Vaderlandsche letteroefeningen, Teil 2

Cover
p. Ellerman, 1804
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Ausgewählte Seiten

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 644 - ... van mijne Vriendinne ; alle de ernstige van my waren ; dan weder eens bovengenoemde Werken alléén aan myne Vriendinne hebben toegeschreven, en my zot en ijdel genoeg geacht, om met haar veêren te pronken. Alles, wat zy hier door beweezen hebben, is, dat zij noch myne Vriendinne, noch my kennen ; daar ik niet alleen voor de helft deel aan alle de Werken heb, die op beider naam staan, maar ook mijne Vriendin niet minder ernstige onderwerpen dan ik behandelt heeft ; ik niet minder vrolyke, of,...
Seite 644 - ... willen opdringen (ik zal de bedoeling hier mede niet onderzoe3) Dr. Dyserinck, aw, p. 242. ken) nu eens, dat alle de vrolyke Liederen en Brieven in de Oeconomische Liedjes, in Burgerhart, Leevend, Wildschut, en andere, door ons in het licht, gegeeven Werken, van mijne Vriendinne ; alle de ernstige van my waren ; dan weder eens bovengenoemde Werken alléén aan myne Vriendinne hebben toegeschreven, en my zot en ijdel genoeg geacht, om met haar veêren te pronken. Alles, wat zy hier door beweezen...
Seite 341 - J. de Groot, G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blussé, en V. van der Plaats.
Seite 297 - Gevolgd door eene narede, gelijk mede door Athenen onder Cleo, of eene verhandeling over het tooneeldicht van Aristophanes: de ridders, als bijlage tot het hoofddeel der vrijheid en slaavernij, door Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren.
Seite 643 - t geen „ik verwagtte, veel van 't geen ik verwenschte. Eigenbelang onder „het masker van vaderlandsliefde; heerschzucht onder het kleed der „ootmoedigheid; veel list, weinig wijsheid, veel ijver, maar zonder ver,, stand .... Wat al toorenbouwers , die nooit de kosten vooraf berekend hadden?
Seite 33 - t geen hij heeft bijgewoond en het «gaat ook alle denkbeelden te boven. Al .wilde Engeland ons drie»maal meer troupes zenden, de hulp is niet alleen inutiel maar zal >het embarras nog vermeerderen ; ik betuig niet te weten hoe de «Engelsche troupes nog weggeraaken , want in Holland zal men ze «niet gemakkelijk admitteeren.
Seite 544 - Stukken, welke, in beide dt vakken, geoordeeld mogten worden , op belooning aanfpraak te hebben , en aan de bekroonde naast by te komen. Dit oordeelden wy , verkort , uit de Voorreden te moeten overneemen. Deeze geeft ons voorts te leezen , ftoe de wyze van beoordeeling is ingericht; hoe de Maat...
Seite 546 - Schryver ia byzondi-rheden, en onderzoekt, wat men, overeenkomflig de gelegde gronden, ten aanzien van de gefchilpunten in de fpelling onzer Moedertaale , tot het onderwerp deezer Verhandelinge betrekkelyk, kunne en moete vastftellen.

Bibliografische Informationen