Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

dia: alii autem frondes cædebant de....... & fternebant in viam. Corb. flernebant in viam: alii verò ramos..... & fterneb. in viam; S. Gat. inftraverunt. Gr. espwoar eis Tur odor da Se sobádas..... y espárrvox eis Túr ódór al, initio & inf. ἐςρώννυον· al. ἐν τῇ ὁδῷ.

. 9. Mf. Cantabr. Et qui præibant, & qui fequebantur, clamabant, dicentes: Benedictus, &c. de . feq. abfque vocabulo med. Hofanna. Corb. Et qui præibant, & qui fequebantur, clamabant: Benedictus, &c. S. Germ. 1. Et qui pracedebant, & qui fequeb. &c. ut in Vulg. Græcum ab ead. Vulgata non differt: Mf, tamen quidam delet penult. xéyores; plures verò ad 'Dearrà, fubdunt ir viso. Hieron. ep. ad Damaf. to. 4. 146. c. Marcus, inquit, ita : clamabant, dicentes: Ofanna.

. 10. Ita legunt Mfs. S. Germ. Corb, & S. Gat. Sic etiam Cantabrig. pofitâ conjunct. &, ante Benedictum ; fcribit etiam Ofanna. Gr. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόμα7 Κυρίῳ. Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία ἐν ὀνόματι Κυρίε TỸ πalpos, &c. Mfs. quidam, evλoynμern; deeft in aliis yoróμaTi Kuply. Hieron. ep. ad Damaf. to. 4. 146. c. ita ex Marco Benedictus qui venit in nomine Domini: Benedicum quod venit in nomine Domini regnum patris noftri, &c. quæ fupra.

*. 11. Mr. Corb. Et cum introiffet Jerofolyma in templo, circumfpexit omnia: cùm jam ad vefpera effet hora, exiit in Bethaniam cum duodecim; Cantabr. Et cùm introiffet in Jerofolyma, in templum circumfpexiffet omnia, cum vefpera & jam effet bora, exiit in Bethaniam cum duodecim difcipulis. S. Germ. 2. Et cùm introiffet Jerofolymam in templum, & circumfpeclis omnibus, & cùm jam vefpera effet hora, exivit in Bethaniam cum duodecim difcipulis fuis. Gr. Kal slonaber εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰκοῦς καὶ εἰς τὸ ἱερόν· καὶ περιβλεψάμενος πάνTa, &c. ut in Vulg. Mfs. quidam delent 'Inos; ficut conjunct. feq.; alii verò ultimò subdunt μæfurãv; alii, μαθητῶν αυτό.

#. 12. Mr. Corb. Et alia die cùm exißet à Bethania, afuriit. S. Germ, 2, cùm exiret à Beth. cum duodecim, efuiit. Item S. Mart. Turon. cùm exiret. Cantabr. cùm exiffent à Beth. efuriit. Gr. Kal T aveur textórter dular, &c. ut in Vulg. al. deeft dular.

. 13. Mf. Corb. Et cùm vidiffent à longè ficum hab. folia, venit videre fi quid effet in eam : & nihil invenit nifi folia: non enim erat tempus ficuum. Cantabr. Et cùm vidiffet à longè ficum hab, folia, venit videre fi quid effet in ea:

18. Quo audito, fummi facerdotes & Scribæ quærebant quomodo illum perderent: timebant autem, quoniam univerfa turba admirabantur fuper doctrinam ejus.

19. Et cùm vefpera facta effet, egrediebantur NOTE AD VERSIONEM

11

61

& fternebant in via.

9. Et qui præibant, & qui fequebantur, clamabant, dicentes: Hofanna:

10. Benedictus qui venit in nomine Dominis Pfalm. Benedictum quod venit regnum patris noftri Da-117.26. Matth. 21.9.

vid Hofanna in excelfis.

11. Et introivit Jerofolymam in templum: Luc. 19. & circumfpectis omnibus, cùm jam vefpera effet 38. hora, exiit in Bethaniam cum duodecim. Matth.

21.10.

[ocr errors]

VULGATA NOVA

12. Et alia die cùm exirent à Bethania, efu

riit.

13. Cùmque vidiffet à longè ficum haben Matthe tem folia, venit fi quid fortè inveniret in ea: 21. 19 & cùm veniffet ad eam, nihil invenit præter folia: non enim erat tempus ficorum.

14. Et refpondens dixit ei: Jam non ampliùs in æternum ex te fructum quifquam manducet. Et audiebant difcipuli ejus.

15. Et veniunt Jerofolymam. Et cùm introiffet in templum, cœpit ejicere vendentes & ementes in templo : & menfas numulariorum, & cathedras vendentium columbas evertit :

16. & non finebat ut quifquam' transferret vas per templum:

17. & docebat, dicens eis: Nonne fcriptum eft : Quia domus mea, domus orationis vocabitur Ifai. 56. omnibus gentibus? Vos autem feciftis eam fpe- 7

luncam latronum.

Jer.7. II.

18. Quo audito, principes facerdotum & Scribæ quærebant quomodo eum perderent: timebant enim eum, quoniam univerfa turba admirabatur fuper doctrina ejus.

19. Et cùm vefpera facta effet, egrediebatug

ANTIQUAM.

& nihil invenit præter folia: non enim erat tempus ficûm. S. Germ. ambo, Cùmque vidisset à longè, &c. fubinde Sangerm. 1. venit fi quid fortè inveniret in ea : & cùm venisset, nihil invenit præter, &c. ut in Vulg. S. Germ. 2. venit vir dere fi quid effet in ea: & cùm... nihil invenit in ea præter folia: non erat tempus, &c. Itidem S. Gat. venit videre fi &c. Gr. Kai id ŵr ouxur μaxpóber exvoar qúnna, ünder si apo συχῶν μακρόθεν ἔχεσαν φύλλα, ἦλθεν svpúod Ti & du, &c. ut in Vulg. Mfs. plures, our aπ• maxpófer fubinde quidam, a Der eis duti ei äex, &c. S. Paulin, epift. 43. p. 261. a. non enim erat tempus ut fruЯum baberet.

V. 14. Mr. Corb. Et ait ei: Jam non ampliùs, &c. quæ in Vulg. Cantabr. Refpondens dixit ei : Jam non ampliùs in at. ex te quifquam fruitum manducet, &c. S. Germ. 1. quifquam ex te frudum manducet, S. Germ. 2. & S. Mart. Turon. quifquam frudum ex te manducet. Græc. Kai anexelθεὶς ὁ Ἰμοῖς, εἶπεν αυτῇ· Μηκέλι ἐκ σῷ εἰς τὸν αἰῶνα ἐδεὶς καρπὸν φάγοι, &c. Mfs, quidam ipfo initio delent Kαὶ; uti plures inf. 'Incus.

[ocr errors]

. 15. Mf, Corb. Et venerunt iterum Jerofolyma, &c. quæ in Vulgata. S. Mart. Turon. Et veniunt iterum Jerofolymam, &c. Cantabrig. Et intraverunt in Jerofolyma. Ec cùm effet in templum, cæpit ejicere inde vendentes, &c. ut in Vulg. Gr. Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροζόλυμα. Καὶ εἰσελθὼν ὁ Ιγε σᾶς εἰς τὸ ἱερὸν, ἤρξατο ἐκβάλλειν, &c. ut in Vulg.

. 16. Mfs. Corb. Cantabrig. S. Germ. &c. concinunt cum Vulgata, & Græco.

. 17. Mf. Corb. & docebat, illis dicens: Scriptum eft enim: Domus mea, &c. quæ fup. Cantabr. & docebat, dicens illis: Scriptum eft: Domus mea, &c. S. Germ. 1. & docebat eos, dicens: Nonne fcriptum eft: Quia domus mea &c. Græcè ut in Vulgata; Mfs. tamen quidam delent Ou ante fcriptum eft; alii "Or, ante domus. Auguft. in Pf. 130. to. 4. 1462. c. Domus mea, dom, orationis vocab. &c. ut in

textu,

. 18. Mf. Corb. nil differt à textu Colb, nifi quòd habet cum Vulg. admirabatur. S. Germ. 2. mirabatur. Cantabrig. Et audierunt fummi facerdotes, & Scriba quærebant quomodo illum perderent: timebant enim eum, quoniam omnis turba admirabatur, &c. Gr. Καὶ ἤκεσαν οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ apXIEPETS, ESÚTer, &c. ut in Vulg. Mfs. tamen quidam tollunt duror, poft timebant enim ; & alii inf. pluraliter, qnosoro, pro admirabatur.

*. 19. Mf. Cantabr. Et cùm vefpere effet fa&um, egred

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

21. Et recordatus Petrus, ait illi: Rabbi, ecce arbor fici, cui maledixifti, aruit.

22. Et refpondens Jefus ait illis: Habete fiduciam :

23. amen dico vobis, quoniam fi habueritis fidem ficut granum finapis, dicetis huic monti: Tolle te, & mitte te in mare : & non hæfitaveritis corde, fed credideritis futurum, fiet quodcunque dixeritis.

[ocr errors]

24. Propterea dico vobis, omnia quæcunque
oratis &
oratis & petitis, credite quoniam accipietis, &
erit vobis.

25. Et cùm ftatis ad orationem, remittite fi quid habetis adversùs aliquem: ut & Pater vefter qui in coelis eft, remittat vobis delicta veftra.

26. Quòd fi vos non remiferitis: nec Pater vefter, qui in coclis eft, remittet vobis peccata vestra.

27. Et venit iterum Jerofolymam. Et cùm deambulabat in templo, venerunt ad illum principes facerdotum, & Scribæ, & feniores:

28. & dixerunt ei: In qua poteftate hæc facis? & quis tibi dedit hanc poteftatem ut ifta facias?

[ocr errors]

diebantur de civitate. S. Germ. Corb. & S. Gat, ut in Vul-
gata; cui etiam Gr. refpondet,

V. 20. Mf. Corb. Et cùm manè tranfirent, viderunt ar-
borem fici aridam factam à, &c. Cantabr. Et cùm tranfirent
manè, viderunt ficum, &c. S. Germ. 2. arborem ficum, &c.
S. Germ. 1. Et cùm manè tranfiret, viderunt ficum aridam
à radicibus faclam. S. Mart. Turon, fimiliter, tranfiret. S.
Gat. Et cùm transfretaffent, &c. quæ in Vulgata. Græc. Kai
ρwi #acaπopevóμera, &c. ut in Vulgata: al. opevóμe

VOL.

29. Jefus verò refpondit eis, dicens: Interrogo vos & ego unum fermonem, refpondete mihi : & ego vobis dicam in qua poteftate hæc faciam.

NOTE AD VERSIONEN ANTIQUAM.

dite quia accipietis, & erunt vobis.

.....

#. 25. Mf. Corb. Et cùm ftatis ad orandum, &c. ut in
Vulg. detracto uno vobis, post dimittat. Cantabr. Et cùm
ftabitis ad orandum, dimittite..... ut & Pater vefter qui eft in
„cœlis, dimittat vobis delicta veftra. S. Germ. 2. dimittet vo
bis peccata vefira, Gr. Καὶ ὅταν εύκnτε προσευχόμενος..... ἵνα
ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπλώματα ὑμῶν· al. Καὶ ὅταν σήκετε
TegoEUXÓμero..... aquel vμir, &c. Cypr. 1. de unit. Eccl.
προσευχόμενοι..... ἀφήσει ὑμῖν,
p. 198. c. Et cùm fteteritis ad orationem, remittite fi quid
habetis adversùs aliquem: ut & Pater vefter qui in cœlis eft,
remittat vobis peccata: fimiliter 1. de orat. Dom. P. 211.b.
præter hoc ult. peccata veftra vobis: itidem 1. 3. Teftim. p.
314. a.

V. 21. Mfs. Corb. & Cantabr. concordant cum textu Colb. S. Germ, verò ambo cum Vulg. nifi quòd habent dicit ei. Ita quoque in Gr. eft. In Mf. S. Mart. Turon. Et recordatus eft Petrus, dicit ei, &c.

. 22. M. Cantabr. Et refpondens Jefus ait illis : Si ha bueritis fidem Dei. Corb. Habete in vobis fidem Dei. S. Germ. ambo, & S. Gat, ut in Vulg. & Græco: Mfs. tamen quidam ferunt, E EXETE wisi et. Ambrof. 1. 7. in Luc. col. 1453. d. Habete fidem in vobis ipfis.

al

. 23. Mf. Corb. amen dico vobis, quoniam quicunque
dixerit huic monti: Tollere, & mittere in mare: 5 non hafi
taverit in corde fuo, fed crediderit futurum, fiet quodcun-
que
dixerit. Cantabrig. amen dico vobis: quicunque dixerit
monti buic: Tollere..... fed crediderit futurum, quodcunque
dixerit, erit illi. S. Germ. 2. pariter, amen dico vobis: qui-
cunque, minimè interpofito quia, quod rurfum delet poft
crediderit. S. Germ. 1. ultimò, quodcunque dixerit, fiat, fiet.
Gr. ảμùv rập xéɣw vμir, öti ös äv &AY TO OP! TÝTW. "Ap-
OUTI, Banduti eis Tur..... Mù diane. In a Th raptía
αὐτῷ, ἀλλὰ πιςεύζῃ, ὅτι α λέγα, γίνεται, ἐσαι αὐτῷ δ' ἐὰν
εἴπη· al. δ λέγα, γενηθήτω, γενήσεται αυτῷ, abfque feq. "
Ear sin. Ambrof. in Pf. 36. col. 811. d. & l. 3. de fide,
col. 517. d. fi habueritis fidem ficut granum finapis, dicetis
buic monti: Tollere, & jactare in mare. Itidem August. in
Pf. 45. to. 4. 402. a. c. excepto verbo mittere, pro jacta-
re. MI. S. Mart. Turon. Tolle, & mitte te, &c. Hieron.
præf. in Ezech. 42. 10. 3. 1003. f. fi habueritis fidem ficut
granum finapis, & dixeritis monti huic: Tranfmigra, 5
tranfplantare in mari: fiet. Vide Matth. 17. 19. & 21. 21.
necnon Luc. 17. 6.

*. 24. Mf. Corb. concinit cum textu Colb. ficut etiam Cantabr. præterquam quòd hab. qui accipietis, & venient zobis. S. Germ. I. quæcunque orantes petieritis, credite... veniet vobis. S. Germ. 2. qua cùm orantes petetis, credite..... veniet vobis. S. Mart. Turon. & venient, &c. Gr. wárta ὅσα αν προσευχόμθμοι αἰτεῖθε, πιςεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ sai vμir al. airs; fubinde al. Ti tee. Cypr. 1. 3. Teftim, p. 318. a. omnia quæcunque oratis 5 petitis, cre

. 26. Mf. Corb. Quòd fi vos non remittitis : nec..... re-
mittet, &c. ut fupra. Cantabr. Si autem vos non dimiferi-
tis: neque..... qui eft in cælis, remittet vobis delicta veftra.
Ita quoque in Græco eft, detracto uno vobis, post dimit-
tet; quod tamen Mfs. nonnulli interponunt. Abest versus,
integer in S. Germ. 2. Lat. ut & in aliquibus Græcis de
quo vide Joh. Morin. l. 1. Exercit. 2. c. 1. p. 39. Cypr.
1. de orat. Dom. p. 211. b. ita: Si autem vos non remife-
ritis: neque Pater vefter, qui in cælis eft, remittet vobis pec-
cata veftra: & 1. 3. Teftim. p. 314. a. Si autem vos non di→
miferitis: neque... dimittet vobis, &c.

. 27. M. Corb. Et venit rurfus Jerofolyma. Et cùm de-
ambularet templo, venerunt ad eum principes facerdotum,
&c. Cantabr. Et venit iterum Jerofolyma. Et in templo de-
ambulante eo, accedunt ad eum fummi facerdotes, & Scriba,
& feniores populi. S. Germ. 1. Et venerunt iterum Jerofoly-
mam, &c. ut in Vulgata. S. Germ. 2. Et cùm ambularet
in templum, accefferunt ad eum, &c. Gr. Kal portαI TÁ-
λιν εἰς Ἱεροσόλυμα. Καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατέντος αυτό, ἔρω
χονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς, &c. ut in Vulg. Mís. quis
dam initio ferunt, Kai xerat, ultimòque, of pecCu78-
y
e91 TỸ xaỸ.

#. 28. Mf. Cantabr. fimpliciter habet: & dicunt ei: In qua poteftate hæc facis ? omiffis feqq. Corb. id folum omittit, ut ifta facias? S. Germ. 1. legit ut hæc facias? Græc. Vulgatæ favet. Armen. extremo tollit hoc, ira rauta TONS Hic & infra in fubfequentibus . vide Not. ad Matth. 21. 23. & feqq. & ad Lucæ 20. 2. & feqq.

2

. 29. Mf. Corb. Jefus autem refpondens, ait illis : Interrogo vos & ego unum verbum, ..... & ego dicam vobis in qua poteftate hæc facio. Cantabr. Jefus autem refpondens, dixit illis: Interrogabo vos ego unum verbum, refpond.....

ego dico vobis in qua pot. hæc facio. S. Germ. 1. Jefus autem ait illis: Interrogabo vos..... verbum, refpondite mihi &c. S. Germ. 2. Interrogabo ego vos, &c, ut in Vulg.

Ex Mf. Colbert.

[blocks in formation]

Græcum Vulgatæ congruit: à Mfs. tamen quibufdam abest initio verbum axoxpbeis, refpondens.

. 30. Mf. Corb. Baptifmum Johannis, de cœlo eft, &c. Mf. S. Mart. Turon. fimiliter Baptifmum. Cantabr. Baptifma Joh. de cælo erat, &c. Sic etiam in Græco est.

. 31. Mf. Corb. Illi verò cogitabant ad invicem, dicenres: Quid refpondemus? Si dixerimus, De cælo, dicet nobis: Quare non credidiftis ei? Cantabrig. Et cogitabant inter femetipfos, dicentes: Quid dicemus? Si dixerimus, De cælo, dicet nobis: Quare non credidiftis illi? Item in Mf. S. Mart. Turon. dicet nobis: Quare, &c. S. Germ. 1. At illi cogitabant inter fe, dicentes, &c. ut in Vulg. Gr. Kai noylor TO πPÒS ÉαUTUS, XÉvorles' 'Ear elπwμer, El years, speï Arα

, &c. Mfs. plures, Ti Twuer; 'Ear eiwμer, &c. fubinde quidam, épsĩ vμir Aiαtí ör multi delent v.

. 32. Mf. Corb. Si autem dixerimus, Ex hominibus, timemus populum: omnes enim fciebant Johannem verè prophetam effe. Cantabr. Si dixerimus, Ex hominibus, timemus

VERSIO ANTIQUA.

Ex Mf. Colbert. I. ET Corpo quidam plantavit vineam, & cir-
in loqui, dicens:
Homo
cumdedit fepem, & fodit lacum & ædificavit
turrem, & locavit eam colonis, & peregrè pro-
fectus eft.

2. Et mifit in tempore fervum ad colonos, ut
darent illi ex vinea fructum.

plebem: omnes enim fciebant Johannem quia verè propheta erat, S. Germ. 2. & S. Mart. Turon. Si dicemus, Ex hominibus

CAPUT X I I.

3. Quem illi apprehendentes ceciderunt, & dimiferunt vacuum.

&c. ut in Vulg. Gr. ̓Αλ ̓ ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, ἐφο Certo Torαór• äπartes yàp Eixor TOY 'Iwarrur OT! ORTOG Topurus Mfs. plerique delent I. 'Axxά; fubinde quidam ferunt φοβέμεθα ; pauloque poft unus, εἴχασαν ; alii ᾔδεισαν τὸν Ἰωάννην· plures delent ὄντως, poft ὅτι.

.33. Mf. Corb. Et refponderunt ad Jefum, dicentes: Nefcimus. Et refpondit Jefus, ait illis: Neque ego dico vobis in qua pot. hæc facio. Cantabr. Et refpondentes dixerunt ad Jefum: Nefcimus. Refpondens Jefus ait illis: Nec ego dica vobis in qua pot. hæc facio. S. Mart. Turon. Et refpondentes ad Jefum dixerunt: Nefcimus, &c. S. Germ. 1. Refpondens autem Jefus ait illis, &c. S. Germ. 2. Refpondens Jefus ait illis: Neque ego..... hac facio. S. Gat. fimiliter, facio; Gr. To; cæt. ut in Vulg. Mf. unus, 'Amoxe.Jeis de' i 'Imous, &c.

4. Iterum mifit ad illos alterum fervum : multaverunt, & contumeliis afflixerunt.

30. Baptifmus Joannis, de cœlo erat, an ex hominibus ? Refpondete mihi.

31. At illi cogitabant fecum, dicentes: Si dixerimus, De cœlo, dicet : Quare ergo non cre

didiftis ei?

32. Si dixerimus, Ex hominibus, timemus populum omnes enim habebant Joannem quia verè propheta effet.

33. Et refpondentes dicunt Jefu: Nefcimus. Et refpondens Jefus ait illis Neque ego dico vobis in qua poteftate hæc faciam. ANTIQUAM.

5. Et alium mifit, & ipfum ceciderunt : & alios plures ex eis: quofdam ceciderunt, quofdam verò occiderunt.

. 1. Mf. Corb. Et cæpit Jefus in parabolis loqui: Vineam paftinavit homo,& circumd. fepem, fodit torcular, & adific..... loc. eam colonis, &c. Cantabrig. Et cæpit illis in parab. loqui: Vineam plantavit homo..... & fodit lacum, fabricavit turrem, & tradidit eam colonis, &c. Similiter S. Germ. 2. Vineam plantavit, Gr. Καὶ ἤρξατο ἀυτοῖς ἐν παραβολαῖς λέγειν· ̓Αμπελῶνα ἐφύθευσεν ἄνθρωπος, καὶ περιέθηκε φραγμὸν, καὶ ὠρυξεν ὑπολήνιον, καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αυτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε· Mís. quidam, loco λέε γειν, ferunt λαλεῖν ; alius addit τίς, ad vocem άνθρωπος.

. 2. Ms. Corb. ad verbum concinit cum textu Colbertino. Cantabrig. verba fic invertit: Et mifit ad colonos in tempore fervum, ut de fructibus ex vinea darent ei. S. Germ. ambo, & S. Gat, ut in Vulg. & Græco.

#. 3. Mfs. Cantabr. & Corb. Et adprehenfum eum ceciderunt, & dimiferunt vacuum ad eum; Corb. miferunt. S. Germ. 1. remiferunt. Gr. Of de nabórtes autor delay, y César xevór Mfs. quidam initio, Kai nabórres; fubinἀπέςειλαν κενόν· λαβόντες de alii, par.

#.4. Mfs. Cantabr. Corb. S. Germ. &c. Vulgatæ fuffragantur. Gr. Καὶ πάλιν ἀπέςειλε πρὸς αὐτὲς ἄλλον δῆλον κᾀκεῖνον λιθοβολήσαντες ἐκεφαλαίωζαν, καὶ ἀπέσειλαν κτιμωμέvar Mfs, verò quidam cum Vulgata, xxsirer Exepangiwear

VULGATA NOVA.

[blocks in formation]

6. Noviffimè autem filium fuum mifit, quem
habebat unicum dilectiffimum, dicens: Revere-
buntur filium meum.

7. Coloni autem illi, cùm vidiffent eum, dixe-
NOTE AD VERSIONE M

3. Qui apprehenfum eum ceciderunt, & dimiferunt vacuum.

4. Et iterum mifit ad illos alium fervum : & illum in capite vulneraverunt, & contumeliis affecerunt.

5. Et rurfum alium mifit, & illum occiderunt : & plures alios : quofdam cædentes, alios

verò occidentes.

6. Adhuc ergo unum habens filium chariffi mum : & illum mifit ad eos noviffimum, dicens: Quia reverebuntur filium meum.

7. Coloni autem dixerunt ad invicem Hic ANTIQUA M.

y ríμиsav.

. 5. Mf. Corb. Et alium fervum mifit, & illum occiderunt: plures alios: & quofdam ceciderunt, quofdam verò occiderunt. Cantabr. Et alium mifit fervum, & illum occiderant: plures alios: quofdam ceciderunt, alios autem occiderunt. Gr. Καὶ πάλιν ἄλλον ἀπέςειλε, κακεῖνον ἀπέκλειναν πολλὲς ἄλλες· τὰς μὲν δέροντες, τὰς δὲ ἀποκλείνοντες· à quibufdam abeft πάλιν initio.

καὶ

*. 6. Mf. Cantabr. Adhuc etiam unum habens filium chariffimum: & illum mifit novissimum, dicens: Quia filium meum verebuntur. Similiter habent S. Germ. ambo, verebuntur. Corb. Adhuc autem unum habens filium chariss. & illum mifit novifimum, dicens: Quia forfitan reverebuntur fil. &c. Gr. Ετι ὧν ἕνα υἱὸν ἔχων ἀγαπητὸν αὐτῷ· ἀπέςειλε καὶ αὐτὸν πрòs duтèse'Xator, Réywr•"OTI ¿lexan Corraι Tor, &c. Mfs. quidam, "Tsegreti era vior exer, &c. al. eixer; fubinde in aliis deeft autor, poft arÉSEINE; ficut"OT, in pluribus, ante alexCorra; in aliis, "Iows ensorral. #.7. Mfs. Corb. Cantabr. S. Germ. &c. nil omnino difcrepant à Vulgata. Gr. 'Excivos de of yewpyci simov πpòs sauγεωργοὶ εἶπον πρὸς τές Ὅτι ὗτός ἐσιν ὁ κληρονόμος, &c. ut in Latino. Mis. plures : ̓Εκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ θεασάμενοι αυτὸν ἐρχόμενον πρὸς ἀν Ts, slæor, &c. Auguft, in Pf. 30. to. 4. 151. g. & 1, 174

[ocr errors]
[ocr errors]

Matth. 21.42. Aa.4.

Pfalm. 10. Nec fcripturam hanc legiftis : Lapidem 117. 22. quem reprobaverunt ædificantes, hic factus eft Ifai. 28. in caput anguli :

16.

11. A Domino factum eft iftud, & eft mirabile in oculis noftris ?

VERSIO ANTIQUA.

runt ad alterutrum : Hic eft hæres : venite, occi- Ex Ms. Colbert. damus eum : & noftra erit hæreditas.

VULGATA NOVA.

eft hæres venite, occidamus eum : & noftra

erit hæreditas.

Rom. $3.7.

8. Et apprehendentes eum, occiderunt : & ejecerunt extra vineam.

9. Quid ergo faciet Dominus vineæ ? Veniet, & perdet colonos : & dabit vineam aliis.

II.

:

12. Et quærebant eum tenere: & timuerunt turbam cognoverunt enim quoniam ad eos paRom. 9. rabolam hanc dixerit. Et relicto eo abierunt. 33. 13. Et mittunt ad eum quofdam ex Pharifæis, & Herodianis, ut eum caperent in verbo.

1. Pet. 2.7.

Matth. 22.15.

14. Qui venientes dicunt ei: Magifter, scimus quia verax es, & non curas quemquam : Luc. 20. nec enim vides in faciem hominum, fed in veritate viam Dei doces : licet dari tributum Cæfari, an non dabimus ?

20.

Denter. 25.5.

15. Qui fciens verfutiam illorum, ait illis: Quid me tentatis ? afferte mihi denarium ut vi

deam.

17. Refpondens autem Jefus dixit illis : Reddite igitur quæ funt Cæfaris, Cæfari : & quæ funt Dei, Deo. Et mirabantur fuper eo.

Matth. 18. Et venerunt ad eum Sadducæi, qui di22.23. cunt refurrectionem non effe : & interrogabant Luc. 20. eum dicentes:

27.

16. At illi attulerunt ei. Et ait illis: Cujus est imago hæc, & infcriptio? Dicunt ei: Cæfaris.

19. Magifter, Moyfes nobis fcripfit, ut fi cujus frater mortuus fuerit, & dimiferit uxorem, & filios non reliquerit, accipiat frater ejus uxorem ipfius, & refuscitet semen fratri fuo.

8. Et apprehenfum occiderunt : & ejecerunt illum extra vineam.

9. Quid ergo faciet Dominus vinea? Veniet, & perdet colonos illos : & dabit vineam aliis colonis.

[ocr errors]

10. Nec fcripturam iftam legiftis: Lapidem quem reprobaverunt ædificantes, hic factus eft in caput anguli :

11. A Domino factus eft hic, & eft mirabilis in oculis noftris?

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

de civit. Dei, c. 20. to. 7. col. 484. a. Hic eft hæres, venite, occidamus eum, &c. ut in Vulg. Similiter habet Auctor 1. de promiff. p. I. c. 26. col. 109. c.

. 8. M. Corb. Et apprehenfum eum occiderunt: & projecerunt illum extra vineam. Similiter habet Cantabr. præter unum ejecerunt. Græce ut in Vulg. Mis. tamen plures addunt duror, eum, ad ejecerunt. Epiphanius in Cantic. Cantic. 6. 10. habet: Illi autem ejicientes eum extra vineam,

occiderunt.

. 9. Mf. Corb. convenit cum textu Colb. deleta voce illos. Cantabrig. verò, & S. Germ. 1. cum Vulg. & Græco. Sic etiam legit S. Germ. 2. detracto adv. ergo. Græci nonnulli addunt TÝT85, ad colonos; alii, e'xeiros.

V. 10. Mfs. Corb. Cantabr. S. Germ. &c. Vulgatæ confonant ad verbum: nec aliter Græcè.

#. 11. Mf. Cantabr. A Domino factus eft ifte, eft ad& mirabilis in oculis noftris. Itidem Corb. præter unum bic, pro ifte. S. Germ. 1. A Domino factum eft, hic eft mirabilis in oculis noftris. S. Germ. 2. factum eft iftud, boc eft mirabide in , &c. Gr. Παρὰ Κυρίῳ ἐγένετο αυτή, καὶ ἔσι θαυμασὴ ἐ

&c. al. sn.

કે

. 12. Mf. Corb. Et quarebant... cognoverunt enim quoniam ad eos dixit parabolam. Et relicto illo abierunt. Cantabrig. quoniam ad eos parabolam dixit, &c. S. Germ. 2. diserat. Gr, ὅτι πρὸς αὐτὲς τὴν παραβολὴν εἶπε. Καὶ ἀφέντες αυτὸν, &c. Mís. quidam addunt ταύτην, ad παραβολήν.

V. 13. M. Cantabr. Et mittunt quofdam Pharifæorum, Herodianis, ut eum caperent verbo. Corb. Et immittunt ad eum quofdam ex Pharifæis, & Herodianis, &c. ut in Vulg. S. Germ. 2. quofdam ex Pharif. cum Herodianis, &c. S. Gat. quofdam cum Herodianis ex Pharifæis, Græc. Kai &OSÉANYOL πρὸς αυτόν τινας τῶν Φαρισαίων, καὶ τῶν Ἡρωδιανῶν, ἵνα ἀντὸν ἀγρεύζωσι λόγω• al. ἐκ τῶν Φαρισαίων• fubinde al. ἵνα αυτὸν παγιδεύσωσι al. ἐν λόγῳ.

#. 14. M. Corb. Et venientes Pharifæi, interrogabant eum fubdole: Magifter, fcimus...... nec enim afpicis perfonas hominum, fed in..... dic ergo nobis, fi licet tributum dare Cæfari, aut non. Cantabr. Et interrogabant Pharifæi eum: Magifter, fcimus... non enim afpicis in faciem hominum, fed in veritatem viam Domini doces : dic ergo nobis, fi licet no

bis dare trib. Cafari, aut non. S. Germ. 1. nec enim afpicis in faciem hominum, fed..... doces : licet dare tributum Caf. an non? S. Germ. 2. fic ergo nobis licet tribut. &c. ut in Vulg. S. Gat. dic ergo nobis: licet, &c. Gr. Oi de extorteS XEγεσιν αυτῷ· Διδάσκαλε..... καὶ ὦ μέλη σοι περὶ ἐδενός· ὃ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ ̓ ο τῷ Θεῷ διδάσκεις est voor Kai Caps Sivas, й''; Swμer, й μn daμer; Mfs. ἔξεσι κῆνσον Καίζαρι δῖναι, δῶμεν, μὴ δῶμεν quidam, Oi de extortes Porto (al. йpearTo) Epwτar dulòr ở đó ra, XẺ 0745, &c. extremò unus, ủ ở Japer ; Goth. Arab. Ethiop. & Perf. omififfe videntur ult. ♪aper, û μù dŵper; ut fuperfluum.

21

>

. 15. Mf. Corb. Videns verò Jefus verfutias eorum, ait illis, &c. ut in textu. Cantabr. Jefus autem videns illorum verfutiam, ait illis, &c. Gr. O dè sina's AUTOV TŴY ÚTÓspisiv, &c. ut in Lat. fupra: Mfs. quidam, O de 'Ins idar THY Uπóxpioir, al. Tornpíar fubinde quidam addunt τὴν ὑπόκρισιν, πονηρίαν• voxpílal, ad verbum tentatis.

#. 16. Mf. Corb. At illi attulerunt. Et ait illis: Cujus eft imago bac, & fuperfcriptio? Illi verò dixerunt: Cæfaris. Sic etiam habet Cantabr. præter hoc, Dicunt illi, pro Illi verò dixerunt. S. Germ. 1. At illi attulerunt. Ait illis: Cujus eft imago hæc, &c. Gr. Of de relxav. Kai néys dutcïs• Tíros n eixar auтn, à ǹ ¿wirexpú ; O¡ dè siπov dutâ, &c. αυτη, καὶ ἐπιγραφή εἶπον al. λέγεσιν ἀυτῶ.

C

. 17. Mf. Cantabr. Refpondens autem Jefus ait: Reddite qua funt Cafaris, Cafari: 5 quæ funt Dei, Deo. Et mirabantur fuper eum. Corb. Reddite ergo..... Et admirabantur fuper eum. Gr. Kai dπoxpilsis o 'Inous sitter dulois 'A TÓCTE Ta Kaisapos, Kalsapi, &c. ut in Vulg. Mf. quidam, 'O ♪s Ἰησῦς εἶπεν, al. λέγω ἀυλοῖς· quidam, Απόδοτε ένα

. 18. Mf. Cantabr. Et veniunt ad eum Sadducæi, &c. quæ in Vulgata. Corb. S. Germ. & S. Gat. nil cmnino ab ipfa differunt. Grac. Καὶ ἔρχονται Σαδδεκαῖοι πρὸς αὐτὸν..... καὶ ἐπηρώτησαν αυτὸν, &c. al. ἐπηρώτων.

*. 19. Mf. Corb. Magifter, Moyfes nobis fcripfit, ut fi cujus frater defunclus fueru, & habuerit uxorem, & filium non reliquerit, ut accipiat, &c. ut in Vulgata. Cantabr. ut fi cujus frater decefferit, & habuerit uxorem, & filios non reliquerit ut accipiat frater ejus uxorem ejus, 5 refufciter, &c. S. Germ. 1. ut frater ejus accipiat uxorem ipfius.

"

[ocr errors]
[blocks in formation]

25. Cùm enim à mortuis refurrexerint, neque nubent, neque nubentur, fed funt ficut angeli in cœlis.

26. De mortuis autem quòd refurgant, non legiftis in libro Moyfi, in rubo quomodo dicit illi Dominus, inquiens: Ego fum Deus Abraham, & Deus Ifaac, & Deus Jacob?

27. Non eft Deus mortuorum, fed vivorum. Vos verò multùm erratis.

28. Et accedens unus de Scribis, qui audierant illos conquirentes, videns quòd bene illis refpondit, interrogavit illum, dicens: Magifter, quod eft præceptum primum?

29. Refpondit illi Jefus, dicens: Primum mandatum eft: Audi Ifraël, Dominus Deus tuus, Dominus unus eft:

sem.

. 23. Mf. Corb. In refurrectione ergo cùm refurrexerint, cui eorum manebit uxor ? feptem enim habuerunt eam uxoCantabr. In refurre&ione ergo, cujus illorum erit uxor ? feptem enim habuerunt eam uxorem. Ita quoque in Græco eft, hoc interpofito, Tar arasão, poft ergo. S. Germ. 2. pariter, cùm furrexerint: deeft autem örar arasa, in Mfs. quibufdam.

*. 24. Mr. Corb. Ad quos refpondit Jefus, dixit : Non ideo erratis, non intelligentes Scripturas, neque, &c. ut fupra. Cantabr. Refpondens autem Jefus, ait illis: Non ideo erratis, non intelligentes Scripturas, neque virtutem Dei fcitis? S. Germ. I. pariter, Non ideo erratis. Græc. Où dià 1870 warade; cæt, ut in Vulg.

NA

Cap. XII.

VULGATA NOVA.

20. Septem ergo fratres erant : & primus accepit uxorem, & mortuus eft non relicto femine.

. 25. Mf. S. Germ. 2. Cùm autem refurrexerint à mortuis, neque nubent..... fed erunt ficut angeli in cœlo. Corb. neque nubunt, neque nubuntur, fed erunt, &c. Cantabrig. non nubunt, neque nubuntur, fed erunt, &c. Græc. "OTα γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναςῶσιν, ούτε γαμῦσιν, ἔτε γαμίσκονται, ἀλλ ̓ EiGiv as..... ¿y Tots &egrois Mfs. quidam, & gear.

#. 26. Mr. Corb. De mortuis autem quòd refurgent, non

[ocr errors]

21. Et fecundus accepit eam, & mortuus eft: & nec ifte reliquit femen. Et tertius fimiliter.

22. Et acceperunt eam fimiliter feptem : & non reliquerunt femen. Noviffima omnium defun&ta eft & mulier.

23. In refurrectione ergo cùm refurrexerint, cujus de his erit uxor? feptem enim habuerunt eam

NOTE AD VERSIONEN
dic. Grece, Διδάσκαλε, Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ὅτι ἐάν τι
νος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ, καὶ καταλίπῃ γυναῖκα, καὶ τέκνα μὴ ἀφή
ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτῷ τὴν γυναῖκα αυτό, &c. al. ἀποθά
νῃ, καὶ γυναῖκα ἔχῃ· dein al. καὶ τέκνον μὴ, &c. Auguft. in
Pfalmos fi mortuus fuerit frater, accipiat uxorem ejus
frater ejus, & fufcitet femen fratri fuo.

*. 20. Mr. Corb. Šeptem fratres fuerunt ergo: primus
accepit uxorem, & mortuus eft, & non reliquit femen. Can-
tabr. Fuerunt ergo apud nos feptem fratres..... 5 mortuus eft.
& non reliquit femen. S. Gat..... erant apud nos, &c. ut in
Vulg. Gr. Ἑπτὰ ἦν ἀδελφοὶ ἦσαν...., καὶ ἀποθνήσκων ἐκ ἀφῇ-
Elà
pua Mfs. quidam, ar ap' ir extremò alii,
ἀπέθανε, καὶ ἐν ἀφῆκε, &c.

V. 21. Mf. Corb. Et fecundus accepit eam, & mortuus
eft: non reliquit femen ; nec addit feqq. Itidem Cantabr.
nifi quòd ultimò habet, & nec hic reliquit femen. S. Germ.
1. Et fecundus accepit, & mortuus eft, &c. quæ in Vulg. S.
Germ. 2. nec ipfe reliquit femen. Et tertius fimiliter, S. Mart.
Turon. nec ipfe reliquit femen, &c. Gr. ¿ ¿dè quòs àçû
με σπέρμα. Καὶ ὁ τρίτος ὡσαύλως

. 22. Mf. Cantabr. Et fimiliter acceperunt eam feptem : non reliq. femen. Et mulier mortua eft. Corb. Poftea & mulier mortua eft. S. Germ. 2. & mortui funt, non relinquentes femen. Noviffima omnium, &c. ut in Vulg. S. Germ. 1. Noviffima autem omnium, &c. Græcè ut in Vulg. dempto uno fimiliter : in quibufdam tamen codicibus additur αὐσαύτως καὶ οἱ ἐπλά• fubinde, Ἐχάτη δὲ, al. Εχάτη ἦν,

.

&c.

uxorem.

24. Et refpondens Jefus, ait illis : Nonne idco erratis, non fcientes Scripturas, neque virtutem

Dei?

25. Cùm enim à mortuis refurrexerint, neque nubent, neque nubentur, fed funt ficut angeli

in cœlis.

26. De mortuis autem quòd refurgant, non legiftis in libro Moyfi, fuper rubum quomodo dixerit illi Deus, inquiens: Ego fum Deus Abraham, & Deus Ifaac, & Deus Jacob ?

Exod. 3.6. Matth. 22.32.

27. Non eft Deus mortuorum, fed vivorum. Vos ergo multùm erratis.

28. Et acceffit unus de Scribis, qui audierat Manh, illos conquirentes, & videns quoniam bene illis 22. 35. refponderit, interrogavit eum quod effet pri

mum omnium mandatum.

29. Jefus autem refpondit ei : Quia primum omnium mandatum eft: Audi Ifraël, Dominus Deater Deus tuus, Deus unus eft : 6.4

ANTIQUA M.

legiftis in libro Moyfi, in rubo quomodo dixerit illi Deus, di-
cens, &c. Cantabr. in rubum quomodo dix..... dicens: Ego
Deus Abr. &c. S. Germ. 1. fuper rubum..... dicens, &c. Gr.
Περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται..... ἐπὶ τῷ βάτε ως..... λέ
Your 'Eya • Oεòs, &c. Auguft. tr. 43. in Joh. to. 3. col.
587. c. De refurrectione autem mortuorum non legiftis, quo-
modo ait Dominus de rubo ad Moyfen: Ego fum Deus, &c.
itidem l. 16. cont. Fauft. to. 8. col. 298. a. nifi quòd habet
ibid. quid Deus locutus fit, pro quomodo ait Dominus: fed
hæc partim ex Matth. 22. 31. partim ex Marco citasse vi-
detur Auguftinus.

. 27. Mfs. Corb. Cantabr. & S. Germ. Vulgatæ confo-
nant: nec refragatur Græcum, nifi quòd ibi repetitur Oeds
ante vivorum. Vide Notas ad Matth. 22. 32. & Luc. 20. 38.

*. 28. Mf. Corb. Et accedens unus de Scribis, qui audierat illos conquir.& videns quòd bene illis refpondit, interro→ gavit illum, dicens: Magifter, quod eft præceptum primum? Cantabrig. Et acceffit unus..... 5 videns quoniam bene illis refpondit, interrogabat eum, dicens: Magifter, quod eft pran ceptum primum ? S. Gat. Et acceffit unus..... qui aud. illos conquirentes, quoniam bene illis refponderit, interrogavis eum: Magifter, quod eft, &c. ut in Vulg. S. Germ. 2. reSponderat, interrogavit eum, dicens: Magifter, quod eft primum mandatum ? S. Germ. 1. primum omnium mandatum3 Græc. Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν Γραμματέων, ακέσας ἀυλῶν στα ζηλύντων, εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀυτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν αυτόν Ποία ἐςὶ πρώτη παζῶν ἐντολή; Mfs. quidam delent πασῶν. Auguft. 1. de gra. & lib. arb. to. 10. 737. b. Et accefit unus de Scribis, qui audierat illos perquirentes, & videns、 &c. ut in Vulg.

,

31

. 29. Ms. Corb. Refpondens autem Jefus, dixit ad eum:
Omnium primum mandatum hoc eft: Deus nofter, Deus unus
eft. Cantabrig. Refpondens autem Jefus, dixit illi: Omnium
primum: Audi Ifraël, Dominus Deus nofter, Dominus unus
eft. S. Mart. Turon. Dominus Deus nofter, Deus unus eft.
Gr. Ὁ δὲ Ἰηζῆς ἀπεκρίθη αυτῷ· Ὅτι πρώτη πασῶν τῶν ἐν
O
τολῶν· Ακσε Ισραήλ, Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, Κύριος εἷς ἐςι· al.
TpT TÚTO CON EST extremò Mfs. quidam, Osés or,
πρώτη πάντων ἐντολή Θεός σε
Kúpos els es al. deeft Kúpics; al. Oeds eis est. Auguft. 1.
Κύριος Κύριος ἐςι.
de gra. & lib. arb. to. 10. 737. b. Jefus autem refpondit
ei: Primum omnium mandatum eft, &c. quæ in Vulg. Au-
&tor quæft. ex utroque T. q. 111. col. 111. f. Hoc eft pri-
mum mandatum. Cypr. 1. de exhort, mart, p. 264. a. Au-
di Ifraël, Dominus Deus tuus, Deus unus eft. Similiter ha-
bet Jul. Firmic. 1. de errore prof. relig. c. 29. p. 178. h.
Hilarius verò 1. 9. de Trin. col. 999. d. e. 1001. c. Audi
Ifraël, Dominus Deus nofter, Dominus unus eft ; Mss. plures,
Deus tuus.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »