Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

nus.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 16. Venite, audite , & narra Venite, audite, & narrabo, on 16. Venite , & audite, & Ex Ms. Sangerma bo, omnes qui timetis Deum , quan- nes qui timetis Deum, quanta fe- narrabo omnibus , qui timeta fecit animæ meæ. cerit animæ meæ.

tis Deum, quanta fecit animæ

mex.
17. Ad ipsum ore meo clama Ipsum ore meo invocavi, &exal 17. Ad ipsum ore meo cla-
vi, & exaltavi fub lingua mea. tavi in lingua mea.

mavi , & exsultavi sub lingua

mea.
18. Iniquitatem si aspexi in Iniquitatem fi vidi in corde meo, 18. Iniquitatem fi conf-
corde meo , non exaudiet Domi- non exaudiat Dominus.

pexi in corde meo, non ex

audiat.
19. Propterea exaudivit Deus, Ideo exaudivit Deus , du at 19. Propterea exaudivit me
& attendit voci deprecationis meæ. tendit vocem deprecationis mea. Deus , intendit voci orationis

meæ.
20. Benedi&us Deus, qui non Benedictus Deus, qui non abftu 20. Benedictus Deus meus,
amovit orationem meain , & mife- lit orationem meam , & mifericor- qui non amovit deprecatio-
ricordiam suam à me.
diam suam à me.

nem meam, & misericordiam
suam à me : & inluminet vul-

tum suum super nos.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
173. c. cum incenfo arietibus. In ed. Rom. petä lupić Rex frétexta, gül wou vrò twv gacū as ár hello
ματος και κeιών: deinde fic : ποιήσω σοι βόας μετα χιμάρων . 18. Sic in Psalt. Rom. Moz, & Vatic.

ар.

Hilar. hoc editt. verò Ald. & Compl. ferunt arciow Cor. Hilar. eriam excepro, non exaudiet Deus; Coisl. hab. non exaudiat Deus; loco cit. col. 182. f. ait : Virtutem verbi ex Hebræo in Græ Carnut, non exaudiat Dominus, Corb. Iniquit. si confpexi cum demutati Latinus fermo non tenuit : nam quod nobiscum in.... non audiat Deus. Hilarius in hunc Pf. Injustitiam fi eft, offeram tibi boves cum hircis , cum illis ita babetur , cor.fpexi... non exaudiat Deus; inf. Iniquitatem , &c. Auct. ανοίσω (οι βόας μετα χειμάρρων: χείμαρροι cum Grecis, non op. imp. in Matth. hom. 1. p. 12. e. Iniquitatem fi conf proprium , fed appellativum nomen hircorum eft, 85 eorum ma pexi..... non exaudiet Deus. Auguft. in eund. Ps. Iniquisimè qui in ipfo kiemis tempore editi sunt : & Scriptura hoc in tatem fi conspexi (inf. afpexi) non exaudiat Dominus. loco tantùm xfiue céppes nuncupavit ; cæteris autem locis opéénys, Cassiod. conjperi... non exaudiat Deus. Chromat. Aquil. in quos nos bircos dicimus, posuit. Vide plura ap. Hilar. Dia Matth. p.982. f. Si iniquit. conspexi..... non exaudiat Dopalma subsequens fimiliter haberur in Psalt. Rom. Corb. Gr. minus. Gr. 'Adiríay si s'escópar..... und sicaxxoátw Kúeses. & apud Hilar. non memoratur autem ab Aug. & Calliod. . 19. Ita in Psalt. Corb. addito uno 8, post Deus,

. 16. Psalt. Rom. cum Moz. Venite, audite, Enar Rom. Fabri deler me, legitque , & intendit voci deprecat. rabo vobis , omnes qui timetis Deum, &c. Mozarab. Do meæ. Rom. Martian. hab. me. Pl. è M. Vatic. ap. Himinum ; cui faver Coislin. cum Cassiod. Sic etiam

ap.

Hi lar. Propt, exaudivit Deus, & intendit voci orat. mea. Iti-
lar. in comment. exceptis his , & enarrabo..... qui tim. dem Hilarius, August. & Caffiod. in hunc Ps. sed addunt
Deum. Corb. hab. Venite , audite , 88 narrabo vobis , om me , cum Brev. Mozarab. At Hieron, epist. ad Sun. &
nes, &c. Pl. è Ms. Vatic. ap. Hilar. Venite , 85 audite , & Frerel. to. 2. 643. a. me superfluum effe dicit , tam-
narrabo vobis , omnes qui timent Deum , &c. Gr. Tártes oi etsi legatur in Græco : ibid. etiam tūs Tegceuxūs pr. in Ald.
pobývero TOY Osóv. August. in hunc Pl. concinit cum Vulg. & Compl. d shoews.
& Gr. Auct. verò l. de promill. p. 2. c. 27. p. 153. c. leg. #. 20. Ita legit August. in hunc Pf. cum Psalt. Corb.
Venite, & audite, & narrabo vobis , omnibus qui timetis Do- usque ad versic. & inluminet , &c. Ita etiam Cassiod. hab.
minum , &c.

cum Psalt. Rom. Coislin. & Moz, excepto uno Dominus,
ř. 17. Consonant Psale. Mozar. & Rom. Fabri. Rom. loco Deus meus. Hilarius cum Gr. Benedictus Deus , qui,
verò Martian. hab. Es exaltavi , &c. Coislin. Ab ipfo ore &c. ut in textu. Itidem in Missali Rom. ad Offert. Dom.
meo clamavi, exsultavi , &c. Hilarius in hunc Pr. Ad S. post Pascha ad hæc usque, inluminet , &c. quæ ul-
ipsum clamavi ore meo, & exaltavi, &c. Aug. & Cassiod. tima verba non subnectuntur nisi in Ms. Sangerm. quò
in eund. PS. Vulgatæ favent. Græc. Ilpos autên sópari fortè advecta sunt ab ofcitante librario è $. 2. Pfalmi feq.

[ocr errors]

Ex Ms. Sangerme

2.

·D

D

nos ,

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
In finem,

Victori

In finem,
1. In hymnis, Psalmus Cantici In Psalmis Canticum Carminis. 1. In hymnis, Pfalmus.
David. LXVI.

LXVII.

LXVI.
Eus mifereatur noftri, & Eus mifereatur noftri , d 2. Eus misereatur nobis,
benedicat nobis : illuminet benedicat nos : illustret fa-

nos : in-
vultum suum super nos, & mise- ciem suam super nos. SEMPER. luminet vultum suum super
reatur noftri.

& mifereatur nobis.

DIAPSALMA.
3. Ut cognoscamus in terra Ut nota fiat in terra via tua : 3. Ut cognoscamus in ter-
viam tuam , in omnibus gentibus in universis gentibus falus tua. ram viam tuam, & in omni-
falutare tuum.

bus gentibus falutare tuum.
4. Confiteantur
tibi populi
Confiteantur tibi populi Deus :

4.

Confiteantur tibi populi
Deus : confiteantur tibi populi om- confiteantur tibi populi omnes. Deus : confiteantur tibi populi

omnes.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
. 1. Pfalt. Rom. addit Cantici David, cum Vulg. & citur autem ibid. Diapsalma , sicut in Psalt. Rom. Fabri,
Cafliod. In Coislin. fic: In finem , In bymnis Cantici David. Corb. Coislin. & apud Hilar. at deest in edd. Ald. :
Ps. è Ms. Vat. ap. Hilar. In finem , Hymnus , Pfalmus Can Compl. nec legitur in Psalt. Rom. Martian. nec ap. Au-
tici David. Hilarius ipse in enarrar. In finem , Pfalmus Can- gust. nec ap. Caffiod.
tici. Apud August. nil habetur. In Gr. Eis Téacs, 'Er $. 3. Hilar. Aug. & Cassiod. in hunc Pf. Vulgatæ ac-
operors , Yarpees tão Aavit. Ald. & Compl. Yangos 'ndūscinuni, cum Psalt. Rom. & Gr. Similiter hab. Coislin. nisi

W. 2. Ita Hilar. habet cum Psalt. Corb. & Rom. Cois- quòd addit & , poft tuam. Observat Hilarius ubi sup. col.
lin. verò Vulgatæ congruit. Mozarab. delet hoc, s mi 186. d. in Gracis ita esse : Tỹ grovou ú vai tur öð óv 08.
fereatur nobis, cum August. apud quem initio , Deus mis. Inter groves autem , inquit, cognoscamus, id differt, quod
noftri , & benedicat nos, &c. Similiter apud Cassiod. sed in fine persona ditfinitione eft @rai.
fine additur , s mifereatur nobis , quod abeft à Gr. Subji $.4. Itidem Hilar. Aug. & Cafliod. in hunc Pl, cum
Tom. II.

R

nes.

1

HEBR.

E , .

[ocr errors]

pentur inimici ejus : & Jurgat Deus, & dissipentur 2 E tur inimici ejus : & fugiant

VERS10 ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
E: M. Sangerm.
5. Lætentur & exsultent Latentur & laudent gentes :

s. Lætentur & exsultent gentes :
gentes : quoniam judicavit po- quoniam judicas populos in aqui- quoniam judicas populos in æqui-
pulos in æquitate, & gentes tate, & gentium qua in terra funt tate, & gentes in terra dirigis.
in terram diriget. DiAPSALMA. ductor es. Semper.

6. Confiteantur tibi populi Confiteantur tibi populi Deus , 6. Confiteantur tibi populi
Deus : confiteantur tibi populi confiteantur tibi populi omnes : ter- Deus : confiteantur tibi populi om,
omnes : 7. terra dedit fructum ta dedit germen suum.

nes : 7. terra dedit fructum suum, suum.

Benedicat nos Deus nofter, Benedicat, nobis Deus , Deus Benedicat nos Deus, Deus nos, 8. benedicat nos : & timeat nofter, benedicat nobis Deus : & ter , 8. benedicat nos Deus : & eum omnis finis terræ. timeant eum omnes fines terra. metuant eum omnes fines terræ.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
ver. Pfalt. & Gr.

autem à Rom. Fabri, Coislin, ac edd. Ald. & Compl.
W. S. Vulgatæ fuffragantur Auguft. & Caffiod. cum .6. Concordant Hilar. Aug. & Cassiod. unà cum vet.
Pfalt. Rom. Pf. verò è Ms. Vatic,

ap. Hilar. hab. Es gen Psalt. & Gr.
tes in terra deduces ; Corb. diriges, Hilarius in comment. 8.7. Sic est in Psalt. Corb. & Vatic, ap. Hilar. Item
quon, judicabis ( Ms. Reg. judicas) populos in æquitate, in Coislin. præter hoc, Benedicat nobis Deus nofter. Hila-
& gentes in terra diriges : & poft pauca aic : Cùm latan rius verò in comment. Vulgatæ accinit cum Psalt. Rom. Sic
tur & exsultant gentes , quoniam judicabit populos in aquit. etiam Aug. & Cassiod. unà cum Græco. Apud Tertul. l.
& gentes in terram diriget , causa latitiæ prædicatur : Mís. fe cont. Jud. c. 13. p. 146. c. terra dedit benediétiones fuas,
runt constanter in terra. Gr. To keisis hag's..... cu tận z Ť.8, Pralo. Coislin. Benedicat nobis Deus: 5 timeat , &c.
od uvuosis. Item diriges, apud Aug. juxta plerosque Ms. Hilar. Aug. & Caffiod, nil differunt à Vulg. nec etiam Psalt,
nec alicer in Psalt. Coislin. Diapfalma pariter fequitur in Rom, neque Gr.
Psalt. Rom. Martian. Corb. apud Hilar. & in Gr. abest
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA HOD.
Ex Mf. Sangerm.
In finem,
Victori David

In finem ,
1. Pfalmus Cantici ipsi David. Pfalmus Cantici. LXVIII. 1. Psalmus Cantici ipfi David.
LXVII.

LXVII.
· E
Xsurgat &

Xfurgat Deus, & disipen

ejus : &
fugiant qui oderunt eum , à fa- oderunt eum , à facie ejus. qui oderunt eum, à facie ejus.
cie ejus.

3. Sicut deficit fumus, ita Sicut deficit fumus, deficiant : 3. Sicut deficit fumus, deficiant:
deficiant : ficut fluit cera à fa- ficut tabefcit cera à facie ignis, ficut fuit cera à facie ignis, fic pe-
cie ignis , fic pereant pecca- fic pereant impii à facie Dei. reant peccatores à facie Dei.
tores à facie Dei.

4. Et justi epulentur , DIA Justi autem latentur , & exful 4. Et justi epulentur , & exsul-
PSALMA.exsultent in conspectu tent in conspectu Dei, & gaudeant tent in conspectu Dei : & deletten-
Dei : delectentur in lætitiam. in lætitia.

tur in lætitia, DIAPSALMA.

s. Cantate Domino, pfal Cantate Deo , pfallite nomini 5. Cantate Deo, pfalmum dicie
mum dicite nomini ejus : iter ejus : præparate viam afcendenti te nomini ejus : iter facite ei, qui
facite ei , qui ascendit super per deseria : in Domino nomen ascendit fuper occasum : Dominus
cælos coelorum:Dominus no- ejus :

nomen illi.
men est ei.
Et exsultent in conspectu Et exsultate coram eo ; patri Exsultate in conspectu ejus, tur-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V.1, Cassiod, in hunc Pl. delet ipfi , cum Psalt. Rom. candentur , & exfultent in confp. Dei : dele&tentur in leti-
& Moz. Coislin. verò hab. In finem , David Pfalmus Can tia. Ap. Cassiod. ut in Vulg. Gr. Kai oi dirajo su pearbúa
rici. Corb. In fonem , ipfi David Pfalmus Cantici. Ita quo τωσαν , αγαλλιάθωσαν ενώπιον τ8 Θε" τερφθήτωσαν εν ευφρο-
que legit August. in eund. Pl. cum Græco. Hilar. in com súvn. Nuspiam autem reperias utrumque Diapsalma hîc ad-
ment. ita : Illi David in finem, Psalmus Cantici. junctum é Mr. Sangerm. Nomen Dei rursum fupplevimus

X. 2. Ita legit Auguft. in hunc Pf. cum Gaud. Brix. ibidem prærermissum ut sup.
serm. 2. p. 946. d. Cypr. autein l. 2. Testim. p. 296. b. *. 5. Pfalt. Rom. Cantate Deo.... qui afcendit super oc-
fic : Exfargat Deus..... fugiant à facie ejus , qui oderunt cafum : Dominus nomen est ei. Gaudete in consp. ejus , tur-
eum. Ita etiam Caffiod. cuni Psalt. Rom. Hilarius vero in bab. &c. Corb. Cantate Domino..... iter faciet ei, qui af
eund. Pl. cum Gr. & fugiant odientes enm , à facie ejus : cendit super occasum : Dominus nomen est illi. Et latamins
Mís. nonnulli August. ferunt difpergantur , loco dillipen- in conspectu ejus, turbab. &c. Brev. Moz. Cantate Deo,
tur. Gr. dla Kopitútwar; subinde edd. Ald. & Compl. psallite nomini ejus : iter facite, qui afcend. Jup. occasum :
από προσώπε αυτί οι μισέντες αυτόν.

Dom. nomen est ei. Gaudete in consp. ejus, turbab. &c. Cypr.
W.

1.3. Psalt. Rom. Corb. & Coislin. cum Vulgata con 1. 2. Testim. p. 287. a. Cantate Deo, pfallite nomini ejus :
sentiunt. Accinunt etiam Aug. & Cassiod. in hunc Pl. fi viam facite ei, qui afcendit in occafum : Deus nomen illi:
cut Hilarius ibid. nisi quòd hab. liquefit, pro fuit; in itidem inf. p. 296. b. fi excipias unum iter , loco viam ;
fra, liquefcit, cum Gaud. Brix. serm. 2. p. 946. d. Brev. sed addit, turbab. à facie ejus, omissis intermediis & ex-
Moz. liquefcit; Cypr.l. 2. Testim. p. 296.b. tabescit ; Hie- fultent in confp. ejus. Hilar. in hunc Pl. Cantate Deo, psal-
ron. in Isai. 64. 10. 3. 473. C. confumitur ; Gr. Thxeta.. Sup- lite nomini ejus : iter facite ei, qui afc. fuper occafum : Do-
plevimus autem vocem ult. Dei, quæ aberat à Ms. San minus nom. efl illi. Et exfultare in confp. ejus , turbab. &c.
germ. quæque ubique reperitur.

August. in hunc Pl. Cantate Deo, psallite nom..... iter fa.4. Psalt. Corb. Vulgatæ consonat , fi tollatur , post cite ei, qui asc. fuper occas. Dominus enim nomen eft ei. Exepulentur. Rom. hab. Et justi epulentur , exfultent in consp. sultate, &c. Item ap. Caffiod. Dominus nom. eft ei ; reliqua Dei : 8 deleit. in lætitia. Cyprianus l. 2. Testim. p. 296. ur in Vulg. De hoc autem , exsultate , ita Hieron. scribit ad b. Et justi jucundentur , exsultent in confp. Dei : 88 12 Sun. & Fret. to. 2. 643. a. In Græco invenisse vos dicitis ; tentur in jucunditate. Hilar. in hunc Pl. Et jufti latentur Et exsultate..... quod ita verfum eft & à nobis ; fed à quo lætitiâ, exfultent in confp. Dei : epulentur in lætitia ; poft in codice veftro corruptum fit, fcire non possum. In ed. Rom. paulò, in lætitia latentur. Aug. in cund. Pl. Es jufti jo- "Agate to eco, fáadte ..... od oponCate tớ i 166

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. babuntur à facie ejus , 6. patris pupillorum , & defenfori vidua- ejus, turbabuntur à facie ejus, Ex Ms. Sangerm, orphanorum, & judicis viduarum. rum.

6. qui est pater orphanorum,

& judex viduarum.
Deus in loco fan&o fuo : 7. Deus in habitaculo Sancto suo : Deus in loco sancto suo :
Deus qui inhabitare facit unius mo Deus habitare facit solitarios in' 7. Deus qui inhabitare facit
ris in domo :
domo.

unanimes in domo :
Qui educit vinctos in fortitudine , Educet vinctos in fortitudine : Qui educet vinctos in for-
fimiliter eos qui exasperant , qui increduli autem habitaverunt in titudine, similiter eos qui exa-
habitant in sepulcris.
ficcitatibus.

cerbant in ira eos, qui inha

bitant in sepulcris.
8. Deus cùm egredereris in conf Deus cùm egredereris ante po 8. Deus cùm egredieris co-
pectu populi tui, cùm pertransires pulum tuum , & ambulares per ram populo tuo, dum tranf-
in deserto :
defertum : SEMPER.

gredieris in deferto : Dia

PSALMA.
9. Terra mota est , etenim coeli Terra commota eft , & cæli 9. Terra mota est, etenim
distillaverunt à facie Dei Sinai, à stillaverunt à facie Dei, hoc eft cæli distillaverunt à facie Dei
facie Dei Ifraël.
Sinai : à facie Dei Israël. nostri , mons Sina à facie Dei

Israël.
10. Pluviam voluntariam segre Pluviam voluntariam elevasti 10. Pluviam voluntariam
gabis Deus hæreditati tuæ : & in- Deus : hæreditatem tuam laboran- segrega Deus hæreditatis tuæ :
firmata est, tu verò perfecisti eam. tem tu confort asti.

& infirmata est, tu autem per

fecifti eam.
11. Animalia tua habitabunt in Animalia tua habit averunt in 11. Animalia habitabunt in
ea : parasti in dulcedine tua pau- ea : præparasti in bonit ate tua pau. ea : parasti in dulcedine tua
peri, Deus.
peri, Deus.

pauperi, Deus.
12. Dominus dabit verbum Domine dabis fermonem annun 12. Dominus dabit verbum
evangelizantibus, virtute multa. tiatricibus fortitudinis plurima. evangelizantibus , virtutibus

multis.
13. Rex virtutum dilecti dilecti :

Reges exercituum fæderabuntur : 13. Rex virtutum dile&ti:& & speciei domûs dividere spolia. fæderabuntur , & pulchritudo do- fpecie domús dividere spolia.

mus dividet spolia.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Gικότι επί δυσμών. Κύeιος όνομα αυτώ. Και αγαλλιά θε , &c. dieris..... tranfgredieris. August. in eund. Pf. Deus cum

.6. In Psalt. Corb. similiter , pater orphanoruni , ju- ezredereris coram pop. tuo , cùm tranfires in deferto. Cassiod.
dex viduarum, &c. In Coislin. verò, & Moz. patres orpha- dum transgredereris in deferto. Gr. 'O osos i ta fxTropeúttal of
norum , & judices viduarum , &c. Apud Ambrof. epist. 24. ενώπιον τ..... τω διαβαίνειν σε την έρνμον. Διάψαλμα. Αld.
to. 2. 889. c. judices viduarum, 5 patres orphanor, at 1. & Compl. a tñ épurew, absque seq. Diapfalmate ; habetur
de virginit. col. 217. a. patris..... 8 judicis, ut in Vulg. autem in Psale, Corb. Rom. & Coislin. led abeft à Pf. Va-
Accinunt Cypr. I. 2. Testím. p. 296. b. Hilar. Auguft

. & tic. ap. Hilar, nec additur ab ipso in comment, nec ab Aug. Caffiod, in hunc Pf. unà cum Psalt. Rom. & Gr.

$.9. Sic Hilar. Auguft. & Cassiod. in hunc Pl. cum .7. Plalt. Rom. & Corb. Deus qui babitare facit una Psalt. Carnut. Corb. Coislin. & Rom. dempta tamen vonimes in domo : Qui educit vinctos..... fimiliter Es eos qui in

ce noftri. In Mozarab. loco noftri, ponitur Ifrael; reli-
iram provocant , qui habitant in sepulcris. Sic etiam in Brev. qua desunt. In Mediolan. à facie Dei qui eft in Sina. Ob.
*Moz, fi id excipias, in ira , demasque præced. 8, quod lervat Auguft. loco cit. col. 670. e. f. quosdam codices,
etiam deest in Corb. In Coislin. fic : Dens qui inhabitare & Latinos & Græcos, non habere mons Sina, sed à facie
facis unianimes in domo..... fimiliter eos qui in ira pro-

Dei Sina , à facie Dei Ifraël : & verò in ed. Rom. ficiata
vocant , qui hab. &c. Carnut. scribit unanimes, ficut legi- Fegoán Oeg og Eivc', drò ngoáTY Tŷ Osê 'Ioezúa.
tur ad Introit. missæ Dom. II. post Pent. Pf. è Ms. Va W. 10. Psalt. Rom. cum Calliod. Pluviam voluntar. fe-
tic, ap. Hilar. hab. Deus inhabit. facit unimores in domo : gregans Deus hæreditati tuæ : etenim infirm. eft, tu verò perf.
Educens vindtos in fortitud. fimiliter eos qui exacerbant , qui eam. Itidem in Mozarab. præter unum fegrega; in Medio-
inhabitant in fepulcris. Itidem Hilarius ipse in exposit. ex lan. Segregans ; in Coislin. segregabis..... etenim infirmata
cepro uno exacerbabant ; sed Ms. Reg. ferc ibid. exacerbant : eft; in Corb. segregas Deus hereditatis tuæ , &c. Apud Hi-
Hilar. tamen inf. col. 194. d. ait eduxisse eos qui ante lar. & Aug. in eund. Pl. fegregabis..... informata eft.
exacerbabant. Apud Cyprian. I. 2. & 3. Testim. P. 296. Apud Ambrof. l. de Spir. S. to. 2. 604. a. Pluviam vo-
b. 326. a. ita : Deus qui inhab. facit unanimes in domo : luntar. fegregans Deus bæreditati fua. In Gr. a pocisis o cos
Producens vindtos in virtute , fimiliter eos qui in iram pro T..... vớéYM66 , ốc.
vocant , qui inhabitant in monumentis : vide etiam epist. Ť.11. Psale. Moz. Animalia tua inhabitabunt in en &c.
7. & 76. p. 14. a. 153. b. ut & l. de unit. Eccl. p. 196. ut in Vulg. Similiter in Rom. & Coislin, nili quod in Cois-
c. & de orat. Dom. p. 206. b. Ap. S. Paulinum, epist. lin. legitur pauperis , in Rom. pauperes. Pl. è MI. Vatic.
26. p. 171. a. qui facit unius moris habitare in domo. Ap. ap. Hilar. Animal. tua babit..... in dulcedinem tuam paun
Cassiod. in hunc Pl. ut in Vulg. præter hoc, in iram pro- peri, Deus. Hilar. ipse , col. 196.d. in dulcedine tua paupe-
vocant. Apud August. verò in eund. Pf. fic : Deus qui in- ri, absque verbo Deus ; quod tamen versui fubseq. jun-
hab. facit unius modi in domo : Qui educit (inf. educens ) gitur , ut in Gr. August. in eund. Pf. legit inbabitabunt ;
compeditos in fortitudine , fimiliter amaricantes , qui habi- subinde , parasti in sua suavitate egenti, Deus. Ap. Cassiod.
tant in sepulcris. His autem, habitare facit unius modi , ut in Vulg. excepto verbo inbabitabunt. In Gr. Tawa
subnectit, vel unius moris in domo : qui enim opótol Græcè σε κατοικέσιν ώ αυτή ντοίμασας α τη χρυσότητί σε τωττω-
dicuntur , & modi , 85 mores Latinè interpretari possunt ; nec xw. deinde , 'O Oos Kúeros, &c. de . feq.
habet Græcus, qui inhabitare facit, fed tantùm , habitare fa #. 12. Ita Psalt. Corb, haber. Rom. verò Fabri cum
cit. Gr. ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπες ο οίκω· 'Εξάγων πε Cassiod. Dominus dabit..... virtutes multas ; Rom. Mar-
πεδωμένες ν ανδρεία και ομοίως της παραπικegίνοντας και της κα-

tian. virtute multa. Sic etiam Ambrof. in Pf. 118. to. I.
Torxgrtas iv rápois.

1107. d. cum Auguft. in hunc Pf. At Hilar. in eund. Pf. ř. 8. Iridem in Pfalt. Corb. Rom. verò legit : Deus Deus Dominus dabit... virtutibus multis. Gr. 'O Osos Kúeros dum egredereris coram populo tuo , & dum transgredereris per dcel pükece toïs.....durdusi momñ. Addit Hilar. sup. Quamvis desertum. Mozarab. Deus cùm egredieris coram pop. tuo, Deus, & Dominus, & rex dabit verbum ; virtutes tamen ifta didum trankeris per desertum. Coislin. Deus dum egredieris le&ti funt , id eft, ejus qui regi, & Domino , & Deo fit dileétus. coram populo tuo, dum transgrederis per deferto. Cyprianus .13. Ita semel dile&ti , ap. August. & Cassiod. ficut aurem 1. 2. Testim. p. 296. b. ita : Deus dum prodires in in Psalt. Mediolan. Carnut. & Coislin, Sic etiam apud conspectu populi tui, in transeundo in eremum. Hilarius in Hieron. in Isai. 5o. & 53. to. 3. col. 358. c. & 388. f. ar hunc Pf. Deus dum egredereris coram pop. tuo, dum tranf omnes hab. Speciei. Hilarius in eund. Pl. fic : Rex viri. gredereris in desertum ; sed in Bad. Ese & MS, Reg. egreq. diledi : 8 pulchritudini domûs dividere spolia ; ( MI, Rege

Tom. II.

Rij

mons

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex MS. Sangerm.

14. Si dormiatis in medio si dormieritis inter medios ter 14. Si dormiatis intermedios sortium , pennæ columbæ de- minos , penna columba de argentata, cleros , pennæ columbæ deargenargentatæ, & pofteriora ejus & posterior a ejus in virore auri. tatæ, & posteriora dorsi ejus in in specie auri. DIAPSALMA.

pallore auri. IS. Dum discernit coeleftis Cùm divideret robustifimus reges is. Dum discernit cælestis rereges super terram , nive deal- in ea , nive dealbata est in Sel- ges super eam , nive dealbabuntur babuntur in Selon : 16. mon- mon: mons Dei, mons pinguis ; in Selmon : 16. mons Dei, mons tem Dei, montem uberum;

pinguis. Montem caseatum , mon Mons excelsus, mons pinguis : Mons coagulatus , mons pintem uberem : 17. ut quid fuf- quare contenditis montes excelsi guis : 17. ut quid suspicamini mancipitis montes uberes,

tes coagulatos ? Montem, in quo benepla Adversùs montem , quem dilexit Mons, in quo beneplacitum est citum eft Deo inhabitare in Deus ut babitaret in eo? siquidem Deo habitare in eo : etenim Doeo? etenim Dominus inhabi- Dominus habitabit in sempiter- minus habitabit in finem. tavit in æternum. DIAPSALMA. num.

18. Currus Dei decem mil Currus Dei innumerabilis mil 18. Currus Dei decem millibus lium multiplex, millia lætan- lia abundantium : Dominus in eis, multiplex, millia lætantium : Dotium : Dominus in eis in Sina Sinai in Sancto.

minus in eis in Sina in sancto. in sancto.

19. Ascendit in altum, ce Ascendisti in excelsum, capti 19. Ascendisti in altum, cepisti pit captivitatem:accepit dona vam duxisti captivitatem , acce- captivitatem : accepisti dona in hoin hominem : pifti dona in hominibus :

minibus : NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. & Vatic. ibid. pulchritudine. ) Pfalr. Corb. & Rom. Fa Auct. op. imp. in Matth. hom. 9. p. 56. b. mons Dei, bri : Rex virt. dileti : 88 Species domûs , &c. Rom. Martian. mons uber. Ap. S. Paulin. ep. 23. p. 149. b. montes Dei, σ fpeciti, &c. Gr. Ο βασιλεύς των δυνάμεων το αγαπητε τα montes uberes. Apud Hilar. p. 198. d. mons Dei , ayatutão di wexiótuti 78 o'x8 , &c. in edd. Ald. & Compl. uber; Mons consecratus , mons pinguis. Ap. Aug. in eund. deest 1. og dyartutê. Hilarius ubi fup. col. 197. d. ait : Pl. montem Dei , montem uberem ; Montem incasearum , vel Laboriofius id s obscurius , dum collocationes verborum non montem pinguem; tum addit : Ambiguus eft antem in Grædemutat , Translatio Latina declarat. Cæterùm absolutius to co casus, utrùm fit nominativus, an accusativus ; quoniam tum boc fermo è Græco enunciatus eloquitur , bunc scilicet in ea lingua mons neurri generis est, non masculini ; ideo Deum is Dominum regem earum , quæ diledli funt, efle virtu nonnulli Latini non interpretati funt montem Dei , fed mons tum : & inf. 203. d. Ad Ecclefiæ decus detratta diabolo spo- Dei : puto autem melius effe in Selmon, montem Dei , lia dividuntur , atque etiam ex bis Spoliis domûs pulchritu- boc eft, in montem Dei, qui vocatur Selmon. In ed. Rom. do perficitur.

e9ς τη Θεξ, όρος πίον. "Ορος τετυρωμένον , 8e9ς πίον. $. 14. Psalt. Rom. Coislin. Corb. & Moz. habent, in . 17. Pfalt. Rom. Fabri : ut quid suspicitis montes ubeter medios cleros; extremòque , poster, dorfi ejus in specie au res? Mons, in quo..... babitare in eo : etenim Dom. habitabic ri; Coislin, dorfi ejus , Species auri. Hilar. in hunc Pf. in usque in finem. Rom. Marrian. scribit fingulariter mortem viriditate auri ; cæt. ut in Rom. subinde ait : Viriditate uberem. Coislin. ut quid fufcepistis montes uberes ? Mons... vigor æternus oftenditur ; item , Pofteriora dorsi , quæ inter inhabitare in eo..... habitabit ufque in finem. Mediolan. ut scaplia , magis Græcus fermo fignificat. Ambrof. I. de Pa- quid fufpicitis , &c. Mozarab. ut quid fufpicamini montes rad. to. 1. col. 150. f, nil differt à Psalt. Rom. & al. fi coagulati montem , in quo placuit Deo habitare in eo ? etemiliter l. de fuga fæc. c. 5. col. 429. a. & infra 617. nim Dom. habitavit usque in finem. Pl.è Ms. Vatic. ap.

Hia. 722. f. & l. de laps. virg. 10. 2. 306. f. ad l. 2. de lar, ut quid suscipitis ; Hilarius ipse col. 200. C. ut quid Abr. c. 5. to. I. 322. f. delet vocem dorsi : lib. verò de suscepiftis montes cafeatos ? Mons , in quo..... babitare ; in eo Tob. c. 3. p. 596. d. hab. Si dorm. inter medias fortes : etenim Dominus babitabit usque in finem : & poft paulò item epist. 76. 10. 2. 1086. e. sed in Ps. 118. to. 1. 1154. meminit cafeatorum , coagulatorumque montium : & in Pr. c. ita refert : Si dorm. inter cleros medii , penna..... dorfi 143. col. 556. d. legit, ut quid suscepistis montes congulaejus in specie auri : & epist. 81. to. 2. 1099. f. alluden tos? Aug. in hunc Pl. ut quid sufpicamini montes incaseado dicit : Is qui inter cleros duos medius requiescit. S. Pau tos ? Montem, in quo placuit Deo inbabitare (inf. habitare ) linus , epist 24. p. 153.a. inter medios cleros , id eft, fortes. in eo ? etenim Dom. inhabitabit usque in finem. Caffiod. in Eucher. in Pf. p. 845. f. cum Cassiod. inter medios cle eund. Pf. ut quid fufcepisti montes uberes ? Mons, in quo..... ros..... in specie auri. Hieron. in Isai. 60. to. 3. 451. b. babitare in eo..... habitabit usque in finem. Vigil. Tapf. p. & pofteriora ejus in fulgore auri : & in Ose. col. 1283. b. 750. h. Montem, in quo placuit Deo habitare : in eo etenim in virore auri. August. in hunc Pf. Si dorm. inter medios Dominus habitabit ufque in finem. Psalt. verò Corb. hab. cleros, penna..... & inter fcapulas ejus in viriditate auri: item ut quid æftimaris montes uberes ? Mons , in quo ..... habitapoft plura, col. 674. e. ait : Optime fa&um eft ut hoc loco bit ufque in finem. In Carnut. ut quid æftimatis? In Gr. Psalmi hujus Interpretes noftri non dicerent inter cleros, quod Ivari itonaucárete opu Tetupwpérce ; To öe9s, su SóXnger Latinæ locutioni ufitatum est, sed inter medios cleros , tan ο Θεός κατοικείν εν αυτώ και γαρ ο Κύeμος κατασκηνώσει εις quam inter medium clerorum, quod potiùs in Graco legi- Téacs. Sequens Diapsalma aliubi non reperitur. tur : & fupra col. 673. f. Inter fcapulas , inquit , pars eft Ý. 18. Concordant Psalt. Rom. Coislin. Corb. & Moz. utique corporis , pars eft circa regionem cordis , à pofterioribus necnon Hilar. & Cassiod, in hunc Pl. nisi quòd hab. in tamen, id eft à dorso... & Latinè quidem inter fcapulas fortasse illis in Sina. Apud August. in eund. Pf. fic : Currus Dei aliquo modo ex utraque parte polfit intelligi , & ante poft..... decem millium multiplex , vel denum millium multiplex , vel 8 in Hebræo fit fortals ambiguum , quod poflit so boc modo decies millies multiplex , millia, &c. unum verbum enim Græintelligi ; sed quod in Græco est metáppeva, nonnifi à pofterio cum, ficut quifque potuit Latinorum Interpretum, tranftulit ribus fignificat, quod eft inter scapulas. In ed. Rom...... quod ibi dittum eft levelomacolor : Latinè autem fatis expriαναμέσον των κλήρων..... και τα μετάφρενα αυτής και χλωρότκτι mi non potuit , quoniam mille apud Grecoς χίλια dicuntur, Xpudly. Diapfalma aurem ibidem non fubfequitur ; reperi- uveikt es antem plura dena millia ; uveias quippe una , detur tamen in Psalt. Corb. & Rom. Marcianæi , fed abest cem millia funt. Apud Novat. I. de Trin. p. 1035. c. Curab aliis , ut à Gr.

rus Dei decies millies multiplicatus. .15. Pfalt. Coislin. fimiliter hab. fuper terram , ut & . 19. Psalt. Rom. Afcendens in altum , captivam duCalliod, in hunc Pf. Mozarab. verò, cæleftis regis super xit captivit. dedit dona hominibus : etenim qui non credunt

&c. August. Supercæleftis reges fuper eam , &c. Hilar. inbabitare ; à Rom. Martianæi abest qui. Coislin. Afcen& Ambros. 1. 2. de interpel. David, c. 4. col. 643. b. ut dens in altum, cepit captivitatem : dedit dona in hominiin Vulg. Gr. Εν τω λιασέλλειν τον επεράνιον βασιλείς επ' bus : etenim qui non credunt inhabitare. Mozar. Ascendit in αυτής..... & Σελμών.

altum, cepit captivit. dedit dona hominibus : etenim qui non . 16. Psalt. Rom. hab. montem Dei , montem uberem. credunt Deum inbabitare. Corb. Ascendit in altum , captivam Mons coagulatus, mons pinguis. Sic eriam in Carnut. Me duxit captivitatem : dedit dona bominibus : etenim non crediol. & ap. Caffiod. Itidem in Coislin. & Corb. præter dunt inhabitare. Similiter in Carnut. captivam duxit capunum uber , loco pinguis ; Corb. uberis. In Mozar. mon tivit. dedit dona hominibus, In Mediolan. accepit dona in Esm Dei, montem uberum, Mons coagulatus, mons uber. Ap. bomines, PC, è MI, Vatic, ap, Hilar, hab. Afcendit in ado

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEB.R.

VERSIO ANTIQUA. Etenim non credentes, inhabita Insuper e non credentes inba Etenim non credunt inhabi- Ex Ms. Sangerme re Dominum Deum. bitare Dominum Deum.

tare.
20. Benedictus Dominus die Benedi&tus Dominus per singu 20. Dominus Deus bene,
quotidie : prosperum iter faciet no- los dies : portabit nos Deus falutis di&us eft die quotidiano: prof.
bis Deus falutarium nostrorum. noftra. SEMPER.

perum iter faciet nobis Deus
Talutarium nostrorum. DIA-

PSALMA.
21. Deus noster, Deus falvos Deus noster Deus salutis , & 21. Deus nofter, Deus sal-
faciendi : & Domini Domini exitus Domini Dei : mortis egressus. vificandi : & Domini exitus
mortis.

Domini mortis. 22. Veruntamen Deus confrin Veruntamen Deus confringet ca 22. Veruntamen Deus conget capita inimicorum suorum:ver- pita inimicorum fuorum : verticem quaffavit capita inimicorum ticem capilli perambulantium in de- crinis ambulantis in deli&tis fuis. suorum : verticem capilli perlictis suis.

ambulantium in delictis suis. 23. Dixit Dominus : Ex Basan Dixit Dominus : De Bafan con 23. Dixit Dominus : Ex Baconvertam , convertam in profun- vert am : convertam de profundis fan convertar , convertar in dum maris ; maris :

profundum maris : 24. Ut intingatur pes tuus in Ut calcet pes tuus in Sanguine, 24. Ut intinguatur pes tuus sanguine : lingua canum tuorum ex lingua canum tuorum, ex inimicis à in fanguinem : lingua canum inimicis, ab ipso. temetipfo.

tuorum ex inimicis, ab ipso. 25. Viderunt ingressus tuos Viderunt itinera tua Deus : iti 25.

Visa funt itinera tua Deus, ingreffus Dei mei; regis mei nera Dei mei, regis mei in sancto. Deus , itinera Dei mei ; regis qui est in sancto.

qui eft in fancto in eis. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. sum , cepit captivit. dedit dona in hominibus : etenim non Θεός το Cώζειν και τη Κυρίε αι διέξοδοι τη θανάτε. credentes inbabitare Dominum Deum. Itidem Hilarius ipse, X. 22. Sic est in Psalt. Rom, Coislin. & Corb. Sic etiam nifi quòd loco Dominum Deum , habet ut supra , Dominus apud Auguft. & Cassiod. in hunc Ps. necnon ap. S. PauDeus, quam vocem duplicem rejicit in . feq. à Ms. au lin. ep. 50. p. 296. c. & Anastas. II. epist. 1. Conc. to. tem Reg. & antiq. editt. abelt in, post dona. August. I. 4.col. 1281. d. si excipias unum conquassabit, Item in Mo15. de Trinit. to. 8. col. 991. b. legic : Ascendisti in al zarab. conquassabit ; at pro deliitis , hab, deliciis. Pl. è Mf, tum , captivafti captivitatem : accepifti dona in bominibus : Vat. ap. Hilar. sic : Veruntamen conquassabit cap..... vera fic enim , inquit , plures codices babent , & maxime Graci. ticem capilli deambulantium in delittis juis. Hilarius in comEadem rursus habet in Ps. 67. & addit : etenim qui non ment. Verunt, conquasabit cap..... verticem capilli deambucredunt inhabitare ; vel quod nonnulli codices babent, ete lantium in delictis suis : cod. Reg. ibid, conquafavit ; cui nim non credentes inhabitare : starim, Dominus Deus , &c. lectioni favent subjuncta inf. ab Hilario. Ambros. 1, 2. de Hieron. in Matth. 1. col. 8. c. Afcendens in excelsum , cap- interpel. David, c. 7. col. 648. f. ait : Ut conquasses cativam duxit captivitatem : accepit dona hominibus : fimili- pita inimicorum, verticem capilli perambulantium. Item S. ter I. 2. in epist. ad Ephes. to 4. col. 363. d. accepit do- Paulinus loco cit. Non dixit verticem capitis, fed capilli , qui na bominibus : & epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. 643. b. fine fenfu eft. In Gr. [law i osos Curbacoel..... dia nopeuca addit : etenim non credunt inhabitare Dominum ; pro quo, Mérer av Tampepentias autix. inquit, in Græco legisse vos dicitis, ng påp TEISTES xa $.23. Ita legir Hilar. in hunc Pr. cum Psalt. Carnut, TaxXW6wd, quod uirumque falfum eft ; nos enim tranfulie Corb. & Rom. Sic etiam in Mozarab. excepto uno in, mus : etenim non credentes inhabitare Dominum Deum. · pro ex. In Pr. Vatic. apud Hilar, deeft unum convertar. Caffiod. in eund. Pl. Ascendit in altum , captivam duxit Apud Hieron, in Ezech. 27. to. 3. p. 881. b. lic : Dixit captivit. dedit dona hominibus : etenim qui non credunt in Dominus : De Bafan convertam , convertam de profundo maa babitare. Dominus Deus , &c. In ed. Rom. 'Arabas sis ris. Apud Auguft. in hunc Pf. Ex Bafan convertar , ύψος και ήχμαλώτευσας αιχμαλωσίαν έλαβες δόματα ώ ανθρώ- nonnulli codices habent , Ex Bafan convertam , convertam FW, &c, ut sup.

in prof. maris. Apud Cassiod. in eund. Psalm. convertam Ý, 20. Psalt. Rom. cum Mediolan. & Moz. Dominus de profundis maris. In Gr. 'Ex Barcerispéy.c, frisps to 'r Deus benedi&us , benedictus Dominus de die in diem : prof- bubois Barkaus. perum iter faciet nobis Deus falutaris nofter. Similiter ha . 24. Psalt. Rom. Donec intingatur pes tures in fanguine, bent Coislin. & Carnut. Dominus Deus benedictus, bene &c. Mozarab. Donec tingatur. Hilar. cum Corb. & Coisdictus Dominus de die in diem. Corb. Dominus Deus bene lin. Ut intinguatur..... in sanguine , &c. Ambros. in Luc. di&us eft, benedi&us Dominus de die in die , &c. uc in Vulg. 7. to. 1. 1380. f. Ut ringatur , &c. August, in hunc Pr. Hilarius in hunc Ps, simpliciter : Dominus Deus benedic Ut tinguatur , &c. Cassiod. Ur intinguatur , &c. Græc. Ins de die in diem , &c. uc in Vulg. Hieronymus. ep. ad Sun. "OTWs äv Capñ, &c. & Fretel. to. 2. 643. b. sic : Deus benedictus Dominus die 7.25. Psalt. Rom. cum Caffiod. Vif sunt gressus tui quotidie : tum addit : In Græco invenisse vas dicitis : Do Deus , ingressus Dei mei ; regis qui eft in fancto ipfius. Siminus benedictus Deus, benedictus Dominus die quotidie, militer in Coislin, nifi quòd bis legitur ingressus. Ap. Aufed melius & verius quod fupra. Apud Caffiod. in hunc gust. ut in Pfal. Mediol. & Moz. bis greffus, fed absque Pf. poft inbabitare , ponitur Dominus Deus : subinde, ult. in eis , vel ipfius ; cætera ut supra. Hilarius delet paBenedictus Dominus de die in diem : profp. iter fac. nobis Deus riter in eis ; legit aurem initio , Visa sunt itinera , &c. ur falutaris nofter. Apud August. verò in eund. Pf.constan in textu. In Psalt, Corb. sic : Viderunt ingreffus tui Deus, ter : Dominus Deus benedictus , benedi&us Dominus Deus ingressus Dei mei ; regis qui eft in fanito. Hieron. ep. ad Sun. de die in diem : profperum iter faciet nobis Deus fanitatum & Fret. to. 2. p. 643. b. Viderunt ingreffus tui Deus i pro. noftrarum ; aliqui Mís. salutarium , alii sanitantium, ple- quo, inquit, in Græco fcriptum : Visi sunt ingrellus tui rique sanitatium. Idem etiam Aug. observat nonnullos co Deus. In Hebræo ita : Řau alichotach , quod Aquila , & dices habere die quotidie ; quia fic habent Græci , újén Symm. & Theodot. interpretati sunt : Viderunt itinera tua exr xatwuées, quod veriùs exprimeretur, die quotidie. In Deus ; & quod fequitur : itinera Dei mei; regis qui est in ed. Rom. Kúeros ó eos xvxoyutòs, funcguros Kúesos vizé- sancto. Ergo à nobis ita legendum eft : Viderunt gressus tuos eαν καθ' ήμέραν και κατευοδώσει κμϊν ο Θεός των σωτηρίων ημών Deus : & fcriptoris vitium relinquendum , qui nominativum deinde subjicitur are tanke; habetur etiam in Psalc. Rom. pofuit pro accufativo ; licet 5 in LXX. & in 'Egannois ita & Corb. deest autem in Coislin. nec legitur ap. Hilar. Au- repererim : 'Ebecópucar Tas Topelas (8 o soco 8 pro eo quod gust. nec in edd. Ald. & Compl.

eft els cópnour, hoc eft , viderunt, in multis codicibus habet *.21. Hilar. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. ita legunt: flewpólnoar , quod s obtinuit consuetudo. In eodem, ingressus, Deus noster , Deus Jalvos faciendi : 88 Domini exitus mor Dei mei ; regis mei qui est in sancto , subauditus , videtis. Sic etiam Psalt. Rom. & Carnut. Coislin. verò hab. runt ingressus Dei mei, & regis mei. Quod autem dicitis Deus noster , Deus falvus faciendi : Domini mortis, & Don mei , in rege non appofitum , apertilimi mendacii eft ; fecunmini exitus. Corb. Deus nofter , Deus falvos faciendi : 89 enim ponitur, & Dei mei, & regis mei, blandiensis af Dominus mortis , Domini exitus. Mozarab. Deus falvos fa- fellu, in ed. Rom. ’Ebswpúbnoar ai Tropsiai..... ai nopsiai yg gils nos : 65 Domini Dos exitus mortis. Gr.'o osas incro ó ©$8 Mt, Tô e colabwg tñ ár tã azione

vel ut

« ZurückWeiter »