Patrologiae cursus completus, series graeca

Cover
1857
0 Rezensionen
Rezensionen werden nicht überprüft, Google sucht jedoch gezielt nach gefälschten Inhalten und entfernt diese
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Ausgewählte Seiten

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Beliebte Passagen

Seite 19 - Ίουλιανδς μεν εν Περσίδι άνηρέθη, των μεν είς Πέρσην τινά των αυτομόλων την άναίρεσ·.ν αναφερόντων, των δε είς τινά των υποτελών στρατιωτών. Ό δε πολύς κα'ι της αληθείας εγγύτερος λόγος, θεήλατον αύτδν Οποστήναι την σφαγήν, έκδ'.δάσκει.
Seite 19 - Αρτι τοίνυν τότε του αγίου Αλεξάνδρου, του επισκόπου Αλεξανδρείας, την ίερωσύνην έγχειρισθέντος μετά την του αγίου Πέτρου σύναξιν, του πρδ αυτού μαρτυρήσαντος , κα\ τδν κλήρον είς ίστίασιν προτρεψαμένου, κα\ περιμένοντας, ?ωο αν συναθροισθώσιν.
Seite 19 - ... οίκουμένην, του Αθανασίου μετά του Δαυίδ ψάλλοντος· < Εάν παρατάξηται έπ' έμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσεται ή καρδία μου · καΐ εάν έπαναστή έπ' έμ£ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίσω, ι στέφανον νίκης περιθέσΟαι δηλαδή.
Seite 19 - Άλλ' οίκτον λαβών του σωτήρος 6 Αρσένιος (εν γαρ τω βραδύν:ιν τδ συνέδριον ή της συκοφαντίας φήμη πανταχού διέδραμε), προς την Τύρον παραγίνεται, κρεΐσσον λογιζόμενος ει δέοι αυτόν κα\ τεθνάναι, η" δι' αυτόν την οίκουμένην περί τηλικοΟτου ανδρός σχανδαλίζεσθαι.
Seite 19 - Τούτων δε οϋδένα λόγον οί κριτα'ι έποιοΰντο· άλλ' εισήχθη μεν ή κατά Μακαρίου δίκη· άτονησάντων δε των ελέγχων, ύπέρθεσιν έλάμβανεν ή άκρόασις, έφ' ω τεπαραγενέσθαι έπ\ τδν Μαρεώτην τινάς, ίνα έπ\ τδν τόπον ζητηθείη τα αμφίβολα.
Seite 19 - Κυριαχ?| κατά τον λαόν. Κα\ ολίγους εύρων ευχόμενους (οι γαρ πλείστοι πάλιν δια την ώραν άναχωρήσαντες ήιαν) · τοιαύτα γαρ είργάσατο, οΤα έπρεπε παρ
Seite 19 - Κωνστάντιος τ?) εκείνων κρίσει έγένετο σύμψτ;φος, παρασκευάζει σύνοδον των εκεί (α) επισκόπων γενέσθαι. Ό γαρ άγιος Μάξιμος, μηδέν μελλήσα<ς, μετεπέμπετο πάντας τους της Ανατολής επισκόπους·, καΧ καθίσας (6) συνέδριον, άποδίδωσι καΧ αύτδς τω άγίω Άθανασίω την κοινωνίαν κα'ι την...
Seite 19 - όλεις κατηρείπωσε · καν ή θάλασσα , των ιδίων δρων ύπερχυΟεϊσα, πολλήν μεν της ηπείρου άποτεμομένη θάλασσαν νέαν Εδειξε , πολλήν δε της υποβρυχίου άρότρω ύπέθηκεν. Άλλ' ουδέν τούτων έσωφρόνισε τδν Ούάλεντα.
Seite 19 - Εάν παρατάξηται έπ' έμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσεται ή καρδία μου · καΐ εάν έπαναστή έπ' έμ£ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίσω, ι στέφανον νίκης περιθέσΟαι δηλαδή. Επειδή ουν τα πολλά των συμβάντων αύτώ διεύθυνα!
Seite 19 - Ο έστη· καΐ εί μεν δ φθόνος αΓτιος ην, ίνα σπουδάϊο>σιν αυτούς έχατέρους πρδς είρήνην συνάψαι· εί 'δε πλαστή τινι μεταμέλεια κέχρηται ό "Αρειος, καταλάβοι την Άλεξάνδρειαν, κάκεΐ περί τούτων κρϊνοιτο.

Bibliografische Informationen