Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cæteræ quæcunque in Codicibus I:Iff. & antiquorum libris reperiri potuerunt:

Quæ cum Vulgata Latina , & cum Textu Græco comparantur.

A C C E D U N T

Præfationes , Obseryationes , ac Notæ, Indexque novus ad VULGATAM è regione editam ,

idemque locupletissimus.

Operâ & Sludio D. PETRI SABATIER, Ordinis Sancti Benediéti, è Congregatione

Sancti Mauri.

TOMUS PRIMU S.

IES.

.AD

[ocr errors]
[ocr errors]

PARISIIS,
Apud FRANCISCUM DIDOT, ad Ripam Augustinianorum.

ROM E, apud JOAN. BOUCHARD.
VENETIIS, apud JOAN. MANFRÉ.
MEDIOLANO, apud RZYCEND & COLOME.
COLONIÆ AGRIPINÆ, apud METTERNICH.

ULISSIPONI, apud FRATRES REYCEND,
MATRITO, apud JACOB. BARTHELEMI.
GADIBUS, apud LUDVIC. BONNARDEL.
ANTVERPIÆ, apud JOAN. BAPT. VIRDUSSEN,

Ex Regiâ REGINALDI FLORENT AIX Rhemensis Typographiâ.

M. DCC. LI.
CUM APPROBATIONE, ET PRIVILEGIO. REGIS.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

I. inv.

J. du Vivier fculp. 1743.

CELSISSIMO

AURELIANENSIUM

DU C I.

T

UAS tibi delicias, PRINCEPS
CELSISSIME offerimus. Caf
nimirum deliciæ tuæ sunt
sacre Scripturæ , quarum no-
vam hanc Editionem , CELSI-

TUDINI TUÆ dicatam , in lucem emittimus. Quanquam has cæleftes aquas dulciùs ex ipsis fontibus bibas, Hebraïca do Græca volvendo exemplaria; Latinam tamen Scripturarum

Tom. I.

[merged small][ocr errors][merged small]

interpretationem offerre non veremur , eamque gra-
tam de acceptam tibi fore speramus. Latinam au-
tem illam dico , quæ , ut cum Hieronymo loquar,
nascentis Ecclefiæ fidem roboravit; quæ priscis fi-
dei nostræ magistris olim fuit in usu, quá in Christo
nos genuere ; quam deinceps Latinæ Ecclesiæ Patres,
ac Scriptores , Tertullianus, Cyprianus, Ambrosius,
Auguftinus, alii ad usque Gregorii Magni tem-
pora , sive ad confirmanda fidei dogmata , five ad
tradenda morum præcepta adhibuere. Hæc funt vi-
te verba ; hæc victricia sunt arma , quibus tot an-
nis Catholica res stetit, quibus de errorum ac vitio-
rum monstris toties triumphavit. His Tertullianus
contra Marcionem , Valentinum, Praxeam , aliaj-
que veritatis pestes feliciter pugnavit. His magnus
Augustinus vi&tricem Christi gratiam à Pelagia-
norum telis vindicavit ; his Manichæos, Donati-
stas, Arianos , innumerofque alios sanioris do&trinæ
adversarios debellavit. His , inquam, armis , Ec-
clefia Latinæ Patres ac Doctores, sua singuli ætate,
dogmata fidei confirmarunt ; his verbis morum præ-
cepta tradidere , & pietatis officia Christianos do-
cuerunt.

Hæc tam præclara arma, quibus fides nostra tot
fæculis defensa eft, & illibata ftetit, è SS. Patrum
fcriptis , tanquam ex armamentario, in quo hinc
inde Sparsa erant, eruimus ; hæc vitæ verba, quibus
Christiani, quot millia sex prioribus Ecclefiæ sæculis
in cælum sunt recepti, fide imbuti fuerunt, excer-

[ocr errors]

psimus, totaque fimul collecta ( saltem quotquot licuit reperire ) in lucem proferimus ; & tuis meritis ac honori , PRINCEPS CELSISSIME, dicamus. Digna profe&to tam antiqua, tam veneranda Scripturarum interpretatio, quæ Maximi Principis nomine infignita prodiret. Tu verò, PRINCEPS CELSISSIME, virtutibus donisque cæleftibus , quàm Regio sanguine , & externâ dignitatum pompå longè nobilior, dignus eras cujus illa sibi nomen præfcriberet. Cui enim verò potiùs facrata hæc oracula consecrarentur, quàm Principi , qui his unis gaudet da delectatur Divinis litteris , quas diu noctuque manibus animoque versat; cujus vitæ tota ratio ad Scripturarum præcepta tam accuratè exigitur, ut quidquid illæ prohibent , cautus horrefcat ; quidquid præci-, piunt, impiger exsequatur. O mihi fas esset plura dicere ; nec Principis modestia , ipfaque obftarent jusa! Non Reges atavos , quibus est editus ; non Heroas , qui rebus præclarè gestis, da sibi , fuæ Stirpi nunquam intermorituram gloriam compararunt; non aliena atque externa , quamvis domestica & Splendidisima fačta, commemorarem. De hac una dicerem origine , quæ fola tibi curæ eft, quam è Christo trahis, cujus integritatem , morum innocentia tueri & ornare nunquam non studes, nullo non invigilas tempore. Illa rectè facta , illa opera pietatis , illa referrem recondita gratiæ dona ; illam pietatem , qua operanti in te Domino honorem & gloriam tribuens , quidquid boni in te conspexeris,

« ZurückWeiter »