Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

1.

1.

J

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CAPUT XXXI X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Gitur Joseph ductus est in Ægyptum, e-

mitque eum Putiphar eunuchas Pharaonis, poffedit eam Perephres fpado Pharaonis...., in Ger.t. 3. 410.6.
princeps exercitûs, vir Ægyptius, de manu Ifa
maëlitarum, à quibus perductus erat.

VULGATA NO V A.
2. Fuitque Dominus cum eo, & erat vir in cunc 3. qui optimè noverat Dominum effe cum eo,&
tis prosperė agens : habitavitque in domo domini omnia quæ gereret , ab eo dirigi in inanu illius.
sui,
VULGATA NOVA.

VERSTO ANTIQUA.
4. Invenitque Joseph gratiam coram domino 4. Et invenit Joseph gratiam in conspectu do Aug. Locut. 136.
suo, & miniftrabat ei, à quo præpofitus omni- mini sui.....

334. e.
bus, gubernabat creditam fibi domum, & univer-
la quæ ei tradita fuerant :

s. benedixitque Dominus domui Ægyptii 5..... benedixit Dominus domum Ægyptii prop Ambr. de Jof.ca propter Joseph, & multiplicavit tam in ædibuster Joseph, & facia eft benedic.io i oniini in toto 4.6, 1. 491.6. quam in agris cunctam ejus substantiam : censu ejus, & in domo, & in agris : & convertit

omnia quæcunque illi erant in manus Jofeph: 6. nec quidquam aliud noverat, nisi panem 6. & nefciebat quæ circa eum erant nihil, præ- Aug. Locut. 137. quo vescebatur. Erat autem Joseph pulchra fa- ter panem quem ipie elebat.....

65138.t. 3. 334., cie, & decorus aspectu.

7. Poft multos itaque dies injecit domina sua 7 ..... & misit uxor domini ejus oculos suos Idem Locut. 137. oculos suos in Jofeph, & ait : Dormi mecum. in Joseph, & ait: Dormi mecum.

8140. 334.f. 8. Qui nequaquam acquiefcens operi nefario, 8..... & dixit uxori domini lui : Si dominus Ambr.1.2. Offic. dixit ad eam : Ecce dominus meus, omnibus mi- meus propter me nihil scit in domo fua, & omnia 6.2.91.6 hi traditis , ignorat quid habeat in domo fua : quæcunque habet , dedit in manus meis : 9. nec quidquam est quod non in mea fit

po

9.... neque fubtractum est à me quidquam, testate, vel non tradiderit mihi, præter te, quæ præter te , quia uxor illius es : quomodo faa uxor ejus es : quomodo ergo possum hoc malum ciam verbum malum hoc, & peccabo coram facere, & peccare in Deum meum ?

Domino?

VULGATA NOVA.
10... 11... Vide Not. 10. Hujuscemodi ver- bis: ingreffus est ad me, ut coiret mecum : cùmque

bis per singulos dies, & ego sucul mallem,
mulier molesta erat adolescenti, & ille recusabat ftu 15. & audiffet vocem meam , reliquit pallium
prum.

quod tenebam, & fugit foras.
11. Accidit autem quadam die, ut intraret Joseph 16. In argumentum ergo fidei retentum pallium
domum, & operis quippiam absque arbitris faceret : oftendit marito reyertenti domum,
VERSIO ANTIQUA.
VULGATA NOVA,

17. & ait : Ingreffus eft ad me fervus Hebræus
Auti. 1 2...... Dormi me 12, & illa apprehensâ quem adduxisti ut illuderet mihi :
de pred. cum. Fugit , & exiit laciniâ vestimenti ejus, di 18. cùmque audiffet me clamare , reliquit pallium
ap. Prop. foras relinquens vesti- ceret : Dormi mecum. Qui quod tenebam, & fugit foras.
p. 110,
menta fua.

relicto in manu ejus pallio 19. His auditis dominus, & nimiùm credulus ver

fugit, & egressus est foras. bis conjugis, iratus est valde :
13..... 21. Vide Not.
13. Cumque vidiffet

20. tradiditque Joseph in careerem, ubi vin&ti re- Pfal. 104. 1&
mulier vestem in manibus gis custodiebantur, & erat ibi clausus.
fuis, & se esse contemptam,

21. Fuit autem Dominus cum Jofeph, & miser-
14. vocavit ad se homines domus fuæ, & ait ad tus illius dedit ei gratiain in conspectu principis carce-
eos : En introduxit virum Hebræum ,; ut illuderet nor ris.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Ita in Græco , nisi quòd pro depofitus effi, habe- descripta ex I. 2. offic. ubi 'eriam fecundùm Editt, vet. &
tur xatuztu, ad verbum , devectus eft ; & in fine, ó eu- Paris. nec non Mss. nonnullos , non propter me, legitur,
EX5 Depecó , eunuchus Pharaonis.

fed præter me : fimiliter l. 1. de Jac. to. I. col. 446. C. Die
7.4. Sic etiam in Græco , præter unum , trærtier, co sit uxori domini fui: Si domines mense non fort præter mo
ram, pro in confpeitu.

aliquid in domo sua, & omnia quæcunque babet dedit in maa
$. 5. Ad verbum è Græco, exceptis his , in toto censu nus mens. In Græc. Eins de Th yuraxi xup's dv7g. Eie
ejus, & in domo , &c. pro quibus , é tão. Tois UTÓFxxcvxvpiós My ý' yvonku di'éue of ev ev tõo vixw do , táv70
au 7c ev t bixw, w ev tem dypã augo in omnibus quæ erant ei örce isi dolom, é dwxer , &c. ut sup.
in domo , e in agro ejus. Reliqua addita ab Ambrosio nil ¥. 9. Hxc adjuncta leguntur antecedentibus apud Am-
discrepant à Græco, nisi excipiacur verbum , convertit, bros. non tantum loco fup. cit. sed eriam l. 1. de Jacob;
pro quo Tétpeys, commifit , fortè Ambrof. legit iné c. 2. to. 1. col. 446.c. ubi post'verba , dedit in manus meas,
τρεψε.

illico sequitur : Neque subtractum eft à me quidquam , præter
#. 6. Gn. Kai aus der Tür xal autor ou tér, &c. Er tr , quæ uxor illius es ; & quomodo faciam verbiem hoc mae
non noverat eorum quæ circa se quidquam , &c. ut sup. lum, & peccabo coram Deo ? In Gr. tamen habetur primò:

*.7. Græc..... Kai ?rébaner , &c. Et injecit , &c. ut Και ουχ υπειέχει εν τη οικία ταύτη ουθεν έμε , Ernihil eft in
in Lat. Ambrof. l. de Jof.c. 5.col. 491. f. Immifit oculos domo hac quod fupra me fit. ( ab edit. Compl. abeft, quod
uxor domini ejus in Joseph ; & infra : dixit autem illi : Dormi supra me fit, li Nobilio fides ) rum sequitur : & UTIEńche
mecum. Similiter Auct. l. de promisl. part. 1. c. 27. ap. ται απ' έμε δεν, πλην οε, δια το σε γυναίκα αυτά είναι και
Prosp.col. 110.c. Immifit uxor domini ejus oculos in Joseph, TWS ac.how to parecci TÒ Toupor zolo, si aprapti Comece vara
ait illi : Dormi mecum.

Thor Tớ ocê; quæ congruunt cum Lat.
$.8. Priora verba , Et dixit uxori domini fui : peruntur **. 10..... 21. Horum plura commemorar Ambrof. 1.
ex Ambrolii lib. de Jos. c. 5. to. 1. col. 492. b. reliqua de Joseph , C, s. to. I. col. 492.6, seqq. dicens : Tirsium

[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ang. Locut. 141. 22. Et dedit carceris custos carcerem per ma 22. Qui tradidit in manu illius universos vinc1. 3. 334. f. num Joseph.....

tos qui in custodia tenebantur : & quidquid fie

bat, sub ipso erat.
Hieron. l. 3. cont. -23..... quia Dominus erat cum eo, & quæcun 23. Nec noverat aliquid, cunctis ei creditis :
Pelag, 6.4. P.538. que faciebat, prosperabantur à Domino in ma Dominus enim erat cum illo, & omnia opera
b.
nibus ejus.

ejus dirigebat.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
fpiculum adultera interpellandi affiduitate vibrabat ; fed Dominus nec in carcere deferebat..... Quò non penetrat dia
Joseph non audiebat eam..... Ñ. 11. Denique officii sui vina misericordia ? invenit Joseph hujusmodi gratiam , ut
commili muneris ingressum gratiâ , remotis arbitris ac do- qui fuerat clausus in carcere , ipfe potiùs carceris clauftra
mesticisma . 12. apprebendit eum, dicens : Dormi me- servare Ť. 22. concederet munere clavicularius , inclusa
cum..... Veftimenta reliquit tanquam non sua, qua adultera Jos omnes potestati ejus committeret , $c.
suis manibus detinebat.... veftem exuit , crimen excusft , & Ν. 22. Gac. Και έδωκεν ο αρχιδεσμοφύλαξ το δεσμω-
reli&is quibus tenebatur exuviis , fpoliatus quidem , fed non Tuplov sode Xerpos ’Iwoúp. &c. vid. Ambrof. fup.
nudus aufugit..... exivit foras-"*. 13. & ipsa adulterii #. 23. Græc..... dia to Tòr Kúplov het' &viš eiro goce
fui tentamenta vulgavit *.15. exaltans vocem fuam, eutòs enolet, ó Kúpios cuádo ir tais xspoir av?8. quod
quòd reli&tis vestibus , Hebræus aufugerat..... ¥. 19. in Dominus effet cum eo ; & quæcunque ipse faciebat, Dominus
auditâ causâ , inexplorata fide veri, - *. 20. tanquam profperabat in manibus ejus.
reus criminis in carcerem Josepb mittitur. $. 21. Sed eum

"H!

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT XL.
VERSIO. ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. quajt, I..... post verba hæc, peccavit princeps vina Is ita gestis, accidit ut peccarent duo
Hebr. 6. 2. 541.6. riorum regis Ægypti.....

eunuchi, pincerna regis Ægypti, & pif

tor, domino fuo.

VULGATA NOVA. 2..... 7. Vide Not.

2. Iratusque contra eos illi in custodia tenebantur.

Pharao (nam alter pincer s. Videruntque ambo somnium nocte una juxta
nis præerat, alter pistoribus)

interpretationem congruam sibi :
3. misit eos in carcerem principis militum, in quo 6. ad quos cùm introiffet Jofeph manè, & vidiffet
crat vindus & Jofeph.

eos tristes,
4. At custos carceris tradidit eos Jofeph , qui & 7. sciscitatus est eos dicens : Cur tristior eft hodie
ministrabat eis. Aliquantulum temporis fluxerat, & solito facies vestra ?
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locut. 142. 8. Et dixerunt : Somnium vidimus, & non est 8. Qui responderunt : Somnium vidimus, &
1. 3. 334. 8. qui interpretetur illud..... Nonne per Deum in non est qui interpretetur nobis. Dixitque ad eos
Ambr
. 1. de Jof

; terpretatio fomnii est? narrate ergo mihi. Joseph : Nunquid non Dei est interpretatio ? re6.6 1. I. 494. f.

ferte mihi quid videritis. 495.4.,

9. Et narravit præpofitus vini somnium suum : 9. Narravit prior, præpofitus pincernarum,
Erát vitis in conspectu meo :

somnium suum : Videbam coram me vitem,
10. in vite autem tres radices, & ipsa flores 10. in qua erant tres propagines, crescere
ferens, germinavit maturos botryones uvarum : paulatim in gemmas, & poft Aores uvas matu-

rescere :
11. & calix Pharao in manu mea : & sumpsi 11. calicemque Pharaonis in manu mea : tuli
eam, & expressi eam in calicem, & dedi calicem ergo uvas, & expressi in calicem quem tenebam,
in manus Pharao.

& tradidi poculum Pharaoni.
12. & dixit illi Joseph: Hæc interpretatio ejus : 12. Respondit Joseph : Hæc est interpretatio
Tres radices, tres dies sunt:

somnii : Tres propagines, tres adhuc dies funt :
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř. 1. Ita in Græco : Qui autem apud Hieron. dicitur to. 2. col. 541. a. & Eucher. quæst. in Gen, col. 841. g.
Princeps vinariorum, apud Ambrof. I. de Jos. c. 6. col. Et ecce vitis in conspectu meo.
494. d. vocatur , vini præpofitus, Gr. apXsolvoxó-s.

. 10. In Græco fic : 'Er dè tân ciuterw opsis muluéves;
¥. 2..... 7. Huc fpectant quæ Ambros. narrat 1. de zij aulò bámyon, areruroxvic brasés: TÉT EIPOL OF BbTpues sa-
Jof. c. 6. 494. d. De iftis Spadonibus quid dicam ?..... qurâs. In vite autem tres propagines , ipsa florescens,
Gloriabatur alter quod effet vini præpofitus, alter quòd effet erumpens germina ; maturi borryones uva. Nonnulli etiam
piftorum. Uterque offendit ,— . 3. milique in carcerem, Mss. Ambrosii mel. not. ferunt sup. maturi botryones , non
ť.4. & comme

mendati fancto Joseph ab ipso carceris clavi maturos, unus , & maturi. Edit. tamen Compl. habet,
culario : cùm effene illic dies complures , - *. 5. vide- Bras's Tecipes Bórpuas sapuzős al. verô brass, 6-
runt fomnium = .6. Et cùm reviseret eos Joseph, trif- Felpos. Hieron. quæst. Hebr. to. 2.col. 541. b. legit : Et in
tes turbatosque animi offendit- .7. quia turbabantur vite tres fundi , & ipfa germinans tres fundos , additque :
fomnio , cujus interpretem non invenirent.

tria flagella , & tres ramos, five propagines Hebræo fermone
$.8. Quæ ex Augustino prodeunt fic habentur Græcè : fignificat. Similiter apud Eucher. Lugd. quæst. in Gen.
Οι δε είπαν αυτώ 'Ενύπνιον είδομεν , και ο συγκρίνων ουκ έσιν col. 541. a. Et ecce in vite tres fundi. Item apud Auguft.
evró. At illi dixerune ei : Somnium vidimus , & non eft infra, . 12. tres fundi , nec malè.
quei illud conjeétet. Græc. addit : sine de eurois 'I woúp. tum .'11. Eadem leguntur Græcè, præter duo , nempe,
pergit cum Ambros. Ouxi dsd tớ Oeð vi dicodéquois avtær sæpurwr , uvam, loco eam , poft fumpfi ; & xfīpae, ma-
est i duracaode aur koi. Dixit autem eis Joseph : Nonne per

num , pro manus ; at in Mr. Alex. ac edit. Ald. ta's
Deum declaratio ipforum eft? Narrate igitur mihi. In edit. χείρας.
Compl. dia Cápucis av78 , quæ lectio Ambrosio favet.

*. 12. Græc. Kai titev &UTQ 'Iwoną. To? ü cúyxpicis
$. 9. Eadem Græc. exhibet : sed post fomnium suum, ausê. Oi tpsīs aubkéVES, &c. ut in Lat. August. Locut.
hæc addir : Tớ 'I woup, as eiter 'Ev TV, UTVC M8 , deinde ut 143. de Gen. to. 3. col. 334. g. legit : Tres fundi , tres
in Lat. Äv áutras ivartior MX. Apud Hieron. quæst. Heb.

[ocr errors]

dies sunt.

[ocr errors][merged small]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
13. poft quos recordabitur Pharao minifterii. 13. adhuc triduo , & in mentem habebit Pha Ambr. ubi fup.
tui, & restituet te in gradum priftinum : dabisque rao principatum tuum, & reftituet te super offi-
ei calicem juxta officium tuum , ficut ante facere cium tuum pristinum : & dabiscalicem in manus
consueveras.

Pharao......
14. Tantùm memento mei, cum bene tibi fue 14. Sed memor esto per temetipsum, cùm ti.
rit, & facias mecum misericordiam : ut suggeras bi bene erit, & facies in me misericordiam : &
Pharaoni ut educat me de ifto carcere :

memor eris mei ad Pharaonem,& educes me de

carcere isto:
15. quia furto sublatus fum de terra Hebræo 15. quia furto involatus sum de terra Hebræo-
rum, & hîc innocens in lacum missus fum. rum, & hîc nihil malè feci, fed miserunt me in

lacum carceris hujus.
16. Videns piftorum magister quòd prudenter 16..... Et videbar mihi tria canistra chondrito Hieron. quaft.
fomnium diffolviffet , ait : Et ego vidi fomnium, rum portare in capite meo :

Hebr. t. 2. 541.6. Quòd tria canistra farinæ haberem super caput meum :

VULGATA 17. & in uno canistro

comedere ex eo. quod erat excelsius, por

18. Respondit Joseph : Hæc est interpretatio fomfare me omnes cibos qui fiunt arte piftoria, avesque ni : Tria canistrà, tres adhuc dies sunt : VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 19. poft quos auferet Pharao caput tuum, 19.... & auferet Pharao caput tuum abs te..... Aug. Locut. 145. ac suspendet te in cruce , & lacerabunt volu- & manducabunt aves cæli carnes tuas abs te. S146.1.3.335.A.

[ocr errors][ocr errors]

N O V A.

17...... Vide Not.

[ocr errors]

cres carnes tuas,

[merged small][ocr errors]

VULGATA NOVA.
20. Exinde dies tertius 20..... 23. Vide Not. rigeret ei poculum :
natalitius Pharaonis erat :

22. alterum fufpendit in patibulo , ut conjectoris
qui faciens grande convivium pueris suis, recordatus veritas probaretur,
est inter epulas magistri pincernarum, & pistorum 23. Et tamen succedentibus prosperis, præpositus
principis.

pincernarum oblitus est interpretis sui.
21. Restituitque alterum in locum suum, ut por-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
*. 13. Græc. "Eti tpeig népeed, seru Dúos?o. Odpor debar mihi ; reliqua quadrant. Monet Hieron. ibid. pro
της αρχής σε , και αποκαταστήσει σε επί της αρχοινοχοΐαν σε , tribus canistris chondritorum , tres cophinos farina in He-
και δώσεις το ποτήριον Φαραν εις την χείρα αυτό. τum addit bræo baberi. Auguft. vero quæft. 131. in Gen. to. 3. col.
Efta : κατά την αρχών και την προτέραν , ώς θα οινοχόων, 410. d. Aliqui , inquit , codices Latini habent , tria canistra
juxta principatum tuum priorem , ficut fuisti pincerna, quz alicæ, Græci Xord pitär, quod interpretantur qui ujumi
poftrema vel reticuit Ambrof. vel etiam penitus non agno. ejusdem lingua babent, panes effe cibarios.
vit , cùm versus ilii octo eadem serie , nec interruptis aut *. 17. Græc. fic pergit : 'Ev de xar@ tão é trávw dwo'
disjunctis verbis prolati', legantur apud ipsum. Augustinus Tárle Târ gevor er Dapaw i'tie spyor c11ctio, &c. quibus
Locut. 144. de Gen. to. 3. col. 335. a. hæc tantùm refert: alludens August. quæft. 131. in Gen. col. 410. d. dicit :
Et dabis calicem Pharaoni in manum ejus ; quæ cum Græ In superiore caniftro fuiffe omnia ex quibus edebat Pharao ,
co optimè conveniunt.

opus piftorum ; ( al. piftorium ) & poft pauca : Dictum eft
. 14. In Græco fic:'Ana prúduti My dia crautê, onax tria canistra xovt pilær , & defuper fuiffe illa ex omni genere

yérutaí ook , &c. Sed memor efto mei per temetipsum, operis piftoris (al. piftorii) in eodem caniftro superiore.
cùm bene fruerit tibi , &c. ut in Lar. Attamen Ambrosius #. 19. In Græco primùm : ?71 spico virspcôr, adhuc tri-
infra constanter habet , Sed memor esto per temetipfum , &c. duum ; deinde ut in Lat. supra, verbum é verbo.
absque voce mei. In Græco eciam pro carcere , ponitur oxu **. 20..... 23. Huc redeunt quæ Ambrof. l. de Jof.
póscalos, quod propriè significat munitionem, clausuram c. 6. to. 1. col. 496. d. ait : Et ipfe præpoftus erat , 65
castrum.

præpofitus epularum regis , quæ ad opus pistorium pertinebant :
.15. Mss. plures Ambros. ac potiores ita ferunt : quia sublimem je effe credebat , quia in poteftate babebat panem
furto involatus fum : alii verò cum edit. antiq. quia fur regium..... nec audivit eum qui loquebatur oraculum, quod

tivè caprus fum. In Græco Te xaotñ exaémw , quia furto ipfius jussu regis..... caput amissurus effet , efca avibus de-
furtivé ablutus fum ; deinde fic : fx jūs ‘E Cpalwr, de relinquendus : & fup. col. 495. f. 496. a. Spadonum pra-
xx étoinoo xfer, am' ivélarár pes sis Tèr ráexov %or. De pofius , qui vinum poculis regiis miniftrabat..... redditus
terra Hebr. hic non feci quidquam, fed injecerunt me in officio fuo , non eft memor facius interpretis , fed oblitus eft
lacum iftum. Edit. Compl. kis zör cixor ráxxx 7878. in eum. Quibus respondent ifta Græca, X. 23. Kæi fuo
domum cisterna hujus.

νήθη ο αρχιoινοχόος τα Ιωσήφ, αλ' επελάθετο ανε.
$. 16. In Græco : Kæi olur , putabam , loco & vi-

CAPUT XL I.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. duos annos vidit Pharao fomnium. Pp

T *

.... Pu- .

t. 3. 335. b. 889 tabat se stare super fluvium tabat :

132. inGen.410... 2. de quo ascendebant feptem boves, pulchræ 2. & ecce de fluvio ascendebant feptem boves, Hieron, quaft. & craflæ nimis : & pascebantur in locis palustri- fpeciofæ ad videndum, & ele&tæ carnibus : & pal Hebr.1, 2.541.6. bus.

cebantur in Achi.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
$. 1. Similiter Ambrof. 1. de Jos. c. 6. col. 496. a. te Boss xarai Teid et, &c. ut in Lat. Addit ibid. Hie-
Er fatum eft, poft biennium. Græc. 'Eyéreto del Mela súo ron. Bis in Genefi fcriptum eft, Achi : & neque Gracus
é'tu vispôv, deinde fic : Mapaw sidsy érútvov výz70 ésára fermo eft , nec Latinus ; fed Hebræus ipse corruptus eft:
επί το ποταμε.

dicitur enim , in Ahu , hoc eft, in palude ; sed quia , vav,
*. 2. Græc. Kai ide WOTEP šX Qolavé a Cauror et littera apud Hebræos, o iod, fimiles funt , pro Abu, A.
Tom. I.

0

3..... 6. Vide Not.

VULGATA NOVA. 3. Aliæ quoque feptem

5. rursum dormivit, & vidit alterum fomnium ; emergebant de flumine,

Septem spicæ pullulabant in culmo uno plenæ atque fædæ confe&tæque macie : & pascebantur in ipsa am formosæ : nis ripa in locis virentibus :

6. aliæ quoque totidem fpicæ tenues & percufiz 4. devoraveruntque eas, quarum mira species & uredine oriebantur , habitudo corporum erat. Expergefa&tus Pharao, VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. Locut, 148. 7.... Surrexit autem Pharao, & erat somnium. 7. devorantes omnem priorum pulchritudi1. 3. 335.6.

nem. Evigilans Pharao poft quietem,

8. & facto manė, pavore perterritus, misit ad omnes conje&ores Ægypti, cunctosque sapientes : & accersitis narravit fomnium, nec erat qui inter

pretaretur,
Idem Locut. 149.
9..... Peccatum meum recordor hodie :

9. Tunc demum reminiscens pincernarum maIbid,

gifter, ait : Confiteor peccatum meum : 10. Pharao iratus fuit pueris suis, & posuit nos 10. Iratus rex servis suis, me & magistrum in carcere.....

pistorum retrudi jussit in carcerem principis mili

tum : Ibid. Locut, 150.

11. Et vidimus fomnium ambo no&e una, ego 11. ubi una notte uterque vidimus somnium & ille.....

præsagum futurorum.

12. Erat ibi puer Hebræus, ejufdem ducis

militum famulus : cui narrantes fomnia, Ibid. Locut. 151. 13. Fa&um est autem ficut comparavit nobis, 13. audivimus quidquid poftea rei probavit ita & contigit....

eventus : ego enim redditus fum officio meo : &

ille suspensus est in cruce.

VULGATA NOVA.
Pl. 104. 20. 14. Protinus ad regis

14..... 15. Vide Not.

runt ei. imperium eductum de car

15. Cui ille ait: Vidi somnia , nec est qui edisserat:
cere Joseph totonderunt : ac veste mutata, obtule- quæ audivi te sapientiflimè conjicere.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. graft. 16. Et respondit Joseph Pharaoni, dicens : Si 16. Respondit Joseph : Absque me Deus ref.
Hebros. 2.541.6. ne Deo non respondebitür salutare Pharaoni. pondebit prospera Pharaoni,

VULGATA N O V A.
17. Narravit ergo Pharao quod viderat : Putabam chras nimis, & obesis carnibus : quæ in pastu paludis
me stare super ripam fuminis,

virecta carpebant :
18. & feptem boves de amne conscendere, pul-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locut. 152. 19..... quales nunquam yidi tales in tota terra

19. & ecce, has sequebantur aliæ feptem bon 1. 3. 335. Co

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. chi, LXX. Interpretes transtulerunt. Enarrat idem somnium feptem [picæ graciles , à vento corrupta , Septem (picas Ambrof. l. 2. offic. c. 16. to. 2. col. 89. f. dicens : Somnium eleitas 8 plenas : quibus respondent ista Ambrosii, l. 2. regis primum hoc fuit : Septem juvenca ascendebant de flu- offic. c. 16. col. 89. f. Et vifum eft quòd latis, subemine, viste decora , g pingues corpore , s ad oram paf res Spicas , feriles {pica & tenues devoraverunt : quæ

adcebantur fluminis.

duntur ex Auguft. conveniunt cum Græco, nisi excipias . 3. Sic pergir Ambros. l. 2. offic. col. 89. f. Aliæ verbum furrexit, pro quo , uzépbu, expergefactus eft, & quoque vitulæ visu deformes , ac jejuna corpore , post illas verò August. infra, evigilatum dicit. juvencas a cendebant de flumine , Es juxta eas in ipso ri 8. 9. Grec. Και ελάλησεν ο αρχιoινοχόος αρός Φαραώ, parum sboro pafcebantur. In Græco sic : "Amce dhe farà réywv , &c. Et locutus eft princeps pincernarum ad Pharaoβόες ανέβαινον μετα ταύτας εκ τε αοταμε, αίXαι τώ εί dicens : reliqua ut in textu. Eò pertinent ista Amδει, και λεπται ταϊς σαρξί , και ενέμον7ο παρά τας βόας επί το brofi 1. de Jos. c. 6. to. 1. col. 496. c. Admonitus xeiros Trot apão Alia autem septem boves ascendebant poft ergo sui (Spado , infra , vini prapofitus ) per fomnium rebas de flumine, turpes Specie , & graciles carnibus , & paf- . gis, ait : Peccatum meum recordor. cebantur apud boves ad labium fluminis.

X. 10. Itidem Græcè. $. 4. Addit Ambros. ubi fup. Et vifa funt vitula řII. Optimè è Græco. Vide sis Ambrof. I. de Jos. tenues , atque exiles devorare illas , 914& præftabant for c. 7. to. 1. col. 497. b. mâ & gratiâ, Græc. Kai xatépayev ai Boss ai ai X. 13. Græc. 'Eyeruen de, xobws curé xpirer muir, ou os Χραι, και λεπ7αι ταϊς σαρξί τας επτα βόας τας καλάς το εί ring ourélu, &c. Factum est autem , ficut interpretatus eft non MEL, Tàs xxsx/as tais capži, &c. id eft, Er devorarunt bis , ita Es evenit. Septem boves turpes , graciles carnibus , feptem boves . 14..... 15. His alludit Ambros.l. de Jos. c.7. col. pulcbras specie , selectas carnibus , &c.

497. c. dicens: Q10 cognito, rex quoque eum juffit accerfiri, ^.5. Sic Ambrof. loco fup. citato : Et fomnium fecundum erutumque de carcere interrogavit f poffer interpretari fibi hoc fuit : Septem (picæ pingues, eleite , & bona de terra furge- fomnium. Similiter in Græco : 'Atoseixas de o opaco, éxábant. Græc. Kal frutvádu 7. dsú? spore sig ind fra sáxues λεσε τον Ιωσήφ και εξήγαγον αυτόν από το οχυρώματος...... ανέβαινον εν τω συθμένη εν εκλεκτοί , και καλοί- id eft , Εε είως δε Φαραώ προς Ιωσήφ..... Έχω δε ακήκοα περί σε fomniavit fecundò : Et ecce septem Spicæ afcendebant in pro- xszóv/wv , dxyourtá de frumvice, cuyxpiroi avíc. i. e. 'Mitpagine una eleite, 3 pulchræ.

tens autem Pharno , vocavit Joseph ; 8 eduxerunt eum de 7.6. Ambrof. ibid. Et poft eas feptem spicæ exiles , cruftodia..... dixit autem Pharao ad Joseph..... Ego audivi vento corrupta , ac marcide ( Mss. quid ; madida , al. ma de te dicentes , quia cum andiveris fomnia , interpretaris es. cide ) se subjicere moliebantur. Græc. Kai ing & la sexues X. 16. Græc. 'Amoupsis de 'Icchio 7 Odpao, site, λεπτοί, και ανεμόφθοροι, ανερύον7ο μετ' αυτές. Et ecce εριem &c. ut in Lat. Addit Hieron. In Hebræo aliter habet : Sim Spica graciles, Es à vento corrupta , pullulabant poft ens. ne me Deus refpondebit pacem Pharaoni,

#. 7. In Græco primim : Kai xam ICV ( M. Oxon. v. 19. Itidem Græcè , præter unum , aix, κατέφαγον ) οι επτα σάχυες οι λεπτοί, και ανεμόφθοροι τες επτα

niinquam. şáguas tos iznextás Tis arupeis, i, e. Et devoraverunt

[ocr errors]

nem

>

[ocr errors]

non

, pro

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Des in tantum deformes & macilentæ , ut nunquam Ægypti turpiores.

Aug. ubi fup. tales in terra Ægypti viderim :

20. quæ, devoraris & consumptis prioribus,
21. nullum faturitatis dedêre vestigium : fed 21..... Exsurgens autem, dormivi.

Ibid.
fimili macie & fqualore torpebant. Evigilans,
rursus sopore depressus,

V u L GATA NOVA.
22. vidi fomnium : Septem fpicæ pullulabant in 24. quæ priorum pulchritudinem deyoraverunt.
culmo uno plenæ atque pulcherrimæ.

Nairavi conje&oribus somnium, & nemo est qui edif-
2 3. Aliæ quoque feptem tenues & percuffæ uredi- ferat.
ne, oriebantur è ftipula :
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
25. Refpondit Joseph : Somnium regis unum 25.... quæcunque facit Deus, oftendit Pharao,

Ambr. I. de Jor.
est :
: que
facturus est Deus , oftendit Pharaoni.

6. 7. 4. 1. 497, d. c.
26. Septem boves pulchræ, & feptem fpicæ 26. Septem vaccæ bonæ , feptem anni sunt; &
plenæ : feptem ubertatis anni sunt : eandemque septem spicæ bonæ, septem anni sunt : somnium
vim fomnii comprehendunt.

Pharao unum eft.
27. Septem quoque boves tenues atque ma 27. Et septem vaccæ macræ, quæ poft illas af-
cilentæ , quæ ascenderunt post eas, & septem cendebant, feptem anni sunt; & feptem fpicæ
{picæ tenues, & vento urente percussæ : septem macræ, & à vento corruptæ, septem anni lunt:
anni venturæ sunt famis.

erit septem annis fames.
28. Qui hoc ordine complebuntur :

28. Verbum autem quod dixi, quxcunque facit

Deus, oftendit Pharao:
29. Ecce septem anni venient fertilitatis ma 29. Ecce septem anni veniunt ubertatis

magnæ
gnæ in universa terra Ægypti :

in totam terram Ægypti :
30. quos sequentur septem anni alii tantæ ste 30. Veniet autem feptem annis fames poft hæc,
rilitatis, ut oblivioni tradatur cuncta retro abun- & obliviscentur ubertatem in tota Ægypto : &
dantia : consumptura est eniin fames omnem ter- consumet fames totam terram,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ram ,

[ocr errors]

35..... &

tris ejus :

31. & ubertatis magnitudinem perditura est 31. & non agnoscetur ubertas terræ à fame quæ inopiæ magnitudo.

futura est poft hæc : valida enim nimium.
32. Quòd autem vidifti fecundò ad eandem

32. Quod autem iteravit somnium Pharao bis;
rem pertinens somnium : firmitatis indicium est, quia verum erit verbum à Deo, & festinabit Deus
eò quòd fiat sermo Dei , & velociùs impleatur. facere illud.
33. Nunc ergo provideat rex virum fapien-

33.
Nunc
ergo

vide hominem prudentem & Aug. Locut, 155 tem & induftrium, & præficiat eum Terræ Æ- & intelligentem, & constitue eum super Terram 1. 3. 335.6. gypti:

Ægypti :
34. Qui constituat præpositos per cunctas re 34. Et faciat Pharao, & constituat locorum
giones : & quintam partem fructuum per feptem principes super terram.....
annos fertilitatis ,
35. qui jam nunc futuri sunt, congreget in

congregetur triticum sub manu Pha- Ibid. Locus. 156.
horrea : & omne frumentum sub Pharaonis po- raonis.....
testate condatur , ferveturque in urbibus.

VULGATA NOVA.
36. Et præparetur futuræ feptem annorum fami, 37. Placuit Pharaoni consilium & cun&tis minil-
quæ oppressura eft Ægyptum, & non confumetur ter-
ra inopia.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V. 21. Græc. 'Eggyepoeis de, fxorpúlur. Expergefaltas transferentes , ibi juramentum, interpretati funt. Vid. Am-
autem , dormivi.

bros. 1. 2. offic. c. 16. col. 90. c.
V. 25. Auguft. Locut. 153. de Gen. to. 3. col. 335. *. 30. In Græco primùm : "Hger de l'Ata ??n mopo pra
d. Quanta Deus facit, oftendit Pharaoni. Græc. "O sa ó tady, i. e. Venient autem /eptem anni famis post hos ;
Oč05 Toleĩ, &c. ut fup.

deinde fic : Και επιλίζονται της πλησμονής της Coμένης εν
*. 26. Similia Græcum exhiber : eademque rurfum Örn Airúiw, my ancost o mino's thy gür , quæ August.
memorat Ambrof. l. 2. offic. c. 16. to. 2. col. 90. b. quæst. 133. in Gen. to. 3. col. 410. f. fic reddit : Obli-
dicens : Hoc fomnium ita aperuit S. Jofeph : quod fep- vifcentur ubertatis futura in tota terra Ægypti : Item Locut,
tem juvenca septem anni forent : 3 septem spicæ fimiliter 154. de Gen. col. 335. d. Et con/umet fames terram.
feptem anni forent , &c. August. quæst. 133. in Gen. Auguft. observat fup. Non futuram ubertatem illis , qui
col. 410. f. Boves bonass spicas bonas vocat , ficut in- famem patientur , tanquam poftea veniat illis ubertas , fed
fra boves & fpicas malas.

futura erat, inquit, tunc quando loquebatur ; tanquam diceret :
V. 27. Eadem leguntur Græcè , præter ista , ai dre Ubertatis hujus , quam futuram hgnificarunt boves bona
Cairvoci, ascendentes , pro qua ascendebant ; & in fine é Cor- Spica bona , oblivifcentur homines in ea fame , quam fignia,
TO ÉTTă f'7' refeê erunt Jeprem anni famis , pro erit ficaverunt boves 88 [pica mala.
feptem annis fames. Vid, rursum Ambrof. l. 2. Offic. c. ř. 31. Græc. Kai yx Fryvedú C270luburic ! A tu's
16. col. 90. b.

γής από το λιμέ τε εζομένε μετα ταυ7α: Χυρος γαρ έσαι
V. 28. In Græco additur, Qapaw, poft verbum dixi; opóopa.
cætera quadrant.

Ν. 32. Grec. Περί δε τη δεύτεράςαι το ενύπνιον Φα-
¥. 29. Græe. 'Iso 97a ftus fpxela. ¢uluvíc hom er paw dis,

öti daube's o'sar to piñece To Fapà ti Osgo is ta-
méon an Airúhly. Ecce feptem annos venit abundantia ma χυνει ο Θεός τι σοιήσαι αυτό: al. deeft, τo, poft ρημα.
gna in tota terra Ægypri. Hieron. verò quæst. Hebr. to. X. 33. Totidem verba in Græco. August. infra non
2. col. 541. c. cum Ambrof. legit : Ecce septem anni venient vide, legit , fed provide , Gr. exéya.. Ambros, infra y.
abundantia magna in omni terra Ægypti ; tum addit: Mi 35. propice.
ror quomodo verbum Hebr. Sabee , quod nos supra abun ¥. 34. kidem in Græco.
dantiam , five fatietatem, in puteo quem foderunt extre . 35. Sic etiam in Græco est. Ambrof. 1. 2. offic. c.
mum fervi Ifaat , interpretati fumus , nunc LXX, rectifhmè 16. col. 90, c, eadem commemorar,

dicens : Qua gratis
Tom. 2.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

O ij

« ZurückWeiter »