Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

174.6.

tris,

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. & non erit qui exterreat. Auferam malas bef- mietis, & non erit qui vos terreat : & perdam Aug. ubi fup: tias : & gladius non transibit terminos vestros. omnem belluam ex terra vestra.

7. Persequemini inimicos vestros , & corruent 7. Et persequemini inimicos vestros , & ca-
coram yobis :

dent ante vos in gladio :
8. persequentur quinque de vestris centum 8. & insequentur quinque ex vobis centum ,
alienos , & centum de vobis decem millia : ca & centum ex vobis perfequentur decem millia :
dent inimici vestri gladio in confpectu vestro. & concident inimici vestri ante vos in gladio.

9. Respiciam vos , & crescere faciam : mul 9. Et veniam, & benedicam vos : & multi-
tiplicabimini , & firinabo pactum meum vobis- plicabo vos, & difponam vos.
cum.

10. Comedetis vetustissima veterum , & ve 10. Manducabitis vetus quod inveteravit, &
tera novis fupervenientibus projicietis.

projicieris vetus ante novum. 11. Ponam tabernaculum meum in medio is. Et ponam tabernaculum meum in vobis, Aug. quaft. 93.in vestri, & non abjiciet vos anima mea. & non abominabitur anima mea yos.

Levit, i. 3. 527.6. VULGATA NOVA. 2. Cor. 12. Ambulabo inter

I 2..... Vide Not.

14. Quòd fi non audieritis me, nec feceritis om Deut. 28. 25. 6.16. vos, & ero Deus vester, nia mandata mea ,

Thren. 2. 17.

Malacb, 2, 2. vofque eritis populus meus.

15. fi spreveritis leges meas , & judicia mea con-
13. Ego Dominus Deus vester : qui eduxi vos de tempferitis , ut non faciatis ea quæ à me constituta
terra Ægyptiorum , ne serviretis eis, & qui confregi funt, & ad irritum perducatis pa&um meum :
catenas cervicum veftrarum, ut incederetis erecti,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
16. ego quoque hæc faciam vobis : Visitabo 16..... scabiem & morbum regium consumen- Hefych, in Levit.
vos velociter in egestate , & ardore , qui con tes oculos veítros..... obfirmabo luper vos,
ficiat oculos vestros , & consumat animas vel-
tras. Frustra seretis sementem , quæ ab hoftibus
devorabitur,

17. Ponam faciem meam contra vos , & corruetis coram hoftibus veftris , & fubjiciemini his qui oderunt vos : fugietis, nemine persequente.

18. Sin autem nec fic obedieritis mihi , ad 18. Et si usque adhuc non obedieritis mihi, Aug. Locut. 61.80 dam correptiones vestras septuplum propter pec- & apponam caftigare vos fepties in peccatis vel- 3. 358. a. cata vestra,

19. & conteram superbiam duritiæ veftræ, 19..... Ponam cælum vobis ferreum, & ter- Hieron. in 1for. Daboque vobis cælum defuper sicut ferrum, & ram æneam.

t. 3. 48, a, terram æneam.

VULGATA NOVA.
20. Confumetur incassum labor vester , non pro 23. Quòd si nec fic volueritis recipere disciplin
feret terra germen , nec arbores poma præbebunt. nam , sed ambulaveritis ex adverfo mihi :
21. Si ambulaveritis ex adverfo mihi, nec volue-

24. ego quoque contra vos adversus incedam ,
ritis audire me, addam plagas vestras in feptuplum & percutiam vos fepties propter peccata veftra :
propter peccata veftra :

25. inducamque super vos gladium ultorem fre-
22. immittamque in vos bestias agri, quæ consu- deris mei. Cùmque confugeritis in urbes , mictam
mant vos, & pecora vestra , & ad paucitatem cunc- pestilentiam in medio veftri, & trademini in mani-
ta redigant, desertæque fiant viæ veftræ,

bus hoftium,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
fedebitis in pace , nunc legitur , dáse zipuírur , dabo pacem ; Pf. 118. to. 1. col. 1058. b. Et inhabitabo in illis ; item
& loco omnem belluam , Jupice Forupă, beffins malas, 1. de Parad. col. 176. e. & l. de Spir. S. to. 2. col. 683. f.

V.7. Ita Græcè, excepra voce ultima , pórw, vel cum Et inhabitabo in illis, est inter eos ambulabo , 5 ero illo-
Compl. á póro, cede, pro in gladio.

rum Deus, & ipfi erunt mihi populus. Similiter Hilar. in
$. 8. Aprè ad Græcum , nisi excipias prxposition, in, Pf. 31. col. 448. f. Habitabo in his , es in illis nmbulabo ,
qux deeft ante vocem gladio ; item legitur supra , et ole cor Eero illorum Deus , & ipfi erunt mihi populus. Item Aug.
ve exatór, loco quinque ex vobis cenium ; in Ms. Ox. 1. 22. de civit. Dei , c. 29. to.7. col. 700.c. Ero illorum
Derlúxor la exatóv. Sic etiam vertiffe LXX. auctor eft He Deus , 65 ipfi erunt mihi plebs. In Græco fic : Kai kuts-
'fych. qui in Levit. col. 173. a. legit : Expellent quinqua- estatutos vuiv, Couar vjeão Osos, es upeis Caté MOR
ginta, centum quinquaginta.

adós. Et inambulabo in vobis , & ero vester Deus , & vos
*.9. In Græco fic: Kal Ti6x64e éo luas, abarão eritis mihi populus.
υμάς, και αληθυνώ υμάς , και εύσω την διαθήκην με μεθ' υμών. . 16. Grec. Και επισήσω εφ' υμάς την απορίαν, την τε
Et refpiciam super vos , augebo , multiplicabo vos ψώραν, και τον ίκτεeα σφακελίζονα τες οφθαλμες υμών , κ. την
& ftituam testamentum meum vobiscum. Ald. edit. ante fox tv encor exiúxy gav , &c. Et obfirmabo fuper vos inopiam
citario, ponit i excrúcw umãs, benedicam vobis, confilii , & scabiem , &c. Idem Helych. inf. 5 ardorem, five

W. 10. Sequitur Græcè : Kai párate narod, y tanod ixteegy, conficientem oculos eorum , 89 animas consumentem,
ααλαιών, και παλαια εκ προσώπε νέαν έξοίε7ε.. Ει mandu $. 18. Oprimè è Græco, nisi excipias istud , obedieri-
cabitis vetera , & vetera veterum , vetera à facie no tis mihi , pro quo, u axé Curé no, obaudieritis me. Hesych.
vorrem ejicietis. In Compl. deest 1. Tandić. Concinit Ambr. in Levit. col. 175. a. ex LXX. Si usque ad hoc non audie-
İ. 2. de Cain, c. 6. to. 1. col. 215. b. ubi fic : Manduca- ritis me. In editt. Ald. & Compl. poft hoc, castigare vos
te vetera veterum , 6 setera à facie novorum auferte. Si additur , anuyais, plagis ; Capitul. quoque LXXXVIIT.
militer habet Hesych, in Levit. col. 173. c. ex LXX. Co- fup. hab. In tribulationibus , & fame, so plagis malis caf-
medetis vefera veterum.

tizandos ( eos , ) pracepta non ferventur,
X. 11. Ita in Græco ad verbum : in Mf, tamen Alex, *. 19. Ita de Græco, præter hoc ultim. 6 terram
ac edit. Ald. legitur, Kai búcw tùy tsabuxuv på , unde He aneam , pro quo, v the giña upo wosi xarxūv, s terram
Tych, in hunc loc. col. 173. d. LXX. inquit , Constituam vestram quafi aream. Ambrof. l. 2. Hexa. col. 30. d. his
teflamentum meum vobifcum.

alludens , ait : Erit tibi cælum fuper capus tuum aneum ,
¥.12. Huic verficulo respondent ifta de Ambrosio in terra tua ferrea,

27..... 28. Vide Not.

VULGATA N O V A. 26. postquam confregero baculum panis vestri : filiarum veftrarum : ita ut decem mulieres in uno clibano coquant panes, 30. destruam excelsa vestra , & fimulacra con& reddant eos ad pondus : & comedetis, & non fa- fringam. Cadetis inter ruinas idolorum veftrorum, turabimini,

& abominabitur vos anima mea , 27. Sin autem nec per

31, in tantam ut urbes vestras redigam in folituhxc audieritis me, sed

dinem , & deferta faciam sanctuaria veftra, nec reambulaveritis contra me :

cipiam ultra odorem suavissimum. 28. & ego incedam adversùs vos in furore con 32. Disperdamque terram vestram , & stupebunt trario, & corripiam vos septem plagis propter pec- fuper ea inimici vestri, cùm habitatores illius fuea cata vestra,

rint :
29. ita ut comedatis carnes filiorum veftrorum &
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
.Aug.quaft. 94. in

33..... & consumet vos perambulans gladius , 33. vos autem dispergam in gentes, & evam Levit. 1. 3. 528.6. & terra vestra deserta , & civitates vestræ erunt ginabo poft vos gladium , eritque terra vestra deferta.

deserta, & civitates vestræ dirutæ. 34. Tunc bene sentiet terra fabbata fua om 34. Tunc placebunt terræ sabbata sua cuncnes dies defolationis suæ : & vos eritis

tis diebus folitudinis fuæ : quando fueritis 35. in terra inimicorum veftrorum.....

35. in terra hostili , sabbatizabit , & requiefcet in sabbatis solitudinis suæ, eò quòd non requieverit in fabbatis veftris quando habitabatis

in ea.

[ocr errors]

Aug.quat. 94. in 36. Et eis qui residui sunt ex vobis, superdu 36. Et qui de vobis remanserint , dabo pa.
Levit. 528.6.d.

cam formidinem in cor corum..... & perfeque- vorem in cordibus eorum in regionibus hoftium
tur eos fonus folii volantis.....

terrebit eos sonitus folii volantis , & ita fugient

quali gladium : cadent , nullo persequente ,

VULGATA NOVA. 37. & corruent singuli super fratres suos quasi cent in iniquitatibus suis, in terra inimicorum fuo. bella fugientes , nemo veftrùm inimicis audebit re rum, & propter peccata patrum suorum & fua affli fiftere :

gentur : 38. peribitis inter gentes, & hoftilis vos terra 40. donec confiteantur iniquitates fuas , & majoconsumet.

rum fuorum , quibus prævaricati sunt in me, & am-
39. Quòd fi & de iis aliqui remanserint, tabel- bulaverunt ex adverfo mihi.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hesych. in Levit. 41..... & peccata sua placita habebunt,

41. Ambulabo igitur & ego contra eos,& 77. %.fi

inducam illos in terram hoftilem, donec erubefcat incircumcisa mens eorum : tunc orabune

pro impietatibus suis. 42. Et recordabor testamentum Jacob , & tef 42. Et recordabor foederis mei , quod pepitamentum Ifaac, & testamentum Abrahám..... gi cum Jacob , & Isaac, & Abraham, Terra

quoque memor ero :

VULGATA NO VA. 43. quæ cùm reli&a fuerit ab eis , complacebit Ego enim fum Dominus Deus eorum fibi in fabbatis suis , patiens solitudinem propter il 45. & recordabor foederis mei pristini , quando los. Ipfi verò rogabunt pro peccatis suis, eò quòd eduxi eos de terra Ægypti in conspectu gentium , ut abjecerint judicia mea , & leges meas despexerint. effem Deus eorum : ego Dominus. Hæc funt judicia

44. Et tamen etiam cùm essent in terra hoftili, atque præcepta & leges , quas dedit Dominus intep non penitus abjeci eos, neque fic despexi ut consu- fe & filios Israël in monte Sinai per manum Moysia merentur, & irritum facerem pactum meum cum eis.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. **.27.28. Eò spectant quæ refert Hieron. in Ezech. pro quo evfoxÚC 61, i. e. grata , vel cara habebit. 14. to. 3. col. 778. c. Si ambulaverint ad me perverfi, s W. 35. Similiter in Græco. ego ambulabo contra eos in furore perverso : & in Eccleliast. Ν. 36. Grac. Και τους καταλειφθείσιν εξ υμών επάξω fato. 2. col. 732.b. Si ambulaverint ad me perverfi, & ego relax eis tur xapfíar avtcõ..... soczenci autès qwrn púra ambulabo ad eos in furore meo perverfus. Græc. 'Ear Se..... 28 pepouere , &c. Mr. Alex. loco traslav, fervitutem, haπορεύνθε πρός με πλάγιοι , και αυτός πορεύζομαι μεθ' υμών ber, Λιλίαν , Oxon. & Sar. mel. δειλίαν , εimiditatem. αν θυμώ πλαγίω.

7.41, Græc. bene, Kal Tó7 evdloxíoxot tas ou apling Ν. 33. Grec. Και εξαναλώσει υμάς επιπορευομένη και μά- αυτών. zales, y esou ú zū uur, &c. ut in Lat.

*.42. Ita quoque in Græco. $. 34. Ica de Græco , nisi excipias verbum bene sentiet ,

NOVA.

CAPUT XXVII.

VULGATA
"Locate food eft Dominus ad Moyfemes dicens : genti ad menfuram fan&uarii :

.
Homo qui votum fecerit , & fpoponderit Deo ani s. A quinto autem anno usque ad vigesimum,
mam suam , fub æstimatione dabit pretium.

masculus dabit viginti siclos : femina decem. 3. Si fuerit masculus à vigesimo anno ufque ad 6. Ab uno mense usque ad annum quintum , præ sexagesimum annum , dabit quinquaginta ficlos ar- masculo dabuntur quinque ficli:pro femina, tres,

VULGATA NO V A. 3. Sexagenarius & ultra masculus dabit quinde- mere eam, dabit quintam partem æstimationis fupra, cim ficlos : femina decem.

& habebit domum. 8. Si pauper fuerit, & æstimationem reddere non 16. Quòd fi agrum poffeffionis suæ voverit, & valebit, itabit coram facerdote : & quantum ille æsti- confecraverit Domino : juxta mensuram sementis æftimaverit, & viderit eum posse reddere, tantum dabit. mabitur pretium : fi triginta modiis hordei seritur

9. Animal autem , quod immolari poteft Domi- terra , quinquaginta ficlis venundetur argenti. no, fi quis voverit , sanctum erit,

17. Si ftatim ab anno incipientis jubilæi voverit 10. & mutari non poterit, id est, nec melius ma- agrum, quantò valere potest , tantò æstimabitur : lo, nec pejus bono : quòd fi mutaverit ; & ipsum 18. fin autem poft aliquantum temporis : suppuquod mutatum eft, & illud pro quo mutatum eft, tabit sacerdos pecuniam juxta annorum, qui reliqui consecratum erit Domino.

sunt, numerum usque ad jubilæum , & detrahetur ex
11. Animal immundum, quod immolari Domino pretio.
non potest , fi quis voverit , adducetur ante facer 19. Quòd fi voluerit redimere agrum ille qui von
dotem :

verat , addet quintam partem æftimatæ pecuniæ , &
12. qui judicans utrum bonum an malum sit, fta- poflidebit eum.
tuet pretium :

20. Sin autem noluerit redimere , fed alteri cuia
13. quod fi dare voluerit is qui offert, addet su- libet fuerit venundatus, ultra eum qui voverat redi-
pra æstimationem quintam partem.

mere non poterit :
14. Homo si voverit domum fuam, & fan&tifi 21. quia cùm jubilæi venerit dies, sanctificatus erit
caverit Domino, considerabit eam facerdos utrùm Domino, & poffeflio consecrata ad jus pertinet faa
bona an mala fit , & juxta pretium

quod ab eo

cerdotum, fuerit conftitutum , venundabitur :

22. Si ager emptus eft, & non de poffeffione ma15. lin autem ille qui voverat , voluerit redi

voluerit redi- jorum fan&tificatus fuerit Domino, VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 23. fupputabit facerdos juxta annorum nu 23..... & reddet pretium in die illo fan&um Hefgcb. in Leviti merum ufque ad jubileum , pretium : & dabit Domino.

183.6. ille qui voverat eum ,

Domino :

VULGATA N O V A.
24. in jubilæo autem revertetur ad priorem domi- obtulit , juxta æftimationem tuam , & addet quin-
num, qui vendiderat eum, & habuerat in sorte pof- tam partem pretii : fi redimere noluerit , vendetur
feflionis fuæ.

alteri

quantocunque à te fuerit æftimatum. 25. Omnis æftimatio ficlo sanctuarü ponderabi 28. Omne quod Domino consecratur , five homo. Sup. 6. 17.251 Exod. tur. Siclus viginti obolos haber.

fuerit, five animal, five ager , non vendetur, nec 30. 13. 26. Primogenita quæ ad Dominum pertinent, redimi poterit. Quidquid femel fuerit consecratum , Num. 3. nemo fanctificare poterit & vovere : sive bos , live sanctum sanctorum erit Domino. 47. ovis fuerit, Domini sunt.

29. Et omnis consecratio , quæ offertur ab ho.
ELech,
45. 12.

27. Quòd fi immundum est animal, redimet qui mine, non redimetur , fed morte morietur.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
30. Oinnes decimæ terræ , sive de frugibus, 30. Omnis decima terræ..... & à fructu ligneo, Anon, ap, Ambri
sive de pomis arborum, Domini sunt, & illi Domino eft....,

t. 2, 2, b, fanctificantur,

31. Si quis autem voluerit redimere decimas suas , addet quintam partem earum.

32. Omnium decimarum bovis & ovis & ca 32. Et omnis decima boum , & ovium, & præ , quæ sub paftoris virga tranfeunt, quidquid omne quod venerit in numero fúb virga , decidecimum venerit , sanctificabitur Domino. ma erit fancta Domino.

33. Non eligetur nec bonum nec malum , nec 33. Non mutabis illud bonum malo, neque Ms. Florida, 11.101 altero commutabitur : fi quis mutaverit : & malum bono..... quod mutatum est, & pro quo mutatum eft , sanctificabitur Domino, & non redimetur.

34. Hæc funt præcepta , quæ mandavit Dominus Moysi ad filios Ifraël, in monte Sinai.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. #. 23. Nunc eriam ita legitur Græcè.'

fanéta. In Mf. Floriac. fic: Omnis decima boum og ovium ,
$. 30. Ita in Græco eft.

is omne quodcunque tranfiet sub virga in numerum , decia,
$. 32. Eadem sunt in Græco , præter hoc, tò devam mum quodcunque erit fanétum Domino.
Tor esor öyror , hoc decimum erit fan&um , loco decima erit W.33. Græc. Oux amássis xaror torpo, &c. ut fup.
ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఊడ
ROMAN. CORRECTIONUM AD EDIT. VULGATAM DELECTUS,

Auctore FRANCISCO LUCA Brugensi.

LEVITICUS.

AP. I. . 4. Ponerque manum super caput hostiæ.
CA

$. 10. Masculum absque macula offeret. Loco unius vet
Non fcribas plurale manus , pro fingulari manum. Idem cis masculum , alii legunt tres , agnum anniculum & ;
infra , c. 4. ¥. 29.

malè.
$. 5. Et offerent filii Aaron sacerdotes. Nominativus $. 14. Aut pullis columbæ. Non mutes disjunctivam
pluralis facerdotes , non eft commutandus cum genitivo fin- aut , cum copulativa &.
gulari facerdotis,

CAP, II. $. 2. Ac deferet ad filios Aaron facerdoces,
Tom, 1.

LI

pra , . 8.

ta tua.

[ocr errors]

firio in

[ocr errors]

ergo sanc

Idem judicium quod supro, 1. ¥.5.

#.9. Ut offeratur Domino, Palivum offeratur dedit $. 11. Nec quidquam fermenti ac mellis adolebitur in Interpres , non activum offerat. sacrificio Domino, Non eft mutandus tertius cafus Domi . 10. Qui peregrinatur inter eos. Sic & Hebraice leno , fecundo Domini.

gitur pronomen tertia persona eos , pro pronomine secunda *. 13. In omni oblatione tua offeres fal. Non omittas perfonæ vos , quod eft in plerisque Latinis libris , hic ut fupronomen tua.

. 14. Si autem obtuleris munus primarum frugum $. 11. Ut fuper altare in eo expietis. Pro duabus votuarum. Plerique , pro nomine adjectivo primarum, Jori- culis in eo , quidam libri habent unicam meum : neutrum bunt fubftantivum primitiarum.

Hebraicè legitur , prites autem eft congruentins. X. Is. Fundens fupra oleum. Non funt fcribenda dic X. 16. Quòd fi non laverit vestimenta sua & corpus. wunculá dua super ea , loco unius supra.

Non mutes conjunktivam & , cum disjunctiva vel corpus. CAP. III. $. 2. Fundentque filii Aaron sacerdotes. No Cap. XVIII. ¥. 16. Turpitudinem uxoris fratris tui minativus facerdotes conftanter fervatur , explofo genitivo non revelabis. His verbis non eft præmittendum , & uxofacerdotis , hot fupra, 1. 7.5.82. X. 2.

rem fratris sui nullus accipiat , utpote illorum interlinearis Cap. IV. ¥. 2. Anima , quæ peccaverit. Pro quæ , in expofitio. aliis est cùm.

Cap. XIX. 7. 8. Et peribit anima illa de populo fuo, *.6. Cumque intinxerit digitum in fanguine , asper. Non mutes populo fuo , cum medio populi fui. ger eo septies. Alii pro vocabulis ablativi cafus fanguine ¥. 9. Cum messueris segeres terræ tuæ. Interpres non 8 eo , fcribunt vocabula accusativi cafus fanguinem

addidit copulativam cùmque. eum : nam plurale eos Spurium eft prorsus.

^. 19. Jumentum tuum non facies coire cum alterius . . 8. Er adipem vituli auferer. Cave mutes auferet , generis animantibus. Alii fcribunt numero plurali, jumenqnod eft tallet , cum offeret , quod eft sacrificabit , ut plerique faciunt.

. 20. Quæ fit ancilla , etiam nubilis. Infignis loci refa ¥. 10. Sicut aufertur de vitulo. Idem eft hîc cavendum, titutio , quâ pro nobilis , hoc eft , genere clara , quod priùs videlicet , ne pro aufertur , fubftituatur offertur.

ferè legebatur', repofitum eft , nubilis , quod eft , apta viro , . 13. Quòd fi omnis turba Israel ignoraverit. Non seu potiùs promiffa nuptui : nam alii ex Hebræo vertunt desaddas filiorum.

ponsata viro. LXX. servara homini. .. 25. Et reliquum fundens ad basim ejus. Non opus N. 26. Non comedetis cum fanguine. Meritò ablata eft eft addere fanguinem , tametfi legatur Hebraicè : facilè enim

vox carnem , quæ à quibufdam additur. intelligitur.

. 28. Non incideris carnem vestram. Non est commu#. 26. Adipem vero adolebit fupra. Similiter nec bic opus tandus numerus fingularis , cum plurali carnes vestras. eft addere altare , quod subditur à quibusdam Manuscrip Cap. XX. 9. 7. Quia ego sum Dominus Deus vester. tis , Hebræo conformiter.

Non eft addenda vox fanctus. Quia ego fanctus sum , &c. ř. 35. In incensum Domini. Non eft omittenda præpo .9. Patri matrique maledixit , fanguis ejus fit fuper

eum. Ita legendum est maledixit , non qui maledixerit. Cap. V. . 19. Quia per errorem deliquit in Domi CAP. XXI. ¥. 2. Super parre & matre , & filio & finum. Retinendus eft accusativus Dominum , rejeto abla- lia , fratre quoque & forore virgine. Sextum cafum ubitivo.

que dedit Interpres , fo antiquis libris creditur , non quarCap. VI. ¥. 9. Ignis ex eodem altari erit. Plerique legunt in, pro ex.

**.7.8. Scortum & vile prostibulum non ducent uxoX. 16. Et comedet in loco sancto atrii tabernaculi. Pro rem..... quia consecrati sunt Deo fuo , & pánes propofiduabus vocibus , quas habent Sixtina Biblia quam optimè, tionis offerunt. Sint ergo sancti. Alii libri , numero fingusancto atrii ; seu tribus , quas alia quædam , sancto in lari habent , ducet, consecratus est, offert , fit atrio : vulgaria legunt unam , sanctuarii ; malè. tus. Hebræum quædam plurali , quadam fingulari numero

CAP. VII. $. 14. Offeretur Domino. Non mutes futua legit. rum offeretur , præfenti offertur.

. 8. Qui fanctifico eos. Hac leétio refpondet Græcæ inCAP. VIII. $. 3. Ad ostium tabernaculi. Non omittas terpretationi LXX. duorum virorum : altera , quæ eft plerovocem tabernaculi.

rumque Latinorum librorum , pro tertiæ personæ pronomine W. 22. In consecratione sacerdocum. Non eft mutandus eos , fcribentinm secunda vos , refpondet Hebræo. fextus cafus quarto , consecrationem.

$.23. Quia maculam habet. Retinenda eft conjunétio W. 24. Et pollices manùs ac pedis dextri. Nec hic mu quia , non vertenda in pronomen qui. sandus eft numerus pluralis fingulari , pollicem.

Cap. XXII. ř. 6. Sed cùm laverit carnem suam aquâ. ¥. 28. In odorem suavitatis facrificii Domnino. Pro Alii pro carnem suam , fubftituunt corpus suum , minùs genitivo Domini , qui à plerisque legitur , Corredores rectè retè. fubftituerunt dativum Domino.

#. 23. Voluntariè offerre potes. Non mutes a&tivum Cap. IX. $. 3. Et vitulum arque agnum anniculos. cum palivo , nec fecundam perfonam cum tertia , offerri Ec hic re&dederant pluralem numerum anniculos , pro potest. fingulari anniculum.

. 24. Quod vel contritis vel tusis. Malè fcribunt ple. 22. Et extendens manus ad populum. In aliis li- rique tonfis , quod eft à tondeo , fecunda conjugationis : scri-, bris eft manum , numero fingulari.

bendum eft enim tusis , vel certè tunlis , à tundo , tertiæ conCAP. X. . 18. Non lit illatum intra fancta. Non ade jugationis. das sanctorum.

Cap. XXIII. Ý.11. Ut acceptabile fit. Neutrum acceptaCap. XI. 7. 1. Dicite filiis Israël. Quod sequitur in bile , cum masculino acceptabilis , ne commutetur. quibufdam exemplaribus : Cuftodite omnia quæ fcripfi vo . 14. Usque ad diem qua offeretis ex ea Deo veftro. bis , ut fim Deus vester : fuperfluit.

Futurum indicativi offeretis , non eft corrigendum per pre*.26. Et qui tetigerit illud, contaminabitur. Pro maf- fens conjuntivi offeratis. culino qui , minùs reitè fcribitur à libris quibufdam neu Cap. XXIV. ¥. 11. Cùmque blasphemasser nomen. Ca trum quidquid.

ve addas Domini ant Dei , quod confultò omissum à Mofe eft. Cap. Xiil. . 12. Et operuerit omnem cutem. Quod . 16. Lapidibus obruet eum omnis multitudo. Non eft alii libri scribunt carnem, bic emendatum eft cutem , quod addenda vox populi. e pellem , confentaneè Hebræo.

Cap. XXV. $. 2. Quando ingresfi fueritis terram quam #. 31, Recludet eum seprem diebus. Non mutes nu ego dabo vobis , sabbatizes sabbatum Domino. Pro secunmerum fingularem eum plurali eos.

da persona sabbatizes , in aliis libris eft tertia , fabbatizer : Cap. XIV. #. 43. Et pulvis erasus. Notariorum te cui ut darent suppofitum , addiderunt quidam populus. Si meritas fuit , quod pro eralas , feu abrafus , plerique libri addidiffent terra , fuiffet verifimilius : id enim addunt fimihabeant, elatus , quod eft , exporfatus.

liter Hebræa, Chaldæa, & Græca. Sed videtur Latinus Inter.49. Et in purificationem ejus. Quartus casus pu- pres terra Hebraicè non legiffe , itaque dediffe fecundam rificationem , non eft commutandus cum fexto purificatio- perfonam fabbatizes , pro quo quidam fcripferunt plurali nuqui in multis eft libris.

mero sabbatizate , ut evitarent duram illam numeri mutatioCap. XV. . 21. Et in quo dormierit vel federit. Non nem. Quocunque modo legas, fermo de terra eft: nam quomoaddas nomen locus : Et locus in quo , c.

do implendum sit, quod Latinė jubetur Ifraël fabbatizare #.27. Quicunque tetigerit ea , lavabit vestimenta sua. fabbatum , explicant versus proximè fequentes : Sex annis seConsultò substitutum eft neutrum plurale ea , in locum fe res agrum tuum , &c. Jam tertius casus Domino , quens minini fingularis eam , quod eft in plerisque libris. multi vertunt in fecundum Domini , omnino retinendus eft,

.31. Ut caveant immunditiam. Interpres dedit. fin V. 6. Qui peregrinantur apud te. Quidam mutarunt gulare immunditiam , f optimis libris habetur fides , non pluralem numerum peregrinantur , cum fingulari peregriplurale immunditias.

natur , persuasi , hoc verbi , non nifi ad proximum advenam, CAP. XVII. X. 8. Homo de domo Ifraël. Quidam li- referendum effe ; male. bri pro domo , fcribunt filiis ; mali.

8.11. Non serecis neque mereris. Mirer quo confilio

[ocr errors]

ne ,

[ocr errors]

quidam mutaverint neque,
in atque.

Cave ne in locum pronominis fecunda perfona tuam , fubro-
Cap. XXVI. ¥. 40. Donec confiteantur iniquitates ges pronomen tertia suam.
fuas & majorum suorum. Falfi quidam, pro majorum, feu Ibidem. Vendetur alteri quantocunque à te fuerit æsti-
patrum suorum , fcripferunt malorum suorum recordentur. matum. Rectè Correctores Romani , unam voculam ante ,

$.45. Ego Dominus. Non eft adjicienda vox Deus. qua à plerisque legebatur , diftraxerunt in duas à te : re

7. 46. Inter se & filios Ifraël. Non repetas præpofitionem petitur enim Hebraicè juxta æstimationem tuam. inter.

#. 28. Non venderur nec redimi poterit. Sic fcribunt CAP. XXVII. *. 13. Addet fupra æstimationem quin- antiqui codices vendetur , non veniet. tam partem. Melius est supra , quam super : genitivus au $.33. Et quod mutarum eft , & pro quo mutatum est , tem æstimationis , positus à quibufdam loco accusativi æsti- sanctificabitur Domino. Antiqui libri omittunt & pro quo mationem , non est ferendus.

muratum est , tanquam , inquit Epanorthotes , quod fatis *. 26. Primogenita quæ ad Dominum pertinent. Non intelligatur , vel ex addita conjunctione & ; sed Correctoribus mutes Dominum , cum Deum.

vifum

eft relinquere illud , majoris claritatis gratiâ , quem*.27. Redimet qui obtulit juxta æstimacionem tuam. admodum fupra , . 10. utrumque exprimitur.

[merged small][ocr errors]

Variæ Lectiones VULGATE, rursum ab eodem FRANCISCO Luca observatæ.

LEVITICU S.

Cap. XXV. ¥. 12. Sed statim oblata comedetis. Alis boni Libri fcribunt numerum pluralem fornicarentur. Libri legunt ablata , id eft , primam vocalem , pro quarta.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

* CAPITULA LIBRI NUMERORUM. Ex codd. Mss. S. Pauli Orat. B. VI. & VII. S. Petri, 21. & Vatic. 4220. edita à Josepho Maria Caro presb. Romæ , 1688.

& to. Į. nov. edit. Hieron.

V. I.

*. 40.

duni. c. 5. . 1.
1. - b ,
Ecognitio duodecim tribuum facta à Moya

XII. De muliere que latenter fuerit i adulterata.
à viginti annis de Supra , prater Levitas, DC. C. 5. X. II.
III. mil. DL. c. I. VY. I. 46.

XIII. De his qui votum voverint caftitatis. c. 6. 11. Jubet Dominus tribum Levi non numerari , ut

ipsi tabernaculo deserviant , & miniftrent. c. 1. XIV. Quomodo benedicant populum Sacerdotes. C. W. 49.

6. V. 22. III. Jubet Dominus ut ordinatè procedant per do- XV. Ungit Moyses tabernaculum , & principes mu

mus paternas , o per turmas. c. 2. y. 2. nera offerunt. c. 7. $. 1. IV. De progenie a toys, & Aaron , & filiorum XVI. Singuli per singulos dies duodecim principes

ejus , qui ad sacerdotium uncti sunt. c. 3. ¥. 1. manera Juà Moysi offerunt. c. 7. *. 10. V. Levitas dicit Dominus adjungi Aaron , quòd XVII. De candelabro , ex lucernis, c. 8. $. 1. fibi acceperit eos pro omnibus primogenitis Ifraël. XVIII. De Levitis purificatis ad ministerium ta

bernaculi. c. 8. . s. C. 3. *.S. VI. Levite dinumerantur à mense uno de supra, XIX. k A viginti quinque annis Levitas accedere

viginti duo millia ducenti e feptuaginta quatuor. ad miniftrandum , à quinquaginta recedere. C. 3. ¥. 14.

c. 8. v. 24• VII. Omne primogenitum filiorum Ifraël à mense XX. Anno fecundo ex Ægypto, in primo mense uno & fupra , juffit Dominus dinumerari. c. 3. jubet Dominus celebrari pascha. c. 9. *. I.

XXI. Perfectum eft tabernaculuin, do nubes texit
VIII. Filios Caath jubet Dominus portare arcam, illud in die , & ignis in nocte. C. 9. *. is.

c menfam , & altare ; & ut non tangant f sanc- XXII. Præcedente nube , ex præcepto Domini ? pro-
ta, ne moriantur,
4. VV.1. IS.

movebant , & confiftebant. c. 9. *. 17.
IX. Filios & Gerson jubet portare tabernaculum XXIII. De tubis argenteis ad promovenda castra.

lora. C. 4. V. 21. x. Filios Merari b capita tabernaculi, & seras , XXIV. In secundo anno , secundo menfe , promo

& columnas , & bases : omnes portantes opus ta vent omnes filii Israël castra. c. 10. *. 11. bernaculi , octo millia quingenti octuaginta. c. XXV. Hobab m generum suum hortatur Moyses ve4. v. 31. 48.

nire fecum. c. 10. 7. 29. XI. Jubet Dominus ejici de caftris omnem immun- XXVI. - Promoverunt de monte Domini ; ea arca

NOTÆ. * Hæc Capitula Latinam fapiunt Versionem antiquam, utrobique veltes. faltem in pluribus. Id maximè apparet ex magna ipfis cum | Al. deprehenfa in adulterium. Græco vicinitate. Non negaverim tamen eadem in multis * Ita August. infra , c. 8. ¥¥. 24. 25. Græc. 'A TÒ Trév= cum Vulgata convenire ; at ne illis quidem à Græco valde 7ng sixogaetős.... gidereuocsai prepisiv..... Kai droshdiscrepare videntur.

κονταετές αποσύρεται από τις λειτάργίας , &c. Vulg. A via In Græco passim štokeys.

ginti quinque annis ..... ingredientur ut ministrent..... Cimb Al. duodecim tribuum.

que quinquagefimum annum ætatis impleverint, fervire cef: © Edit. nov. Hieron. addit suas. Gr. loco turmas hab. sabunt.' tárra, ordinem , Vulg. turmas.

Similiter Aug.infra ; c. 9. . 17. Gr. paffim inaeger, d Ed. Hieron. Mojis constanter hîc & infra.

Emeger, Vulg. proficiscebantur , profefti funt. e Ed. Hieron. addit .

m Ed. Hieron. hab.cognatum , Aug. infra , c. 10. 8. 29. Optimè è Græco , in quo tam ayico, in Vulg. vafa genero. Gr. yapepcô. San&tuarii. c. 4. ř. 15.

n Gr. Kaliteder fx rg Öpys Kupie.... a v xulos tūs & Gr. Issocor , al. tamen repccév.

dscelúxus...... @poetropevélo , &c. Vulg. Profelli funt..... de h Vulg. tabulas , Gr. xspexit as capitella ; at pro feris , monte Domini...., arcaque fæderis.....

pracedebat. Tom. I.

Ll ij

C. 10. . 2.

f

« ZurückWeiter »