Patrologiae cursus completus, series graeca

Cover
 

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Beliebte Passagen

Seite 191 - ΕφΟην επείγεται ; Κα\ ουδέν λέγει περί της επιεικείας του ανδρός. Του Πνεύματος τοίνυν πέμψαντος, του θεού κελεύσαντος, δια του αγγέλου εκείθεν καλέσαντος, εντεύθεν ώϋούντος, λύοντος την διαφοράν των πραγμάτων, τί ποιήσαι έδει; 'Αλλ' ου λέγει τούτων ουδέν, άλλ' άπδ του υστέρου...
Seite 155 - Εχει [15-] πρόσοίον βλως εί οΰτω ποιείς, μη ποίησης, ει μη νομίζεις πρόσοδον λαμβάνειν παντός του χωρίου μείζονα· εί μη ώτω διάκεισαι, μηδέ έργάσβ· εί μη υπέρ πάντα προστήναί σου ύπολαμβάνεις τδ Εργον τοΰιο.
Seite 91 - Εκείνοι μεν ου" βουλόμενοι αυτούς μαλάξαι, τούτο έποίουν και έφϋλαττον · τους οε αποστόλους τολμηρότερους μάλλον είργάζετο ή αναβολή του χρόνου. Κα! δρα , τίνες άπολαμβάνονται · οι κορυφαίοι των αποστόλων, τοις ίλλοις λοιπδν υπόδειγμα γενόμενοι, ίνα μηκέτι ζητώσιν αλλήλους,...
Seite 119 - Γαμαλιήλον ενταύθα πω; μετ' επιεικείας διαλέγεται χα\ βραχέα διέξεισι πρδς αυτούς, κα^. ου λέγει παλαιά διηγήματα, καίτοι γε έχων, αλλά νεώτερα, & μάλιστα τρδς πίστιν ήσαν ισχυρά. Διό καΙ μετ' έπιχρύψεως αίνίττεται λέγων Προ γαρ τούτων θαύματα ιΙπ··>1 ία ϋιι ·. '-
Seite 60 - Ίσπανίαν, καν πρδ; αυτά της γης τα τέρματα , ούδε'ις άνήκοβς τυγχάνει, πλην εί μη παρά την οίκείαν ρ"αΟυμίαν. Μη δη δυσχεραίνετε, άλλα προσέχετε τοις λεγομένοις · ΐν* δυνηθήτε των της αρετής έργων έτιιλα&'έιθαι, κα\ τυχεϊν των αιωνίων αγαθών, εν Χριστώ Ίηιοΰ τψ Κυρίω ημών , μεθ...

Bibliografische Informationen