Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

unus.

P8.135.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ex Aug. l. 1. & fit Deus inter lucem, & tenebras.

divifir lucem à tenebris.
2. de Gen, ad lit. t.

s. Et vocavit Deus lucem, diem; & tenebras s. Appellavitque lucem diem , & tenebras
3: Po to col. 128. vocavit noctem : & facta est vespera , & facium noctem : factumque est vespere & manè , dies
Jeqq.

est manè, dies unus.
6. Et dixit Deus : Fiat firmamentum in medio

6. Dixit quoque Deus : Fiat firmamentum in
aquarum: & fit dividens inter aquam & aquam ; medio aquarum : & dividat aquas ab aquis.
& fic eft facium.

7. Et fecit Deus firmamentum, & divisit Deus 7. Et fecit Deus firmamentum, divisitque a-
inter aquam , quæ erat infra firmamentum , & quas quæ erant fub firmamento , ab his quæ e- s.
inter aquam, quæ erat super firmamentum. rant super firmamentum. Et factum eft ita.

Jerem, 8. Et vocavit Deus firmamentum , coelum : 8. Vocavitque Deus firmamentum , cælum :

si, is & vidit Deus quia bonum eft. Et facta est vef- & fa&tum est vespere & manè , dies secundus. pera, & fa&tum est manè, dies secundus..

9. 'Et dixit Deus : Congregetur aqua, quæ sub 9. Dixit verò Deus : Congregentur aquz , Ps.148. coelo eft, in congregationem unam, & appareat quæ sub coelo funt, in locum unum : & appa- 4. arida. Et fa&um eft fic. Et congregata eft aqua, reat arida, Et factum est ita. quæ sub coelo est, in congregationem unam, & apparuit arida.

io. Et vocavit Deus aridam, Terram ; & con 10. Et vocavit Deus aridam, Terram , con- Pf. 32. gregationes aquarum vocavit Mare: & vidit Deus gregationesque aquarum appellavit Maria. Et 7.88.12. quia bonum eit.

vidit Deus quod effet bonum,

10. 12.

[ocr errors][ocr errors]

135.6.

Job. 38

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
quòd paulò post, pro divifit, leg. separavit, cui lectioni fa ( ipsum quod in primordio fecerat. ) Similiter Ambrof. I. 2.
vec Tertul. l. contr. Marc. p. 648. c. 649. a. dicens : Hexa. col. 30. b. sed infra col. 31. d. 32. c. addit : Es
Inter lucem & tenebras separatio pronunciata eft. Cypr. de vidit Deus quia bonum. Ita quoque in Græco:..... eit er
conc. Carthag. p. 335. a. Et vidit Deus lucem quia bona ο Θεός ότι καλό, deinde, και εγένετο εσπέρα ,και εγένετο πρωί
eft: & divifit inter lucem & tenebras. Ambrof. 1. i. Hexa. Nije pa d sutipa.
col. 20. Et difcrevit inter lucem , inter lucem & tene . 9. Auguft. infra , col. 140. b. legit: Congregentur a.
bras : Deinde inverso ordine addit : Et vidit Deres lu qua, & l. 4. 174. e. addit, in collectionem unam, paulòque
cem quia bona eft: at l. 4. de fide , col. 532. e. poft hæc : poft, col. 159. b. Et congregata eft aqua in congregationes
Et facta eft lux, rectè fequuntur : Et vidit Deus lucem quia , fuas. At l. 1. de Gen. contr. Manich, to. I. col. 652. b.
&c. & l. 4. Hexa.col. 65. f. Separavit Deus inter lucem ac

sic: Et dixit Deus : Congregetur aqua , qua eft fub cælo , in
tenebras. Victorin. Afric. I. de princip. diei , col. 293. d. Er congregationem unam , & appareat arida ; & fic fa&tum eft,
divifit lucem à tenebris. Græc. Kalider i Odos to pws, Et congregata est aqua, qua erat fub cælo, in congregat. unam,
ότι καλόν και διεχώρισεν ο Θεός ανα μέσον τ8 φωτος, και ανα & apparuit arida. I. verò de Gen. imp. to. 3. col. 105. b.
μέσον το σκότος. ,

ut lup. Et dixit Deus : Congregentur aqua , qua sub cælo *. 5. Ita constanter Aug. cum Græco , l. 1. de Gen. sunt, in congreg..... & fac factum eft. Paulò poft autem : to. I. col. 651. b. e. & l. de Gen. imp. to. 3. col. 102. Congregetur aqua , qua sub cælo eft. Et poft pauca : Poftea, a. f. 103. a. & in Pf. 7. to. 4. col. 39. a. & l. 10. de ci inquit , quod dicitur : Et congregata eft aqua in congregat, vit. Dei , co. 7. col. 277. d. & 1. 11. col. 286. c. Ar l.

unam, & appar.

arida, non superfluò additum videatur contr. Adim. to. 8. col. 111. loco falta eft vefpera , leg. cùm jam dictum effet , & fic factum est. Ita rursus l. I.cont. factum eft vefpere, Cui consentiunt Iren. I. 5. p. 320. d. adverf. legis, to. 8. col. 557. c. Congregentur aquæ in conAmbros. 1. 1. Hexa. col. 21. b. c. & l. 4. col. 65. f. Et gregat. &c. sed omittit , quæ fub cælo Junt. Paulò autem Caffiod. in Pf. 70. p. 236. c. Auct. vero quæst. ap. Aug. poft in fingul. Congregetur aqua. ltidem l. 12. confeff. to. 3.9. 107. col. 104. d. legit : Et appellavit Deus lu to. I. col. 219. f. sed addit: Quæ eft fub firmamento. Tercem, diem; & tenebras appellavit, nodem : & fa&um eft vefpe- tul. I.contr. Hermog. p. 419. a. Congregetur aqua in conre 8 manè dies unus.

gregationem unam , 8 videatur arida. S. Eucher. quæst. in 7.6. Auguft. infra legit : Et fit divifio inter, &c. eadem Gen. p. 840. b. Separentur aqua in congregationem unam rursus 'haber 1. de Gen. imp. to. 3. col. 103. e. 104. c. & appareat arida. Hilarius in Pf. 118. col. 298. f. Es c. præter voculam , aquæ , luco aquarum, Allentiunt Hi pareat arida. Ambrof. l. 3. Hexa. col. 35. b. Congregetur larius 1. 4. de Trin. col. 836. e. & in Ps. 123. col. 399. aqua, quæ fub cælo eft, in congregationem unam, appae. ac Faustin. presb. 1. contr. Arian. col. 638. e. Ita rur reat arida. Er fa&um eft foc. Et poft pauca : Clamat Dei vox, Cum Auguft. 1. 1. de Gen. contr. Manich. to. 1. col.651. inquit , Congregetur aqua, & appareat arida. Mox ita : Ei f. ponit vocem aquæ , sed loco dividens , leg. 6ft divi sterum Scriptura dicit : Congregata eft aqua in congregat. fo, ut sup. Ambrosius verò l. 2. Hexa. col.

24. a. b.

unam, apparuit arida. Tum addit: Quid opus fuit itera-
dixit Deus : Fiat firmam, inter mediam aquam, & ft difcer ye, nis occurrendum quæftionibus judicaffet propheta ? Rur-
nens inter aquam & aquam; & faétum eft fic. Et infr. col. fus infra, col. 37. a. Congregetur aqua , congregata eft.
25. f. 29. f. Fiat firmam. inter medium aqua, & ft discere Et col. 38. b. c. d. f. Colligatur aqua in collectionem unam.
nens inter aquam & aquam. & col. 26. e. In medio aqua, Et poft plura col.41.b. Non præterimus, inquit, quia aliqui
8 fit difcernens inter aquas. Græc. ..... nec rõ ud ates nec in Hebræo purant effe , nec in cæteris interpretationibus,
ξέσω διαχωρίζον ανα μέσον ύδατος, και ύδατος και εγένετο ύτως. quia congregata eft aqua in collectiones fuas , & apparuit
7.7. Idem August

. infra legit: Qua erat fuper fire arida , & vocavit Deus , &c. Cùm enim dixerit Deus , quis
mam..... quæ erat sub firmamento. & l. 1. de Gen. to. 1.col. factum est fic , fatis effe putant vocem operatoris ad celebra-
651. f. fic: Et fecit Deus firmam. & divifit Deus inter a operationis indicium. Sed quia in aliis quoque creaturis
quam , quæ eft fup. firmam. & inter aquam, quæ eft fub fir- babet es definitionem praceptionis , & repetitum operationis,
mamento, ut sup. At l. de Gen. imp. to. 3. col. 103. e. vel indicium vel effe&tum , ideo nos non putamus abfurdum
104.c. e. Et fecit Deus firm. 8 divisit inter aquam , quæ id quod perhibetur additum , etiamfi cateris interpretibus vel
erat fub firmamento , & inter aquam, qua erat fupra firmam. veritas doceatur fuppetere , vel auctoritas. Multa enim non co
Tertull. I. contra Prax. p. 849. a. Et fecit Deus firmam. & tiosè à LXX.viris Hebraica lectioni addita s adjunta comperia
1. contr. Hermog. p. 418. a. addit: Et feparavit inter a mus. Gr. Και είπεν ο Θεός. Συναχθήτω το ύδωρ το υποκά-
quam , quæ erat infra firmamentum , qua fuper forma τω το έρανε ,είς συναγωγήν μίαν, και οφθήτω η ξηρά και εγένε-
mentum. Hilar. !. 4. de Trin. p. 836.e. cum Faustino το ύτως και συνήχθη το ύδωρ το υποκάτω το έραν εις τας
presb. I. contr. Arian. p. 638. e. f. Ét fecit Deus firmam. συναγωγάς αυτών, και αφίν και ξηρά.
s divift Deus per medium aquæ. Ambroi. verò l. 2. Hexa. $. 10. Ita rurlus habet Auguft. tum l. 1. de Gen. to.
col. 26. a. Et discrevit Deus inter medium aqua , quæ erat 1. col. 652. b. tum l. de Gen. imp. to. 3. col. 105. e. f.
fub firmamento , inter medium aquæ , qua erat jieper for præter hoc, & congregationem aqua , loco, e congregatio-
mamentum , quæ

Græco
congruunt.

nes aquarum. ' Ambros. 1. 3. Hexa. col. 41. b. Et vocavit
. 8. Eadem rursus leguntur apud August. I. 1. de Deus aridam , terram ; & collectiones aquarum vocavit ma-
Gen. contr. Manich. to. 1. col. 651. f. 652. a. & l. de ria:& sup. col. 38.d. Congregationes aquarum vocavit ma-
Gen. imp. to. 3. col. 104. f. g. 105. b. 'Tertullianus l. ria. Sic etiam Hieron. quæst. Hebraïc. co. 2. col. 508.
contr. Hermog. p. 418, b. Et vocavit Deus formam, cælum Ambrofius verò loco cit. col. 41. b, addit: Et vidit Deus

c. Er

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

VULGATA NOVA

VERSIO ANTIQUA: 11. Et ait : Germinet terra herbam virentem 11. Et dixit Deus : Germinet terra herbam Ex Aug. 1. 2. de & facientem semen , & lignum pomiferum fa pabuli, ferentem femen fecundùm genus , & fe- Gen. ad litt. t. 3 ciens fructum juxta genus fuum , cujus semen in cundùm similitudinem, & lignum fructiferum fa- col. 140.6.2, femetipfo fit fuper terram. Et factum est ita, ciens fructum, cujus femen lit in ipfo fecundùm

fimilitudinem suam super terram. Et fa&um eft

sic.
12. Ét protulit terra herbam virentem , & 12. Et produxit terra herbam pabuli, semen
facientém femen juxta genus suum , lignumque fa- habentem fecundùm genus, & fecundùm fimili-
ciens fructum, & habens unumquodque femen- tudinem ; & lignum fructiferum faciens fructum,
tem fecundùm fpeciem fuam. Et vidit Deus cujus femen ejus in eo sit fecundùm genus super
quòd efset bonum.

terram. Et vidit Deus quia bonum eft.
13. Et factum est vespere & manè, dies ter 13. Et facta est vespera, & factum est manè,
tius.

dies tertius.
14. Dixit autem Deus : Fiant luminaria in 14. Et dixit Deus: Fiant luminaria in firma-

firmamento cæli, & dividant diem ac noctem, mento cæli, ut luceant super terram , in inchoa-
PS.135. & fint in signa & tempora , & dies & annos : tionem diei & noctis, & ut dividant inter diem
7.

& noctem, & sint in signa , & tempora, & in

dies, & in annos.
IS. Ut luceant in firmamento cæli, & illu 15. Et sint in splendorem in firmamento coe-
minent terram. Et factum est ita.

li, ut luceant fuper terram. Et factum est fic.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
quia bonum. Apud Tertul. I. contr. Hermog. p. 419. a. 3. col. 106. e. Et factum est vespera , &c.
priora tantùm leguntur : Et vocavit Deus aridam , Terram. $. 14. Idem August. lib. de Gen. imp. to. 3. col. 95.
Ita quoque in Græc. in quo seq. Kai tà ousúkata tær d. Et dixit Deus : Fiant lumin. in firmam. cæli, ut luceans,
υδάτων εκάλεσε θαλάσσας, και είδεν ο Θεός, ότι καλόν. Sup. terram , 88 dividant inter noctem diem , & fint in for

X. II. Auguft. infr. col. 155. e. pro germinet,legit, pro gna , 85 temp. 88 dies , & annos. Similiter habet infr. col.
ducat, & pro ferentem , ponit , feminantem. Item l. s. 106. e. præter hæc : Inter diem noftem , & fint in fignis
col. 185. a. hab. Herbam fæni seminantem semen , &c. Atl. & temporibus , 8 in diebus, 85 annis. Sic etiam col. 107.
1. de Gen. to. 1. p. 652. c. & l. de Gen. imp. to. 3. col. c. & in Pr. 109. to. 4. col. 1239. g. Er fint in bgnis & in
105. f. g. 106. b. fic : Et dixit Deus : Germinet ter. herb. temporibus , in diebus , & in annis. At l. 1. de Gen.
pabuli ferentem sem. fec. suum genus , fimilitud. 8 li contr. Manich. to. 1. col. 653. b. Et dixit Deus : Fians
gnum fructif. fac. frut. cujus Jemen fit in se secundum fadera in firmam. cæli, fic ut luceant sup. terram , & divi-
Juam pmilitud. & fic eft fatum. Similiter Hilarius in Pr. dant inter diem & noétem, fint in figna, so in tempora ,
118. col. 298. f. Germinet terra herbam pabuli seminantem 8 in dies , & in annos. & lib. 13. confeff. to. 1. col. 233.
semen secundum fuum genus. Tertull. verò l. contr. Her d. Fiant luminaria in firmam, cæli , & luceant sup. terram,
mog, p. 417. 419. a. Fruticet terra berbam fæni seminan lib. eriam 11. de civit. Dei, to. 7. c. 19. col. 286. d.
tem semen secundùm genus , & fecundùm fimilitud. Eg li præter verba , in inchoationem diei is noétis , quæ omittit ;
gnum fructuofum faciens fru&um , cujus femen in ipso in fa delet etiam ista : Et fint in figna og tempora, &c. at lib. 12.
militudinem, & factum eft fic. Ambros. I. 3. Hexa.col.42. c. 15. col. 313. g. habet , in figna 5 in tempora, &c. & lib.
f. Germinet terra berbam fani feminans femen fec. genus, 1. Locat. to. 3. col. 325. a. post hoc , & dividant , Græ-
lignum fratiferum faciens fructum sec. genus, cujus semen co pressiùs adhærens legit , inter medium diei, inter me-
suum in ipso. Itidem l. 1. col. 7. b. usque ad vocem , fru dium noftis, Victorin. Afer 1. de princip. diei, p. 293. e.
&um , nifi quod post 1. genus , addir: Et secundum femi- legit: Fiant duo luminaria in formam. cæli, fic ut luceane
litud. ficut etiam l. 3. col. 45. a. Verùm infra , col. 49. fuper terram in inchoatione diei eg nodis, ita ut dividant ina
a. pro seminans semen, nescio cur scriptum habeat , fpi ter diem & noétem ; & fint in figna , dies , & tempora , &
rans semen , nisi fortè vocem Græc. om sīpor, Latinė pinxe annos. Ambrof. vero , l. 4. Hex. to. 1. col. 64. c. Fiant
rit speiron , ex qua imperitus scriba fecerit , Spirans. Id luminaria in formam. cæli ad illuminationem terræ ; & in-
observat Muretus variar. lect. l. 1. c. 2. Utuntur , inquit , fra, col. 65. f. Fiant luminaria ad illuminationem fuper
interdum Latini fcriptores Græcis quibusdam vocibus, eaf terram , quæ discernant inter diem & noétem : & col. 67. c.
que , Latinis tamen litteris notant , quod qui non animad 71. f. addit : Et fint in figna in tempora , & in dies ,
vertunt, facilè in errorem incidunt. Denique Ambros. ibid. & in annos. Hilar. I. 12. de Trin. col. 1129. b. Et fint
col. 60. non legit , herbam fæni , ut sup. fed berbam viren in figna , & tempora , & annos. Tertul. I. 2. adv. Marc. p.
tem , ut in Vulg. In Græco lic : Kad ITEV ó Osis. Bræ 644. c. habet : Erunt enim in tempora , & menfes , o an-
Σησάτω και γι βοτάνων χόρτα σπείρον σπέρμα κατα γένος και καθ' nos. Leo Mag. ser. 26. p. 82. e. cum Vulgata consentit
épenótute ( in Mr. quodam deeft, xaf okoiétute) ay nisi quod polt vocem cæli, addir , Et luceant super ter-
ξύλον κάρπιμον πoιεν καρπόν, και το σπέρμα αυτά εν αυτώ κα ram , ficut etiam Auct. quæst. apud Aug. to. 3. q. 107
véros ? Ai tas rūso is, &c. in Mr. Alex. xata révos sisó col. 104. e. Jam verò fi hæc omnia quantumvis disi-
μοιότητα επί της , &c.

milia cum Græco comparentur , vix ab ipso videbuntur .12. Aug. infra lib. 5. col. 184. g. Et produxit terra discrepare, modò attendantur diverfæ Mil. Græcorum lecberb.pabuli (vel herbam fæni) seminantem ( M. constanter tiones, enim verò li suas habeant Latini , ut supra visum seminans) semen secundum genus & fec.fimilitud. Er lignum est, suas pariter & Græci , consule edit. LXX. anni 1709. fructuofum faciens..... cujus semen suum in se secundum cum variis lectionibus à Lamberto Boz annotatis ; ex iis genus, &c. & lib. 1. de Gen. contr. Manich. to. 1, col. quam mirè, tot variæ Latinorum Patrum scripturæ con652. e. Et ejecit terra herb. pabuli ferentem femen fec. fuum firmantur ! Sic enim in textu Gr. legitur : Kai einer • genus, og lignum fructiferum faciens fru&um,cujus semen eft Θεός: γενηθήτωσαν φωςήρες εν τω σερεώματι τε εραν εις φαυin fe fecundum fuam fimilitudinem , fecundùm fuum genus σιν επί της γης, τη διαχωρίζεις ανα μέσον της ημέρας και ara Super terram , vidit , &c. & lib. de Gen. ad lit. imp. to. μέσον της νυκτός, και έσωσαν είς σημεία , και εις καιρες, και εις ημέρας 3. col. 106. b. c. Et dedit terra herbam pabuli , ferentem και εις ενιαυτές. Verum ad voces,είς φαυ σιν επί της γης,notatur semen sec. genus suum , & lignum fructif... cujus semen in Mr.Cott. habere simpliciter, paūor tūs rūs , Alexandr. ause secundùm suam fimilitud. Tum addit : Et iterum dicit : tem addit: και άρχειν της ημέρας, και της νυκτος , και διαχωVidit Deus quia bonum est. Tertul. contr. Hermog. p.417. plksr. Oxon. habet cum edit. Compl. Őse parsiv tūs a. 419. a. legit : Et produxit terra herbam fæni seminantem gūs, ista verò, v apXem tūs vidépas, &c. desunt in edd. semen

secundum genus , & lignum fru&uofum faciens fruc- Compl. & Ald. Porro ex priori lect. sis pawor éri tūs rūs, tum , cujus semen in ipfo in fimilitudinem : & p. 418. a. sive cum Mf, Cotr. palloir rūs gūs, bene redditur Amaddir: Et vidit Deus quia bonum. Ambrof. I. de Parad. c.

brosii lectio utraque ,

ad illuminationem fuper terram ,
10. to. 1. col. 165. f. Er vidit Deus quia bonum eft. Gr. seu, ad illuminationem terræ. Ex alia Oxon.ose paires ét!
Και εξήνεγκεν η γη βοτάνων χόρτε σπείρον σπέρμα κατα γένος, This rus, confirmatur illa Augustini & aliorum, ut lu-
και καθ' ομοιότητα, και ξύλον κάρπιμον πoιεν καρπών, και το σπέρ ceant fuper terram ; ex additis verò in Ms. Alex. Kai äpXEIN
μα αυτά εν αυτώ κατά γένος επί της γης και είδεν ο Θεός ότι Tüs vispas, &c. firmatur lectio tum Augustini, tum Victoris
καλόν. Clem. cod. Ioco 2. κατα γενός, ponit , καθ' ομοιότητα. Afric. In inchoationem diei noftis.

$. 13. Sic iterum Aug. 1. de Gen. contr. Manich. Ť. 15. Similiter idem August. 1. de Gen. imp. to. 3.
10. I, col. 652. e. lib. autem de Gen, ad lit. imp. to. col, 106. e. 107. f, nec non l. 1. de Gen. contr. Manich,
Tom. I.

B

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

dies quartus.

quartus.

[ocr errors]

Ex Aug. 1. 3. de 16. Et fecit Deus duo luminaria magna ; lu 16. Fecitque Deus duo luminaria magna: lu. Gen. ad litt. t. 3. p. minare majus in inchoationem diei, & lumina- minare majus, ut præeffet diei; & luminare mi}. col. 140.e. 144. re minus in inchoationem noctis, & ftellas. nus, ut præeffet nocti : & ftellas. d. 145. ¥. 149.6. 152. 6.

17. Et posuit ea Deus in firmamento cæli, 17. Et posuit eas in firmamento coeli, ut luat luceant fuper terram,

cerent super terram , 18. & ut lint in inchoationem diei , & noc 18. & præessent diei ac nocti, & dividetis , & ut dividant inter lucem, & tenebras. Et rent lucem ac tenebras. Et vidit Deus quod efs vidit Deus quia bonum est.

set bonum. 19. Et facta est vespera , & factum est manè, 19. Et factum est vespere &' manè dies

20. Et dixit Deus: Educant aquæ reptilia ani 20. Dixit etiam Deus : Producant aquæ repmarum vivarum, & volatilia super terram fe- tile animæ vivencis , & volatile fuper terram cundùm firmamentum cæli. Et factum est sic. sub firmamento cæli. 21. Et fecit Deus cetos magnos ,

& omne

21. Creavitque Deus cete grandia, & omanimal reptilium quæ eduxerunt aquæ fe- riem animam viventem atque motabilem , quam cundùm genus eorum & omne volatile pen- produxerant aquæ in species fuas, & omne vònatum fecundùm genus. Et vidit Deus , quia latile secundùm genus suum. Et vidit Deus quòd bona funt.

eflet bonum. 22. Et benedixit ea Deus, dicens: Crescire, & 22. Benedixitque eis , dicens : Crescite, & multiplicamini, & replete aquas in mari; & voc multiplicamini , & replete aquas maris : avel: latilia multiplicentur luper terram.

que multiplicentur fuper terrain. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 10. 1. col. 653. b. nisi quod hoc ultimo loco , pro ut lu a. fic: Et dixit Deus : Producant aquæ repentia animarum ceant, legit, fic ut luceant , paulòque poft, & fic eft fac vivarum so volatilia volantia fuper terram , per firmamentum : lib. verò 11, de civit. Dei to.7. col. 286. d. ver tum cæli , & factum eft fic. Ambrof. 1. 5. Hexa.col. 79. e. fum integrum omittit. Leo Mag. ser. 26. p. 82. e. fimpli- Producant aqua reptilia animarum viventium secundum geciter haber : Et fint in firmamento cæli , ut luceant super nus,& volatilia volantia fuper terram , fecundum firmamenterram. Gr. Και έσωσαν εις φαύσιν εν τω σερεώματι.... ωσε, tum cæli. Eadem reperit infra, col. 95. 96. a. & 98. d. &c. ut in textu Lar.

nisi quod pro fecundum firmamentum , ponit , fecus firV. 16. Eadem rursus haber August. l. 1. de Gen. mamentum cæli, additque iterum , fecundum genus , ficontr. Manich, to. 1. col. 653. b. c. omissa voce ma militer & col. 108. c. cum hac tamen inversione vocum : gna , cujus loco ponit , majus is minus. Paulò tamen poft fuper terram , secundum genus , fecus firmamentum cæli, & fimpliciter legit : Et fecit Deres duo lumin. luminare 1. 2. Hexa. col. 30. c. haber , volatilia circa firmamentum majus in inchoationem , &c. at 1. de Gen. imp. to. 3. col. cæli. At. 1. de Incarn. col.726. a.sic: Producant aqua repen107. g. legit : Et fecit Deus dro luminaria , luminare ma tin animarum viventium volatilia volantinm;similiter l.de jus , initium diei , & luminare minus, initirem noétis, & eleem. & jejun. C. 4. col. 537. f. 538. a præter hæc , voftellas; cui lectioni fuffragatur Tichon, reg. 5. p. 61. a. lantia fuper terram , hoc addito, fecundum firmamentum Idem August. I. 2. de Gen. ad lit. to. 3. col. 143. e. ob cæli. Atl. 3. de sacram. col. 361. d. fimpliciter habet : feryat: Per inchoationem noftis, non intelligi, nifi principa Producant aquæ animantia.Optat.l.s. contr. Donat.

p.

80. tum, nam Græcum verbum , inquit , hoc magis indicat, c. 81. a. Educant aquæ natantia , volatilia. Caffiod. in Pf. cum dictum est åpxù. Attamen l. 11. de civit. Dei , to.7. 80. p. 277.c. ut sup. Producant aqua reptilia animarunt col. 286. d. legiffe videtur apxas, sic enim haber : Et vivarum. fecit Deus duo lumin. magna ; luminare majus , in princi . 21. Eadem reperit August. infra , col. 152. e. nisi pia , diei , & lumin, minus in principia noétis, &c. Monenc quòd pro omne animal reptilium , habet omnem animan tamen Editores noftri , hoc & altero Augustini loco, MIT. animalium reptilium. Similiter l. de Gen. imp. to. 3. col. plures ferre , in principio , non in principia. Auct. quæst. 110. e. g. paucis mutatis : Et fecit Deus cetos magnos, es ap. Aug. to. 3. q. 106. & 107. col. 103. a. 104. e. legit : omnem animam animalium repentinm , quæ ejecerunt aque Luminare majus in inchoationem diei, & lumin. minus in Secund. genus eor. E omne volat. pennatum secund. genus inchoationem notis. In Gr. fic : Kai & Toivose ó Osos tè's suum ; & vidit Deus quia bonum eft. Item l. 1. de Gen. δύο φωσήρας της μεγάλες τον φωσήρα τον μέγαν εις αρχας contr. Manich. col. 654. C. Et fecit Deus cetos mag. Es της..... εις αρχας της νυκτος και της απερας.

omnem animam animalium , repentium , qua ejecerunt W. 17. Idem Aug. 1. 1. de Gen. contr. Manich. to. I. aqua fecundùm unius cujufque genus , & omne genus volacol. 653. c. Et pofuit illas Deus.... fic ut luceant fup.ter tile pennatum , fecundum genus ; s vidit Deus quia bona ram : at l. de Gen. imp. to. 3. col. 108.b. constanter ut funt. Tertull. I. contr. Hermog. p. 417. a. Et fecit Deus sup. Et pofuit illa Deus.... ut luceant , &c. & lib. de cetos magnos , & omnem animam animalium repentium , civit. Dei , to. 7.col. 286. d. f. Et pofuit illa Deus...... quæ produxerunt aquæ fecundùm genus ipsorum , & fup. p. trecere diep. terram. Gr. Kai fleto autès ó Osos... css 414. b. Et vidit Deus quia bona. Similiter Ambr. I. de Épaveir, &c. utrum verò legendum fit illa , vel illas, è lia & jejun. col. 537. f. Et vidit Deus quia bona. Auct. Græco erui non potest , cùm vox , dutis, utrique mascu quæst. apud. Aug. to. 3. 4. 106. col. 103. b. Et vidit lino , five owsüpaes, five asspas, peræque conveniat. Deus quia bona funt. Gr. Kalender • Odos ta xútu ta

N. 18. Aug. 1. 1. de Gen. contr. Manich. to. 1. co!. μεγάλα, και πάσαν ψυχήν ζώων ερπετών , ά εξήγαγε τα ύδα653. c. & l. de Gen. imp. to. 3. col. 108. d. difli Ta xata véru autê (codd. Clem. & Vatic. Xatà yéros militer habet : Et præfint diei (ac) nofti, dividant in αυτών ) και παν πετεινον πτερωτον κατά γένος και είδεν ο Θεός, ter diem noftem , &c. at l. 11. de civit. Dei to. 7. col.

ότι καλά. . 286. d. f. ad verbum è Græco : Et præesse diei nofti , N. 22. Aug. infra , col. 153. C. post verbum , multis dividere, ( al. Separare) inter lucem tenebras,&c. Gr. plicamini , habet , implete aquas maris. Eadem reponit Και άρχειν της ημέρας και της νυκτός , και διαχωρίζειν ανα μέ 1. 1. de Gen. contr. Manich. to. 1. col. 654. C. 661. a. & σον τε φωτός, και ανα μέσον το σκότες, και, &c.

1. de Gen. imp. to. 3. col. 110. g. 111. a. & in Pf. 66. . 19. Itidem Aug. 1. 1. de Gen. contr. Manich. col. to. 4. col.663. b. cum hac voce maris. Ambr. verò la 653. C. & l. de Gen. imp. col. 108. d. cum Gr.

de Incarn. col. 726. & l. de Elia & jejun. col. 537.f.538. V. 20. Ita in Græco ad verbum

, excepto uno 7:tó

a. Et benedixit en dicens : Crescite s multiplicamini , & rePLEY CC, annexo voci etsivò , volatilin. Idem Aug. I. 1. de plete aquas , quæ funt in mari ; ss volatilia multiplicentur

en.contr. Manich. to. 1. col.654.c. & l. de Gen. imp. to. Super terram. Simili habet Tertul. I. contr. Hermog. p. 3. col. 108. e. 110. d. legit : Et dixit Deus : Ejiciant a 414. b. Es benedixit en Deus : & l. 2. adv. Marc. p. 648. quæ reptilia animarum vivarum , & volatilia volantir (11 b. addit: crescite tantùm & multiplicamini : lib. verò de per terram, fub firmamento cæli , & fic failum eft. Simili-, anima p.490.C. 491. a. crescite, is in multitudinem proter l. 2. Locut. to. 3. col. 325. a. addit verbum volan ficite. Auct. quæst. apud. Aug. to. 3. q. 127. col. 138.d. tia , sed legit, fecundum firmamenti:m. Item I. 13. conf. Et benedixit illa Deuts, crefcites multiplicamini fuper ter10. 1. col. 234. b. habet volantia , fed

pro

ellucant , vel Tam. Gr. Και ευλόγησεν αυτα ο Θεός , λέγων· 'Αυξανεθε ejiciant , scribit , producant , ficut & l. i. de Gen. contr. και πληθύνεθε , και πληρώσατε τα ύδατα εν ταις θαλάσσαις Manich, col. 661. b. Tertul. I. contr, Hermog. p. 417. ( al, τα εν ταις θαλάσσαις ) και τα πετεινα πληθυνέθεσαν επί

II.

Infr.5.1.

Col. 3:

10.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 23. Et factum est vespere & manė, dies 23. Et fi&ta est vespera, & fa&um est mànè, Ex Aug i. 3. de quintus. dies quintus.

Gen, ad litt, i. 3. 24. Dixit quoque Deus : Producat terra ani 24. Et dixit Deus: Educat terra animam vi- P. 1. col. 145., mam viventem in genere fuo, jumenta, & repti- vam fecundùm genus ; quadrupedia , & reptilia,

191. 6. d. 156.ba lia , & bestias terræ fecundùm species fuas. Fac- & beitias terræ fecundùm genus,

pecora le-
tumque eft ita.

cundum genus. Et factum eft fic.
25. Et fecit Deus bestias terræ juxta species 25. Et fecit Deus bestias terræ fecundùm ge-
suas , & jumenta, & omne reptile terræ in gene- nus, & pecora fecundùm genus, & omnia rep-
re fuo. Et vidit Deus quòd esset bonum, tilia terræ fecundùm genus. Et vidit Deus quia

bona sunt:
26. & ait : Faciamus hominem ad imagi 26. Et dixit Deus: Faciamus hominem ad imas
9. 6.

nein & fimilitudinem noftram : & præsit piscibus ginem & limilitudinem noftram : & dominetur 1. Cor. maris, & volatilibus cæli, & bestiis, univerfæ- piscium maris , & volatilium coeli , & omnium II.7.

que terræ , omnique reptili quod movetur in pecorum, & omnis terræ, & omnium reptilium
terra.

repentium super terram.
Sap. 2. 27. Et creavit Deus hominem ad imaginem 27. Et fecit Deus hominem ; ad imaginem Dei
23. suam : ad imaginem Dei creavit illum, mascu fecit eum: masculum & feminam fecit eos.

Eccli, lum & feminam creavit eos. 17.1

NorÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Jūs vñs. Aug. 1. de Gen. imp. col. 111. b. ad verba , nisi quòd pro dominetur, ponit Auguft. habeat poteftatem ,
crescite y multiplicamini, s implete, observat non in eadem & loco reptilium repentium , legit repentium qua re-
perfona usque ad finem benedictionis veniri ; fequitur enim, punt , seu reptilium quæ repunt : fimiliter I. 1. de Gena
inquit , & volatilia multiplicentur fuper terram. Non dixit : contr. Manich. to. 1. col. 655. f. 656. a. Et dixit Deus :
Multiplicamini fuper terram : Et poft pauca observat fequi Faciamus..... & habeat potestatem piscium maris , o vola-
in textu : Et factum eft fic; en verba : Quomodo uno die po til. cæli , & omnium pecorum , ferarum , omnis terra ,
tuerunt & concipere.... implere aquas maris , multi is omnium reptilium qua fuper terram repunt. Et quæft.
plicari super terram ? Ita enim subjungitur : Et fic factum 153. in Gen. to. 3. col. 416. b. Faciamus.... 8 habeat

poo
eft, ante vesperæ adventum. Et infra , relatis his verbis , E8 teftatem piscium........ omnium pecorum quæ funt super
facta est vespera , & factum est manè dies quintus , starim terram. Lib. autem 19. de civit. Dei , to. 7. col. 559. fa
adjungit : Hic postquam dixit : Et sic factum est, non fub scribit : Dominetur piscium, & volatilium cæli, s omnium
didit , fcuti solet, exfecutionem , quafi iterum falta fint, jepentium quæ repunt fuper terram : & tract. 8. in 1. Joha
jam enim fuperiùs ditum erat..... nec illud dictum eft : Et to. 3. col. 880. d. Es babeat poteftateni piscium........ cæli,
vidit Deus quia bonum est , jam enim res ipsa placuerat.... omnium pecorum quæ repunt fuper terram. Verus Irenæi
nihil bîc itaque repetitum eft, nifi quòd ait : & factum est fic; Interp. I. 3. p. 220. c. & l. 4. p. 253. c. & l. s. p. 2934
ftatimque subjetłum de vespera manè. Quo ex fonte hanc a. Faciamus hominem ad imag. fimilitud. noftram ; at l.
periodum, & futum est fic, mutuatus fuerit Augustinus, me 5. p. 312. b. faciamus hom. Jecundùm imaginem & fimili-
fugit:facilè crediderim hanc ab ipfo relatam ex antecedenti iud. noftram. Tertul. I. de resur. carn. p. 568. b. c. & l.
bus, fi quidem hîc vel in Hebræo , vel in Græco , vel 2. adv. Marc. p. 645.b. & contr. Prax. p. 848. c. & l..
in Patrum scriptis, vel alibi apud ipfum Augustinum non de Pudicit. p. 1009. b. Faciamus hominem ad imag. fase
invenitur , immo & supra X. 20. hæc verba , y égéveto milit. noftram. Itein l. de anima, p. 491. a. ubi addit ,
z'tw5, notantur virgula -- in Hexaplis Orig.

& præfint piscibus maris. Similiter habet Cypr. I. de hab, 9. 23. Ita constanter August. tum l. 1. de Gen. contr. virg. p. 178. a. Faciamus bom. ad imaginem fimilit, Manich. col. 654. d. tum l. de Gen. imp. to. 3. col. noftrain. Item Hilar. in Ps. 118. col. 299. a. d. & l. 3. de III. e. nec aliter in Græco.

Trin. col. 822. a. 837. e. 838. a. ficut Ambr.l. 3. Hexa. X. 24. Idem Aug.l. 1. de Gen. contr. Manich. to. i. col. 45. c. 130. e. & l. de fug. fæc. col. 421. f. & alibi col. 654. f. Et dixit Deus : Ejiciat ( infr.col. 661. a. pro paflim : at l. 6. Hexa. col. 127. f. 128. b, sic : Faciamus d:lcat) terra animam vivam fecundùm unum quodque genus, bom. ad imaginem noftram fimilitud. nostram : & in Pfa quadrupedum , 5 serpentium , & beftiarnm terræ , & fic eft 1. col. 743. c. legit, fecundum imaginem noftram fimifultum : & l. de Gen. imp. to. 3. col. 111. g. Et dixit litud. noftram : lib. verò 1. offic. col. 35. f. 36. a. FaciaDenis: Ejiciut terra animam vivam secundum fuum genus , mus hominem ad imaginem nostram, secundum fimilitua quadrupedum , 8 Serpentium , beftiarum terræ secun dinem , additque , & habeat poteftatem piscium maris , dum genus, Es pecora Jecundùm genus, @fatum eft fic. volatilium cæli, & pecorum , & omnium repentium fuper Tertul. 1. conti. Hermog. p. 417. a. 419. a. Et dixit terram : & in Ps. 118. dicit : dominabuntur , vel principaDeus : Producat terra ànimam viventem ( al. vivam) secun trem babebunt. Hieron. ep. ad. Cypr. to. 2. col. 695. b, dum genus , quadrupedia, & repentin, bestias terra fe & Epist. ad Damas. to. 3. col. 525. a. Faciamus bom. ad cundum genus ipforum. (al. deest ipsorum.) Ambrof. l. 6. imag. & fimilit, noftram. Itidem Fulgent. I. de Trin. p. Hexa. c. 2. col. 114. f. Producat terra animam viventem 331. Philast. Brix. de Hærel. p. 708. f. 715.a. Faustin. fecundùm genus, quæ rursum refert I. de Parad. c. 9. col. Presb. contr. Arian. p. 638. f. Vigil

. Tapr. contr. Vari165. b. addit verò priori loco: Quadrupedes, serpen mad. p. 738. a. Auct. I. de prædict, apud Prosp. p. 1., tes', Es bestias terræ , & pecora secundùm genus, omnia c. I. col. 92. C. & Junil. Afric. I. s.c. 19. to. 10. Bibl. reprilia ; deinde fic:5 fecit Deus , &c. omissà periodo , & PP. p. 347. g. Sic etiam Auct. quæft. vet. Test. apud Aug. factum est fic. Monent autem ibid. Editores noftri , hæc to. 3.9.45. col. 58. e. qui paulò poft addit : Et domineita haberi in pluribus & potioribus Mss. Ambrosii, în tar piscium maris , & volatilium cæli , & totius terræ ; ac aliis verò ficut in edit. Et beftias terra fecundum genus , infra , 4. 106. col. 103. c. Et babeat proteftatem super & pecora fecundum genus , repentia terra ad genus : in omnia qua fata funt fuper terram. Victorin. Afr. 1. de Rom. edit. secundùm genus , quæ etiam sola addit : Eye principio diei, p. 294. a. & l. 3. adv. Arium p. 278.e. faitum est fic. In Gr. Kaišitev Osóse 'Egararétw ý zū tu 283. a. habet ut fup. Faciamus hom, ad imag. 85 fimilitud. χήν ζώσαν κατά γένος τετράποδα, κερπετά, και θηρία της noftram. Atl. 1. adv. Arium , legit , juxtà imaginem , &c. γης κατα γένος και εγένετο έτος. fed Mr. Oxon. poft verba, & p. 299. b. secundum imaginem noftram , fecundùm for και θηρία της γης, addit, και τα κτήνη κατα γένος και πάντα τα militudinem. Auct. op. imp. in Matth. hom. 42. p. 181.b. TETpaToda tūs rūs, Compl. s rà xtáru, torta tà épts- fecundùm imaginem 8 pmilitud. noftram. Gr....... xalciτα της γης κατα γένος αυτών.

κόνα ημετέραν, και καθ' ομοίωσιν και αρχέτωσαν των ιχθύων της
¥. 25. Ita rursum Aug. l. 1. de Gen. contr. Manich. θαλάσσης, και των πετεινών το έραν, των κτηνών , (ΜΙ.
to. 1. col. 654. f. 655.a. præter vocem repentia , pro Clem. και πάντων των κτηνών), και πάσης της γης , και πάντων
reptilia : at l. de Gen. imp. to. 3. col. 112.b. legit ferpen των ερπετών των ερπόντων επί της γης.
tia, non repentia , paulòque post: Et vidit Deus quia bo $.27. Similiter habet Tertul. 1. contt. Hermog. po
num eft; reliqua ut sup. Ambrof. l. 6. Hexa. col. 114. f. 418. a. b. & contr. Prax. p. 848. c. Et fecit Deus homi-
Et fecit Deus beftias terræ , & omnia pecora

ad
genus ,

minem , ad imaginem Dei fecit illum : at l. de resurr,
omnia repentia terræ ad genus, o vidit Deus quia bona. Gr. carn. p. 568. b. Et finxit Deus hominem , paulòque poft :
Και εποίκσεν ο Θεός τα θηρία της γης κατα γένος, και τα κτήνη Et fecit hominem Deus , id utique quod finxit , ad imaginem
κατα γένος αυτών (in Mt. Αlex. deeft αυτων ) και πάντα Dei fecit illum : & l. de pudic. p. 1009. b. Et fecit homi-.
τα ερπετα της γης κατα γένος και είδεν ο Θεός ότι καλά. nem Deus , ad imaginem & fimilitudinem Dei fecit illum.
:*. 26. Eadem leguntur infra l. 6. col. 198. g. 202.ba. Cæteri plures Augustiniano textui assentiunt , nempe Nes

Tom. I.

B ij

Matti

terræ ,

Mar. 74

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ex Ang. 1. 3. de 28. Et benedixit eos Deus dicens : Crescite, 28. Benedixitque illis Deus, & ait : Cresci-
Gen. ad litt

. 4: 3. & multiplicamini, & implere terram ; & domi- te, & multiplicamini , & replete terram, & fub- 19,4. 8. 1. cob, 156.6.

namini ejus, & principamini piscium maris, & jicite eam , & dominamini piscibus maris, & vo Inf. 8. volatilium cæli, & omnium pecorum, & omnis latilibus cæli , & universis animantibus

17. 9. 19

, quæ
& omnium reptilium repentium super moventur super terram.
terram.

29. Et dixit Deus : Ecce dedi vobis omne pa 29. Dixitque Deus : Ecce dedi vobis omnem
bulum feminale, seminans semen quod est super herbam afferentem semen fuper terram , & uni-
omnem terram ; & omne lignum, quod habet in versa ligna quæ habent in semetipsis sementem ·
se fructum feminis seminalis , vobis erit ad generis fui, ut sint vobis in escam :

Infr. 91 escam :

3. 30. & omnibus bestiis terræ, & omnibus vo 30. & cunctis animantibus terræ , Omnique latílibus coeli, & omni reptili repenti fuper ter- volucri cæli, & universis quæ moventur in terram, quod habet in se spiritum vitæ , & omne ra, & in quibus est anima vivens, ut babeant pabulum viride in escam. Et factum est fic. ad vefcendum. Et factum eft ita.

31. Et vidit Deus omnia quæ fecit; & ecce 31. Viditque Deus cuncta quæ fecerat : & Ecolii bona valde. Et facta est vespera, & facium est erant valde bona. Et factum est vespere & ma- 39,21. manè , dies sextus.

nė, dies sextus,

37. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Varian. I. de Trin. P. 1047. a. Hilar. l. 4. de Trin. col. Seminalis , quod erit vobis ad efcam; at. l. 4. contr. Julian. 838. e. Ambrof. in Pfal. 1. col. 743. C. Victorin. Afr. l. to. 10. col. 617. d. Ecce dedi vobis omne fænum sativum , de principio diei, p. 294. a. Hieron. ep. ad Cypr. to. 2. Seminans femen , quod eft fup. omnem terram ; & omne licol. 695. b. Ambrosiast. p. 273. a. Faustin. Presb. contr. gnum , quod habet in fe frudum feminis fativi, vobis erit Arian. p. 638. g. Auctor quæft. vet. Test: q. 21. & 45. in efcam. Tertul. I. adv. Pfych. p. 983. b. Ecce dedi vobis col. 49. g. 58. g. & Fulg. contr. Fab. frag. 21. p. 605.a. omne fænum sementivum seminans femen , quod eft fuper Sic eriam Philast. Brix. de Hærel. p.712.g. nisi quòd loco, terram ; & omne lignum quod babet in femetipfo frudum fead imag. Dei , &c. legit , ad imaginem suam fecit eum. Vi

minis sementivi , vobis erit in escam. Victorin. Afr. 1. de
gil, Tapf. 1. contr. Varimad. p. 750. f. Et fecit Deus ho- princip. diei , p. 294. a. non fænum habet , sed pabu-
minem ad imaginem fuam. Gr. Kai rolucer los tòx ära lum ad escam. Ambrof. l. de viduis , to. 2. col. 187. b.
Eρωπον , κατ' εικόνα Θεύ εποίησεν αυτόν , &c. ut in textu Aug. Omne lignum, quod habet in fe fructus feminis fativi, erit vo-

. 28. Itidem Aug. infra l. 6. col. 198.c. uno excepto , bis in escam. Gr.... id ded wxa vuir trárta XÓPTCY OTópicor
sy babete poteftatem , loco principamini. Item col. 202. b. σπείρον σπέρμα, και εσιν επάνω πάσης της γης και πάν ξύλον, και
Crefcite multiplicamini & replete..... 6 habete potestatem exsi év é autớ xaptrò cté PHATas opopijo , vui sa eis Bpwa
piscium...... omnium repentium quæ repunt super ter oir. In Ald. & Compl. deest acous, ante râs rūs.
sam. Ita quoque l. 14. de civit. Dei, to. 7. col. 372. e. *. 30. Idem August. l. 4. contr. Julian. to. 10. col.
Er benedixit eos Deus dicens : Crefcite 8 multiplic. Es imple. 617. d. Et omnibus beftiis terra , omnib. volatilib. cæli,
te terram , 5 dominamini ejus. Atl. 1. de Gen, contr. Na omni ferpenti repenti fuper terram quod habet in fe ani.
nich. to. I. col. 657. b. Et benedixit eos Deus dicens : Cref mam vita , & omne fænum viride in efcam , &c. Ita quo-
cite is multiplic. 88 generate , replete terram : & post que in Græco ad verbum , nisi excipias unum , spretớ, pro
pauca : Habete poteftatem piscium maris , & volatilium ce- ferpenti , melius reptili , ut fup. Mr. Oxon. loco yuxar
li , & repentium omnium quæ repunt super terram. Verus {wūs, animam vitæ , habet avon zwñs, Spiritum vita , uc
Irenæi Interp. I. 4. col. 240. b. Crescite of multiplicamini, etiam supra. Ambrof. l. de viduis to. 2. col. 187. b. fic :
Similiter haber Tertul. I. 1. adv. Marc. p.930. b. c. & l. Et omnibus beftiis , omnibus avibus , & omnibus ferpentia
de exhort. cast. p. 941.b.& l. de pudicit. p. 1009.c. sed bus fuper terram.
1. de Monog. p. 954. b. legit , Crescite s redundate. Hi ř. 31. Sic iterum Auguft. 1. 11. de civit. Dei, to. 7.
lar. in pr. 66. col. 185. e. Crescites multiplicamini, col. 289. e. usque ad vocem ,

valde ; ar 1. 1. de Gen,
replete terram , & dominamini ejus. Gaud. Brix, ser. 8. p. contr. Manich. to. 1. col. 658. a. legit: Et vidit Deus om-
953. f. implete. Ambros. I de Noë & Arca , col, 263. f. nia quæcunque fecit , effe bona valde. Ambrof.I. de Parad,
Et benedixit eis dicens : Crescite, s multiplicamini , re col. 165. f. Vidit Deus omnia quæ fecit : & ecce erant bons
plete terram , & dominam. ejus , & poteftatem habete super valde. Itidem Vigil. Tapf. 1. 3. de Trin. detracto verbo
Pisces maris , & volatilia , & bestias terra , & reptilia : & erant. Ita quoque habet Fulgent. I. 1. ad Monim. c. 18,
lib. 2. de Abrah. col. 328. f. 329. a. Crescite Es multiplic. P. 14. Gaudentius verò Brix. I. de Machab. p. 967. b.
is replete terram, dominamini in eam , is imperate pisci Et erant valde bona. Philaftr. Brix. l. de Hæres. p. 710.a.
bus maris , & volatilibus cæli, & omnibus pecoribus , ES Ecce enim omnia valde erant bona. S. Eucher. quæst. in
omni terra , & omnibus ferpentibus qui super terram. At lib. Gen.

P: 840. c. Et vidit Deus quia bona sunt valde. Ade Elia & jejun. col. 557. b. legit : Dominamini piscium non. ser. I. append. to. S. Aug. col. 3. a. Et vidit Deus maris ; & l. de Parad. col. 168. b. Habere potestatem pis quæ fecit , & ecce bona valde. S. Petr. Chrysol. ser. 89. & cium maris , & volatilium cæli , & omnium repentium qua 96. p. 915. e. 920. d. Et vidit Deus omnia quæcunque repunt fuper terram. Græc, textui Augustiniano fayet ad fecit , & ecce valde bona. Ita quoque in Græco. Victorin. verbum.

Afer 1. de princip. diei , p. 294. a. addit: Et fa&tum effe N. 29. Eadem repetir infra l. 6. col. 202. b. 228. a. vefpere, & manė dies sextus. Gr. bis ponit , xai éyéreto, præter hæc: Et omne lignum fructiferum , quod babet ... ut sup. in textu.

ET.confummataefunt coelum & terra ,

IG

II.

CAPUT I I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ex Aug. l. 4. 1.

& Gitur perfe&ti funt cæli & terra , & omnis de Gen. ad lit. t. omnis ornatus eorum.

ornatus eorum, 3. p. 1. col. 199. 2. Et confummavit Deus in die sexto opera 2. Complevitque Deus die feptimo opus Exod. .. 162. c. 166. f, fua quæ fecit : & requievit Deus in die feptimo fuum quod fecerat : & requievit die septimo ab 20. 173. 8. l. 6. ab omnibus operibus suis quæ fecit.

universo
opere quod patrarat,

31. 17. 204. Po NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM,

14. 7. 1. Eadem rurfus haber August. infra l. 6. col. 204. Deus in die sexto , &c. & I. 22. de civit. Dei, c. 30. to. b. Si excipiatur , compofitio illorum , loco ornatus eorum. 7. col. 701. f. addit: Et requievit Deus die feptimo , &c. ut 4. Vet. Irenæi Incerp. 1. s. c. 28. p. 327. legit ut sup. Et sup. Verus Iren. Interpr.l. s. de Hæref. p. 327. Et consumconfummata funt..... omnis ornatus eorum ; nec aliter in mavit Deus die fexto omnia opera fua quæ fecit ; & requievis Græco.

in die feprimo ab omnibus operibus fuis qua fecit. Adiman*. 2. Auguft, infra constanter haber : Et confummavis tus ap. Auguft. to. 8. col. 112, b. Es confummavit Deus

Deut.5.

Heb. 44

« ZurückWeiter »