Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, Band 2

Cover
Provincial Genootschap te beofening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 1889
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Inhalt

657
198
119
230
406
251
Blz 532
259
718
309

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 178 - Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ; c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention , et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute.
Seite 567 - Observationes Academicae ; quibus via munitur ad origines Graecas investigandas, Lexicorumque defectus resarciendos : et Jo.
Seite 754 - ... gerold vindt liggen, welk steengruis men tot aan zijn oorsprong konde volgen van onze Veluwe af tot op het Overgangsgebergte ten zuiden van ons vaderland gelegen, waarvan de afgeknotte en verbrijzelde toppen als met den vinger op het puin wijzen, dat van derzelver voet af over ouze landen is uitgestort. Eene tweede hoofdzaak betreft de lagen die ouder zijn dan de diluviaalgronden. Dit meende men waren de oudste die in ons vaderland voorkwamen. VAN BREDA giste, naar aanleiding vooral van hetgene...
Seite 567 - Nec non eiusdem responsio qua dissertationem de epistolis Phalaridis vindicat a censura Caroli Boyle. Omnia ex anglico in latinum sermonem convertit loannes Daniel a Lennep.
Seite 577 - Welke zijn de voornaamste veranderingen, die dezelven ondergaan hebben? En van welken invloed is dit een en ander op de Zuiderzee en het Ye, mitsgaders op de kusten en zeeweringen der provincien welke aan deze wateren paalen?
Seite 746 - Incerti auctoris liber de expugnatione Memphidis et Alexandriae, vulgo adscriptus Abou Abdallae Mohammedi Omari filio, Wakidaeo, Medinensi. Textum arabicum ex códice bibliothecae LB descripsit, plurimisque vitiis purgatum edidit et annotationem adjecit.
Seite 610 - Biugmans wegens den staat der veeziekte, waargenomen in de maand December 1796 in de landen tusschen Maas en Waal en den lande van Cuyk.
Seite 686 - Mulder over De redenen, waarom de Nederlanders in het algemeen zeer weinig tot verbetering en uitbreiding van de heel- en verloskunde hebben...
Seite 737 - Over de Godgeleerdheid in het algemeen en hare betrekking tot het onderwijs op 's Lands hoogescholen in het bijzonder.
Seite 765 - Voorlezing over de ongelijkmatige ontwikkeling onzer vermogens, eene algemeene bron van 's menschen ongeluk op aarde; en de gelijkmatige ontwikkeling van alle dezelve, het toppunt van aardsch geluk. Ree. d.

Bibliografische Informationen