Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 26. Quasi impios percussit eos in loco viden 26. Et exftinxit impios , & gloriofos coram inimicis Ex Ms. Maj. Mon, tium.

suis: 27. Qui quasi de industria recesserunt ab eo, 27. Quia declinaverunt à lege Dei, & juftitias ejus & omnes vias ejus intelligere noluerunt :

non cognoverunt , 28. Ut pervenire facerent ad eum clamorem 28. Ut perferatur ad eum clamor pauperis: & clamorem egeni, & audiret vocem pauperum.

pauperum exaudiet, . 29. Ipso enim concedente pacem, quis eft qui 29. Ipfe quietem dabit, & quis poterit condemnare? condemnet ? ex quo absconderic vultum, quis est abfcondet faciem , & quis videbit eum, & contra gentem , qui contempletur eum, & fuper gentes, & fuper e contra hominem fimul ? omnes homines ?

30. Qui regnare facit hominem hypocritam 30. regnare facit hominem hypocritam , propter propter peccata populi.

perverfitatem populi. 31. Quia ergo ego locutus sum ad Deum, te 31. Quia ad Dominum loqui cæpi , non ceslabo. quoque non prohibebo.

32. Si erravi, tu doce me : fi iniquitatem lo 32. At quod minus video , tu oftende mihi : Si iniquitacutus fum , ultra non addam.

tem operatus sum , non adjiciam. 33. Nunquid à te Deus expetit eam, quia dis 33. Nunquid à te exiget eam , quam repulisti? tu enim plicuit tibi? tų enim ccepisti loqui , & non ego: elegisti, & non ego; & fi quid fcis, loquere. quòd fi quid nosti melius , loquere.

34. Viri intelligentes loquantur mihi, & vir 34. Propterea prudentes corde dicent hæc, & vir fam fapiens audiat me.

piens audiet verbum meum. 35. Job autem ftultè locutus eft, & verba il 35. Job autem non in fapientia locutus eft,& lius non fonant disciplinam.

verba ejus non sunt scientize. 36. Pater ini , probetur Job usque ad finem : 36. Imo verò disce Job, & noli jam responne definas ab homine iniquitatis.

dere sicut stulti : 37. Quia addit fuper peccata sua blasphie 37: Ne augeamus super peccata noftra, & inmiam , inter nos interim conftringatur : & tunc juftitia super nos reputetur, multa loquentibus ad judicium provocet fermonibus suis Deum. verba coram Domino.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. licer ex Theodot. desumpti , unde postea derivati sunt in fibi videbantur , 27. Et juftitias ejus non cognoverunt , 28. Uc ed. LXX. nonnulla tamen tam in Gr. textu , quàm in Lat. fic perferatur ad eum clamor pauperis. 29. ipfe quietem dabit , variant , nempe v.25. ante evertet , ponicur rai; exinde y. & quis poterit condemnare ? Et contra hominem fimul. 30. 26. loco e gloriosos coram inimicis suis, habetur , oexion de Qui regnare facit hominem hypocritam , propter perverfitatene Evou7ior aviš, confpicui autem coram eo ; item ¥. 28. loco populi. 32. Absque me videbo, tu oftende mibi : fi iniquitapauperum , némios, num. ling. at in edir. LXX. svúiwr ;

tem operatus sum , non adjiciam. 33. Nunquid à te exigit dein $.29. ipso initio ponitur , pauloque poft ira , j Tis eam , quia repulisti? 34. Et vir Japiens audiet verbrm meum. xaladixcoelor; , &c. quis condemnabit ? loco & quis po Similiter hab. idem Aug. I. de nat. bon. t. 8. col. 509. e. terit , &c. & *. 31. "On a pos töv i upór ó lw Eirupa, nempe è 8.30. Qui regnare facit hominem bypocritam , prop'x evexupésw. Quoniam erga fortem qui dicit : Sufcepi, non ter perverfitatem populi. auferam loco pignoris ; pro his, Quia ad Dominum loqui ř. 35. Similiter ap. Aug. in Job, Job autem non in fapi, non ceffarbo: mox ita ¥. 32."Avev fuav78 640px1, Abfque pientia locutus eft ; nec plura. Græcè, 'I 106 de Curé od me videbo, loco At quod minus video. Subinde y. 33. MÀ facance, deinde fic: the piparc civ7g tri ev søssúpen Job auTupá os owo71sis ( edit. LXX. My doo Cedolisel) aulriv, tem non in intelle&u locutus eft, verba ejus non in scientia. öti atécn, (edit. LXX. 5% Cu dwuon, ) 77 Guexas En, In Ml. Alex. ac edd. Ald. & Compl. Ta ns puuaia, &c. as yrégái ng Tié www5, nánucor. Nunquid de tuo lues ( vel á te $. 36. Græc. Ou rear old duce udbe 'IWC, ki doc Éti dve reddet ) eam , quia tu expelles, quoniam tu eliges , S non ego? Tawóxenon,

&c. ut sup. Mf. Alex. dwóxelov. & quid nofti, loquere. Demum $. 34. fub finem , pro an $. 37. Græc, initio hab. "Ivce min 1099 wher, Ut ne addiei , habetur ásýnos , audivit. Apud Aug.l. annot. in Job, jiciamus; & pust paulò, nosastucesco, computabitur ; at in ed. col. 658. c. hæc pauca leguntur, nempe *. 25. Et evertet Compl. nosi gain; cæt. ut supra. zollem, & humiliabuntur ; 26. Et exftinxit impios : lucere

1

C A P U T X X X V.

"IC

"R

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. Gitur Eliu hæc rurfum locutus eft:

Efpondens autem Elius, ait :

Ex Mf, Maj, Mon. 2. Nunquid æqua tibi videtur tua cogi

2. Quare hoc exiftimasti in judicio? Tu tatio, ut diceres : Juftior sum Deo ?

quis es, quia dixifti: Juftus fum ante confpectum Dei? 3. Dixisti enim : Non tibi placet quod rectum 3. Aut dicis : Quid prodeft tibi, aut quid faciam , fi est : vel quid tibi proderit, fi ego peccavero? peccavi?

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 1. Græc. 'Thora de Ends, nézd. Suspicatur hîc his, qui hujusmodi figno notantur. Martianæus non tantùm hunc verliculum , sed & fequentes $. 2. Sic habetur versiculus prior ap. "Aug. in Job, ut omnes hujus capitis olim defuisse apud LXX. « Totum il & in Græco ; edit. Lat. subdit cum asterisco prævio, Tu tud capitulum , inquit , abfuisse videtur in LXX. Interpre- quis es , &c. Sic etiam ap. eundem Aug. præter ista duo, tatione, quæ xou, id eft, Vulgara dicebatur & verus. qui, pro quia , & Doniini , loco Dei. In ed. Rom. ÔTi..... Nec obftat quod versus finguli non funt asterisco præno- Kupíte cær. ut in Lat. Hexapla Orig. vacant istis , ut & tati : quia exfcriptores multa omittunt figna in medio pa- aliis plurimis. ginarum , contenti ea adnotasse ab initio & in fine. » Sed ř. 3. Sic pergit edit. Lat. præmisso asterisco; nec malè, hæc conjectura eft ; conjecturâ autem, quæ in utramque cùm absint etiamnum ista à Græco edit. Rom. In Ms. tapartem duci potest, nihil incertius. Itaque cùm in Ms. Maj. men Alex. ac edd. Ald. & Compl. hæc leguntur: 'H spise Mon. à quo defcripta eft Translatio nostra Lat, non omnes Tituow duapw; Aut dices : Quid faciam cum peccavero? hujus capitis verliculi lignentur asteriscis , nec quidquam Ap. Symm. Eina; zapoti yt er eie bereitai (*Dixifti enim hodie reperiatur in Hexaplis , quod contrarii suspicionem quia nihil conferet tibi. Apud Hieron. l. 2. cont. Pelag. to. moveat, ufitato more edemus verficulos omnes, qui in ea 4. P. 512. f. Si ego peccavi, quid poffum facere ? Ap. Aug. dem edit. Lat. nullâ præfulgent ftellulâ, distinctis tantùm verò in Job , tota ut in textu Lat. lup.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ex Mf. Maj. Mon. 4. Itaque ego dabo tibi responsum, & tribus 4. Itaque ego respondebo sermonibus tuis, & amicis tuis.

amicis tuis tecum. 5. Aspice in cælum, & vide ; respice in nubes, s. Suspice cælum & intuere, & contemplare quàm altæ sunt à te.

æthera quòd altior te sit. 6. Si peccasti, quid ages ? aut fi multa injustò fe 6. Si peccaveris, quid ei nocebis ? & fi mulcisti, quid potes facere?

tiplicatæ fuerint iniquitates tuæ, quid facies con

tra eum ? 7. Et si juftus es, quid dabis ei, aut quid de 7. Porro fi juftè egeris , quid donabis ei , aut manu tua accipiet?

quid de manu tua accipiet? * Mf. vel edit, fi 8. Viro * simili tui , impietas tua; & filio hominis , 8. Homini, qui fimilis tui est, nocebit impiemilis, juftitia tua.

tas tua : & filium hominis adjuvabit justitia tua. 9. A multitudine calumniantiam clamabunt ; vocife 9. Propter multitudinem calumniatorum cla. Tabuntur à brachio multorum.

mabunt : & ejulabunt propter vim brachii tyran

norum. 10. Et non dixit : Ubi est Deus , qui fecit me, qui dis 10. Et non dixit : Ubi est Deus, qui fecit me, tribuit custodias nocturnas;

qui dedit carmina in nocte: II. Qui separat me à quadrupedibus terræ, & 11. Qui docet nos super jumenta terræ , & à volatilibus cæli Sapientiorem me fecit?

super volucres cæli erudit nos ? I 2. Ibi clamabunt, & non audiet ab injuriis malo 12. Ibi clamabunt, & non exaudiet , prop1411,

ter superbiam malorum. 13. Vana enim non vult Dominus videre : ipfe 13. Non ergo frustra audiet Deus , & Omenim Omnipotens perspicit eos, qui faciunt julti- nipotens causas lingulorum intuebitur. tiam ; & falvum me faciet.

14. Judicare itaque contra eum, si potes col 14. Etiam cùm dixeris : Non considerat : julaudare eum , sicuti est.

dicare coram illo, & exspecta eum. 15. Et nunc , quia non est visitans ir am fuam , nec co 15. Nunc enim non infert furorem suum, nec gnovit delicta vehementer ,

ulcifcitur fcelus valde. 16. Et Job vanè aperit os fuum , in ignorantia verba 16. Ergo Job frustra aperit os suum, & abfquo multiplicat.

fcientia verba multiplicat. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7. 4. Ira Græcè ad verbum , excepto primo itaque , quod ult. verba fignantur asterisco in edir. Lat. In Hexaplis ita deeft : in edd. Ald. & Compl. M CO., &c. Apud Aug. ex Aq. & Theod. Και ζεφίζ4 μάς υπερ τα καλα τον αέρα in Job: Ergo Eliu refpondit consequentibus verbis : Ego dabo d1177c uero 77gr. Et sapientes nos facit super volucres in tibi responsum, tribus amicis meis ; Græcè constanter , om. dere volantes ; quæ absunt ab ed. LXX.

ř. s. Ita Aug. in Job , nisi quod leg. nubes, cum alte . 12. Sic hab. ed. Lat. cum asterisco prævio. Similifint : Gr. addit dè , verbo refpice , tollit verò inf. funt ; cæt. ter ap. Aug. in Job , excepto uno audies , pro audiet. In ur in Lat.

edit. LXX. siouxéon, Nobil. exaudies ; mox ira , y doo $.6. Aug. in Job : Si peccasti , quid agis ? aut fi multa i Opews, & à contumelia ; Ms. verò Alex. deler sy, cum cd, injufa fecifti, quid poteris facere ? Gr. Ei ülaples, tí xpeé- Ald. nil habetur hîc in Hexap. ξες και είδε και πολλα κνό μωσας και τη δύνασαι ποιήσαι

W.13. Sic ap. Aug. in Job, verbum è verbo. Gr. hab, .7. Gr. Vat. 'Encidè gr díxcesos si , &c. Quoniam igi- ciową, abfurda , pro vana ; & infra , loco perspicit eos , &c. tur justus es, &c. M. verò Alex. ut sup. Käisi díxaus i. ita : cegłás ési twr Curlszóv7w to dropar Chood ' perspecSimiliter Aug. in Job : Et fi justus es , quid dabis ei ? tum tor eft eorum qui consummant iniqua; & salvabit me. addit: : Ant quid de manu tua accipiet ? quæ asterisco signan $. 14. Græc. K pidule de frarrior divlo , deinde fic: ridútur in edir. Lar. Ita quoque habentur Græcè in Hexapl. vasal ciutòr airésol, &c. ut sup. Ap. Aug, in Job, JudicaOrig. ex Theodotione , à quo poftea transiere in ed. LXX. re itaque eum , fi potes collaudare eum, ficuti eft. de more.

♡*.15. 16. Hoc primum , & nunc , teste Nobilio , ab ¥¥. 8. 9. Ita refert ed. Lat. præpositis asteriscis tribus. Olympiodoro & Chrysostomo conjungitur cum superioriSimiliter exstant hi versiculi in Hexap. Orig. ex Theodot. bus , ut ita legatur fup. ficuti eft : nunc , sed Aug. hoc In Ms. etiam Colb. ibid. citato , hæ præmittuntur notulæ, ult. conjungit cum sequentibus. In edit. Lat. totus ver'Ex os , i.e. Hi sex verficuli ex Theodor. Ap. Aug. in siculus , Et nunc , quia non eft visitans iram suam , habetur sio Job, totidem leguntur quæ sup. excepta voce ista , fimili , ne asterisco : at in Hexapl. Orig. etiam verba ista cum initio X. 8. loco fimilis, detractoque inf. v. 9. verbo ca aliis subsequentibus proferuntur cum ftellula prævia , videlumniantium. Græcè nunc oucic oy, paulòque poft, Gyxo- licet ex Theod. Ml. quoque Colb. ibid. solitas præfert nopeeriéleros , calumniis appetiti ; ap. Symm. vero Cuxoparlow. tulas , 'Ex . oid'.i. e. Ex Theodot. quatuor hi verficuli. Aug.

$. 10. Versiculus prior asterisco notatur in ed. Lat. Sic in Job, eadem refert:quæ sup. nisi quòd leg. aperuit, pro etiam habetur in Hexapl. ex Theodot. Ap. Aug. pariter aperit, additque pronom. fua, ad vocem ignorantia ; Gr. legitur cum versiculo fequenti. Uterque exstat in Græco hab. avoid...... alwoice, absque feq. fua, extremòque Bee hod. verbum pro verbo.

púrd, aggravat, pro multiplicat : item fup. . 15. napáo $.11. Ita Græcè, usq. ad vocem cæli incl. Sic etiam ap. It whá to, deliétum aliquod , loco delida ; cætera fimilia. Aug. in Job, additis verò his , fapientiorem me fecit ; quæ

A

A

2.

CAPUT X X X V I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ex M. Maj. Mon, 1. Ddens ergo Elius, ait :

Ddens quoque Eliu, hæc locutus eft : 2. Suftine pusillum, ut te doceam : ad

Sustine me paululùm , & indicahuc enim sunt in me fermones.

bo tibi : adhuc enim habeo quod pro Deo loquar. 3. Suicipiens scientiam meam de longè, operi 3. Repetam scientiam meam à principio, & * MS. vel edir. bus autem meis, quæ * jufta funt, loquar Operatorem meum probabo juftum. juxta. 4. In veritate, & non injustitiâ : verba injuste

4. Verè enim absque mendacio sermones mei,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 1. Gr. 112ggelschemati, &c. Adjiciens autem adbuc , &c. $. 3. Ita Aug. in Job , qui etiam legit jufta, non juxta ;

*. 2. August. in Job, Sustine me pufillum, &c. ut fup. in Gr. similiter dixala , sed absque his duobus, quæ , & funt ;
Gr. Μεϊνών με μικρον έτι, &c. & in fine, ώ εμεί εςι λέξεις, cæt. ut in Lat.
in me eft fermo.

8.4. Ed. Lat, ita dividit , in justitia, sed aperto men

[ocr errors][ocr errors][merged small]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
& perfecta scientia probabitur tibi.
intelliges.

E: Ms. Maj: Mon, s. Deus potentes non abjicit, cùm & ipfe fit

S: Et scito quia Deus non abjiciet innocentem:
potens.

fortis robore cordis ,
6. Sed non salvat impios, & judicium paupe 6. Non vivificabit impium , & judicium pauperum
ribus tribuit.

dabit.
7. Non auferet à justo oculos suos , & reges 7. Non auferet à justo oculos suos ; & cum regibus in
in folio collocat in perpetuum, & illi eriguntur. folio, con sedere eos facit in perpetuum , & exaltabuntur.

8. Et fi fuerint in catenis, & vinciantur funi 8. Et qui compediti sunt compedibus , capientur in fua
bus paupertatis :

nibus paupertatis :
9. Indicabit eis opera eorum, & fcelera co 9. Et annuntiabit eis opera eorum, & deli&ta , cùm
rum, quia violenti fuerunt.

fuerint roborati;
10. Revelabit quoque aurem eorum, ut cor 10. Sed justum exaudiet: de dixit , quia convertentur
ripiat : & loquetur, ut revertantur ab iniquitate. ab iniquitate.

11. Si audierint & observaverint, complebunt. 11. Si audierint te, & servierint , complebunt dies
dies suos in bono , & annos fuos in gloria : suos in bonis , & annos suos in gloria :

12. Si autem non audierint, transibunt per 12. Impios verò non facit falvos, eò quòd nogladium, & consumentur in ftultitia.

luerint fcire Dominum, & cùm monerentur, ino

bedientes erant.
13. Simulatores & callidi provocant iram 13. Et hypocrita ponent furorem ; non clamabunt,
Dei , neque clamabunt cùm vincti fuerint. quia ligabit eos.

14. Morietur in tempeftate anima corum, & 14. Moriatur ergo in juventute anima eorum
vita eorum inter effeminatos,

& vita eorum vulneretur ab angelis ,

[ocr errors]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

[ocr errors]

do, ni fallor , quod delevimus , ita jungendo , injuftitiâ; August. in Job, sic hab. Et hypocritæ corde ponent furorem ; .
mel, ap. Aug. injufta verba , nam in Gr. äfixo púpala; non clamabunt , quia ligavit eos. Nec aliter Græcè , excepto
cætera ad verbuin ut sup. sicut ap. Aug.

uno Teerde , ordinabunt , loco ponent ; ap. Symm. & Toinocer
¥.5. Græcè, rirwoxs de otro Kucios, &c. Cognofce au opúr, fecerunt iram.
sem quia Dominus, &c. ut fup. Similiter ap. Aug. Domi ¥. 14. Ira refert Aug. ad verbum l. annot. in Job. Sic

cum reliquis sup. addito etiam hoc ult. fortis robore etiam in Græco est, nisi hoc excipias , TiTpwoxopérn , vulne-
cordis , quod in edit. Lat. subjicitur asterisco, ut & in He rata, pro vulneretur ; in Ms. Alex. TIT poxorému sin, vul-
xap. Orig.

nerata fit. In edit. Hexapl. pofterior verliculus, & vita * *.6..... 11. Hi versiculi omnes fic habentur in edir. ' eorum , &c. obelo signatur , imo ipsi ex Ms. Colb. hæc subLat. asteriscis decem & uno prælignati. In Hexap. Orig. jicitur nota : Oử xeita. Tap! 'Ebeschous to nusix:or• i. e. Hoc priora tantùm verba exstant cum asteriscis ad hoc usque, hemiftichium non exftat apud Hebræos : fed hoc ineptè ad& federe eos facit; iisdem etiam præmittitur hæc nota, O. ditum fuisse videtur ; imo nec ita fcribi potuit , nisi ab hode more, sicut in Mr. Colb. istä , 'Ex . o ď'. quæ fi mine linguæ Hebraicæ imperito. Enim verò in Hebraico gnificant verficulos quatuor ibidem fubjectos, de Theodo- contextu etiamnum legitur : vebbaiiarham baqqedbeschim, tione acceptos fuisse , non de vers. LXX. ab hoc autein i.e. vita eorum inter Cynados , vel ut in Vulg. effeminatos,

sedere, &c. Hexapla Orig. vacant usque ad 4.9. ubi pro quo LXX. Interpretes ita posuerunt, å de Gausi avtær ita legitur ex Aquila, őtar Suroepwbcor ; item ex Symm. TiTpworovému úrodyseawr , vita autem eorum fauciata , feu ότι κατεδυνάςευον κατα τα έρΓα αυτών: deinde ex LΧΧ. . vulnerata ab angelis ; quæ interpretatio ex his potiffimum Kai malalá mala aolwr Oti iglú osotro & infra ad $. 10. firmabitur : Vel enim LXX. Interp. voces istas, ú de Gaia hac habentur : Οι λοιποί. Και αποκαλύψξ το αυτών εις αυτων τιτρωσκομένη , ex una voce Hebraica , fed nonnihil

ficut ex LXX. 'Amà tdsvaly sicerý celor reliqua diverse lecta, reperierunt, nempe vebhaijatham, 65 vita prodeunt ex Theodotione , iisque rursus præmittuntur af eorum , ut punctant Masforithæ , aut vehhatta , 5 conteretur , terisci cum folita littera O. ut & in Ms. Colb. feqq. Opows à chathath, mutato mem in hè , & sublato iod ; vel hanc voex O.oi d'. id est, Similiter hi quatuor versus ex Theodotio cem , Titpworsuéru, addiderunt, sensûs perficiendi gratiâ, ne : excipiendum tamen hoc ult. ¥. 11. in gloria , asteris- quod aliàs ipfis insolens non eft : id etiam credi potest, co quidem notarum, fed cum hac littera prævia 2. quæ scilicet duas interpretationes unius vocis Hebraïcæ vehhaiinSymmachum designat. Apud August. in Job, col. 660.b. tham , aut vehhatra , hic insertas fuisse in edir. LXX. Quod eadem leguntur quæ sup. paucis immutatis, videlicet : $. autem sequitur baqgedbeschim , seu inter Cynædus , LXX. In6. Non vivificat impium , & judicium pauperibus dabit. terp. ira legerunt, baqqedofcbim , id eft, inter fanctos , aut 7. Non auferet à jufto oculos ejus; & cum regibus in folio, tandis , vel juxta ipfos, ab angelis : ineptè igitur fcripfedere eos fecit in perpetuum, exaltabuntur. 8. Et qui com tuin est supra in Ms. Colb. hoc hemistichium non legi apud pediti funt compedibus , capientur in funibus paupertatis : Hebræos. Errandi forsan causa vel occasio fuit obelus præ9. Et annuntiantur eis opera eorum , & delica , cùm fuerint miffus his verbis, u de Gun auto, in eodem codice. Veroborati ; 10. Sed juftum exaudiet: 88 dixit , quia converten rum Origenes , teste D. noftro Bernardo de Montfaucon , tur ab iniquitate. 11. Si audierint , & fervierint, complebuut « non tantùm obelos sæpe pofuit pro notandis iis , quæ cùm dies fuos in bonis, & annos fuos in gloria. Cum Augustino in Hebraico non exstarent, in editionem LXX. invecta fueconfonat Græc. Vatic. his tamen exceptis, nimirum ¥.6. rant ; verùm fæpissimè ea ut amputanda obelis notavit, pro vivificat , habetur (wczosúon, vivificabit , uti poft pau- quæ à LXX. Interpretibus , vel claritatis , vel elegantiæ cauπ7ωχών,

, pauperum , pro pauperibus : exinde . 7. fà , pofita fuerant , quæque licet in Hebraïco ad verbum Xabiei auty's sig vikos, & sedere eos faciet in vittoria , loco & non exprimerentur , fensui tamen illustrando commoda sedere eos facit in perpetuum : irem . 8. præponitur à , vo erant. » Præter obelos autem istos, alia etiam duo figna ci compedibus ; & infra . 9. pro annuntiantur , ita , avar pene fimilia adhibuit Origenes , nempe lemniscos, & hy98157, annuntiabit , repetito tã, eorum , poft delita; polemniscos. Limniscus , inquit Ilidorus , id eft, virgula deinde fic, 671 iglúorci , quia valebunt , pro cùm fuerint inter geminos punitos jacens, apponitur in iis locis, que faroborati. Demum ¥. 11. pro ultimo isto ; in glorin , ira , cræ Scripturæ Interpretes eodem fenfu, fed diverfis fermonibus EUFFET eíus , in decoribus, al. « surrexeriais ; apud Symm. transtulerunt. « Ideo eriam lemniscos ab Origene usurpaPET' Eu Sozlas. Fulgent. 1. 1. de remill. pecc. c. 26. p. 380. tos fuisse ait Epiphanius , ut cùm in editione LXX. repeb. posteriora verba fic refert : Qui convertuntur ab iniqui- ritur aliqua vox non cohærens , neque aliis connexa, hoc tate , si audierint, & fervaverint , complebunt dies fuos in bo- figno notata , noveris ab uno vel duobus Interpretum panis, annos fuos in gloria.

ribus ita versum fuisse; ab uno scilicet, cùm uno folum $. 12. Similiter hab. Aug. in Job, nifi quod leg. non f« puncto linea fignatur , tuncque vocatur hypolemniscus z ciet salvos , quòd noluerunt ; Gr. 8'd.co.cc?, Trepà To put à duobus vero quando punctum utrinque ponitur fic , Béressec d'Utós, &c. subinde, is doéti rgbetý Mevos, &c. 65 quòd & tunc lemniscus dicitur..... Cæterùm ex fimilitudine quæ eum monerentur , &c. ut sup. Similiter ap. Fulg. l. 1. de

intercedebat obelos inter & lemniscos atque hypolemnisa remiff. pecc. c. 26. p. 380. b. Impios verò non facit falvos, cos, non folum quantùm ad formam , sed etiam quantùm quòd noluerunt fcire Deum , & cùm monerentur , inobedien- ad usum , factum est ut lemnisci pro obelis fint habiti. » Ita

D. noster Bern. de Montfaucon , prælimin. in Hexap. . 13. Edit. Lat. primum versiculum nocar asterisco. Orig. t. 1. p. 41. Vide lis plura de his ibid.

tes erant.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ex Mf, Maj. Mon. 15. Quòd tribulaverint infirmum & invalidum: 15. Eripiet de angustia sua pauperem , & rejudicium verò mansuetorum ftatuit.

velabit in tribulatione aurem ejus. 16. Et quia decepit te ab ore inimici abylus, effufi 16. Igitur salvabit te de ore angusto latissimè, subter eam , defcendet mensa tua plena pinguedine. & non habente fundamentum subter se : requies

autein mensæ tuæ erit plena pinguedine. 17. Non deficiet justo judicium ;

17. Causa tua quasi impii judicata est , cau

sam judiciumque recipies. 18. Et ira super impios erit, propter impieta 18. Non te ergo superet ira , ut aliquem optem munerum, quæ accipiebant in iniquitatibus. primas : nec multitudo donorum inclinet te.

19. Non te avertat voluntas animi a precibus 19. Depone magnitudinem tuam absque trie infirmorum, cùm in necessitate fuerint; & omnes bulatione , & omnes robustos fortitudine. qui habent fortitudinem ,

20. Noli extollere per no&tem , ut ascendant populi pro 20. Ne protrahas noctem , ut ascendant poeis;

puli pro eis. 21. Sed cura ne quid facias indecens : hoc enim ele 21. Cave ne declines ad iniquitatem : hane gisti Super inopiam.

enim cæpisti sequi poft miseriam. 1

22. Ecce, Deus roborabitur in fortitudine fua : 22. Ecce, Deus excelsus in fortitudine fua, quis enim est sicut ille potens?

& nullus ei similis in legislatoribus. 23. Vel quis est qui difcutiat ejus opera ? aut quis 23. Quis poterit scrutari vias ejus ? aut quis est qui dicat: Egit iniquè?

potest ei dicere : Operatus es iniquitatem ? 24. Memento quia magna sunt opera ejus , quem 24. Memento quòd ignores opus ejus, de quo laudaverunt viri.

cecinerunt viri. 25. Omnis homo refpicit ad eum , quicunque com 25. Omnes homines vident eum , unusquisque punguntur homines.

intuetur procul. 26. Ecce, Deus multus , & nefciemus : numerus anno 26. Ecce, Deus magnus vincens scientiam nofrum ejus infinitus.

tram : numerus annorum ejus inæstimabilis. 27. Innumerabiles stille pluvie : effundetur imber per 27. Qui aufert ftillas pluviæ, & effundit imsemitas suas:

bres ad instar gurgitum :
28. Fluent nubes , & tenebrascent super homines plu 28. Qui de nubibus fluunt, quæ prætexunt
rimos.

cuncta desuper.
* Horam constituit jumentis, & fciunt cubilis
ordinem. In his omnibus non torpefcit animus
tuus, nec mutatur cor tuum à corpore.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAN.
*.15. Sic est ap. Aug. in Job, præter hoc ult. fatuet; ibi vacant. In Græco Vat. sic : 'Anda punažas sen mpákno
Græcè , & xeń od , exponet ; item initio , 'Art coz Gargar, &c. άτοπα επί τέτων γαρ εξείλω απο πτωχείας. Sed cave me fa-
quòd tribulaverunt , &c. ut sup.

cias indecentia : super his enim elegisti ab inopia.
¥. 16. Ita fert edit. Lat. præfixis asteriscis cribus. Ea . 22. Ita è Græco , fi hoc excipias, Deus roborabitar,
dem quoque exstant Græcè in Hexaplis cum asteriscis , ex pro quo o iglupos x@gTaldod, fortis roborabit. Ap. Aug.in
Theodotione , unde postea tranfiere in edit. LXX. in M. Job, Ecce, Deus confolabitur , vel , roborabitur in , &c. ut
etiam Colb, ita de more , 'Ex O.oin'.id eft , Hi tres verfs- sup.
culi ex Theodotione. Apud Aug. pariter leguntur quæ sup. *.23. Sic est apud Aug. in Job , ut etiam in Gr. nisi
præter hoc fub finem, & defcendit, è Grong xaré cui præ- quòd início habetur tie ne, quis autem , * & in fine, értex-
terea in eodem Græco initio fic habetur : Koi TOOCETINTIĆ- Esv äfixa , fecit injufta.
Tucé o , Et fuper decepit te, (in Ald. & Compl. Kai aposete . 24. Ita Græcè usque ad vocem ejus incl. Edit. Lar.
ont étyaev, Ald. Tétude") deinde politâ virgulâ post vocem subdit asterisco ult. comma , quem laudaverunt viri. Idem
inimici,

ita fequitur , ábucous , xatáxuais ütoxátw aviñs, quoque addunt Hexap. præfixo eodem ligno , ut & litterå &c. abysus, effufio fub ea : at August

. fup. in Job, inter- o. item in Mr. Colb. exftat de more: 'Ex 0.06. i. e. Hi punctionem Latinam & lectionem firmar, dicens : Decepit, duo verficuli ( iste cum seq.) ex Theodotione ; loco verò Jicut vifum eft perfecutoribus ejus , profunditas hujus fæculi: quem laudaverunt , in Hexaplis legitur örüptar , in quibus & infra ad hoc, effufi subter eam, addit, fubaudiendum, dominati funt , ficut etiam in Gr. Vat. Apud Aug. in Job, deceperunt te ; gravati enim terrenis cupiditatibus , subter abyf- quæ laudaverunt ; cæt. ut sup. fum effifi di&i funt,

*.25. Similiter haber Aug. in Job. Edit. Lat. priorem ♡. 17. Gr. add. de', ad verbum deficiet , & pro justo, versiculum notat asterisco. Sic etiam in Hexap. ex Theod. hab. divator, à justis. August. in Job, Non deficiet nisi quod pro refpicit ad eum , legitur id er av fautơ, in Gr. juftos judicium.

Var. sidev; in Compl. cv autớ ; mox ita in Vat. 0001 tilpasse . 18. Itidem apud Aug. in Job, detracta præp. in, perci sio Beglei, quicunque vulnerati sunt mortales. ante iniquitatibus; Græcè, e't' á sexicis; cæt. ut in Lat. fup. W*. 26..... 28. Hi verliculi omnes signantur asteriscis Gregor. M. l. 26. in Job, c. 40. to. 1. p. 845. c. ait : quinque in ed. Lat. Priores duo fimiliter exstant in Hexap. In plerifque codicibus , donorum ; in pancis verò fed anti cum ftellulis. Itein in Mr. Colb. habetur hæc nota : 'Ex 6. quioribus, locorum , invenimus. Gr. dicópwr.

ci 6'. i. e. Hi dio versiculi ex Theodot. reliqua ibi non le8. 19. Ed. Lat. hoc ult. addit abfque asterisco , & om guntur. Apud Aug. in Job, cuncta quæ sup. in ed. Lat, nes qui habent fortitudinem ; at in Hexap. Orig. id etiam præter seq. ei autem numerabiles , loco innumerabiles. In Gr. profertur cum asterisco ex Theodotione. In Gr. Vat. sic : Var, debuuai de auto; subinde fic: AIXU Bucoval velem M. Cε έκκλινάτω έκών νύς διεήσεως αν ανάγκη όν7ων αδυνά - εις νεφέλων ρυήσονται παλαιώματα σκίασε δε έφη επί αμυτων· ε πάντας τες κρα7αινίας Χύν, Non re avertat volun bútw begt. Nobil. & effundentur ad pluviam in nube : fuent taria mens à prece infirmorum in necesitate exiftentium ; 55 antiquitates ; obumbraverunt autem nubes super innumeomnes qui tenent fortitudinem , &c. Aug. in Job, leg. ut rabili homine ; mel. in Ms. Alex. ac ed. Ald. sæi duwbu? was sup. Non te averiat voluntas animi à precibus infirmorum ; Beg?w. item inf. omnes qui habent forțitudinem.

* Eadem refert August. in Job, his exceptis , obftupefcit #.20. In ed. Lar. posterior tantùm verficulus signatur animus ejus, loco torpefcit animus tuus. Gr. etisarai C i asterisco; at in Hexap. Orig. uterque hoc signo notatur docévoice ; cær, ut in Lar. Eadem pariter exhibent Hexapla ut & ultimus . præced. lisdem quoque versiculis hæc præ cum obelis & punctis è codice Colb. in quo præterea hæc mittitur nota in Mr. Colb. 'Ex . oia'. i. e. Hi tres ver subjicitur nota : Of?. oi d'. x'xeira. Two Elegirço, die ficuli ex Theodotione. In Græco Vat. fic : Mù Benxúcns Tù ng Libexi gnocer, i. e. Hi quatuor versiculi non exftant in Hex7c , &c. ut in Lat. Ap. Aug. in Job, bene : Noli extra braico, quapropter obelis notati funt : nec malè ; enim vero bere per noliem ; reliqua ut fup.

nec in Hebræo etiamnum exstant , nec in Vulgata. Non *.21. Sic est in edit. Lat. cum duplici asterisco. Sic dissimulabo tamen eosdem etiam verficulos abelle á nonetiam apud Aug. in Job, verbum pro verbo : at Hexapla nullis codd, Græcis,

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 29. Si voluerit extendere nubes quafi tento 29. Si cogitaverit extendere nebulam , æquè ad taber- Ex Ms. Maj. Monti rium fuum,

naculum expandit eam. 30. Et fulgurare lumine fuo desuper , cardi 30. Ecce effundit super eum lucem suam, & radices nes quoque maris operiet.

maris contexit. 31. Per hæc enim judicat populos, & dat ef 31. In eis judicabit populos; dabit escam plurimis. cas multis mortalibus.

32. In manibus abfcondit lucem , & præcipit 32. In manibus contexit lumen, mandavit de eo ei ut rurfus adveniat,

in contrarium, 33. Annuntiat de ea amico fuo, quòd poffef 33. Ut nunciaret super illo amico fuo poffeffionem , confio ejus fit, & ad eam poflit ascendere. tra eum qui afcendere nititur.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. **. 29..... 33. Hos versiculos præfert ed. Lat. notatos ex multis quæ leguntur supra cùm ex August, tum ex ed. asteriscis decem. Leguntur etiam omnes ap. Aug. in Job, Lat. pauca tantùm referuntur in Hexap. ex Theod. nempaucis immutatis ; nempe V. 29. loco aquè ad tabernacu pe ista de **. 29.& 30. Kai fax Curñ awextécs vezéans, lum , ita , æquè ut per tabernaculum : exinde ¥. 30. Ecce 1067n7a (xuñs avë id ý' fx7svšī s't' allund á quibus in Mr. fundit fuper omnia , loco Ecce effundit fuper eum : item *. Colb, hæc præmittitur nota : 'Ex O. To Yusixier, ny ci 6. 31. In eis enim judicavit , pro In eis judicabit : extremò . id est, Hem: stichium , & duo verficuli ex Theodotione. In ed. 33. nituntur , pro nititur , additis his : Contra eum verò hod. LXX. fic :*. 29. Kaiser Curņa méx7Q015 ! al. 75x7céquod ait , ascendere nituntur , non quafi adversantes , sed ob- od ) vepé aus, coó tula Currus auro. 30.'idé ex/rvei 7 dulan viam euntes. Item supra ad hoc $. 32. In manibus contexit vitae, j pizapece? a tüs I dgáasus excruyer. 31. 'Fx yo'p ivfumen , observat Aug. Si ab eo quod funt immanes; bis qui Teis xeivei soy's dress Togowy to gúor?.. 32. 'Emi %46 non dimittunt peccata hominibus , cùm fibi à Deo dimitti velint : exámute pãs, e welsínalo Tepi av tūs i en avô7. 33. Araffi autem ab eo quod funt manus; his qui de manibus suis, yearī nepi au vínov av 78 Kúesos, xlors, qj Trepi od ixias. hoc eft, de operibus extolluntur , fe ipfos jußificantes. Éditt. Nobil. $.29. Et fi confiterit extenfio nubis , æqualitatem taferunt initio , immanibus , Mrs. verò in manibus. « Circa bernaculi ejus. 30. Ecce extendit super eum Edo , & radices hoc autem Augustinus idcirco hærebat, inquiunt editores maris contexit. 31. In eis enim judicabit populos ; dabit efnoftri BB. quod à Veteribus constanter per n scribi soleret cam valido. 32. In manibus contexit lumen , mandavit vox ipsa compofita inmanis : ficque etiam in antiquis libris de ea in occurrenti : 33. Annuntiabit de eo amicum suum Dopallim reperias inmenfus , inbutus , inlatus , inpunis, » Porro minus , poffeffio, & de injustitia.

S toco

fuo

.

[ocr errors][ocr errors]

CAPUT XXX V I I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.

I.
Uper hoc expavit cor meum, & emotum
S

Ed & in his obsłupuit cor meum, & evullum est de Ex Ms. Maj. Mon. est de loco suo.

loco 2. Audite auditionem in terrore vocis ejus, & 2. Audite fonitum terroris , & ftrepituin oris ipsius sonum de ore illius procedentem.

exeuntem. 3. Subter omnes cælos ipse considerat, & lu 3.

Subter universum cælum circuit , do lumen ejus in men illius super terminos terræ.

finibus terra. 4. Poft eum rugiet sonitus, tonabit voce ma 4. Poft eum fremet vox , tonabit in fonitu Superbie fuai gnitudinis suze ; & non investigabitur , cùm au & non poterit investigari, cùm audita fuerit vox ejus. dita fuerit vox ejus.

s. Tonabit Deus in voce sua mirabiliter, qui 5. Tonabit fortis in voce sua mirabiliter : fecit enim facit magna & infcrutabilia.

magna quæ nefciebamus. 6. Qui præcipit nivi ut defcendat in terram, 6. Præcipiens nivi : Esto super terram : & tem& hiemis pluviis, & imbri fortitudinis fuæ. pestas pluvia , & tempestas imbrium, poteftas ejus.

7. Qui in manu omnium hominum fignat, ut 7. In manu omnis hominis fignatur, ut fciat omnoverint singuli opera sua.

nis homo infirmitatem suam. 8. Ingredietur bestia latibulum , & in antro suo 8. Introierunt autem beftiæ sub protectione, & morabitur.

quieverunt in cubiii. 9. Ab interioribus egredietur tempeftas, & ab 9. De promptuariis supervenit tempeftas, c

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. **. I..... 4. Ita fert editio Lat. præfixis asteriscis octo. tibus : Tonabit fortis, &c. quæ fignantur asterisco in edit. Hi etiam versiculi exhibentur Græcè in Hexap. totidem Lat. Proferuntur etiam Græcè in Hexaplis ex Theodotione ; afteriscis notati, & præmiffâ de more litterâ o. quæ indicar unde postea invecta sunt de more in ed. LXX. pofteriora illos ex Theodorione fuille desumptos, unde poftea , nempe etiam cum Græco quadrant. ex Hexaplari editione, inducti sunt in ed. LXX. Ibid. tamen 7.6. Sic est in Giaco, præter vocem duro.selas , poteftaficut in Hexap. nonnulla lic variant: ¥. 1. Kai atė Tau- tis , loco potestas. Edit. Lat. Subjungit ista , p'æfixo asterisτης εταράχθη και καρδία με , και απερρύη εκ τύ τόπο αυτής. 2. co : tempestas pluvia , &c. In Hexaplis Orig. pofteriora "Ακες ακοήν α οργή θυμα Κυρίε , και μελέτη εκ σόματος αυτά tantummodo verba habentur sub asterisco ex Theodotione, εξελεύσεται. 3. Υποκάτω παντός τύ υeανε και αρχή αυτή, και nempe , g xduwródótun durasolas auté, & in Mr. Colb. το φως αυτή επί πτερύγων της γης. 4. Οπίσω αυ7 βοήσεται solita nota , 'Ex ©. oi 6'. i.e. Ex Theodotione bi d:lo versigurñ , Begrtúod cv pavņi uCpews avião me t'u cy?aidzzs avis's culi, nempe ult. iste cum fequenti. A pud Augustinum in ól axxod pwrw avrõ. Nobil

. ¥. 1. Et ab hac turbatum est Job, omnia ut fup. præter duo , videlicet nubi constanter , cor meum , & effluxit de loco fuo. 2. Audi auditionem in ira pro nivi, Gr. Xióro, & in fine , potefiatis ejus, locu potefo furoris Domini, 5 meditatio de ore ejus egredietur. 3. Sub &c. ter universum cælum principium ejus , & lumen ejus subter *.7. Prior verficulus legitur Græcè in Hexaplis cum alas terra. 4. Poft eum clamabit voce , tonabit in voce super- asterisco prævio ex Theodor, reliqua concordant cum Gr. biæ sua ; & non commutabit eos , quoniam audiet vocem ejus, præter unum signatur , pro quo xalaopexsi. Aug. in Job, Symm. r 8 år ižixnie. Júos 7am, and divlos ts tópx autüs & bene : In manu omnis hominis fignat , &c. ut sup. non investigabitur, cum auditus fuerit frepitus ejus. Apud . 8. Sic ap. Aug. in Job : nec abfimile quidquam in August. in Job, 663. fic: . 1. Sed & in hoc obftupuit cor Græco , nisi id excipias , imò tuvozéan, sub te zmen , pro meum , & evulsum est de loco fuo. 2. Audite fonitum terro- fub protectione. ris vocis ejus ; 85 ftrepitu oris illius exeint. 3. Subier uni *.9. Gr. 'Ex tapelor repxor? ou ófúvod, i.e. De prompversum cælum circuit, & lumen ejus in finibus terra. 4. Poft tuariis superveniunt dolores. Subdit edit. Lat, nullo præfixo eum fremet vox in fonitu superbiæ fuæ , &c. ut in textu Lat. asterisco , & de promptuariis frigus ; at in Hexap. hoc ult, X. 5. Similiter habet Aug. in Job, cum his anteceden comma fic habetur ex Theodotione , cum alterisco, azó Tom. I.

XxXxx

[merged small][ocr errors]

tas,

« ZurückWeiter »