Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA

HOD Ex Ms. Sangeren.

Et ecce alienigenæ , & po Ecce Palastina , & Tyrus Ecce alienigenæ, & Tyrus, & pulus Æthiopum, hi fuerunt cum Æthiopia : iste natus est ibi. populus Æthiopum, hi fuerunt illic. ibi.

5. Mater Sion dicit : Ho Ad Sion autem dicetur : Vir, s. Nunquid Sion dicet: Homo, mo, & homo fa&tus in ea : le vir natus est in ea, a ipse & homo natus est in ea : & ipse fun& ipfe fundavit eam Altilli- fundavit eam Excelsus.

davit eam Altissimus ? mus.

6. Dominus enarravit in Dominus numeravit scribens po 6. Dominus narrabit in fcripturis scripturis plebium, & princi- pulos : iste natus est ibi. Semper, populorum , & principum : horum, pum : horum, qui fuerunt in

qui fuerunt in ea. ea. DIAPSALMA.

7. Sicut lætantibus nobis Et cantores quafi in choris : om 7. Sicut lætantium omnium haomnibus commoratio eft in nes fontes mei in te.

bitatio eft in te.
te.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
mig. Tyrus , & pop. Æthiopus, qui fuerunt illic. Item in $.6. Psalt. Rom. & Corb. Dominus narravit in fcripti
Corb. fcientibus me. Apud Tertul. 1. 4. cont. Marc. p.707. ris populorum fuorum, & princip. corum (Corb. borum, )
b. Et ecce Allopbyli, Tyrus, s pop. Æthiopum, ifti fue- qui fuerunt in ea. Mozar. Dominus narravit fcripturas populo-
runt illic. In Gr. Mrugúcopeau 'Paca6..... Tois gordoxxoi ple. rum , & princip. eorum , &c. Item in Carnut, narravit. Ap.
Kai ido amo puresa ij Túegs, aj nads Aigioma , &to $7:- Aug. in hunc Pf. Dom, narrabit in fcriptura populorum, 55
vw Juodv éxei.

princip. borum, qui facti funt in ea. Ap.Cassiod. Dom. narravie
. 5. Ambr. fimiliter l. 3. de fide, to. 2. 498. c. & l.1. Scripturas populorum, &c. ut in Vulg. In Gr. Kveros de
de excellu Sacyri, col. 1116.e. f. Marer Sion dicet : Homo, zúcslav er resepñ ac cô, , Opxórtwv TýTWV, Twy restrukérer
& homo factus est in ea , & ipse fund. &c. Sic etiam August. u dut. Subsequitur pariter ibid. And yeama , ficut in Pfalt.
in hunc Pf. & 1. de civit. Dei, 10.7.479. e. cum Cassiod. Rom. & Corb. deest autem in edd. Ald. & Compl. de
in eund. Pr. Fulg. I. 1. ad Trafim. c. 16. p. 83. Vigil. Taps.
cont. Varimad. p. 729. g. Auctor 1. de promill

. p. 2. c. 20. $.7. August. in hunc Pr. Tanquam jocundatorum om-
col.

144. b. & Eucher. q. in Pf. p. 846.c, Iridem in Psalt. ninm habitatio in te. Caffiod. cum Psale. Rom. & Corb. Rom. Medio). Carnut. Corb. & Moz. quibus favet Tertul. Sicut lætantium omnium nostrum habitatio eft in te. In Mocont. Prax. p. 857. b. c. In Gr. Mútup Eicio epsio.... érsrúgy zarab. Sicut larantium hominum commoratio eft in te. In å avtñ, &c. Hieron. affirmat LXX. Múti Edwr transtuliffe, Mediolan. Sicut lætantibus omnibus nobis , &c. ut sup. In Nobilio teste.

Gr. Ως ευφeαινομένων πάντων και κατοικία ζοί.

more.

2.

D

D

D

ram te.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm.
Pfalmus Cantici,
Canticum Carminis

Canticum Psalmi,
1. Filiis Coræ in finem Filiorum Core victori per chorum 1. Filiis Core, in finem, pro Ma-

pro Maleleth ad refponden ad precinendum , eruditionis heleth ad refpondendum , intel-
dum, intellectûs Amat If- Eman Ezraite. LXXXVIII. lectus Eman Ezrahitæ.
trahelitæ. LXXXVII.

LXXXVII.
Omine Deus falutis Omine Deus falutis meæ ,

Omine Deus salutis meæ,
mex , in die clamavi, per diem clamavi, da nocte
& nocte coram te.

cor ani te.
3. Intret oratio mea in Ingrediatur ante te oratio mea: 3. Intret in conspectu tuo oratio
conspectu tuo : inclina aurem inclina aurem tuam ad laudatio- mea : inclina aurem tuam ad pre-
tuam ad precem meam, Do- nem meam :

cem meain :
mine :

4. Quia repleta est à malis Quia repleta eft malis anima 4. Quia repleta eft malis anima
anima mea : & vita mea in in- mea, e vita mea ad infernum mea : & vita mea inferno appropin-
ferno adpropiavit.
descendit.

quavit.
s. Æltimatus fum cum def Reputatus sum cum descenden 5. Æftimatus fum cum descena
cendentibus in lacum : factus tibus in lacum : factus fum quasi dentibus in lacum : factus fum sicut
sum ficut homo sine adjuto- homo invalidus , inter mortuos li- homo fine adjutorio, 6. inter mor-
rio, 6. inter mortuos liber : ber :

tuos liber :
Sicut vulnerati dormientes

Sicut interfecti do dormientes Sicut vulnerati dormientes in fe

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 1. In Psale. Rom, sic: Canticum Pfalmus (al. Pfalmi,) Nicerio, Spicil. to 3.8. 3.c. Græc. hab. imeeges... aq i vuxtin
Profiliis Core , in finem , pro Maeleth ad respondendum , intel &c. Pralt. Moz. deler in , ante vocem die.
leđìs Eman Ifraëlitæ. In Corb. Canticum Psalmi , Filiis Co 8.3. Ita Caffiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. & Corb.
væ , in finem , pro Amaleel ad refpondendum , intellettus Æman Ita quoque Ambros. I. de Jos. c. 3. to. 1. 486. f. usque ad
Etraite. In Moz. Canticum Psalmus, Filiis Chore , in finem , verbum inclina. Aug. tollit vocem ult. Domine , quam ra-
per choram ad præcinendum, intelle&tas Heman Efratelites. men Græc. reriner. Abest in edd. Ald. & Compl.
Apud Casiod. ut in Vulg. præter hoc ult. Eman Ifraelite. ř.4. Sic habet Caffiod. cum Psalt. Rom. & Mozar, de-
In Gr. 'n dù Yerus, Tois vicis Kope, eis tò ténos, unep tractâ unâ præp. à , ante vocem malis. Rom. Martian. tollit
Masasê zê amoxer Güves, Curéosws Aluav tõ’loegunity. Aug. etiam in , ante inferno. Ambros. 1. 3. de fide, to. 2. 501.f.
de hujus Psalmi titulo ita disserit : Nusquam aliorum Psalmo- Vulgatæ fuccinit ad verbum , & Græcó. Similiter Aug. in
rum pofitum eft quod hîc legitur , pro Melech ad responden- hunc Pf. nifi quòd leg. quoniam , & addit in , post 2. mea.
dum ; nam de Pfalmo Cantici , & Cantico Psalmi, alias jam $. 5. Vulgatæ accedit Ambros. in Luc. to. 1. 1410. f.
quid nobis videretur , diximus, (nempe in Pr. 67. ) Et filiis 1533. a. & l. 3. de fide, to. 2.501.f. & l. de fide resur.
Core, ufitatum in titulis Psalmorum, fæpiffimèque tractarum col. 1161. c. & epift. 63. col. 1048. e. Item Caffiod. cum
eft, & quid fit in finem : fed quod sequitur , pro Melech Psalt. Rom. August. verò in hunc Pf. legit : Deputatus fum
ad respondendum , hoc inufitatum habet iste titulus. Pro cum defcendentibus in lacum, &c. ut sup. Hieron. in Ifai.
Melech autem , Latinè pro choro dici poteft ; Melech enim 14. to. 3. 159. e. Alimilatus fum cum defcendentibus in lo-
verbo Hebræo , chorus significatur. Item infra : Et hic eft , in cum. Gr. Προσελoγίθην μετα των καταβαινόντων , &c.
rellectus Æman Israëlitæ , quod in tituli hujus ultimo po ř.6. Ambr. in Pf. 118. 10. 1.989. b. Sicut vulnerati dor-
fitum eft.

mientes projesti in monumentis , quorum non meministi am-
*. 2. Accimunt Auguft. & Cassiod. in hunc Ps, unà cum pliùs : s quidein ipfi de..... repulfi funt. Ita quoque habe

Ex Mf. Sangerma

niet te.

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
pulcris , quorum non es memor in sepulcro , quorum non recordaris projecti in

in monumento
ampliùs : & ipli de manu tua repulli ampliùs : & qui à manu tua abscisi quorum non es memor am-
sunt.
sunt.

pliùs : & quidem ipsi de manu

tua expulli sunt.
7. Pofuerunt me in lacu inferio Posuisti me in lacu novissimo: 7. Posuerunt me in lacu in-
ri: in tenebrosis, & in umbra mor- in tenebris , in profundis. feriori : in tenebrosis, & in
tis.

umbra mortis.
8. Super me confirmatus eft fu-

Super me confirmatus eft furor 8. In me confirmatus eft
ror tuus : & omnes flu&us tuos in- tuus, & cunctis fluctibus tuis af- furor tuus: & omnes elatio-
duxisti super me.
flixifti me. SEMPER.

nes tuas super me induxisti.

DIAPSALMA.
9. Longè fecisti notos meos à Longè fecisti notos meos à me: 9. Longè fecisti notos meos
me : posuerunt me abominationem posuisti me abominationem eis ; à me : poluerunt me abomi-
Gibi,

nationem sibi.
Traditus fum , & non egredie Clausum , & non prodeuntem : Traditus sum, & non egre-
bar : 10. oculi mei languerunt præ oculus meus infirmatus eft ab affic- diebar : 10. oculi mei langue-
inopia.
tione.

runt præ inopia.
Clamavi ad te Domine tota die : Vocavi te Domine tota die : ex Clamaviad

te Domine Deus expandi ad te manus meas. pandi ad te palmas meas,

meus tota die : extendi manus

meas ad te. 11. Nunquid mortuis facies mi

Nunquid mortuis facies mirabi 11. Nunquid mortuis facies rabilia : aut medici fufcitabunt, & lia : aut gigantes furgent , & con- mirabilia : aut medici exsusciconfitebuntur tibi ?

fitebuntur tibi ? SEMPER. tabunt, & confitebuntur tibi? 12. Nunquid narrabit aliquis in Nunquid narrabitur in sepulcro 12. Nunquid enarravit alisepulcro misericordiam tuam, & mifericordia tua: veritas tua in per- quis in sepulcro, misericorveritatem tuam in perditione ? ditione?

diam tuam, & veritatem tuam

in perditionem ?
13. Nunquid cognofcentur in Nunquid nofcentur in tenebris 13. Nunquid cognofcentur
tenebris mirabilia tua , & justitia tua mirabilia tua, & justitia tua in in tenebris mirabilia tua , &
in terra oblivionis ?

terra que oblivioni tradita eft? justitia tua in terra?
14. Et ego ad te Domine cla-

Ego autem ad te Domine cla 14. Et ego clamabo ad te
mavi: & manè oratio mea præve- mavi, & manè oratio mea prave- Domine:& manè oratio mea
niet te.

præveniet te.
15. Ut quid Domine repellis ora Quare Domine abjicis animam 15. Ut quid Domine repu-
cionem meam: avertis faciem tuam meam : abscondis faciem tuam à listi animam meam : avertisti
å me?
me?

faciem tuam à me?
16. Pauper sum ego, & in la Pauper ego, & arumnosus ab 16. Inops sum ego, & in

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Caffiod. cum Psalt. Rom.excepto ult.expulfi sunt. In Corb. to. 1. 646. f. 863. b.931. c.965. d.
fic : Sicut vulnerati dorm. proje&i in fepulcro, quorum non . 10. Psalt. Rom. cum Moz. Oculi mei infirmati funt
meministi ampliùs : 5 quidem ipfi de manu , &c. August. in præ inopia. Clamavi ad te Domine tota die : expandi manus
hunc Ps. Tanquam (inf. Velut) vulnerati dorm, in fepulcro , meas ad te. Itidem in Corb. præter unum extendi , pro ex-
quorum non meminifi adbuc : & ipfi expulfi funt de manu tua. pandi. Item in Mediolan. & Carnut, infirmari funt ; ficut
Brev. Moz. Et ficut vulnerati dormientes in monumentis apud Caffiod. Apud Auguft. Oculi mei informati funt ab
quorum non meminifti ampliùs : 80 ipfi de manu tua expulfi inopia. El clamavi ad te Domine tota die : expandi monus
funt. Auct.l. de promill. p. 3. col. 180.b. In mortuis liber, meas ad te; Mss. plerique extendi. Apud Cyprian. l. 2.
& ficut vulnerati dormientes proje&ti in monumentis. Gr. 12081 Testim, p. 294. a. Exclamavi ad te Domine tota die : exten-
πραυματίαι ερριμμένοι καθεύδοντες ώ τάφω, ών εκ εμνήθης di ad e manus meas. In Gr. Οι οφθαλμοί με κθένησαν από
έτι και αντοι..... απώθησαν.

πτωχείας. Και εκέκραξα προς σε Κύeμε όλην την..... διεπέ-
.7. Psalt. Rom. cum Moz. hab. tenebris , non tene τασα προς σε τας , &c.
brofis. Similiter Ambros. 1. de Jos. c. 3. to. 1. 489. a. & .11. Sic in Psalt. Corb. Moz. & ap. Auguft. in hunc
Calliod. in hunc Pl. cæt. ut in Vulg. Apud Auguft. in Pf. In Rom. & ap. Cassiod. refufcétabunt. Apud Ambrof.
eund. Pl. Pofuerunt me in lacu inferiore , vel potiùs , in la- l. de la psu virg. to. 2. 318. f. Jufcitabuni. In Gr. avasoro
cu infimo ; fic enim eft in Græco : dein , in tenebrofis, &c. Che In Psalt. Corb. hic ponitur Diapfalma.
Hieron. in Isai. 14. to. 3. p.159. e. Posuerunt me in lacum $. 12. Psalt. Rom. Vulgatæ congruit, nifi quòd hab.
noviffimum. Gr. cv róxxw xatw/tw. á oxoteroīs, à, &c. Nunquid enarrabit, cum Calliodoro. Mozar. Nunquid nar-

*.8. Pfalt. Rom. & Corb. cum Caffiod. In me confirma- rabit quis in monumento miseric. idam , & verit. tuam in
ta eft ira tua : & omnes elationes tuas fuper me induxisti. Ita perditionem ? Corb. Nunquid enarrabit aliquis in monumento
eriam in Mozarab. præter vocem fluctus, loco elationes miferic, tuam , aut veritatem tuam in perditione ? August.
tuas ; in Carnur. elevationes tuas ; in Mediol, elationes tuas. in eund. Ps. Nunquid enarrabit quis, &c. ut in Vulg. Gr.
Ap. Aug. in hunc Pf. col. 929. c. d. f. In me confirmata eft ouzoetaí tis cv Tápw..... th..... 6 tñ át wasio ;
indignatio tun; vel , inquit, fecset alii codices habent, ira tua'; . 13. Psalt. Mozarab. aut juftitia tua in terra 'oblita ?
vel ficut alii , furor tuus. Quod enim Grace pofitum eft bonos, Rom. cum Caffiod. ant juftitia tua in terra oblivionis ? Cara
diverse interpretati funt nostri : nam ubi Græci codices habent nut. & Corb, cum August. in terra oblita ? Mediolan. in
ápri, ibi iram Latinè dicere nullus fere dubitavit Interpres ; terra oblitterata ? Gr. de H dexadoúrn Co Cv z ÉTINEAHJULÉOni
ubi autem lupòs pofitum eft, plerique non putaverunt iram effe

Auguft. & Caffiod. Vulgatæ suffragantur cum
dicendam, cùm magni auctores Latinæ eloquentiæ de Philoso Psalt. Rom. & Gr.
phorum Græcorum libris etiam hoc iræ nomine verterint in La 7.15. Pfalt. Mediolan. similiter hab. Ut quid Dom, re-
tinum: neque de hac re diutiùs disputandum est ; cui tamen sa pulisi animam meam ? Auguft. verd in hunc Pl. Ut quid
8 nos aliud nomen adhibere debemus , tolerabiliùs indignatio Domine repulifti orationem meam : avertis faciem , &c. Cafe
nem dixerim , quàm furorem. Tum addir: 65 omnes fufpenfio fiod. cum Plált. Rom. Vulgatæ congruir. Gr. 'Irati Kúere
nes tuas; vel ficus quidam funt interpretati, omnes Auctus απωθείς την προσευχήν με αποςρέφες , &c. MS. autem Αlex,
Cuos ; aut ficut alii , omnes elationes tuas super me induxisti. cum edd. Ald. & Compl

. tu yuxúr u8.
Græc. 'E'élè fresuplx.Ju o dupós Cxo aj távlas ti's pre .16. Sic eft in Psale. Rom. &ap. Caffiod. præter unum
Tsweloper's Co errúsales !A fé. Exinde sequitur Alfarpic, egens, pro inops. Item in Mozar. egens; extremo verò ,
quod etiam haberur in Psalt. Rom. & Corb.

exaltatus autem, & bumiliatus fum. In Corb. Egens fum ego,
.9. Sic est in Psalt. Rom. & Gr. Sic eriam apud Au & in laboribus..... exaltatus fum autem ,
guft: & Callod. in hunc Pl. licur apud Ambrof. in Pfal. confufus, Apud August

, in cund. Ps. Inops fum ego,

D

[ocr errors]

bumiliatus fum

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. laboribus à juventute mea : adolescentia : portavi furorem tuum, boribus à juventute mea : exaltatus exaltatus autem , humiliatus conturbatus sum.

autem, humiliatus sum & contur-
sum & confusus.

batus.
17. Super me pertranfierunt Super, me transierunt ire tue : 17. In me tranfierunt iræ tuæ :
iræ tuæ : & terrores tui con- terrores tui oppresserunt me. & terrores tui conturbaverunt me.
turbaverunt me.

18. Et circumierunt me sicut Circumdederunt me quasi aqua 18. Circumdederunt me · ficut
aqua tota die : circumdederunt tota die : vallaverunt me pariter. aqua tota die : circumdederunt me
me fimul.

fimul.
19. Elongafti à me ami-
Longè fecifti à me amicum &

19. Elongasti à me amicum, & cum, & notos meos à miferia. sodalem : notos meos abstulisti. proximum, & notos meos à miseria,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
& in laborib..... humiliatus frem en conturbatus ; melioris Corb. Circumierunt me ficut aquam , &c. Caffiod. Circum-
notæ Mss. & confufus: attamen infra , priori lectioni favent serunt me ficut aqua, &c. Auguit. Circumdederunt , &c. In
Auguftini ifta : nec exaltati, humiliabimur 65 conturbabi-

Gr. 'Exéxawoán HE, &c.
mur. In Gr. Itwós sites ip..... ufw.feis dè , ftandrá . 19. Pfalt. Rom. addit 8 proximum, cum Calliod.
Buv i Europi Gura

Aug. verò leg. Longè fecifti à me amicum , & notos meos, &c. ¥.17. Psalt. Rom, Corb. & Mozar. cum Cassiod. In me editt. adnectunt ibid. 65 proximum'; sed hoc abest à Mss. pertranfierant, &c. ut in textu. Apud Auguft. ur in Vulg. ficut à Gr. LXX. Aldin. tamen & Compl. retinent ý hayIn Gr. 'En'epe dina gor, &c.

cior, i TèS..... anò TRAGIT wpías. In Brev. Mozarab. pra $. 18. Psalt. Mozarab. Circuierunt me focui aqua , &c. miferia.

2.

·M Mfericordiae fiuas Can M fericordias Domini in eter

mine

[ocr errors]

meo.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. 1. Intellectûs Teman Istrahe Eruditio Ethan Ezraita.

1. Intellectus Ethan Ezrahitæ. litæ. LXXXVIII.

LXXXIX.

LXXXVIII.
Isericordias tuas Do-

æter

Isericordias

Domini in zo

M in æternum can num cant abo:

ternum cantabo. tabo.

In generationem & proge In generatione generationem In generationem & generationem niem & pronunciabo verita- annuntiabo veritatem tuam in ore annuntiabo veritatem tuam in ore tem tuam in ore meo. 3. Quoniam dixi : In æter

Quia dixi : Sempiterna miseri 3. Quoniam dixifti: In æternum num misericordia tibi ædifica- cordia edificabitur: cælos fundabis, misericordia ædificabitur in coelis: bitur in cælis : præparabitur & veritas tua in eis.

præparabitur veritas tua in eis.
veritas tua.
4. Disposui testamentum

Percussi fædus cum electo meo, 4. Disposui testamentum electis
meum ele&tis meis, juravi Da- juravi David servo meo : usque meis, juravi David servo meo : 2. Rega
vid fervo meo : 5: usque in in aternum stabiliam femen tuum, s. usque in æternum præparabo 7. 12.
æternum præparabo semen

femen tuum. tuum. Et ædificabo in generatio Et ædificabo in generatione Et ædificabo in generationem & ne & progeniem sedem tuam. generatione thronum tuum. SEM- generationem sedem tuam. DIAPSALM A.

| PER. 6. Confitebuntur coeli mi

Et confitebuntur cæli mirabilia 6. Confitebuntur cceli mirabilia rabilia tua Domine, & veri- tua Domine , & veritatem tuam tua Domine : etenim veritatem tuam tatem tuam in ecclesia fanc- in ecclefia sanctorum.

in ecclesia sanctorum,
torum.
7. Quoniam quis in nubi-

Quis enim in nube aquabitur 7. Quoniam quis in nubibus 2bus æquabitur dominus : aut Domino : assimilabitur Domino in quabitur Domino : fimilis erit Deo in quis fimilis erit Domino inter filiis Dei?

filiis Dei?
filios Dei?
8. Deus, honorificandus in Deus, inclytus in arcano fancto 8. Deus, qui glorificatur in con-

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
W. 1. August. & Calliod. in hunc Pf. Intelle&tûs Ærhan & Gr. reliqua ut supra.
Ifraelita. Idem Auguft. I. de civis. Dei, to.7. 472. c. ipfi ř.5. Pfalt. Rom. & Moz. cum Cassiod. Et ædificabo in
Æthan. Pfalt. Rom. Intelleđús Etham Ifraelita. Mozarab. faculum fæculi sedem tuam ; Corb. in fæculum & saculum.
Intelle&âs Etham Ezraita ; Corb. Ærhan Ezraita. Gr. Eva Apud Auguft. ut in Vulg. nec aliter in Gr. Subjicitur pa-
νέσεως Αιθαμ τώ Ισeακλίτη.

riter ibid. Archyarua, ficut in Psalt. Rom. & Corb. deest 9.2. Sic in Psalt. Rom. Moz. & apud Cassiod. præter tamen in Gr. Alex. ac edd. Ald. & Compl. de more. seqq. In generationes progenie pronunciabo. In Corb. Mi 7.6. Sic haber Pfalt. Rom. cum Corb. & Moz. Ita etiam seric

. tuas Domine in æt.cancabo tibi. In generationem i proge August. & Caffiod. in hunc Pf. cum Gr. In Ms. tamen Alex. niem pronunciabo verit. &c. Apud August

. similiter : Mi- j yap twy drug dov, &c. ut in Vulg. feric. iuas Domine ; reliq. ut in Vulg. Ita quoque in Psalt. $. 7. Ita legunt Ambrof. l. 4. de fide, to. 2. Mediolan. & Carnur. & Gr. Apud Ambrof. in Ps. 118. & Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. ac Moz, uno ex10. I. 1120. a. hæc pauca : In generationem & generatio- cepto aur altero, æquabitur Domino , paulòque post, Deo, pem annuntiabunt veritatem tuam.

pro Domino. Apud August. in eund. Pf. fic: & quis fimi$. 3. Pfalt. Rom. & Mozar. Vulgatæ congruunt, nisi lis erit Domino in filiis Dei ? inf. aut quis fimilis erit Dio quòd ambo tollunc ulc. in eis , ut sup. Deest pariter in Me inter filios Dei. Sic etiam in Pfalt, Corb. In ed. Rom..... diolan. Carnut. & Gr. nec legitur apud August. & Caffiod. τω Κυρίω και τις ομοιωθήσεται» τω Κυρίω εν υιοίς Θεε ; In in hunc Ps. At ubique constanter punctum figitur poft ver MS. Alex. deest is tis , ficut in edd. Ald. & Compl. bum ædificabitur , præterquam in Pfalt. Rom. Fabri. Ubi 7.8. Auguft. in hunc Pf. Deus , glorificandus in confilio que etiam , quoniam dixifti , absque seq. tibi. In Corb. ta juftorum : magnus & terribilis in omnes qui in circ. &c. men lic eft : tibi adificabitur : in cælis præparabitur veritas Caffiod. cum Psalt. Rom. Deus, qui glorificatur in confilio

(Rom. concilio) fanétorum : magnus Es metuendus fuper om7.4. Aug. & Carliod, delent meum , cum Psalt. Rom. &c. Brev. Mozarab. magnus 5 metuendus in omnibus

549. f.

EHA.

nes ,

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

*

a

nem.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. filio fanctorum : magnus & terribi- tum nimio, & terribilis in cunc- consilio sandorum : magnus Ex MG Sangerm. lis super omnes qui in circuitu ejus tis qui circa eum sunt.

& terribilis fuper omnes qui
sunt.

in circuitu ejus funt.
9. Domine Deus virtutum quis Domine Deus exercituum, quis 9. Dominus Deus virtutum
similis tibi? potens es Domine , & fimilis tibi? fortissime Domine , con quis fimilis tibi ? potens es
veritas tua in circuitu tuo.
veritas tua in circuitu tuo. Domine, & veritas tua in cir-

cuitu tuo.
10. Tu dominaris potestati ma Tu dominaris superbie maris , 10. Tu dominaberis potef-
ris : motum autem fluctuum ejus tu & elationes gurgitum ejus tu com- tatis maris : motum autem
mitigas.
primis.

flucluum ejus tu mitigas.
11. Tu humiliasti sicut vulnera Tu confregisti quasi vulnera 11. Tu humiliafti licut vul-
tum, fuperbum : in brachio virtutis tun, superbum : in brachio for- neratum , fuperbum : & in
tuæ dispersisti inimicos tuos, titudinis tua dispersisti inimicos tuos. virtute brachii tui disparsisti

inimicos tuos.
12. Tui sunt coeli, & tua eft ter Tui sunt cæli, e tua est ter 12. Tui funt coeli , & tua eft
ra , orbem terræ & plenitudinem rai orbem & plenitudinem ejus tu terra, orbem terræ & plenitu-
ejus tu fundasti: 13. aquilonem & fundafti er: aquilonem & dexteram dinem ejus tu fundasti: : 13. * MS, aquilone.
mare tu creasti.
tu creasi.

quilonem & mare tu creasti.
Thabor & Hermon in nomine Thabor & Hermon nomen tuuni

Thabor & Hermon in nomi-
tuo exsultabunt :14. tuum brachium laudabunt : tuum brachium cum ne tuo exsultabunt : 14. tuum
cum potentia.
fortitudine.

brachium cum potentia.
Firmetur manus tua , & exalte Roboretur manus tua , & exal-

Firmetur manus tua &
tur dextera tua: 15. justitia & ju- tetur dextera tua : justitia & ju- exaltetur dextera tua : 15. juf-
dicium præparatio sedis tuæ. diciuin firmamentum throni tui. titia & judicium præparatio

sedis tuæ.
Misericordia & veritas præcedent
Mifericordia & veritas prece-

Misericordia & veritas præ-
faciem tuam : 16. beatus populus, dent faciem tuam : beatus populus, eunt ante faciem tuam :16. bea-
qui scit jubilationem,
qui noluit jubilum.

tus populus, qui fcit jubilatio-
Domine, in lumine vultus tui Domine , in lumine vultus tui Domine, in lumine vultus
ambulabunt, 17. & in nomine tuo ambulabunt : in nomine tuo exsul- tui ambulabunt, 17. & in no-
exsultabunt tota die : & in justitia tabunt tota die, & in justitia tua mine tuo exsultabunt tota die :
tua exaltabuntur.
exaltabuntur :

& in tua justitia exaltabuntur.
18. Quoniam gloria virtutis eo Quia gloria fortitudinis eorum 18. Quoniam gloria virtu-
rum tu es : & in beneplacito tuo tu es, & in voluntate tua eleva- tis eorum tu es : & in bona
exaltabitur cornu noftrum. bis cornu noftrum:

voluntate tua exaltabitur cor

nu noftrum. 19. Quia Domini est assumptio Quia à Domino eft protectio

19. Quoniam Domini eft nostra , & fan&i Israël regis noftri. noftra , à Sancto Israël rege adsumptio, & fan&ti Israël renostro.

gis noftri.
20. Tunc locatus es in visione Tunc locutus es per visionem

20. Tunc locutus es in al-
fan&tis tuis , & dixisti : Pofui adju- sandis tuis , & dixisti : Posui ad pectu filiis tuis, & dixisti : Po
torium in potente : & exaltavi elec- jutorium Super robuftum : exaltavi sui adjutorium super poten-
tum de plebe mea
electum de populo.

tem : exaltavi electum de ple

be mea.
NOT. AD VERSIONEM ANTIQUAM.
qui , &c. Hieron. epist. ad Sun. & Fret. to. 2.651. C. ma- Cómo Co.
gnus horrendus : tum addit : In Græco invenisse vos dici $.10. Sic Hilar. in Pf.65.col. 174. e. cum Pfalt. Rom.
tis , poespós , quod fignificat , terribilis , timendus, formidan- August. verò in hunc Pf. Beatus populus fciens jubilationem ,
dus :

ego puto id ipfum fignificare 85 horrendum. Gr. hod. &c. Caffiod. in eund. Pf. & præf. in Psal. pag. 2. a. Beatus
ο Θεός άδοξαζόμενος & βελή αγίων" μέγας και φοβερός επί populus, qui intelligit jubilationem. Grec, και γινώσκων αλα-
πάντας, &c.

λαγμόν.
7.9. Auguft. & Cassiod: unà cum Psale. Rom. legunt: #. 17. Sic in Psalt. Rom. & Moz. ut & apud August.
Domine Deus , &c. ut in Vulg. Ita quoque in Græco. in hunc Pf. In Corb. Es in tua juftria lætabuntur, Cassiod,

*.10. Plale. Mozar. Tu dominaris potestatem maris , &c. Vulgatæ consonat , & Græco. Ambros. 1. 2. de Spir. S. c. 8.
Hieron. in Isai. 52. to. 3. col. 371.b. Tu dominaris fortitu to. 2. col. 648. e. leg. in nomine tao exsultabimus.
dini maris : 8 commotionem flu&uum ejus tu mitigas. Aug. *. 18. Aug. & Caffiod, in hunc Pi. Vulgatæ accedunt
& Cassiod. cum Psalt. Rom. Vulgatæ accinunt. Gr. Eu cum Psale. Rom. In Mediol. fic:5 in tua juflitia exaltabitur
Λεσπόζες το κράτος της θαλάσσης: τον διε άλον , &c. cornu noftrum. In Carnut. & Corb. & in nomine tuo exalta-

Ý.II. Concordant Pralt. Rom. Mediol, Carnur. Corb. bitur, &c. In Greco : και εν τη ευδοκία ζε υψωθήσεται
& Moz. quibus favet Caffiod. in hunc Pf. A pud Auguft. To', &c.
verò fic : 5 in brachio virturis tua ; ut etiam in Græco. .19. Sic est in Psalt. Rom. & ap. Cassiod. In Moz.

. 12. Sic habet Ambros, 1. 3. Hexa. to. I. 38. e. cum verò, Quoniam Domini est protectio , & fanéti , &c. In Corb.
Psalt. Rom. & Moz. præter unum orbem terrarum. Itidem Quia Domini eft adfumptio , fan&ti Israel regis noftri, Apud
August. & Caffiod. in hunc Pl. cum Vigil. Taps. l. cont. August. in eund. Pr. Quon. Domini ef (ufceptio , fandi,
Varimad. p. 734. d. Gr. Thv oikepévur.

&c. Apud Auct. 1. de promisl. p. 3. col. 181. e. Domini efi
W.13. Ambros. 1. 3. Hexa, col. 38. e, aquilonem o mare affumptio , & sandi Ifraël regni noftri. In Gr. "OT1 tê Kür
tu creasti. August. in hunc Pr. aquilonem & maria tu creasti. pix À årtiautos, oj, &c. ut in Vulg.
Thabor s Hermon , &c, Mss. nonnulli Hermonim ; al. qui . 20. Ita Cassiod. cum Psalt. Rom. Mediolan. Carnur,
dam, Hermoniim. Cassiod, aquilonem & mare tu fandasti, Corb. & Moz. pofito uno 8, ante verbum exaltavi. Sic
&c. Gr. τον βορραν και θάλασσαν έκτισας, &c.

etiam Hilar. in Pr. 69. col. 232. e. ab his , Pofui adjut,
. 14. Ita Cassiod. cum Psali. Rom. August. verò in &c. sed in Luc. col. 1330. f. legit , & exaltavi electum de
eund. Pr. Confirmetur manus tun, &c. Gr. Keg1c1wJuiw populo meo ; in Pl. verò 1. col. 14. de plebe mea : item in
A zsip C8 , &c.

Psalmum 131. col. 455.c. Pofui adjutorium meum super
W. 15. Ita August. in hunc Ps. cum Psale. Corb. In Rom. potentem : & exaltavi ele&tum de plebe mea : fimiliter in Pr.
& Moz. Miseric. Es veritas præibunt ante faciem tuam. Ap. 143. col. 560.d. sed absque voce meum , post adjutorium:
Caffiod. præibunt faciem tuam. Gr. Tegnopeuscrtat topo treg vide etiam l. 2. & 3. de fide, to. 2. col. 477. d. 502. a,
Tom. II.

z

[ocr errors]
[blocks in formation]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex MS. Sangerm. 21. Et inveni David fervum Inveni David fervum meum : 21. Inveni David servum meum:

meum : & in oleo sancto meo oleo fanéto meo unxi eum. oleo sancto meo unxi eum.
unxi eum.

22. Manus enim mea auxi Cum quo manus mea firma erit, 22. Manus enim mea auxiliabi-
liabitur ei : & brachium meum brachium meum roborabit eum. tur ei : & brachium meum conforta-
confortabit eum.

bit eum.
23. Nihil proficiet inimicus Non decipiet inimicus eum, 23. Nihil proficiet inimicus in
in eo, & filius iniquitatis non filius iniquitatis non affliget eum. eo, & filius iniquitatis non apponet
nocebit eum.

nocere ei.
24. Et mactabo inimicos Sed concidam ante faciem ejus 24. Et concidam à facie ipfius
ejus à facie ejus : & odientes hostes illius, qui eum oderunt inimicos ejus : & odientes eum in
eos in fuga vertam.
percutiam.

fugam convertam.
25. Et veritas mea , & mi Veritas autem mea, & misericor 25. Et veritas mea, & miseri.
sericordia mea cum ipfo : & dia mea cum eo : & in nomine meo cordia inea cum ipfo : & in noniine
in nomine meo exaltabitur exaltabitur cornu ejus.

meo exaltabitur cornu ejus.
cornu ejus.

26. Et ponam in mari ma Et ponam in mari manum ejus, 26. Et ponam in mari manum
num ejus, & in fluminibus & in fluminibus dexteram ejus. ejus, & in fluminibus dexteram ejus.
dexteram ejus.

27. Ipfe invocavit me: Pa Ipfe invocabit me : Pater meus 27. Ipse invocabit me : Pater
ter meus es tu : Deus meus, es : Deus meus , & fortitudo meus es tu : Deus meus ,
& susceptor salutis meæ : falutis mea.

tor salutis meæ :
28. Et ego primogenitum Ego autem primogenitum ponam 28. Et ego primogenitum ponam
ponam illum excelsum apud cum excelfum regibus terre. illum excelsum præ regibus terræ.
reges terræ.
29. In æternum fervabo ei

In æternum cuftodiam ei mise 29. In æternum fervabo illi mi-
misericordiam meam : & tef- ricordiam meam,'& pactum meum sericordiam meam: & testamentum
tamentum meum fidele ipfi. fidele ei,

meum fidele ipfi. 30. Et ponam in fæculum

Et ponam perpetuum femen ejus, . 30. Et ponam in sæculum fæculi
fæculi femen ejus , & fedem thronum ejus ficut dies cæli. semen ejus, & thronum ejus ficut
ejus sicut dies fæculi.

dies celi.
31. Si dereliquerint filii ejus Si dereliquerint filii ejus legem 31. Si autem dereliquerint filii
legem meam : & in judiciis meam , din judiciis meis non ejus legem meam : & in judiciis
meis non ambulaverint: ambuliverint:

meis non ambulaverint:

& suscep

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.

[ocr errors]

Auguft. in hunc Pl. Tanc locutus es in aspectu filiis tuis, & Luc. 3. to. 1. 1330. b. necnon August. & Caffiod. in hunc
dixisti : Posui adjut. Super potentem : exaltavi ele&tum de po- Pl. quibus accedunt Psalt. Rom. & Gr.
pulo meo. Sic etiam hab. Auct. op. imp. in March. hom. .27. Itidem in Psalt. Corb. Sic etiam in Rom. excepto
2. p. 18. e. Tunc locutus es in aspeitu filiis tuis, & dixifti. verbo invocabit. In Gs. fallaréce101. Similiter habent Āu-
Vigil. Tapl. 1. 5. cont. Eutych. p. 68. a. exaltavi elett. de gust. & Cassiod. in hunc Pf. Item Hilar. in Pf. 131. col.
populo meo. De hoc autem , fan&tis tris , Hieron. epist. ad 455. d. rursus infra in Pf. 143. col. 560. e. fed delet me ,
Sun. & Fret. to. 2.654.a. ita scribit : In Græco, filiis cuis , licut es, ante fufceptor : in Psalm. verò 1. n. 14. tollit hoe,
invenisse vos dicitis... fed in kovin tantum pro fanctis , filios Deus meus. Ambros. epist. 46. to. 2. 987. a. Ipfe vocabit
reperi. In ed. Rom. Tóte gaanoas à ópáos rois vicis CO..... me : Pater meus es in : Deus salutis meæ : ar in Luc. 3. to.
'Εξέλω βοήθξαν επί δυνατόν υψωσα , &c.

1, 1330. b. Ipfe invocabit me.
X. 21. Sic Hilar. in Pr. 1. col. 14. & in Pf. 69. col. .28. Sic hab. August, in hunc Pl. cum Pfalt. Carnut.
232. e. & in Ps. 138. col. 511. e. detracto duplici 5 ; præ & Corb. Ita quoque in Mozarab. nisi quod ponitur , ante
terea in Pf. 143. col. 560. d. tollit in, ante vocem oleo ; & excelsum. Rom. Vulgatæ congruit , cum Cassiodoro. Cypr.
in Pf. 131. col. 455. c. hab. linivi eum. Sic etiam Am veró I. 2. Testim. p. 284. c. legit, altiffimum apud reges
brof. in Luc. 3. to. 1. 1328. b. 1330. e. & epist. 46. to. 2. terræ, Hilar. in pr. 69. & 131. col. 232. e. 455. d. ex-
987. a. cum Brev. Mozarab. Accinunt August. & Caffiod. celfum super reges terræ : & in Pf. 143. col. 560. e. fuper
in hunc Pf.cum Gr. In Psalt. Rom. deest in , sicut apud omnes reges terra. Gr. if unor fapå trīs Bacinelloi tūs raco
Ambrof. l. de apol. Dav. to. 1. 721. a. Apud Hieron. in Aquila , Mosor tois, &c.
Ifai. 55. to. 3. 403. a. in mifericordia fancta unxi eum. In ¥. 29. Ita legit Cypr.l. 2. Testim. p. 284. C. nisi quòd
Pfalc. Corb. is in oleo fancto linivi eum.

hab. in fine illi, non ipfi; Gr. auta. Aug. & Caffiod. in
*.22. Ita legit Hilar. in P1.131. 138. 139. & 143. col. hunc Ps. nil differunt à rextu ver. nec etiam Pralt. Rom.
455. d. 511. e. 530. d. 558.c. 560.e. Ita etiam Auguft. Apud Hilar. in Pf. 131. & 143. col. 455. e. 560.e. id
& Caffiod. cum Psalt. Rom. & Gr. In Mozarab. & Corb. unum variat , illi, pro ei.
confortavit.

X. 30. Psalt. Rom. hab. sedem ejus , & thronum ejus ficut
V. 23. Ita Cassiod. cum Psalt. Corb. & Moz. Rom. verò dies cæli. Corb. semen ejus , femen ejus ficut , &c. Mo-
hab. non nocebit ei : fimiliter in Misali Rom. ad Grad. I. zarab. sedem ejus , & thronus ejus , &c. Similiter Ambrof.
Mart. Pont. Apud Hilar. in Pf. 131. & 138. col. 455.d. de apol. Dav. to. 1. 713. c. thronus ejus ficut dies cæli :
SI1.e. sic : non adjiciet nocere eum: & in Ps. 139. col. 530. at in Luc. 3. col. 1330. b. Vulgatæ suffragatur cum Auguft.
d. non adjiciet nocere ei. Hieron. in Isai. 57. to. 3.415. f. & Casiod. Apud Cypr. 1. 2. Testim. p. 284. c. deest porn
leg. non apponet ut affligat eum. August. in hunc Pr. Non terior iste verliculus ; cæt. ut sup. Apud Hilar. in Pf. 131.
proficiet ; ultimòque, non apponet nocere ei. In Græco : Oux col. 455. d. femen ejus , & thronum ejus ficut dies cæli. Ita
ωφελήσς..... και προθέος τε κακώσαι αυτόν. .

quoque in Græco. *.24. Psalt. Rom.cum Corb. & Moz. Et concidam ini

*. 31. Accinunt magno consensu Cyprian. 1. 2. Testim. micos ejus à facie ipfius Corb. ejus; ) reliqua ut in Vulg. p. 284. c. Hilar. in Pf. 131. p.455.e. Hieron. ep. ad Dam. Sic eciam Hilarius in Pf. 131. col. 455.d. & Cassiod. in

to. 4. P. 157. e. necnon Aug. & Caffiod. in hunc Pr. una hunc Pf. Ac August. in eund. Et concidam inim.ejus à facie cum Psalt. Rom. Corb. & Moz. Cypr, tamen ep.7.P. 13. illius : & eos, qui oderunt eum , fugabo. In Gr. Kai Cuaxó4w c. & l. de lapf. p. 183. b. deler hoc , filii ejus : & Aug. ATÒ rogocax rg 785..... 745 min@vias duthy tegoorias. epist. 29.co.2.col.si. b. legic : Si reliquerint filii ejus.....

*.25. Similiter hab. Hilar. in Pf. 131. col. 455. d. & & in præceptis meis non ambal. Auct. i. ad Novat. hæret. Cassiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. & Gr. August. in p. 437. f. Si dereliquerint filii ejus legem meam : 8 in mascund. Pr. leg. cum ipfo eft : ac l. 17. de civit. Dei, co.7. datis meis non ambulaverint. Gr. 'Ear iyxalaniz woir oi vicino col. 472. d. delet eft.

και τους κρίμασί με μη πορευθώσι. . 26. Sic Hilar, in Pf. 131. col. 455. d. Ambros, in

[ocr errors]
« ZurückWeiter »