Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD:
£x MS. Sangerm. 15. Contere brachium pec- Contere brachium impii do ma- 15. Contere brachium peccato

catoris & maligni : requiretur ligni : quares impietatem ejus, egr ris & maligni : quæretur peccatum
deli&um ejus , nec invenie- non invenies.

illius , & non invenietur.
tur.

16. Dominus regnavit in æ- Dominus rex fæculi, & æternita- 16. Dominus regnabit in æter-
ternum, & in fæculum fæculi: tis : perierunt gentes de terra ejus. num, & in fæculum sæculi : peri-
peribunt gentes de terra ejus.

bitis gentes de terra illius.
17. Desiderium pauperum Desiderium pauperum audivit 17. Defiderium pauperum ex-
exaudivit Deus : desiderium Dominus : præparasti cor eorum ,

audivit Dominus : præparationem
cordis eorum exaudivit auris audiat auris tua,

cordis eorum audivit auris tua. tua.

18. Judicavit pupillo & hu- Ut judices pupillum & oppreffum; 18. Judicare pupillo & humili, mili, ut non apponat ultra & nequaquam ultra Superbiet ho- ut non apponat ultra magnificare magnificare se homo super mode terra.

se homo super terram. terram.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. αυτόν , non αυτές.

rium cordis eorum exaudivit , &c. In Carnut. Defiderium
*.15. Sic apud Aug. & Cassiod. in hunc Pf. ficur in cordis eorum audivit , &c. In Mediolan..... exaudifti
Pfalt. Corb. & Mozarab. Consonat etiam Rom, nifi quod · Domine : præparationes cordis eorum audivit , &c. Apud
hab.conteres , non contere. In Gr. Eúrrentov..... Jutubuosta Caffiod. in eund. Pf. p. 42. a..... exaudivit Dominus :

duopria autý, aj špin, &c. Ap. Symm. &x{uTubnostQr. concupifcentiam cordis eorum exaudivit , &c. In Gr... sigúryce
*. 16. August. & Caffiod. concordant cum Vulg. Kíciose the stormasiar tús xaptias auto Topocégs to ôs 08.

το
Psalt. Corb, hab. Dom. regnavit..... peribitis , &c. Gr. Ba- Edd. Ald. & Compl. circa initium hab. siouxxoves Kúelse
σιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και ..... απολείθε , &c.

.18. In Psalt. Corb, Judicabit pupillo, &c. ut sup. Ap.
*. 17. Auguft. in hunc Pf. cum Vulgata concinit , Aug. & Cassiod. & al. constanter , judicare, è Gr. Kpivci.
nisi quód bis leg. exaudivit , ut sup. In Brev. Moz. sic: Hieron. in Ezech. 32. col. 926. f. legit : ut non magnificetur
Præparationes cordis eorum exaudivit, &c. In Psalt. Rom. ultra bomo super terram. In Gr. iva pena po si pro psyanaux eño

STI
Defideria cordis corum exaudivit , &c. In Corb. Defile- är@pwtros iti tūs rūs.

[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 1. In finem, Pfalmus ipfi Victori David. XI.

I. In finem , Pfalmus David. x.
David. X.
N Domino confido

N Domino confido : quomo-
'N Speravi, quomodo 2.
2. IN

I
mex: Transmigra in montem in montem ficut passer?

migra in montem sicut passer ? sicut passer ?

3. Quoniam ecce peccato- Quia ecce impii tetenderunt ar- 3. Quoniam ecce peccatores res tetenderunt arcum, para- cum, posuerunt Sagittam suam su- intenderunt arcum, paraverunt saverunt sagittas in pharetram, per nervum , ut sagittent in abscon- gittas suas in pharetra, ut sagittene ut sagittent in obscuro rectos dito rectos corde';

in obfcuro re&os corde. corde.

4. Quoniam quæ perfecisti, Quia leges dissipatæ funt : justus 4. Quoniam quæ perfecisti, defdeftruxerunt:justus autem quid quid operatus eft?

truxerunt : juftus autem quid fecit ?
fecit?

5. Dominus in templo fanc- Dominus in templo Sancto fuo, 5. Dominus in templo fan&o Habari
to suo, in cælo sedes ejus : Dominus in cælo thronus ejus : suo, Dominus in cælo fedes ejus : 2. 20.
Oculi ejus in
pauperem ref-

Oculi ejus vident, palpebræ ejus Oculi ejus in pauperem respi-
piciunt : palpebræ ejus inter- probant filios hominum.

ciunt : palpebræ ejus interrogant fi-
rogant filios hominum.

lios hominum.
6. Dominus interrogat juf- Dominus juftum probat : impium 6. Dominus interrogat juftum &
tum & impium : qui autem di- autem & diligentem iniquitatem, impium : qui autem diligit iniquita-
ligit iniquitatem , odit ani- odit anima ejus.

tem, odit animam fuam.
mam fuam.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
*. 1. Ita August. in hunc Pf.col. 58. e.cum Græco. In obfcuro reitos corde non potuit. In Psale. Corb..... intender
Psalt. Rom. & Corb, deest ipsi.

runt arcum , paraverunt sagittas in pharetram, ut, &c. ut
*. 2. Ita Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 191.c. necnon

in Vulg. Grαce ita : "Οτι..... ενέτειναν..... βέλη είς φαρετeαν ,
Ambros. in Luc. 12. to. 1. col. 1437. 6. & 1. de virgin. Tý Xatatottūcas év Oxotopúrn ta's, &c. Psalt. Rom. cum
to. 2. col. 241. e. item Hieron. I. 3. in epist. ad Ephes. Mozarab. hab. tetenderunt , ut sup. in textu.
to. 4. col. 404. f. nisi quòd omnes leg. dicitis ; at in 9.4. Ita Aug. in hunc Ps. col. 62.d. 64. e. In Psalt. Moze
Gr. &psite, dicetis , ut supra. Aug. in hunc Pl. bis legic Quoniam quem tu perfecisti, ipfi deftruxerunt. Ap. Oprat.l.
dicitis; post paulò verò hab. num. plur. in montes, è Gr. 2. cont. Donat. p.41.c.qua tu perfecisti , ipfi deftrux. In Gr.
€TI opu. In Psalt, Corb. dicetis... in montem.

Var. "OTI '' xatupriow, xaletxor, &c. at in Ms. Alex.ac edd,
V. 3. Lucif. Cal. ubi fup. concordat cum Vulg. Aug. Ald. & Compl. où xatuptíow , avto xalsīžov , &c. In Psalt.
in hunc Pr. haber in obscura luna , non in obscuro ; cæt. Rom. Martianæi legitur quem perfecisti ; in Rom. Fabri, qua.
ut in Vulg. irem constanter epist. 55. ad Januar. to. . 5. August. concinit cum Vulg. ad verbum. Sic eciam
2. col. 131. f. Apud Optat. 1. 2. cont. Donat. p. 41. Lucif.' Cal. I. 1. pro S. Athan. col. 191. d. nifi quod præ-
b. ita : Quoniam ecce pecc. intenderunt... fagittas in pha- ponit , voci palpebræ. In Brev. Moz. singulariter , palpe-
retra sua,

ad sagittandos obscurâ lunâ reétos corde. S. Paulin. bra ejus interrogat ; cæt. ur in Vulg. Apud Ambr. l. de ep. 40. p. 245. b. Paraverunt sagittas in pharetra , ut Spir. S. 10. 2. col. 684. a. priora tantùm : Dominus in sagitt, in obscuro. Hieron. I. 3. in epist. ad Ephes. to.4. templo fanéto suo. In Gr. Kúpooş ev raw..... Kúpos e reserva col. 404. f. legit in pharetris. Cælestinus I. epist. 25. ο θρόνος αυτό. τα βλέφαρα αυτό εξετάζει τες, &c. Conc. to. 1. col. 1210. alludens , dicit : Tetendit arcum . 6. Ita Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 191. d. fuum frequenter , ut legimus , 8 ore fino spicula venenara & August. in hu Pf. cum Gr. at Aug. in Pl. 93. col. jadavit... retoria in fe tela redierunt , poflquam fagittare in 999, a. & epift. 155. to. 2. col. 541.c. legit amat, loco

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rum.

VULGATA HOD,

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
7. Pluet super peccatores la- Pluet super peccatores laqueos : : 7 Pluet super peccatores Ex Ms. Sangermei

7.
queos : ignis, & fulphur , & fpiri- ignis, & fulphur, & fpiritus tem-, laqueos : ignis, & sulphur, &
tus procellarum , pars calicis eo- pestatum, pars calicis eorum. fyiritus procellarum, pars ca-

licis eorum.
8. Quoniam justus Dominus & Quoniam jaftus Dominus jufti- 8. Quoniam justus Domi-
justitias dilexit : æquitatein vidit tias dilexit: rectum videbunt facies nus & juftitias dilexit: æquita-

tem vidit vultus ejus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
diligit ; in Gr. o dana70.

Pluet... laqueos : ignis, & spir. procellæ , pars cal. &c. In
7. 7. Cassiod. in hunc Pf. p. 44. fcribic pluit , cum Br. Επιβρέξει..... παγίδας πυρ, και θείον , και πνεύμα κα-
Pfalt. Rom. Corb. & Mozarab. præterea eadem Psalceria ταιγίδος, και μερίς , &c.
delent 5 , ante fulphur. August. in hunc Pf. leg. Spiritus . 8. Ita Lucif. Calar. ubi sup. ad verbum. Ambrof.
procelle, cum Ambr. l. 2. de Spiritu S. to. 2. col. 643. f. in Luc. 7. to. 1. col. 1384. e. legit , & juftitiam dilexit.
cær. ut in textu. Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 191. Pfalt. Rom. justitiam , absque præced. 65. August. in hunc
d. Pluct... laqueos : ignis , 5 Julpbur , & Spiritus procellar. Pf. & jufitias ; extremò verò, vidit facies ejus. Pfalt.
& pars cal. &c. Vigil. Tapf. cont. Varimad. p. 742. e. Mozar. vider. Gr. και δικαιοσύνας... είδε το πρόσωπον αυτί.

vultus ejus.

eorum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

>

1.

ܕܐ

S

ca sanctus: quoniam imminuti 2. SAlvum me fac Domine,

Prov. 30. s.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. . In finem pro o&ava, psalmus Victori pro octava, Canticum Da- i. In finem

1. In finem pro octavo die, Ex Ms. Sangom, David. XI.

vid. X 11.

Pfalmus ipfi David. XI.
Alva Domine, quoniam defe. 2.

,
quoniam defecit sanctus : cit

quoniam defecit fan&us :
quoniam diminutæ sunt veritates à sunt fideles à filiis hominum. quoniam diminutæ sunt veri-
filiis hominum,

tates à filiis hominum.
3. Vana locuti sunt unusquisque Fruftra loquuntur unusquisque 3. Vana locuti sunt unus.
ad proximum fuum : labia dolosa, proximo suo : labium dolofum in quisque ad proximum fuum :

:
in corde & corde locuti sunt. corde & corde locuti sunt. labia dolosa, in corde & corde

locuti funt mala. 4. Disperdat Dominus universa Disperdat Dominus omnia labia

4 Disperdat Dominus uni-
labia dolofa, & linguam magnilo- dolofa, linguam magniloquam. versa labia dolofa, & linguam
quam,

magniloquam.
5. Qui dixerunt : Linguam nof- Qui dixerunt : Linguam nostram 5. Qui dixerunt : Linguam
tram magnificabimus, labia nostra roboremus, labia nostra nobiscum nostram magnificabimus, la-
à nobis sunt, quis noster Dominus funt , quis Dominus noster ? bia nostra à nobis sunt, quis
eft?

nofter Dominus eft?
6. Propter miseriam inopum, & Propter vaftitatem inopum, & 6. Propter miseriam ino-
gemitum pauperum, nunc exsur- gemitum pauperum, nunc confur. pum, & gemitum pauperum,
gam, dicit Dominus.
gam, dicit Dominus :

nunc exsurgam, dicit Domi

nus.
Ponam in falutari : fiducialiter Ponam in salutari auxilium eo- Ponam fuper falutare : fi-
agam in eo.

ducialiter agam in eum.
7. Eloquia Domini , eloquia Eloquia Domini , eloquia mun- 7. Eloquia Domini , elo-
casta : argentum igne examinatum, da: argentum probatum , separatum quia casta : argentum igni pro-
probatum terræ , purgatum septu- à terra , colatum feptuplum. batum terræ, purgatum lep-
plum.

ties.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Apud August. in hunc Pl. In finem pro octavo , Caffiod. in hunc Pl. p. 46. a.

super salutari meo ; August. Pfalmus David. Plalt. Moz. addit die , cum Corb. Rom. in eund. Pf. & infrà, in Pf. 93: Vulgatæ fuffragatur. habet , In finem pro octava die , PJ. David. In Gr. Eis tò Grace ita :'Απο της ταλαιπωρίας των..... και από τ..... λέγει τέλος υπερ της ογδόνς , Ψαλ. τώ Δαυίδ.

Κύeιος. Θύσομαι εν σωτηρίω" παρρησιάσομαι εν αυτώ. In
$. 2. 'In Ms. S. Germ. deest vox sanctus , quam addi- edd. Ald. & Compl. deelč alterum áré. In Mr. noftro
dimus ex Auguft. qui cætera habet quæ supra. In Gr. Sangerm. omittitur Dominus, poft verbum dicit, ut &
06:05 , &c. Apud Ambr. l. de Spir. S. to. 2. col. 680. a. fimi- alibi fæpiùs : cùm enim librarius nomen Dei , vel Domini ,
liter exstar : Diminuta sunt veritates à filiis hominum. Auct. aureis litteris fibi scribendum proposuerit , non mirum li
verò op. imp. in Matth. hom. 53. P. 218. b. leg. Di ejus negligentiâ vel ofcitantiâ nonnunquam id nomen
minuti funt fideles à filiis bominum.

prætermissum fuerit ; maximè fi in reliquo opere litteris
. 3. Brev. Moz. initio hab. Vana locutus eft ; ulti- argenteis descripto , varia id genus auro depingenda
mòque, in corde as de corde locuti funt mala. August. scriptor in aliud tempus diftulerit , ut & fatis indicant
fimiliter in principio habet , Vana locutus eft , & mala in vacua identidem relicta.
fine. Item in Psalt. Rom. Corb. Mediolan. & Carnut. ♡. 7. Aug. & Caffiod. in hunc Pro hab. Argentum igne
extremò, locuti funt mala. In Gr. Mátaid o'ránuos exa505... examinatum terræ , purgatum feptuplum. Similiter in Pfält.
έν καρδία και εν καρδία ελάλησαν: Mς. Αlex. addic κακά. Rom. Corb. Carnui. & Mozarab. Ap. Ambrof. l. de Tob.

#. 4. August. in hunc Pl. omittit , ante linguam ; c. 18. col. 612. b. ita : Argentum igne examinatiem , pra-
abest pariter à Psalt. Corb. & à Gr.

ed. Compl.

batum terræ , purg. feptuplo. Itidem epift. 74. col. 1082.
W. 5. Apud Auguft. in hunc Pf. fimiliter , magnifi- e. & 1. 2. de fide, col. 473. b. at in Pl. 118.00, 1.col.
cabimus ; deinde verò ita , labia nostra apud nos sunt , &c. 1114. e. Arg. igne exam. purgatum terra , probarum septu-
In Brev. Moz. nobiscum sunt. In Psalt. Rom. à nobis sunt, plum : vide etiam to. 1. col. 381. e. 991. a. & to. 2.
quis noster est Dominus ? In Gr. Meycaurğuse...., tap wife cor col. 5. a. 552.f. Hieronym. epist. ad Damas. to. 3. col.
(in edd. Ald. & Compl. Tapipiv):51, tis vivær Kúesósesti 524. d. Arg. igne probatum terra , purgatum feptuplum :

$.6. Psalt. Corb. Propter misericordiam inopum , & similiter in Eccles. to. 2. cola 777. a. at in Ilai. 54. to.
gemit... Ponam fuper salutare meum : fiducial. agam in eo. 3. col. 401.b. Argentum igne examinatum terra , purgatum
Brev. Moz. Propter miserias inopum ; & infra , Ponam feptuplum. S. Paulin. ep. 20. p. 112. c. & epist. 23. p. 125.
in salutari tuo: fiduc. &c. Similiter hab. Pfalt. Mediolan. c. Argentum igne exam. probat. terræ , purgut. Septuplo. In Gr.
in salutari tuo ; Carnut. super salutare ; Rom. Marrianæi, 'Apúeser aetupwpérov , soxigeer tñ ziñ, xexalacioperor éro
fuper salutare meum ; Rom. Fabri, in falutare meum ; ταπλασίως.
Tom. II.

D

a.

[ocr errors]

TO

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

N

num.

. XII. & XIII. VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 8. Tu Domine fervabis nos: Tu Domine custodies ea : serva- 8. Tu Domine servabis nos : &

& cuftodies nos à generatione bis nos à generatione hac in ater.. cuftodies nos à generatione hac in
hac,& in æternum.

æternumn.
9. In circuitu impii ambu- In circuitu impii ambulant , cùm 9. In circuitu impii ambulant :
lant : fecundùm altitudinem exalt ati fuerint viliffimi filiorum fecundùm altitudinem tuam multi-
tuam multiplicasti filios ho- hominum.

plicasti filios hominum.
minum..

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 8. Ita fert Pfalt. Mediolan. August. verò cum aliis Mozarab. & Corb. In circuitu impii ambulabunt, &c. Apud
Pfalt, omittit , ante hoc, in aternum. In Gr. qurd'ssis Ambr. in Pf. 43. to. 1. col. 908. e. In circ. impii ambu.
ημάς, και διατηρήσεις..... και εις τον αιώνα.

lant. In GrocedimaTEo; apud Chryfoft. "Amos , #EESTATÁ-
#.9. Ita Auguft. & Caffiod, in hunc Ps. In Psalt. verò

6801.

per diem?

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Mf. Sangerm. 1. In finem, Pfalmus ipfi Victori Canticum David. XIII. 1. In finem, Pfalmus David. XII.

David, XII.
* U
U visceris me in finem? Uquequo Domine oblivifceris U me in finem ? ufquequo aver-
Squequo Domine obli-

Squequo Domine oblivisceris

me penitus ? usquequo abfconquoufque avertis faciem tuam des faciem tuam à me?

tis faciem tuam à me ? à me ?

2. Quandiu ponam confi- Usquequo ponam consilia in ani- 2. Quandiu ponam consilia in lium in animam meam, dolo- ma mea, dolorem in corde meo per anima mea, dolorem in corde meo rem in corde meo per diem diem ?

3. Ufquequo exaltabiturini- Usquequo exaltabitur inimicus 3. Usquequo exaltabitur inimi-
micus meus luper me? 4. con- meus super me ? convertere, exaudi cus meus super me ? 4. respice, &
vertere, & exaudi me Domine me Domine Deus meus.

exaudi me Domine Deus meus.
Deus meus.
Inlumina oculos meos, ne
Illumina oculos meos, ne unquam

Illumina oculos meos ne un-
unquam condormiam in mor- obdormiam in morte : nequando quam obdormiam in morte : s. ne-
tem : 5. nequando dicat ini- dicat inimicus meus : Prævalui quando dicat inimicus meus : Præ-
micus: Prævalui adversùs eum. adversùs eum,

valui adversùs eum.
Qui tribulant me, exsulta- Hoftes mei exsultabunt cùm motus Qui tribulant me, exsultabunt si
bunt fi motus fuero: 6. ego fuero : ego autem in misericordia motus fuero : 6. ego autem in mi-
autem in misericordia tua tua confido.

fericordia tua speravi.
spero.

Exsultavit cor meum in fa- Exsultabit cor meum in salu- Exsultabit cor meum in falutari lute tua : cantabo Domino qui tari tuo : Cantabo Domino , qui red- tuo : cantabo Domino qui bona bona tribuit mihi, & psallam didit mihi.

tribuit mihi : & psallam nomini
nomini tuo Altiffime.

Domini altislimi.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$. 1. August. in hunc Pl. deler ipfi , cum Psalt. Rom. & 1. de promiff. p. 2. c. 22. col. 148. d. Auguft. verò, &
Corb. Brev. verò Mozarab. delec in finem. Gr. hab. ut Caffiod. cum veterib. Psalt. concordant cum Vulgata. In
sup. in textu.

Gr. fimiliter , Επίβλεψον , εισάκεσόν με..... Φώλισον τες.....
* Ita Aug. & Cassiod. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. pý wote ÚTVÁow sis barator fortè initio scriptum erat
Corb. & Moz. In Gr. “Έως πότε... επιλύση με... έως πότε επιςρεψον, non επίβλεψον.
dospéysis, &c. in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl. W. 5. Auguft. & Caffiod. concinunt cum Vulg. Gr.
απος ρέφεις.

etiam hab. ο εχθρός με.
W. 2. Similiter in Psalt. Moz.& Corb. August. etiam & *. 6. Auguft. in hunc Pf. legit : Ego autem in tua
Cassiod, in hunc Pf. habent confilium, cum Psalt. Rom. mifericordia speravi , &c. ut in Vulg. Plalt. verò Rom.
Martianæi; Rom. verò Fab.confilia. Gr."Ews Tires broonan haber cum Corb. Ego autem in tun mis. Sperabo. Item in
βελας εν ψυχή με , δύνας και καρδία με νμέρας και

Mediolan. Moz. & Carnut. Sperabo. In Carnut, etiam, Corb.
$. 3. Sic apud Aug. & Cassiod, & al. ficut etiam in & Rom. Fabri extremò, & pfallam nomini tuo Altiffime ,
Græco.

ut sup. in textu. In Gr. 'Eyw émi ta értel op ÜNT106.

Ελέει
. 4. Psalt. Corb. Convertere , & exaudi me ... Inlumina 'Ayamcoetab... fV TỐ CW7upiwo ogo cow..... Tớ ev spyclúsærti me,
oculos meos ne inquam

obdormiant in mortem. S. Paulin. s farão örópari Kupig citise. Vide Nobil, in hunc
epist. 49. p. 286. c. Illumina oc, meos Domine , e ung.

versum. obdormiam in mortem. Similiter habet in mortem , Auct.

τω

[ocr errors]

ne

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

D

Ixit insipiens in corde D ie heuleus in corde fuo: Non D Non eft Deus.

corde fuo : _P5.523

[ocr errors]

fuo : Non eft Deus.

.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
. 1. Hilar. in hunc Pf. col. 57. b. ait : Qui le&us eft fignificat : ubi verò illi eft , ibi eum ad quem dicatur, often-
Pfalmus , In finem , infcribitur ; paulò verò poft habet , in dit. August. in eund. Pl. col. 67. legit ut sup. In finem ,
fine. Item in Pf. 52 col. 83. c. Tertius decimus ita inscribi- Psalmus ipfi David. In Psalt. Rom. deest ipsi. In Gr. Tə
tur : In finem, illius David. Pfalmus præfixus ap. Hilar. Δαυίδ.
ex Ms. Vatic. hunc titulum habet : In finem , filio David, * Sic Hilar, in hunc Pfalm. n. 2. col. 57. c. ut in Pf.
fed Hilar. infra fuam lectionem firmat, dicens : Hoc titulo ibid. præfixo. Similiter in Psalt. Rom. Mediolan. Carnut,
id fignificatur , Pfalmum illum à David prophetatum fuisse ; Cassiod. at infra Hilar. in Pf. 52. col. 84. c. ait :
& poft pauca : Ubi illius inscribitur , ibi eum qui dixerit , Tertius decimus Pfalmus pro eo quod, abominabiles facti

& ap.

[ocr errors]

unum.

[ocr errors]

unum.

:

1

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. Corrupti funt , & abominabiles

Corrupti funt, &abominabiles Corrupti sunt, & abomina- Ex Ms. Sangernika fa&ti funt in ftudiis suis : non est qui fađi sunt studiosè: non est qui fa- biles facti sunt in voluntatibus faciat bonum , non eft usque ad ciat bonum.

suis : non eft qui faciat bo

num, non eft ufque ad unum. 2. Dominus de coelo prospexit Dominus de cælo profpexit super 2. Dominus de cælo profsuper filios hominum , ut videat li filios hominum, ut videret fi eft pexit super filios hominum, est intelligens, aut requirens intelligens , requirens Deum. ut videat fi eft intelligens, Deum.

aut requirens * Deum.

* Ms. omitra 3. Omnes declinaverunt , si- Omnes recesserunt , fimul conglu- 3. Omnes declinaverunt, Deum, mul inutiles facti sunt : non eft qui tinati sunt : non eft qui faciat bo- fimul inutiles facti sunt : non faciat bonum , non est usque ad num, non eft ufque ad unum. eft qui faciat bonum, non est

usque ad unum. Sepulcrum patens est guttur eo

Sepulcrum patens est rum : linguis suis dolosè agebant,

guttur eorum : linguis fuis dovenenum aspidum sub labiis eorum.

Iosè agebant, venenum aspi

dum sub labiis eorum. Quorum os maledictione & ama

Quorum os maledictione & ritudine plenum eft: veloces pedes

amaritudine plenum eft : veeorum ad effundendum sanguinem.

loces pedes eorum ad effun

dendum fanguinem. Contritio & infelicitas in viis eo

Contritio & infelicitas in rum, & viam pacis non cognove

viis eorum, & viam pacis non runt : non est timor Dei ante oculos

cognoverunt : non eft timor eorum.

Dei ante oculos eorum. 4. Nonne cognoscent omnes qui Nonne cognofcent omnes qui ope- 4. Nonne cognofcent hæc operantur iniquitatem, qui devo- rantur iniquitatem , qui devorant omnes qui operantur iniquirant plebem meam ficut escam pa- populum meum ut cibum panis ? tatem, qui devorant plebem nis?

meam sicur escam panis?

: NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. sunt in iniquitate, ( ex Pf. 52.) ita ait : abominabiles dos tales codices potiùs præcipiendum eft. Faustin. Presb. libel. facti sunt in adinventionibus suis. Aug. verò in hunc Pr. prec. p. 660. f, ultima rantùm refert verba , 5 viam pahaber : Dixit imprudens in corde fuo ..... abominabiles fatti

abominabiles fafticis non cognov. &c. De his autem ira dillerit Hieron. præfunt in affe&ionibus fuis : non eft qui faciat bonitatem , non fat. in llai. 57. ad Euftoch. to. 3. col. 415. Cim anterioeft,&c. & in Pr. 88.p.933. b. Dicat stultus in, &c. Ambr. ris libri præfatiunculam legeres , in qua afferui Apoftolos in Pr. 35: P: 775. a. Infipiens in corde fuo dixit , quia non Evangelisas ea tantum de LXX. Interpretibus , vel fuis, vel eft Deus : item in Pfalm. 1. col. 751. C. & in Luc. 18. p. eorum verbis ponere testimonia , qua cum Hebraico confona1487. d. Corrupti sunt , & abom. facti sunt : non est qui fa- rent ; fi qua autem ab aliis addita sunt , omnino negligere : ciat bonitacem , &c. Hieron, in c. 57. Ilai. to. 3. col. 420. illico mihi non parvam quæstiunculam detulifti, quod fcilicet b. Dixit ftultus in corde fuo: Non eft Deus. Breviar. Muzar. ollo verfus , qui leguntur in ecclefiis, 5 in Hebraico non hoDirit infipiens..... Correpti funt..... in voluntatibus fuis, &c. bentur, terrii decimi Psalmi, Apostolus usurparit , fcribens ut in textu. Psalt. Corb. Corrupti sunt... in voluptatibus fuis. ad Romanos (C. 3. 7. 13: ) Sepulcrum patens est guttur Gr. Είπεν άφρων & καρ! ία αυτ· Ουκ..... Διεφθειραν (Αlex. eorum , &c. ut sup. Quod cùm audiffem , quafi à fortiffima Ald. & Cumpl. creepte aproar ,) a 26b saúxonocer étitud su- pugile percuffus effem, cæpi tacitus æftuare, is Ruporem mena μασιν εκ έςι ποιών χρυσότητα , &c.

tis vultûs pallore fignare : Hebræus, inquam, ex Hebræis, . 2. Ita August. & Caffiod. in hunc Pl. nisi quòd ad- fecundùm legem l'harisaus, eruditusque ad pedes Gamaliedunt Deum in fine, cum omnibus Plalt. & Græco. Brev. lis, aut ignoravit hæc , aut eorum, qui leituri erant , abuMoz. habet ut videret, loco ut vident. Ambr. in Luc. 20. 10. fus eft ignorantiâ..... Tandem in memet reversus..... omnem 1. col. 1508. e. fic : Dominus respexit super filios hominum, Scripturam mente perluftrans , animadverti, sicut omnis pene fe eft intelligens, aut requirens Deum : at l. 4. Hexa. col. ad Romanos epistola de Veteri struita eft Instrumento , fico hec 78. a. habet , Dominus de cælo profpexit : & fupra l. 1. col. teftimonium de Pjalmis , 5 lfaia effe contextum : nam duo 14. f. Dominus refpexit fuper fil. bom, ut videret fi eft intell. primi versus : Sepulcrum patens est.... Linguis suis, &c. aut req. Denm. Verùm hîc editores noftri BB. monent quinti P/almi funt : illud antem quod fequitur : Venenum decem Mss. cum edd. Am. Per. Eraf. omittere ut videret, afpidum, &c. cxxxix. Pfalmi eft : rurfumque quod dicitur: In Gr. fic: Kies ex 78 yexrý db xuyev 785.... 78 it siv Quorum os maledictione, &c. de nono Pfalmo fumptum eft: kifsı, &c. Apud Iren. 1. 1. cont. häiel. c. 19. p. 90. d. tres autem verficuli qui fequuntur: Veloces pedes...... ConNon eft intelligens , aut requir. Deum.

tritio & infelicitas..... Et viam pacis , &c. in Ifaia prophe*. 3. Concordant August. & Caffiod. in hunc Pf. unà ta reperi..... Ultimus autem verfiis , id eft odavus : Non est cum Maximo Taurin. p. 3. h. & vet. Pfalteriis. Similiter rimor Dei, &c. in xxxv. Psalmi principio eft. Nec in boc ap. Iren. l. 1. . 19. p. 90. d. & Hieron. ep. ad Damas, to. cuiquam videatur esse diversum, fi quod in juis locis nume4. col. 158. d. Omnes declin. fimul inutiles facti funt. Ambr. ro dicitur fingulari , ab Apostolo pluraliter dicatur , qui scrie de apol. Dav. to. I. col. 693. c. loco fimul, hab. &'; bebat ad plurimos, $ in unum sensum multa cogebat exema irem iup. col. 651. a. Non erat qui faceret bonitatem , non pla. Arbitror solutam quæftionem tuam , noftram regulam erat usque ad unum. Biev. Moz. verbo faéti funt, addit super translatione Veteris Instrumenti concuffam magis effe, in voluntatibus fuis. In Græco fic : Ilartes de xanvar, anca quam motam ; & non tam Apostolum de Pfalmo xiii. fumpχρειών αν εκ έςι ποιών χρισότητα, εκ έσιν έως ενός. Alle , quod in Hebraico non babetur, quam eos, qui artem

** Hi versiculi omnes ita leguntur ad verbum ap. Au- contexendarum inter fe Scripturarum Apoftoli nesciebant, quaguft. & Caffiod. ac in vererib. Palt. Lat. necnon in Gr. Alle aptum locum , ubi affumptum ab eo ponerent teftimonium, edit

. Rom. in Ms. verò Alex. ac edd. Ald. & Compl. de- quod absque auctoritate" in Scriptura pofitum non putabant. sunt: habentur tamen apud Justinum , & in Plalt. Arab. Denique omnes Græciæ traitatores, qui nobis eruditionis sue & Æthiop. Ambr. etiam in Pl. 18. to. 1. col. 1178. c. in Psalmos commentarios reliquerunt, hos verficulos veru anlegit : Sepulcrum petens eft guttur eorum. Oprat. I. 2. cont. notant atque prætereunt , liquido confitentes in Hebraico non Donat. p. 37. C. 44. b. 45. b. Os eorum maledittione & haberi, nec esse in LXX. Interpretibus, fed in editione Vulamaritud. plenum eft: veloces pedes eorum, &c. ut in textu. gata , quæ Græcé Korù dicitur , 5 in 10to orbe diverfa eft. Ad hæc Auguftinus l. 2. de doctrina Christ. to. 3. p. 1. $.4. Ita Caffiod. in hunc Pf.cum vet. Psalt. Rom. &c. col. 26. a. b. Quidam , inquit , codices habent , acuti pedes excepro uno hæc, quod delent unà cum Gr. Similiter

ap: eorum ad effundendum fanguinem ; ous enim, 65 acutum Aug. in hunc Pf. præter ifta : qui devorant pop. meum ficus apud Græcos , & velocem fignificat. Ille ergo vidit fententiam cibum panis. Vatic. tamen codex ibid. cum Gallicanis al. qui transtulit, veloces pedes eorum ad effund. fanguinem. 7. Mís. hab. populum meum in cibo panis. Gr. vi xateatere Ille autem aliu's, ancipiti figno in aliam partem raptus , TES TOY raóv Mix Epcod apix• Mf. Alexandr. xateatícr7S..... erravit : & talia quidem non obscura , fed falfa funt, quo- i bpáros áp7s. Symmach, wosi äpłor.

sum alia conditio eft ; non enim intelligendos, sed emendanTom. II.

Dij

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerti.

5.

Dominum non invoca- Dominum non invocaverunt , s. Dominum non invocaverunt, verunt, illic trepidaverunt ti- ibi rrepidabunt formidine : illic trepidaverunt timore, ubi non more, ubi non erat timor.

erat timor. 6. Quoniam Dominus in Quoniam Deus in generatione 6. Quoniam Dominus in genegeneratione justa eft, consi- justa. Confilium pauperum confu- ratione justa eft, confilium inopis

. lium inopis confudifti : quo- distis : quoniam Dominus Spes ejus confudiftis : quoniam Dominus fpes niam Dominus fpes ejus est. eft.

ejus est, 7. Quis dabit ex Sion falu- Quis dabit de Sion salutem If- 7. Quis dabit ex Sion salutaa tare Israël ? dum avertit Do- raël? quando reduxerit Dominus re Israël ? cùm averterit Dominus minus captivitatem plebis fuæ, captivitatem populi fui, exsulta- captivitatem plebis fuæ, exsultabit lætetur Jacob, & exsulter Il bir Jacob, latabitur Ifraël. Jacob, & lætabitur Ifraël. raël.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Ita Aug. & Cassiod. in hunc Pl. cum Gr. Item Jacob, & exsultet Ifraël. In Rom. Martian, & Corb. dum apud Vigil. Tapf. 1. 2. cont. Eurych. p. 21. c.

Avertet..... lætetur Jacob , & exsultet Ifraël. In Brev. Mozar. 7.6. Brev. Moz. fimiliter haber , confudifti ; dein quo- dum converterit Dominus ( seu) in avertendo Dominus capniam Deus. In Psalt. Rom. bis Deus , loco Dominus. In tivitatem..... letetur Jacob, & exfultet Israël. Ap. Calliod. Gr. semėl initio , absque eft, poft jufta; at loco confudifti, in hunc Pf. p. 50. c. fimiliter , latetur..... & exfultet. Ap. sic , xaingórals. Ap. August. in hunc Pl. Quoniam Dens Aug. in eund. cùm averterit ; & inf. lætabitur..... 5 exsul. in gener. &c. ut in Vulg. Similiter apud Hilar. col. 55. tabir. In Gr. ώ τα επιςρέψαι Κύeιον..... αγολιάθω..... και

$.7. Sic Hilar. in hunc Ps. n. 2. col. 57. d. uno excepto su pequrbútw , &c. at in Mr. Alex. ac edd. Ald. & Compl. dum averterit : at infra n. 6. col. 59. legit, dum avertit. dydyr.dosla....o svqeacrosselas. In Psalt. Rom. Fabri fimiliter : dum averterit ..... latetur

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

habitavit

:

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Pfalmus ipsi

Canticum David. XV.
Ex Ms. Sangerm. 1. In finem

1. Psalmus David. XIV. David. XIV.

Omine quis peregrinabitur in Omine quis habitabit in tain tabernaculo tuo ? aut quis requiescet in monte monte Sancto tuo?

quiescet in monte san&to tuo? sancto tuo!

2. Qui ingreditur sine ma- Qui ingreditur sine macula, 2. Qui ingreditur fine macula cula, & operatur justitiam : operatur justitiam,

& operatur justitiam : 3. Qui loquitur veritatem in

Loquiturque veritatem in corde 3. Qui loquitur veritatem in corde fuo, qui non egit dolum suo : qui non est facilis in lingua corde fuo, qui non egit dolum in in lingua sua : Sua,

lingua fua : Nec fecit proximo suo ma- Neque fecit amico suo malum, Nec fecit proximo suo malum, lum,& opprobrium non acce- & opprobrium non sustinuit super & opprobrium non accepit adverpit adversus proximum suum. vicinum suum :

sùs proximos fuos. 4. Ad nihilum deductus est Defpicitur in oculis ejus impro- 4. Ad nihilum deductus est in in conspectu ejus malignus : bus, timentes autem Dominum glo- conspectu ejus malignus : timentimentes autem Dominum rificabit :

tes autem Dominum glorificat : magnificant :

Oui jurat proximo suo, & Jurat ut fe affligat, & non mu- Qui jurat proximo fuo, & non non decipit , s. qui pecuniam tat : pecuniam suam non dedit ad decipit, s. qui pecuniam suam non suam non dedit ad uluram, & ufuram , & munera adversùs in- dedit ad usuram, & munera super munera super innocentes non noxium non accepit.

innocentem non accepit. accepit.

Qui facit hæc, non movebi- Qui facit hæc , non movebitur Qui facit hæc, non movebitur in tur in æternum. in æternum.

æternum, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 1. Sic in Breviar. Mozar. Cassiod. delet ipfi, cum Psalt. Item Ambrof. l. 1. de excessu Sat. 10. 2. vol. 1130. d. & Rom. & Corb. Hilar. in hunc Ps. n. 1. col. 60. Psalmus, Auct. I. de xlii. Mans. col. 8.d. cum vet. Psalt. In Gr. inquit , qui le&tus eft, inscribitur , Pfalmus David. Apud Iopenómeros auwkos, tej porazóuevos exquocúryv. Aug. col. 69. Psalmus ipfo David , juxta Græc. tum addit : *. 3. Ita legit Aug. in hunc Pf. Hilar. verò in eund. De hoc titulo nulla quæftio eft.

n. 8. col

. 64. e. initio hab. Ei loquitur veritatem ; & in * Hilar. in hunc Ps. n. 1.6. 7. col. 60. &c. leg. cum fine, adversùm proximos fuos ; infra, adversùs. Cassiod. in Vulg. Domine quis habitabit in tab. tuo? aut quis , &c. Si- eund. p. 51. a. cum Psalt. Rom. Qui loquitur..... E non militer Ambr. I. 1. de pænit. to. 2. col. 401. C. & l. de egit dolum..... adversùs proximum fuum. Item in Psalt. Meapol. Dav. col. 690. d. Item Leo M. serm. 16.

p.
66.

diolan. adversùs proximum fuum. Ambr. 1. 1. de excellu
b. & Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. Moz. &c. At Sat. to. 2. col. 1130. d. ait : Locutus est veritatem , non de-
Aug. in hunc Pf. ita : Domine quis peregrinabitur in taber- cepit proximum: item l. 3. offic. col. 124. c. Nec fecit pro-
naculo tuo ? 8 quis, &c. Gr. Kuele tis Ta@gıxúod cv oc.... ximo fuo malum. In Gr. Sarcar a'rýbelar..... os oxidóawosv
ay tis xatacxwcód, &c. Mf. Alex. Ald. & Compl. ü tis ; &c. i .....mi To'sirlise av7g.
Hieron. epist. ad Sun. & Frecel. to. 2. col. 627. c. de $.4. Hilar. in hunc Ps. n. 13. legit magnificat, num.
versu 6. Psalmi 5. neque habitabit juxta te malig. disseren- sing.cum Pfalt. Moz. reliqua ut in Vulg. Cassiod. in eund.
do, ait : Miramini cur macılar, id eft, incolatum, La- Pl. p. si. b. habet magnificant ; ultimòque, sg non decipis

Pr. tinus interpres non verterit , fed pro hoc pofuerit habitatio- eum. Pfalc. Corb. magnificat..... & non decepit eum. Rom. nem , qua Græcè dicitur xa7oixía..... in decimo quarto Pf. magnificat..... & non decipit eum. Aug. in hunc Pf. glorifirursum pro incolatu , habitationem pofuit : Domine quis cat, absque eum in fine. Philaftr. Brix. de hærel. p. 723. habitabit in cab. tuo ? Et fciendum quod fi voluerimus dice- c. glorificavit. Græc. dozás..... x a6767. re: Domine quis incolet (abernaculum tuum..... perder eum . 5. In Ms. Sangerm. mendosè scriptum est, nononcepuriar; dum interpretationis xaxo?urier sequimur , omnem pit, pro non accepit, quod ita correximus. Hilar. in hunc decorem translationis amittimus.

Pr. n. 16. col. 67.68. cum eodem Psal. in fronte pofito *. 2. Sic hab. Hilar, Auguft. & Caffiod. in hunc Pr. habet fimiliter , fuper innocentes non accepit, &c. Sic etiam

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »