Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

testamenti precedebat eos. c. 10. y. 3}.

*¥. 2. 10. XXVII. Murmuravit populus , & ignis a consump- XLV. Tribum Levi jubet servire tabernaculo , de fet aliquos ex ipfis. C. 11. ¥. 1.

cuftodire i do ad o vasa Sancta ne accedant. c. XXVIII. Flevit populus , petentes carnes ; do din 18.**.1. 3.

xit Moyses ad Dominum : Non potero folus XLVI, Levitas jubet accipere decimas , ou ex ipfis :- ferre populum istum. c. 11. TM¥. 4.-14.

decimas offerre. c. 18. ¥¥. 21. 26. . ., XXIX. Dixit Dominus Moyfi : Convoca ad me sep- XLVII. Vaccam cremari in P cinerem ad aquam

tuaginta viros seniores, & dabo eos tibi in auxi- Sparsionis. c. 19. ^^. 2. 9. lium. C. 11, . 16.

XLVIII. Mortua eft Maria in deserto : murmuXXX. Tulit Dominus ab Spiritu Moysi , & poe ravit populus pro aqua, & percuffit Moyses pe

suit super seniores, & prophetaverunt. c. 11.4.24. tram virgâ , dicens : 9 Nunquid de petra hac XXXI. Misit Dominus gregem coturnicum in cafe' producemus vobis aquam ? do exiit aqua multa :

tra , e percussit ex populo c murmurante viginti Dominus autem dixit ad Moyfen do Aaron : tria millia virorum. c. 11. v. 31.

Non ' inducetis vos populum istum in terram , XXXII. Aaron do Maria malè locuti sunt de quam s dedi eis. c. 20.**.1. 10. 12.

Moysei & Maria d perfusa est leprâ, & fuit ex- XLIX. ' Mifit Moyses ad regem Edom , ut tran

tra caftra feptem diebus. c. 12.**. 1. 10. 14. foret per ipfum ; & noluit. c. 20. v. 14. XXXIII, e Mittit Moyfes Speculatores duodecim, L. Jubet Dominus Moyfi , ut vestiat Eleazarum

singulos de singulis tribubus , qui reversi miserunt u stolam Aaron patris fui in montem , & ut Aaerrorem in populo : Caleb uutem exhortabatur poe ron moriatur ibi. c. 20. 8. 26.

pulum , ut ascenderent adversùs eos. C. 13..1. LI. Rex Arad x belligeravit adversùs Ifraël , Dom XXXIV. Murmuravit populus , dicens : f Demus m ino prohibente , & subditi sunt ei. C. 21. *. 1.

nobis ducem , & revertamur in Ægyptum. C. 14. LII. Murmuravit populus , da immisit y eis Do**. 1. 4.

minus colubros mortiferos. C. 21. ř. 6. XXXV. Iratus est Dominus , & dixit percutere LIII. Profecti ambulant per defertum : & mifit

populum : com deprecatus eft Moyfes Dominum, Moyfes ad Seon ut 2 tranfirent per fines ejus ; & propitius factus est eis. C. 14. . 10.

noluit Seon , sed venit ad pugnam , do occidit XXXVI. 8 Juravit Dominus non introducere eos in eum in ore gladii. c. 21. **. 13. 21.

terram promisionis , pro eo quòd murmuraverunt. LIV. aa Exiit Og rex in obviam Ifraël ad pugnam, c. 14. X. 21.

o fecit ei ficut fecit Seon regi Amorrhæorum. XXXVII. De holocausto & Sacrificio. c. 15.4.1. c. 21. ¥. 33. XXXVIII. h Primitias panis terra, quam ingreffi LV. bb Balac rex Moab, misit ad Balaam , ut ve

fuerint , jubet offerri Dominus. C. 15. X. 19. niret , & malediceret Israël i do obviavit illi Ane XXXIX. Eum , qui colligit ligna in fabbato , ju- gelus , evaginato gladio , e volebat eum occiden bet Dominus lapidari. c. 15. . 32.

re, C. 22. .S. XL. De fimbriis faciendis. c. 15. X. 38.

LVI, Fornicati sunt ex populo cum Madianitis ; XLI. De Core , Dathan , d Abiron , & ducentis do occidit Phinees cc Zambri cum Madianite, quinquaginta principibus. c. 16. ¥. 1.

dow mortui sunt. c. 25. **. 1. 9. XLII. Dixit Dominus delere i omnem Synagogam; LVII. Dicit Dominus ad Moysen , ut dd percutiant

& deprecati sunt Moyses & Aaron pro populo : Madianitas. c. 25. ¥. 16. dok deglutivit terra Dathan, Core , & Abironi LVIII. Præcepit Dominus Moysi à vicefimo anno do consumpsit ignis ducentos quinquaginta ? offe- & fupra , considerari populum : & numerati funt rentes incenfum. c. 16. . 20, 32. 35.

sexcenta millia & mille septingenti triginta. c. XLIII. m Exiit ira à facie Domini ; & fragor fac- 26. ov. 1,51.

tus eft : & mortui sunt ex populo quatuordecim LIX. Filii Levi , ex quibus Amram , & uxor ejus millia septingenti , pro eo quòd murmuraverunt ce Jachabet , qua peperit Aaron , & Moysen, doo

adversùs Moyfen & Aaron. c. 16. ¥. 46. Mariam , qui considerati sunt ab uno mense en XLIV. De virga Aaron qua floruit ; & ut n defi- fupra, viginti tria millia. Hæc consideratio in nat populus murmurare , ne moriantur. c. 17. Araboth Moab, in quibus non fuit quisquam de

NOTÆ. a Ed. Hieron. consumit.

aquam poterimus ejicere ? ..... percutiens virgâ bis filicem , b Vulg. Non possum folus fuftinere omnem populum hunc. egrere sunt aqua largifima. 20. 10. 11. Græc. verò , Ou Surhooman érös kóros gépelY TON acòr 7870v, ut i Gr. sivážele, Vulg. introducetis. 20. 12. lup. ad verbum : al. tamen legitur fuftinere,

s Similiter August. infra , dedi , è Gr. d'éd wa , Vulg. 'c Ed. Hieron, caret verbo murmurante,

verò dabe , 20. 12. d Ed. Hieron. percusa.

+ Ed. Hieron. Mittit Moyses..... at tranfirent..... 6 ille e Al, mißt..... exploratores.

noluit. f Vulg.conftituamus , pro demus ; ac in Gr. dwuer àpa u Edit. Hieron. Rolam patris fui Aaron in Or monte, xuyór. c. 14. ¥. 4. al. duces.

Vulg. hab. veftem , Gr. verò sorýv, ut Cypr. infra. & Al. Jurat..... murmuraverint.

* Gr. &moxéunce , Vulg. pugnavit. h Al. De primitiis panes. Ed. Hieron, addit sbi post jubet. y Al. in eis , & inf. mortis, loco mortiferos ; Gr. ÖPEIS

i Ita Aug. infra, 16. 21. Vulg. pro fynagoga , leg.con Ti's Javarõvlas, Vulg. ignitos serpentes. gregationem , Gr. tūs ovrayons.

2 Al. tranfiret , paulòque post, Es, pro fed. Edit. no. Edit. Hieron. glutivit , absque seq. Core.

Hieron. hab. in fine Ifraël , pro in ore gladii ; Gr. Kai 1 Al. ferentes.

&T 67ažer áulòr Iopaya pórw paxalegs, Vulg. à quo percussus m Gró 'EGün ge yèp opyt éto weg Cómo Kupio , & infra eft in ore gladii.' X. 49. Kai érévorlo oi te rux67eS..... TIC apsoroltera Xenice 4 a Similiter Græcè : 'Erosv "Q7 Baoineus Tas Bacoor eis des a tlaxócio:• Vulg. Jam enim egressa est ira à Domi- GUYSYTYOL OUTois. Vulg. verò, Et occurrit ei Og rex Basan. no..... fuerunt autem qui perculi funt , quatuordecim millia bb Ed. Hieron. Balaac. bominum , 8 Septingenti.

cc Ed. Hieron. Zamri, additque in fine : Mortui funt ex Ita Cypr. infra , 17. 10. Gr. Ilavoast w ó you turuós áve populo viginti quatuor millia : al. duodecim millia , sed Tôr do frê, j 8 pi anulárwor. Vulg. Et quiefcant quere, malè. eorum à me, ne moriantur. .

dd Al. percutiat Madianeos : item in edit. Hieron. per• Gr. oxeúu ta äria, Vulg. vafa fanétuarii , 18. 3. cutiat. P Ed. Hieron. in cineres.

ee Ed. Hieron. Jochabed ; absune autem seqq. Hac consa9 Ica Aug. infra. Gr. Mù ex Tūs aéless Taútus & ouer deratio , &c. ad finem usque. Jsta verò, confiderati funt...., whir Ü's wpi pauloque poft , &Tolate zhvileger rñ púbtw confideratio..... Araboth Moab..... Jesus Nave , de Græco esis is reaber üd wp worú. Vulg. Num de petra hac vobis translata videntur , ubi fc : £UYETEOXÉTN Car..... "Autu i

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

2

CAPUT PRIMU M.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
I..... Vide Nor.

OCUTUSQUE eft Dominus
ad Moysen in deserto Sinai
in tabernaculo foederis
prima die menfis fecundi,
anno altero egressionis eo-

rum ex Ægypto, dicens :
Hieron. 1. 2. in ep. 2. Tollite summam omnis fynagogæ Ifraël

Tollite summam uni

Exod. ad Ephefo to 4. 355. juxta cognationes & populos, fecundùm domos versæ congregationis filiorum Ifraël per cognatio- 30. 12.

paternitatum , juxta numerum nominum co nes & domos fuas , & nomina fingulorum , quid-
rum..vi.

quid fexûs eft masculini
Art. l. de xlii. 3. à viginti annis & fupra , omnis egrediens 3. à vigesimo anno & supra, omnium viro-
mans. 1.6. ad præliandum in Ifraël.....

rum fortium ex Israël, & numerabitis eos per tur

mas suas, tu & Aaron.
Aug. Locat, 1. t. 4. Et vobiscum erunt unusquisque fecundùm 4. Eruntque vobiscum principes tribuum ac
3. 357.b.
caput uniuscujusque principum.....

domorum in cognationibus fuis,
VU EG ATA

N O V A.
5. quorum ifta funt nomina : de Ruben, Elisur ma filius Ammiud : de Manaffe, Gamaliel filius Pha.
filius Sedeur :

daflur:
6. de Simeon, Salamiel filius Surisaddai:

II. de Benjamin, Abidan filius Gedeonis : 7. de Juda, Nahaflon filius Aminadab:

12. de Dan, Ahiezer filius Amiladdai: 8. de Issachar, Nathanael filius Suar:

1 jo de Aser, Phegiel filius Ochran: 9. de Zabulon, Eliab filius Helon.

14. de Gad, Elialaph filius Duel :
10. Filiorum autem Joseph, de Ephraim, Elisa is. de Nephthali, Ahira filius Enan.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in ep.

ad 16. Hi sunt electi synagogæ , principes tri 16. Hi nobilissimi principes multitudinis per Eph.b. 2.6.4. 355. buum juxta paternitates fuas, duces Ifrael : tribus & cognationes fuas, & capita exercitûs f.

Israël : NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 1. Quod hîc legitur Græcè, ev tñ oxuvñ rý paplupír, vocem cuvaywyñs, addi ular 'Iopaún, quod deest in Mi, à Tertulliano l. de corona mil. c. 9. 291. b. dicitur , Ta- Vaticano. bernaculum martyrii , vulgò teftimonii.

*. 3. Similiter in Græco , præter hoc, ir durcémes '16+ . 2. Hæc variant Græcè , nempe pro tollite summam, pana, in virtute Ifraël, loco ad præliandum in Israël. habetur , acce78 åpxùr, sumite principium ; subinde deest $.4. Ita in Græco , præter vocem unam, puxa, tria hoc , 8 populos ; loco verò paternitatum , eft adipicôr av- bum , pro caput. Tür, familiarum eorum , ficut infra , ég óróna 7cs , ex no . 16. Non malè è Græco, nisi quod in fine, ad Ifraël, mine , loco nominum ; at in edit. Compl. óvcpátor. Auct. additur sioi, sunt , & pro ele&ti , hab. & Aixam70., vulgo l. de xlii. mans. apud Ambrof. to. 2. 1. a. legit: Acci- cognominati , asciti , nobiles : item wa?picos constanter , lope fummam univerfa congregationis filiorum Ifraël,

à vigin- co paternitates , & pro duces , Xixlargos , ad quod ultimum ti annis Supra , per domos familiarum ipforum. Nota in August. 4. 1. in Num. to. 3. 527. e. Quid eft , inquit , Mss. Alex. Oxon. & Sar, ficut in edit. Ald. & Compl. ad quod fingulos de fingulis sribubus eligi jubet principes, eof

1

VULGATA NOVA. 17, quos tulerunt Moyses & Aaron cum omni lias, & capita , & nomina singulorum, à vigesimo vulgi multitudine:

anno & fupra, - 18. & congregaverunt primo die mensis fecundi, 19. ficut præceperat Dominus Moyfi. Numeratirecensentes eos per cognationes, & domos, ac fami- que sunt in deserto Sinai. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 20. De Ruben primogenito Ifraëlis per ge- 20. Et fuerunt filii Ruben primogeniti Ifraëa Aug. Locut. 2. nerationes & familias ac domos fuas, & nomi- lis secundùm propinquitates eorum , fecundùm 357. c. na capitum fingulorum, omne quod sexûs est populos eorum , fecundùm domos familiarum Aug. quaft. 2. in mafculini à vigesimo anno & supra, proceden- eorum , fecundum numerum nominum eorum, Num, t. 3. 528. tium ad bellum, 2201

fecundùm caput eorum, omnia masculina à vi- 8
ginti annis & fupra , omnis qui procedit in vir-

tute, recognitio eorum, 21. quadraginta fex millia quingenti. - 22. De filiis Simeon per generationes ac fa- 22. Filiis Simeon fecundùm propinquitates Aug. Locut, 2a milias ac domos cognationum suarum recensiti eorum , fecundum populos eorum, fecundùm 357.6. funt per nomina & capita fingulorum , omne domos familiarum eorum , secundùm numerum quod sexûs est masculini à vigelimo anno & fu- nominum eorum , fecundùm caput eorum, ompra, procedentium ad bellum,

nia masculina à viginti annis & fupra , omnis 102

qui procedit in virtute , recognitio eorum,

VULGATA NOVA. 2 3. quinquaginta novem millia trecenti,

33. quadraginta millia quingenti. 24. De filiis Gad per generationes & familias ac 34. Porro filiorum Manaffe per generationes & domos cognationum fuarum recenfiti funt per no- familias ac domos cognationum suarum recenfiti sunt mina fingulorum à viginti annis & supra, omnes qui per nomina singulorum à viginti annis & supra, omad bella procederent,

nes qui poterant ad bella procedere, 25. quadragintaquinque millia fexcenti quinqua- 35. triginta duo millia ducenti. ginta.

36. De filiis Benjamin per generationes & fami26. De filiis Juda per generationes & familias ac lias ac domos cognationum fuarum recensiti sunt nodomos cognationum suarum , per nomina fingulorum minibus fingulorum à vigesimo anno & fupra, omà vigesimo anno & fupra, omnes qui poterant ad nes qui poterant ad bella procedere, bella procedere ,

37. triginta quinque millia quadringenti. 27. recensiti funt feptuaginta quatuor millia sex 38. De filiis Dan per generationes & familias ac centi.

m d omos cognationum suarum recensiti funt nominibus 28. De filiis Issachar, per generationes & fami- fingulorum à vigesimo anno & fupra, omnes qui polias ac domos cognationum suarum, per nomina fin- terant ad bella procedere, gulorum à vigesimo anno & fupra , omnes qui ad 39. sexaginta duo millia feptingenti. bella procederent, 10 huh!

40. De filiis Afer per generationes & familias ac 29. recenfiti sunt quinquaginta quatuor millia qua- domos cognationum fuarum recenfiti sunt per nomi: dringenti.

Bone na fingulorum à vigesimo anno & fupra , omnes qui 30. De filiis Zabulon per generationes & fami- poterant ad bella procedere, lias ac domos cognationum suarum recenfiti sunt per 41. quadraginta millia & mille quingenti. nomina fingulorum à vigesimo anno & supra , om- 42. De filiis Nephthali per generationes & famia mes qui poterant ad bella procedere,

lias ac domos cognationum fuarum recenfiti funt no31. quinquaginta feptem millia quadringenti. minibus singulorum à vigesimo anno & supra, om132. De filiis Joseph, filiorum Ephraim per gene- nes qui poterant ad bella procedere, rationes & familias ac domos cognationum fuarum 43. quinquaginta tria millia quadringenti. recensiti funt per nomina singulorum å vigesimo 44. Hi funt, quos numeraverunt Moyfes & Aaanno & fupra , omnes qui poterant ad bella proce- ron, & duodecim principes Israël, singulos per do." dere,

mos cognationum suarum. VULGATA NOVA. 3

VERSIO ANTIQUA. 45. Fueruntque omnis numerus filiorum If 45 ..... numératio filiorum Ifraël cum exercitu Auft. 1. de xlit, raël per domos & familias fuas à vigefimo an- eorum à viginti annis & fupra , omnis egrediens mans.ap, Ambr. I, no & fupra, qui poterant ad bella procedere, ad præliandum in Ifraël,

- VULGATA NOVA. Exod. -46. fexcenta tria millia virorum quingenti quin- sunt numerati cum eis. 38. 25. quaginta.

48. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens : 47. Levitæ autem in tribu familiarum fuarum non

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. que appellat Xenedépx85 , quos quidam Latini Interpretes tri- liter ut in cateris. Quæst. aurem 2. in Num. poft hæc bunos appellaverunt ? Xiaoptor autem videntur à mille con propinquitates eorum , &c. addit : Et hæc quinque fimiliter gnominati. Vide Capitul, 1. fup.

omnino repetuntur , donec tribus omnes compleantur..... Illa . 20. Hæc omnia aptè conveniunt cum Græco. Vid. verò quæ deinceps quatuor connectuntur ..... quamvis & ipfa August. infra.

per omnes tribus eodem prorsus modo repetantur , habent ne$. 22. Ita de Græco ad verbum. Aug. ibid. Hæc locu- ceffariam differentiam, &c. tio, quòd non dicit , filii Simeon , vel ex filiis Simeon , fed $.45. In Græco primum : Kaiyev&lo mãos, Et fuit filiis Simeon dativo casu , 6 hoc fervat deinceps in cæteris omnis; deinde loco numeratio , constanter, ý tlouets, tribubus , non est translata ab Interpretibus Latinis , quos recenfio, Capitul. 1. fup.recognitio , cum Aug. Demum pro inspicere potuimus. In fola autem tribu Ruben , qua prima exercitu , legitur , duróuel , virtute , & loco ad præliannumerata eft, non eft ifta locutio ; non enim ait , filiis Ru- dum, fic, waegtázatot, ad ftandum in acie. ben..... fed ait : Et fuerunt filii Ruben..... deinde fimi

[graphic]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ambr.l. 1. offico 49..... non accipies eos inter filios Israël : 49. Tribum Levi noli numerare, neque pot. 2.67.b.co

nes fummam eorum cum filiis Ifraël : 50. sed constitues Levitas super tabernaculum so. sed constitue eos super tabernaculum teltestimonii, & super omnia vafa ejus adstare , & timonii & cuncta vafa ejus, & quidquid ad cæsuper quæcunque sunt in ipso. Ipsi tollant taber- remonias pertinet. Ipsi portabunt tabernaculum naculum & omnia vasa ejus : & ipsi ministrent & omnia utensilia ejus : & erunt in ministerio, in eo, & in circuitu tabernaculi caftra ipsi cons- ac per gyrum tabernaculi metabuntur. tituant.

si. Et promovendo tabernaculum , ipsi depo- 51. Cùm proficiscendum fuerit , deponent Lenant Levitæ : & conftituendo caftra , rursum ip- vitæ tabernaculum : cùm caftrametandum, eria. fum tabernaculum ipsi ftatuant : alienigena , qui- gent : quisquis externorum accesserit, occidecunque accesserit, morte moriatur.

tur.

VULGATA NOVA. 32. Metabuntur autem caftra filii Ifraël unusquif- tentoria, ne fiat indignatio fuper multitudinem filioque per turmas & cuneos atque exercitum suum. rum Ifraël , & excubabunt in custodiis tabernaculi 53. Porro Levitæ per gyrum tabernaculi figent teftimonii. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. Locut. 3. 4. 54. Et fecerunt filii Ifraël fecundùm omnia 54. Fecerunt ergo filii Ifraëlingta

34. Fecerunt ergo filii Ifraël juxta omnia quæ 3. 357.66 quæ mandavit Dominus Moysi & Aaron, ita præceperat Dominus Moysi. fecerunt.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.49. Gr. 'Acibiór dutô ý' sual is méow vico 'Ispaýa.. .51. Græc. Kai tão felper this oxyriy, xalex Oy Numerum eorum non fumes in medio filiorum Ifraël.

THY oi Aevilal, y év TW CapeubMEI TWY OXuvur, dasýl 8x. 50. Græcum initio haber: Kai étisudor , Et tu 01 ó ámozerys ó megotopevó usvos, drolavétw. i. e. Et in conftitue , pro led conftitues ; tum deleto verbo adftare, promovendo tabernaculum , deponent ipsum Levitæ , in collopræponic nova , voci quæcunque ; exinde loco ipfi tollant, cando tabernaculum , erigent : August. quæft. 3. in Num. hab. dipä on autoi, ficut pro ministrent , XEITBPrHC861, mi- t. 3. col. 529. c. addit : Et alienigena qui accefferit , moniftrabunt , & pro caftra ipsi constituant , wapeji baxol, riatur. caftrametabuntur; cætera ut in Lat.

7.54. Ita in Græco ad verbum.

CAPUT I I.

VULGATA NOVA. 1. T Ocutusque est Dominus ad Moyfen & Aa- ficiscentur. Lron, dicens :

. 17. Levabitur autem tabernaculum teftimonii pes 2. Singuli per turmas, signa , atque vexilla , & officia Levitarum & turmas eorum : quomodo erigedomos cognationum suarum , castrametabuntur filii tur, ita & deponetur. Singuli per loca & ordines fuos Israël , per gyrum tabernaculi foederis.

proficiscentur. 3. Ad orientem Judas figet tentoria per turmas 18. Ad occidentalem plagam erunt caftra filiorum exercitus sui : eritque princeps filiorum ejus Nahaf- Ephraim , quorum princeps fuit Elisama filius Amson filius Aminadab :

miud : 4. & omnis de stirpe ejas summa pugnantium, 19. cunctus exercitus pugnatorum ejus, qui nuseptuaginta quatuor millia sexcenti.

merati sunt, quadraginta millia quingenti. s. Juxta eum caftrametati sunt de tribu Islachar, 20. Et cum eis tribus filiorum Manasse, quorum quorum princeps fuit Nathanaël filius Suar : princeps fuit Gamaliel filius Phadassur:

6. & omnis numerus pugnatorum ejus, quinqua- 21. cunctusque exercitus pugnatorum ejus qui nuginta quatuor millia quadringenti.

merati sunt, triginta duo millia ducenti. 7. In tribu Zabulon princeps fuit Eliab filius He-. 22. In tribu filiorum Benjamin princeps fuit lon.

Abidan filius Gedeonis : 8. Omnis de stirpe ejus exercitus pugnatorum, 23. & cunctus exercitus pugnatorum ejus qui requinquaginta septem millia quadringenti.

censiti funt , triginta quinque millia quadringenti. 9. Universi qui in caftris Judæ annumerati sunt, 24. Omnes qui numerati sunt in castris Ephraim, fuerunt centum o&oginta fex millia quadringenti : & centum octo millia centum per turmas suas : tertii proper turmas fuas primi egredientur.

ficiscentur, 10. In castris filiorum Ruben ad meridianam pla- 25. Ad aquilonis partem castrametati sunt fili gam erit princeps Elisur filius Sedeur :

Dan : quorum princeps fuit Ahiezer filius Ammisad11. & cunctus exercitus pugnatorum ejus qui nu- dai: merati sunt, quadraginta sex millia quingenti. .

26. cuncus exercitus pugnatorum ejus qui numes 12. Juxta eum caftrametati sunt de tribu Simeon: rati sunt, fexaginta duo millia septingenti. quorum princeps fuit Salamiel filius Surisaddai : 27. Juxta eum fixere tentoria de tribu Aser : quo

13. & cunctus exercitus pugnatorum ejus qui nu- rum princeps fuit Phegiel filius Ochran : merati sunt, quinquaginta novem millia trecenti. 28. cunctus exercitus pugnatorum ejus qui nume

14. In tribu Gad princeps fuit Eliasaph filius rati sunt, quadraginta millia & mille quingenti. Duel:

29. De tribu filiorum Nephthali princeps fuit 15. & cunctus exercitus pugnatorum ejus qui nu- Ahira filius Enan : • merati sunt , quadraginta quinque millia fexcenti. 30. cunctus exercitus pugnatorum ejus, quinquaquinquaginta.

ginta tria millia quadringenti. · 16. Omnes qui recensiti sunt in caftris Ruben, 31. Omnes qui numerati sunt in castris Dan, fuecentum quinquaginta millia & mille quadringenti runt centum quinquaginta feptem millia sexcenti : & quinquaginta per turmas suas : in fecundo loco pro- noviffimi proficiscentur,

« ZurückWeiter »