Rosacearum monographia, Band 4

Cover
apud J. C. Heubner, 1824
0 Rezensionen
Rezensionen werden nicht überprüft, Google sucht jedoch gezielt nach gefälschten Inhalten und entfernt diese
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Inhalt

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 9 - ... incumbentibus subsericea et canescentia; stipulae petiolares, basi vaginantes, inferiores lanceolatae integrae, superiores incisae. Flores in summis caulibus subpaniculati, bracteati; pedicellis filiformibus , pilis patentibus densis instructis.
Seite 40 - P. caule erecto virgato, foliis novenatis septenatisve, foliolis lanceolatis, pinnatifidis, supra glabris, subtus niveo -tom entosis, corollis parvis, petalis obovatis integerrimis.
Seite 52 - Stipulae parvac, petiolares, lanceolatae, integerrimae, subtus villosae, in foliis radicalibus membranaceae. Flores in singulis caulibus 3 — 4, terminales, parvi, pedicellati, bracteis incisis suffulti: pedicellis dense villosis.
Seite 59 - Folia radicalia caulinaque inferiora longe petiolata, septenata, superiora quinata; petiolis sensim brevioribus, suprema sessilia. Foliola oblonga, versus basin attenuata, incisosubserrnta, Stipulae in caulibus ex eadem radice enatis forma saepe divcrsae, inferiores plerumque lanceohtae integrae, superiores laciniatae sensim latieres. Flores conferti, ereeti , in corymbo terminali dispositi, pedicellati : pedicellis in dichot...
Seite 85 - T. P. villosa ; foliis inferioribus quinatis, foliolis lanceolatis dentatis ; foliis superioribus simplicibus trilobis ; pedunculis axillaribus , calyce hirsutissimo, corollis magnis. Poiret.
Seite 41 - P. caule adscendente, foliis quinatis, foliolis cuneiformibus superne incisis, margine revolutis, subtus candido - tomentosis , petalis retusis calyce paullo longjoribus.
Seite 130 - Caules adscendentes vel suberecti, ccspitosi, pollicares, sesquipullicares et paullo longiures, uti tota planta puis dnisissimis incumbentibus sericei et subvillosi, canescentes, et argentei seu glaucescentes. Folia radicalia et caulina inferiora petiolata, superiora subsessilia, omnia teruata.
Seite 50 - Media inter P. rectam et argenteam. A P. argentea differt foliis dentatis, non incisis ; corymbis compactis, petalis emarginatis, magnitudine florum, вдc non sericea hiisutie totins plantae.
Seite 20 - ... dorso pallidiora. Stipulae ovato-lanceolatae, integerrimae, margine pilosae. Flores in singulis caulibus 2 — 3, terminales. Calyces pilosi : foüolis lanceolatis , aequalibus.
Seite 136 - T. P. caulibus erectis paucifloris, foliis ternatis, foliolis ovatis, superne incisis, supra pilis raris adspersis, subtus albido -villosis, petalis obcordatis, calyce duplo longioribus.

Bibliografische Informationen