Ur skånska presthusens häfder

Cover
Gleerup, 1878 - 126 Seiten
Historical account of the clergy in the province of Skåne.
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Ausgewählte Seiten

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 9 - Wer nicht liebt Wein, Weib, und Gesang Der bleibt ein Narr sein Leben lang;" and when he advised a young scholar perplexed with fore-ordination and free-will, to get well drunk.
Seite 96 - Men i månget presthus bestods förvisso icke endast materiel välfägnad, utan värd och värdinna excellerade jemväl i förmåga att underhålla målron...
Seite 63 - Allerum, man kan icke säga liktydigt med ett jordiskt paradis, utan någonting ännu mera, nemligen ett ställe som ansågs helgadt och med en synnerlig gudomlig välsignelse öfvergjutet i anledning af den fromme mannens der till himmelen uppsända böner och lofsånger och hans trogna arbete för åhörarnes upplysning och förbättring.
Seite 80 - Enebom, du liknar nog Den skepparen på skutan, Af hvilken åskan hufvu't slog, Men seglade se'n utan.
Seite 103 - Ett redeligit svar är såsom ett ljuft kyssande. 27. Beställ din ärende ute, och bruka din åker ; sedan bygg ditt hus. 28. Var icke vittne utan sak emot din nästa, och bedrag icke med dinom mun. 29. Säg icke: Såsom man gör mig, såvfll jag göra igen, och vedergälla hvarjom och enom hans geming.
Seite 79 - Ijufligt inmängande behagelige verser; 8. hon kunde till allt nöje undfägna många gäster och främmande; 9. man...
Seite 79 - ... klädedrägt, men under den ingalunda hyste något högmod, utan framlyste en täck ärbarhet, ja vänlig ödmjukhet.
Seite 79 - ... att probera hennes konst, men alla måste med största förundran och applaus afgå; 2.

Bibliografische Informationen