Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

2.53.

[ocr errors]

!

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Ang. queft. 134. 38.... Nunquid inveniemus hominem talem, 38. locutusque est ad eos : Num invenire por in Gen, i. 3. 410. qui habeat spiritum Dei in se?

terimus talem virum, qui fpiritu Dei plenus fit ? 8.

39. Dixit ergo ad Joseph : Quia oftendit tibi Deus omnia quæ locutus es, nunquid sapientio

rem & confimilem tui invenire potero ? Ang. Locut. 157. 40.... tamen thronum præcedam tui ego. 40. Tu eris super domum meam , & ad tui PS. 104 335..

oris imperium cun&us populus obediet : uno tan- 21.
tùm regni folio te præcedam.

1. Mac, VULGATA N O V A.

10, 41. Dixitque rursus

41...... 42. Vide Not. 42. Tulitque annulum de manu sua, & dedit eam
Pharao ad Joseph : Ecce,

in manu ejus : vestivitque eum stola byssina, & collo
constitui te super universam terram Ægypti. torquem auream circumposuit,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. quaft.

43..... & clamavit ante eum præco, & consti 43. Fecitque eum ascendere fuper currum Hebr. 1. 2. 541... tuit eum super omnem terram Ægypti.

fuum fecundum , clamante præcone, ut omnes
coram eo genu flecterent, & præpositum effe sci-

rent univerfæ terræ Ægypti.
Aug. Locut. 158. 44..... Ego Pharao : sine te nemo extollet ma 44. Dixit quoque rex ad Joseph : Ego fum
1. 3: 335.f. num suam iuper omnem terram Ægypti. Pharao : absque tuo imperio non movebit quis-

quam manum aut pedem in omni terra Ægypti. Ang. quaft. 135. 45. Et imposuit Pharao nomen Jofeph, Pfon 45. Vertitque nomen ejus , & vocavit eum Ø 136. in Gen. s. thomphanech. Et dedit ei Afeneth filíam Pete- linguá Ægyptiacâ , Salvatorem mundi. Dedit3.411.4.b. phræ lacerdotis folis civitatis, ipfi uxorem. que illi uxorem Aseneth filiam Putiphare facer

dotis Heliopoleos. Egreflus est itaque Joseph

ad terram Ægypti ,

VULGATA NO V A. Inf. 47.9.

46. (triginta autem an 46..... Vide Not. manipulos redactæ segetes congregatæ sunt in horrea
norum erat quando ftetit

Ægypti,
in conspectu regis Pharaonis ) & circuivit omnes re 48. Omnis etiam frugum abundantia in fingulis
giones Ægypti.

arbibus condita eft :
47. Venitque fertilitas septem annorum : & in
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug.quaft. 137. 49. Et congregavit Joseph triticum, ficut are-

49. tantaque fuit abundantia tritici, ut ares in Gen. 411.f. nam maris, multum valde, quoad usque non po- na maris coæquaretur , & copia mensuram extuit numerari ; non enim erat numerus.

cederet, Hieron. quaft.

50.

Et Joseph nati sunt duo filii antequam ve so. Nati sunt autem Joseph filii duo ante- Inf.46. Hebr. 6.2.542. b. nirent anni famis : quos peperit ei Aseneth, fic quam veniret faines : quos peperit ei Aseneth filia 20. 48. lia Putipharis facerdotis Heliopoleos.

Putiphare facerdotis Heliopoleos.

S.
51. Vocavit autem Joseph nomen primogeni si. Vocavitque nomen primogeniti , Ma-
ti, Manasse : Quia oblivisci me fecit Deus om- nasses, dicens : Oblivisci me fecit Deus omnium
nium laborum meorum, & omnis domûs pa- laborum meorum , & domūs patris mei,
tris mei.

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
profpiciendum admonuit , at uberioribus annis congregaretur cavit , pro 65 imposuit ; & in fine : 7 sis yuraixo, ti
subsidium frumentarium , quod fuftentare poffet inopiam in uxorem , pro ipfi uxorem ; cætera concordant ad ver-
futura insæcunditatis.

bum. Hieron. quæft. Hebr. to. 2. col. 542. a. fic legit :
. 38. Oprimè è Græco.

Et vocavit Pharao nomen Joseph , Saphaneth Phanee , & de-
7. 40. Addit August. ibid. Sic fe habent verba in Græ- dit ei Asenath filiam Pbutiphar sacerdotis Heliopoleos in uxo-
60, qua dixit Pharao ad Joseph : jed Præcedam tui, ufi rem ; cum addit: Interpretatur sermone Ægyptio , Sapha-
eata eft apud Græcos locutio , apud nos autem dicitur , Præ neth Phanee , five ut LXX. transferre voluerunt , Plom-
cedam te : illud verò , Præcedam te thronum, nec apud thomphanec , salvatar mundi. Item in Dan. 1. to. 3.
Gracos ufitata perhibetur , fed , Præcedam te throno , id col. 1076. a. ait : Pharao Jofeph in Ægypto appellavit , Som-
eft, bonore fedis , quod intelligitur , Præcedam te regno. tonphanech. Vid. fis Auguft. in quæft. ubi fup.
Gr. πλην τον θρόνον υπερέξω σε εγώ.

. 46. In Græco fic : 'I wordt üv Tr Tricecorla, ore
*.41. Huc redit quod Tertul. 1. de Idol. c. 18. pag. isn évævlov Qapaw, &c. unde Auguft. quæft. 128. in
245. b. ait, Jofeph qui fervus fuerat , Ægyptum eße con Gen. to. 3. col. 410. b. ait : Evidenter Scriptura dicit ,
secutum. In Gr. 'Id 8 xabisurei os ciljeepor ti thon ză Ai Triginta annorum fuisse Joseph , quando innotuit Pharaoni,
gúm18, Ecce constituo te hodie super omnem terram Ægypti. Vide seqq. apud ipsum.

Ñ. 42. In Græco sic: Kai TepieróMeros Dapacs Tór dax #. 49. Vix meliùs è Græco.
ύλιον από τις χειρος αυτ8, σεριέθηκεν άωτον επί την χείρα x. 50. Eadem prorsus in Græco, præter seqq. tớ de
'Iwowo , aj fréd vor avlor soxur BurCirav, saj Tepuébnxs xxciòr 'Iwoup, Joseph artem , pro og Joseph; subinde, Trafin,
xou Com Esp? Tò tpáxmaer aviso, deve C/Casey avlor fri feptem anni , non anni fimpliciter , & 11:7eppñ , Perephra ,
apuo, &c. i. e. Et detrahens Pharao annulam de manu loco Putipharis.
fun, circumposuit illum fuper manum Joseph, & induit .51. Ad verbum è Græco , præter poftrema , som-
olem sola bylina , & circumposuit torquem aureum circa nis domus patris mei , pro quibus , y lwr tão tô au-
collum ejus , 89 ascendere eum fecit fuper currum, &c. Ea- ppós Mo, omnium patris mei. Auct. op. imp. in Matt.
dem memorat Ambrof. I. de Jof. c. 7. col. 498. c. hom. 2. pag. 20. d. fic habet : Cùm natus fuißet in Æ-
dicens : Quid fibi vult annulus digito ejus infertus ?.... quid gypto filius Joseph , vocavit nomen ejus, Manaffes, dicens:
Rola ? torques aureus..... currus quoque , &c. Oblivisci me fecit Dominus laborum meorum , 5 laborum
¥. 43. Ad verbum è Græco.

omnium domis patris mei. In aliquot eriam codd. Græcis
¥. 44. Optimè è Græco , nifi quòd pro nemo extollet, eft, abycor, , 57 ETIX Jol he évolucev, in al. vero deest,
scriptum , ous i Lapsi x'lsis , Nobilius , non levabit quiso abywr. Eò etiam spectant quæ Ambrof. narrat 1. de Jof.
quam , quod idem valet.

c. 7. to. 1. col. 498. d. Ex gentibus accepit uxorem..... 88 7.45. Græc. primo loco habet, Kul inlaeus , & vo- fuscepit ex ea filium Manaffen, per quem oblitus eft omnes

12,

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA, 12. Nomen quoque fecundi appellavit E 52. Nomen autem secundi vocavit Ephraïm: Hieron, ubi fup. phraïm, dicens : Crescere me fecit Deus in terra Quia crescere me fecit Deus in terra humilitatis paupertatis meæ.

meæ.

VULGATA NO V A.
$3. Igitur transa&is septem ubertatis annis, qui nem, alimenta petens. Quibus ille respondit: Ite ad
fuerant in Ægypto :

Joseph : & quidquid ipfe vobis dixerit, facite.
54. cæperunt venire septem anni inopiæ , quos 56. Crefcebat autem 56..... Vide Nor.
prædixerat Joseph: & in universo orbe fames præva- quotidie fames in omni
luit, in cuncta autem terra Ægypti panis erat. terra ; aperuitque Joseph universa horrea , & ven-
ss. Qua esuriente , clamavit populus ad Pharao- debat Ægyptiis : nam & illos opprefferat fames.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
57. Omnesque provinciæ veniebant in Ægyp 57. Et omnes regiones venerunt in Ægyptum Ambr. l. de Fofa
tum , ut emerent escas, & malum inopiæ tem- ad Joseph, emere.....

6. 7.t. 1.499. M. perarent.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
dolores fios. Græc. The two wów. Item l. de bened. huc refpiciens , ait : Quicunque famem patiebantur, ad
Patr. c. 1. col. 514. C. ait : Manasjes er oblivione , latina Joseph mittebantur ; & poft pauca : Erat autem fames ,
interpretatione fignatur. Cassiod. in Pf. 59. col. 200. a. non unius loci, fed totius terr&..... aperuit ergo horrea (un
legit : Oblivisci me fecit Deus dolorem , & domum patris es vendebat..... vendebat autem non paucis in Juden,
mei.

fed vendebat omnibus. Item l. 2. de Jacob , c. 8. col.
*. 52. Similiter in Græco, nisi excipias istud , iuucé 471. b. Fames erat in tota terra : & 1. 2. offic. c. 16.
Ms , pro crescere me fecit. Rectè Ambros. I, de bened. Pa-

10. 2. col. 89. c. Patefecit horrea , ut omnes emerent, &c.
tr. C. 1. to 1. col. 514.c. Ephrem autem , inquit , fecun- In Græco Llopeedde #po's 'I wallp..... ó aqueos üvémi po-
ditatem fidei interpretatione nominis pollicetur , qui auxit Cámar résus rūs rūs dréace dle 'Iwowo warias Tès 0170-
patrem , ficut ait ipse Joseph, dicens : Quia auxit me Deus ζολώνας, και εσώλει πάσι τοις Αίγυπλίοις.
in terra humilitatis med. Vide etiam l. de Jos. c. 7. to. . 57. Similiter in Græco, præter hoc, áropál si apos
1. col. 498. e. Immo Hieron. ipfe loco cit. addit : E- 'Iwcho, emere à Joseph, fequitur in Græco, é texpáluor yap
phraïm vocatnr , quòd auxerit eum Deus.

ó azpios trásn Tñ ñ , pro quo apud Ambrof. ibid. Obtie
*. 56. Ambr. l. de Jos. c. 7. to. 1. col. 498. e. f. nuerat enim fames.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

V

[ocr errors]
[ocr errors]

naan.

CAPUT XL II.
VULGATA NOVA

VERSIO ANTIQUA.
Udiens autem Jacob quòd alimenta 1. Idens autem Jacob quia eft venditio in Æ- Aug. Locut. 159
A

gypto, dixit filiis suis : Quare fegnes estis ? ". 3. 335.f. fuis : Quare negligitis ?

2. audivi quòd triticum venundetur in Æ 2. ecce audivi quia frumentum est in Ægyp- Ambr. l. de Jof. gypto: descendite, & emite nobis neceffaria, ut to: descendite illo, & emite nobis pusillas elcas,

6.8. t. I.

499.6. polimus vivere, & non consumamur inopiâ. ut vivamus, & non moriamur.

Aug. Locut, 160.

t. 3.335.f.
VULGATA NO V A.
Inf. 43.
. Descendentes igitur
3..... 4. Vide Not.

s, ingressi sunt terram Ægypti cum aliis qui per-
go.
fratres Joseph decem , ut

gebant ad emendum. Erat autem fames in terra Cha-
emerent frumenta in Egypto,

4. Benjamin domi retento à Jacob, qui dixerat 6. Et Joseph erat princeps in terra Ægypti, atque fratribus ejus: Ne fortè in itinere quidquam patiatur ad ejus nutum frumenta populis vendebantur. Cùmmali:

que adorassent eum fratres sui, VULGATA NOVA.

VERS10 ANTIQUA. 7. & agnoviffet eos, quasi ad alienos duriùs 7.... ab his se avertebat, & loqubatur his Ambr. I. de Jos. loquebatur , interrogans eos : Unde veniftis ? dura.....

6.9.501.6. Qui responderunt : De terra Chanaan, ut emamus victui neceffaria.

8. Et tamen fratres ipse cognoscens, non est 8.... agnovit eos, ipsi verò non cognoverunt Aud. l. de prom. cognitus ab eis. illum.

ap. Prop. p.112.6. 9. Recordatusque fomniorum, quæ aliquan 9. Et commemoratus est Joseph somniorum Aug. quæst. 138.

in Gen, t. 3.411.8
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Ita in Græco ad verbum. Auguft. tamen quæst. infirmitas ; adhuc enim obnoxius erat infirmitati Benjamin
7. in Exod. col. 445. e. legit : Cùm vidiffet Jacob, quia junior. Quibus Græca fic respondent : Tor de Bertamir
funt efcæ in Ægypto. Ambros. 1. de Jos. c. 8. col. 499. e. τον αελφόν 'Ιωσήφ ουκ απέςειλε μετα των αδελφών αυή:
addit: Et Jacob dixit filiis fuis : Quare pigri eftis ? Græcè sime váp Múaole ovuli au w naraxia.
'Ivali paluusits;

7.7. Sic Ambros. ibid. Agnoscebat quidem eòs ; fed ab
9. 2. Priora ex Ambrosio usque ad vocem , pafillas, his fe avertebat , & loquebatur bis dura. In Græco, 'It wo
reliqua ex Augustino; cuncta verò conveniunt cum Gr διε 'Ιωσήφ τες αδελφές αυτέ, επέγνω" και ήλο/ριετο απ' αυ-
co. Ambros. Similiter addit escas , sed absque voce pufillas. Tūr, sy frárn(sr aulois oxaupá, &c.
August. Locut. 159. de Gen. to 3. col. 335. f. legit : 7. 8. Idem Auctor anteponit ista : Videns Joseph fratres
Ecce audivi quod eft venditio in Ægypto. At in Græco, fuos ; deinde ut supra. Apud Ambrof. l. de Jos.c. 9. col.
0170s, non , apális, ut 7. 1. Vide lis Ambrof. l. 2. de 501. c. fic : Ipfi non agnoscebant eum , À

quo agnofcebantur.
Jacob, c. 8. col. 471. b.

In Gr. Εσέγνω διε Ιωσήφ της αδελφές αυτέ, αυτοί δε εκ
$. 3. Græc. ·KæréCucor de oefenpol 'Iwoio oi d'excénégro C cer au7ór.
@plagal, &c. unde Ambros. I. de Jos. c. 8. col. 499. f. $. 9. Priora verba usque ad, es dixit, quæ prodeunt
ait : Ideo decem pergunt.

ex August. concinunt cum Græco; reliqua vix differunt ,
*. 4. Sic haber Ambrof. l. de Jos, c. 8. col. 499. f. ita enim legitur in Gr. Και είπεν αυτοίς: Κατάκοποί εσε,
Non pergit junior , non mifit eum pater , ne contingat cum xalaroñlar ixrm tûs Xápas nxels. i. c. Et dixit eis :

mus

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Aul. 1. de prad. fuorum, quæ vidit ipse..... & dixit : Exploratores do viderat , ait ad eos : Exploratores estis : ut ap. Prosp. p.112.c. estis : considerare veftigia hujus terræ venistis. videatis infirmiora terræ, venistis.

10. Qui dixerunt : Non eft ita, domine , fed

servi tui venerunt ut emerent cibos. Aug. Locut. 161. 11 ..... pacati sumus, non sunt pueri tui explo 11. Omnes filii unius viri sumus: pacifici veni4. 3. 335.8. ratores,

nec quidquam famuli tui machinantur mali,

12. Quibus ille respondit : Aliter est : immus

nita terræ hujus considerare veniftis. Ibid. Locut, 162. 13..... Duodecim sumus pueri tui, fratres in ter 13. At illi : Duodecim , inquiunt, fervi tui, 336.a. ra Chanaan.....

fratres fumus, filii viri unius in terra Chanaan :

minimus cum patre nostro est, alius non est super. Ibid. Locut. 163.

14.... Hoc est quod dixi vobis, dicens : Quòd 14. Hoc est, ait, quod locutus sum : Exploexploratores estis.

ratores estis. Aug. quæst. 139. 15.... Per salutem Pharaonis non exibitis hinc, 15. Jam nunc experimentum vestri capiam: in Gen. 1. 3.41206. nisi venerit frater vester junior.

per salutem Pharaonis non egrediemini hinc, do

nec veniat frater vefter minimus.
16. Mittite ex vobis unum, & adducite fratrem 16. Mittite ex vobis unum, & adducat eum;
vestrum : vos autem ducemini, quoad usque mani- vos autem eritis in vinculis, donec probentur quæ
festa sint verba veftra , si vera dicitis an non : sin dixistis utrùm vera an falsa sint : alioquin per las
autem, per salutem Pharaonis exploratores estis. lutem Pharaonis exploratores estis.

VULGATA

NO V A.

17. Tradidit ergo illos cuftodiæ tribus diebus.
18. Die autem tertio eductis de carcere, ait: Fa-

cite quæ dixi , & vivetis : Deum enim timeo.

VULGATA NOVA.

[blocks in formation]

19. Si pacifici estis, frater vester unus ligetur in carcere : vos autem abite, & ferte frumenta quæ emiftis in domos veftras,

20. & fratrem vestrum minimum ad me ad- Inf. 43. ducite , ut posliin vestros probare fermones, & 5. non moriamini. Fecerant ut dixerat ,

21. & locuti sunt ad invicem : Meritò hæc patimur , quia peccavimus in fratrem nostrum, videntes angustiam animæ illius, dum deprecaretur nos, & non audivimus: idcirco venit super nos ista tribulatio.

22. E quibus unus Ruben , ait : Nunquid non dixi vobis : Nolite peccare in puerum : & Sup. 37. non audistis me ? en sanguis ejus exquiritur,

23. Nesciebant autem quod intelligeret Joseph : eò quòd per interpretem loqueretur ad eos.

24. Avertitque se parumper, & flevit: & reversus locutus eft ad eos.

22.

[blocks in formation]

NO V A.

25. Tollensque Simeon, & ligans illis præsenti- en habetur in facco. Et obftupefa&ti turbatique , mubus, jussit ministris ut implerent eorum saccos tritico, tuò dixerunt: Quidnam est hoc quod fecit nobis Deus ? & reponerent pecunias singulorum in facculis fuis , 29. Veneruntque ad Jacob patrem suum in terdatis fupra cibariis in viam : qui fecerunt ita. ram Chanaan , & narraverunt ei omnia quæ acci

26. At illi portantes frumenta in asinis fuis, pro- dissent fibi, dicentes :
fecti sunt.

30. Locutus est nobis dominus terræ durè, & pur
27. Apertoque unus sacco, ut daret jumento pa- tavit nos exploratores esse provinciæ.
bulum in diversorio, contemplatus pecuniam in ore 31. Cui respondimus : Pacifici sumus, nec ullas
facculi,

molimur infidias.
28. dixit fratribus suis: Reddita eft mihi pecunia,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Exploratores eftis , ad confideranda veftigia regionis ve hoc duci dillum eft ; & verò in Græco est : 'Auroi de Beer
niliis.

δίζατε, και απαγάγετε τον αγορασμόν της σιλοδοζίας υμών
X. 11. Itidem Græcè.

Ipfi verò ite , afportate empwonem frumentationis veftræ. . 13. Sic etiam in Græco : August. addit : Sumus , $. 21. Græc..... 'Er cu apria.s yep comer, &c. In peccadi&um eft, pro babitamus.

tis enim sumus , &c. ut sup. . 14. Nil Græco similius,

X. 22. Eadem funt in Græco , nisi quod voci ecce,
. 15. Optimè è Græco, nisi quod ibi verbum , in, præponitur xai. Auct. I. de promisl. loco cit. Gc habet :
habetur in fine, adjunctâ voculâ , T s, venerit huc. Nunquid non dixi vobis : Nolite vexare puerum , & non

V. 16. Similia Græcum habet , præter tria , nempe , me audiftis ? deinde , ecce fanguis , &c. quæ ex ipfo ad-
tác:7, sumite , pro adducite , e toxlu78, abducamini , dita funt fup.
pro ducemini; & in fine, u uwir xolostomoi és, profectò ex X. 23. August. quæst. 140. legit : Ipfi ignorabant , quia
ploratores eftis. Vid. feqq. apud Auguft.

audiebat Joseph, &c. ut sup. Græc. 'Autoi dhe oux josia
$. 19. Ducite , addit August. ibid. pro co queod est oor, oti oxési 'I woup , &c. ut in Lat.
ferte ; quia enim ducuntur jumenta in quibus fertur, etiam . 24. Ad verbum è Græco,

1

[ocr errors]

ros.

argentum reddidit.

• nem terram vehe

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 32. Duodecim fratres uno patre geniti sumus : unus 32. Duodecim sunus fratres filii patris nof- Aug. Iocut, 167. non eft fuper, minimus cum patre noftro eft in terra tri: unus non eft, pufillus autem cum patre 6. 3. 336.c.d. Chanaan.

nostro hodie in terra Chanaan.
33. Qui ait nobis : Sic probabo quòd pacifici fitis: VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Fratrem veftrum unum dimittite apud me, & cibaria

36. dixit pater Jacob: 36..... super me fac- Idem Locut. 169. domibus vestris necessaria sumite , & abite,

Absque liberis me esse fe- ta sunt omnia hæc.

336. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. cistis, Joseph non est suAng.

34..... & in terra 34. fratremque ves- per, Simeon tenetur in vinculis, & Benjamin auferebi fup. mercamini.

trum minimum adducite tis : in me hæc omnia mala reciderunt.

ad me, ut fciam quòd non 37. Cui respondit Ruben : Duos filios meos interfitis exploratores : & iftum, qui tenetur in vinculis, fice, fi non reduxero illum tibi : trade illum in manu recipere possitis : ac deinceps quæ vultis, emendi ha- mea,

&

ego eum tibi restituam. beatis licentiam.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
VERSIO ANTIQUA.
VULGATA NOVA.

38. At ille : Non der 38.... & deducetis Ang.quaff. 14żi Idem 35..... & erat uniuf

35. His dictis , cùm cendet, inquit, filius meus senectam meam cum t. 3.413. A. Locut. 163.col

. cujufque alligatura ar- frumenta effunderent, fin- vobiscum : frater ejus mor- tristitia ad infernum. 336.6, genti in sacco eorum. guli repererunt in ore fac tuus est, & ipfe folus re

corum ligatas pecunias: mansit : fi quid ei adverfi acciderit in terra ad quam
exterritisque fimul omni- pergitis, deducetis canos meos cum dolore ad inie.
bus,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 32. Eadem leguntur Græcè, verbum pro verbo. Ambros. I. de Jof. c. 8. col. 5oo. c. dicens : Illi quidem

W. 34. In Gr. ng tñ in Europeu CE, in terra ne argentum detulerunt ; jed bonus Jojeph frumentum dedit ,
gotiabimini : unde Ambros. i. de Jos. c. 8. col. soo. c.
dicit: In hoc frumento negotiantur patriarcha.

. 36..... 38. Eadem leguntur in Græco.
. 35. Ita in Græco ad verbum. His

quoque

alludit
CAPUT XLIII.
VULGATA

NO V A.
Nterim fames om-
I..... Vide Not.

s. Sin autem non vis , non ibimus : vir enim, ut

fæpe diximus , denuntiavit nobis, dicens : Non via Sup. 42. 20. menter premebat.

debitis faciem meam absque fratre vestro minimo.
2. Consumptisque cibis quos ex Ægypto detule 6. Dixit eis Ifraël : In meam hoc fecistis miferiam,
rant, dixit Jacob ad filios suos : Revertinini , &e- ut indicaretis ei & alium habere vos fratrem.
mite nobis pauxillum escarum.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. 7. At illi responde 7....... Interrogans Aug. Locut, 171, Ang. 3. Ait autem illi Ju

3. Respondit Judas : runt : Interrogavit nos interrogavit nos ho- p. 336.f. Locut.

das, dicens..... Denuntiavit nobis vir ille homo per ordinem nof- mo..... 170. t. 3. 336.

sub attestatione jurisjuran- tram progeniem : fi pater f. di , dicens : Non videbitis faciem meam , nifi fra viveret : fi haberemus fratrem : & nos respondimus

trem vestrum minimum adduxeritis vobiscum. ei consequenter juxta id quod fuerat sciscitatus : nun

4. Si ergo vis eum mittere nobiscum, pergemus quid scire poteramus quòd di&urus eflet : Adducite pariter, & ememus tibi neceffaria :

fratrem veftrum vobiscum ? VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 8. Judas quoque dixit patri suo : Mitte pue 8..... Mitte puerum mecum, & surgentes ibi- Aug, quaft. 47.

in Exod. t. 3. 4344 rum mecum, ut proficiscamur, & poffimus vi- mus, ut vivamus, & non moriamur & vere : ne moriamur nos , & parvuli nostri. & fubftantia nostra.

VULGATA

NOV A. Inf. 44.

9. Ego suscipio puerum : de manu mea require il 10. Si non interceflisset dilatio, jam vice altera 32.

lum: nisi reduxero , & reddidero eum tibi, ero pec- veniffemus.
cati reus in te omni tempore.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
11. Igitur Ifraël pater eorum dixit ad eos: 1..... & deferte viro munera , aliquid resinæ,

Hieron. quafte
Si fic necesse est , facite quod vultis : fumite de & mellis, thymiama, & ftacten, & terebinthum, Hebr. 6. 2. 542.6.
optimis terræ fructibus in vafis vestris, & defer- & nuces.
te viro munera, modicum relinæ, & mellis , &
storacis, stactes, & terebinthi, & amygdalarum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř. 1. In Græco fic:'o de supeo's éviguos Éti tūs rūs. eft, quod aliquando , censum , interpretantur noftri.
Unde Ambrosius l. de Jof. c. 9. col. soo. d. ait : Fames ¥. 11. Similiter in Græco : Kai xofazarete to airpea
invalefcebat , quia ferò veniebat.

πω δώρα της ρητίνης , και το μέλιτος, θυμίαμα τε, και σακτήν,
. 3. Ad verbum è Græco.

και τερέβινθον , και κάρυα" και το αργύριον οισοον, &c. Addic ř.7. Sic etiam in Græco.

Hieron. supra : Idcirco boc capitulum pofuimus , ut fciamus, ř. 8. Eadem leguntur Græcè, præter unum , Torreuń, ubi in noftris codicibus habetur, Thymiama, in Hebræo este pro substantia , meliùs fupellex. August. ibid. Ibi Gracus Necotha , quod Aquila , Storacem tranftulit. Eò spectant Raooxsvár , babet , ubi substantiam , Latinus interpretatus quæ Ambros, l. 2, de Jacob , C. 8. col. 471. b. ait :

1.

nos,

& tu,

[ocr errors]

336.8

19..... Vide Not.

22.

sol. 337.n.

VULGATA NOV A.
12. Pecuniam quoque duplicem ferte vobiscum : ' duc viros domum, & occide victimas, & inftrue con-
& illam , quam invenistis in sacculis, reportate , ne vivium : quoniam mecum sunt comesturi meridie.
fortè errore factum fit :

17. Fecit ille quod fibi fuerat imperatum, & in-
13. fed & fratrem vestrum tollite, &ite ad virum. troduxit viros domum.
14. Deus autem meus onnipotens faciat vobis eum

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
placabilem : & remittat vobiscum fratrem vestrum
quem tenet, & hunc Benjamin : ego autem quafior-

18. Ibique exterriti , 18...... ut accipias Auge
batus absque liberis ero.
dixerunt mutuò : Propter nos in fervos, & ali- Locur.

173.
plicem, & Benjamin : descenderuntque in Ægyptum, introducti fumus : ut devolvat in nos calumniam, &
15. Tulerunt ergo viri munera , & pecuniam du- pecuniam , quam retuli- nos noftros.

mus priùs in faccis noftris,
& fteterunt coram Jofeph.

violenter subjiciat servituti, & nos, & afinos noftros,
VERSIO ANTIQUA.
VULGATA NOVA.

19. Quamobrem in
Aug. Locut. 172.
16.... mecum enim

16. Quos cùm ille vi- ipsis foribus accedentes ad 1. 3.336.f. manducabunt homi- disset, & Benjamin fimul, dispensatorem domus nes panes meridie.

præcepit dispensatori do 20. locuti sunt : Oramus, domine, ut audias nos. Sup.42. mus suæ, dicens : Intro- Jam ante descendimus ut emeremus escas :

3. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Idem Locut. 174.

21...... aperuimus faccos nostros , & hoc argen 21. quibus emptis, cùm venifsemus ad diverAmbr. I. de Jos

. tum uniuscujusque in sacco suo : ad pondus ar- forium, aperuimus faccos noftros, & invenimus 6. 9. col. 5o2. a.' gentum nostrum retulimus.....

pecuniam in ore saccorum : quam nunc eodem
pondere reportavimus,

Sed & aliud attulimus argentum, ut ema-
mus quæ nobis necessaria sunt : non eft in noftra

conscientia quis posuerit eam in marsupiis noftris. Aug. Locut. 175. 23.... Propitius vobis, nolite timere: Deus vef

23. At ille respondit : Pax vobiscum , nolite ter, & Deus patrum veítrorum dedit vobis the- timere: Deus velter , & Deus patris vestri, dedit Aug.quaff. 143. fauros in faccis veftris : argentum autem veftrum vobis thesauros in faccis vestris : nam pecuniam, in Gen, s. 3.413... probatum habeo.....

quam dedistis mihi, probatam ego habeo. Edu-
xitque ad eos Simeon.

24. Et introductis domum , attulit aquam ,
& laverunt pedes suos , deditque pabulum asinis

eorum. Ambr. I. de Jos. 25. Paraverunt autem munera, donec introi 25. Illi verò parabant munera, donec ingre5. 10.502. e. 5oz. ret Joseph meridie.....

deretur Joseph meridie : audierant enim quòd ibi

comefturi eflent panem. 26..... & intulerunt ei munera.....

26. Igitur ingressus est Joseph domum fuam,
obtuleruntque ei munera , tenentes in manibus

fuis : & adoraverunt proni in terram.
27.... Quomodo habetis ..... re&tè est pater 27. Atille, clementer resalutatis eis, interro-
vester senior ?....

gavit eos, dicens : Salvus ne est pater vester se

nex, de quo dixeratis inihi ? Adhuc vivit?
28..... Rectè est puer tuus pater noster , adhuc 28. Qui responderunt : Sospes est servus tuus
vivit.....

pater noster , adhuc vivit. Et incurvati, adora

verunt eum.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Libenter juvenum confiliis acquiefcebat , ut etiam filium domum, in janua domûs , caufam fuam agere velle , &c.
juniorem fimul mitteret. Item l. de Jos.c. 9. col. soo. d. $. 21. Priora ista : aperuimus..... in facco fuo , ab
Tenebatur tamen Benjamin junior ..... intercedunt pro eo duo, Augustino mutuamur ; reliqua ab Ambrofio , qui Ambrof.
Ruben Judas.... his vadibus apud patrem utitur , his etiam anteponit ista : Argentum uniuscujusque in facculis
committitur. Ec infra : Deducitur Benjamin junior , és bo- noftris invenimus ; deinde ad pondus, &c. ur sup. In Gr.
nis odoribus comitatus advexit, portans fecum refinam.... fic : 'Hvoi&amer Te's Map Cities wipeco , ajtóds to do lúp:cr excom
mel..... incenfum..... cafiam, & guttam..... ilicem fem τα εν τω μαρζίππω αυλ8· το αρτύριον ημών έν σαθμό απες-
per virentem , s nuces..... argentum quoque duplex , &c. tpétauer.

. 16. Auct. I. de promiss. part. 1. col. 113. b. Di *. 23. Similia Græcum refert, nisi excipias unum, og
xit Joseph præpofito domus fuæ de fratribus suis : Introducto appúpoor, loco argentum autem ; at in Mi. Alex, exstac
iftos in domum ; mecum enim manducabunt panem. Græc. TÒ de aprúpor. August. Locut. 175. notat : In his , pro-

Elre tớ imi täs oiries autão E Cayase Tès ár@pcómys pitius vobis , duo verba subaudiri , & lit, Deus , quod
sis tur oixiav..... pet' fuego góp peyoriai oi óxpwto &p785 omnino , inquit , ufitarissimum eft in Greco. Ambros. ta-
την μεσημβρίαν.

men l. de Jol.c.9. col. 501. f. 5o2. c. illa exprimit, di-
¥. 18. In Græco fic : Einar Did to apzúpor cò amor cens : Major domûs refpondit illis ( Gr. eine de aviois )
papër sv tois ja CATOIS sipeñor tu dixwv, nipsis ficaróps- Propitius fit vobis Deus , nolite timere : Deus enim vester,
fa , Tô ouxopartūsos vuās, gearbe sai vipir, tê rabeī vão & Deus patrum veftrorum dedit vobis thefauros in facculis
eis taifas, y ti's öres vileñv. i. e. Dixerunt : Propter argen- ( Gr. Map CITTOIS) veftris ; at argentum vestrum probum
tum , quod rediit in marțupiis noftris in principio, nos in- acceptum habeo. Gr. eodolijegy awéww.
troducimur ad calumniandum nos , imponendum nobis , ut *. 25. Sic est in Græco

, præter unum

T8 &xgeira
accipiat nos in fervos , &c. uc fup. Similiter Ambrosius, l. veniret, loco introiret ; at in edit. Compl. og si Ceatsiv.
de Jos. c. 9. col. 501: d. alludens , ait : Ad falutaris X. 26. Græc. Kaimo Cureyyar duto te dwpcl.
mense vocabantur convivium , 88 calumniam fibi parari , #. 27. Sic Ambros. Primus interrogat : Quomodo babe-
infidias fieri fufpicabantur. August. etiam loco cit. addit : tis ? Et iterum ait : Rectè est, &c. ut fup. Græcè: 'Hpvce
Quod Latini codices , servos, habeni , in Græcis, raidas, οιε αυτές: Πώς έχετε και και είπεν αυτοίς: Ει υγιαίνει ο παίκς
legitur.

υμων ο πρεσβύης, &c.
$. 19. Sequitur in Græco : 1109CC Tes de costar . 28. Ambrof. primò habet : Respondent illi ; deinde
άνθρωπον, τον επί τε οίκε το Ιωσήφ , ελάλησαν αυτό εν τω ur supra : hoc tamen ultimum , adhuc vivit , additur ex
Aurüri zgolx8. Quæ Ambros. 1. de Jos. c. 9. col. so1.d. August. Locut. 176. de Gen. to. 3. col. 337. b. qui Au-
Onarrat , dicens : Et cæperunt ad bominem, qui crat fupra gust. antecedentia etiam verba refert hoc modo : Salvus eft

, b.

[ocr errors]

.....

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »