现代汽车与汽车文化

封面
清华大学出版社有限公司, 2005 - 243页
Ben shu zhu yao nei rong you:qi che de chan sheng, Wan shan dao wei lai de qi che gong ye, Qi che de fen lei, Xing neng, Ji ben jie gou dao xian dai she ji fang fa, Shi yan, Sheng chan he xiao shou, Xian dai qi che zhan lan hui, Shi jie qi che da jiang sai, Jia ting qi che yu zi jia che lü you dao wang luo wen hua yu qi che wen hua de jie he.
 

大家的评论 - 撰写书评

我们没有找到任何书评。

已选书页

常见术语和短语

书目信息