Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

git.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Mf. Sangerm. 1. Pfalmus ipli David.

XCIX.

1. Pfalmus ipsi David. XCVIII.

XCVIII.
Ominus regnavit , commove art Ominus regnavit, irafcantur

populi; qui sedet fuper chefuper cherubim, moveatur ter- concutiatur terra.

rubim, moveatur terra.
ra.
2. Dominus in Sion ma Dominus in Sion magnus ,

2. Dominus in Sion magnus : &
gnus : & excelsus est super om- excelsus est super omnes popalos. excelsus fuper omnes populos.
nes populos.

3. Confiteantur nomini tuo Confiteantur nomini tuo magno, 3. Confiteantur nomini tuo mamagno : quia terribile, & fanc. & terribili, sanctoque: & imperium gno : quoniam terribile, & fan&um tum eft:4. & honor regis ju- regis judicium diligit.

est : 4. & honor regis judicium dilidicium diligit.

Tu præparasti æquitates : Tu fundasti equitates : judicium Tu parasti directiones : judicium judicium & justitiam in Jacob & juftitiam in Jacob tu fecisti. & justitiam in Jacob tu fecisti. tu fecisti. s.

Exaltare Dominum Exaltate Dominum Deum nof 5. Exaltate Dominum Deum nofDeum noftrum , & adorate trum , & adorate scabellum pedum trum , & adorate scabellum pefcabellum pedum ejus : quo- ejus : quia fanctus eft.

dum ejus : quoniam sanctum est, niam sanctum est.

6. Moyses & Aaron in fa Mofes & Aaron in sacerdotibus 6. Moyses & Aaron in facerdocerdotibus ejus : & Samuel in- ejus , ego Samuel in his qui invo- tibus ejus : & Samuel inter eos, qui ter eos, qui invocant nomen cant nomen ejus.

invocant nomen ejus. ejus.

Invocabant Dominum, & Invocabant Dominum , & ipfe Invocabant Dominum, & ipse ipfe exaudivit eos : 7. in co- exaudivit eos : in columna nubis lo- exaudiebat eos : 7. in columna nulumna nubis loquebatur ad eos. quebatur ad eos.

bis loquebatur ad eos. Custodibant testimonia ejus, Custodierunt teftimonia ejus, do Custodiebant testimonia ejus, & & præcepta ejus quæ dedit illis. præceptum quod dedit eis.

præceptum quod dedit illis. 8. Domine Deus noster tu Domine Deus noster tu exaudisti 8. Domine Deus nofter tu exauexaudisti eos : Deus tu propi- eos : Domine propitius fuisti eis, & diebas eos: Deus tu propitius fuisti tius factus es illis , & vindi- ultor Super commutationibus eorum, eis, & ulciscens in omnes adinvencans in omnia studia eorum.

tiones eorum. 9. Exaltate Dominum Deum Exaltate Dominum Deum nof 9. Exaltate Dominum Deum nof

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ř. 1. Psalt. Rom. deler ipfi, cum Moz.& Corb. In Gr. hanc supplevimus ex Pfalt. Rom. & Vulg. In Moz. Corb. Yaayos tã David. Hunc Pl. Moyfi adscribit Hilarius prolog. & Carnut. legitur , quoniam fantus eft ; sicut apud Aug. in Ps. n. 4. ficut Hieron. epist. ad Cypr. to. 2. 695. a. in hunc Pf. juxta melioris not. Mss. Apud Ambros. verò Moyses, inquit , non folùm nobis quinque reliquit libros, Ge 1. 2. de Abrah. c. 11. 10. I. 351. f. & l. 3. de Spir. S. to. mefim , Exod. Sc..... fed undecim quoque Psalmos, ab octo 2.680. d. e. 5 adorate scab..... quon. Sanctum eft ; sic etiam gefimo nono..... ufque ad nonagefimum nonum : & infra : apud Caffiod. In Gr. i wegexureTTE TUTO@of io..... ore Quod autem in plerisque codicibus nonagefimus odavus habet avós esi Ms. Alex. ayıcv. Auguft. loco cit. col. 106ş.a. titulum , Pfalmus David , in Hebraico non habetur ; hanc observat quod dicunt Græci, urocódrov, dixisse Latinos habente Scriptura Sanéta confuetudinem , ut omnes Pfalmi, fcabellum , alios fuppedaneum, qui cujus fint titulos non habent , his deputentur , quorum in $.6. Pfalt. Rom. cum Cassiod. Vulgatæ congruit. Moprioribus Pfalmis nomina continentur. Idem docet præf. in zarab. delet ejus, poft vocem facerdotibus. August. in hunc Malach, ficut Hilarius ipse præf. in Pf. n. 3. col. 3. b.c. Pl. legit in his , pro inter eos ; cæt. ut in Vulg. Hilar. In hoc ramen Psalmo mentio fit Samuelis, qui pluribus verò prolog. in Pf. n.4. col. 3. d. fic : Moyses so Aaron post Moysen sæculis vixit : difficultatem solvit Hilarius ubi in sacerdotes ejus : 85 Samuel inter eos invocantes nom. ejus. fup. dicens : Quod fi fortè aliquis per id intelligentiæ huic Ambrof. epift. 63. to. 2. 1034. d. Moyses..... in facerdofidem detrahet , quod in his Psalmis , qui eum Pfalmum, tibus ejus : 86 Sam. inter invocantes nom. ejus. Hieron. ep. cui Moyfes auctor prælatus eft, fubfequuntur , feriptum fit, ad Cypr. to. 2. 695. c. Samuel in eis , qui inc'ocant nom, id est , in nonagefimo octavo : Moyses & Aaron..... & Sa illius. Pfalt. Corb. add. Invocabant Deum , & ipfe exaumuel, &c. non poffe à Moyse eum prophetatum videri, cùm divit eos. Gr. Μωυσής..... εν τοις ιερεύσιν αυτή και Σαμουήλ Samuel nomen , qui tantò pofteaquam Moyfes natus eft , ex u Tois É'TIXXnxpérois ..... LUTOS cicúxxer Alex. cum ftat in Psalmo : meminerit nulli mirum aut difficile videri Ald. & Compl. siouxyoev evrov. oportere , ut tantres propheta tanti prophetæ , poftea licet fu *.7. Ita legit Auguft. in hunc Pf. cum Pfalc. Corb. turi , nomen ediderit , cùm in Regnorum libris Jofia regis no Sic etiam Cassiod. nili quòd hab. quia custodiebant. Pfalt. men fit, antequam nascatur , prophetatum , &c. Vide lis Rom. addit, & præcepta ejus, que dederat illis. Mozarab.

cum Gr. & præcepta quæ dedit eis. Mf. Alex. cum edd. * In Psalt. Rom. & Mozarab. est irascantur ; & inf. qui ald. & Compl

. add. eurê, ad aposéquata. Apud Hilar. fedes fieper , &c. ut fup. Item fedes, in Mediolan. & Car

in Pr. 134. col. 474. c. primus tantùm legitur versic. in nur. & apud Cassiod. Apud Iren. 1. 4. c. 33. p. 274. b. columna nubis loqueb. ad eos. Similiter apud Ambrof. in & August, in hunc Pl. qui sedet fup. cherub.

Luc. 20. to. 1. IS12. e. terra. Apud Ambrof. in Pf. 43, to. 1.913, e, qui fedes..... ř. 8. Iridem in Psale. Mozarab. excepto uno fuisti, pro

&c. In Gr. óprise J woar accoí ó xabunifuoso.... factus es. Sic etiam in Corb. dempto præced. tu. In Rom. (αλευθήτω, &c.

pariter , & vindicans in omnia studia eorum ; sicut in Mediol. *. 2. Ita legit August. in hunc Pl. Cassiod, verò cum & Carnur. Ita quoque apud Cassiod. in hunc Pf. cæt. ut ver. Psalt. ur in Vulg. In Gr. vynaós esov , &c.

in Vulg. Apud August. in eund. Pf. Domine ..... tu exau*. 3. Cassiod. cum Psalt. Rom. Corb. & Carnar. Con- disti eos : Deus tu propit. fuisti illis , & vindicans in omnes fiteantur nomini tuo magno , & terribili : quon. santium est. affeétiones eorum. In Gr... Cetuxxes dutüvo ó Osos svinaMozarab. Confiteantur omnes nom. tuo magno : quia terri τος έγινε αυτούς, και εκδικών επί πάντα τα επισκεύμαθα bile, &c. Apud August. ur in Vulg. cui eriam Gr. faver. αυτών.

$.4. In Psalt. Corb. Carnut. & Moz. Tu parasti æqui . 9. Succinit August. in hunc Pf. unà cum Gr. Caso tates; in Rom. & Mediol. æquitatem. Similiter ap. Aug. & Siod. verò cum Psalt. Rom. extremò hab. quoniam fan&tus Cassiod. in hunc Pr. In Gr. Eù útobucoas Ezbulutas, &c. eft Dominus , &c.

#. 5. Vox ifta , fandum, deest in Psalt, nostro Sang.

plura ibid.

commovextar

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. trum, & adorate in monte sancto trum , & adorate in monte Sancto nostrum, & adorate in mon- Ex Mg, Sangerma ejus : quoniam fan&tus Dominus Deus ejus : quia sanctus Dominus Deus te sancto ejus : quoniam fancnofter, nofter.

tus Dominus Deus nofter.

che

[ocr errors]

Jubilate

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

VULGATÁ HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA,
1. Pfalmus in confeffione. Canticum in gratiarum actione. 1. Pfalmus in confeflionem.
XCIX.

C.

XCIX.
Ubilate Deo omnis terra: fer Ubilate Deo omnis terra : ser- 2.

Ubilate Deo omnis ter-
vite Domino in læticia.
vite Domino in letitia:

ra : fervite Domino in la

titia,
Introite in conspectu ejus , in Ingredimini coram eo in laude. Intrate in conspectu ejus,
exsultatione.

in exsultatione.
3. Scitore quoniam Dominus ip Scitote quoniam Dominus ipse 3. Scitote quia Dominus
se est Deus : ipfe fecit nos, & non eft Deus : ipfe fecit nos, & ipsius ipfe eft : quoniam ipfe fecit
ipli nos :
sumus ;

nos, & non ipsi nos :
Populus ejus , & oves pascua Populus ejus , & grex pascua Plebs ejus , & oves pascua
ejus: 4. introite portas ejus in con- ejus. Ingredimini portas ejus in gra- ejus : 4. intrate portas ejus in
fessione , atria ejus in hymnis: confi- tiarum a&tione , atria ejus in laude: confeflionem atria ejus in
temini illi.
confitemini ei,

hymnis confessionis.
Laudate nomen ejus: 5. quoniam Benedicite nomini ejus : quia bo Laudate nomen ejus: 5. quia
suavis est Dominus , in æternum mi- nus Dominus, in fempiternum mi- suavis Dominus, in æternum
sericordia ejus, & usque in genera- sericordia ejus ; & usque ad genera- misericordia ejus,&usque in fæ-
tionem & generationem veritas ejus. tionem & generationem fides ejus. culum & fæculum veritas ejus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Hieron. ep. ad Cypr.to. 2. 695. a. legit, cum Car In Gr. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εσιν ο Θεός (Αlex. Αld. &
Liod. & Psalt. Corb. Pfalmus in confelkone. Ita quoque Au- Compl. Osos vice@ro ) WTÓS ÉTcinger ypas, de ex hiperīga acco's
guft. præmissis his : Sic infcribitur , hic eft titulus ejus. Con auto; wj, &c. Alex. Ald. & Compl. 'Hucis dinaos autó,
cinit Pralt. Rom. Fabri. Rom. verò Martian. hab. Pfalmus &c.
David in confefione ; Mozarab. in conflione David, Græc. $.4. Iridem apud Cassiod. præter vocem confefhonum ,
Ψαλμός εις εξομολόγησιν. Αld. & Compl. Ψαλμος τώ Δαυίδ. loco confeffionis. In Psalt. Rom. & Moz, intrate..... in con-

. 2. Sic hab. Cassiod. cum Psalt. Corb. & Rom. Mar- felione , arria ejus in hym. confesionum. Sic etiam in Corb.
tian. In Rom. Fabri, & Gr. bis Domino. In Mozarab. Ju- excepta voce ult. confeffionis. Apud August. in eund. Pl.
bilare Domino..... fervite Deo..... Intrate in , &c. Sic etiam intrare in portas ejus in confeffione, in atrin ejus in hymnis :
in edd. Ald. & Compl. Apud Auguft. in eund. Ps. Jubilate confitemini ei. Laudate nomen ejus : ita fanè ferunt ibid.
Domino univerja terra ; poft paulò verò , Deo omnis terra ; plerique & mel. notæ Mss. edd. verò Am. Er, & Mss. 2.
& poft plura, Domino omnis terra ; ftatimque : fervite Do- in bymnis confeffionum confitemini ei; Lovan. in bymnis con-
mino in jocunditate. Intrate, &c. ut sup.

fellionem confitemini ei. Gr. siongats ei ta's túras auti
$. 3. Ambros. in Luc. 20, to. 1. col. 1505. b. Scitote & Lomonoyhoel, tas (Ms. Alex. cum Ald. & Compl. eis
quia Dominas ipfe eft Deus nofter : & l. 1. de fide, to. 2. τας ) αυλας αυτή ν ύμνοις. 'Εξομολογείτε αυτό, αινείτε,
448. f. 449. a. Scitote quoniam Dominus ipfe eft Deus : ipfe &c.
fecit nos , o non ipfi nos. Similiter August, in hunc Ps. nifi ¥. 5. Psalt. Rom. Corb. & Mozar. cum Cassiod. quo-
quòd bab. Es non nos , absque medio ipfi; deinde sic : Nos niam fuavis eft Dom..... usque in faculum fæculi veritas
autem populus ejus , & oves pasc. &c. Caffiod. cum Psalt. ejus. August

. in eund. Pl. cum Vulgata concinit

. Item Rom. & Corb. Scitote quòd Dominus ipfe eft Deus : nos & Gr. nisi quod initio hab. o ti xpusos, absque feq. eft , aurem pop. &c. ut in Vulg. nuspiam geminatur quoniam. ur sup. in texcu.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ex M. Sanger med

M

Ifericordiam , & judicium M Cantab: tibi Domine psal

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. Pfalmus ipfi David. C.

David Canticum. CI.

1. Pfalmus David. C.

Isericordiam, & judicium * Isericordiam , & judicantabo tibi Domine:

cium cantabo tibi Do-
lam.

mine:
Psallam, 2.& intelligam in via Erudiar in via perfecta , quando Psallam, 2. & intelligam in
immaculata, quando venies ad me. venies ad me :

via irreprehensibili , quando

venies ad me.
Perambulabam in innocentia cor Ambulabo in fimplicitate cordis Perambulavi in innocentia
dis mei, in medio domus meæ. mei in medio domus mea.

cordis mei , in media domu

tua.
3. Non proponebam ante ocu Non ponam coram oculis mois 3. Non proponebam ante
los meos rem injustam : facientes verbum Belial : facientem declina- oculos meos rem malam : fa-
prævaricationes odivi.
tiones odivi,

cientes prævaricationes odivi.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 1. Psalt. Rom. cum Cassiod. Pfalmus ipfs David. Corb. de Spir. S. to. 2. 690. f. Mss. ramen ferunt ibid. domus
David Psalmus. Mozarab. Pfalmus Cantici David. Apud mer ; sed pauci : & in explicat. Ambr, retinet vocem tux ;
August. tir. deeft. In Gr. Yarmos Aavid.

ita enim subdit : Habemus in nobis domum Dei. Gr. con-
* Sic Ambrof. l. de Noe, c. 3. 10. 1. 230. a. & in Pf. ftanter hab. o usow 6x8 M8° Psalt. Carnut. & Rom.
118. col. 1032. d. Sic etiam Auguft. S. Profper , & Car Martian. domus tua. Item Carnut. in via irreprebenfibili.
fiod. in hunc Pl. cum vet. Plalt. & Gr.

$. 3. Ita Cassiod. cum Plalt. Moz. Corb. & Rom. ex*. 2. Sic in Pfalt. Corb. exceptis his : Perambulabam..... cepto hoc ult. Et adhafit; Rom. hab. Et non adhaft; Corb. in medio domu tua : superadditur tamen ibid. litterula s, Non adhafit. Ambrof. in Pf. 37. to. 1. 830. c. ita legit : voci domu. Cassiod. Vulgatæ refpondet , cum Psalt. Rom. Non cognovi verbum nequam. August. cum Prosp. in hunc Fabri, & Gr. Apud Auguft. & Prosp. fimilia exstant, præ Pl. Non proponebam ante oculos meos rem malam : facientes ter verbum deambulabam. Apud Lucif. Cal. l. de non con prævaricationem odio babui. Non adhafit, &c. S. Prosp. ven. cum hæret. p. 223. c. Deambulabam in innoc. cordis prævaricationes, ut in edito. Aug. Lucif

. Cal. I. de non mei , in medio domus tua. Sic etiam apud Ambrof. l. 3. cony, cum hæret. p. 223. c. ica videtur interpungere :

Tom. II.

Bb ij

" L nem meam: & clamor

meam : & clamor nieus ad 196 LIBER PSALMORUM. Pfalm. CI. V BRSTO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Z: Ms. Sangerm.
Non hæfit mihi 4. cor pra Nec adhæsit mihi : cor pravum

Non adhæfit mihi 4. cor pravum : declinante à me mali- recedet à me ; malum nefciam. vum : declinantem à me malignum gno, non agnoscebam.

non cognoscebam.
s. Detrahentem adversùs Loquentem in abscondito contra s. Detrahentem fecretò proxi-
proximum fuum occultè , proximum suum , hunc interficiam ; mo suo, hunc persequebar.
hunc persequebantur.

Superbo oculo, & insatia Superbum oculis, altum cor Superbo oculo, & insatiabili cosa
bili corde, cum hoc simul non de : cum hoc effe non poter am. de, cum hoc non edebam,
edebam.
6. Oculi mei fuper fideles Oculi mei ad fideles terre, ut

6. Oculi mei ad fideles terræ ut terræ ut fedeant hi fimul me- habitent mecum : ambulans in via fedeant mecum: ambulans in via imcum : ambulans in via irrepre- Simpliciter, hic miniftrabit mibi. maculata, hic mihi miniftrabat. hensibili, iste mihi serviebat.

7. Non inhabitabat in me Non habitabit in medio domus 7. Non habitabit in medio dodio domus meæ qui facit super- mea faciens dolum : loquens menda- mus meæ qui facit fuperbiam : qui biam : qui loquebatur iniqua, cium non placebit in conspectu ocu- loquitur iniqua, non direxit in confnon direxit in confpe&tu ocu- lorum meorum.

pectu oculorum meorum. lorum meorum.

8. In matutinis interficie Manè perdam omnes impios ter 8. In matutino interficiebam ombam omnes peccatores terræ : ra, ut interfician de civitate Do- nes peccatores terræ : ut disperdeut disperderem eos de civitate mini universos qui operantur ini. rem de civitate Domini omnes opeDomini, omnes operantesini- quitatem.

tantes iniquitatem.
qua.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Non proponebam ante oculos meos rem malam facientes : præ mox ita : Pro quo in Græco inveniffe vos dicitis, 75 Cura
varicationes odivi. Non adhafit, &c. In Græco verò fic..... xabwat as auto's rest' fuego deinde : Quis non talem fugiat
Apâque napávc per houras maesthoss fpionCa. Ov'x t'xom- interpretationem , ut verbum ad verbum exprimens , dicat : ut
Bu yol, &c.

consederent ipfi mecum. Attamen hanc admittit August. 9.4. August. in hunc Pf.cùm declinaret à me malignus, in hunc Pf. cum Prospero : Oculi mei fuper fideles terra -non cognofcebam. Lucif. verò Cal. l. de non cony.cum hæ ut confidêrent hi mecum, &c. ut in Vulg. imo S. Prosp. ret. p. 223. C. declinantes à me malignos non cognoscebam. ut fimul considèrent hi mecum. Caffiod. cum Pfalt. Rom. Itidem Ambrof. in Pf. 37. to. 1. 830. c. lib. verò 2. de super fideles..... ut fedeant bi mecum ; reliqua ut in Vulg. interpel. Dav.c. 7. col. 648. d. declinantes autem malignos item in Corb. fuper fideles terræ ; deinde tam in ipfo , quàm à me non agnofcebam. Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. in Mozarab. ut sedeant hi mecum : ambulans in via irrepro& Corb. declinantes à me malignos non agnofcebam. S. Prosp. benfibili , hic mihi deferviebat. In Gr. Fl Tes TISUS..... in eund. Pl. cum Brev. Moz. declinantem à me malignum & Cugmadagar áuti's Let' prebe Foperówfuos év ifm dipecó, non agnokebam. Gr. εκκλίνοντος απ' έμε το πουκρά, εκ εχί- έτος μοι έλξτέργει.

.7. Lucif. Calar. I. 1. pro S. Athan. p. 194.c. legit : . 5. Sic in Psalt. Moz. ad verbum, uno excepto eo ,

Non habitat in medio domus meæ qui facit fup. qui loquitur pro hoc. Textui pariter consonant Corb. & Rom, 'cum iniqua, &c. ut sup. Cælestinus I. ep.25. Conc. to. 1. 1215. Caffiodoro , nifi quòd legunt circa med. perfequebar ; &

c. Non habitat in medio domus meæ faciens fuperbiam. Aug. Corb. in fine , fedebam, pro edebam. Lucif. Cal. I. de non in hunc Pl. cum S. Prosp. Non babitavit in medio domus conv. cum hærer. p. 223. c. Detrabentem adv. proximos meæ faciens fuperbiam : loquens iniqua non direxit , &c. Ita fuos occultè , eum persequebar, &c. ut in Vulg. A pud Aug. quoque in Brev. Moz. præter unum habitabit ; in Corb. non & Prosp. in huac Pr. tic: Detrahentem proximo luo occulte, habitabat. Apud Caffiod. & in Psalt. Rom. omnia ut in buinc persequebar. Superbo ocielo , & infariabili corde , huic Vulg. In Gr. Où xatoxd..... Trow Urspupariar aanwe..... non convefcebar ; S. Prosp. cum boc fimul non edebam. Am- evartion tūr, &c. Alex. Ald. & Compl. fraTIC , &c. bros, in Ps. 118. to. 1. 1046. f. deler fimul. S. Paulin. X. 8. Psalt. Corb. In matutinis interficiebam..... ut difin vita Ambr. to. 2. p. xiv. b. Sedentem adversùs fratrem perdam eos de civit. Dom. omnes qui operantur iniquitatem. fuum, is detrahentem occultè , perfequebar. Gr. Tàr xa?anca Similiter in Rom. Moz. & ap. Caffiod. præter voculam agv7a sites zỹ faucier durf, TðTOV Ledloxox..... Týta s' eos , quæ deest. Item ap. August. in eund. Pl. ut disperdam Gurúdeer.

de civitate ; cæt. verò ut in Vulg. In Gr. Eis tas upesías 7.6. Ambrof. l. de Spir, S. to. 2. 654.c. Oculi enim απέκτενον..... τε εξολοθρεύσαι..... πάντας τες εργαζομένες Domini super fideles terra. Hieron. epist. ad Sun. & Fret. th , &c. Apud Ambr. in Pf. 118. to. 1, 1168. b. priora 10. 2. 654. c. Oculi mei ad fideles terre ut sederent mecam : tantùm exstant, ut in Vulg. VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. 1. Oratio pauperis,

Oratio pauperis,

1. Oratio pauperis , Cùm acediaretur, & in conf- Quando sollicitus fuerit , & coram Cùm anxius fuerit, & in conspecto pectu Domini effunderet Domino fuderit eloquium fuum. Domini effuderit precem suam. orationem fuam. CI.

CII.

CI,
Xaudi Domine oratio Omine audi orationem meam,

Omine exaudi orationem
do clamor meus ad te veniat.
meus ad te perveniat.

te veniat. 3.

Ne avertas faciem tuam Ne abscondas faciem tuam à me: 3. Non avertas faciem tuam à à me: in quacunque die tribu- in die tribulationis mea inclina ad me : in quacunque die tribulor , in

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. . 1. Hieron. epift. ad Cypr. to. 2. 695. b. titulum tionem suam. Gr. 11egouxw tớ 77wxq, "Otav áundidon, præfert Vulgatæ simi!em. Auguft. verò cum S. Prosp. fic: svartior Kupis exXin TW ; &c. Oratio inopis, Cam angeretur, in confpe&u Domini ef #. 2. Ita legit Aug. cum Prosp. in hunc Ps. Ita quofudit precem fuam ; Prosp. effundit. Caffiod. cum Pralt. que Cassiod. in eund. Pl. cum Psalt. Rom. & Moz. polito Rom. Fab. Oratio pauperis , Cim anxius fuerit, coram Do Domine , ante exaudi, Similiter habet Missale Rom. ad mino effuderit precem fuam. Rom. Martian. Cum anxiatus Grad. Dominic. 17. post Pent. In Gr. Kície sicocxxocr..... fuerit , 5 coram Deo effuderit , &c. Mozar. Cim anxiatus tpos Créabétw, Mr. Alex. extétw, &c. fuerit, in confpectu Domini effuderit , &c. Corb. Oratio *. 3. August. in nc Pl. Ne avertas..... inclina aurem pauperis, Cim anxius erit, o conspelin Domini effundicorso suam ad me : in quacunque die..... citò exaudi me. Simi:

twoxov,

2.

2.

D

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
clina ad me aurem tuam.
me aurem tuam.

lor inclina aurem tuam ad Ex Ms. Sangerm.

me Domine.
In quacunque die invocavero te, In quacunque die invocavero , ve-

In
quacunque

die inyocave-
velociter exaudi me.
lociter exaudi me.

ro te

velociter exaudi mę

Domine.
4. Quia defecerunt ficut fumus Quoniam consumpti sunt ficut 4. Quia defecerunt ficut fi-
dies mei: & osla mea ficut cremium fumus dies mei, & osa mea quasi mus dies mei : & ossa mea si-
aruerunt,
frixa cont abuerunt.

cut in frictorium confricta

sunt.
5. Percuffus sum ut foenum, & Percusum est quası fænum, s. Percussum eft ficut foe-
aruit cor meum : quia oblitus fum arefactum est cor meum : quia obli- num, & aruit cor meum:quo-
comedere
panem meum.
tus sum comedere panem meum.

niam oblitus sum manducare

panem meum,
6. A voce gemitus mei adhæsit A voce gemitus mei adhafit os 6. A voce gemitus mei ad-
os meum carni meæ.

meum carni mea,
.

hæserunt ofľa mea carni meæ.
7. Similis fa&tus sum pellicano Assimilatus sum pellicano de 7. Similis factus sum peli-
solitudinis : factus fum ficut nyctico- ferti : faćtus fum quasi bubo folitu- cano in solitudine : facius sum
rax in domicilio.
dinum.

sicut ny&icorax in domicilio.
8. Vigilavi, & factus sum sicut Vigilavi, da fui ficut avis foli 8. Vigilavi , & factus sum
passer solitarius in tecto.
taria super te&tum.

sicut passer singularis in ædi

ficio.
9. Tota die exprobrabant mihi Tota die exprobrabant mihi ini 9. Tota die exprobrabant me
inimici mei : & qui laudabant me mici mei : exsultantes per me jura- inimici mei : & qui laudabant
adversùm me jurabant.
bant.

me adversùm me jurabant.
10. Quia cinerem tanquam pa-

Quia cinerem ficut panem come 10. Quia cinerem sicut pa-
• nein manducabam, & potum meum di, & potum meum cum fletu mif- nem manducabam, & potum
cum fletu miscebam ,
cui,

meum cum felle miscebam,
11. A facie iræ & indignationis A facie indignationis tua , & 11. A facie iræ tuæ , & in.
cuæ : quia elevans allisisti me. ire tue : quia levasti me, & alli- dignationis tuæ : quia extol-
fifti me.

lens elisisti me.
12. Dies mei ficut umbra decli Dies mei quasi umbra inclinati 12. Dies mei ficut umbra
naverunt : & ego ficut fænum arui. sunt, & ego quasi fænum arui. declinaverunt : & ego velut

fænum arui.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
licer hab. Cassiod. cum Pfalt. & Mil. Rom. ad Tract. fer. pretati funt in ædificio. swka in Orientalibus provinciis
IV. maj. hebd. Ne avertas ; cæt. verò ut in Vulg. Sic ipfum dicitur , quod apud nos tectum : in Palæstina enim
eriam in Græco.

85 Ægypto , ubi vel fcripti funt Divini Libri, vel interpreta
$.4. August. & Cassiod. in hunc Pr. 8 offa mea ficut ti , non habent in tectis culmina , fed samala.
in fritorio confrixa sunt. Sic etiam in Brev. Moz. necnon 7.9. Plalt. Rom. Martian. cum Mozar. exprobrabane
in Psalt. & Missali Rom. ad Tract. fer. iv. maj. hebd. me..... 88 qui me laudabant , &c. Rom. Fabri, exprobra-
In Pralt. Mediolan. ficut frixorio confrixa sunt. In Carnut. bant mibi..... 6 qui me laudabant , &c. Corb, exprobra-
ficut fritorium confrira sunt. In Corb. ficut fridorium con bant me..... 5 qui laudabant me adversùs me jurabant,
fricta sunt. Apud Prosp. in eund. Pl. ficut in frictoriolo con Cassiod. exprobraverunt me inimici , &c. ut in Vulg. Aug.
frixa funt. In Gr. ete opuzlov Cureppúzucar.

verò ab ipla nil differt, ni excipias adversùs , pro ad-
*.5. Ita legunt Aug. & Prosp. in hunc Pl. cum Psalt. versùm. In Gr. ársificór me di..... oi & TOIVÕITÉS ME , &c.
Corb. & Carnur. Caffiod. verò cum Psalt. & Missali Rom. $. 10. Tertul. adv. Psychic. p.985.c. hæc habet : Ci-
ad Tract. fer. IV. maj. hebd. Percussus fum ficut fænum..... nerem edens velut panem, potum verò fletu miscens. Ambr.
quia oblitus sum manducare , &c. Gr. 'Ernúyur wei xóptoss de apolog. Dav. to. 1. 684. b. Qui cinerem tanquam pa-
Pupov@n, &c. ut fup.

nem manducabat , & potum suum cum fletu miscebat : at in ř. 6. Sic est in Psale, Rom. Carnut. Corb. & Moz, Sic Pr. 37. col. 819. f. & potum meum fletu temperabam : in criam apud August. Prosp. & Caffiod. in hunc Ps. In Gr. Pl. verò 118. col. 1193. e. 8 potum meum cum fletu milAtocorns 78 serayuo k8 exomúên tò osőv M8 zņ, &c. Ap. cebam. Hieron. epist. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. col. 35. $. Paulin. epist. 15. p. 88. a. A fame fiti adbæferunt a. Quia cinerem..... manducabam , & potionem meam cumi efta mea carni mec.

fletu miscebam. August. in hunc Pf. cum Brey. Mozarab. $.7. Concinunt Pfalt. Rom. & Corb. August. verò in Quoniam cinerem ficut panem manducavi , & potum meum hunc Pf. ita legit : Similis falus sum pelicano, qui babi cum fletu miscebam. S. Prosper in eund. Pl. ficut panem tat in solitudine : factus sum ficut nytticorax in parietinis. manducabam , & porum meum cum lacrymis miscebam. S. Iridem ap. Prosp. in parietinis. S. Paulinus ep. 49. p. 286. Pacianus epist. 3. P. 312. d. Quoniam cinerem ficut panem b. legit : Fa&us fum fimilis pellicano folitudinis : ficut ngiti- edebam , & pot. meum cum fletu miscebam. Chromat. Aquil. corax in domicilio. Ambrof. pariter , 1. de fuga fæc. c. 5.to. in Marth. p. 978. d. Quia cinerem facut panem manducam 1. 430.b. ficut nydicorax in domicilio, Unde Hieron. ep. bam , & pot. meum cum fletu temperabam. Itidem in Psalt. ad Sun. & Fret. to. 2. col. 655.b. ait : Quod fimiliter ba Rom. Corb. & ap. Cassiod. cum in hunc Pl. cum in Ps. betur in Graco (vuxtixhes, ) apud nostros 5 Grecos legitur. 6. p. 29. b. In Grids to buce no metà xaxuješ f xiprwr. Apud Caffiod. ut in Vulg. dempto verbo fum, ante pel ť.11. Psalt. Rom. Fab. A facie iræ indignationis tua : licano. Græcè, porátu Temexani s papixcô& rulur WEI 1UX quia elevans elififti me. Rom. Martian. ira & indignationis. Tixóeget eixomédiw. Mf. Corb. August. fcribit pelicani; August. in hunc Pl. A facie iræ tua , indignat, : quo& loco pelicanus , semper pelicanis,

niam levafti , elipisti me. Cassiod. A facie iræ & indignat.
7. 8. August. Jegic cum Prospero , ficut passer fingula tuæ : quia elevans elisisti me ; Mss. 2. allisisti. Psalt. Moz.
ris in tecto. Casiod. cum Psalt. Rom. Carnur. Corb. & & Corb. hab. iræ tuæ, & indignat..... quia levafti , ES
Moz. ficut passer unicus in ædificio. Mediolan. ut sup. ficut alififti me. Verùm Hieron. epist. ad Sun. & Fret. col. oss.
passer fingularis in ædificio. Ambr. I. de fuga fæc.c. 5. to. 1. b. ait, pro à facie iræ tuæ, quod in Græco invenisse fe di-
430. b. ficut passer fingularis in domo : at in Luc. 12. col. xerant, in Hebræo, & ap. LXX. manifeste legi, 'ATÓ

Te-
1437. b. ego autem ficut passer fingularis in adificio. S. Pau- ÚTY Tus ópyūs zij zig berpes C#. Attamen in edit. Rom. &
lin. epift. 40. p. 246. c. Vigilavi, & fa&us fum ficut passer aliis nunc exstat, rūs opzūs C8, ġ loks Cx deinde , oto
fingularis fuper tečtum : & infra , 248. c. 249. b. 250 b. réexes xazeppatás pes.
facut passer unicus fuper teftum. Gr. pag yerului (Alex. Ald. . 12. Ita leg. Aug. in hunc Pr. post paulo verò, ficut
& Compl. e'yeróli ) cisci sfablov povesové ti dánarı• Alex. fænum. Hieron. in Ecclefiaft. 10. 2.761. c. Dies mei fi-
povolw; Ald. & Compl. mi dávatos. Hieron. epist. ad cut umbra inclinati sunt : 85 ego ficut fænum arui. Cassiod.
Sun. & Fret, to. 2. 655. a. ait : Dicitis vos in Græco in Vulgatæ congruit cum Psalt. Rom. In Mozarab. Dies mej
venisse , t'ai orcowalio quod antiqui codices Latinorum inter fiche umbra tranfierunt , &c. Gr. Woei oxicè extilngar, &c.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

rum.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Es M. Sangerm.

13. Tu autem Domine in Tu autem Domine in æternum 13. Tu autem Domine in æter-
æternum permanes : & me- permanes, e memoriale tuum in num permanes : & memoriale tuum
moriale tuum in fæculum & generatione & generatione. in generationem & generationem.
fæculum.

14. Tu exsurgens miserebe Tu suscitans misereberis Sion : 14. Tu exsurgens misereberis
ris Sion : quoniam venit tem- quia tempus ut miferearis ejus, Sion : quia tempus miserendi ejus,
pus miserendi ejus.
quoniam venit tempus :

quia venit tempus.
• 15. Quoniam bene sense Quoniam placiros fecerunt servi IS. Quoniam placuerunt servis
runt servi tui lapidis ejus : & tui lapides ejus , & pulverem ejus tuis lapides ejus : & terræ ejus mise-
pulveri ejus miferebuntur. miserabilem.

rebuntur.
16. Et timebunt gentes no Et timebunt gentes nomen Do-

16. Et timebunt gentes nomen
men Domini, & omnes reges mini , & universi reges terra glo- tuum Domine , & omnes reges ter-
terræ gloriam ejus.
riam tuam.

ræ gloriam tuam
17. Quoniam ædificavit Do-

Quia adificavit Dominus Sion : 17. Quia ædificavit Dominus minus Sion : & videbitur in apparuit in gloria fua.

Sion : & videbitur in gloria sua.
majestate fua.

18. Respexit in oratione Respexit ad orationem vácui , 18. Respexit in orationem hu-
pauperum:& non fprevit pre- non despexit orationem eorum. milium : & non spreyit precem co-
ces eorum.
19. Scribantur hæc in pro Scribatur hoc in generatione no-

19. Scribantur hæc in genera-
geniem alteram : & populus, vissima, & populus qui creabitur tione altera : & populus , qui crea-
qui creabitur , laudabunt : laudabit Dominum,

bitur , laudabit Dominum :
20. Quia prospexit de excel Quoniam profpexit de excelfo 20. Quia prospexit de excelso
sofancto suo: Dominus de cæ- Sanctuario suo : Dominus de cælo fancto suo: Dominus de cælo in ter-
lo in terra profpexit : terram contemplatus eft:

ram afpexit :
21. Ut audiret gemitum vin Ut audiret gemitum vincti , ut

21. Ut audiret gemitus compeculatorum : ut solvat filios in- solveret filios mortis:

ditorum : ut folveret filios interempteremptorum:

torum : 22. Ut adnuntietur in Sion

Ut narretur in Sion nomen Do 22. Ut annuntient in Sion no-
nomen Domini : & laus ejus mini, & laudatio ejus in Jerusa- me

mini , & laudatio ejus in Jerusa- men Domini : & laudem ejus in Je-
in Jerusalem.
lem :

rusalem.
23. In conveniendo popu Cùm congregati fuerint populi fi 23. In conveniendo populos in
los in unum, & regna ur ser- mul , & regna út serviant Do- unum , & reges ut ferviant Domino.
viant Domino.

mino.
24. Respondit ei in via vir-

Afflixit in via fortitudinem meam: 24. Respondit ei in via virtutis tutis ejus : Paucitatem dierum abbreviavit dies meos.

fuæ : Paucitatem dierum meorum
meorum enuncia mihi.

nuncia mihi.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 13. August. in hunc Pf. Tu verò Domine in æternum 345. d. legic : Respexit super filios pauperum : & non fprevit
manes : 86 memor. tuum in generationem & generationem. S. deprecationem eorum. Ambr. in Pf. 118. col. 1187.e. Quia
Prosper in eund. Pl. in generatione generationem. Caf- respexit super filios pauperam : & non defpexit preces eorum.
sod. cum Psalt. Rom. Corb. & Moz. Tu autem..... per August. in hunc Pf. Respexit in orationem humilium : & non
manes : 59 mem. tuum in faculum fæculi. Gr. sis tiv aiürce despexit precem eorum. S. Prosper in eund. Pl. addir Do-
μένεις και το μνημόσυνον ζε εις γενεαν και γενεάν.

minus , ad vocem humilium. In Gr. 'Enéaster & Ti Tho
$. 14. Ita ferunt Psalt. Rom. Corb. & Moz. Sic etiam mogceuxhr Tô Tatdrvo ny t'x iEBSÉVw6€ tù dénou cutãr.
in Misali Rom. ad Tract. fer. iv. maj. hebd, sicut apud 9. 19. S. Prosper in hunc Pf. Vulgatæ accinit cum Cafe
Cassiod. addito uno Domine , ad verbum exfurgens. Au fiod. & Psale, Rom. In Corb. sic : Scribantur hæc in fæcu-
guft. verò in hunc Pl. ita legit : Tu exfurgens mif..... quo lum alterum , &c. ut in Vulg. Ap. Aug. in eund. Pl. Scria
niam tempus ut miferearis ejus , quoniam venit tempus. Item bantur hac in generationem alteram, &c. uc in Vulg. In Gr.
ap. Prosp. in eund. Pf. quia tempus it miferearis ejus ; l'expútw aüth Eis yevsær étéegere og rods ó xrisówhos aivécse
fed non plura. Apud Aug. tract. 7. in Joh. to. 3. p. 2. col. TÒ Kúesor.
343. g. quoniam venit tempus ut mi ferearis ejus. In Gr. . 20. Sic eft in Psalt. Mozar. Ita etiam in Rom. Corb.
ότι καιρος τε οικτρήσαι αυτήν , ότι ήκει καιρός.

& ap. Caffiod. præter hoc, in terram. Apud August. in
ř. 15. Plait. Moz. hab. cum Caffiod. Quia (Cassiod. hunc Pr. Quoniam profpexit ex alto fanéto fuo : Dominus de
Quoniam ) beneplacitos habuerunt fervi tui lapides ejus : 88 cælo in terram profpexit. Apud Hilar. in Ps. 118. col. 345.
terræ ejus miferebuntur. Iridem in Rom. & Carnur. præter d. Dominus de cælo respexit in terram. In Gr."Oti f'Lexuals
anum beneplacitum. Mediol.cum Prosp. Quon. beneplacitum , uitos ázis dvrgo Kúeros és regrš ÉTi Th yñ rebasats,
habuerunt fervi tui lapides ejus : & pulveris ejus misereb. Ita $. 21. Eadem prorsus leguntur in Psalt. Corb. & apud
quoque Aug. tract. 7. in Joh. to.

3.p.2.

col.
343. g.

sed in Cassiod. in hunc Pr. Ita etiam in Rom. & ap. Hilar. in
hunc Pf. legit , in lapides ejus. Item in Psalt. Corb. Quo- Pr. 118. col. 345. d. nisi quòd Rom. hab. et folvat ; Hilar.
niam beneplacitum habuerunt fervi tui in lapides ejus : 83 & folveret. Psalt. Mozar. Ut audiret gemitus vinculatorum :
terræ ejus misereb. Hieron. ep. ad Sun. & Fret. col. 655. & folvat filios interemptorum ; Mediolan. filios morte afflic-
b. ait : Pro terra , in Hebræo afar..... quod omnes xôv trans forum. Apud. Auguft. in hunc Pf. fic : Ut audiret gemitum
tulerunt. In ed. Rom. & al. "OTi si tóxusar os cãrol C compeditorum : ut folvat filios mortificatorum. Apud Prosp.
της λίθες αυτής και τον χεν αυτής οικ7ειρήσεσι. .

in eund. Pr. Vi viderei gemitus compeditorum : 1t solveret
V. 16. Vulgatæ fuffragantur Aug. Prosp. & Caffiod. in filios mortificatorum. Gr. Tð ax cu tē sevaques tær
hunc Pl. cum vet. Psalt. Similiter in Gr..... Tó övquá Co Smurfreure of avodi To's uid's Telaratwuérwr.
Κύριε, και πάντες οι βασιλείς την διόξαν Ce: fed in edd. Αld. #. 22. Ita ferunt Psalt. Rom. Corb. & Moz. quibus ac-
& Compl. το όνομα Κυρίε , και πάντες οι βασιλείς της γης την, cinunt August. Prosp. & Cassiod. in eund. Ps. In Gr. Tô
&c. item in MS. Alex. Tüs gös.

αναγΓείλαι άν Σιων το όνομα Κυρία και την αίνεσιν , &c.
¥. 17. Ita legit Cassiod. cum Psalt. Rom. Corb. & Moz. $. 23. Sic habent August. Prosp. & Cassiod. in hunc Pl.
necnon Missali Rom. ad Grad. Dom. 3. post Epiph. Au cum Psale. Moz. Corb. & Rom. In Gr. 'Ev tớ Curægtöras
gust

. verò in eund. Pf. Quoniam adificabit.... in gloria fua: ness.... j bacineis , &c. Duo etiam Mss. Caffiod. exhibenc
Š. Prosper, ædificavit. In Gr. "Oti oikoslovúos..... cv reges , non regna,
dón curg.

*.24. Ita fert Psalt. Mozar. Ita quoque in Rom. & ap..
. 18. Sic in Psale. Corb. ad verbum ; cui accinunt Rom. Cassiod. excepto uno virtutis fua. In Corb. verò vitiose,
& Mozar. cum Cassiod. in hunc Ps. nisi quod Rom. hab. Refpondite sin via virtutes sua..... enuncia mibi. Apud
Et respexit in orationes; Moz. in orationes , absque præced. Auguft. & Prosp. in hunc Pr. Refpondit ei in via fortier-
Si Calliod, in orationem, Hilarius verò in PI, 118. col.. dinis fua : Exiguitatem dierum meorum annuntia mabi. In

[ocr errors]
« ZurückWeiter »