Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

me.

cantes me.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. fimum : Deum qui benefecit Deum ultorem meum.

mum : Deum qui benefecit mihi.
mihi, DIAPSALMA.

4. Misit è cælo, & libera Mittet de cælo, do salvabit me: 4. Mifit de cælo, & liberavit
vit me : dedit in opprobrium exprobrabit conculcantibus me : dedit in opprobrium concul-
conculcantes me. DIAPSAL- SEMPER.
MA
Misit Deus misericordiam Mittet Deus misericordiam

Mifit Deus misericordiam suam,
suam , & veritatem suam , fuam, & veritatem suam : anima & veritatem fuam , 5. & eripuit
s. animam meam eripuit de mea in medio leonum dormivit fe- animam meam de medio catulorum
medio catulorum leonum : rocientium.

leonum : dormivi conturbatus. dormivi conturbatus.

Filii hominum dentes eo Filii hominum dentes eorum Filii hominum dentes eorum ar-
rum arma & sagittæ : & lin- lancea do Sagittæ , & lingua eo- ma & fagittæ : & lingua eorum
gua eorum machæra acuta. rum gladius acutus.

gladius acutus.
6. Exaltare fupra coelos Exaltare super cælos Deus : in 6. Exaltare super cælos Deus :
Deus : & in omni terra glo- omni terra gloria tua.

& in omnem terram gloria tua.

[ocr errors]

ria tua.

meam.

7. Laqueos paraverunt pe Rete paraverunt greffibus meis, 7. Laqueum paraverunt pedibus
dibus meis : & incurvaverunt ad incurvandam animam meam : meis : & incurvaverunt animam
animam meam.
Foderunt ante faciem meam Foderunt ante me foveam , ce-

Foderunt ante faciem meam fo-
foveam : & ipsi inciderunt in ciderunt in medio ejus. SEMPER. veam : & inciderunt in eam,
eam. DIAPSALMA.

8. Paratum cor meum Deus, Paratum cor meum Deus, pa 8. Paratum cor meum Deus,
paratum cor meum:cantabo, ratum cor meum : cantabo, & psal-, paratum cor meum : cantabo, &
& psalmum dicam.
lam.

psalmum dicam.
9. Exsurge gloria mea , ex Surge gloria mea,

surge psalte 9. Exsurge gloria mea , exsurge
surge psalterium & cithara : rium, & cithara : Jurgam manè. psalterium & cithara : exsurgam
exsurgam diluculo.

diluculo.
10. Et confitebor tibi in po Confitebor tibi in populis Do 10. Confitebor tibi in populis
pulis Domine : psalmum tibi mine : Cantabo tibi in gentibus : Domine : & psalmum dicam tibi in
dicam inter gentes :

gentibus :
11. Quoniam magnificata Quia magna usque ad cælos mi-

1. Quoniam magnificata est est usque ad coelos misericor- sericordia tua , & usque ad nu- ufque ad coelos misericordia tua , & usque ad nubes ve- bes veritas tua.

& usque ad nubes veritas tua.

dia tua ,
ritas tua.

[ocr errors]

12. Exaltare fupra celos Exaltare super cælos Deus : in 12. Exaltare super cælos Deus; Deus ; & super omnem terram omni terra gloria tua.

& super omnem terram gloria tua.
gloria tua.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$.4. Concordant Psalt. Rom. & Corb. Item Hilar. in Pfalc. Rom. Corb. & Gr. cum ap. Hilar. deest verò in Ps,
hunc Pr. nifi quòd rejicit Diapsalma in . sequentem : Pf.è è Mr. Var. ap. ipsum ; nec memoratur ab August.
Ms. Vatic. ap. ipsum prorsus delet , haberque in principio, ř. 8. Ita Cassiod, cum Psalt. Rom. addito uno Domi-
Mifit me è cælo, & liberav. &c. ut fup. August. in eund. in fine. Apud 'Hilar, in hunc Pf. fic : Deus, paratum
Psalm. Mifit de cælo , & salvum fecit me : dedit in oppr..... cor meum : cantabo , 86 psalmum dicam tibi. Apud Aug.
Mifit de cælo miseric. fuam , & verit. suam , absque med. in eund. Pf. & in Pf. 107. col. 1214. d. cantabo , & pfallam
Diapfalmate. Ap. Caffiod. ur in Vulg. In Gr. pro liberavit, tibi. In Gr. Qoouou, tanã. cætera ut in textu.
Owce, falvavit. Auct. 1. de promisl. p. 1.c. 35. col. 163.c. *.9. Ita Hilarius , August. & Cassiod. in hunc Pf.cum
liberavit.

Psalt. Rom. & Gr. Ps. è Ms. Vat. ap. Hilar. sic : exsurge
. 5. Sic est in Pfalc. Rom. Corb. & Moz. Sic etiam ap. psalterium in cithara.
Hilar. in hunc Pl. nisi quòd habet initio , eripuit animam . 10. Psalt. Rom. deler sin principio , sed reponit
meam ; & poft conturbatus, ponit Diapsalma : item supra poft Domine ; sicut tibi , poft dicam. In Mozarab. pfallam
in Pf. 54. p. 111. a. ait : Sunt etiam in verbis jacula , fi- tibi inter gentes. In Corb. Confitebor tibi... Domine : Psalm. di-
cuti dentes fcutum & sagittæ sunt , & lingua machara acuta cam tibi in gentes. Ps. è Ms. Vat. ap. Hilar. Et confitebor .....
eft. Auguft. in Pl. 56.88 eruit animam meam.... lingua Domine : psallam tibi in gentibus. Hilarius ipfe, psalmum
eorum gladius acutus ; paulò verò inf. machara acuta , dicam tibi in gentibus ; paulò inf. inter gentes. Auguft. &
& tract. 42. in Joh. to. 3. p. 2. col. 580. g. Cassiod. eri- psallam tibi in gentibus. Cassiod. pfalmum dicam tibi inter
puit animam meam , &c. ut in Vulg. Similiter hab. Optar. gentes. Gregor. Tur. l. 2. hist. Franc. p. 89. a. psalmum di-
1. 2. cont. Donat. p.43. a. Gr. j eppuoclo, &c. Addirum cam nomini tuo inter gentes. Auct. quæft. apud Aug. to. 3.
est à me fup. verbum eripuit , quod deerat in Psalt. San 9. 44. confitebor tibi in gentibus. Gr. 'Egokonogúoopai Co......
germ. sed mendo aperto.

Kvere ancê Coi Greci.
$.6. Psalt. Rom. cum Corb. 86 super omnem terram glo W.11. Confonat Pralt. Rom. unà cum Gr, nec differe
gia tua. Sic etiam ap. Hilar. Auguft. & Caffiod. in hunc Hilar. nisi quòd hab. Quia magnificata eft..... veritas
Pf. In Gr. jiri wãoay Tù gür, &c.

tua usque ad nubes : at in Pl. 146. col. 579. b. de more,
p.7. Sic habent Psalt. Rom. & Moz. cum Cassiod. Sic ufque ad nubes veritas tua. Similiter August. & Cassiod.
etiam Hilar. in eund. Pl. cum Psalt. Corb. nisi quòd delent in Pi. 56. rursumque Aug. in Pf. 107. col. 1214. e. Quo-
ips, ante inciderunt. Ap. Aug. ica : Mufcipulam paraverunt niam magnificata eft , &c. fed addit : vel ficut alii inter-
pedibus meis : 8 incurvaverunt ( inf, curvaverunt ) ..... E pretati funt , elevata est. Gr.constanter , fieyanúv Ju.
ipfi inciderunt in eam. Apud Ambros, in Luc. 4. 10. 1. 1337. $.12. Aug. & Cassiod. in hunc Pf. Exaltare super cælos
c. Laqueos paraverunt pedibus meis : 88 ipfi inciderunt in Deus , cum Pfalt. Rom. Hilarius in eund. Ps. Exaltare
eos. Gr. Nayid as útoipaoay..... in έπεσαν &c. Ald. & cælis Deus, &c. Gr. 'rya Julo 78's reserós, &c.
Compl. warida. Diapsalma pariter subsequitur cùm in

ut

Ex Ms. Sangermi

2. Si verè utique justitiam loqui. S mini : recta judicate filii bo

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
In finem,

Victori

In finem,
1. Ne disperdas , David in tituli Ut non disperdas David humilem 1. Ne disperdas, David in ti-
inscriptionem. LVII.

ac fimplicem. LVIII. tuli inscriptione. LVII.

2.

I verè utique justitiam
mini : judicate
minum.
minum.

filii hominum.
3. Etenim in corde iniquitates

Etenim in corde iniquitates 3. Etenim in corde iniqui-
operamini : in terra injusticias ma- operamini : in terra iniquitates ma- tates operamini : in terra ini.
nus vestræ concinnant.
nuum veftrarum appendite. quitatem manus vestræ con-

cinnant.
4. Alienati funt peccatores à Alienati sunt peccatores à vul-

Abalienati sunt pecca-
vulva , erraverunt ab utero : locuti va : erraverunt ab utero , loquentes tores ab utero erraverunt à
funt falsa.
mendacium.

ventre : locuti sunt falsa.
s. Furor illis secundum fimilitu Furor eorum ficut fimilitudo fu 5. Ira illis fecundùm simi-
dinem serpentis : ficut afpidis sur- roris serpentis : ficut reguli surdi, litudinem serpentium : ficut
dæ, & obturantis aures suas,
obturantis aurem suam , aspides surdæ, & obturantes

aures fuas,
6. Quæ non exaudiet vocem in Ut non audiat vocem murmu 6. Quæ non exaudivit vo-
cantantium, & venefici incantan- rantium , nec incantatoris incant a- cem incantantium

& vene-
tis sapienter.
tiones callidas.

fici qui incantantur à fapiente.
7. Deus conteret dentes eorum Deus excute dentes eorum ex ore 7. Deus conteret dentes eo-
in ore ipsorum : molas leonum con eorum : molares leonum confringe rum in ore ipsorum : molas
fringet Dominus.
Domine,

leonum confregit Dominus.
8. Ad nihilum devenient tan Disolvantur quasi aqua que de 8. Ad nihilum devenient ve-
quam aqua decurrens : intendit ar- fluunt : intendet arcum suum donec lut aqua decurrens : intendens

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V. 1. Sic in Psalt. Rom. Corb. & apud Cassiod. deest cantantium , so venefici ; quæ incantatar à fapiente. Rom.
verò David in Mozarab. In Coislin, ut in textu , excepta Martian. cum Cassiod. 8 veneficia , quæ incantantur à fa-
voce fcriptione. Hilarius sic habet : In finem , Ne disperdas , piente. Coislin. & Corb. Quæ non exaudiunt vocem incan-
tituli infcriptio ; fubditque , fola deeft hic hgnificatio aliqua tantium, venefici qui incantura sapiente ; sed vitiosè , pro
geftorum. August. in hunc Pl. ait : Titulus Pfalmi hujus:

In incantatur à , quod habet Corb. in Carnut. & Mediol. incan-
finem, Ne corrumpas , ipfi David in tituli inscriptionem. Gr. tantur. In Mediol. etiam deest 65, ante venefici. In Mozar.
Εις το τέλος, μη διαφθείρης , τω Δαυίδ εις εκλογeαφίαν. Quæ non exaudient vocem incant. venefici quod incantatur

. 2. Consentit Cafliod. unà cum Psalt. Rom. Corb. à Sapiente. Lucif. Calar. I. 1. pro S. Athan. p. 192.a. Qud Coisl. & Varic. apud Hilarium. Mozar. reétè judicate, Lucif. non exaudivit vocem incantantium , incantatoris ; quæ inCalar. I. 1. pro S. Athan. p. 192. a. Si verè utiqne ..... juftè cantatur à fapiente. Ambrof. l. de fuga fæc. c. 7. p. 434. C.

judicate , &c. Hilar. in hunc Pl. Si verè utique..... diretta Que non exaudiet vocem incant. E venefici, cùm incantatur

judicate, &c. Auguft. in eund. Ps. col. 540. e. ut in Vulg. à fapiente. Pfalm. è MI. Vatic. ap. Hilar. Bu veneficii quod
at infra, Si veri ergo juftitiam..... recta, &c. Capitul. reg. medetur à fapiente. Hilar. ipse in comment. Quæ
Baluz, co. 1. p. 234. b. juftè judicate. Gr. Eidantñs dekor. audiet vec. incantantium , medicamenti medicati à fapiente :
Eu 9 cia xpivele, &c.

& infra col. 123. e. 124. a. memorat medicata medicamina
ř. 3. Iridem in Psalt. Rom. & Coislin. Mozarab, uiro à Sapiente. Observant BB. Not. e. ad hunc locum , Bad. &
bique hab. iniquitates , cum Rom. Martianæi ; præterea Er. habere post Reg. Ml. medicamentis medicati ; Lipf. verò
idem Moz. leg. & operamini. Corb. add. in terram : deinde, & Par. medicamentis medicatis. Edict. Hincmari ap. quem
injustitiam manus vestra concinnant. Lucif. Cal. l. 1. pro hic locus citatur , nempe l. de præd. c. 25. ferunt, medi-
S. Athan. p. 192. a. cum Calliod. iniquitatem manus vestra camentis medicata ; MC. Vacic, medicamenti meditati. Aug.
concinnani, Hilar. in hunc Pf. in terra iniquitatem complec cum Hilario sup. Qua non exaudiet vocem incant. 85 medi-
tuntur manus veftra. August. in eund. Ps, in terra : ini camenti medicati à fapiente. Hieron. in Ifai. 3. 10. 3. p. 35.f.
quitates manus veftræ connectunt. In Gr, av tñ qñ åt ixlar Eg venefici medicantis sapienter. Gr. Vat."Htis x si coxy6f706
αι χείρες υμων ζυμπλέκεσι.

φωνήν έπαδόνων, φαρμακε τε φαρμακευομένα σαρα σοφέ. Ver7.4. Ita Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 192. a. excepto

fionum Latinar. dissimilitudo orta eft ex voce paprox& , quæ
verbo alienati funt. Suffragatur Iren. 1. 3.C.10.p. 185. e. & in cod. Vat. habetur fine accentu , teste Nobilio : fi enim ita
1.4.c.41. p. 288. a. Item Hilar, in hunc Ps. necnon Ambr. fcribitur , papraxx , id respondet Hilario & August, fi verò
1. de fuga sæc. c. 7.00. 1. p.434. C. & Cassiod, in eund. Pf. hoc modo , pappaxg, respondet Vulgatæ. In al. lib. eft
cum Psalt. Rom. Corb. & Coislin. In Moz. Alienari sunt pec papraxã 78 pupkaxeugkéru , ut in Rom. Fabri. sed lectio vet.
catores ab utero , erraverunt à ventre , loquentes falsa. Hieron. mutata est poftea in pappaxf7a1 ; & fic legitur ap. Theodo-
in Eccles. co. 2.761.b. & Aug. in eund. Pf. Alienati sunt ret. paprax8701 pappeaxevonérn , medicatur medicata : Theod,
ресс. à vulva, errav. à ventre : locuti funt , &c. Ambros. ap. Corder. in Catena legisle videtur papuaxx Te, a pápuaxor,
ep. 33. to. 2. 920. f. erraverunt pecc. ab utero. Iren. loco non papuaxs te , à papuaxós; Hic enim, inquit, fenfus eft : Si-
fup.cit, omittit locuti sunt falfa. In Gr.'Aaume. Inocer miles funt aspidi, quæ neque attendit voci incantantium , neque
οι..... από μήτρας, επλανήθησαν από γαςρός: ελάλησαν ψευ medicamento quod ab ipfis medicatum eft. Medicamentum
o. Symm. oi naxoves feudý.

vocat ipfam incantationem ; atque hoc Symmachus declarar man
w.Ś. Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 192.a.cum Car nifestiùs , dicens , Carmen incantantium. Vide sis Nobil. not.
fiod. & Psalt. Rom. Ira illis fecundum fimilitud. serpentis', *.7. In Psalt. Sangerm. mendosè scriptum conterur ,
&c. ut in Vulg. Coislin. Ira illis fec. fimilitud. serpentis : fortè pro conterantur ; pofuimus tamen conteret , ex Rom.
facut afpides furda, obturantes aures fuas. Mozar. İra illis quod etiam in reliquis Vulgatæ congruit. In Coislin.lic:
sec. fimilitud. ferpentis : facut afpide surda , 65 obduran Deus conterit dentes eorum in ora ipforum. Corb. Deus con-
tes aures fuas. Corb. Indignatio illis féc. fimilit..... ficut af teruit..... in ore..... confringit Dominus. Lucif. Cal. l. 1.
pidis furda , & obturantes, &c. Iren. 1. 4. c. 41. p. 288. pro S. Athan. p. 192. a. leg. Deres conterat dentes eorum in
a. Ira eis fec. fimil. ferpentis. Hilar, in hunc Pl. nil differt ore ipsorum ..... confringet , &c. Hilarius cum August. in
à Vulg. nec etiam Pr.è Ms. Vatic. apud ipsum , nisi quod hunc Pr. Deus contrivit dentes eorum in ore ipfor..... con-
loco furor illis , hab. indignatio illis. Similiter August. in fregit Dominus. Caffiod. ut in Vulg. Gr. 'o Osos Curéter
eund. Pl. Ambrof. verò l. de fuga fæc. c. 7. to. 1. 434. e..... ta sépa?..... Curb fxc0er • Kúeros.
c. Furor illis..... serpentis : ficut afpidis furda , & obftruen . 8. Sic in Pfalt. Rom. Coislin. Moz. & apud Caffiod,
tis aures fuas. S. Paulin. ep. 15. p. 88. a. ait : Sicut furdus præter unum intendit ; in Vatic. apud Hilar. intender. In
non audiebat ; & ficut afpides surda obturabat nobis aures Corb. Ad nihilum devenerunt velut aqua

decurrens : intendet
ftias. Gr. Θυμός αντοίς..... το όφεως: ωσεί ασσίδος κωφής, και arcum fuum, &c. Lucif. Calar. lib. 1. pro S. Athan. p.
Busous, &c.

192.a. Ad nihilum venientes , ut aqua decurrent : intendis 9.6. Psale. Rom. Fabri : Quæ non esaudies vocem in Arcum , &c. ut sup. Hilarius in hunc Pf. Spernentur velut Tom. II.

Pij

non ex

[ocr errors]

!

[ocr errors][ocr errors]

116 LIBER PSALMORUM. Pfalm. LVIII.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. arcum suum donec infirmen- conterantur.

cum suum donec infirmentur.
tur.

9. Sicut cera liquefacta au Quasi vermis tabefactus per 9. Sicut cera , quæ fuit, aufe
ferentur : supercecidit ignis , transeant : quafi abortivum mulie- rentur : supercecidit ignis, & non
& non viderunt folem.
ris, quod non vidit folem.

viderunt folem.
10. Priusquam producant Antequam crescant Spina vel 10. Priusquam intelligerent fpi-
{pinas vestras : rivus ficut vi- tre in rhamnum : quafi viventes, næ veftræ rhamnum : ficut viven-
ventis , ficut in ira absorbet quasi in ira tempestas rapiet eos. tes, fic in ira absorbet eos.
eos.

11. Lætabitur justus cùm Latabitur juftus cùm viderit ul 11. Lætabitur justus cùm vide-
viderit vindictam impiorum : tionem : pedes suos lavabit in fangui. rit vindictam : manus suas lavabit in
manus suas lavabit in fangui- ne impii.

sanguine peccatoris. nem peccatorum.

12, Et dicet homo : Si uti Et dicet homo : Verè eft fru&tus 12. Et dicet homo : Si utique est que erit fructus justo : & verè justo : verè eft Deus judicans in fructus justo : utique est Deus judieft Deus judicans eos in ter- terra.

cans eos in terra,
ram.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
aqua decurrens : intesedet arcum, &c. at in Pf. 143. col. Priusquam producant fpinæ veftra rhamnes : facut viventes , fi-
558. d. Perierunt ficut aqua præterfluens. Aug. in eund. Pl. cut in ira absorbet eos. In Gr. Ilpo tô Currévoi tas axér. Jas
Spernentur tanquam aqua decurrens : intendit arcum , &c. Gr. υμών την ράμνον ωσεί ζων/ας, ωσεί ν οργή καταπίεται υμάς
'Εξεδ ενωθήσονται ως ύδωρ διαπορευόμενον· άενεί το τόξον, &c. Ald. & Compl. évzés. Symm. Il piv û aving wour ai drar, fave
.9. Sic Hilarius cum August, in hunc Pf. Accinunt u recor, üss nevés au pauror

. f'To Wra, &c.
Psalt. Rom. Coisl. Corb. & Carnut. nisi quòd Rom. habet , ř. 11. Consonat Pfalt. Mozarab. Sic etiam in Rom. fi
fuper eos cecidit ignis , & Coislin. supercecidit ignes fuper eos. excipias unum in fanguine. Hilarius cum Pf. Vatic, nil dif-
Mozarab. Sicut cera liquefalla auferetur , &c. ut sup. Lu fert à Vulg. neque August. in eund. Pl. sed Ambr. in Pl.
cif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 192. a. Sicut cera liquefacta 36. & 118. to. 1. col. 792. e. 1051. f. necnon Hieron.
Auferantur : super cos cecidit ignis , &c. Similiter hab. Caf cont, Rufin. & Cassiod. in Pf. 57. habent vindi&tam im-
fiod. in eund. Pl. excepro uno auferentur. In Gr. 'Dosi piorum , cum Psalt. Carnut. & Corb. Gr. pariter s'ndixnow
καρος ταχείς αν7αναιρεθήσονται: έπεσε αύρ, και , &c. Ald, & aosbar, &c. Ald. verò & Compl. delent doelwr.
Compl. addunt ét' dvies, w, &c.

. 12. Psalt. Moz. hab. in fine , fuper terram. Rom. cum
W. 10. Psalt. Rom. Priufquam producat spinas vester Caffiod. à Vulgata non diffider ; neque etiam Hilarius in
rhamnus : ficut viventes , fic in ira absorbet eos. Mozarab. hunc Pfalm. fi excipias prima verba : Et dicet : Si utique
& Mediolan. Priufquam producant Spine vestra rhamnum , erit , vel ut infra col. 126. b. Dicet bomo : An fruitus erit
&c. ut in Rom. Carnut. Priusquam producat fpinæ vestra justo? August. in eund. Pl. Et dicet bomo : Si ergo eft fru&us
rhamnum, &c. Hilarius in hunc Pf. cum Pf. Vatic. Priuf- justo : ergo eft Deus judicans eos in terra. Pr. è Ms. Vatic.
quam producat fpinas vestras rhamnus : ficut viventes, fic in ap. Hilar. Et dicet : Si utique erit..... utique eft , Deus judie
ira absorbet vos. Sic etiam in Psalt. Corb. præter hæc , ficut cas eos in terra, Corb. Et dicet homo : Si utique erit fru&us
in ira absorbet eos. In Vatic. apud Hilar. abforbebit eos. Au- juftus : utique est Deus judicans eos in terra. Gr. Kai épai
gust. in eund. Ps. Priufqnam producat fpinas vestras rham- an Ipatos Ei dece isi xepares two Soxciwe cerisiv o osos
nus : tanquam viventes , tanquam in ira combibet eos. Cassiod. xpirwr auto's v rñ vn.

[ocr errors]

Rue me de inimicis meis Deus 2. E Dels meus : & ab infurgen

E Ripe me de inimicis

me.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.

Victori
In finem ,
Ex Ms. Sangerm.

In finem,
1. Ne disperdas, David in ti- Ut non disperdas David humilem 1. Ne disperdas, David in tituli
tuli inscriptionem, quando & fimplicem , quando misit Saul, infcriptionem,

quando milit
misit Saul, & cuftodivit do da cuftodierunt domum ut occi Saul, & cuftodivit domum ejus,
mum ejus, ut morte illum derent eum. LIX.

ut eum interficeret. ( 1. Reg.
afficeret. LVIII.

19. 11.) LVIII.
2.
E

Ripe
meis Deus meus : & ab meus, co à resistentibus mihi

Deus meus :
insurgentibus in me libera me. protege me.

tibus in me libera me.
3. Eripe me de operantibus Libera me ab operariis iniqui 3. Eripe me de operantibus ini-
iniquitatem : & de viris fan- tatis , & à viris fanguinum salva quitatem : & de viris fanguinum
guinum libera me.

salva me.
4. Quia ecce occupaverunt Quia ecce infidiati sunt anime

4. Quia ecce ceperunt animam animam meam : inruerunt in mea : congregantur adversùm me meam : irruerunt in me fortes,

fortissimi,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř. 1. Pfalt. Rom. voce una differt à Vulg. nempe in hunc Pr. Similiter ар. Hilar. in eund. Ps. nisi quòd deest
feriprione. Sic etiam Ps. ¿ MI. Vatic. apud Hilar, cum Cas vox meus. A Pr. Vat. ap. ipsum utraque abest, Deus
fiodoro. Moz. initio hab. In fine ; exinde, in titulis inscriptio- Apud August. fic : Erue me de inimicis meis Deus meus :
nem ; cær. ut in Vulg. Corb. In finem, Ne disperdas, David in & ab insurg. super me redime me. In Gr. 'EZETô Me ex tür
tit, inscriptione , quando..... ut eum interficerent. Hilarius in ex Ipê Mey o cós éx Tw..... ér’épe aútpw Cal us.
eund. Ps. col. 127. e. f. sic : In finem, Ne disperdas , vel *. 3. Sic Hilar. & Cassiod, in hunc Pf. cum Plalt. Moz.
corrumpas , in tituli infcriptione : tum addit : Superscriptio Coisl. Corb. & Vatic. ap. Hilar, Ap. Aug. in eund. Pr. ita :
Psalmi à fuperiore non differt; fed Pfalmus eo differt, quòd Erus me de operant, iniquitatem : 8.... falvum me fac.
quadam ex his quæ in David ipsum gefta funt , præferuntur , Gr. Pical Be ex TY.... ..... Codor Me.
cùm Saul mifit , & cuftodivit , ad interficiendum eum , do *.4. Sic in Psalt. Rom. Fabri, & ap. Cassiod. at in Rom.
mum ejus. Verim fi ob id dirigenda ad Deum esset oratio, Martian. ancupaverunt ; in Carnut. occupaverunt ; in Me-
superiora illa, id est, In finem, Ne disperdas, &c. non diolan. capraverunt. In Corb.occupaverunt ; ultimòque, in-
neceffe fuerat anteferri. Apud Auguft. ita : In finem , Ne ruerunt super me fortes. In Coislin. occupaverunt.....
corrumpas , ipfi David in tituli inscriptionem , &c. ur in inruerunt in me, &c. In Vatic. apud Hilar. Quia ecce cap-
Vulg. neque abfimile Græcum est. Auct. l. de promist. taverunt..... & inruerunt , &c. Hilarius ipse col, 128. d.
P. 1. c.9. p. 98. d. hab. tituli infcriptionem, ne corrumpas. Quia captaverunt anim, meam : irruerunt , &c. ut fupra.

¥. 2. Ita ferunt Psalt. Rom. & Moz. cum Calliod, in August, in eund. Pr. Quia ecce vexati funt Anim, mesmo

me fortes.

[merged small][ocr errors]

mens.

meus.

niet me :

ne :

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
's. Neque iniquitas mea, neque Absque iniquitate mea , & abf s. Neque iniquitas, neque Ex MS. Sangermi
peccatum meum Domine : fine ini- que peccato meo Domine : non egi peccatum meum Domine :
quitate cucurri, & direxi. iniquè, & illi currunt, & prapa- line peccatum cucurri, & di-
vantur.

rexi.
6. Exsurge in occursum meum, Surge ex adverso pro me , 6. Exsurge in occursum mi-
& vide : & tu Domine Deus virtu- respice : & tu Domine Deus exer- hi, & vide : & tu Domine
tum, Deus Israël ,
cituum , Deus Ifraël,

Deus virtutum, Deus Ifraël
Intende ad visitandas omnes Evigila ut visites omnes gentes:

Intende ad visitandas om-
gentes : non miserearis omnibus , non miserearis universis , qui ope- nes gentes : non miferearis
qui operantur iniquitatem.
Tantur iniquitatem. SEMPER. omnibus, qui operantur ini-

quitatem. Di APSALMA.
7. Convertentur ad vesperam : Revertantur ad vefperam , la 7. * Convertentur ad vespe- * Mf.converteturi
& famem patientur ut canes , & trent ut canis, & circumeant ci- ra : & famem patientur ut ca-
circuibunt civitatem.
vitatem.

nes, & circuibunt civitatem.
8. Ecce loquentur in ore fuo, & Ecce loquentur in ore suo, gla 8. Ecce ipsi eloquentur in
gladius in labiis eorum : quoniam dii in labiis eorum : quafi nemo ore suo , & gladius in labiis
quis audivit ?
audiat.

eorum : quoniam quis audivit?
9. Et tu Domine deridebis eos : Tu autem Domine deridebis eos :

9.

Et tu Domine deridebis
ad nihilum deduces omnes gentes. subfannabis omnes gentes. eos : pro nihilo habebis om-

nes gentes.
10. Fortitudinem meam ad te Fortitudinem meam ad te fer 10. Fortitudinem meam ad
custodiam , quia Deus susceptor vabo : quoniam tu Deus elevator te custodiam : quia Deus suf-
meus es :

ceptor meus est,
11. Deus meus, misericordia Deus misericordia mea prave II. Deus meus, mifericor-
ejus præveniet me.

dia ejus præveniet me.
12. Deus oftendet mihi super Deus ostendet mihi in infidiatori 12. Deus oftendit mihi in-
inimicos meos, ne occidas eos : ne- bus meis : ne occidas eos , ne fortè ter inimicos meos, ne occi-
quando obliviscantur populi mei, obliviscantur populi mei. deris eos : nequando oblivif-

cantur legis tuæ.
Disperge illos in virtute tua : & Disperge eos in fortitudine tua, Dispergeillos in virtute tua :
depone eos protector meus Domi- & deftrue eos protector nofter Do- & deftrue eos protector meus
mine.

Domine:
13. Delictum oris eorum , fer Peccato oris fui, sermone labio 13. Delicta oris eorum

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
irruerunt fuper me fortes. Gr. "Oti ido e Júpevoer twin yuxúr tu , & es ; ficut ap. Hilar. ipsum in comment, necnon
με επίθετο επ' έμε κραλαιοί. .

August. & Caffiod. in hunc Ps. Itidem ap. Auct. I. de voc.
☆.5. Pfalr. Coislin. Neque iniquitas, neque peccatum gent. I. 1. c. 24. p. 15. c. ut & ap. Hieron. ep. ad Sun.
meum : fine iniquitatem cucurri , & direxi. Corb. Vulgatæ & Fret. to. 2. col. 642. a. Observae tamen ibid. S. Doctor
confonat, nifi quòd hab. in fine, s dirigebam. Hilarius in Græco pofitum effe fufceptor meus es tu : fed fciendum,
in hunc Pl. ab eadem Vulg. nil omnino differt ; August. inquit , in Hebræo nec es fcriptum, nec tu , & apud LXX.
& Cassiod, in eund. Pf. cum Psalt. Rom. hoc ult. uno, folos inveniri.

dirigebar : Mss. tamen plerique August. ferunt ibid. 8 W. II. Concinunt Hilar. Aug. & Cassiod, in hunc Pf. dirigebam , cum Psalt. Carnut. & Corb. iidem etiam Mss. unà cum Psalt. Rom. Mariian. A Rom. Fabri abeft Deus legunc inf. dirigebat, loco dirigebatur ; & poft paulò, di meus. Auct. verò l. de voc. gent. ubi fup. leg. Deus meus, rigo, non dirigor. Gr. avev dvopías é's egepor, si nalaugura. voluntas ejus præveniet me. Similiter Hieron. ep. ad Sun.

.6. Concordant Pfalt. Rom.Moz.Coisl.Corb, unà cum & Frer. col. 642. a. Pro quo , inquit, in Græco fcriptum eft Cassiod. Similiter hab. Hilar. in hunc Ps. nisi quòd delec, To faros hy , id eft, misericordia ejus , quod 5 verius est: poft vide, & legit, ne miferearis. Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. sed in Hebræo fcriptum eft, misericordia mea præveniet me. P. 192. b. non miferearis , &c. ut supra. Auguft. in eund. ¥. 12. Ita Pl. e Mr. Vatic. ap. Hilar, imo Hilarius ipse , Pr. Exfurge in occurfum mihi, vide : 8 in Domine..... nisi quòd initio hab. Deus meus. Itidem in Corb. excepto Intende ad vifitandum omnes gentes : non miferearis omnium verbo oftender. In Rom. Deus meus , oftende mihi bona inter qui , &c. Græc. 'Egerép Juli eis Cuvévlusiv peo, dj ? fe is cu

&c. ur in textu. In Coislin, Deus meus of Kvert... feù oixterpúons citas, &c. Diapsalma quoque ibid. tendet mibi inter inimicos meos , &c. ut fup. In Mozarab. sequitur , ficut apud Hilarium supra. Item in Pfalt. Coislin. Deus oftendit mihi inter inimicos meos, ne occideris eos : ne. Corb. & Rom. Martian. à Rom. verò Fabri abest , ficut quando oblivifcatur legis tuæ. Difperge illos, &c. ut in Vulg. ab edd. Ald.& Compl. Non memoratur etiam ab Auguft. in Mediolan. Deus meus, oftende me inter inimicos meos : & Caffiod.

nequando obliviscantur legis tua..... & deftrue eos prot. &c. $.7. Psalt. Rom. Convertentur ad vesperum, &c. ut Similiter in Carnut. nequando oblivifcantur legis tua. Apud in Vulg. Mozar. Convertantur ad vesperum : & famem paAuguft. in hunc Pf. Deus meus demonstravit mihi in inimitiuntur ut canes, &c. Corb. ut canis, Hilar. Convertentur ad cis meis, ne occideris eos : nequando obliviscantur legis tur. vefperam : 8 fam. patientur ut canes , es circumibunt civit. Disperge eos in virt, tua : 8 deduc eos pror, meus Domine : Similicer Ambrof. I. de Joseph, c. 7. 10. 1. 498. c. cum atl. 18. de civit. Dei , c. 46. to.7. 529. f. hab. legem tuam : Gaud. Brix. serm. 9.p.957.b. usque ad canes. Auguft.in ep. verò 149. 10. 2. 506. g. constanter, ne occideris eos: neeund. Pl. Convertantur ad vefperam : & famem patiantur quando oblivifcantur legis tua. Similiter hab. S. Paulin. ep. ut canes, & circumibunt , &c. Gr. 'Ekis péyour tis eoneegro 50. p. 296. a. additque : Disperge illos in virt, tua : E5' deftrue και λιμώξεσιν..... και κυκλώσεσιν , &ς.

eos Domine. Apud Tertul. I. cont, Jud. c. 13. p. 147.C. 9.8. Psalt. Rom. Ecce ipsi loquentur..... E gladius eft in & l. 3. adv. Marc. p. 680. a. hæc pauca : Difperge illos in lab. &c. Item in Coislin. Ecce ipsi loquentur. In Corb. Ecce virtute tua. Apud Caffiod, in eund. Pf. Deus meus, ostende ipsi loquuntur. In Vatic. apud Hilar. Ecce loquentur..... mihi inter inimicos meos, &c. ut in textu Sang. Hieron. gladius in ore corum, &c. Hilarius in comment, non dif- epist. ad Sun. & Fret. to. 2.642. b. legit : Deres oftendet mihi cedit à Vulg. nec etiam Auguft. & Cassiod. in hunc Pr. inter inim, meos : pro quo, inquit , in Græco pofitum eft Deus nec S. Paulin. ep. go. p. 296. a. nisi quod hab. omnes meus , sed meus additum eft ; mox ita : ne occidas eos, Ecce ipfi. Gr. 'IS8 &Top Jézęcv7cu ( Ald. & Compl. 'Ins' nequando obliviscantur populi tui : pro quo in Graco scriptum αυτοί, &c. )... και ρομφαία ν τοις χείλεσιν , &c.

eft legis tuæ ; fed in LXX. in Hebræo non haber populi
^.9. Sic Hilar. Aug. & Cassiod. in hunc Pf. cum Pfalc. tui, sed populi mei ; & à nobis ita verfum eft. In ed. Rom.
Mediol. Corb. & Moz. Sic etiam Rom. nisi quòd hab. & pro'. 'o Osós delicte peau ir trīs &xGegis kr, un aTox7sivos
mibilo ; Coisl.pro nibilum habebis , &c. Gr. xd EWEIS, &c. αυτύς μή σο7ε επιλάθωνται το νόμο Co. Διασκόρπισον αυ-

. 10. In Psalt. Rom. Coislin. Mediol. & Moz, tu τες..... και κατάγατε αυτες, &c.
Deus susceptor meus es. In Pf, è MI. Vacic, ap. Hilar, desunt ¥.13. Ita Psalt. Coislin, cui faver Corb. si excipias fins

[merged small][ocr errors][merged small]

inimicos meos,

[merged small][ocr errors][merged small]

monem

PER.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.. Ex Ms. Sangerm, sermones labiorum ipforum: rum fuorum , & capiantur in Su labiorum ipforum : & & comprehendantur in super- perbia sua,

comprehendantur in superbia sua. bia fua.

Et de exsecratione & men Maledi&tionem mendacium Et de exsecratione & mendacio dacio convellentur : 14. con- narrantes : consume in furore , con- annuntiabuntur 14. in confummasumantur in ira consummatio- sume ut non subsistant :

tione : in ira consummationis , &
nis , & non erunt.

non erunt.
Er scient quia Dominus do Et sciant quoniam Deus domi Et scient quia Deus dominabitur
minatur Jacob, & finium ter- natur Jacob in finibus terra. SEM- Jacob, & finium terræ.
ræ. DIAPSALMA.

15. Et convertentur ad vef Et convertantur ad vesperam Is. Convertentur ad vefperam ,
peram , & famem patientur latrent ut canis, & circume ant & famem patientur ut canes : &
ut canes : & circuibunt civita- civitatem,

circuibunt civitatem, tem.

16. Ipsi dispergentur ad Ipsi vagabuntur ut comedant : 16. Ipsi dispergentur ad man-
manducandum : fi verò non da cùm Saturati non fuerint , mur- ducandum : si verò non fuerint fa-
saturentur , & murmurabunt. murabunt.

turati, & murmurabunt.
17. Ego autem cantabo vir Ego autem cantabo imperium 17. Ego autem cantabo fortitu-
tutem tuam : exsultabo manè tuum , da laudabo manè miferi- dinem tuam : & exsultabo manè mi-
misericordiam tuam.
cordiam tuam :

sericordiam tuam.
Quia factus es susceptor Quoniam factus es fortitudo Quia factus es susceptor meus,
meus Domine, & refugium mea, & refugium in die tribula. & refugium meum, in die tribula-
meum in die tribulationis mex. tionis mea.

tionis meæ.
18. Adjutor meus tibi psal Virtutem meain tibi cant abo: 18. Adjutor meus tibi psallam ,
lam, quia Deus susceptor meus quoniam Deus adjutor meus, Deus quia Deus fusceptor meus es : Deus
efi : Deus meus mísericordia misericordia mea.

meus misericordia mea,
mea.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
gul. fermonem. In Rom. Fabri : Deliita oris eorum, fermo $.15. Ambros, in Luc. 16. to. 1. col. 1473. f. scribic
lab. ipfor. 8 comprehendantur..... Emendacio compellantur : ad vefperum , cum Psalt. Rom. delet vero e, ante convera
item in Rom. Marrianæi , præter accusar. sermonem. In tentur ; reliqua ut sup. Mozarab. Convertantur ad vefperum ,
Mozarab. Delifta oris eorum , sermones lab. ipsorum : com & famem patiuntur ut canes , &c. Pl. è Ms. Vatic. ap. Hi-
prehendantur..... 8 mendacio convellantur ; in Mediolan. lar. Et convertentur in vesperam, & famem parientur....
compellentur. Pfalm. Vatic. ap. Hilar. Delitta oris eorum , & circuibunt : nec difsentir Hilarius ipse in comment, nisi
fermonem labiorum ipsorum : & comprehendantur..... convel- quod hab. in vefperum , & inf. circumibunt. Psalt. Corb. Es
lantur. Hilar. ipse in comment. p. 132. e. Delidła oris eo convertantur ad vefperam , & famem patientur ut canis : 65
rum, & fermonem lab. ipfor.& comprebendentur..... E men circuibunt , &c. Apud August. in hunc Pfalm. hæc pau-
dacio convellentur in confummatione ; Ms. Reg. cum antiq. ca : Convertentur ad vefperam , & circumibunt civitatem ,
'editt. comprehendantur. August. in eund. Pi. Delila oris omissis intermediis. Caffiod, à Vulg. non differt. In Gra
eorum, fermonem lab. eorum : & comprehendantur..... Et 'Erispéret sis Écté CXV, s proin as xuwre aj XUXAKTYCH
ex maledicto s mendacio annuntiabuntur. Caffiod. denique : σόλιν.
Delitta oris eorum , fermo lab. ipsor.& comprehendantur..... . 16. Iridem in Psalt. Corb. Rom. verò hab. Ecce ipfa
Et de exfecr. 5 mendacio evellentur. In Græc. 'Anaptiar difpergentur..... fi verò non fuerint faturati, &, &c. Moz.
(Ald. & Compl. 'Ayaptia ) sóua/os autov, abyor ( Ald. & fi verò non faturabuntur, murmurabunt. Coislin. Ipfi au-
Compl. λόγος ) χειλέων αυτών και φυληφθήλωσαν..... Και tem disperg..... fi verò non sarurabuntur , 69 murmurabunt.
εξ αρας και ψεύες διαγ[ελήσονται.

Hilarius in hunc Pl. cum Pl. è Ms. Vatic. ibid. Ipji dif-
. 14. In Psalt. Rom. deest verbum confumantur , ha- pergentur ad..... fi autem ( Vatic. fi verò ) non faturabun.
beturque infra , Deus dominabitur. In Mozarab. fic: consum tur , & murmurab. August. in eund. Pf. Dispergentur us
mabuntur in ira confummat..... Et fcient quia Deus Jacob do edant : fi autem non fatiabuntur , s murmurabunt. Cassiod.
minabitur , finium terra. In Mediulan. in consummatione : ut in Vulg. Gr. Avloi stæoxoprian Corias pazeī éar
in ira confummat, &c. In Coislin. consummatio in ira con de an xoplans , 2017úoxoi.
fremmat..... Et fcient quia Deus Jacob dominabitur , finium ¥.17. Sic in Psalt. Rom. & Moz. exceptis his , & exal-
terræ. In Corb. convertantur in consummatione : in ira con tabo..... Quia fa&tus es , absque seq. Domine. Corb. fimi-
fummationis , & non erunt. Et fcient , &c. ut in Vulg. In liter hab. virtutem tuam : & exsultabo..... Quia fatus eft
Vatic. ap. Hilar, confummatione : in ira confumm..... Et fufc. meus , & refug. &c. Rom. Martianæi scribit etiam ,
scient quoniam Deus dominabitur Jacob, s finium terræ. exsultabo. Hilarius in hunc Pl. cum Ps. Vatic. Ego autem
Hilarius ipse in comm. p. 132. e. poft hoc, in confum cantabo virtuti tuæ : exsultabo ( Varic. exaltabo ) manè mi-
marione , subdit : confummatio in irá consummationis , 85 sericord, tuam. Quin factus es, &c. ut in Vulg. Auguft. in
non erunt. Et scient quoniam Deus Jacob dominatur , finium eund. Ps. Ego autem cantabo potentiam tuam : & exsultabo
terræ ; editt. dominabitur. Auguft. in eund. Pf. consumma- manè misericordiâ tuâ. Quia faltus es, &c. ut in Vulg. Fauf-
tiones : in ira confummationis , & non erunt , &c. uc in Vulg. rin. presb. cont. Arian. p. 649. h. Ego autem cantabo virtu-
Caffiod. delet confummationes , vel quid fimile ; reliqua ut tem tuam : exaltabo manè miferic, tuan. Quia, &c. ut in
in Vulg. Hieron. epist. ad Sun. & Fretel. to. 2. p. 642. b. Rom. Caffiod. cum Vulg, consentit. Gr. 'Ey ởcopeas
Er scient quia Deus dominabitur Jacob , finium terris : pro τη δυνάμει ζε» και αγαλλιάσομαι τοπρωί το έλεός ζε. Ότι
quo, inquit, in Græco fcriptum eft, & finium terræ ; fed erýtus, &c.
& conjun&io addita eft. In Gr. Curré asiau ( Ald. & Compl. .18. Psalt. Rom. Vulgatæ congruit. Coislin, hab. quia
αν ζυ7ελεία) αν οργή συντελείας, και ε μη υπάρξισι. Και 11 Deus suscept. meus es. Corb. quia tu es Deus susc. meus.
γνώσονται ότι ο Θεός το Ιακως δεσπόζί , των σεράτων της Hilarius in hunc Pf.cum Pr. Vac. ibid. tollit tu , &es. Simi-
vñs. Ald. & Compl. derósd tô Iaxw6, À Tŵr, &c. Dia liter Aug. in eund. Pl. Caffiod. verò cum Vulg. concinit.
psalma similiter subjicitur cùm in Gr. tum in Psalt. Rom. In Gr. Bοηθός με, ζοί ψαλώ ο Θεός με αντιλήπτωρ με ει
Martianæi , Corb. & ap. Hilar, at deest in Rom. Fabri, i Océs mx, tò o'xsós Mr. Ald. & Compl. Bougós px si, Cod
nec apud Auguft. & Carlod, legitur,

ψαλώ, ότι ζυ ο Θεος: αντιλήπτωρ , &ς,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

SSC

« ZurückWeiter »