , exterminantes vineam Domini,
Græco ; Mr. tamen extremò hab. ut vinea noftra floreat . 16. Hieron, I. I. cont. Jovin. to. 4. 172. b. Fra-
num. fing. Gr. verό, και αι άμπελοι ημών κυπρίζεσαι, σ υε truelis meus mibi , & ego illi, qui pafcit inter lilia. Sic
neæ noftræ florentes ; at in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl. eciam in Græco, excepto ult. á Tois xpirois , quod idem
XUTPISYON, ut supra. Rufin. l. 2. de bened. Patr. p. 13. a. valet. Mr. S. Theoder. Vulgatæ consonat, nifi quòd hab.
Prendite mihi vulpes pufillas , exterminantes vineas meas. pascit , non pafcitur.
August. in Pf. 80. to. 4.864. c. Capite nobis vulpes pre X. 17. Ita Græcè. Apud Auguft. l. cont. Jud. to. 8.
fillas , exterminantes vineas , latentes in cavernis tortuosis. 33. f. adfpiravit dies , removeantur umbræ ; Gr. sỹ xsmboly
Caffiod. in Pf. 62. p. 207. b. Capite nobis vulpes , exter-

, &c. In Mr. S. Theoder. W. totus ut in Vulg. excepto
minantes vineam. Auct. I. de promiss. ap. Prosp. p. 2. ult. Betbel , pro Betber,
c. 21. col. 146. a. Capite nobis vulpes pufillas , exterminan-

1.

" I

I

p. 1055.d.

[ocr errors]

CAP-U T III.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
N lectulo meo per no&tes quæsivi quem N cubili meo in no&tibus quæsivi quem dile- Ambras. 1. de cette

diligit anima mea : quæsivi illum, & non
inveni,
eum ; vocavi eum , & non obaudivit me.

225.4.
2. Surgam, & circuibo civitatem : per vicos 2. Exsurgam, ibo, & circumibo civitatem :
& plateas quæram quem diligit anima mea : in foro,

in foro, & in plateis, & quæram quem dilexit
quæsivi illum , & non inveni.

anima mea : quæsivi eum, & non inveni eum. 3. Invenerunt me vigiles, qui cuftodiunt civi 3..... Nunquid quem dilexit anima mea , vi- Idem in Ps. 118, tatem : Num quem diligit anima mea, vidiftis ? diftis ?

4. Paululùm cùm pertranfiffem eos, inveni 4. Quàm modicum fuit cùm transivi ab ipsis, Idem l. de virgin, quem diligit anima mea : tenui eum ; nec dimit- donec inveni quem dilexit anima mea : tenui eum ; 10. 2. 2 32.6.d. tam, donec introducam illum in domum matris & non relinquam eum, donec introducam eum meæ, & in cubiculum genitricis meæ. in domum matris meæ, & in cubiculum ejus quæ

me concepit. S. Adjuro vos filiæ Jerusalem, per capreas s. Adjuravi vos filiæ Jerusalem in virtutibus & Idem 1, 2, de in cervosque camporum, ne fuscitetis , neque evi- fortitudinibus agri, ne suscitaveritis, & excitaveri- terpel. Dav. 6. 1. p. gilare faciatis dilectam , donec ipsa velit. tis charitatem , usquequo voluerit.

638. f.
6. Quæ est ilta, quæ ascendit per defertum, 6. Quæ est hæc, quæ ascendit à deserto ficut vi Idem ep. 64. to.
sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhæ , & tis propago, fumo incensa, odorificata myrrhâ , 2. 1050.66
thoris, & universi pulveris pigmentarii? & thure, ab omnibus pulveribus unguenti ?

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
. 1. Eadem sunt in Græco. Nonnulla etiam de his re. brof. diversis in locis : nempe l. de Isaac, c. S. col. 368.
fert idem Ambr. 1. de Isaac, c. S. col. 367.d. 368. d. & b. c. Quàm modicum cùm tranfvi ab eis , inveni eum :
in Ps. 118. col. 1054. d. 1215. d. 1255. b. item de apol. tenui eum , & non dimifi eum:& lib. 1. de virginit. to.
Dav. 723. d. habet : In cubili, in noftibus.... quasivi 2. 157. f. Inveni quem dilexit anima mea : tenui eum , &
eum , & non inveni : vocaui eum , non exaudivit me. Si non relinquam : fimiliter in Ps. 118. 10. 1. 985. b. & in
militer Hieron. ep. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. col. 34. Luc. 16. col. 1473. a. lib. verò de Isaac, 368. f. 8
f. In no&tibus quafivi quem dilexit anima mea. Rufin. in non dimittam ; ficut in Pf. 36. & 47. col. 814. b. 943.
Symb. p. 185. c. In cubili meo quæfivi eum , & non in f. ar in Pf. 118. col. 1055. d. tenui eum , & non dimisi
veni. Cassian.coll. 13.C. 12. p. 610. In cubili meo in no&tibus eum : & inf. 1187. b. 8 introduri eum in domum matris
quafivi quem dilexit anima mea : quæfivi eum , non inve meæ , in fecretum ejus que me concepit: demum epift. 31.
ni ; vocavi eum , & non refpondit mihi. In Ms. S. Theo to. 2. 917. b. adfumam ie , & inducam te in domum ma-
der, fimpliciter : In cubiculo mep in noftibus quafivi quem tris meæ , & in fecretum ejus qua me concepit. Ap. Hieron.
dilexit anima mea : quæfivi illum , & non inveni. epist. ad Rufin. to. 2. 617. c. ira : Et quidem non sper-

8.2. Græcè ,pro ibo, exstat sü, nunc ; mox ita, aj nam te : assumens introducam te in domum matris meæ , 8
xuxxác Tỷ số»£ , Tais doegic , đc. ut in Lat, Am in cubiculum ejus quæ concepit me : & epist. 18. ad Eul-
brofius 1, de 'Isaac, c. 5. col. 367.d. rectè : Exfurgam ita coch. to. 4. p. 2. col. 38. e. Inveni eum quem quærebat
que , & quæram in civitate , in foro, in plateis : at 1. de anima mea : tenebo eum , & non dimittam. Rufin, in Symb.
apol. Dav. col. 723. d. Exfurgam itaque, & introibo in p. 185. C. tenebo eum , & non dimittam eum, quem di-
domum, in forum, & plateas , & quaram , &c. ut fup. lexit anima mea. Mf. S. Theoder. Vulgatæ congruit, ni-
Hieron. ep. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. col. 38. f. Sur li quod hab. circa med. inveni , pro tenui ; & in fine ,
gam, & circumibo civitatem : & in foro , e in plateis in secretum ejus qua concepir me.
quæram quem dilexit anima mea : & in Zachar. 8. to. 3. *.5. Mf. s. Theoder. Adjuro vos filia Jerus. in vit.
1745. b. Confurgam , 89 circuibo civitatem ; in foro , tutibus & fortitud, agri, fi suscitav. 8 refufcitaveritis cha-
in plateis ejus, donec inveniam eum, quem dilexit anima ritatem , quoad usque ipsa velit. Græc. "1pxica vjeãs..... év
mei. In Mr. S. Theoder. Exsurgam, & introibo civita ταϊς δυνάμεσι και & ταϊς Χύζεσι το αγρέ , εν , &c. ut in
tem : quaram in foro , in plateis , quem diligit anima mea: Lat. Ambr. etiam in Pf. 38. col. 809. a. legit :fi fufcd-
quæfivi, & non inveni.

tav. refufcitav. charitatem,
¥.3. Sic Hieron.

ep.

18. ad Eustoch. co. 4. p. 2. $.6. Quidam Mss. Ambrosiani ferunt , fumo incenfi col. 38. f. In Ms. vero S. Theoder. ita : Inveni cuftodes, odorificara. Ambr. etiam l. de Ifaac, c. s. col. 369. a. qui custodiunt civitatem : Num quem diligit, &c. ut fup. reperit ifta : Quæ bæc eft , qua afcendit à deferto; nec difGræc. Evegoár me oi tupov765, 6 XUXA51745 tñ nón: Mà fimiliter Græcè: at proxime sequentia fic variant : a's ssor M&THEY, &c.

λέχη καπνά τεθυμιαμένη σμύρναν, και λίβανον , απο πάντων 7.4. Vix meliùs è Græco , præter fur. duo , relinquam, Xorioprão mupeys; i. e. sanquam truncus fumi incensus & introducam, pro quibus præterita apūra, & clonyayor ; myrrham, ibus, ex omnibus pulveribus unguentarii? In Mr. tamen Alex. habet ápow. Eadem rursum legit Am Mr. S. Theoder, ita : Qua oft hæc, que af. . deferto focus Tom. II.

Bbb ij

[ocr errors]
[ocr errors]

VER'S IO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. epift. ad

7. Ecce lectulus Salomonis: fexaginta potentes 7. En le&tuluin Salomonis sexaginta fortes Princip.10.2.686. in circuitu ejus de potentibus Israël :

ambiunt ex fortiffimis Ifraël : 8. omnes tenentes gladios, docti ad bellum : 8. omnes tenentes gladios, & ad bella doctif. vir, & gladius super femur ejus.....

simi : uniuscujusque ensis super femur suum

prop

ter timores nocturnos. Ambrof. l. 3. de 9. Fecit sibi lectum Salomon ex lignis Libani : 9. Ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis virgin. 6. s. to. 2.

Libani : 179.4.

10. columnæ ejus erant argentex, adcliuato 10. columnas ejus fecit argenteas, reclina

rium ejus aureum, dorsum ejus gemmatam stra- torium aureum, ascensum purpureum : media Idem I. de instit, tum : fecit sibi charitatem à filiabus Ifraël : charitate constravit propter filias Jerusalem : viry, 270..

11. Egredimini & videte regem Saldmonem in 11. Egredimini & videte filiæ Sion regem Sacorona,

qua coronavit eum mater ejus in die spon- lomonem in diademate, quo coronavit illum falium ejus, & in die jucunditatis cordis ejus. mater sua in die defponfationis illius, & in die

lætitiæ cordis ejus. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. vitis propago in fuperiora se fu:brigens, velut fumus natus ur fup. Grαc. Φορείον εποίησεν εαυτώ ο βασιλεύς Σαλωμων από, ex igni, atque alta petens ex aromatibus myrrhæ , & thu &c. ris, universi generis pigmentarii.

¥. 10. Totidem verba præfert Ms. S. Theoder, ex#. 7. Hæc iterum legit Hieron. I. 1. cont. Jovin. to. ceptis his ult. media charitate conftravit propter filias Jeru4. 172. c. nec aliter in Græco, nisi excipiatur vox falem. Alludere tamen videtur Ambros. fup. nam ia xairn, lectus, pro leélulus ; imo apud Hieron. hoc ult.lo Greco fic legimus :πύλες αυτ8 εποίκσεν αργύeιον [Compl. co, lectus. Apud Ambros. I. 1. de virgin. to. 2. 158. αργυρίε ,] και ανάκλιτον αυτό χρύσεον , επίβασις αυτή

Toppuf. sexaginta potentes in circumitu propaginis ejus. In Mr. ρα, ατος αυτά λιθόςρωτον, αγάπην απο θυγατέρων ΙερεσαS. Theoder. pariter : En fexag. potentes in circuitu propag. inke i. e. columnas ejus fecit argentum , 65 acclinatoejus ; omissis his quæ antecedunt.

rium ejus aureum , afcenfus ejus purpura, intimum ejus 7.8. Idem Hieron. 1. 1. cont. Joyin. 172. c. omnes lapidibus confiratum , charitatem à filiabus Jerusalem. Ultima tenentes framean, Es doéti bello : uniuscujufque viri glæ autem verba , fecit fibi charitatem , &c. non eo loci subdit dins in femore iplines. Ambrof. l. I. de virgin, to. 2. 158. Ambrof. fed in fine verfas feq. hoc modo : Quia fecit fif. hos pariter memorat , Striftis armatos enfibus , & erit bi, inquit, charitatem , &c. quæ fignificant ea ab ipso ditos praliaribus disciplinis. Græcum textui 1. congruit , revocata esse ex præcedentibus ; at nos ipsa suo loco nifi quòd fingulariter hab. poupalar, gladium ; subinde, reposuimus. arsip, poupala avtõ, &c. vir , gladius ejus , &c. ultimò W.11. Eadem constanter legit Ambrof. l. de Isaac, que, ami áulys i vogel, a pavore in nottibus. Apud Caf c. 5. col. 369. e. & in Pf. 118. col. 1160. f. Nec diffifiod. in Pf. 44. P. 151. b. gladius ejus in femore ipsius. milia Græc. habet, præter ista priora : Ouga7épes Elur In Ms.S. Theoder, ita ; parrim videlicet ex Ambr. par- Labale , M7: " @ Baoinei, &c. In Mr. etiam S. tim ex Vulg. ftriétis armati enfibus , & eruditi præliaribus Theod, fic legitur : Egredimini 5 videte filiæ Sion regem disciplinis : 1911scujusque enfis fup. femur fuum propter tim. S.ılom. in coronn , qua , &c. ut lup. Apud Rufin. in Symb. &c.

p. 182. a. Exite sy videte filix Jerusalem coronam , qun *.9. Ms.S. Theoder. Veitum sibi fecit rex Salomon, &c. coronavit eum mater fua.

i

Ambrof.l.de miß. 1. E melato Oculi tui columbx, extra

taciturni

I,

[ocr errors]

CAPUT I V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOV A.
Cce es

Uàm pulchra es amica mea, quàm pulto. 2. 334.6. mofa.

chra es! Oculi tui columbarum, abfa Idem l. de inftit. tatem tuam. Capillatura ttia ut greges capra- que eo quod intrinsecus latet. Capilli tui ficut virg. 250. 6. $ Idem 1. 2. de rum.....

greges caprarum, quæ afcenderunt de monte

Galaad.
Spir. S.637.a.
Idem in Ps. 118.

2. Dentes tui ficut grex tonfarum, quæ ascen 2. Dentes tui ficut greges tonfarum, quæ to. 1. 1177.4. derunt à lavacro, quæ omnes gemellos creant, & afcenderunt de lavacro, omnes gemellis fetiinfecunda non est in eis.

bus, & fterilis non est inter eas. Ibid, 1201, A.

3. Sicut resticula coccinea , labia tua :a & lo 3. Sicut vitta coccinea, labia tua : & elo- Calhod. in Pf. quela tua , speciosa. bUt cortex mali punici, genæ quium tuum , dulce. Sicut fragmen mali puni44; 151.a. 'b Ambrof. l. 3. tuæ, præter taciturnitatem tuam.

ci, ita genæ tuæ, absque eo quod intrinfecus

latet. Hexa. 55.c. c Chrom. Aquil,

4.

d Sicut turris David cervix tua, quæ ædificata 4. Sicut turris David collum tuum, quæ ædiin Matth.986. a. est in Thalpioth : mille ostia pendent in ea, om- ficata est cum propugnaculis : mille clypei pend Ambros. in Ps. nia jacula potentium.

dent ex ea, omnis armatura fortium, 118. 1010.6.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.1. Hæc tota respondent Græco. Ambr. ibid. legir, rale gona tua , pro fingulari peñór ox, gena tua ; ap. Symm. Oculi tui ficut columbæ ; ficut in Ps. 118. col. 1176. c. sed ai raperci cz. Chromat. Aquil, hab. sup. Speciola funt gehîc addit, extra taciturnitatem tuam , ut sup. ita rursum na tus , præter taciturnitatem tuam : verùm nonnifi poftre1. de ob. Valent.col. 1176. a. Ap. S. Paulin. ep. 23. p. 138. ma verba præter tacit. tuam , admifimus , demtis scilicet c. similiter : Capillatura ejus ut greges caprarum : Gr. sub- prioribus, Speciofa funt gena tua , quæ ap. Ambros, exstant dir, ai osmonupugav áno og lanccéd. Mf. S. Theoder. ut posuimus sup. quæque magis Græco congruunt. In M. Quàm pulchra es amica men , quàm pulchra es! Oculi tui s. Theoder. uc in Vulg. exceptis his, Ui resticnla , pro ficut columbe, exira taciturnitatem. Capillamentum tuum Sicut vitta ; & in fine, extra taciturnitatem , loco absque grex tonsarum , qua revelatæ sunt à monte Galaad. eo quod, &c.

. 2. Eadem leguntur Græcè, præter unum arenala 7.4. Vix meliùs è Græco, ubi lupeol , loco oftia ; fuprès greges, num. plur. Apud Auguft. in Pf. 3. to. 4. 9. g. Den autem , fcutum est , à fimilitudine januæ , cujus forma tes tui ficut grex detonsarum , afcendens de lavacro, qua oblonga est, ut & olim scuta erant. In Mi. S. Theoder. omnes geminos pariunt , & fterilis non eft in eis : itidem Sicut turris David collum tuum , quæ adificata eft in Talin Pf. 77. col. 838. c. excepto verbo creant , pro pariunt. pio , &c. ut in textu. Apud Hieron. in Zach, 14. col. Succinit Caffiod. in Pl. 77. p. 271. c. Mr. S. Theod. nil 1798. a. Sicut turris David cervix tua , quæ ædificata eft differt à rextu Ambros. nisi his levibus, de lavacro , que... in Thalpioth: mille fcmia pendent super illam, omnia jarigeminos creant.

la potentiam. 9.3. Concordant hæc cota cum Græco, præter plu

[ocr errors]
[ocr errors]

do :

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA NOVA.

VBRSIO ANTIQUA.
5. Duo ubera tua , ficut duo hinnuli capreze

S..... Vide Not.
gemelli, qui pafcuntur in liliis.
6. Donec afpiret dies, & inclinentur umbræ, 6..... ibo ad montem myrrhæ.....

Hieron.1, 1.cont. vadam ad montem myrrhæ , & ad collem thu

Jovin, to.4. 172.6. ris.

7. Tota pulchra es amica mea, & macula 7. Tota es formosa proxima mea, & reprehen- Ambrof.I. de virnon eft in te. fio non eft in te.

gin. to. 2. 156.9.b. 8. Veni de Libano fponfa mea, veni de Li 8. Sponsa, veni huc à Libano, veni huc à Libano, veni : coronaberis de capite Amana , de bano: transibis & pertransibis à principio fidei, à vertice Sanir & Hermon, de cubilibus leonum, capite Sanir & Hermon, à latibulis leonum, à de montibus pardorum.

montibus pardorum. 9. Vulnerasti cor meum foror mea fponfa , 9. Cor noftrum cepisti foror mea sponsa , cor Idem in P. 118. vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum, noftrum cepisti uno ab oculis tuis, in uno orna- P. 1!76.6;

a Hieron.l. 1.cont. & in uno crine colli tui. mento colli tui.

Jovin. to. 4. 172.6. 10. Quàm pulchræ sunt mammæ tuæ foror 10. Quàm decora facta sunt ubera tua soror mea

b Ambrof. l. de mea sponsa ! pulchriora sunt ubera tua vino, & fponfa, quàm decora facta sunt à vino! & odor vef- myfter. 1. 2. 340.6. odor unguentorum tuorum super omnia aromata. timentorum tuorum super omnia aromata.

11. Favus distillans labia tua fponfa , mel & 11. Favum distillant labia tua, ô sponsa; mel lac sub lingua tua : & odor vestimentorum tuo & lac sub lingua tua : & odor vestimentorum tuorum ficut odor thuris.

rum ficut odor Libani. 12. Hortus conclusus soror mea sponsa, hor 12. Hortus conclusus foror mea sponsa, hor- Idem l. de Isaac, tus conclusus, fons signatus. tus conclusus, fons signatus.

1.1.6.5.p. 370.d. 13. Emisiones tuæ paradisus malorum puni 13. Emissiones tuæ paradisus malorum granatocorum cum pomorum fructibus. Cypri cum nar rum cum fructu pomorum cypri : 14. nardus & crocus, fiftula & cinnamomum 14.... myrrha & aloe cum omnibus unguentis Hieron. epift. ad NOTE

Prinsip.to, 2.688, AD VERSION EM ANTIQUA M. .5. Mf. S. Theoder. concordat ad verbum cum Vulg. cepto uno ornamento, pro crine ; Gr. évbélec?.. nec aliter in Græco est.

ř. 10. Eadem sunt in Græco, repetitis his, ubera tua, post
9.6. MI. S. Theod. Donec aspiret dies , & inclinentur alterum facta sunt. Apud Hieron. 1. 1. cont. Jovin. to.
embra , ibo mibi ad montem myrrha , & ad colles thuris. 4. 172. f. Quàm fpeciofa funt ubera tua à vino ! Gr. Ti
Gr. “Ews & dranveton muées, is wr. Jūs Cor ai oxuai, Topsú- exameclucar. Apud Gaud. Brix. serm. 9. p. 957. h. odor
σομαι εμαυτώ προς το..... και προς τον βενόν τε Λιβάνε. Aquila unguentorum tuorum super omnia aromata ; sed in Gr.ochen
non xırbão legit , fed Xast@i, ut in Lar. sup. ipaliwr (4 ; & apud Ambrof. I. de virgin. to. 2. 156.

*.7. Sic iterum Ambros. I. de Myst. to. 2. 335. a. c. constanter , odor vestimentorum tuorum , &c. In Ms. S.
& l. de fide resur. col. 1166. d. cum Ms. S. Theoder. Theoder. omnia ut in Vulg. præter vocem mea , additam
atl. de a pol. Dav.to. 1. 722. c. legit: Tota es formosa amica ad fponfa.
mea , proxima mea ; & reprehenfio non eft in te. Hieron. . 11. Ad verbum e Gr.dempta una interjectione 6; Mss.
in Ezech. 27. to. 3. 880. b. Tota pulchra es proxima mea , tamen Ambr. iique plures & potiores , cum vet. editt. hab.
& macula non est in te. Ita quoque in Græco est; sed initio , favus distillans; at reliqui unà cum Gr. favum distil-
Hieron. I. 1. cont. Jovin. to. 4. 172. c. legit : Tota fpe lant ; fic etiam Ambrofius legir in Pf. 118. to. 1. 1138.
ciofa es amica mea, & non eft macula in te. Tichon. reg. d. & 1251. c. Apud Hieron. epist. ad Fabiol. to. 2. 597.
2. p. 51. f. Tota speciosa es proxima mea, reprehenfio f. Mel distillant labia tua soror mea fponfa. In Mr.S. Theo-
nulla est in te. Collat. Carthag. p. 485. c. Tota fpeciofa der. Favus distillans lab. tua fponfa , &c. ur in textu.
es foror mea, es reprehenfio non eft in te.

W. 12. Ita in Græco , cui rursum faver Ambros. I. de
ř. 8. Idem Ambrof.l. de Isaac, c. 5.col. 370.b. cum

Isaac

1. col. 357. a. & l. de bono mort. c. 5. col.
Mr. S. Theoder. Ades buc à Libano Sponfa , ades huc à Li 398. b. & l. 1. de virgin. to. 2. 157. d. & l. de virgi-
bano : tranfibis & pertranfibis à principio fidei , à capi nit. 233. a. ar in Luc. 4. & 12. to. 1. col. 1338. b. 1440.
de Sanir Hermonum ( Mr. S. Theoder. Hermon , ) à spe- f. habet : Horties claufus foror mess.... hortus claufus, &c.
luncis leonum, à montibus pardorum : fimiliter I. de Noe, itidem l. de exhort. virgin. to. 2. 285. b. & epift. 63.
c. 15. col. 249. b. nifi quòd post vocem fidei , proxi- col. 1031. c. epift. verò 45. ad Sabin. col. 981. f. 982.
mè addit , à cubilibus leonum , omissis intermediis : rur a. fic: Paradisus claufus foror mea Sponfa , paradisus clau-
fum ifta Ades buc à Libano Sponfa , ades huc à Lib. fus , fons fignatus ; tum addic: Paradisus Græcè , Latina
transibis , &c. habet cùm l. de Isaac, c. 6. col. 372. c. hortus dicitur : denique Sufanna in paradiso erat , & fic le-
& in Pf. 36. & 118. col. 812. f. 1159. e. tum l. de gitur Latinè ; 8 Adam in paradiso erat , & fic legimus.
instit. virg. to. 2. 273. a. & l. de exhort. virg. 285. Ergo non te moveat quòd alii codices Latini hortum habent ,
a. & l. de Myft. 335. a. & de apol. Dav. 722. e. & alii paradisum. In Gr. xūmos. Cypr. epist. 74. & 76.p.
1. 3. de fide , sio. f. 511. a. & l. de fide resur. 1166. 142. a. 152. d. Hortus conclufus foror mea fponfa, fons
d. ac in Luc.7. to. 1. 1386. d. & l. 2. de virgin. fignatus , puteus aquæ viva. August. l. 2. cont. Crescon.
to. 2. 173. b. legit ut supra Veni huc à Libano to. 9. 418. d. Hortus conclufus , fons fignatus , puteus aquæ
Sponfa , veni buc ..... tranfibis , &c. & l. de virginit. col. viva. Hieron. I, I, cont. Jovin. to. 4. 173. c. & epist.
230. b. Veni à Libano fponfa , veni à Lib. tranfibis &c. 18. ad Eustoch, to. 4. p. 2. col. 38. f. textui suffraga-
Tertullianus l. 4. cont. Marc. p. 705. a. Veni fponfa tur', ficut Caffiod. in Pr. p. 2. a. Auctor verò op. imp. in
de Libano. Firmil. ep.75. ad Cypr. p. 147. d. Veni sponso Matth. hom. 20. p. 93. č. Hortus conclufus , fons Jigna-
de Libano : advenies S pertranfibis à principio fidei. Hie tus foror mea, paradisus cum fruétu pomorum. In Mr. S.
son. l. 1. cont. Jovin. to. 4.172. e. Veni à Libano spon- Theoder, deest pariter sponsa ; cæt. ut in textu Ambr.
fa , veni à Libano : venies 85 pertranfibis ab initio fidei , 7.13. Rurfus Ambrof. in Luc. 4. col. 1338. b. Emis-
à capite Sanir 8 Hermon , à cubilibus leonum, w monti- fiones tua paradisus ; & ita in Græco; ftatimque, poco
bus leopardorum. Ita etiam in Græco est. Apud Auguft. Kelà xapro drogd pówri Kúregi peta vēép8wri. e. malorum
in Pf. 33. to. 4. P. 214. C. & Fulg. l. 1. de verit. præd. punicorum cum fru&tu nucum. Cypri cam nardis. In Ml. S.
P. 451. venies g pertranfies ab initio fidei. Apud Optat. Theoder, deest vox paradisus ; cæt. ut in Lat. Ambrosiano.'.
1. 3. cont. Donat. p. 52. a. Veni Sponfa mea , inventa Apud Cypr. epist. 74. p. 142. a. paradisus cum fru&tu po-
de Libano. Apud Gaud. Brix. ser. 8. p. 955. b. Veni à morum. Ap. Hieron. i. 1. cont. Jovin. to. 4. 173. c. Emis-
Libano sponfa , veni à Libano ; deinde, à cubili leorum , à fones tna paradisus malogranatorum cum fru&u pomorum :
montibus leopardorum.

& in Eccles. to. 2. 760. a. Emillones tur paradisus cum
. 9. Ita Græcè ad verbum , nisi hoc ult. excipias, fru&tu pomorum. Ap. Caffiod. præf. in Pf. p. 2. a. para-
Texxíawy 08 , cervicum tuarum , loco colli tui , quod idem difus plenus omnium pomorum.
valet. Ambros. in Pf. 118. col. 1105. b. hab. cor . 14. Græc. pene cum Vulg. rápdos de xpóxos, xence-
de nos cepisti ; itemque bis epift. 29.col. 909. b.cum seqq. Mos e xirrépwpor metà máy lwy šíren A. Cory', quuípra,
Gr. exceptiwoas vãs. In Mr.S. Theoder. omnia ur in Vulg. arco peto Tarlcom a pútwr upwr. Ms. S. Theoder. eidem
Sic etiam ap. Hieron. I. 1. cont. Joyin, to. 4. 172. f.ex. Vulgate responder ad verbum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

elo

YERS 10 ANTIQUA.

VULGATA NOVA. primis.

cum universis lignis Libani, myrrha & aloe cure

omnibus primis unguentis. Ambr.l.de Ifaac,

15. Fons hortorum : puteus aquæ vivæ, & im 15. Fons hortorum : puteus aquarum vivenf.4. p. 364.. petu descendens à Libano.

tium, quæ fuunt impetu de Libano. Idem de virginit.

16. Exsurge aquilo, & veni aufter, adspira hor 16. Surge aquilo , & veni auster, perfia to. z. 227.b. tum meum, & profluant aromata mea.

hortum meum, & fuant aromata illius. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. .15. Sic iterum legit Ambros. in Pf. 118. col. 1192. que , adspirn hortum meum, & Auant aromata mea: arl. f. præter vocem unam impetus , pro impetu. Græcè, Ilush de Myst. col. 340. c. porfia hortum meum , & defluant κάπε, και φρέαρύδαλος ζών7ος, ο ρουζέλος από τη Λιβάνη: unguenta mea : (imiliter l. de bono mort. c. 5. col. 398. in Mr. Alex, ac ed. Compl. Tujú xúa we, ut sup. Mr. b. & 1. de fide resur. to. 2. 1166. e. Apud Tichon. S. Theoder. nil omnino differt à Vulg.

reg. 7. p. 64. f. Exfurge aquilo, veni aufter , perfla hor*. 16. Ita in Græco , pofito uno , ante adfpira. Idem tam tuum , & defluent unguenta mea. Sic etiam ap. HieAmbros. in Pf. 1. col. 758. e. f. legit : Exsurge boren, so ron. in Habac. 3. to. 3. 1621. b. necnon August. epist. veni aufter : & in Pf. 35. col. 774. b. Surge aquilo, & ve 140. 10. 2. 442. c. nisi quod Hieron. hab. hortum si auster : & in Pr. 47. col. 938.b. Exfurge aquilo, ut ve & Auant aromaia mea ; Aug. bort, meum, B Auent aroniat auster : & in Pf. 118. col. 1121. d. Exsurge aquilo, mata. Mr. S. Theoder. Surge aquilo , & veni aufter , fpi. veni auster: item l. 1. de virgin. to. 2. 158. a. ftatim ra bort. meum , & quant arom. mer.

meum ,

[blocks in formation]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA, Ambrof. I. de vir. I. Escendat fraternus meus in hortum suum, 1.

V fuorum.

Eniat dilectus meus in hortum suum , gin. 10. 2. 227.6. & manducet fructus pomiferarum fua

Idem 1. de bono rum. Ingressus sum in hortum meum foror mea Veni in hortum meum foror mea fponsa, melmort. c. S. to. I. sponsa, vindemiavi myrrham meam cum unguen- fui myrrham meam cum aromatibus meis:come398.d...

tis meis : manducavi panem meum cum melle di favum cum melle meo , bibi vinum meum cum meo, bibi vinum meum cum lacte meo: edite lacte meo : comedite amici, & bibite , & ineproximi mei, & bibite , & inebriamini fratres briamini chariflimi.

mei. a Idem in Pf. 118.

2. Ego dormio,& cor meum vigilat: a vox fra Ego dormio, & cor meum vigilat : vox to. 1. 1250. b. tris mei pulsat ad januam : Aperi mihi soror mea dile&ti mei pulsantis : Aperi mihi soror mea I 118.b,

sponsa, columba mea, perfecta mea : quia caput amica mea , columba mea, immaculata mea : meum repletum est rore, & crines mei guttis noc- quia caput meum plenum est rore, & cincinni tis.

mei guttis no&tium. Idem l. 1. de Ja 3: Exui tunicam meam, quomodo induam eam? 3. Exfpoliavi me tunica mea , quomodo Gob.C.S.P. 451.6. lavi pedes meos, quomodo inquinabo eos ? induar illa ? lavi pedes meos, quomodo inqui

nabo illos? Idem in Pf. 118. 4• Frater meus misit manum suam de prospec 4. Dilectus meus misit manum fuam

per

fop. 1118.6. tu, & venter meus conturbatus est super eum. ramen , & venter meus intremuit ad tactum ejus,

NOTÆ AD

VERSIONEM ANTIQUAM. *.1. Gr. initio hab. xafter exegs púww avri, fru&um Aperi mihi foror mea , surge proxima mea , columba mea , pernucum ejus , loco fruitus pomiferar. &c. fubinde afwpátwr, feila mea : quia caput meum repletum eft rore ; sed vox furge pro unguentis ; extremòque deler duplex mei; cæt. ad ver sumpta videtur ex c. 2. . 10. Textui rursum favei Ambr. bum quadrant. Ambros. ubi fup. 398. b. iterum legit: 1. 4. Hex. 10. 1.76. a. & l. de Isaac, c.6. col. 371. C. & in Defcendat frater meus in hortum fuum : item 1. de Myft. Pf. 36. col. 809.a.b.& in Ps. 118. col. 1118. a. 1154. a. to. 2. 340. d. fubditque , edat fructum pomiferarum & in Luc. 4. col. 1353.a.& l. de virginit. co.2.2 30.d.& l. fuarum : similiter l. de fide resur. 1166. c. at 1. 1. de 4. de fide, col. 524. f. & epist. 16.col. 82 3. c. Similiter ap. virgin. col. 157. f. Defcendit fraternus meus in hortum Cypr. de orat. Dom. p. 214. a. Ego dormio , cor meum fuum , ut manducet fruétum pomorum (esorum : & l. 1. de vigilat: cui fuffragatur Nicetius ep. Spicil. to. 3. p. 6. Cain C. 5. 10. 1. 193. a. addit : Introivi in hortum b. Apud Hieron. epist. 18. ad Euftoch. to. 4: p. 2. col. meum foror mea sponsa, vindemiavi myrrham cum aroma 39. C. vox fratrnelis mei pulsantis : Aperi mibi soror mea , ribus meis : manducavi , &c. ut sup. iridem in Ps. 118. proxima mea ,

proxima mea , perfeita mea. Apud Auguft. tract. 57. in col. 1138. a. ab his : manducavi panem, &c. Vide etiam Johan. to. 3. p. 2. col. 658. c. Ego dormio , & cor meum in Luc. 17. col. 1481. a. & l. de virginit. to. 2. 237. vigilat: vox fratruelis mei pulsat ad januam : Aperi mihi c. & l. de bono mort. c. 5. 399. b. & I. de Myst. to. 2. foror men , proxima mea , columba mea , perfeita mea : quia 341, a. supra verò 340. d. e. habet : Ingreffus fum in caput meum repletum eft rore , & crines mei noftis guttis. bortum meum.... vindemiavi myrr. meam cum unguentis. Sic etiam in Græco. Auct. op. imp. in Matth. hom. 13. meis : manducavi cibum meum cum melle meo , bibi

potum p. 75. c. ecce dile&tus meus pulfar oftium : Aperi mihi fon meum cum ladie meo : & l. 1. de Cain, c. 5. col. 192. ror men, proxima mea : Cod. 1. ecce frater meus, editt. in f. manducate proximi mei, 65 bibite, inebriamini patres marg. fratruus. S. Paulin. epist. 23. p. 143. b.columba mea, mei : demum l. 5. de Sacram. to. 2. 376. b. c. hæc ha- perfe&a mea : quoniam caput meum repletum est rore. M. ber: Descendat frater meus in hortum fuum , & cupiat fruc- S. Theod. Vulgatæ responder, his tantùm mutatis, Apetum pomiferarum fuarum. Defcendi in hortum, vindemia ri mihi foror men , surge proxima mea , columba mea, pervi myrrham cum unguentis meis : manducavi panem meum..... fedla mea : quia.... repletum eft. edite fratres mei, & inebriamini. Sic etiam in Ms. S. 7. 3. Sic iterum legit Ambrof. l. de Isaac, c. 6. col. Theoder, insertis his , Defcendi in hort. meum foror mea 371.b.& de apol. Dav.col. 724. a. & in Ps. 118. col. Sponfa......., cum unguentis : manducavi...... edite proximi 1174.b. 1247. e. Ita quoque in Ms.S. Theoder. & Græmei, 8 bibite, ginebr. Firmilian, epist. 75. ad Cypr. co : sed in Luc. 17. col. 1481. b. Ambrof. haber : Nolto p. 147. d. Ingresus fum in hortum meum joror mea spon- cxui me tunicam meam , quomodo induar eam ? item l. de Ja. Rufin. in Symbol. p. 183. c. Inıravi in hortum meum, virginit. to. 2. 227. c. d. Nolte exui me tunicam meam , foror men , fponfa men, & vindemiavi myrrham meam. Hie &c. ut in textu : & 1. 1. de Spir. S. col. 602. e. Node ron. l. I. conf. Jovin. to. 4. 173. a. bibi vinum meum exui tunicam, &c. Hieron. ep. 18. ad Eustoch. to. 4. p. cum lalle meo : manducate proximi mei, & bibite , & ine 2. col. 39. c. Defpoliavi me tunicâ meâ, quomodo induam briamini fratres: & in Ose. 14.10. 3. 1334. C. comedite ami illam ? lavi, &c. ut sup. vide eriam ep. ad Damaf. to. si mei, Ō bibite, & inebriamini fratres.

3: 521. a, Auguft. tract. 57. in Joh. to. 3. 658.c. Exui ☆.2. Rursus Ambr. in Pf. 118. col. 977.c. legit : Aperi me runicâ meâ, quomodo induam eam ? lavi, &c. ut supra. mihi foror mea , proxima men : & . de virginic, 10. 2. 230.d. ¥. 4. Itidem in Mf, s, Theoder, Græcè, 'Aolsapiolós

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1190, a. b.

[ocr errors][merged small]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 's. Surrexi , ut aperirem dilecto meo : ma s.

Exsurrexi

ego aperire fratri meo : manus Ambr.i.de Ifanci nus meæ ftillaverunt myrrham, & digiti mei meæ distillaverunt myrrham,

meæ distillaverunt myrrham, digiti mei myrrhâ 6.6.P. 372. f. pleni myrrhâ probatissimâ.

pleni sunt fuper manus clausuræ. 6. Peffulum ostii mei aperui dilecto meo: at 6. Aperui fratri meo, frater meus tranfivit : & Idem l. de virgin. ille declinaverat , atque transierat. Anima mea exivit anima mea in verbo ejus : quæsivi eum, & to. 2. 229. do 234. liquefacta est, ut locutus est : quæsivi, & non non inveni illum : vocavi eum, & non obaudivit a. 231.d. inveni illum: vocavi, & non refpondit mihi. me.

7. Invenerunt me custodes qui circumeunt 7. Invenerunt me custodes qui circumeunt ci- Ibid. 225. d. civitatem : percusserunt me, & vulneraverunt vitatem : percufferunt, & vulneráverunt me:& me : tulerunt pallium meum mihi custodes mu- tulerunt pallium meum custodes murorum, rorum. 8. Adjuro vos filiæ Jerusalem, fi invene 8...... quia vulnerata charitate ego sum.

Idem in Pf. 1181 ritis dilectum meum , ut nuncietis ei quia amore

P. 1169.
langueo.
9. Qualis est dilectus tuus ex dilecto, ô pul-

9..... Vide Not.
cherrima mulierum qualis est dilectus tuus ex
dilecto, quia fic adjurasti nos ?

10. Dilectus meus candidus & rubicundus, 10. Frater meus candidus & rubeus, electus ex Idem I, de bened.
electus ex millibus.
decem millibus.

Patr.c. 11.529.de 11. Caput ejus 'aurum optimum : Comæ ejus 11. Caput ejus aurum Cephas: Crines ejus abie Idem in Ps. 118. sicut elatæ palmarum, nigræ quasi corvus. tes, nigræ sicut corax.

p. 1161.6. 12. Oculi ejus ficut columbæ super rivulos í 2. Oculi ejus ficut columbæ super abundan- 1176. d. aquarum, quæ lacte sunt lotæ , & resident juxta tiam aquarum, lotæ in lacte, sedentes super plefluenta plenissima.

nitudinem.
13. Gene illius sicut areolæ aromatum con 13. Genæ ejus sicut phialæ aromatis gignentes Idem de ob. Vali
fitæ à pigmentariis. Labia ejus lilia distillantia unguentaria. Labia ejus lilia distillantia myrrham to. 2. 1175. d.
myrrham primam.

plenam.
14. Manus illius tornatiles aureæ, plenæ hya 14. Manus ejus tornatæ aurex, plenæ Tharsis.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Hey Tessias Zeiege , &c. ut in Lat. sup. Idem Ambros. 1. de #.9. Ms. S. Theoder. simpliciter habet : Qualis eft
virginit. to. 2. 228. c. legit : Fraternus meus mifit ma dileétus tuus , ô pulcherrima mulierum , quia fic adjurasti
num suam per profpectum , & venter meus turbatus eft ad il nas ? Grạc. Tỉ ga Aọcác a8 ao da ActJ 8 , 9

á xoan cv yur dhe
lum : at l. de Ifaac, c. 6. col. 372. f. ut sup. & venter ξί; τί αδελφιδός C απο αδελφιδε, ότι έτως ώρκισας ημάς και ;
meus conturbatus est super eum.

i. e. Quid fraternus tuus à fraterno, pulcbra in mulieri-
^.5. Concinit Græc. nisi quod pro myrrhâ pleni sunt, bus ? quid fraternus tuus à fraterno , quia fic adjurafti nos?
hab. quúpray Trupu, myrrham plenam : edit. verò Compl. ř. 10. Similiter in Græco : mel. idem Ambrof. in Pl.
quúprus taupeis, ut sup. Rursum Ambr. l. de virginir. 118. col. 1020. e. Fraternus meues cand. E rubeus : iti-
to. 2. 228. c. e. legit : Surrexi aperire fratri meo : manus dem l. 1. de virgin. col. 157. f. ad l. de ob. Val. to.
autem meæ ftillaverunt myrrham, digiti mei pleni in ma 2. 1189. d. 1190. a. Juvenis meus candidus , &c. ur in
nibus clausuræ ; Gr. 78 xasi@py, pesuli. Hieron. ep. ad Prin textu. Auct. I. de Trin, ap. Ambrof. col. 338. f. Fratrue-
cip. to. 2. 688. c. manus mea distillaverunt myrrham , lis meus candidus & rubicundus. Ita quoque Hieron. 1.
digiti mei myrrbâ pleni. Ita quoque in Mr. S. Theoder. 1. cont. Jovin. to. 4. 173. d. sed in Isai. 54. to. 3. 398.
detractis his quæ fequuntur , funt fuper manus clausure : c. addit, ele&tus de millibus. Mr.S. Theoder. pariter hab.
antecedentia verò ut in textu Lat.

ex millibus ; cæt. ut in textu; Gr. árò pupiécar.
$.6. Græc. addit :'700, ad verbum aperui , deletque W.11. Mr. S. Theoder. Caput ejus aurum : crines ejus
®, ante exivit ; & pro fratri, & frater , semper aden ut abietes , nigræ ficut corax. S. Paulin. epist. 23. p. 138.
pino, of sapidos; cætera quadrant. Iterum Ambrof. in Pf. b. 139. b. Caput ejus ut aurum Cephas : crines ejus abie-
118. col. 1035. e. frater meus tranfvit : anima mea exi tes, nigræ , &c. ut supra. Ambr. iterum l. de Spir. S. to.
vit in verbo ejus : vide etiam l. de exhort. virg. to. 2. 2. 637. b. crines ejus abietes nigra. Hieron. in Ezech.
293. c. Ap. Hieron. epist. 18. ad Euftoch. to. 4. p. 2. col. 7. to. 3. 341. a. cincinni tui nigri ficut corvus. Vide
39. c. lic: Aperui ego fratrueli meo , fratruelis meus pertran etiam Ambr. 1. de ob. Valent. to. 2. 1190. a. ubi con-
Jovit : & sup. 38. 8. quafivi eum , & non inveni : vocavi stanter legit Cephas , cum S. Paulino; Gr. Kepál ; dein ,
eum , & non refpondit mihi. In Mr. S. Theoder. tota ut Bóspuxou autã stálo, &c. ut in Lar. sup.
in textu sup. his camen muraris , nempe circa med. per *. 12. Ita rursum legit Ambr. I. de ob. Valent. to. 2.
tranfivit , pro tranfivit; paulòque poft , & non inveni col. 1190. a. usque ad vocem lota. In fubsequentibus verò
eum : invenerunt me custodes murorum : vocavi , & non ref comm. in Ps. 118. suspicor mendum elapfum in novill.
pondit mihi : deinde, Invenerunt me vigiles , &c. de . seq. edit. nempe fedentis, pro sedentes. In Ms.tamen S. Theo-

7.7. Eadem sunt in Græco, præter hoc, u tñ basi, der. legitur pariter sedentis , &c. quæ fup. sed vet. Mss.
in civitate , loco civitatem ; item post percufferunt, addi more , qui sæpe commutant i cum e , &e cum i. Et sa-
tur në , deleturque es, ante tulerunt; subinde poft meum , nè Græcè legitur constanter : 'Oplanuoi Ws Treissegi
additur απ' εμέ. Ambrofius quoque 1. de faac, c. 6. επί πληρώματα υδάτων , λελεσμέναι αν γάλακ7ι, καθήμεναι
col. 373. c. legit : percusserunt me , & vulneraverunt me : sol Taupcélece?ce

. Ambrof. quoque sup. in Pf. 118. col.
tulerunt pallium à me cuftodes murorum : item de apol. 1161. d. ad hæc, Oculi quoque ejus ficut columbæ , ad-
Dav. col. 72 3. e, me percufferunt , & tulerunt pallium à dit : In aquarum abundantia lotas has columbas in latte
me ; & in Pr. 118. col. 1055. c. tulerunt mihi pallium. memoravit; unde liquet Ambrofium inf. legisse columbæ
Apud Hieron. epist. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. col. nominandi casu, non generandi , perindeque fcribere de-
39. a. Invenerunt me cuftodes qui circumeunt civitatem : buiffe fedentes, é Gr. xabúmlar , non fedentis ; quod men-
percufferunt me , & vulneraverunt me : tulerunt theristrum dum sup. correximus.
meum mihi; Gr. Tó gépispór M8 át' fui. Mf. S. Theo *. 13. Vix melius è Græco, nisi quod pro gena , hab.
der. Invenerunt me vigiles qui... percuff. me , & vulne- Cayores, maxillæ ; & pro gignentes , purtau ; Nobil.

ger-
rav. me ; dein Adjuro vos , &c. prætermissis intermediis. minantes. Ambros. de ob. Val. 1190. b. rursus legit :

.8. Hæc antecedunt Græcè : "12px.Ca ükās buya7épes Gena ejus ficut phiala aromatis : poft paulò verò : La-
Ιερεσαλήμ εν ταις δυνάμει και αν ταις Χύσεσι τε αγρε εαν bia ejus ficut lilia diftillantia myrrha plena : sed in Pr.
εύρη7ε τον αδελφιδόν με , τι απαγΓείλκ7ε αυ7ώ ; deinde, ότι 118. col. 1201. c. constanter , diftillantia myrrham ple-
TETpwpéru ayatus srcó siteto i. e. Adjuravi vos filia Jeruf. nam ; & l. de instit. virg. to. 2. 269. e. fillantia myr-
in virtutibus is viribus agri; fi inveneritis fraternum meum, rham primam. Ms. S. Theoder. Genæ illius ficut areola
quid annuntiabitis ei? quoniam vulnerata charitatis ego fum. odor aromatum , conftæ à pigmentariis. Labia illius distillan-
S. Paulin. etiam epist. 23. p. 146. legit , quia vulnerata tia myrrbam primam.
charitatis , &c. ficut Ambr. sup. ad c. 2. ř. s. at de apol. . 14. Itidem Græcè. Hieron. in Ezech. 1. to. 3. 709.
Dav. col. 723. e. hab. quia vulnerata charitate , &c. In b. legit : Venter ejus quasi tabula eburnea super lapidem
Mf, S. Theoder, omnia ut in Vulg.

Sapphirum ; at in Gr. fimpliciter , Tuzlov e'aspár Zuvor i pyxis

[ocr errors][ocr errors]
« ZurückWeiter »