Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

ine.

me.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. dissipavit eos: & fulgura mul- pavit eos : fulgura multiplicavit, diffipavit eos : fulgura multiplica-
tiplicavit, & conturbavit eos. & conturbavit illos.

vit, & conturbavit eos.
16. Et paruerunt fontes Et apparuerunt effusiones aqua 16. Et apparuerunt fontes aqua-
aquarum, & revelata sunt fun- rum, da revelata sunt fundamen- rum , & revelata sunt fundamenta
damenta orbis terræ; .
ta orbis,

orbis terrarum ;
Ab increpatione tua Domi Ab increpatione tua Domine , Ab increpatione tua Domine,
ne, ab inspiratione spiritûs iræ ab inspiratione spiritûs furoris tui ab infpiratione fpiritûs iræ tuæ.
tuæ.

17. Misit è fummo, & ac Misit de alto , & accepit me : 17. Misit de summo , & acçe-
cepit me : adsumplit me de extrahet me de aquis multis. pit me : & affumpfit me de aquis
multitudine aquarum.

multis.
18. Eripuit me de inimicis Liberavit me de inimico meo po 18. Eripuit me de inimicis meis
meis fortislimis, & ab his qui tentissimo , & de his qui oderunt fortissimis , & ab his qui oderunt
oderunt me : quia confirmati me : quoniam robuftiores me erant, me : quoniam confortati sunt super
sunt super me.

jo, Prævenerunt me in die Pravenerunt me in die afflictio 19. Prævenerunt me in die af-
adficationis meæ : & factus nis meæ, & factus est Dominus fir- fictionis meæ: & fa&us est Dominus
est Dominus protector meus. mamentum meum.

protector meus.
20. Et produxit me in lati Et eduxit me in latitudinem : li 20. Et eduxit me in latitudinem :
tudinem : salvum me faciet, berabit me, quoniam placui ei. falvum me fecit , quoniam voluit
quoniam voluit me.

Liberavit me de inimicis
meis potentislimis, & ab his
qui oderunt me gratis.

21. Et retribuet mihi Do Retribuit mihi Dominus secun 21. Et retribuet mihi Dominus minus fecundùm justitiam dùm justitiam meam : secundùm fecundùm juftitiam meam : & semeam: & fecundùm innocen- munditiam manuum mearum red- cundùm puritatem manuum meatiam manuum mearum retri- didit mihi :

rum retribuet mihi : buet mihi :

22, Quia custodivi vias Do Quia custodivi vias Domini , 22. Quia custodivi vias Domimini , nec impiè gessi à Deo & non egi impiè à Deo meo. ni, nec impiè gesli à Deo meo. meo,

23. Quoniam omnia judi Omnia enim judicia ejus in cons 23. Quoniam omnia judicia
cia ejus in conspectu meo funt: pectu meo , é precepta ejus non ejus in conspectu meo: & juftitias
& justitias ejus non repuli à Amovi à me.

ejus non repuli à me.
me.
24. Et ero immaculatus co Et fui immaculatus cum eo, & 24. Et ero immaculatus cum eo:

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
col. 191, d. & in Ps. 126. col. 421. d. Misir Sagittas suas, dinem : falvum me faciet , quoniam voluit me : tum sequitur
& dilipavit eos : 5 fulgura multipl. Es conturb. eos. Similiter intervallum , lineis duabus sufficiens. Apud Aug. in eund.
hab. in Pf. 143. col. 556. C. nisi quod delet fuas, post fa- Pl. fic: Er eduxit me in latitudinem : eruit me, quoniam vo-
gittas : ac in P1.64.col. 166. e. leg. Mifit fagittas suas , & luit me : cum addir : Antequam illum ego vellem , eruit me
disperfit eos: 8 fulgura , &c. Aug. verò in hunc Pr.ita : Et ab inimicis meis potentissimis , qui mibi invidebant jam volen-
emifit fagittas fuas, & difperfit eos : & corufcationes multi ti eum ; & ab his qui oderunt me, quia volo eum : quæ sa-
plicavit , & conturbavit eos. Pseudo-Eucherius in 2. Reg. tis indicant subnexos in Mr. Germ. verficulos duos, pariter
P. 962. e. Et emifit Sagittas , & disipavit eos : & corufcario- exstitisse in codice Augustini : & verò etiamnum leguntur
nes multipl. &c. ut sup. Græcè : Kai šžanéseine Bean, og foróp- in Pfalt. Carnut. nempe fic: Salvum me faciet , quon. voluit
TIGE đutós aj dsextas étrúlure , &c. In Ms. Alex. ac edd. me. Eripuit me de inimicis meis fortiffimis , & ab his qui ode-
Ald. & Compl. deeft , ante !SatéSEINS.

runt me ; ut supra ¥. 18. Similiter habet Pseudo-Eucher,
*.16. Mr. Sangerm. ita scriptum exhibet , parunt unt , Reg. p. 962. Et eduxit me in latitud. eruit me , quon.
mendose, pro quo pofuimus paruerunt. August. in hunc voluit me. Eruit me de inimicis meis potentiffimis, o ab his
Pl. Et apparuerunt..... fundamenta orbis terrarum , &c. ut qui oderunt me. At neque in Psalt. Rom, neque in veteri-
sup. Similiter in Psalt. Rom. apparuerunt , ut & ap. Cassiod. bus aliis , hoc additamentum reperitur. In Græco etiam
in eund. Psalm, sed uterque habet cum Psale. Corb. or edit. Rom. nulla alia funt , præter seqq. Kai túrané me sis
bis terre. In Gr. Και ώφθησαν αί..... της οικεμένης..... Κύριε, πλατυσμόν ρύσεται με, ότι ήθέλησέ με. Solus Mt. Αlex. hac
anò UTVEUGEWS, &c. Brev. Moz. 85 ab inspiratione , &c. addit : Ρύσεται με εξ εχθρών με δυνατών , και εκ των μισάντων

*.17. Sic haber Psalt. Corb. Sic etiam Hilar. in Pf. 143.
col. 556. c. pofito , ante assiempfit. Itidem in Psalt. Rom. 7.21. Ita Psalt. Corb. cum Rom. Martianæi. Mozar.
excepto de , pro è. Item apud Auguft. & Cassiod. in hunc habet initio , & in fine , retribuit; sed innocentiam, ut sup.
Pl. & ap. Pseudo-Eucherium in 2. Reg. p. 962. sublato Similiter in Psalt. Rom. Fabri. Apud Auguft. in eund. Pr.
8, ante allumpfit. In Brev. Moz. ita : Mifit ex alto , 60C-

Et retribuet mihi..... secundùm puritatem manuum, &c. ut
cepit me : affumpfit me de altitudine aquarum. Græcè , 'Efa- in Vulg. Ap. Caffiod. secundum innocentiam , &c. Pseudo-
WÁSecas é u485, jf'accé pe tegoenábété ME E od átar Eucherius in 2. Reg. P: 962. fic habet : Et retribuet mibi
πολλων.

Dom. secund. juftitiam bona voluntatis : & fecund. purita-
#. 18. Brev. Moz. hab. Eripiet me de, &c. ut sup. Hi tem manuum, &c. Grec. Και ανταποδώσε μου..... κατα την
lar. in Pf. 143. col. 556. c. Éripuit me de , &c. August

. xalaezítulo Tŵv..... Cytatoduod feci.
in hunc Pl. cum Pseudo-Eucher. in 2. Reg. p. 962. Eruit V. 22. Ita Aug. & Cassiod. cum vet. Psalt. & Græco.
me ; & infra , quoniam confortati funt , &c. In Gr. 'Púcstal *.23. Sic est in Psalt. Corb. Brev. verò Moz. addic
ke és éx@pôr her duratar, des Éx to.....oto e'sspréługær, &c. semper, verbo funt ; & loco repuli à me , habet repulit me.

. 19. August. in hunc Pf. cum Pseudo-Eucherio in 2. Cassiod. in hunc Pf. fimiliter leg. sunt semper , cum Aug.
Reg. p. 962. Prævenerunt me in die affli&tionis meæ : 8 edd. sed in Mss. melioris notæ ibid. simpliciter , in conspec-
factus eft Dominus firmamentum meum. Cassiod. cum ver. tu meo funt , &c. ut in Vulg. In Psalt. Mediolan. ac Rom.
Psalt. Vulgatæ consonar. In Gr, fic: llegépbarár pes viué Fabri, sunt semper , ficut ap. Pseudo-Eucher. in 2.
Ρα κακώσεώς με" και..... αντισώeιγμά με. Symm. Ιoco κακώσεως, 962. Iridem in Rom. Martianæi , nisi quòd hab. justitiam
hab. τοιαιπωρίας.

ejus , non justitias. Græc. "Oti nárta..... frestióv pete is te
. 20. Similiter haber Cassiod, in hunc Pl. Et produxit δικαιώματα αυτά εκ απέςησαν απ' έμε: in edit. Compl.
me in latitudinem. Brey. Moz. in latitudine ; mox ita : libe απέςησα. .
ravit me , quoniam voluit me ; nec ipsum, nec Cassiodorus *.24. Aug. in hunc Pr. hab. cum Psalt. Rom. Fabri,
addunt plura. In Plalt. Corb, fic: Et eduxit me in latitu & Vulg, immaculatus cum eo. Cassiod. verò in eund, Pr.

in 2.

ME.

[ocr errors]

Reg. p.

murum.

meam.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. & observabo me ab iniquitate mea. custodivi me ab iniquitate mea. ram eo : & observabo ab ini- Ex Mf. Sangermi

quitate mea. 25. Et retribuet mihi Dominus Et reftituet mihi Dominus fecun 25. Et retribuet mihi Domifecundùm justitiam meam, & fe- dùm justitiam meam : secundùm nus fecundùm juftitiam meam: cundùm puritatem manuum mea- munditiam manuum mearum in & secundùm innocentiam marum in conspectu oculorum ejus. conspectu oculorum ejus.

nuum mearum retribuet mihi

in confpe&u oculorum ejus. 26. Cum fancto sanctus eris , & Cum sancto sanctus eris : cum 26. Cum fancto fanctus cum viro innocente innocens eris : viro innocente innocenter ages. eris, & cum viro innocente

innocens eris : 27. Et cum electo electus eris : Cum electo electus eris , & cum 27. Et cum electo electus & cum perverso pervertêris. perverso subverteris.

eris: & cum perverso subver

têris. 28. Quoniam tu populum hu Quia tu populum pauperem sal 28. Quoniam tu populum milem falvum facies : & oculos fu- vabis, & oculos excelfos humilia- humilem falvum facies : & perborum humiliabis, bis.

oculos superborum humilia

bis. 29. Quoniam tu illuminas lucer Quia tu illuminabis lucernam 29: Quoniam tu inluminas nam meam Domine : Deus meus il- meam : Domine Deus meus illuf- lucernam meam Domine : lumina tenebras meas. trabis tenebr am meam.

Deus meus inlumina tenebras

meas.
30. Quoniam in te eripiar à ten In te enim curro accinctus, e 30. Quoniam à te eripiar
tatione, & in Deo meo transgrediar in Deo meo tranfiliam murum. à tentatione, & in Deo meo

transgrediar murum.
31. Deus meus impolluta via Deus immaculata via ejus : elo 31. Deus meus impolluta
ejus : eloquia Domini igne exami- quium Domini examinatum : scu- via ejus : eloquia Domini igne
nata : prote&or eft omnium fperan- tum eft omnium sperantium in se. examinata : protector est om-
tium in fe.

nium fperantium in se.
32. Quoniam quis Deus præter Quoniam quis est Deus præter 32. Quoniam quis Deus
Dominum ? aut quis Deus præter Dominum ? & quis fortis præter præter Dominum & quis
Deum nostrum ?
Deum noftrum?

Deus præter Deum nostrum?
33. Deus qui præcinxit me vir Deus qui accingit me fortitu 33. Deus qui præcinxit me
tute: & posuit immaculatam viam dine, & pofuit immaculatam viam virtutem: & poluit immacu-
meam :

latam viam meam. 2. Reg.

34. Qui perfecit pedes meos Coaquans pedes meos cervis, do 34. Qui perficit pedes meos 22. 34. tanquam cervorum, & fuper ex- fuper excelfa mea statuens me : tanquam cervi, & fuper excella statuens me.

cella statuit me.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
cum Rom. Martianæi, coram eo. In omnibus constanter , adv. Marc. p. 800. b. ita : Cum jufto juffus eris : cum
obfervabo me. In Plalt. Corb. cum eo..... obfervabo ab, perv. pervertêris; & l. de exhort. caftit. p. 942. C. Et cum
&c. Pseudo-Eucher. in 2. Reg. p. 962. Et ero immacul. elelto ele&us eris. Cypr. 1. 3. Testim. p. 326. c. innocens
coram eo: 8 custodiam me ab iniq. mea. S. Bened. Reg. c. eris : 85 cum perverfo perverfus eris. Similiter apud Ambr.
7. Tunc ero immaculatus coram eo , fi obfervavero me ab, &c. epist. 27. to. 2. col. 899. e. perversus eris. Ap. Hilar, in
Gr. Και έσομαι μωμος μετ' αυτί και φυλάξομαι από της, &c. Pr. 120. col. 381. a. sandlus eris : & cum perv. pervertêris.

.25. Sic est in Psalt. Corb. ad verbum. Mozarab. in In Gr. Και μετα εκλεκτά εκλεκτός έση και μετα σρεζλ Λια-
principio habet retribuit , cum his , secundum innocentiam Κρέψεις. .
manuum , &c. Auguft. in hunc Ps. Et retribuet..... 5 se X. 28. Accinunt Aug. Cassiod. & al. unà cum Græco.
cundùm puritatem , &c. Caliod. in eund. Pl. cum Psalt. X. 29. August, in hunc Pl. bis legit illuminabis, loco
Rom. Et retribuet..... fecundum innocentiam , &c. fed non inluminas, & inlumina. Vigil. Tapf. 1. cont. Varim. p.
reperitur hîc , retribuet mihi, post vocem mearum , præter- 751. b. initio tantùm hab. illuminabis ; Pseudo-Eucher,
quam in Pfalc. Corb. & apud Pseudo-Eucher. in 2. Reg. verò in 2. Reg. p. 963. sub finem , loco inlumina. Ambr.
p. 962. In Ms. Sangerm. fcriprum erat ibid. retribue , sed 1. de bon, mort. c. 9. col. 406. e. Quoniam tu illuminas,
aperto mendo , quod sustulimus. In Gr. Kai ártatotá &c. ur in Vulg. Similiter Cassiod. cum vet. Psalt. unum
σε μοι..... και κατα την καθαριότητα των χειρών με ενώπιον, , tamen Corb. habet : Quoniam tu inluminans , &c. In Gi,
&c. fed in Ms. Alex. iterum, ártamod Mod Mou eVÓTION , &c. φωτιείς. .
ut in Lat. fup.

$.30. lia legit Caffiod. in hunc Pf. cum Brev. Moz.
¥. 26. In Mf. Germ. ita corruptè legitur , innocente in & Pfalt. Rom. Fabri. Similiter Pseudo-Eucher. in 2. Reg.
nocente inn, cujus loco pofuimus , innocente innocens eris, p. 963. Auguft. vero in eund. Pl. ita : Quoniam à te eruar
uri legunt Aug. & Caffiod. in hunc Pl. cum veterib. Pfalt. å tentatione , &c. fic etiam l. 12. de Trin. to. 8. col. 916.
Similiter hab. Tertull. 1. de pudicit. p. 1011, a. Cum fanc c. nifi quòd addit, fperans transgrediar , &c. plures tamen
to fanétus eris, & cum viro innoc. &c. ad l. de exhort. ad Mss. ibid. omittunt verbum fperans , quod etiam abest å
castit. p. 942. c. ita : Cum fanéto fanctificaberis , & cum vi Græco. Pfalt. Rom. Martianæi hab. Quoniam in te eripiar ,
ro innoc. &c. Cypr. l. 3. Testimon. p. 326. c. Cum justo è Gr. “OTI & Coi puashoesol, &c.
justificaberis , & cum viro innoc. &c. Hilar. in Pf. 120. *. 31. A M. Sangerm. ipfo initio abest Deus , fed
col. 381. a. Cum sancto fanctus eris , & cum perverso perv. aperto mendo. Auguft. in hunc Pl. & Pseudo-Eucher. in
&c. omissis intermediis. Similiter Ambr. l. 1. de Abr. c. 2. Reg. p.963. legunt : Deus meus, immaculata eft via ejus,
9. to. 1. col. 309. b. & epist. 27. 10. 2. col. 899. e. & &c. ut supra. Similiter in Brev. Moz, immaculata via ejus;
l. 1. offic. col. 45. C. at l. de bon. mort. c. 9. p. 406. e. at in fine, in eum , pro in fe. In Græco :'o 0:65 mx áre.co
verficulos ita perturbatos exhibet : Cum fan&to fanctus eris, psos v od is avrõ, &c. ultimoque, it'dutór.
& cum eleito ele&tus eris : 8 cum perverso perversus eris , 8 *.32. Sic ap. Aug. in hunc Ps. & quis Deus ; in Psalt.
cum innocente innocens eris. In Gr. sic : Meta oriy obia Rom. & al. aut quis ; in Græco, xai Tis Osos, &c. ut fup.
Bron [ Ald. & Compl. 66ics fona] METà dvd pos cécós décwos Pseudo-Eucher. in 2. Reg. p. 96 3. legit : & quis Deus pré-
on.

ter Dominum noftrum?
. 27. Ita Brev. Moz. hab. cum Psalt. Rom. Corb. & $.33. Sic in Psalt. Rom. Martianæi , & Corb. In Rom.
Mediolan. Sic etiam Caffiod. in hunc Pl. ac in Ps. 25. p. verò Fabri , virtute , ficut apud Aug. & S. Paulinum, epist.
87. c. cum Auct. l. ad virg. devot. ap. Ambr. p. 366. f. 23. p. 135. b. In Gr. 'O@csó neciwnów uit dherapir, &c.
& Pseudo-Eucherio in 2. Reg. p.963. Tertul. verò, l. de *. 34. Sic in Psalt. Rom. Martianæi ad verbum; ut &
pudic. p. 1011. a. & Aug. in hunc Pr. fic: Et cum eleito in Corb. & apud Cassiod. in hunc Pl. necnon ap. S. Paus
eletus eris: & cum perv. perversus eris. Idem Tertull. 1, 5. linum, epist. 23. p. 135. b. nifi quod habent omnes pera
Tom. II.

Eij

bis ,

bit me.

meos.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex M. Sangerm,

35. Qui docet manus meas Docens manus meas ad pralium , 35. Qui docet manus meas ad 2. Reg. in prælium : & pofuifti ut ar- & componens quasi arcum areum prælium : & pofuifti ut arcum 22. 35. cum æreum, brachia mea. brachia mea.

æreum ,

brachia mea.
36. Et dedisti mihi protec Dedisti mihi clypeum falutis tua, 36. Et dedisti mihi protectio-
tionem falutis meæ : & dex- & dextera tua confortavit me:

nem falutis tuæ : & dextera tua
tera tua suscepit me:

suscepit me :
Et disciplina tua ipsa doce Et mansuetudo tua multipli Et disciplina tua correxit me in
cavit me.

finem , & disciplina tua ipsa me do

cebit.
37. Dilatasti gressus meos Dilatabis gresum meum fubtus 37. Dilatasti greflus meos sub-
subtus me:& non sunt infir- me, ou non deficient tali mei. tus me : & non funt infirmata vefti-
mata vestigia mea.

gia mea.
38. Persequar inimicos Persequar inimicos meos do ap 38. Persequar inimicos meos, &
meos, & comprehendam eos: prehendam , & non revertar donec comprehendam illos : & non con-
& non convertar donec defi- consumam eos.

vertar donec deficiant,
ciant.

39. Confligam illos, nec Cadam eos , & non poterunt fur 39. Confringam illos , nec potepoterunt ftare: cadent sub pe- gere: cadent sub pedibus meis. runt ftare : cadent subtus pedes dibus meis.

40. Et præcinxisti me virtu Et accinxifti me fortitudine ad 40. Et præcinxifti me virtute ad
tem ad bellum : fubplantasti prælium : incurvabis resistentes mihi bellum : & supplantafti insurgentes
insurgentes in me subtus me. Sub me.

in me subtus me,
41. Et inimicorum meo Inimicorum meorum dedisti mihi 41. Et inimicos meos dedisti
rum dedisti mihi dorsum , & dorsum, & odientes me disperdidis mihi dorsum, & odientes me dif-
odientes me disperdidisti. ti.

perdidisti.
42. Clamaverunt, nec erat Clamabunt, & non erit qui sal 42. Clamaverunt , nec erat qui
qui falvos faceret ; ad Domi- vet; ad Dominum , & non exau- falvos faceret ; ad Dominum , nec
num, nec exaudivit eos.
diet eos.

exaudivit eos.
43. Et comminuam illos, Delebo eos ut pulverem ante fa 43. Et comminuam eos, ut pul-
ut pulverem ante faciem ven- ciem venti: ut lutum platearum pro- verem ante faciem venti : ut lutum
ti : ut lutum platearum delebo jiciam eos.

platearum delebo eos.
eos.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
fecit , cum Psalt. Rom. Fabri. Idem verò S. Paulinus , ep.9. (x autń ks dod dzis, Osof otíorós 'sev arti 78, Kai vaudela
p. 45. a. fic legit: Perficiet pedes noftros fscut cervi, & ju- Čo ar cópówo Me eis ténos. In Hexapl. deest eis téres.
per excelfa ftatuet nos : at epist. 21. p. 115. c. Pedes tanquam . 37. August, in hunc Pl. legit fubter me, Gr, uto-
cervi perfecisti

. August. in hunc Pr. Qui perfecit..... tanq.
cervi, & fup..... satuet me. In Psalt. Mediolan. & Carnut, #. 38. Ita August. in hunc Pl. cum vet. Psalt, ni ex-
constanter cervi; & in Mozarab. ftatuit me. Similiter ap. cipias illos , pro eos. Brev. Moz. hab. & non revertar do-
Pseudo-Eucher. in 2. Reg. p. 963. Attamen Hieronymus nec, &c. Gr. ng ex år os expúoopas. Pseudo-Eucher. in 2.
cpist. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 631. b. ad hoc', cervo Reg. p. 963. Perfequar inimicos meos , & comprimam illos,
rum, dicit : Scribitis in Græco inveniri, wori frépe, id eft, &c. ue in Vulg. Gr. à xatarútonas, &c.
tanquam cervi, fingularem numerum pro plurali ; fed in . 39. Psalt. Rom. & Carnut, antiqua manu correctum:
Hebræo pluralis numerus eft, chaialoch ; E5 omnes Interpretes Affligam illos , nec poterunt , &c. ut in Vulg. Similiter Caf-
pluralem numerum tranftulerunt. In edit. tamen Rom. & fiod. in hunc Pl. cum hoc, fub pedibus meis. Aug. in eund,
alibi constanter : 'Oxatapulóveros te's tód as M8 wosi é'répt, Pf. Confringam illos, nec poterunt , &c. ut in Vulg. Brev.
à fi ta ut und is ke. Solus Mr. Alex. hab. encépos, & Moz. nec potuerunt. Psalt. Corb. Confringam illos, nec pote-
Aquila , και επί τα υψώματα με σώσεις με.

runt.....cad. fub pedibus meis. Gr. 'Extaryw aute's,
*. 35. August. in hunc Pf. leg. ad prælium ; duo tamen δύνωναι..... υπο της πόδας με.
Mss. ferunt ibid. in prælium , alii plerique , in pralio. Cal #. 40. Brev. Moz. ipso initio tollit , nec hab, ante
fiod. in eund. Pl. hab. ad pralium ; deinde, eg posuit ut supplantafti ; addit verò omnes insurgentes , &c. Similiter in
arcum , &c. Sic etiam in Brey. Moz. & Psalt. Rom. Mar Psalt. Rom. Fabri, Carnur. & Mediol. supplantasti omnes
tianæi. In Rom. verò Fabri, & pofuit arcum , &c. Apud absque præced. 8, quod ult. etiam tollunt Aug. & Caf-
Hilar. in Pf. 143. p. 553.d.& in Psalt. Corb., sic : Qui do fiod. in hunc Pf. cum voce omnes. In Psalt. Rom. Marria-
ses manus meas in pralium : & pofuifti ut arcum , &c. Gr. næi, & Corb. Et præcinxifti me virtutem ad bellum : fupple
Διδάσκων..... εις πόλεμος και εθε τόξον , &c. Compl. έθετο. omnes ..... fubtus me : August. cum Pseudo-Eucherio in 2.
*. 36. Iridem in Psalt

. Corb. & Rom. Fabri, nifi quod Reg. Subter me. In Gr. Kai Tiet? woás, ke dúvapiveis nóin fine habetur, me docebit. In Rom. Martianæi, salutis tuæ, λεμον" Cυνεπόδισας πάντας τες..... υποκάτω με. Hieron. ep. & me docebit , ut & ap. Cassiod. in hunc Pl. in fingulis au ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 631. c. ad hoc, insurgentes, tem non leguntur plura , nec etiam in Psalt. Carnur. Se ait: In Græco plus invenisse vos dicitis , omnes insurgentes ; cus in Mozarab. in quo fic : Er disciplina tua ipfa me doce- fed omnes , additum eft. bit : & doctrina tun diriget me usque in finem. Similicer ap. *.41. Ita Brev. Moz. cum Psalt. Rom. & Cassiod. in Vigil. Tapf. 1. cont. Varim. p. 750. f. excepto uno usque , hunc Ps. at Aug. in eund. cum Pseudo-Eucher. in 2. Reg. quod deeit. In Psalt. Mediol. Stabilivit me in finem. Aug. Et inimicos meos dedisti mihi dorfum, odio habentes me in eund. Pf. fic hab. Et dedisti mibi protect. falutis mea..... disperdidifti, In Gr. Kai tes fx@pés par daxás hos vãtor, is Suscepit me : 8 disciplina tua me direxit in finem : 6 disci τες μισέντάς με εξωλόθρευσας. . plina rua ipsa me docebit. Notant tamen editores noftri BB. . 42. Ita leg. Hilarius in Pf. 143. col. 553. e. necnon octo Mss. ibid. habere falutis tuæ , non meæ : unde Hieron. Aug. & Cassiod, in hunc Pl. cum vet. Psalt. & Gr. Pseudoep. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 631. b. ita scribit : In Graco Eucherius verò in 2. Reg. p. 96 3. ita : Clamabunt , nec erit vos legisse dixiftis, rūs Cw?upices po, id eft, falutis meæ ; sed qui falvum faciat ; ad Dominum, nec exaudiet eos. in Hebræo, lesacha , falutis tuæ fignificat , non meæ ; quod $.43. Sic Hilar. in Pf. 1. col. 23. & in Pl. 143. col. & omnes Interpretes tranftulerunt. Pseudo-Eucher. in 2. Reg. 553. e. Item August. in hunc Pf. sed Mss. xi. hab. ibid. p. 963. ita : Et dedisti mihi proteit. saluris tua..... 85 disci- juxta faciem venti

. Ita quoque Pseudo-Eucher. in 2. Reg. plina tua direxit me in finem : & disciplina tua , &c. ut in p. 963. Cassiodor. verò cum vet. Psalt. ante faciem , &c. Vulg. Edit. Rom. LXX. fert (w7upices Mex; in editt. verò Ambr. in Ps. 1. 10. 1. col. 759. d. Comminuam eos..... anAld. & Compl. deest põ; mox ita in Rom. we dezice Co te faciem venti , & ut lutum , &c, at inf. in Pf. 35. col.765. ατελάβετο με" και η παιδεία ζε ανώρθωσέ με είς τέλος και η d. ut lutum. Item Anon, apud ipsum, to. 2. col. 4. d. Taid tice C8 avtú he didást. Verùm hic ult. verficulus ci Grec. Και λεπλυνω αυτες.....κατα πρόσωωον ανέμε: ως tatur in "Exatacis ex Theodot. ut noratur in cod. Coislin. Ther, &c, IX, vel X, fæculi : & verò ita in Schol. Tò, Kat 77014814

κάτω με.

2. Ros

[ocr errors]

salutis meæ.

me.

Ibid. 5o.

ejus ,

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQU A. 44. Eripies me de contradi&io Salvabis me à contradictionibus 44. Eripies me de contra- Ex Ms. Sangerm. nibus populi : constitues me in ca- populi : pones me in caput gentium. dictionibus populi : constitues put gentium,

me in caput gentium.
45. Populus, quem non cogno Populus , quem ignoravi, serviet 45. Populus, quem non * Ms. Populum
vi, servivit mihi : in auditu auris mihi : auditione auris obaudiet cognovi, servivit mihi: ad au-
obedivit mihi.
mibi.

ditum auris obaudivit mihi.
46. Filii alieni mentiti sunt mihi, Filii alieni mentientur mihi : 46. Filii alieni mentiti sunt
filii alieni inveterati sunt, & clau- filii alieni defluent , & contrahen- mihi : filii alieni inveterave-
dicaverunt à semitis fuis.
tur in anguftiis suis.

runt, & claudicaverunt à fe

mitis suis.
47. Vivit Dominus, & benedic Vivit Dominus, do benedictus 47. Vivit Dominus, & be-
tus Deus meus, & exaltetur Deus Deus meus , exaltabitur Deus nedictus Deus meus, & exal-
Salutis mea.

tetur Deus falutis meæ.
48. Deus qui das vindictas mi Deus qui das vindi&tas mihi, do 48. Deus qui das vindictam
hi , & fubdis populos sub me, li- congregas populos sub me : qui ser- mihi, & fubdidisti populos sub
berator meus de inimicis meis ira- vas me ab inimicis meis ,

me, liberator meus Dominus
eundis.

de gentibus iracundis.
2. Reg. 49. Et ab insurgentibus in me Et à resistentibus mihi elevas 49. Ab insurgentibus in me
22.49. exaltabis me : à viro iniquo eripies me, à viro iniquo liberabis me. exaltabis me : à viro iniquo

eripies me.
so. Propterea confitebor tibi in Propterea confitebor tibi in gen 50. Proprerea confitebor
Rom. nationibus Domine : & nomini tuo tibus Domine , & nomini tuo can- tibi in gentibus Domine: &
15.9. psalmum dicam.

tabo :

psalmum dicam nomini tuo.
51. Magnificans salutes regis Magnificanti Salutes regis sui , SI. Magnificans falutarem

& faciens misericordiam & facienti misericordiam Chrifto regis ipsius , & faciens miseri-
christo suo David, & semini ejus suo, David & semini ejus usque cordiam christo suo David ,
usque in fæculum.
in æternum.

& semini ejus in fæculum.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.44. Sic iterum Hilar. in Pf. 143. col. 553. e. & Car Rom. nunc legitur , ó Osós me; at in edd. Ald. & Compl.
fiod. cum vet. Psalt. Auguft. verò in hunc Pf. cum Pseu deeft ue.
do-Eucher. in 2. Reg. Erues me de, &c. Gr. 'Pūrai 8 $.48. Ita fere Psalt. Rom. cum Carnut. Sic etiam in
ertinor, &c. Symm. 'Pu'on ne anò, &c. August. l. 17. Mediolan. & apud Cassiod. in hunc Pl. detracta tantùm
de civitate Dei, c. 16. to.7. col. 479. d. legit ut sup. voce Dominus ; tres etiam Mss. Cassiod. habent subdis ,
conftitues me in caput gentium ; at ibi Mss. habent in ca non fubdidifti. Brev. Moz. ica : Deus qui das vindi&tas mia
pite : Cypr. l. 1. Testim. p. 282. a. & Lact. l. 4. Instit. bi, u subdidisti populos fub me, liberator meus de gentibus
6. II. p. 575. conftanter, in caput ; è Gr. eis xeparur. iracundis. August. in eund. Pl. nil differt à Vulg. In Gr.

#.45. Tertul. adv. Jud. c. 3. p. 137. b. Populus, quem o osis o dedos oxfrxuosis éreci, a unorážas nais um' fuel
non noveram , fervivit mihi : in auditu auris obedivit mihi. ο ρύσης με εξ εχθρών οργίλων. De his autem, liberator meκς
Iridem Cypr. I. 1. Testim. p. 282. a. hoc excepto , quem de gentibus iracundis , Hieron. ep. ad Sun. & Frerel. co.
non cognovi. Lactant. I. 4. Instit. c. II. p. 575. Populus , 2. col. 631. c. ita disserit : In Græco invenisse vos dicitis ,
quem non cognovi , serviet mibi. Sic etiam Pseudo-Eucher. ab inimicis meis fortibus , five potentibus ; & quia femel
in 2. Reg. sed addir : in obauditu auris obaudivit mihi. Hi veritati studemus, fi quid vel transferentis festinatione , vel
lar. in Pf. 1. col. 14. c. & in Pf. 143. col. 553. e. cum fcribentium vitio depravatum eft, fimpliciter confiteri & emen-
Psalt. Corb. Populus , quem non cognovi, servivit mihi : ad dare debemus : in Hebræo nihil aliud habet nifi hoc , libera-
auditum auris obaudivit mihi. Similiter hab. August, in tor meus ab inimicis meis : LXX, antem iracundis addide-
hunc Pf. exceptis his , in obauditu auris obedivit mihi ; at runt ; & pro gentibus , iam in Hebræo , quàm in cundis
1. 17. de civit

. Dei , to. 7. col. 479. d. obaudivit mibi. Interpretibus , inimici pofiti sunt ; & miror quomodo pro
Irem ap. Cassiod. in eund. Pf. & in Breviar. Moz. nisi inimicis , gentes mutata fint.
quod apud utrumque deest in , ante vocem obauditu. #. 49. Ita Psalt. Corb. Auguft. etiam cum Pseudo-Eu.
In Psali. Rom. fimiliter obauditu , absque præced. in ; at cher. in 2. Reg. collit in principio, unà cum Gr. at
legitur obedivit. Apud Auct. I. de promiff. p. 3. col. 184. Aug. legic in fine, erues me; Pseudo-Eucher. eripe me ;
in obauditu auris obaudivit mihi. in Græco, Aaos, oy o'x
öyrov, idýnsuoé por sis eixomin writ ut uxxOS Hot, Mr. Alex. . 50. Ita Psalt. Corb. Sic etiam in Mozarab. detracto
ŠTÁX8005.

tamen 8 , poft Domine. Psalt. Rom. hab. confitebor tibi in
*. 46. Ita legunt Aug. & Cassiod, in hunc Pl. cum populis. Auguft. in hunc Pf. tibi in gentibus Domine :
Psalt. Moz. Corb. & Rom. Concinunt pariter Hilar. in Pr. nomini tuo psallam. Pseudo-Eucherius in 2. Reg. p. 964.
143. col. 558. d. & Hieron. in lsai. c. 25. & 60. to. 3. tibi in generationibus Domine : & nom. tuo psallam. Car-
col. 214. 2. & 445. b. Hieron. priori loco habet , in sen fiod. in eund. Pl. tibi in populis Domine : & pfalmum die
mitis fuis. Ap. Iren. l. 4. p. 288. e. priora tantùm exstant : cam tibi inter geates. Gr. Co 4 = evfat Kueep 5 Tế Grade
Filii alieni mentiti sunt mihi. Similiter ap. Ambrof. in Pl. τί C& ψαλώ.
118. to. 1. col, 1102. f. In Gr. 'Troi àmótploi... urci da #.51. Brev. Moz. hab. cum Psalt. Corb. salutem regis
λότριοι έπαλαίωθωσαν , και έχώλαναν από των , &c.

ipfius; Rom. cum Caffiod. salutare regis ipfius; Mediolan.
7.47. Accinunt August. & Cassiod. cum Psalt. Rom. falutaria ; Carnut. falutem. Aug. in hunc Pf. cum Pseudo-
Martianæi : in Rom. Fabri, deeft meus, poft Deus; de quo Eucherio in 2. Reg. falutes regis ipfius. Tichon. reg. 1.
Hieron. epist. ad Sun. & Fretel. to. 2. col.631. c. ita fcri- col. 5o, g. legit , faciens misericordias, &c. ut in Vulg. Gr.
bit : Dicitis in Graco non haberi meus , quod non sub afte- Meyanurwr tas owTupias baombws autên ng TOBUV ÉREOS TW...
risco, fed ab ipfis LXX. de Hebraica veritate translatum eft ; Aavid, @..... ew5 aiörcs.
$ cundi Interpretes in hac parte confentiunt. In ed. etiam

Gr. púon me.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. In finem , Pfalmus David. Victori Canticum David. 1. In finem , Pfalmus ipsi Ex Ms. Sangerm, XVIII.

XIX.

David. XVIII.
Cli

@li enarrant gloriam Dei, 2. Cli enarrant gloriam
& opera manuum ejus an opus manuum ejus annun-

manuum
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Ira August. in hunc Pl. Pfalt. verò Rom. & $. 2. Sic Ambrof. 1. 1. & 2. Hex. 10. 1. col. 8. e. 30.
Corb, delenr ipfi, cum Caffiod, In Gr. t Aavid. a, uno excepto annuntiat : item infra , col. 335. f. & to, 2.

C'

C ,

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex MS. Sangerm. ejus adnuntiant firmamentum. tiat firmamentum.

nuntiat firmamentum. 3.

Dies diei eructuat verbum, Dies diei eruct at verbum , 3. Dies diei eructat verbum,&
& nox nocti indicat scientiam. nox noćti indicat scientiam. nox nocti indicat scientiam,

4. Non sunt loquelæ , ne Non eft sermo , da non funt 4. Non sunt loquelæ , neque ser-
que fermones , quorum non verba , quibus non audiatur vox mones, quorum non audiantur von
audiantur voces eorum.
eorum.

ces eorum.
s. In omnem terram exiit In universam terram exivit.so s. In omnem terram exivit so-

Romi
sonus eorum : & in finibus or- nus eorum, & in finem orbis ver nus eorum : & in fines orbis terræ 10. 18.
bis terræ verba eorum.
ba eorum :

verba eorum.
6. In solem posuit taberna Soli pofuit tabernaculum in eis. 6. In sole posuit tabernaculum
culum fuum : & ipfe tanquam Et ipse quasi Sponfus procedens de fuum : & ipfe tanquam sponsus Luc. 246
fponfus procedit de thalamo thalamo suo,

procedens de thalamo fuo : 46.
suo :

Exsultavit ut gigas ad decur Exsultavit ut fortis ad curren Exsultavit ut gigas ad curren-
rendam viam, 7. à summo dam viam : à fummitate cæli egref- dam viam 7. à* summo cælo
cælo egressio ejus :
sus ejus,

egressio ejus :
Et occursus ejus usque ad Et cursus ejus usque ad sum Et occursus ejus usque ad sum-
summum ejus : nec est qui se mitatem illius ; nec est qui se abf- mum ejus : nec est qui se abscondat

:
abscondat à calore ejus. condat à calore illius.

à calore ejus.
8. Lex Domini inreprehen Lex Domini immaculata , con 8. Lex Domini immaculata, con-
sibilis, convertens animas : vertens animam : testimonium Do- vertens animas : testimonium Do-
testimonium Dei fidele, fa- mini fidele , Sapientiam prastans mini fidele , sapientiam præftans
pientiam præstans parvulis
. parvulo.

parvulis.
9. Justitiæ Domini rectx, Pracepta Domini recta , latif 9. Justitiæ Domini rectæ, læ-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
$24. e. 671. &. 1126. b. Similiter Aug. in hunc Pf.& 1.1. Sultavit ficut gigas ad curr. viam ; at infra, col.85.b. uz
de conf. Évang. to. 3. p. 2. col. 20.& Leo M. ser. 18. p. gigas. Itidem Cassiod. in eund. Pr. & Philastr. Brix. de
67. f. &. Ambrofiast. p. 32. b. & Cassiod. cum veterib. hæres. p. 715. a. cum Psalt. Ron. In Mozarab. gigans.
Psalt. Corb. tamen & Mozarab. hab. annuntiant , ut sup. Apud Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. col. 632. a.
In Gr, ποίκσιν δε χειρών αυτ8 αναγγέλλει το, &c.

fic : Exsultavit ut gigas ad currendam viam suam ; tum
$. 3. Hilar. in Ps. 118. col. 365. d. erudat. Similiter fequitur : Et dicitis quòd in Græco suam non babeat ; sed
Ambr. ep. 22. col. 876. a. C. erudat ; cæt. ut sup.item l. de hoc nos sub veru additum reperimus , E in Hebræo non effe
Isai.c. 5. to. 1. col. 367. e. & 1054.c. & to. 2. col. 244.b. manifeftum eft. Scriptores etiam Latini supra citati non
279.

f. 1209. a. August. in hunc Ps. eructuat...., annuntiat habent suam , uti nec vet. Psalteria , exceptis tamen Arab.
fcientiam : item l. 1. de conf. Evang. to. 3. P. 2. col. 20. f. & Æthiop. necnon Vulgatæ Mss. tribus , Carnut. Colb.&
excepto verbo eruttar, Cassiod. cum Psalt. Corb. eruituat... Germ. qui addunt fuam. In Gr. hod. fic : 'Ayamidorlar
indicar. Gr. ρεύγείαι ρωμα..... αναγγέλλει γνώσιν.

ως γίγας δeαμείν οδον αυτfed abeft αυτ8 ab edd. Αld.
. 4. Ita Aug. in hunc Pl. & l. 1. de cons. Evang. & Compl.
to. 3. p. 2. col. 20. f. Item Cassiod. in eund. Pl. & Gaud. . 7. Ita Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. & Moz.
Brix. ser. 8. p.955. g. cum Psalt. Rom. In Brev. Moz. Vet. Irenæi Interp. I. 4. c. 33. p. 274. b. ita legit : A
quibus non audiantur ; Græcè , ävöxi axborla., &c. fummo cælo... occursus ejus ufque ad fummum cæli : 8

*. 5. August. in hunc Pf. exiit... & in fines ; at l. 1. de non eft qui se abfcondat , &c. Similiter August. in hunc
cons. Evang. to. 3. p. 2. col. 20. f. exivit. Hilar. in Pf. Pf. & in Pf. 58. col. 563. f. at l. 1. de conf. Evang. to.
65. p. 180. a. exiit. Hormisd. ep. 45. Conc. to. 4. p. 1497. 3. P. 2. col. 20. g. ita legit : A summo cæli egrellio ejus :
b. exivit... 5 in fines terra , &c. Caffiod. in eund. Pl. & Es recursus ejus usque ad fummum cæli : 69 non eft qui se
Gaud. Brix, ser. 8. p. 955. g. Vulgatæ consonant cum absc. &c. Tertull. 1. 4. adv. Marc. p. 705. a. A summo
Psalt. Rom. Similiter Ambros, de parad. to. 1. p. 151. cæli profeétio ejus : & deverfio ( f. reverfio ) ejus ad fummum
c. & in Pf. 118. to. 1. p. 1160. f. & infra , 1286. d. ufque ejus. Novatian. 1. de Trin. p. 1038. b. A summo
1453. e. & to. 2. 654. f. 913. d. Tertull. l. 5. adv. cælo egrebro ejus : 83 usque ad fummum regrelo ejus. Cypr.
Marc. p. 801. b. In omnem terram exiit fonus eorum : 0 1. 2. Testim. p. 293. a. A summo cæli egreffio ejus : 69
in terminos orbis verba eorum : at l. cont. Jud. c. 7. p. decurfio ejus usque ad fummum ejus : & non est qui lateat à
139. b. In universa terra exiit fonus eorum : 80 refque ad calore ejus. Ita quoque Jul. Firm. I. de errore prof. relig.
terminos terræ verba eorum : item I. de fuga in pers. p. c. 20. excepta voce una profe&tio, loco egrellio. Hilar. in
971. b. alludens dicit : Ue in totam terram exiret sonus Pf. 58. col. 129. d. A fummo cæli egresio ejus, &c. ut in

& in terminos orbis voces eorum : & l. 4. adv. textu. Ambrof. in Ps. 118. to. 1. col. 1034. f. A fummo
Marc. p. 735.c. In omnem terram..... in terminos terræ cælo , &c. ut sup. similiter in Pf. 43. col. 895. d. atl. de
voces eorum. Gr. Eis tãoar Tùy zür..... by sis ta mécala Tús Ilai. c. 3. to. 1. col. 360. a. sic : Egreffus ejus à summo
δικευμένης τα ριμαία αυτών.

cælo, &c. ut sup. Ambrosiast. col. 241. b. A summo cælo
*. 6. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. Vulgatæ fuffra- egrefio ejus : regreffus ejus ufque ad fummum ejus. A vit.
gantur , usque ad verbum exsultavit. Concinit Ambros. Vien. ap. Sirm. to. 2. p. 164. e. Å summo cæli egreffio
I. de exhort. virg. to. 2. col. 293. a. & l. de instit. virg. ejus : 83 recursus ejus usque ad fummum ejus. Gaud. Brix.
col. 251. a. & l. de Incarn. col. 711. e. & in Pf. 43. to. ferm. 3. p. 948. ç. A fummo cæli egrelio ejus : & occursus,
I. col. 899. f. Item Auguft. I. 1. de conf. Evang. to. &c. ut in Vulg. Græc. 'At' axp8 ý gerð ni ?' Eos os autão
3. p. 2. col. 20. f. & in Pl. 44. col. 381. f. Sic etiam και το καλάνημα αυτό έως άκρο τι έeανε και εκ έσιν ος αποκρυ-
Gaud. Brix. ser. 8. p. 955. g. Maxim. Taurin. p. s. h. Skoelau Twy bépuur durf. Ald. & Compl. Tūs bepums.
& Philaftr. Brix. de hæres. p. 707. g. unà cum Psalt

. $. 8. Ita Psalt. Rom. nisi quod habec teftimonium Do-
Rom. Græc. 'Er z vaiw... á's ropedios &x Top vókeros, &c. mini ; Mozarab. Dei. Mediol. Corb. & Carnut. Lex Do-
Tertull. verò l. 4. cont. Marc. p. 705. a. legit : Ipfe mini irreprehenfibilis. Similiter in Misrali Rom. ad Introit,
tanquam fponfus egrediens de thalamo fuo. Novatian. de sabb. poft Dom. 2. Quadrag. Succinunt S. Paulinus ep.
Trin. p. 1038. b. Sicut sponsus egreditur de thalamo fuo: 38. p. 235. c. & Caffiod. in hunc Pf. Hilarius verò in
deinde : Exsultavit ut gigas ad currendam viam. Cypr. Pl. 18. p. 242. d. ita : Lex Domini immaculata , convers
1. 2. Testim. p. 293. a. & Jul. Firmic. l. de erro. prof. tens animas : teftimonium Domini fidele, erudiens parvulos,
relig. c. 20. Et ipse velut sponsus egrediens de thalamo suo : Ambros. in Pf. 1. col. 752. b. & in Ps. 118. col. 1183. c.
exsultavit ut gigas viam currere. Hilar. in Pf. 58. col. 129. Lex Domini inreprehenfibilis, convertens animam. Auct. op.
d. Exsultabit ut gigas ad currendam viam : fimiliter in Pr. imp. in Matth. hom. 19. p. 101. d. Lex Dom. irreprehenfi-
$9. col. 138. bis exsultabit , licer habeatur in edirt. exsul- bilis eft, convertens animas. Tertull. I. de pudic. p. 1002.
iavit ; sed emendacum est exsultabit ex Ms. Regio, in a. Lex Domini invituperabilis , convertens animas. Aug. in
quo etiam non gigas, sed gigans. Ambrosius in Pr. 118. hunc Pr. concordat cum Vulg. Gr. 'O rómos Kupio opewa
col. 1034. f. Exsultavit tanquam gigas ad currendam viam : μος, επιςρέφων ψυχάς και μαρτυρία Κυρία πισω σοφίζεσα νήπια.
fimiliter in Ps. 43. col. 895. d. 899 f. 903. e. & to. 2. col. $. 9. Plalt. Rom. & al. constanter habent bætificantes
251,2.711, 6. 1166.b. &c. Aug. in hunc Pl. legit : Ex. & illuminans, cum cæt, ut fupra, Similiter Hilar, in Pl

[ocr errors]

eorum

[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »