Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

وتنارع

men

ster

[ocr errors]
[ocr errors]

Enedic anima mea Domino : & D Enedic anima mea Domino D minum : & omnia ofla

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 25. Ne revoces me in dimidio Dicam : Deus meus ne rapias me 25. Ne revoces me in di- Ex Ms. Sangeriti,

dierum meorum : in generationem in medio dierum meorum : in m.

gene

midio dierum meorum : gene-
& generationem anni tui.
ratione generationum anni tui. rationem & generationem an-

ni tui.
26. Initio tu Domine terram A principio terram fundasti ; 26. Initio terram tu fundasti
fundafti : & opera manuum tuarum & opus manuum tuarum cæli. Domine : & opera manuum
sunt cæli.

tuarum funt cæli. erris

27. Ipfi peribunt, tu autem per Ipsi peribunt, tu autem ftabis, 27. Ipfi peribunt, tu autem
manes : & omnes ficut vestimentum omnes quasi vestimentum atte- manes in æternum : & omnes
veterascent,
rentur.

sicut vestimentum veterescent.
Et ficut opertoriam mutabis eos , Quasi pallium mutabis eos, olim Tanquam opertorium mu-
& mutabuntur : 28. tu autem idem mutabuntur : tu autem ipse es, da tabis ea, & mutabuntur: 28. tu
ipse es, & anni tui non deficient. anni tui non deficient.

autem idem ipfe es, & anni

tui non deficient.
29. Filii fervorum tuorum habi Filii servorum tuorun habita 29. Filii servorum tuorum
tabunt: & semen eorum in fæculum bunt , & femen eorum ante faciem inhabitabunt tibi : & semen
dirigetur.
tuam perseverabit.

eorum in æternum dirigatur, 100

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Græc. 'Atexpélu avtớ ódó iguos dv76Tùy ónyórnice Ambr. to. 2. 354. f. hab. mutabis eos. Auct. op. imp. in
των..... ανάγΓλών μοι. .

Matth. hom. 48. p. 198. Ipfi peribunt , tu autem perma-
X. 25. Psalt. Rom. & Moz. cum Cassiod. Ne revoces me nes in æternum. Arnob. de Deo trino, p. 231. a. Ipfi pea

in dimidio dier. meor. in fæculum fæculi anni rui. August. ribunt , tu autem in æternum manes. Auct. l. de promill. p. cello

in hunc Pf. cum Prospero : Ne revoces me in dimidium 202. d. omnia ficut veftimentum veterafcent. Et ficut opera
dier. meor. in generatione generationum (Prosp. generatio- gorium mutabis ea , & mutab. Hieron, in Isai. si. 10. 3.367:
nem) anni tui. Ambrof. in Pl. 43. to. 1. 888. b. Ne de b. Et ficut pallium involves eos , & mutabuntur : & infa

ducas me in dimidium dierum meorum. Hieron. epist. ad in c. 65. col. 490. f. Et quasi amidun involves tos. Phipo

Cypr. to. 2. 703. a. Ne auferas me in dimidio dier. lastr. Brix. I. de hærel. p. 710.c. Ipfi peribunt , tu autem
rum. Gr. Mü arayarns hee ev musceu vicepão Migo ev yereą zertür ipse es in æternum. Faustin. presb. cont. Arian. p. 6456
τα έτη (ε.

h. Ipfi peribunt , tu autem permanebis : & omnes , &c. ut
¥. 26. Accinunt Iren. l. 4.c. 3. p. 230. C. & Cassiod, in in Vulg. Cassiod, in hunc Ps. cum Psalt. Rom. Ipfi perib.
hunc Pf.cum Psalt, Rom, Corb. & Moz. Item Ambr.l. 1. de iu autem permanes : Egomnia ficut vestim. veterafcent. Et
interpel. Job, c.7. 10. 1.634. d. & l. 3. de Spir. S. to. 2. ficut opertor. mutab. ea, 5 mutab. Muzarab. veterescunt.

671. b. & epist. 43. col. 972. b. at l. 1. Hexa. to. 1. 13.b. Corb. Ipfi peribunt , tu autem in aternum permanes : 6 s in

legit : Principio terram tu fund. Domine , &c. Auguft. in omnia ficut veftimentum veterescit. Et ficut opert, mutabis
hunc Pf. In principio terram tu fund. Dom. &c. Hieron. in ea, mutab. Auguft. & Piosp. in eund. Pl. cum Vulgata
Ilai. si.&65. to. 3. col. 367.b.490.f. A principio terram tu concinunt. In Gr..... Cu de drapíveis į Tártes..... Kad
fund. Dom. &c. vel tu Dom. terram fund. &c. S. Prosp. in Wosi Terbónaiov exigens autos, de amiązúortai.
eund. If. Principio Domine terram fund. Vigil. Taps. cont. W. 28. Sic Iren. I. 4. p. 230. c. cum Cassiod. in hunc
Varimad. p. 730. d. Tu Domine in principio fundafti terram , Ps. Sic etiam Auctor i. de fide orthod. ap. Ambr. to. 2.
&c. Faustinus presb. I. cont. Arian. p. 645. h. In initio tu 354. f. cui faver Vigil

. Taps. cont. Varimad. p. 730. e.
Domine terram fund. &c. Ap. Hilar. I. 12. de Trin. 1118.c. cum vet. Pfalt. Apud Ambros. 1. 1. Hexa. to. 1. col. 13.
posteriora tantùm : opera man.tuar. sunt cæli.Tertul. I. cont. b. tu verò ipse es, 85 anni tui non defic. Apud August. in
Hermog; p. 420. b. & 423. a. delet funt. In Gr. Kari hunc Pf. tu verò ( inf. antem ). idem ipfe es , &c. sed vox
depxes Thirri Cu Kúere itsusawoase is épya Tűv..... eroin ipfe , abeft à præcipuis Mis. Apud Prosp. tu idem ipfe es,
oi j'envoi.

&c. Apud Faustin. presb. cont. Arian. p. 645. h. tu auV.27. Irenæus l. 4. c. 3. p. 230. C. sic habet : Ipfi tem idem es, &c. Ap. Auct. I. de promill. p. 202. d. tu

peribunt , tu autem perseverabis : & omnes ficut veftim. ve autem ipfe idem es. 'Psalt. Corb. add. 8 anni tni non deDi

terascent. Et ficut cooperimentum murabis cos , & mutab. ficiunt. In Gr. Codés ó autès el, è, &c. ut in Vulg.
Tertul. cont. Hermog. p. 420. b. Et ipfi peribuni , nam & .29. Iren. 1. 4. c. 3. p. 230. c. Filii fervorum tuorum

fi mutabit illos velut opertorium , & mutabuntur. Ambrof. inhabit abunt (al. babitabunt : ) 85 semen eorum in æternum Calen

1. 1. Hexa. to. 1. 13. b. Ipfi peribunt , tu autem permanes : ( al. in faculnm) dirigetur. August. in hunc Pf. Filii.....
& omnia ficut veftim. veteralient. Et tanquam amidum mu inhabitabunt : 85 semen eorum in fæculum dirigerur. Simi-
tabis ex , se mutab. at l. 1. de interpel

. Job , c. 7. col. liter haber Cassiod. cum Psalt. Rom. Corb. & Moz. præGr.

634. d. 5 omnes ficut veftim. veterafo. Et ficut opertoriam ter hoc, in fæculum fæculi : præterea Rom. fcribit habita-
mutabis eos , &c. & l. de bened. Patr. c. 4. P. 520. d. ficut bunt ; Corb. habitab. ibi ; Cassiod. inhabitab. ibi. Gr. xatao.
amictum mutabis eos. Item Auct. l. de fide orthod. ap. xurcoscie je to owépuce wt@ cis tot aiña xa7sv. Jurbúseta..
VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. Ipsi David. CII.

David. CI11.

1. Pfalmus ipsi David. CII. Ex Mf. Sangertho ,

Enedic anima mea Do-
omnia, quæ

intra me sunt, no-
mini sancto ejus.
sancto ejus.

mea ,

nomen sanctum ejus.
2. Benedic anima mea Domino: Benedic anima mea Domino, do 2. Benedic anima Domi.
& noli oblivisci omnes retributiones noli oblivisci omnium retributionum num:& noli oblivisci omnes
ejus.
ejus.

retributiones ejus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Similiter ap. Caffiod. in hunc Pf. In Psalt. Corb. mino. S. Paulinus epist. 23. P. 123. b. habet : Benedixit
fimpliciter , Pfalmus David. A Rom. & Gr. abest Psalmus: anima mea Dominum : & omnia interiora mea, nomen fanc-
in edd. tamen Ald. & Compl. legitur , Yorpios to , &c. tum ejus : & epist. 27. p. 174. a. Benedixerunt omnia ina
August. hunc titulum filer.

teriora noftra Dominum. In Gr. Eúzód vo.... tov Kúerere sj
* Ambrosius lib. de Isaac, c. 3. col. 360. a. similiter πάντα τα ντός με , το όνομα το, &c.
hab. Benedic anima mea Dominum : item . de apol. Dav. ř. 2. Accinunt magno consensu Auguft. S. Prosp. &
col. 698. f. sed addir : omnia interiora mea , Cassiod. in hunc Pf. cum Fulg. ep. 7. c. 3. p. 191, necnon
fan&tum ejus. Ita etiam legunt August. Prosp. & Caffiod. Psalt. Corb. Rom. & Moz. nifi quòd hab. anima mea. In
in hunc Ps, cum Fulg. ep. 7. c. 3. p. 191. necnon Psalt. Gr. pariter , si quxú Mx Ter Kúerore is kiné Tinavbáry nácag
Rom. & Corb. Similiter apud Hieron. in Isai. 16. 26. & tas airéoeis d'urg. Ms. verò Alex. cum edd. Ald. & Compl.
55. to. 3. col. 127. f. 222. a. 402. e. necnon in Dan. 10. hab. avía nodódeis; item S. Paulin. epist. 27. p. 172. C.
col. 1120. a. & in Breviar, Mozarab, excepra voce Dor retributiones,

[ocr errors]
[ocr errors]

nomen

tus tua.

eum.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Mf, Sangerm. 3. Qui propitius fit omni

Qui propitiatur cunctis iniqui 3. Qui propitiatur omnibus ini-
bus iniquitatibus tuis : qui fa- tatibus tuis : qui fanat omnes infir- quitatibus tuis : qui sanat omnes in-
nat omnes languores tuos. mitates tuas.

firmitates tuas.
4. Qui redimet de interitu Qui redimit de corruptione vi 4. Qui redimit de interitu vitam
vitam meam : qui coronat te tam tuam : qui coronat te in mise- tuam : qui coronat te in misericordia
in misericordia & miseratio- ricordia & miferationibus.

& iniferationibus.
ne.

5. Qui satiat in bonis deli Qui repleto bonis ornamentum 5. Qui replet in bonis desiderium
derium tuum : renovabitur li- tuum : innovabitur ficut aquila ju- tuum : renovabitur ut aquilæ juven-
cut aquila juventus tua. ventus tua.

6. Facies misericordias Do Faciens juftitias Dominus, do 6. Faciens misericordias Domi-
mini , & judicium omnibus judicia cunctis qui calumniam Suus. nus , & judicium omnibus injuriam
injuriam patientibus.
tinent.

patientibus.
7. Notas fecit vias suas Notas fecit vias suas Mosi , fi 7. Notas fecit vias suas Moysi,
Moysi, filiis Israël voluntates liis Israël cogitationes fuas. filiis Ifraël voluntates fuas.
fuas.

8. Misericors, & miserator Misericors, & clemens Domi 8. Miserator, & mifericors Do Num.
Dominus : patiens, & multæ nus : patiens , & multe miseratio- minus : longanimis, & multùm mi- 14. 18.
misericordiæ.
nis.

fericors.
9. Non in finem irafcetur: Non in sempiternum judicabit : 9. Non in perpetuum irascetur :
nec in æternum indignabitur. neque in æternum irascetur. neque

in æternum comminabitur.
10. Non fecundùm peccata Non secundùm peccata noftra 10. Non secundùm

peccata

nor. nostra fecit nobis : neque fe- fecit nobis : neque fecundùm iniqui- tra fecit nobis : neque fecundùm cundùm iniquitates noftras re- tates noftras retribuit nobis. iniquitates noftras retribuit nobis, tribuet nobis.

11. Quia fecundùm altitu Quantùm enim excelsius eft cee 11. Quoniam fecundùm altitudinem coeli à terra , confir- lum terrâ : tantùm confortata eft dinem cæli à terra, corroboravit mimavit misericordiam suam su- misericordia ejus super timentes sericordiam suam super timentes le. per timentes eum.

12. Quantùm diftat ab ortu Quantùm longè eft oriens ab oc 12. Quantùm distat ortus ab oc-
ad occasum, elongavit à no- cidente : tantùm lungè fecit à nobis cidente : longè fecit à nobis iniquita-
bis iniquitates noftras. fcelera nostra.

tes noftras.
13. Sicut miseretur pater Sicut miseretur pater filiorum , 13. Quomodo miseretur pater

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 3. Mirè concinunt August, S. Prosper , & Caffiod. multa misericordia. In Gr. Oixtipuwe, aj fasú pwr ó Kúerosa
in hunc Pf. necnon Fulg. ep. 7. p. 191. & Cælestinus I. pecupó gumos, a Torvéases.
epist. 21. Conc. to. 1. col. 1195. a. cum Pfalc. Rom.Corb. $.9. Sic ad verbum legunt August. Prosp. & Cassiod.
& Mozarab. August. tamen i. 2. cont. ep. Parmen. 10.9. in hunc Pl. necnon Fulg. 1. 1. ad Monim. p. 17. cum
col. 47. a. legit propitiatur , loco propitius fit ; at in fine Psalt. Rom. Mediolan. Carnut. & Moz. Sic etiam in Corb.
constancer, languores inos : quæst. vero 53. in Levit. 10. 3. præter unum irafcitur. In Gr. fimiliter : Ovx sis témos óp-
col. 513. propitius fit. In Gr. Tôv sviratuor la cáouis..... Naguostaig'de eis te aôva Mewleta & verò pro in perpe-
τον ιώδιον πάσας τας νόσες (ε.

tuum, Hieron. epist. ad Sun. & Fret. 655. 6. ait ipsos in
.4.5. Ordo versiculorum sicinvertitur in Psalt.Rom, Græco invenisse in finem.
& ap. Caffiod. Qui redemit ( al. redimit) de interitu vi . 10. August. in hunc Ps. leg. retribuit , non retri-
tam tuam : qui fatiat in bonis defiderium tuum. Qtii coro buet ; cær. ut in textu. Sic etiam S. Prosp. & Caffiod.
nat te in miferatione & mifericordia : renovabitur ficut aquila necnon Fulg. 1. 1. ad Monim. p. 17. & l. 2. de rem. pecc.
juventus tua. Eadem teguntur in Psalt. Corb. eodemque P. 393. cum Psalt. Rom. & Moz. Hilarius in Ps. 118. p.
ordine, præter animam, pro vitam. Item in Mozarab. Qui 256. d. neque fecundum injustitias noftras reddidit nobis. Am-
redimet de interitu vitam tuam : qui satiat in bonis defid. bros. in Ps. 118. col. 994. a. alludens , ait : Non fecund.
tuum. Qui coronat te in miferatione misericordia : reno pecc. noftra reddas nobis : neque fecund. iniquitates nostras
vabit ficut aquila juventus tua. Itidem ap. Fulg. ep. 7. retribuas nobis. S. Paulinus epist. 19. p. 106. c. Qui non
P. 191. exceptis his, renovabitur ficut aquilæ , al. aquila. secundùm pecc. noftra retribuit nobis ; & epist. 27. p. 172.
Ap. Aug. & Prosp. in eund.Pf. Qui redimit (Prosp.redimet) C.tribuit nobis. In Gr. Où xata tas auaprices vice v TOMOEY
de corruptione vitam tuam : qui coronat te in miferatione et veiro é xala tas eiropias vicewo áviazéd wxer vipir

. Ald. &
mifericordia. Qui fatiat in bonis defider. tuum : renovabitur Compl. xota th's cirouíes..... xxte Tres ces aptices, &c.
ficut aquilæ , &c. Ambros. in Luc. 18. to. 1. 1488.b.leg. V.1. Sic haber Psalt. Rom. cum Moz. addita voce

Qui sariat in bonis animam tuam : & in Luc. 17. col. 1484. Dumintes, ad verbum confirmavit. Sic etiam legunt Aug.
d. renovabitur ficut aquila juventus tua : fimiliter to. 1. & Cafliod. in hunc

cum Prosp. & Fulg. 1. 2. de rem.
col. 142. b. 360. a. 396. f. 652. b. 804. b. & to. 2. col. pecc. p. 393. nisi quòd Prosp. ponit fe in fine, loco eum.
176.b. 241. d. 296. b. 366. c. 418. a. 945. f. Tichon. Hilar. in Ps. 118. col. 256. d. omittit pofteriorem versi-
regulâ 3. P. 54. a. Qui te coronat in miseratione & mife- culum cum fequenti. In Psalt. Corb. fic : Quia fecundùm
ricordia. Hieron. in llai. 55. to. 3. 402. e. Qui implet in multitudinem cæli à terra , confirmavit Dominus mif. fuam
bonis defid. tuum. Gr. Tor 102 přišrov ex peopås. This (wúr sup.tim. eum. In Gr. frex?ainos Kúerus... ÉTi Tès de Experts
Ca» τον σεφανάνταζε ν ε λέει και οικτιρμούς (Theod. oίκ74ρμώ. ) αυτόν.
Τον εμπιπλώντα ά..... ως αετε και νεότης (ε.

. 12. Sic in Psalt. Corb. præter hoc, ortus ab occasu.
**.6. Vulgatæ respondent Psalt. Rom. & Moz, cum Car Ambr.l. 4. Hexa. to. 1. 74. f. leg. Quantùm diftat oriens ab
fiod. Sic etiam apud Lucif.Cal. l. 1. pro S. Athan, p.194.d. occidente. Hilar, in Pf. 118. col. 256. d. Quia fecundim al-
præter fing, misericordiam. Apud Auguft. & Prosp. in hunc titudinem cæli à terra ; tum proximè, longevit ( Mil. 2.
Pl. Faciens misericordias Dominus , & judicium eis qui in- prolongavit ) iniquitates nofiras à nobis. Item Fulg. l. 1, ad
juriam accipiunt : at inf. 1123.c, Aug. leg. omnibus injuriam Monim. p. 17. Quia fecundùm altitudinem cæli a terra ,
accipientibus. Gr. Iorcové'Asnjooures • Kčelos, sỹ xpiece tão elongavit iniquitates noftras à nobis : ac d. 2. de rem. pecc.
ποις αδικημένοις. .

p. 393. leg. Quoniam ficut diftat ortus ab occafu , elongavit
7.7. Concordant August. Prosp. & Cassiod. unà cum iniquitates noftras à nobis. Auguft. in hunc l.cum Prosp.
Pfalt. Rom. & Gr. In Mozarab. vitiosè filii.

Quantùm diftat oriens ab occidente, longè fecit à nobis peccata
. 8. Sic in Psalt. Rom. Corb. & Moz. præter ult. p.z nostra. Cassiod. cum Pfalt. Rom. & Moz. Quantum distat
tiens , & multiem misericors ; quibus favet Calliod. in hunc oriens ab occafu , elongavit à nobis iniquitates noftras. In Gr.
Pf. Apud Aug. in eund. fic : Miferator , & mifericors Dom. Καθόσον απέχεσιν ανατολαί απο ολυσμών, εμάκρυνεν αφ' ημών
longanimus , s multum misericordiæ : at infra : Mifericors , &c.
Es miferator Dom. longanimus, & multùm mifericors. Apud X. 13. Auguft. in hunc Pf. Sicut miferatur pater filios,
Prosp. & Fulg. 1. 1. ad Monim. p. 17. longanimis ; fic miferatus eft Dominus timentes eum. S. Paulinus vero ep.

[ocr errors]

Tas,

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. filiorum , misertus est Dominus ti- misertus eft Dominus timentibus se: filiis suis, mifertus eft Domi- Ex Ms. Sangerm, mentibus fe : 14. quoniam ipse cog- ipfe enim novit plasmarionem nof- nus timentibus eum : 14. quia novit figmentum noftrum. tram ;

ipfe scivit figmentum noftrum. Recordatus eft quoniam pulvis Recordatus est quia pulvis fumus. Memento Domine eò quòd fumus : 15. homo , ficut fænum Homo, quafi herba dies ejus : ficut terra simus : 15. homo, sicut dies ejus, tanquam flos agri fic ef- flos agri fic florebit.

fænum dies ejus , sicut flos
forebit.

agri ita floriet.
16. Quoniam fpiritus pertransi Quia fpiritus pertranfiit eum , 16. Quia spiritus pertransier
bit in illo, & non fublistet : & non dc non fubfiftet , & non cognoscet eum, & non erit : & non cog-
cognofcet ampliùs locum fuum. eum ultra locus ejus.

noscet ampliùs locum suum.
17. Misericordia autem Domini Misericordia autem Domini ab 17. Misericordia autem Do-
ab æterno , & usque in æternum su- aterno , & ufque in aternum super mini à fæculo est, & usque in
per timentes eum.
timentes eum :

fæculum super timentes eum.
Et justitia illius in filios filiorum, Et justitia ejus in filios filiorum , Et justitia ejus super filios
18. his qui servant teftamentum ejus: his qui custodiunt pactum ejus, filiorum , 18. cuftodientibus

teftamentum ejus ;
Et memores sunt mandatorum ip Et recordantur praceptorum ejus, Et memoriâ tenentibus man-
fius , ad faciendum ea.
ad faciendum ea.

data ipfius , ut faciant.
19. Dominus in cælo paravit se Dominus in cælo stabilivit thro 19. Dominus in cælo pa-
dem suam : & regnum iplius omni- num suum, d regnum illius om- ravit sedem suam : & regnum
bus dominabitur,
nium dominatur.

ejus omnium dominatur.
20. Benedicite Domino omnes Benedicite Domino angeli ejus : 20. Benedicite Domino om-
angeli ejus : potentes virtute, fa- fortes robore , facientes verbum nes angeli ejus, potentes vir-
cientes verbum illius , ad audien- ejus , obedientes voci fermonis ejus. tutes, qui facient verbum ejus,
dam vocem sermonum ejus.

audire vocem fermonum ejus.
21. Benedicite Domino omnes

Benedicite Domino omnes exer 21. Benedicite Dominum
virtutes ejus : ministri ejus, qui fa- citus ejus: miniftri ejus, quifacitis omnes virtutes ejus : ministri
citis voluntatem ejus.
placitum illius.

ejus, qui facitis voluntates ejus.
22. Benedicite Domino omnia Benedicite Domino universa ope 22. Benedicire Dominum
opera ejus : in omni loco dominatio. ra ejus in omnibus locis poteftatis omnia opera ejus : in omni
nis ejus, benedic anima mea Do- ejus : benedic anima mea Domino. loco dominationis ejus bene-
mino.

dic anima mea.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
19. P. 106. c, Sicut miferetur pater filii fui, ita miferatur & Caffiod. in hunc Pf. Quoniam fpiritus pertranfibit in
timentes nomen fuum. š. Prosp. in eund. Pr. Sicut mifere , & non erit , &c. August. poft paulo, pertranfier

. In Gr.
tur pater filiorum , mifertus eft Dominus timentium fe. Ful- "OTI nytűnce sünger & avto, óx ürápžel, &c.
genr. l. 1. ad Monim. cum Cassiod. & Pfalc. Rom. Sicut

*. 17. liidem in Psalt. Corb. Sic etiam in Moz. de-
miferetur pater filiis, its mifertus eft Dominus timentibus

tracto uno eft, poft fæculo. Rom. retinet eft , fubditque ,
fe; Fulgent, eum. In Psalt. Corb. Et ficut miferetur pater & ufque in fæculum laculi super , &c. Similiter haber Caf-
filiis , mifertus eft Dominus timentibus eum. In Mozar. Sicut fiod. in hunc Pf. August. autem lic, cum Prosp. Miferi-
pater miferetur filiis , ita mifertus eft Deus timentibus enm. cordia verò Domini in (Prosp. a) faculo , & in faculum
In Gr. Kafw; oirteipsi hatup vid's, WxTeipuce Kúerosoo's, fuper , &c. Græc. Prospero faver.

.18. Sic est in Prali. Moz. præter ult, mandara ejus,
$.14. Psalt. Corb. & Mozar. quia ipfe scivit ( Mozar. ut faciant eam. In Rom. & Corb. cuftodientibus teftamen-
scit) figmentum noftrnm. Memento Dom. quòd terra fumus. tum ejus : & memoriâ retinentibus (Corb. tenentibus ) man-
Hilar. in Pf. 118. col. 256. d. quia ipse cognovit figurn- daca ejus , ut faciant ea. Sic etiam apud August. Prosp.
tionem noftram ( Mss. 2. figmentum noftrum. ) Auct. I. & Calliod. in hunc Pf. sicut in Gr. Ap. Prosp. tamen deest
de promill. p. 1. c. 3. p. 93. d. addit : Memento Dom. ejus , poft teftamentum.
quoniam terra fumus. Pfalt. Rom. cum Cassiod. quia ipse #.19. Ira Cassiod. cum Psalt. Rom. Corb. & Mozar.
soit figmentum noftrum. Memento Dom. quod pulvis fumus. nisi quod hab. in fine , dominabitur ; Græc. decis. Ap.
Auguit. & Prosp. in hunc Pr. quoniam ipfe cognovit fig- August. & Prosp. in eund. Pr. Dominus paravit in cælo
mentum noftrum. Deinde cum Ambrof. in Pf. 118. to. 1.

thronum suum : regnum ejus omnium dominabitur.
1139. f. & l. 2. de fide resurr. to. 2. 1141. f. Memento $. 20. Psalt. Moz. Benedicite Dominum..... potentes vir-
quia ( Prosp. quòd) pulvis fumus. Psale. Carnut. Memento

tute, qui facitis verbum ejus , audire vocem , &c. Itidem
Dom. quia pulvis fumus. Græc. örı autós fyra tò arco- in Rom. Corb. & apud Caffiod. præter hoc, ad audien-
μα ημών. Μνήθκι ότι χες εσμεν.

dam vocem. August. verò in eund. Pl. ita cum Gr. Be-
X.IS. Sic in Psalt. Corb. ad verbum. Item in Rom. nedicite Dominum..... potentes fortitudine , facientes verbum
& ap. Caffiod. exceptis his , & ficut flos agri efflorebit , Car- ejus, ad audiendam vocem , &c. Sic etiam apud Prosp. fi
fiod. floriet. In Mozar. ficut flos fæni ita forebit. Apud excipias potentes virtutes, ut in textu fup: .
Ambrof. in Pf. 118. col. 1139. f. & l. 2. de fide res. col. *.21. Ita ferunt Psalt. Rom. Corb. & Moz. præter sing.
1141.

f. homo , tanquam fænum dies ejus. Similiter apud voluntatem. Ita etiam Caffiod. in hunc Pf. cum S. Profp.
August. in hunc Pf. subnexis his , ficut flos agri ita efflo- August. verò in eund. Pr. leg. Benedicite Dominum omnes
rebit. S. Prosp. huic ult. versàs anteced. pulvis fumus, virtutes ejus: miniftri ejus , facientes voluntatem ipfius. Con-
subdit , & ficut agri flos ita florebit , prætermissis me cinit Gri nifi quod habet t'a beaumana at Mr. Alex. cum
diis. In Gr. verò ut fup. apud August.

edd. Ald. & Compl. tô bé amped,
X. 16. Ita in Psalt. Corb. hoc excepro, in eo , loco eum. $. 22. Ita legunt August. Prosp. & Cassiod. in hunc Pf.
In Mozarab. Quia fpiritus pertranfit eum, o non erit : & sed addunt Dominum , in fine. Accinunt Psalt. Rom. Corb.
non agnofcet ampliùs, &c. In Rom. Quia spiritus pertran & Moz. nisi quod poftrema duo hab. dominationes ejus ;
fibit ab eo , & non erit : & non cognofcet, &c. Ap. Aug. Gr. püs duraseids, Mr. Alex. rūs dsometías.

ያ pater

Corse

&c.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Atabunt aquæ.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm.
1. Ipsi David. CIT.

CIV.

1. Ipsi David. CIII.
Enedic anima mea Do Enedic anima mea Domino :
Domine Deus meus magnifica-

Domine Deus meus magnifica-
meus magnificatus es valde.
tus es nimis,

tus es vehementer.
Confellionem, & decorem Gloria & decore indutus es : Confeffionem , & decorem in-
induisti: 2. amiciens te lumine amictus luce quasi vestimento: duisti ; 2. amictus lumine ficut vefti-
Licut veftimentum:

mento:
Extendens ccelum sicut pel Extendens cælos ut pellem : qui

Extendens coelum ficut pellem : lem : 3. qui tegit in aquis fu- tegis aquis cænacula ejus. 3. qui tegis aquis superiora ejus. periora sua.

Qui ponit nubes ascensio Qui ponis nubes currum tuum : Qui ponis nubem ascensum tuum: nes suas : qui ambulat super qui ambulas super pennas venti. qui ambulas super pennas ventopinnas ventorum.

rum.
4. Qui facit angelos suos Qui facis angelos tuos spiritus ; 4. Qui facis angelos tuos, fpi- Heb. I.
spiritus ; & ministros fuos , ministros tuos ignem urentem. ritus ; & miniftros tuos, ignem 7.
ignem urentem.

urentem,
s. Fundavit terram super Qui fundafti terram super bases s. Qui fundasti terram super sta-
stabilitatem ejus : non inclina- suas : non commovebitur in sacu- bilitatem fuam : non inclinabitur in
bitur in fæculum fæculi. lum « in saculum.

sæculum fæculi,
6. Abyssum, sicut pallium, Abylo, quasi vestimento, ope 6. Abyssus, sicut vestimentum ,
amictus ejus : super montes ruisti eam : super montes ftabunt ami&us ejus : super montes stabunt
aqua.

aquæ.
7. Ab increpatione tua fu Ab increpatione tua fugient : 7. Ab increpatione tua fugient :
gient : à voce tonitrui tui for- à voce tonitrui tui formidabunt. à voce tonitrui tui formidabunt.
midabunt.
8. Ascendunt montes,

&

Ascendent montes, de descen 8. Ascendunt montes, & dess
descendunt campi in locum, dent campi ad locum , quem fundal- cendunt campi in locum , quem
quem fundasti eis.
ti eis.

fundasti eis.
9. Terminum pofuisti eis, Terminum posuisti , quem non 9. Terminum posuisti, quem non
quem non transgrediuntur:ne- pertransibunt : nec revertentur ut transgredientur : neque converten-
que avertentur operire terram. operiant terram.

tur operire terram.
10. Qui emittit fontes in

Qui emittis fontes in convalli 10. Qui emittis fontes in con

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$. 1. Ira Cassiod. cum Psalt. Rom. In Moz. Psalmus Da- facit angelos suos , fpiritus ; & miniftros suos , ignem flagran-
vid. In Corb. Pfalmus ipfi David. In ed. Rom. Tớ Aa tem : & l. 15. de civir. Dei , c. 23. col. 406. f. ignem ar-
vid. In Mf. Alex. Tð Aavit. In edd. verò Ald. & Compl. dentem ; S. Prosp. urentem ; Vigil. Tapf. 1. 3. de Trin. flam-
Ψαλμος τώ Δαυίδι, υπερ της τε κόσμε ζυάσεως.

mantem. Anonymus apud Cypr. de rebapt. p. 366. a. Qui
* Vulgaræ respondent S. Prosper & Caffiod. cum Psalt. facit ang. fuos , Spir. 55 min. suos , ignem ardentem. Hieron.
Rom. & Moz. nisi quod legunt Dominum, cum Gr. Simi- epist. ad Sun. & Fret. to. 2. 655.c. Qui facis angelos tuos,
liter haber August. Dominum ; ac præterea nimis, pro ve- Spiritus; tum addit : Pro quo in Græco invenisse vos dici-
bementer ; cæt. ur in Vulg. Gr. opótes. Apud Ambros. I. de tis , 'O TOCóm Toscylents auri, id eft, Qui facit angelos
Isaac, c.7. to. I. 376. b. Conflionem 8 speciem induisti. suos. Itidem in ed. Rom. ficur in fine, T. Üp pas you; M1. Alex.

9.2. Ms. Sangerm. ipso inicio hab. amittens te , quod hab. Tupos qasjæ; Ald. & Compl. Trupės pzóya.
ibi nullam significationem habet : substituendum duximus ¥. 5. Ita Cassiod. cum Psalt. Rom. & Moz. pofito uno
amiciens te ; magis placeret amictus tu , vel potius amic- qui , ante verbum fundavit ; præterea Rom. addit post
tus fimpliciter , ut in Psalt. Rom. & Vulg. Corb. hab. vocem ejus. Mediol. quoque & Carn, hab. Fundavit terram.
amitres lumen ficut vestimentum : extendens cælum , &c. · Corb. Fuædabit terram sup. sabilit. ejus, &c. Ambrof. l.
Mozar. amictns tumen ficut veftimento : extendens cælos, &c. 1. Hexa. col. 11. d. Fundavit terram super firmamentum
Ambrof. 1. de Elia , c. 4. to. 1. 539. b. circumdatus luce ejus : non inclinab. in fac. fæculi ; Mss. nonnulli ferunt for-
ficut vestimento : & l. 1. de interpel. Job , c. 5.631. b. mitatem ejus. Similiter August. in hunc Ps. nifi quod primo
ait : Dominus qui cælum folus extendit. Auguft

. in hunc legit fuper firmitatem ejus , & poft plura , col. 1145. b. fu-
Pl. circumamicis lucem facut ( inf. velut ) vestimentum : per firmamentum ejus. S. Prosp. Fundavit terram super for-
extendit (inf. extendens ) cælum ficut pellem. S. Prosp. cir mitatem ejus : non, &c. Gr. 'Ö tepenico Thir yür eri Turcom
cumamictus lumine ficut vestimentum : extendens cælum, persiar autűs ', &c.
&c. Gr. αναβαλλόμδυος φως ως ιμάτιον εκτείνων , &c. 4.6. Psalt. Corb. Abyssus , ficut palleos, amictus ejus,

. 3. August. in hunc Pl. qui protegit in aquis fuperiora &c. Rom. cum Moz. Abyfus , ficut pallium , &c. ut in
ejus. Qui ponit nubes ascensum ejus : qui ambulai (inf. textu. Iridem apud Caffiod. & Eucher. q. in Pr. p. 846.
ascendit) Sieper pennas ventorum. S. Prosper in eund. Pr. e. Ap. August. in eund. Pl. Abyssies, ficut vestimentum ,
qui protegis in aquis..... Qui ponis nubes ascensum ejus : qui amictus ipfius , &c. In Gr. "A CUOCOS, as inétrov, To Tiere
ambulat fieper, &c. Caffiod. cum Psalt. Rom. & Moz. qui Bórasov avto, &c. Apud Ambrof. l. 3. Hexa. to. 1. 36.
regat in aquis..... Qui ponit nubem afcenfum fuum : qui e. pofteriora tantùm : fuper montes ftabunt aquæ, ut fup.
ambulat , &c. Corb. qui tegit in aquis fuperiora ejus. Qui *.7. Ita Cassiod. cum vet. Plalt. & Gr. Apud Aug.
ponet nubes ascenfum fuum : qui ambulai, &c. Item in Me & Prosp. legitur , tonitris tui. In Psalt. Corb. tonitros tui.
diolan. & Carnut, quei tegit in aquis..... ponit..... ambu-

Hieron.

ep. ad Sun. & Fret. to. 2.655.c. dicit : In Hebræo
lat , &c. Apud Hilar. in Pr. 146. col. 579. b. Pofuit nu habetur , ionitrui tui ; sed addit : 85 miror quoinodo apud
bem afcenfum fuum. In Gr. ó será ser er öfaci ta..... fo Latinos fcriptorum errore subtractum fit.
Findeis répu Tür..... ó TIC watcor, &c.

. 8. Concinunt Auguft. Prosp. & Caffiod. unà cum yet.
$.4. Sic est in Psalt. Rom. Corb. Mediol. Carnut. Moz. Psalt. & Gr.
& ap. Cassiod. Similiter habet Hilarius 1. 5. de Trin. col. $.9. August. in hunc Pf. cum Gr. Terminum posuifti,
860. a. at in Pl. 134. col. 475. b. leg. Faciens ang. fuos, quem non transgredientur : neque revertentur regere terram.
fpiritus. Ambrof. 1. de Spir. S. to. 3. 613. a. Oni facit Hieron. in Jerem. 31. to. 3. 685. d. Terminum pofuifti,
angelos suos , spiritus. Tertul. verò l. 2. adv. Marc. p. 647. quem non transibunt, &c. ut in Vulg. Cassiod. cum Psalt.
c. Qui facit angelos , Spiritus ; & paulò fup. Qui facit fpi- Rom. Terminum posuisti eis , quem non transgredientur , &c.
ritus, angelos is apparitores , flammam ignis : & 1. 3. adv. ut in Vulg. In Corb. Terminum pofuifti eis,

quem non tranf-
Marc. p. 673. a. Facit angelos , Spiritus ; es apparitores suos, gredientur : 8 non tranfibuent , neque convertentur operire
ignem flagrantem : &l. adv. Jud. c.9. p. 143. a. alludens, terram. In Mozar. neque revertentur ; Gr. 8'dè &T:15p=4x..
dicit : Nec novum es Spiritui S. angelos appellare eos, quos $.10. Psalt. Rom. & Corb.cum Prosp. & Casiod. Qui
ministros fuæ virtutis Deus præfecit. Aug. in hunc Pl. Qui emittit fontes in convallib. inter med. montium pertranfib.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

:

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
vallibus : inter medium montium bus, ut inter medios montes ambu- convallibus : inter medium Ex M. Sangerme
pertrangbunt aquæ.
lent :

montium pertransibunt.
11. Potabunt omnes bestiæ agri: Ut bibant omnia animalia regio II. Potionabunt omnes bef-
exspectabunt onagri in fiti sua. num, &reficiant onagri sitim suam. tias silvæ : exspectabunt onagri

fitim fuam.
12. Super ea volucres cæli ha Super ea volucres cæli mor abun 12. Super ea volucres cæli
bitabunt : de medio petrarum da- tur : de medio nemorum dabunt vo- habitabunt : de medio petra-
bunt voces.
cem.

rum dabunt vocem fuam.
13. Rigans montes de superio Qui irrigas montes de cænaculis 13. Rigas montes de supe-
ribus fuis : de fructu operum tuo- tuis : de fructu operum tuorum im- rioribus suis : de fructu ope-
rum saciabitur terra:
plebitur terra ;

rum tuorum faturabitur terra.
14. Producens foenum jumentis , Germinans herbam jumentis , & 14. Produces foenum jumen-
& herbam fervituti hominum : fænum servituti hominum : tis, & herbam fervituti homi-

num: Ut educas panem de terra :

Ut educat panem de terra, a Ut educat panem de terra :
15. & vinum lætificet cor hominis: vinum latificet cor hominis : 15. & vinum lætificat cor ho-

minis:
Ut exhilaret faciem in oleo : & Adexhilarandam faciem in oleo: Ut exhilaret faciem in oleo:
panis cor hominis confirmet. panis autem cor hominis roborat. & panis cor hominis confir-

mat.
16. Saturabuntur ligna campi , Saturabuntur ligna Domini 16. Saturabuntur. ligna sila
& cedri Libani, quas plantavit : cedri Libani quas plantavit : ibi varum, & cedri Libani, quas
17. illic pafleres nidificabunt. aves nidificabunt.

plantafti : 17. illic pafferes ni

dificabunt.
Herodii domus dux est eorum : Milvo abies domus ejus , mon-

Fulicæ domus dux eft eo-
18. montes excelli cervis: petra re- tes excelfi cervis : petra refugium rum : 18. montes excelsi cer-
fugium herinaciis.
hericiis.

vis : petra refugium irinacis.
19. Fecit lunam in tempora :

Fecit lunam per tempora : fol 19. Fecit lunam in temsol cognovit occasum suum. cognovit cubitum fuum.

pora : sol cognovit occasum

fuum.
20. Pofuifti tenebras , & facta Posuisti tenebras , eo facta eft 20. Pofuit tenebras, & fac.
est nox : in ipsa pertransibunt om nox : in ipfa moventur omnes bestia ta est nox: in ea pertransibunt
nes bestiä silve.
Silva.

omnes bestiæ filvarum.
21. Catuli leonum rugientes , ut Leones rugientes ad predam, da 21. Sicut catuli leonum ru-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
(Corb. tranfibuent) aqua. Brev. Moz. Qui emittit..... per . 16. Itidem in Psalt. Corb. & ap. Caffiod. In Rom.
medium montium, &c. August. in eund. Pr. Qui emittis, fic: Sariabuntur omnia ligna filvarnm , 88 cedri Libani , quas
&c. uc in Vulg. Ambros. in Pf. 45. to. 1. col. 930. a. add. plantasti. In Mozarab. & cedros Lib. quas plantavit. Apud
inter medios montes pertranfibunt aqua. Græc. O famosex- Aug. in eund. Pl. Satiabuntur ligna campi, &c. ut in Vulg.
αναμέσον των ορέων διελεύσονται υδαλα. .

Apud Prosp. Saturabuntur. In Gr. Xoplastńcelai ta túra
W.II. Ambrof. in Pl. 45.col. 930. a. Et potabunt om το πεδίο , αι κέδροι τε Λιβάνε , ας έφύτευσεν· Αlex. Αld.
nes beftia agri : suscipient onagri in fitim fuam. Sic etiam & Compl. éputeviaS.
ap. Auguft. in hunc Pr. sed absque , ante potabunt. Con . 17. Ita legunt August. Profp. & Caffiod, in hunc Pr.
cinit S. Prosper in eund. Ps. nisi quòd hab. filva ; tollit cum Psalt. Rom. Carnut. & Moz. Itidem in Corb. dempto
que in, ante fitim. Aug. quoque inf. col. 1149. f. 1151. verbo eft. In Mediolan. fic : Sturni domus ducatum eis
e. legit filva. Cassiod. fic : Potabunt ea omnes befiæ filva- pralet. In Gr. Tð épwd iš vi cixíce nijeitos autür. Ap. Hie-
rum : exfpectabunt onagri fatim fuam ; Mss. 3. in fitim fuam. ron. epist. ad Sun. & Fret. col. 658. a. Herodii domus dux
Psalt. Rom. Porabunt eas omnes beftia filvarum : exfpecta- eft eorum ; statimque : Nos ita vertimus in Latinum , nempe
bunt onagri in fiti fua. Mozarab. Potabunt omnes beftia fil ex Hebræo : ibi aves nidificabunt. Milvi abies domus eft.
: reficient onagri in fiti fua. Corb. Et potabunt omnes bef *.18. Hieron. in Ifai. 2. to. 3. col. 26. c. petra refie
tja silve : exfpectabunt onagri in fitim suam. Gr. [letičar gium leporibus : at in epist. ad Sun. & Fret. col. 658.b.
nárta fupíce áypão pegod ësortei öronegi eis difor berinaciis , pro quo , inquit , in Hebræo pofitum eft {phannim,
αντων.

88 omnes xolegypumiss, voce fimili tranftulerunt, exceptis
#. 12. Ita Cassiod. in hunc Ps. cum Psalt. Corb. Mo LXX. qui lepores interpretati sunt. August. in hunc Pf.cum
zarab. vero fcribit inbabitabunt , nec addit fuam, ad vo- Prosp. montes altissimi cervis : petra refugium hericiis, & le-
cem. Rom. hab. voces fuas ; cæt. ut in textu. Apud Aug. poribus. S. Prosp. deles ult. 5 leporibus. Auct. verò l. de
in eund. Pf. sic : Super illos volatilia cæli inbabitabunt : promiss. p. 3. col. 175. c. & infra 206. d. addit, & lepo-
de medio petrarum dabunt vocem suam. In Gr. 'En'autè taribus. Caffiod. cum Psalt. Rom. Vulgatæ congruit. In ed.
πέτεινα το έeανά κατασκηνώσε· εκ μέσα των πειραν διώζει φωνήν. Rom. Βρα τα υψηλα..... πέτeg..... τοϊς χοιρογρυλίοις: Mr.

W.13. August. & Caffiod. cum Prosp. Vulgatæ fuffra Alex, cum editr. Ald, & Compl. narweis.
gantur. Sic etiam in Psalt. Rom. & Gr. Moz. verò deler *. 19. Sic Ambrof. l. 4. Hexa, to, 1.65. a. & Cassiod.
voculam fuis.

cum Psalt. Rom. In Mozarab. & apud August. fol agno-
$. 14. Sic est in Pfalc. Rom. & apud Aug. Prosp. & vit occafum fuum. Ambrof. verò epist. 34. col. 923. c.
Caffiod. excepto verbo 1. Producens. In Mozar. Producens legir : luna novit occafus fuos. S. Prosp. in eund. Pr. Fecie
fænum pecudibus..... Ut educat , &c. Item in Mediol. Corb. lunam in tempore : fol cognovit , &c. Cassiodori etiam MS.
& Carnur. Ut educat ; Mss. tamen plures Aug. & Caffiod. 1. cum editt. ferr in tempore. Pfal. Corb. Fecit lumen in
ferunt , educas. Hieron. quoque ep. ad Sun. & Fret. to. tempore : fol cognovit , &c. Gr. eis xaspés: ó üres é rw tyin
2. 658. a. Ut educas , pro quo, inquit, invenise vos di- dólov avts.
citis, Ut educat. In Gr. 'ó s'avalémer xóptor tris xtý ř. 20. Psalt. Rom. Vulgatæ consonat. Similiter & Mo.
Y8C1..... tô Bayayer, &c.

zarab. nisi quòd initio hab. pofuit. Hieron. in Amos 3.
*. 15. Ica Aug. in hunc Pl. cum Psalt. Mediol. Corb. 10. 3. 1390. b. cum Calliod. Pofuisti tenebras.....
& Carnur. Caffiod. verò cum Rom, latificet..... confirmet. tranfib. omnes beftia filvarum. Ai Hieron. I. 3. in ep. ad
In Mozarab, lærificat..... confirmet. Apud Ambros. 1. 1. de Gal. to. 4. 313. f. legic Alva. August. in hunc Pf. cum
virg. to. 2. 156.b. vinum lætificat cor hominis : &in Luc. Prosp. Pofuisti tenebras..... ibi pertranfibunt omnes beftia fil-
9. to. 1. 1401. b. necnon l. 3. de fide , to. 2. 519. b. vx : August. infra , illic pertranfibunt. Gr. "Efx oxétos.....
panis confirmat cor hominis. Apud Prosp. in eund. PS. αν αυτή διελεύσονται πάντα..... τε δρυμε. .
& vinum lætificet cor hominis : ut exhilaretur facies in oleo: 8.21. Similiter apud Cassiod. & in Psalt. Rom. sed
& panis.... confirmat. In Gr. xai viros superirsi..... Tô abfque adverb. 1. ficut. August, in eund. Pf. legit : Ca-
ιλαρύναι πρόσωπον ών ελαίων και άρτος..... 5ηρίζει.

tuli leonum rug. ni rapiant , quærentes à Deo efcam fibi :
Tom. II.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

in ipfa per

Cc ij

« ZurückWeiter »