Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 25. Ruina eft homini devorare sanctos , & 25. Laqueus eft viri citò quid de suis fan&tifi- Hieron, in Ezech, post vota retractare,

care : cùm enim votum fecerit , furrepit poeni- 44. p. 1031.a.

tentia. 26. Dislipat impios rex fapiens, & incurvat 26. Ventilator enim est impiorum rex fapiens, Aug, in Pf. 11. super eos fornicem & immittit illis rotam malorum.

p.66.d. 27. Lucerna Domini spiraculum hominis , quæ 27. Lux Domini infpiratio est hominum.... Vigil. Taps. 1. 12. investigat omnia secreta ventris.

de Trin. p. 324. a. 28. Misericordia & veritas cuftodiunt re 28. Misericordia , & veritas tutela est regi ; & Lucif. 1. 1. pro gem, & roboratur clementiâ thronus ejus. circumeunt justi sedem ejus.

S. Ath. p. 193. a. 29. Exsultatio juvenum , fortitudo eorum : & 29..... gloria senum, canities.....

Hieron, in Ifai dignitas senum, canities.

3. P. 33.
30. Livor vulneris abfterget mala : & plagæ
in secretioribus ventris.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
autem quomodo fcire potest vias suas ?

supra.
*. 25. Græcè , Tayis avopi, laqueus viro ; paulòque . 27. Sic est in Græco.
poft, μετα γαρ το εύξαθαι , μετανοεϊν γίνεται que idem . 28. Ita in Græco, præter hoc , TSEXUXAC Your
valent.

Mixasocúrn, circuibunt in juftitia , pro circumeunt jufti.
. 26. A Græco abest enim eft , ut & vox ult. ma . 29. Gr. cóźce de copes butépwv , Tronsaí Aq. Symm.
lorum ; legitur etiam faibarsi, immittet ; cætera ut in Lat. & Theod. legunt tona.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

I.

[ocr errors]

193. b.

CAPUT X X I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
i. Icut divisiones aquarum , ita cor regis in Icut impetus aquæ , sic cor regis in manu 'Aug. de Gral. Soon

manu Domini : quocunque voluerit , in-
clinabit illud.
Sup. 16.

2. Omnis via viri recta fibi videtur : appen 2. Omnis vir videtur sibimetipsi justus : dirigit Idem de prædeft. 2. & 20. dit autem corda Dominus.

autem corda Dominus.

SS. p. 818.d. 3. Facere misericordiam & judicium, magis 3. Facere juftitiam & veracem effe, placet Deo Lucif. Cal. l. 1. placet Domino, quàm vi&imæ. magis, quàm hoftiarum fanguis.

pro S. Athan, pa VULGATA NOVA. 4. Exaltatio oculorum est dilatatio cordis : lucer 5. Cogitationes robusti semper in abundantia : omna impiorum peccatum.

nis autem piger semper in egestate eft. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. Qui congregat thesauros linguâ mendacii , 6. Qui operatur thesauros linguâ mendacii , Hieron. l. 3. cont,
yanus & excors eft, & impingetur ad laqueos yana fectatur, & veniet in laqueos mortis. Rufin. to. 4.473.
mortis.

VULGATA NOVA:
7. Rapinæ impiorum detrahent eos, quia nolue 8. Perversa via viri, aliena est : qui autem mun-
runt facere judicium.

dus eft , rectum opus ejus.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. Inf. ¥. 9. Melius est sedere in angulo domatis , quàm 9. Melius est habitare sub divo, quàm in cal- Hieron. in Sophon. 19.

cum muliere litigiosa , & in domo communi. ce litis cum iniquitate, & in domo nova. 1. to. 3. 1654. b,

10. Anima impii desiderat malum , non miserebitur proximo suo.

11. Muletato pestilente fapientior erit parvu 11. Castigato pestilente sapiens astutior erit..... Leo M. ep. 101. lus : & fi sectetur sapientem , sumet scientiam.

1. 3•
12. Excogitat juftus de domo impii , ut de-
trahat impios à malo.

13. Qui obturat aurem suam ad clamorem 13. Qui obturat aures suas ne audiat imbecil- Cypr. de op. 59
pauperis , & ipse clamabit , & non exaudie- lum, & ipse invocabit Deum, & non erit qui eleem. p. 238.b.8
tur,
exaudiat eum.

1. 3. Teftim. p. 302.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
. 1. Ita Græcè præter ult. D Gérar veño all , frei 8420 . 3. Ita in Gr. exceptis his, Iloceîv sixard..... dipesa
Ver dutúr, quòcunque voluerit innuere , illuc inclinavit il napäe Oeco rcmov , &c. Facere justa..... placita apud Deum
lud. Hieron. in Dan. 5. 10. 3. 1093. d. cor regis in ma magis , &c.
nu Dei : quocunque voluerit, illud declinabit. Item apud Ť.6. A Græco hod, abest to y veniet ; sed Mf, Alex,
Iren. I. s. c. 23. p. 321. b, regis enim cor in manu Dei. addit cum ed. Compl. ny epxelas ; cætera quadrant.
Apud Tertul. de orat. c. 5. p. 181. a. in cujus manu cor ř.9. Græcè, iri ywrics u'tallpx, super angulum fub
omnium regum eft. Apud Cypr. I. 3. Testim. p. 325. c. divo, ultimòque xorvợ, communi, pro novâ ; cæt. ut in
& epist. 18. p. 835. d. cor regis in manu Dei. Concinic Lat: Hieron. legisse videcur xalvão, non xow.
Cælestin. PP. epift. 22. to. I. pag. 1198. b. Apud 8. II. Gr. Ζημιεμένα ακολάσε πανερχότερος γίνεται ο ακα-
Ambr. apol. 2. Dav. c. 3. col. 710. d. cor regis in ma xosMul&tato intemperante aftutior fit fimplex. Cassiod. in
nu Domini.

Pf. 57. p. 193. c. Stulto pereunte fapiens aftutior fit. Ca-
¥. 2. Sic Auct. 1. de voc. Gent, l. I. c. 24. p. 15. picul. Baluz. to. 2. p. 105. b. Pestilente flagellato Japien-
e, unà cum Græco. Hieron. I. 1. cont. Pelag. to. 4. 509. tior erit paruulus. Symm. opibúcstas ó rutios.
f. Omnis vir videtur fibi juftus : fed corrigit corda omnium #. 13. Similiter apud Leon, M. ferm. 9. P. 59. a. hoc
Deus : similiter habet l. 2. col. 511. f. præter seqq. Deus excepto , vocabit Dominum. Græc, habet & Texanéostol, sed
autem corda hominum dirigit. Fulgent. 1. 1. de veritate non addit Deum, vel Dominum , nec eum in fine; ad
præd. p. 451. dirigit autem corda Dominus , ut fup. eures verò adnectit duré, quod omittunt Cypr, A, loco,
Tom. II.

Tt

Inf. 25.
24.
Sup. 19.

Eccli.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA,
14. Munus abfconditum exstinguit iras , &

donum in sinu indignationem maximam, Lucif. Cal. l. 1.

IS....

fanctus autem immundus est apud ma is. Gaudium justo eft facere judicium , & ro S. than, P. los.

pavor operantibus iniquitatem, 193.6

VULGATA NOVA.
16. Vir , qui erraverit á via doctrinæ, in cætu vinum , & pinguia, non ditabitur.
gigantum commorabitur.

18. Pro justo datur impius : & pro rectis iniquus.
17. Qui diligit epulas , in egestate erit : qui amat
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. l. 1. cont.

19. Melius est habitare in terra deserta , quàm Step. . 19. Melius est habitare in terra deserta , quàm Jovin, 1. 4. 170.c. cum uxore litigiofa & iracunda.

cum muliere rixofa & iracunda.

9. Aug. in Pf. 36. 20. Thesaurus desiderabilis requiescit in ore sa 20. Thesaurus defiderabilis , & oleum in ha- Inf. 25. p.285... pientis : vir autem ftultus glutit illum.

bitaculo jufti : & imprudens homo dissipabit il- 24.
lud.

25.23. 21. Qui sequitur justitiam & misericordiam,

ingeniet vitam, justitiam, & gloriam. Hieron, in Ezech. 22. Civitates firmas ascendit justus, & def 22. Civitatem fortium ascendit sapiens, & 33. to. 3. 940.6. truxit munitiones earum, in quibus confidebant deftruxit robur fiduciæ ejus. impii.

23. Qui custodit os suum , & linguam suam,

custodit ab anguftiis animam suam. Lucif. Cal. I. 1. 24. Temerarius & superbus pestilentia vocabi 24. Superbus & arrogans vocatur indoctus pro S. Athan. p. tur.....

qui in ira operatur superbiam. 193.6.

VULGATA NOVA.
25. Desideria occidunt pigrum : noluerunt enim piscit & desiderat : qui autem justus est , tribuet , &
quidquam manus ejus operari : 26. tota die concu non ceflabit,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Parmen. ap. Aug. 27. Sacrificia impiorum exsecratio est Domi 27. Hoftiæ impiorum abominabiles , quia of- Sup. 15

feruntur ex fcelere. !: 2. cont, ipsum , no, etenim iniquè offerunt illa.

8. io. 9. 32.6,

Eccli. VULGATA NOVA.

34.21. 28. Testis mendax peribit : vir obediens loquetur 29. Vir impius procaciter obfirmat vultum fuum : victoriam,

qui autem rectus est , corrigit viam suam. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Cahan. coll.7.6. 30. Non est fapientia , non est fovitudo, non 30. Non est sapientia , non est prudentia ; 18. p.445. elt' consilium' apud impios.

hon est consilium contra Dominum. Idem coll. 3. c. 31. Equus paratur in diem belli : à Domino

31. Equus paratur ad diem belli : Dominus 15. P. 365.C. autem eft adjutorium.

autem salutem tribuit,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
& Leo M. reliqua ad verbum quadrant. Cassianus rectè in qua confideb. impii : & in Isai. 23. to. 3. p. 205. CA
coll. 11. c. 10. Qui obturat aures fuas ne audiat Evo Civitates formas afcendit sapiens , & deftruxit munitiones ea-
mum, 85 ipse invocabit , non erit qui exaudiat eum. rum. Gr. Πόλεις οχυρας επέβη σοφος και ο καθείλε το οχύρωμα,
*.15. Itidem Græcè.

εφ' δ έπεποίθεισαν οι ασεβείς. .
v.19. Gr. vocibus duabus litigiosâ , & iracunda, ter Ν. 24. Gr. Θρασύς, και αυθάλης, και αλαζων , λοιμος και
tiam addit ac interponit sy gewascódys & linguosâ í deitai. Audax , 66 arrogans, & oftentator , peftilens voca,
cætera quadrant.

. 20. Eadem rursus habet August. ser. 149. to. S. .27. Ad verbum è Græco.
705. d. & l. 1. conc. adversar. leg. to. 8. 565. e. Ita . 30. Sic eft in Gr. præter ult. num. fingulari, tó)
quoque in Gr. præter hæc ult. num. plurali, apegres de disc, impium.
άνδρες καταπίονται αυτόν.

7. 31. Aprè ad Græcum. Ennod. pro Synod. ap. Sirma
#.22. Idem Hieron. in Amos 5. col. 1412. f. Civi to. I. p. 1629. b. Equus paratur in die belli : apud Dos
tates robuftas ingreffus eft fapiens, & deftruxit munitionem , minum eft autem omne præsidium.

[blocks in formation]

P acervos,

Otius eft nomen bomuga; quàm divitia - M Eliteze frumoer en aborum 2 qudrundi virizes Ecl. 7.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ambr. de exhort, I.

Elius est nomen bonum , quàm divitiæ Eccl virg. p. 298.,

multæ : super argentum & aurum, gra- 2. i Idem ep. 2. p. bona eft gratia.

tia bona. 757.6. b Auft. quaft. Vet.

2. Dives & pauper obviaverunt sibi : fecit au 2. Dives & pauper obviaverunt fibi : utriuf- Inf. 29, Teft. ap. Aug. to. 3. tem ambos Dominus.

que operator est Dominus.

VULGATA NOVA. 3. Callidus vidit malum , & abfcondit fe : in 4. Finis modeftiæ timor Domini , divitiæ & glohocens pertranfiit, & afflictus est damno.

ria & vita. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. . I. Idem Ambrof. ep. 55. col. 1005. c. legit : Po- rús utip de apruecor aj Xpudlov, xápis ayalú. Eligibilius dius eft nomen bonum, fuper multas divitiarum copias : ac nomen bonum , quam divitia multæ : super argentum verò epist. 2. col. 757. c. sic : Præclarior eft bona existimario, aurum , gratia bona. quάm pecunia, Gr, Αίρετωτερον όνομα καλον, και πλάτος που *. 2. Ad verbum è Graco,

[ocr errors][merged small]

12.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

VULGATA NOVA,

VERSIO ANTIQUA. 5. Arma & gladii in via perversi : custos au

s. Tribuli & laquei in viis pravis : qui autem Calhan.coll. 24. tem animæ fuæ longè recedit ab eis. timet Dominum , abstinebit fe ab eis.

6. 24. p. 879. C. 6. Proverbium eft : Adolescens juxta viam fuam , etiam cùm senuerit , non recedet ab ea. 7. Dives pauperibus imperat : & qui accipit

7:

Divitum pauperes præpositi erunt : & pro- Ambr. 1. de Nabo mutuum, servus eft foenerantis. prii servi dominis fænerabunt.

15,14. p. 582. f. 8. Qui feminat iniquitatem, metet mala , &

virga iræ suæ confummabitur.
Eccli. 9. Qui pronus eft ad mifericordiam, benedi-

9. Qui miseretur pauperis, ipse pascetur..... Ambr. l. de Tob, 31. 28. cetur : de panibus enim suis dedit pauperi.

6. 16. p.610.6. Victoriam & honorem acquiret qui dat mu Victoriam & honorem acquiret qui dat munera : animam autem aufert accipientium. nera : animam autem aufert accipientium.

10. Ejice derisorem, & exibit cum eo jur 10. Ejice de concilio pestilentem , &'exiet' Lucif.de non conva, gium , ceflabuntque caufe & contumeliæ. cum illo contentio.....!

cum har. p. 223.co 11. Qui diligit cordis munditiam , propter 11. Diligit Dominus munda corda : accepti Hieron. ep. ad Cegratiam labiorum suorum habebit amicum re autem sunt ei omnés immaculati,

lantiam,
gem.

Oculi Domini custodiunt scientiam : &
fupplantantur verba iniqui.
13. Dicit piger : Leo eft foris , in medio pla-

1 3.....

Leo est in viis , in plateis autem homi- S. Paulin. op. 8.
tearum occidendus sum.
cidă.

p. 43. C.
VULGATA NOVA.
14. Fovea profunda os alienæ : cui iratus est Do 17. Inclina aurem tuam, & audi verba fapien-
minus , incidet in eam.

tium: appone autem cor ad doctrinam meam: 18. quæ
15. Stultitia colligata eft in corde pueti, & virga pulchra erit tibi , cùm servaveris eam in ventre tuo,
disciplinæ fugabit eam.

& redundabit in labiis tuis :
16. Qui calumniatur pauperem , ut augeat divi 19. Ut sit in Domino fiducia tua , unde & often-
tias fuas, dabit ipse ditiori, & egebit.

di eam tibi hodie.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 20. Ecce defcripfi eam tibi tripliciter , in co 20. Tu autem describe ea tripliciter, in consilio Hieron. ad Hediv. gitationibus & fcientia : 21. ut ostenderem tibi & scientia : 21. ut respondeas verbum veritatis biani, 10. 4.186.6. firmitatem, & eloquia veritatis respondere ex his, qui proponunt tibi. his illis, qui miserunt te.

VULGATA
22. Non facias violentiam pauperi , quia pauper

24. Noli esse amicus homini iracundo , neque am-
eft : neque conteras egenum in porta : 23. quia ju- bules cum viro furioso : 25. ne fortè difcas semitas
dicabit Dominus caufam ejus, & configet eos, qui ejus, & fumas scandalum animæ tuæ.
confixerunt animam ejus.
VULGATA NOVA.

VERSIO. ANTIQUA.

1 26. Noli effe cum his, qui defigunt manus 26. Noli te dare in sponsionem, erubescens Ambr. I. de Tob. fuas , & qui vades se offerunt pro debitis : personam : 27. si enim non habueris unde Tolvas, c. 23. p. 621. b. 27. si enim non habes unde restituas , quid cau- auferent stramentum de sub lateribus tuis. fæ est ut tollat operimentum de cubili tuo? 28. Ne transgrediaris terminos antiquos , 28. Non transferas terminos fempiternos, Hieron. in Sophon.

,2. to. 3. 1664. d. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7. 5. Similiter in Gr. præter hoc, ó d è purcos w Tyr #. 20. 21. Idem Hieron. in Ezech. 16. to. 3. col. fautã Yuxúv , qui autem cuftodit animam fuam , loco qui 800. e. legit : Tu antem fcribe ea tripliciter ; tum proxiautem timet Dominum.

mé : ut refpondeas sermones veritatis , qui proponuntur tibi :
W.7. Idem Ambrof. l. 2. de Jac. col. 463. b. 8 pe & in Ezech. 42. col. 1008. c. Defcribe ea tripliciter , con-
riti fervi dominis fænerabunt. Gr. IIxt"C:00 #twxőr áp xo filio scientia : ut refpondeas fermonibus veritatis his, quæ
σι» και οικέται ιδίοις διεσπόταις δανεισι.

proponuntur tibi. Græcè vero interponuntur multa quæ
$.9. Aprè conveniunt hæc tota cum Gr. nisi quòd pro Hieron. non admittit supra , nec etiam Origenes , si No-,
acquiret , legitur TOSTOLETTA, & in fine, ?ri pertos mu bilio Edes και en verba : Και συ διέ απόγeaψαι αυτα σεαυ-
χαν αφαιρείται των κεκτημένων και σ αnimam quidem aufert pos- τω τρισδώς , εις βελην και γνώσιν , επί το πλάτος της καρδίας
dentium. Porro hæc sententia, Victoriam & honorem , &c. ζε. Διδάσκω εν σε αληθή λόγον, και γνώσιν αγαθών υπακέειν·
non in Hebræo reperitur ; fed in Vulgatam transiit è Gr. το αποκρίνεται σε λόγες αλυθείας τους προβαλλομένοις Con: i.
LXX. ut & plures aliæ. Ms. Sangerm. n. 4. illam exhi e. Et tu verò describe ea tibi tripliciter , in conflio & fcien-
bet intra textum , eadem manu ; in altero verò Sangerm. tia , super latitudinem cordis tui. Doceo igitur te verum
n. 15. neque intra textum, neque ad marg. invenitur , fermonem, & fcientiam præstantem obaudire : ut refpon-
tametsi plurimæ id genus sententiæ in ora inferiori ibi deas fermones veritatis bis , qui proponunt tibi. Nonnulla ex
dem subjiciantur.

his legisse videtur Callianus, coll. 14. c. 8. p. 634. b.
ř. 10. Similiter in Græco. Item apud Hieron. in Ose. cùm dicat : Tu autem defcribe tibi en tripliciter , super lo-
7. to. 3. 1281. c. Ejice peftilentem de concilio, & egredie- titudinem cordis tui. Item Rufin. I. de bened. Patr

. p.
tur cum eo contentio. Cælestin. PP. epist. 25. to. 1. 6. b. Defcribe tibi bæc dupliciter & tripliciter , in corde tuo.
col. 1215. a. Ejice de concilio contentiofum , & exiet cum Ambros. autem l. de Noe, c. 15. col. 249. d. hæc ha-
illo difcordia. Maximus Taurin. in homil. p. 45. h. Ejice bet pauca : Scribe tibi tripliciter : & in Pf. 118. col. 1177.
de concilio peftilentem, Es exibit cum eo omnis contentio. f. Et tu fcribe hæc tibi tripliciter , in confilio & in cogni-
Gr. hab. constanter solucio, quasi pestilentiam ; extremòque tione : item ait : Triplicem præmifit fcriprionem ; duo
reixes, jurgium ; Symm. & Theod. páxu, rixa. subdidit , confilium g cognitionem. Vide lis Nobil, in hunc

W.11. Ita in Gr. est, præter hoc, odías xapdías, loc.
fanéta corda ; sed Aq. & Theod. legunt volapás, Symm. *. 26. 27. Vix meliùs è Græco.
agrás, cafta, pura.

¥. 28. Similiter in Græco. Siricius PP. epift. 6.
7.13. Itidem Græcè, dempto verbo eft.

10. 1. 660, a, legit : Non transferes (editt, non tranfibis) Tom. II,

Tt ij

NOVA.

[ocr errors][ocr errors]

11

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATANOVA. Hieron. ubi fup. quos posuerunt patres tui.

quos pofuerunt patres tui.

29. Vidisti virum velocem in opere suo ? co

ram regibus ftabit , nec erit ante ignobiles.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
terminos , quos conftituerunt patres tui. Auct. I. de pro- eternos, quos pofuerunt patres tui.
mill.

p. 2. C. 16. p. 140. a. Non transgredieris terminos

I.

Si

. .راک

C Α Ρ U Τ ΧΧΙΙΙ.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr. l. 1. offic. 1. I federis conare ad menfam potentis , fa Uando federis ut comedas cum princi-
70.2, 42. f. 43.a. pienter intellige ea quæ apponuntur tibi : pe , diligenter attende quæ apposita sunt

2. & emitte manum tuam, sciens quòd oportet ante faciem tuam : 2. & ftatue cultrum in gut-
te talia præparare : 3. fi autem infariabilis es, ture tuo, fi tamen habes in potestate animam
noli concupiscere escas ejus : hæc enim obtinent tuam, 3. ne desideres de cibis ejus, in quo eft
vitam fallacem.

panis mendacii.
Hilar. in Pf. 138.
Ne extendas te, cum sis pauper ,

diviti :

4. Noli laborare ut diteris : sed prudentiæ tuæ sensu autem tuo abstine.

pone modum.

s. Ne erigas oculos tuos ad opes , quas non potes habere : quia facient sibi pennas quasi aqui

læ , & volabunt in cælum. Aug. l. 5. locur. 6. Non coenabis cum viro invido.....

6. Ne comedas cum homine invido , & ne to. 3. 369.d.

desideres cibos ejus : 7. quoniam in fimilitudi-
nem artoli & conjectoris , æstimat quod ignorat.

Comede & bibe , dicet tibi : & mens ejus non
est tecum.

8. Cibos , quos comederas, evomes : & per

des pulchros sermones tuos.
Cypr. ep. ad De 9. In aures imprudentis noli quidquam dicere: 9. In auribus insipientium ne loquaris : quia
poetr. P: 216.6.8 ne quando audierit , irrideat sensatos sermones despicient doctrinam eloquii tui,
1,3. Teftim.. 319. tuos.

VULGATA NOVA.
10. Ne attingas parvulorum terminos ; & agrum 11. Propinquus enim illorum fortis est : & ipse
pupillorum ne introeas :

judicabit contra te caufam illorum.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ambr. in PS. 43. 12. Da in disciplinam cor tuum : aures autem 12. Ingrediatur ad doctrinam cor tuum , & p. 885.e. tuas præpara fermonibus intellectus.

aures tuæ ad verba fcientiæ, Ex Ms. Floriac. 13. Noli cessare parvulum emendare : quia si 1.3. Noli fubtrahere à puero disciplinam : fi Sup. 13. percusseris eum virgâ , non morietur.

enim percufferis eum virgâ, non morietur.

24.

Inf. 29. [4. Tu quidem percuties eum virgâ : animam 14. Tu virgā percuties eum : & animam ejus

IS. autem ejus liberabis à morte.

de inferno liberabis.

Eccli.
VULGATA
Vu
NOVA.

30.1.
15. Fili mi, si fapiens fuerit animus tuus , gau timore Domini esto tota die : 18. quia habebis fpem
debit tecum cor meum: 16. & exsultabunt renes mei, in novissimo, & præftolatio tua non auferetur.
cùm locuta fuerint rectum labia tua,

19. Audi fili mi, & esto sapiens : & dirige in Inf. 24.1. 17. Non æmuletur cor cuum peccatores : sed in via animum tuum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 1. Ita legunt Auguft. tract. 47. in Johan. to. 3. dit August. ibid. In Proverbiis , quod Latini codices hao
607. e. & Cassian. coll. 2. c. 1. p. 328. b. detractâ vo bent : Non cænabis cum viro invido , Græcus bab. drdpi
culâ est, post intellige : ita rursum inf. Aug. col. 709. b. Baoxávw.
nifi quòd loco fapienter , legit confiderans : item serm. 304. .9. Ita legir ad verbum Lucif. Cal. I. de mor. pro
10. 5. 1234. f. Si federis cænare ad menfam potentis , cognof- Dei fil. p. 242. vel 244. a. Ambrof. verò in Pf. 118.
cens intellige quæ apponuntur tibi : at fer. 329. col. 1286. col. 1138. e. ita : In aurem infipientis nihil dicas, nequana
e. ita : Åd menfam magnam fedisti, diligenter considera do irrident prudentes fermones tutos. Hieron. I. 3. adv. Ru-
quæ apponuntur tibi. Gregor. M. in 1. Reg. 3. & 4.col. fin. to. 4. 473. In aure sulti noli quidquam dicere , ne fortë
81. a. 224. c. Si federis ad menfam potentis , fapienter at irrideant fapientes fermones tuos. Caffian. coll. 14. c. 17.
tende qua apponuntur tibi. Græcum textui Ambros, faver,

P. 649. In aures imprudentis noli quidquam dicere , ne fora
nili quòd hab. youths, pro sapienter.

irrideat fapientes fermones tuos. Sic etiam in Græco, præ-
$. 2. August. tract. 47. in Joh. col. 607. e. 8 mitte ; ter vocem sapientes, pro qua Curst's, mel. prudentes.
inf. col. 709. b. & fic mitte mannm tuam , fciens quin 8. 12. Vix meliùs è Græco. In Ms. Floriac. n. 10.
talia te oportet præparare : at ferm. 304. to. 5. 1234. f. ita : Da in disciplina cor tuum , & aures suas para verbis
& fic extende manum tuam , fciens quoniam fimilia te opor- prudentia ; Gr. aitúosas.
let præparare : & serm. 329. col. 1286. e. quoniam talia . 13. Cypr. l. 3. Testim. P: 327. c. Ne deftiteris par-
te oportet præparare. Callian, coll. 2. c. 1. & immitte ma vulum emendando. Græc. Mà ámogcong vútrick Tald stein
num tuam , sciens quia talia oportet te præparare. Gregor. &c. ut in textu. Mf, Alex. habet taideówr, non 70-
M. ubi sup. fimpliciter hab. quia fimilia oportet te pre-

δεύειν. .
parare , omislis his quæ antecedunt. Gr. v ribams thr... #. 14. Ita legit Ambros, ad verbum l. 1. de pænit.
είως οτι τοιαύτα σε διει παρασκευάσαι.

col. 406. c. Sic etiam Auguft. epist. 185. to. 2. 652.
*. 3. Nonnulli Mss. Ambros. cum omnib. editt. ulti-. b. præter unum percuris : item epist. 173. col. 613. e. leg.
mò leg. vitam falfam; at multò plures , fallacem ; Græc. percutis, at in fine , liberas. S. Bened. regula , c. 2. fic :
Yevdôs; cæt. ui in Lat. fup.

Percute filium tuum virgâ, & liberabis animam ejus à more 7.4. Ad verbum è Græco.

te. Gr. Συ με γαρ πατάξεις αυτόν ράβδω την δε ψυχη .6. Græcè, My Curt simr, &c. Ne ranes , &c. Sub αντί εκ θανάτε ρύση.

[ocr errors]

&

[ocr errors]

692...

[ocr errors][ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUAR
20. Noli esse in conviviis potatorum , nec
in comeffationibus eorum, qui carnes ad vef-
cendum conferunt : 21. quia vacantes potibus , 21. omnis ebriofus pannis vestietur....

S. Valerian, hom.
& dantes fymbola consumentur, & veftietur

19. Sirm, to. I. p. pannis dormitatio,

VULGATA NOVA. 22. Audi patrem tuum, qui genuit te : & ne con

& do&trinam, & intelligentiam.
temnas cùm fenuerit mater tua.

24. Exsultat gaudio pater justi : qui sapientem ge-
23. Veritatem eme , & noli vendere fapientiam, nuit, lætabitur in eo.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
25. Gaudeat pater tuus, & mater tua, & 25Jucundetur pater, & mater in te..... Ambr. l. de exhort.
exfultet quæ genuit te.

virg. p. 281, d.
VULGATA NOVA.
26. Præbe fili mi cor tuum mihi : & oculi tui vias anguftus , aliena.
meas cuftodiant.

28. Infidiatur in via quasi latro, & quos incau-
27. Fovea enim profunda est meretrix : & puteus tos viderit, interficiet.
VULGATA NOVA.

VERSLO ANTIQUA.
29. Cui væ? cujus patri væ? cui rixæ ? cui 29. Cui væ? cui judicia? cui tumultus ?..... Ambril, de Elias
fovex? cui fine caufa vulnera? cui fuffufio ocu-

1.15. p. 552.a.
lorum ?

VULGATA NOVA.
30. Nonne his, qui commorantur in vino, & ftu- splenderit in vitro color ejus : ingreditur blande,
dent calicibus epotandis ?

32. sed in noviflimo mordebit ut coluber , & ficut
31. Ne intuearis vinum quando flavescit , cùm regulus venena diffundet.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
33. Oculi tui videbunt extraneas, & cor tuum 33.

Oculi tui cùm viderint alienam, os tuum Cakan. coll. 20.
loquetur perversa.
tunc loquetur prava.

6.9. p.776.
34. Et eris ficut dormiens in medio mari, & 34. Et jacebis tanquam in corde maris , & fi-
quasi sopitus gubernator, amisso clavo : 35. & cut gubernator in magna tempeftate : 35. dices
dices : Verberaverunt 'me , sed non dolui :: traxe autem : Ferierunt me, fed non dolui : & delu-
runt me, & ego non sensi : quando evigilabo, serunt me, ego autem nescivi....
& rursus vina reperiam ?

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
^.21. Id memoriter citatum videtur á s. Valeriano ; loquitur perverfa.
nam in Gr. fic : πώς γαρ μέθυσος , και πορνοκόπος πτωχεύσει και V. 34. Ita de Gr, nisi excipias vocem magnâ , pro qua
αδύζεται διερρηγμένα και ρακώδη πας υπνώδης: omnis enim TOM, multâ. Iisdem alludere videtur Ambrof. in Pr.
ebrius , & fcortator mendicabit ; & induetur disruptis la 118. col. 1070. b. dicens : sed gubernator ille melior efl
ceris omnis fomnolentus.

qui in tempeftate navim gubernat.
. 25. Itidem Græcè.

W.35. Gr. tych pe, , Feriunt me, 6; reliqua ut ¥. 29. In Gr. ponirur tumultus , ante judicia.

in Lat. fup. In edd. Ald. & Compl. STUTTOY, feriebant ; *. 33. Aprè ad Græcum. Similiter Ambros. I. 5. He-, fed Callian. coll. 23. c. 7. & 24. C. II. p. 837. 867. xa. col. 87. e. Oculi tui cùm viderint alienam, os tuum' conftanter leg. ferierunt me , sed non dolui , &c. ut supra.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

.

[ocr errors][ocr errors]

1.

:N

[ocr errors]

tur.

0

[ocr errors][ocr errors]

CA P UT X X I V.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Srp.23. 1.
E æmuleris viros malos , nec defideres

E imitatus fueris malos viros, neque de- Lucif. Cal. de non
17.

efle cum eis : 2. quia rapinas medita-
tur mens eorum , & fraudes labia eorum loquun- tatur cor eorum, & dolores labia eorum loquun- P. 223. 6.

tur.
3. Sapientiâ ædificabitur domus, & pruden-

3. Cum sapientia ædificatur domus, & cum Calian. coll. 2.ca
tiâ roborabitur.
intellectu iterum erigitur.

4. p. 331.6.
4. In do&rina replebuntur cellaria , univer-

4.

Cum sensu implentur cellaria, omnibus disa substantia pretiofa & pulcherrima.

vitiis pretiosis & bonis.

VULGATA NO V A.
5. Vir sapiens , fortis est : & vir doctus, robustus 6. Quia cum dispositione initur bellum : & erit
& validus,

falus ubi multa consilia funt.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
7. Excelsa ftulto fapientia , in porta non ape-

7... Sapientes non declinant de ore Domini, Ambr.l. 1. offic.
riet os suum.
fed tractant in confeflionibus suis.

P. 31.f. 32. a.
8. Qui cogitat mala facere, ftultus vocabitur. 8. Indisciplinatis obviat mors :

Ex M. Floriac.
9. Cogitatio ftulti peccatum est : & abomina 9. Moritur insipiens in peccatis.....

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř. 1. Græc. 'Tiè, più Suacons, Fili , ne æmulaveris , pro qua Cured plois, confeshbus ; fortè Ambros, fcripferat
&c, ut supra.

confefionibus.
X. 2. 3. 4. Similiter in Græco.

**.8.9. Itidem Græcè, polico di, autem , poft mo7.7. Vix meliùs è Gr. excepta yoce ult. confelionibus, ritur,

[ocr errors]
« ZurückWeiter »