Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

*Similiter ap. Auguft. Profp. & Caffiod. & in Gr.

. 1. Ita legunt Profp. & Caffiod. cum vet. Pfalt. & Gr. Apud Auguft. Confit. Domino quoniam bonus eft, &c. Apud Ambrof. 1. de fide, to. 2. 475. e. quoniam bonus. 7.2. Auguft. cum Gr. Dicat autem domus Ifraël quoniam bonus, &c. S. Profp. cum Pfalt. Corb. Mediol. Carnut, & Moz. Dicat nunc domus Ifraël, &c. Caffiod. cum Rom. Dicat nunc Ifrael, &c.

. 3. Sic habet Caffiod. cum Pfalt. Mozar. Mediol. & Rom. Auguft. in eund. Pf. cum Gr. Dicat autem domus Aaron quoniam bonus : quoniam, &c.

. 4. Pfalt. Corb. & Rom. cum Caffiod. Dicant nunc omnes qui timent Dom. quoniam bonus: quoniam in faculum, &c. Auguft. etiam habet omnes, fed omittit To quoniam bonus. Itidem in Pfalt. Moz. at in Mediol. eft quoniam bonus. In Gr. Eizáτwoar dù márres........... öti åraθός· ὅτι , &c.

. 5. Sic eft in Brev. Moz. excepta voce latitudine, dilatione. Sic etiam apud Aug. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. quibus accedit Ambrof. in Pf. 118. to. 1. 1042. a. 1055. a. 1129. e. 1208. a. at in Pf. 43. col. 925. c. legit cum Pfalt. Corb. in latitudinem. Rom. verò, In tribulatione invocavi..... in latitudine Dominus. Gr. 'Ex exψεως ἐπεκαλεσάμίω τὸν Κύριον· καὶ ἐπήκεσέ με εἰς πληθυσμέν.

. 6. Ita legunt Profp. & Caffiod. in hunc Pf. cum Sulpicio Sev. vit. S. Mart. p. 350. f. & Pfalt. Rom. Similiter habet Moz. mihi adjutor eft extremò verò mihi faciet homo. Ambrof. 1. 5. de fide, to. 2. 559. a. & l. de Incarnat. p. 719. d. cum Vulgata concinit, ficut Auguft. in hunc Pf. Cypr. autem ep. ad Fortunat. p. 267. b. & l. 3. Teftim. p. 306. c. legit: Non metuam quid faciat mihi bomo: Dominus mihi auxiliator eft. Gr. Kuenos μol Bontós ε 8 φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άνθρωπος.

.7. Sic habet Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Carnut. & Corb. Auguft. verò, & Profp. cum Pfalt. Moz. Dom. mihi adjutor eft : & ego defpiciam, &c. In Rom. adjutor eft: ego videbo inimicos meos. In Mediolan. videbo fuper inimicos meos. In Gr. Kuenos uoi pon, Jós xava étéμa τὰς ἐχθρές με

[blocks in formation]

Circumdederunt me, & obfede-
runt me: fed in nomine Domini
quia ultus fum in eas.

12. Circumdederunt me ficut Circumdederunt me quafi apes,
apes, & exarferunt ficut ignis in exftinéta funt quafi ignis fpinarum:
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

6. Dominus mihi adjutor eft: non timebo quid faciat mihi homo.

7. Dominus mihi adjutor: & ego videbo inimicos meos.

8. Bonum eft fperare in Domino, quàm fperare in homine:

9. Bonum eft fperare in Domino, quàm fperare in principibus.

10. Omnes gentes circuierunt me : & in nomine Domini ultus fum eos.

11. Circumdantes circumdederunt me : & in nomine Domini vindicavi in eos.

12. Circumdederunt me ficut apes, & exarferunt ficut

*. 8. 9. Pfalt. Mozarab. ita: Melius eft fperare in Domino, quàm fperare in bomine: Melius eft confidere in Domino, quàm confidere in principibus. Ambrof. I. 5. de fide, to. 2. 559. a. b. Bonum eft fperare in Domino, quàm fperare in homine : & poft pauca: Denique ftatim fubjecit de pluribus: Bonum eft confidere in Domino, quàm confidere in principibus & 1. 2. de fide, to. 2. 475. e. Bonum eft confidere Domino. Tertul. verò l. 2. & 4. adv. Marc. p. 651. c. fic ordinem invertit cum Vulg. Bonum eft fidere in Dominum, quàm fidere in hominem: Et bonum eft fperare in Dominum, quam fperare in principes; inf. 1. 5. p. 797. a. quàm fperare in magiftratus. Item ap. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 307. a. Bonum eft confidere in Domino, quàm fidere in homine Bonum eft fperare in Dominum, quàm fperare in principibus. Apud Auguft. Bonum eft confidere in Domino quàm confidere in homine : Bonum eft fperare in Dominum, quam fperare in principes. S. Profp. & Caffiod. Vulgate accinunt. Gr. ̓Αγαθὸν πεπαιθέναι ἐπὶ Κύριον, ἢ πεποιθέα ναι ἐπ ̓ ἄνθρωπιν· Αγαθὸν ἐλπίζειν ἐπὶ Κύριον, ἢ ἐλπίζειν ท ἐπ' ἄρχεσι Mr. Alex. ἐπ ̓ ἄρχοντας.

31

21

. 10. Ita legunt Auguft. Profp. & Caffiod. cum Pfalt. Rom. & Moz. excepto uno circumdederunt. In Mediol. etiam deeft quia, ficut in, ante & poft ultus fum. Hieron. verò epift. ad Sun. & Fret. col. 659. c. ait : Dicitis quia in Græcis codicibus non inveniri; fed in Latinis fub afterifco legendum eft. In ed. Rom. & al. Tworóμalı Kupie uvrάulu duris. Moz. hîc & inf. 11. & 12. ita fcribit, vultus fum illos, fed aperto mendo, pro ultus fum. In Corb. fic: Omnes gentes circumierunt me: ego autem in ncmine Domini ultus fum cos.

V. 11. Pfalt. Mediolan. cum Rom. Corb. ac Moz. & in nomine Domini ultus fum eos, vel illos. Sic etiam apud Aug. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. Apud Ambrof. verò in Pf. 43. & 48. to. 1. 908. c. 948. e. in nomine Domini ultus fum in eos. Græcè, ut fup. . 10.

. 12. Itidem in Pfalt. Corb. Sic etiam in Rom. præter ult. in nomine Domini vindicabor in eis. In Mozar. vultus fum illos; initio verò fic, Circumd, me ficut apes favum. Similiter hab. Aug. & Caffiod. apes favum; ex

Ex Mf. Sangerm

[blocks in formation]

24. Hæc dies, quam fecit Dominus exfultemus, & lætemur in ea.

Impulfus pellebar ut caderem, & Dominus fuftentavit me.

Fortitudo mea, & laus mea Dominus & factus eft mihi in falu

tem.

Vox laudis & falutis in tabernaculis juftorum.

Dextera Domini fecit fortitudinem, dextera Domini excelfa: dextera Domini excelfa: dextera Domini fecit fortitudinem.

Non moriar, fed vivam, & narrabo opera Domini.

Corripiens arguit me Dominus, & morti non tradidit me.

Aperite mihi portas juftitiæ, ingreffus in eas confitebor Domino: hac porta Domini, jufti intrabunt in eam.

Confitebor tibi quoniam exaudifti me, & factus es mihi in falutem,

Lapidem quem reprobaverunt ædificantes, factus eft in caput anguli.

A Domino factum eft iftud, & hoc eft mirabile in oculis noftris.

13. Impulfus everfus fum ut caderem: & Dominus fufcepit me.

Exod.

14. Fortitudo mea, & laus mea Dominus: & factus eft mihi in fa- 15.2.

lutem.

15. Vox exfultationis & falutis, in tabernaculis juftorum.

16. Dextera Domini fecit virtutem dextera Domini exaltavit me, dextera Domini fecit virtu

tem.

17. Non moriar, fed vivam : & narrabo opera Domini.

18. Caftigans caftigavit me Dominus & morti non tradidit

me.

19. Aperite mihi portas juftitiæ, ingreffus in eas confitebor Domino: 20. hæc porta Domini, jufti intrabunt in eam.

21. Confitebor tibi quoniam exaudifti me : & factus es mihi in

falutem.

22. Lapidem, quem reprobave- Ifa. 28. runt ædificantes, hic factus eft in 16. Matth. caput anguli. 21.42. Luc. 20. 17.

23. A Domino factum eft iftud : & eft mirabile in oculis noftris.

Ad. 4.

24. Hæc eft dies, quam fecit II. Dominus: exfultemus, & lætemur

Hac eft dies, quam fecit Dominus: exfultemus, & latemur in

ea.

in ea.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
tremò verò, & in nom. Domini ultus fum eos. Ap. Caf- oμonorúcoμai, &c.
fiod. vindicavi in cis. Apud Ambrof. 1. de exhort. virgin.
to. 2. 297. e. media leguntur ut fup. exarferunt ficut ignis
in fpinis. In Gr. 'Exúnawody me acel péxiosai xupior.......
τῷ ονόματι Κυρίε ἠμυνάμω αυτές.

V. 13. Ita ferunt Pfalt. Rom. Corb. Mediolan. & Car-
nut. cum Caffiod. Auguft. verò cum Moz. ita: Tanquam
cumulus arena impulfus fum ut caderem, &c. Apud Am-
brof. in Pfalm. 36. to. 1. 800. c. Impulfus fubverfus fum
ut caderem: Dom. &c. Apud Frofp. ut in Vulg. In Gr.
Ὠθεὶς ανετράπην τῇ πεσεῖν· καὶ, &c.

. 14. 15. Ita legunt Auguft. & Caffiod, cum Pfalt. Rom. & Moz. Item in Corb. Fortitudo mea, & laudatio mea Dominus. Apud Ambrof. in Pf. 32. to. 1. 832. f. ut in Vulg. Fortitudo mea, & laus mea Dominus: at in Pf. 43. col. 897. b. Fortitudo, & laudatio mea Dominus : & l. 3. de fide, to. 2. 503. b. facus es mihi in falutem. In Gr. 'IXús μ8, üμrnois μ8........... Þarù dɣamiάccws y Cw τηρίας, &c.

. 16. Sic apud Auguft. & Profp. in hunc Pf. Pfalt. Moz. hab. in fine, fortitudinem. In Rom. verò & Corb. ult. verficulus, dextera Domini fecit virtutem, penitus tollitur nec etiam refertur ab Ambrof. 1. 6. Hexa. to. 1. 140. d. nec in Pfalm. 43. & 118. col. 891. f. 1252. e. fed primi tantùm duo verficuli. Tertius etiam deletur à Caffiod. nec reperitur in Gr. Apud Hilar. in Pf. 59. col. 138. b. unus tantùm exftat: dextera Domini fecit virtutem. . 17. Sic habent Profp. & Caffiod. cum vet. Pfalt. Auguft. verò, & enarrabo, &c. Græc. ✈ Ningúccμai; Ms. autem Alex. ἐκδιηγήσομαι.

✯. 18. Accinit Ambrofius in Pf. 118. col. 1081. e. & 1. 1. de pænit. to. 2. 406. a. necnon Profp. & Caffiod. in hunc Pf. cum Gaud. Brix. præf. ad Benev. p. 943. h. Cypr. verò 1. 3. Teftim. p. 320. b. & Auguft. in hunc Pf. legunt Emendans emendavit me Dominus : & morti non tradidit me. Gr. Пaider said evsé μs, &c. ut fup.

. 19. Sic Ambrof. de apol. Dav. to. 1. 703. a. & in Pf. 118. col. 1118. d. & in Luc. 9. col. 1407. d. & l. 4, de fide, to. 2. 524. f. nifi quòd habet, & ingreffus in eas confitebor, cum Pfalt. Rom. & Corb. Itidem Caffiod. cum Profp. Aug. verò in eund. Pf. ingreffus in eis confitebor, c. Brev. Moz, ingreffus in ea. Græc, sisendar ir durais

V. 20. Hilar. in Pf. 126. col. 422. e. hac eft porta Domini, justi intrabunt per eam. Similiter Ambr. in Luc. 9. col. 1407. d. necnon Ambrofiast. p. 238. d. Auct. op. imp. in Matth. hom. 19. p. 91. a. Hieron. in Matth. 7. to. 4. 24. a. S. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. dempto verbo eft. In Ffalt. Rom. & Mozar. introibunt per eam. Apud Auguft. ha porta Domini, jufti intrabunt in eas. In Gr. αὕτη ἡ πύλη..... δίκαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ.

. 21. Sic eft in Pfalt. Rom. & Corb. ut & ap. Ambrof. in Pf. 36. col. 793. e. necnon Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. Sic etiam in Brev. Moz. præter unum factus eft. S. Profp. cum Vulgata concinit, & Græco.

Rom.9.
33.
1. Pet,
2.7.

V. 22. Similiter hab. Ambrof. 1. de Tob. c. 21. col. 618. f. 619. a. & 1. 2. de interpel. Dav. c. 4. col. 644. c. & to. 2. col. 869. c. Item Hieronym. epift. ad Damaf. to. 4. 147. d. necnon August. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. cum Gr. Apud Tertul. 1. 4. cont. Marc. p. 729. b. Lapis, quem reprobaverunt adif. ifte factus eft in caput anguli : & l. 5. p. 800. a. in fummo anguli. Item ap. Cypr. 1. de orat. Dom. p. 215. b. & l. 2. Teftim. p. 291. c. Lapis, quem reprob..... hic factus eft in caput anguli. Similiter habent Jul. Firm. I. de errore prof. relig. c. 21. & Auct. 1. de Judaica incredul. ad Vigil. p. 569.

. 23. Sic eft in Pfalt. Corb. & Carn. at in Rom. A Domino factum eft: 5 eft mirabile in oculis noftris. Cypr. 1. de orat. Dom. p. 215. b. & l. 2. Teftim. p. 291. c. ita legit A Domino failus eft ifte : 5 eft admirabilis in oculis noftris. Julius Firm. I. de errore prof. relig. c. 21. An non factus eft ifte: 5 eft mirabilis in oculis noftris ? Auct. 1. de Judaica incredul. ad Vigil. p. 569. A Domino factum eft iftud: 5 eft admirabile in oculis noftris. Hieron. ep. ad Damaf. to. 4. 147. d. A Domino factum eft: hic eft mirabilis in oculis noftris. Auguft. in hunc Pf. A Domino factus eft ei: 5 eft mirabilis in oculis noftris. S. Profper: A Domino factus eft:& eft mirabilis in, &c. Caffiod. A Domino factus eft hic : & eft mirabilis in, &c. Mís. 3. ibid. factum eft hoc mirabile. Gr. Пapa Kuple évéreto άUTH καὶ ἔει θαυμασὶ ἐν, &c. Aquila, ἐγένετο τῦτο.

. 24. Ita fert Pfalt. Rom. In Moz. fic: Hæc eft dies. quem, &c. Cypr. 1. 2. Teftim. p. 291. c. Ifte dies, quem fecir Dominus: exfultemus, & jucundemur in eo : & 1. de orat.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

VULGATA HOD.

Alleluia. CXVIII.

Benediximus vobis de domo Domini: Deus Dominus, & apparuit nobis.

VERSIO ANTIQUA.

25. O Domine falvum me Ex Mf, Sangerm fac, ô Domine bene profpera: 26. benedictus qui venit in nomine Domini.

Frequentate folennitatem in frondofis, ufque ad cornua altaris.

Deus meus es tu, & confitebor tibi: Deus meus es tu, & exaltabo te.

Confitebor Domino quoniam bonus : quoniam in æternum mifericordia ejus.

Dom. p. 215. b. Ifte eft dies, quem fecit Dominus : ambulemus, & jucundemur in eo. Similiter hab. Auct. 1. de Judaica incredul. ad Vigil. p. 569. f. Ambrof. verò l. 1. de interpel. Job, c. 5. to. 1. 631. a. Hic eft dies, quem fecit Dom. exfuliemus, & latemur in eo: fic etiam infra, col. 850. a. 887. e. 1122. c. 1428. f. & to. 2. col. 883. d. 977. e. hoc tamen ult. loco deeft eft. Auguft. in hunc Pf. cum Profp. Hic eft dies, quem fecit Dom. exfultemus, & jocundemur in eo ita rurfum Auguft. fer. 225. to. 5.975. d. Hieron. epift. ad Damaf. to. 4. 147. d. cum Gaud. Brix. ferm. 3. p. 948. c. Hæc eft dies, &c. ut in Vulg. Caffiod. Hac dies , quam, &c. Gr. Avτи й μée, ἣν ἀγαλλιαζώμεθα ο εύφρανθώμου ἐν αὐτῇ.

.....

.x

. 25. Ita legit S. Profp. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. Auguftinus autem, bene profpera iter verò. In Pfalt. Mediolan. bene profpera nunc. In Rom. & ap. Caffiod. bene profperare. Apud Cypr. 1. 2. Teftim. p. 291. c. ita: 0 Domine falva igitur, 6 Domine dirige igitur. In Gr. Q Kuele Cŵoor on, ŵ Kúels svo♪woord. Hieron. ep. ad Damaf. to. 4. 146. f. 147. a. ait: In cxvii. Pfalmo, ubi nos legimus: O Domine falvum me fac, ô Domine bene profperare in Hebræo legitur: Anna Adonai ofianna, anna Adonai aslianna: quod Aquila, Symm. & Theod. & V. Ed. ne quid in Latinum mutare videamur, ita exprimunt : dù kien ca con dù, từ khe của con đi. Sola VI. Ed. cum Interp. LXX. ita congruit, ut ubi cæteri pofuerunt du, illi fcripferint . Et quia ofianna, quod nos cerruptè propter ignorantiam dicimus ofanna, falvifica, five fal

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Benediximus vos de domo Domini: 27. Dominus Deus. inluxit nobis.

HEBR.
CXIX.
ALEPH.

Conftituite diem folemnem in confrequentantibus, ufque ad cornua altaris.

28. Deus meus es tu, & confitebor tibi : Deus meus es tu, & exaltabo te.

Confitebor tibi quoniam exaudifti me : & fa&tus es mihi in falutem.

Ambrof. in hunc Pf. to. 1. 973. a. Titulus Pfalmi, inquit, Alleluia eft. In Pfalt. Rom. Halleluia de more. Hilarius etiam prologo in eund. Pf. hæc ait, col. 243. b. Occurrit in præfenti Pfalmo etiam ea nobis difficultas, quòd cùm duos tantùm Pfalmos acceperimus per litteras Hebræas confcriptos, id eft, centefimum decimum, atque undecimum, ita ut à prima ufque ad vigefimam fecundam litteram fecundùm Hebræos verfuum numerus conveniret, verfufque finguli à fingulorum elementorum initiis inchoarentur; in hoc nunc Pfalmo (CXVIII.) octonos verfus elementa fingula obtinerent: & fup. col. 241. e. Secundùm Hebræorum litteras in fingulis octonis verfibus fingula litteræ præferuntur. Eft autem omnis numerus verfuum in centum feptuaginta fex verfibus. Nam cùm ex viginti duabus litteris omnis Hebræus fermo conveniat, & octonos verfus littera fingula explicent, numerus ifte verfuum octonis partibus multiplicatus expletur. Similiter Ambrof. prologo in eund. Pf. col. 972. a. Litteris fingulis oclonos verficulos adfcripfit: & poft plura Prima littera Aleph dicitur, cujus interpretatio Doctrina eft. Itidem Hieron. epift. ad Paulam, to. 2. 709. c. In cxviii. Pfalmo fingulas litteras octoni verfus fequuntur: de litteris tamen iftis non meminit Auguft, in comment, nec notantur

29. Confitemini Domino quoniam bonus: quoniam in fæculum mifericordia ejus.

vum fac, exprimatur, omnium interpretatione fignatum eft : & infra, col. 148. c. Ubi nos, inquit, legimus in Latino: O Domine falvum me fac, ô Domine bene complace: juxta Hebr. fenfum legere poffumus: Obfecro Domine, falvum fac; obfecro Domine, profperare obfecro.

. 26. Ita legunt Auguft. Profp. & Caffiod. cum Pfalt. Corb. Moz. & Gr. In Rom. & ap. Hieron. ep. ad Damaf. ut in Vulg. Apud Cypr. 1. 2. Teftim. p. 291. c. fic: benedictus eft, qui venit in nom. Domini. Apud Ambrof. in Pf. 43. to. 1. 895. f. benedictus qui venit in nomine Domini: deinde, Deus Dominus, & illux. &c. omiffis intermediis. . 27. Auguft. in hunc Pf. fic habet : Deus Dominus, illuxit nobis. Conftituite diem feftum in confrequentationibus, ufque ad cornua altaris. S. Profper: Conftituite diem in frequentationibus, ufque ad cornu altaris. Caffiod. Conftituite diem folemnem in confrequentationibus, ufque ad corna altaris. Sic etiam in Pfalt. Rom. Carnut. Corb, & Moz. In Mediolan. Conftituite folemnitatem in confrequentationibus, &c. In Gr. Συσήσασε ἑορτὴν ἐν τοῖς πυκάζεσιν, ἕως τῶν xepάtor To, &c.

. 28. Sic eft in Pfalt. Corb. Item in Rom. nifi quòd hab. Confitebor tibi Domine. Sic etiam legit Auguft. in hunc Pf. Item Caffiod. præter hoc, factus eft. Ap. Profperum ut in Vulg. nec aliter in Gr. Apud Fauftin. presb. cont. Arian. p. 648. g. adjutor & protector factus eft mihi in falutem.

. 29. Concordant Aug. Profp. & Caffiod. unà cum vet. Pfalt. & Græco.

ALEPH.

Eati immaculati in via: qui Bambulant in lege Domini.
in via: qui 1.
1.Bambulant in lege Domini.

VERSIO ANTIQUA. * Alleluia. CXVIII.

ALEPH.

Eati immaculati in via: qui ambulant in lege

Domini.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

ibid. à Profpero. Apud Caffiod. verò præfiguntur fingulis octonis, ut fupra. Imo in Pfalt. Rom. Martian. non tantùm fingulis octonis, fed & fingulis verfibus præponitur littera Hebræa: quod ita intelligi debet, ut octo prioribus verfibus, octies præponatur Aleph; fequentibus octo verfibus, octies Beth; & fic deinceps de aliis. In Rom. verò Fabri loco Aleph, octies præfigitur Dodrina; pro Beth, octies Domus ; pro Gimel, o&ties Plenitudo; & ita de cæteris: tales autem interpretationes fumuntur ex epift. Hieron. ad Paulam. Martianæus nofter, Not. in hunc Pỉ. to. 1. nov. edit. Hieron. col. 917. hæc obfervat : « In Canonis exem- «< plaribus Pfalmus ifte divifus eft ut cæteri per cola & com- «< mata; ita ut fexdecim verfus fub unaquaque littera alpha- « beti Hebraïci pofiti reperiantur. Hanc quoque divifionem c fecutus eft Auguft. in fuo Speculo, quia jam ufu recepta erat << ante Hieron. in editione Latina Pfalmorum Vulgata ac « communi: »> at in Hebræis volum. & apud Hieronymum octo tantùm versus habentur sub unaquaque littera.

[merged small][ocr errors]

Ex Mf. Sangerme

[blocks in formation]

p. 272. c. legit: Beati, qui immaculati funt in via:& qui ambulant in lege Domini. Itidem 1. 3. Teftim. p. 311.a.

V. 2. Sic Hilar. Ambrof. Auguft. Profp. & Caffiod, in hunc Pf. excepto verbo exquirunt. Lucif. Cal. ubi fup. Beati, qui perfcrutantur teftim. ejus, &c. ut in Vulg. Cypr. ep. ad Fortun. p. 272. c. & l. 3. Teftim. p. 311. a. Beati, qui perfcrutantur martyria ejus &c. ut in Vulg. Brev. Moz. Beati, qui perfcrutantur teftim. ejus in toto corde meo exquirunt eum. In Gr. Μακάριοι οἱ ἐξερευνῶντες τὰ μαρτύρια ἀυτῷ· ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκζητήσεσιν αυτόν. Hilarius in enarrat. col. 246. d. 247. d. Beati fcrutantes, &c.

. 3. Concinunt Lucif. Cal. 1. 1. pro S. Athan. p. 194. e. Hilar. Ambrof. Auguft. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Gr. In Pfalt. Corb. est ambulabunt, fed folo.

.4. Confentiunt Hilar. Ambrof. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. Sic etiam Chromat. Aquil. in Matth. p. 983. c. Auguft. verò in eund. Pf. Tu præcepifti mandata tua cuftod. nimis. Hilar. in explicat. p. 248. e. cuftodiri valde. Gr. Eù éversin..... To puraka das opódex. Unde Aug. in comment. col. 1285. e. dicit: Hic eft opódex, quod eft valde; fed aliquando, ut diximus, nimis, pro eo quod eft valde, didum invenimus 5 dicimus. Unde nonnulli etiam Latini codices non habent: Tu præcepisti mandata tua custod. nimis, fed valde.

V. 5. Sic eft in Græco. Ita etiam apud Hilar. Ambrof. Aug. Profp. & Caffiod. in hunc Pf.

. 6. Ita fert Pfalt. Corb. Ita etiam Rom. cum Moz. fi excipias adv, dum, pro cùm. Pfalm. autem è Mf. Vatic. ap. Hilar. fic habet : Tunc non confundantur, cùm perfpexero in omnia mandata tua. Hilarius ipfe in comment. col. 245. e. 249. d. Non confundar, cùm refpicio in omnia mandata tua. Ambrof. in eund. Pf. Tunc non confundar, cùm perfpiciam in omnia, &c. Aug. Tunc non confundar, cùm infpicio in omnia, &c. S. Profp. cùm perfpicio, &c. Caffiod. dum refpicio in omnia, &c, IóTE & μù a¡ Xurtŵ, år τῷ με ἐπιβλεπὸν ἐπὶ πάσας τὰς, &c,

.7. Hilar. in hunc Pf. p. 245. e. legit: Confitebor tibi Domine in directione cordis, in eo quòd didici judicia tua: , at infra 249. e. 250, a. judicia juftitia tua, abfque fup.

VULGATA HOD.

2. Beati, qui fcrutantur teftimonia ejus in toto corde exquirunt

eum.

3. Non enim qui operantur iniquitatem, in viis ejus ambulave

runt.

4. Tu mandafti mandata tua cuftodiri nimis.

5. Utinam dirigantur viæ meæ, ad cuftodiendas justificationes tuas.

6. Tunc non confundar, cùm perfpexero in omnibus mandatis

tuis.

7. Confitebor tibi in directione cordis, in eo quòd didici judicia juftitiæ tuæ.

8. Juftificationes tuas cuftodiam: non me derelinquas ufquequaque.

BETH.

9. In quo corrigit adolefcentior viam fuam in cuftodiendo fermones tuos.

10. In toto corde meo exquifivi te ne repellas me à mandatis tuis.

In via teftimoniorum tuorum le-
tatus fum, quafi in omnibus divi-

tiis.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

II. In corde meo abfcondi eloquia tua: ut non peccem tibi.

12. Benedictus es Domine: doce me juftificationes tuas.

13. In labiis meis, pronunciavi omnia judicia oris tui.

14. In via teftimoniorum tuorum delectatus fum, ficut in omni

bus divitiis.

Domine. In Pf. etiam è Mf. Vatic. apud ipfum deeft Domine; fubinde fic in eo quòd didici juftitiam tuam. Ap. Ambrof. in eund. Pf. Confitebor tibi Domine in directione cordis, in eo cùm didicero judicia juflitiæ tuæ. Apud Aug. & Profp. Confiteb. tibi Domine in direct. cordis, in eo quod didicerim judicia juft. tuæ. Apud Caffiod. ut in Vulg. præter infertum nomen Domine : fic etiam in Pfalt. Rom. & Corb. In Gr. deeft Domine, præterquam in Mf. Alex, cæt. ut in Vulg.

. 8. Accinunt Ambrof. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. Hilarius verò leg. non me derelinquas ufquequaque nimis ; & poft paulò, ufquequaque & valde. Auguft. in eund. Pf. ne derelinquas me ufque valde; tum addit: vel ficut nonnulli codices habent, ufque nimis, pro eo quod eft valde; nam hoc verbum Græcum eft & hîc, id eft, cpós ex. In Brev. Moz. ut non me derelinquas ufquequaque. Gr. μÙ MÈ Ègararians EWS opódex.

.9. Hic præfigitur Hebr. littera Beth ap. Hilar. Ambrof. & Caffiod. In Pfalt. verò Rom. Fab. pro Beth, habetur Domus: fed Ambrof. loco cit. col. 981. b. ait Beth litteram in Latino converfam, Confufionem declarari ; mox ibid. In quo corrigit juvenior viam fuam ? in cuftodiendo verba tua: & 1. 1. offic. to. 2. 4. b. nifi in cuftodiendo verba Domini? Hilar. in eund. Pf. In quo corrigit adolefcens viam fuam? in cuftodiendo ferm. tuos. Pf. è Mf. Vatic. apud ipfum cum Moz. In quo corrigit junior. Corb. & Rom. cum Caffiod. In quo corrigit juvenior, &c. ut fup. Apud Auguft. in eund. Pf. In quo corrigit junior..... in cuftod. verba tua. In Gr. 'Ev Tivi xalopod recte@gs........... tes XÓ285468.

V. 10. 11. Sic in Pfalt. Corb. ad verbum. Vulgatæ congruunt Ambrof. Auguft. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. cum Gr. Item Hilar. in eund. Pf. nifi quòd hab. u♪ non peccarem tibi. Gr. πws år μù àμáρow Ca.

. 12. 13. 14. Sic Hilar. in hunc Pf. addita voce meis ad labiis. Itidem Ambrof. & Caffiod. in eund. Ps. rurfum Ambrof. in Pf, 36. col. 782. c. In via teftim. tuorum delectatus fum, quafi in omnibus divit, at in Pf. 118. col. 1024, e. legit deleitabar. Apud Auguft. hæc variant: In

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

lab. meis, enunciavi omnia judicia..... In via teflim. tuorum jocundatus fum, quafi in omnibus divitiis. Item apud Profp. enunciavi. Apud Hilar. in explanat: annuntiavi. Pf. Vatic. apud ipfum, pronunciabo. Gr. gúlgaa; extremòque, ετέρφθην ὡς ἐπὶ παντὶ πλύτῳ.

. 15. 16. Hilar. in hunc Pf. ita legit : In mandatis tuis exercebor..... In justific. tuis meditabor : non oblivifcar fermonum tuorum. Pf. verò Vatic. ap. ipfum, In mand. tuis me exercebo, omiffo ult. verfic. non oblivijcar, &c. Ambr. in eund. Pf. fic: In mand. tuis exercebor...... Et in tuis juftitiis meditabor : non oblivifcar verborum tuorum. Auguft. In mandatis tuis garriam: & confid..... In juftificat. tuis meditabor: non oblivifcar verborum tuorum: tum addit: Quod Gracus habet af oxenow, Latini Interpretes quidam garriam, quidam exercebor interpretati funt. Caffiod. cum Profp. Vulgatæ congruit. Item Pfalt. Rom. Fabri; Rom, verò Martian. hab. In mand, tuis me exercebo. Mozar. exercebor; extremòque, ut non oblivifcar ferm, tuos. Gr. ἐκ ἐπιλήσομαι τῶν λόγων (ε.

. 17. In aliis vet. Pfalt. hîc præponitur littera Gimel, quæ, Ambrofio tefte, Latinè Retributio dicitur. In Plalt. Rom. Fab. Plenitudo. Apud Hilar. & Caffiod. Gimel, ut fupra; addit Hilar. Retribue fervo tuo, vivam : 5 obfervabo fermones tuos at infra, 259. a. vivam : & cuftodiam fermones tuos. Pl. è Mf. Vatic. ap. ipfum, cum Caffiod. vivam cuftodiam fermones tuos. Ambrof. in eund. Pf. Retribue fervo tuo, ut vivam:& cuftodiam verba tua: & to. 2. 639. e. alludens dicit: vivifica fervum tuum. Auguft. Retribue fervo tuo, vivam cuftodibo verba tua. Item vivam, in Pfalt. Rom. Corb. Carnut. & Moz. In Mediol. ut vivam. In Gr. Lúsoμar y punákw, &c. Ald. & Compl. cór ME, &C.

. 18. Sic Hilar. in hunc Pf. at in Pf. 120. col. 378. e. legit cognofcam mirabilia ex lege tua. Ambrof. in hunc Pf. Adaperi oculos meos : & confiderabo mirab. de lege tua. Auguft. textui favet, ficut Proíp. & Caffiod. in hunc Pf. cum Philaftr. Brix. 1. de hæref. p. 725.c. In Gr. 'Aπκάλυψον τές..... καὶ κατανοήσω, &c.

. 19. Hilar. in hunc Pf. Accola ego fum in terra: ne abfcondas, &c. Ambrof. in eund. Pf. Advena ego fum in terra: ne abfcondas, &c. item 1. 2. de Abr. c. 4. col. 319. c. Advena. Auguft. Incola ego fum..... non (inf. ne) abfcondas, &c. five, inquit, ut nonnulli codices habent, Inquilinus ego fum in terra; quod enim eft in Graco zápor os, aliqui noftri inquilinus, aliqui incola, nonnunquam Tom. 11.

17. Retribue fervo tuo, vivam : & cuftodiam fermones tuos.

18. Revela oculos meos : & confiderabo mirabilia de lege tua.

19. Incola ego fum in terram: ne abfcondas à me mandata tua.

20. Concupivit anima mea defiderare juftificationes tuas, in omni tempore.

21. Increpafti fuperbos: maledicti omnes, qui declinant à

mandatis tuis.

22. Aufer à me opprobrium, & contemptionem: quia teftimonia tua exquifivi.

23. Etenim federunt principes, & adversùs me detrahebant: fervus autem tuus exercebatur in tuis juftificationibus.

24. Etenim teftimonia meditatio mea eft : & confolatio mea juftificationes tuæ funt.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

etiam advena, interpretati funt. Caffiod. Incola ego fum apud te in terra: non abfcondas, &c. Apud Profp. ut in Vulg.

. 20. Ita legunt Auguft. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Corb. verò hab. defiderare juftitias tuas. Hilarius in eund. Pf. fic: Concupivit anima mea ut defiderem judicia tua in omni tempore: at infra in explic. col. 260. e. Concupivit... defiderare juftificationes tuas ☎ led addit: Multis videbitur rectius dictum fuiffe: Defiderat anima mea judicia tua in omni, &c. iftamque lectionem in confequentibus tuetur. Pf. autem è Mf. Vat. ap. ipfum alteram admittit: Concupivit anima mea cupere juftificationes tuas, &c. Ambrofius in hunc Pf. cum Pfalt. Mediolan. Concupivit an. mea defiderare judicia tua, &c. & inf. col. 1004. c. Concupivi defiderare judicia tua, &c. deinde: Non dixit, Concupivi judicia, fed Concupivi defiderare. Hieron. in Ezech. 18. to. 3. 820. a. Defideravit anima mea defiderare judicia tua, &c. at in lsai. 26. col. 218. f. Concupivit an. mea defiderare judicia tua, &c. In Gr. Επεπόθησεν ή..... τῇ ἐπιθυμῆσαι τὰ κρίματά Cr,

&c.

V. 21. 22. Pfalt. Corb. Corripuifti fuperbos, &c. Hilar. verò, Ambrof. August. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. Vulgate accinunt. In Gr. Exeriμnoas. Auguft. ibid. obfervat teftimonia Græcè martyria nuncupari, quo verbo jam utimur, inquit, pro Latino; fubinde : Quoniam hoc ergo familiarius auditis & dulcius, fic accipiamus hæc verba, tanquam dictum fit, quoniam martyria tua exquifivi.

. 23. Sic eft in Pfalt. Moz. & ap. Hilar. in hunc Pf. Apud Ambrof. verò conftanter : & adversum, vel adversus me detrectabant, &c. Apud Auguft. Profp. & Caffiod. in Vulg. In Pfalt. Corb. & adversùm me detrabebant..... exercebatur in tuis juftitiis. In Gr. ǹ xat' sμỸ xatenÚNOV,

uc

&c.

. 24. Pfalt. Rom. Corb. & Moz. fic habent cum Caffiod. Nam & teftimonia tua medit. mea eft: 5 confolatio mea juftificationes tua funt. Itidem in Pf. Vatic. ap. Hilar. Hilarius autem in enarrat. ait: Teftimoniorum meditatio unde oriatur oflendit, adjecit enim: & confilia mea justificationes tuæ. Ambrof. in eund. Pf. Etenim teftimonia tua meditatio mea eft : & confilia mea juftificatio tua. S. Profp. & confilium meum juftificationes tuæ funt. Pfalt. Carnut. & confolatio mea, ut fup. Gr. ỳ ai Coμberíai μe và ng xuatá Cr. Mí. Alex. Cumbria.

Gg

« ZurückWeiter »