Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.' E. M. Maj. Mon. 20. Impulisti enim in finem, & abiit; mutasti 20. Roborafti eum paululùm ut in perpefaciem ejus , dimisisti eum:

tuum transiret : immutabis faciem ejus , & emit

tes eum.
21. Et cùm multi fuerint filii ejus , nefcit : si 21. Sive nobiles fuerint filii ejus , five igno-
autem & pauci, ignorat de eis ;

biles , non intelliget.
22. Sed carnes ejus fuper eum doluerunt , & 22. Attamen caro ejus dum vivet dolebit,
anima ejus super eum luxit.

& anima illius super semetipso lugebit.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 20. Eadem refert. August. in Job, col. 639. a. præ- Mon. addit in fine, de eis , cum asterisco; hoc etiam , Tk
ter unum & abiit, quod reticer. In Græco lic : 12045 pi dutcr, timiliter distinguitur in Hexapl. Orig.
αυτόν εις τέλος , 3 ώχετο» επέσκσας αυτό το πρόσωπον, και . 22. Sic in Gr. Vat. præter utrumque fuper eum , quod
ežané seinas. Impulisti eum in finem, & abiit i adjecifti ei deest. In Ms. Maj. Mon. primum notatur obelo , sed errore
faciem , & dimififti.

manifesto, quem emendavit nufter Martianæus, substituen-
*. 21. Auguft. in Job : Et cùm multi fuerunt filii ejus, do asteriscum. Alteri verò super eum , nil præfigitur ; & fa-
neftit. Grec. Πολών δε γενομένων των υιών αυτή , εκ οίδεν

nè in Gr. Alex. ibid. additur ir dur@. Apud August. in deindc fic : fão de órl you yérortai, fx irisatas. Ml. Maj. Job, ut sup. Sed carnes ejus fuper eum doluerunt.

Ecclia

CAPUT X V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOV A.
Ex Ms. Maj. Mon. I.

,

dixit :
2. Nunquid fapiens respondebit in spiritu scien 2. Nunquid fapiens respondebit quasi in ven-
tiæ , & implebit dolore ventrem:

tum loquens, & implebit ardore ftomachum

suum?
3. Arguens in verbis quibus non oportet , in 3. Arguis verbis eum qui non est æqualis ti-
sermonibus quibus nihil proderit in eis

bi , & loqueris quod tibi non expedit.
4. Nonne ty repulisti timorem, & locutus es 4. Quantum in te est, evacuasti timorem, &
tales sermones ante conspectum Domini ? tulisti

preces coram Deo.
ş. Quia reus es sermonibus oris tui , & elegir s. Docuit enim iniquitas tua os tuum

&
ti linguam malorum :

imitaris linguam blasphemantium.
6. Arguat te os tuum, & non ego, & labia tua 6. Condemnabit te os tuum , & mon ego ,
contradicant tibi.

& labia tua refpondebunt tibi.
7. Quid enim?nunquid primus homo natus es, 7. Nunquid primus homo tu natus es , &
aut ante colles concretus es?

ante colles formatus ?
8. Aut arcana Domini audisti, aut in te folo est 8. Nunquid consilium Dei audifti, & infe-
fapientia

rior te erit ejus fapientia ?
9. Quid enim nofti quod non novimus ? aut 9. Quid nosti quod ignoremus ? quid intelligis
quid intelligis quod non nobiscum est?

quod nesciamus ?
10. Sed & senex, & decrepitus in nobis eft, antiquior 10. Et senes & antiqui funt in nobis, multò
patris tui diebus.

vetuftiores quàm patres tui.

18. 11. Nunquid parum peccafti, & vulneratus es 11. Nunquid grande est ut consoletur te graviter? nimis elatè locutus es.

Deus ? fed verba tua prava hoc prohibent.
12. Quid ausum fuit cor tuum, & quid fusti 12. Quid te elevat cor tuum, & quasi magna
nuerunt oculi tui;

cogitans, attonitos habes oculos ?
13. Quia in furore erupifti contra Dominum, 13. Quid tumet contra Deum spiritus tuus ,
& protulisti ex ore tuo sermones tales ?

ut proferas de ore tuo hujuscemodi sermones?
14. Quid enim eft homo, ut sit sine crimine, 14. Quid est homo, ut immaculatus fit, &W

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. Gr. de more, 'Thorabw..... déyei & Aug. in Job Alex. simpliciter, ü eis Cs apixeto copia , absque interme.
constanter, Verba Eliphaz Themanitis.

diis ü Cure bóng, &c. quæ absunt pariter ab ed. Compl. 1. 2. Gr. Πότερον σοφος απόκρισιν δώσει συνέσεως πνεύμα ^.9. Græcè additur Cu, verbo intelligis ; & loco nobif(Alex. cum Compl. TreúMOTOS, ) y cré TXmOE Tóver yaspósi; cum eft, habetur ný virsīs, o nos; cæt. ad verbum ut sup. Nunquid sapiens refponfionem dabit scientia Spiritus, & im W. 10. In edit. Lat. fubjiciuntur ifta duplici asterisco. plevit dolorem ventris ? Aug. in Job , implevit dolore ventrem ? Similiter habentur in Hexapl. Orig. ex Theodotione, non

*. 3. Ita Græcè, nisi quòd additur , post oportet ; & ex LXX. iisdem fignis distincta, videlicet, Kai ye apesloco nihil proderit, habetur δεν όφελος , nulla utilitas. Gύτης και καί γε παλαιός ν νμϊν , βαρύτερος τε πατρός ζε ημέ-Ml. Maj. Mon. subjungic in eis , cum asterisco , quod exis. Eadem tamen leguntur in edit. Rom. LXX. quæ etiam abeft à Græco.

Nobilius sic vertit : Sed & senex , & antiquus in nobis eft, 7.4. Ita rursum in Græco, addito uno ģ, post non patre tuo gravior diebus. In Hexapl. etiam Orig. vox Bao ne ; loco verò & locutus es, hab. QUYETENÉOW Seconsume PÚTeegs, citatur infra velur ex LXX. Apud Aug. in Job, masti autem. Ap. Auguft. in Job, Nonne tu repulifti timo 639. c. Sed 8 fenex , & decrepitus in nobis eft, ut fup. rem? ut sup.

ν. 11. Grec. Ολίγα ών κμάρτηκας και μεμασίγωσαι μεγά7. 5. A Gr. abest quia ; loco verð, & elegifi linguam 2W5 Urepamórtas asacruxas. Nobil. Pauca præ iis quæ pecmalorum , quod etiam habet Aug. in Job, exstat , ó't'è ches cafti, accepisti verbera : valde supra modum locutus es. Kevas púpata durasôr, neque dijudicafti verba potentum. . 12. Similiter haber August. in Job. Sic etiam legi

7.6. Id unum discrepat à Græco, nempe ult. contra tur Græcè , nifi hoc excipias, y ti érúreyrar, loco & quid dicant tibi , pro quo xatapaptuphoroi Co, teftificabuntur con- fuftinuerunt ; in Hexapl. umureyrar. tra te ; in edd. Ald. & Compl. tatapapTupú oxidar. ν. 13. Grαc. “Ότι θυμον έρρηξας έναντι Κυρίε , εξήγαγες

#.7. Eadem refert Aug. in Job; nec ipsa variant Græcè, de 8x sópatos PM&TA TOIGŪTA ; Quòd furorem erupisti annisi quod habetur ar@pcówr, ex hominibus , non bomo : ac te Dominum , protulifti autem ex ore verba talia ? August. in Mf. Alex. árbwros, ur sup.

1. 16. de civit. Dei, c. 4. t. 7. col. 419. f. In furorem W. 8. Græc. habet Cúrtarua, conftitutionem , non arca erupifti contra Dominum ; Compl. cartiov. na , Theodot. pusúecor; subinde ira Græcè : Ở ovim býræ Cor *.14. Græc. Tis rap cor Begròs ( Ms. Alex. Bporos 760 εχρήσατο ο Θεός , εις Λέζε αφίκετο σοφία και aut confligio ται ότι έσαι άμεμπτος, ή ως εσόκυος δίκαιος γεννητος γυte ufus eft Deus, in ti pervenit fapientia ? fed in Ms. raixés i Quis enim, sim fit mortalis , quia erit fine crimine,

[ocr errors]

patres fuos.

parentes fuos.

lium,

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. fultus appareat natus de muliere ? aut fit natus juftus ex muliere?

Es Ms. Maj. Mona Srep.4.

15. Ecce inter sanctos ejus nemo immutabi 15. Si in fan&tis ejus non est fides , & coelum 28. lis , & cæli non funt mundi in conspectu ejus :

non est mundum ante eum ; 16. Quantò magis abominabilis & inutilis ho 16. Quantò magis abominabilis vir , bibens mo, qui bibit quasi aquam iniquitatem ? iniquitates ut potum?

17. Oftendam tibi , audi me : quod vidi nar 17. Narrabo tibi, audi me:& quæ vidi annunrabo tibi,

tiabo tibi;
18. Sapientes confitentur, & non abscondunt 18. Quæ sapientes dixerunt, & non celaverunt

19. Quibus folis data est terra, & non tranfi 19. Ipsis solis data est terra, nec supervenit illis vit alienus per eos.

quisquam extraneus. 20. Cunctis diebus suis impius superbit, & 20. Omnis vita impii in * follicitudine est, & *Mf. vel edit, fos numerus annorum incertus eft tyrannidis ejus. numerati anni dati sunt potenti.

litudine, 21. Sonitus terroris semper in auribus illius: 21. Et timor in auribus ejus : cùm putaverit se & cùm pax fit, ille femper infidias suspicatur. esse jam in pace, tunc eversio veniet ei.

22. Non credit quòd reverti poffit de tenebris 22. Non credet converti à tenebris ; jam enim ad lucem , circumspectans undique gladium. traditus est in manibus ferri, & decretus est in ef

ca vulturum; 23. Cùm se moverit ad quærendum panem,

23. Et novit in femetipso quòd servatur ad novit quòd paratus fit in manu ejus tenebrarum ruinam. dies.

24. Terrebit eum tribulatio , & angustia val 24. Dies enim tenebrarum terrebit eum ; neceslabit eum, ficut regem qui præparatur ad præ- fitas, & tribulatio tenebit eum. Sicut dux in pri

ma acie decider : 25. Tetendit enim adversùs Deum manum 25. Qui elevavit manus contra Dominum, & fuam, & contra Omnipotentem roboratus eft. contra Dominum omnipotentem contumax fuit,

26. Cucurrit adversus eum erecto collo, & 26. Et cucurrit contra eum contumeliosè, in pingui cervice armatus eft.

crasa cervice fiuti fui. 27. Operuit faciem ejus craffitudo, & de la 27. Quia operuit faciem ejus in adipe fuo, & fecit teribus ejus arvina dependet.

Capistrum super femora. 28. Habitavit in civitatibus defolatis , & in 28. Habiter civitates desertas , intret in dodomibus defertis, quæ in tumulos sunt redactæ. mos quæ non habitantur : quæ enim ille paravit ,

alii auferent. 29. Non ditabitur , nec perseverabit substan 29. Et non ditabitur, nec permanebit substana tia ejus , nec mittet in terra radicem suam. tia ejus ; non mittet fuper terram umbram,

30. Non receder de tenebris : ramos ejus are 30. Nec effugiet tenebras : sed ftirpem ejus arefaciet flamma, & auferetur fpiritu oris fui, faciet ventus, & decidet ejus flos.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. aut tanquam futurus juftus natus de muliere? Theodot. Ti *.23. In Gr. oite de', novit autem , sicut pével, maa e'sin cv@ow Tes, &c. Auguft. in Job, ut sup. Quid enim eft net , pro fervatur ; cæt. ut sup. komo , ut fit fine crimine ?

*.24. Græc. 'Huées de oxoteiù autor spolucer aváran
*.15. Editio Lat. huic voci sandis , subdit ejus , quod λε, και θλίψις αυτον καθέξει, ώσπερ 5ρατηγός πρωτοςάτης
ult. abest à Græco ; & verò só ejus , notatur asterisco mittw. i. e. Dies autem tenebrosa ipsum versabit ; angustia
in cadem edit. Similiter apud August. in Jub, 639. Si autem, & tribulatio ipsum comprimel, ficut dux in prima
in sandis ejus, &c, ut sup. Græcè ita : Ei xarà dyiur ou arie decidens. Aug. in Job, ut sup. ficut dux in prima acie
istus, y'egros de x' xalupos warrior avrg. Si in fandis non decidet.
credit, cælum autem non mundum ante eum ; Mr. Alex. ad $.25. Græc. initio hab. Öto, quia , pro qui; loco ve-
dit äsex se s'ke a peutta. Hieron. quoque ep. ad Damas. rò es contra , fic, érarti de, ultimoque étexxuaicos, pro
t. 4. col. 159. d. hab. Sidera quippe non sunt munda in conf- contumax fuit ; Nobil. induravit cervicem. Ap. August. in
peitu ejus. Vide fup. C. 4. Ť. 18.

Job, Qua elevavit manus contra Deum ; sed addit : an gi
X. 16. Græc. 'Eade, id exureres ay axó laptos asipo quia elevavit ? non qua.
&c. Sine verò , abominatus & immundus vir, &c. ur sup. ř. 26. Græcè : "Es exple de cartier autê i'@pet, πάχει
Symmach. loco i'c ché, habet tócw prêmor, ut in Lat. fup. vóty contidos avić. Cucurrit autem contra eum injuriâ , in

¥.17. Græc. ’Avay Peacon o é coisa koe het är det pcexa, craßitudine dorfi scuti sui. Hoc etiam ult. u zaxsi, &c. arsyterco Co.. Annuntiabo autem tibi , audi me : quæ uti in Hexapl. Orig. profertur quali ex LXX. fed infra idem que vidi, annuntiabo tibi.

refertur ex Theodot. cum asterisco. Ita quoque distinguis ¥. 18. Itidem ap. Aug. in Job : nec dissimile Gr. est, tur in ed. Lat. Apud August, in Job, col. 639. e. omnia si unum excipias épőol, dicent, pro dixerunt.

ut sup. adjuncto etiam xura ult. in crasa cerviće souté N. 19. Similiter habet Aug. in Job. Ita quoque in Græ- Sui. co, præter vocem quisquam , quæ abest.

X. 27. Hi duo versiculi totidem stellulis præviis notan, . 20. Lapsu librarii scriptum videtur id , solitudine , tur in edit. Lat. Leguntur etiam ap. Aug. in Job, col. 639. pro solicitudine , quod substituimus ; Græcè constanter, c. ut fup. Item Græcè ad verbum : 'Ota exánute to apóoSportido ( Aq. ohúrn;) mox ita : Tn de opibuenta decho ωπον αυτό αν σατι αυτέ, και εποίησε περισόμιον επί των ки. peva durásn. Similiter ap. Ambr. 1. 3. de interpel. Job, c. piwr. Sed ifta proferuntur in Hexapl. Orig. ex Theodot. 1. t. 1. col. 653. e. Omnis vita impii in sollicitudine : & cum duplici asterisco. Attamen inf. id , öti erenute, cio inf. de ob. Val. t. 2. col. 1187. b. numerari anni dati sunt tatur velut ex LXX. item istud , at fóow TV autó, neca potenti.

non ifta , και εποίκσε περισόμιον επί των μαρίων. Ν. 21. Grac. Ο δε φόβος αυτό ν ωσιν αυτή όταν δο 7. 28. Similiter habetur Græcè, paucis exceptis ; nem, xm, ütu tipuveren, Een avoś xataspopúc Mr. Alex. cipne pe additur dit, autem, verbo habitet , ut & infra isti , in Yevesai, Tóte zer, &c. Similiter Ambr. de ob. Val. t. 2. tret ; exinde lic, å dê eksīvo útoipacar, quæ autem illi pap. 1187. b. Timor autem ejus in auribus ejus : quando vi raverunt , &c. ut sup. sed in Mr. Alex. est fxsivos site'detur habere pacem , tunc veniet ejus everfio. Aug. ut sup. pacer, ut in Lat. sup. apud August. verò in Job, 639. cum purazerit fe ese jam in pace.

f. qua enim illi paraverunt , alii auferunt. Græc. droicere #:22. Hæc variant in Gr. TISEUÉTW, credat , pro credet ; 'Tétantai, decretus eft, pro traditus eft ; necnon sis #. 29. Sic apud Aug. in Job, uno excepto immitter xeless, in manus, pro manibus ; subinde sic , xatatéfax pro mittet. Græcè, Bean; cætera quadrani. Tar ols' eis vitae yurtós, dispositus eft autem in escas vultze Ť. 30. In Gr. Oude Minexpugn, &c. absq. feq. fed ; mox fumm. Aug. in Job, 639. e. Non credit converti à tenebris; ita , tor brasov avtő papáras..... XTECO dè, &c. ut sup. pauloque poft, & decretus eft in efcam vulturum, Ap. Aug. in Job, fed ftirpem ejus arefaciet ventus, ut in Tom. I.

Q9999 ij

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA:
Da Mf. Maj. Mon. 31. Non fperet fe permanere : vana enim eve 31. Non credet frustra errore deceptus, quod
nient ei.

aliquo pretio redimendus fit.
32. Præcisio ejus ante horam corrumpetur, & 32. Antequam dies ejus impleantur , peribit :
germen ejus non videbitur.

& manus ejus arescent.
33. Vindemietur tanquam uva acerba ante tem 33. Lædetur quasi vinea in primo flore bo-
pus : decidat tanquam fos olivæ.

trus ejus, & quasi oliva projiciens florem suum. 34. Testimonium enim impii, mors; & ignis 34. Congregatio enim hypocritæ fterilis, & * comburet domos eorum, qui munera accipiunt. ignis devorabit tabernacula eorum , qui munera

libenter accipiunt. 35. Concipiet in ventre gemitus, & evenient 35. Concepit dolorem, & peperit iniquitatem, Pfal. 7. ei vana, & venter ejus portabit dolum.

& uterus ejus præparat dolos.

IS.

Ifa. 59
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Lar. sup.

leguntur, decidat tanquam flos oliva.
#.31. Gr. initio hab. MÀ TISEUÉTO OTIÚToutyti, Non tre . 34. Ita Aug. ad verbum , ni excipias domus, pro
dat quia fuftinebit ; reliq. ut sup.

domos : concinit Græcum , nisi quòd loco eorum qui mu*. 32. Sic eft in Græco , præter verbum ult. ruxcon, sera accipiunt, simpliciter habet dwego.sxtar. condensabitur , pro videbitur. Item ap. Aug. in Job, Præ . 35. Similiter in Græco : initio tamen fic habetur , cifio ejus ante horam corrumperur ; nec plura.

Er gaspi de núteta ódýras: item post evenient , additur . 33. Gr. add. de, utrique verbo vindemiet#r , & de dé, demto præced. &, ut & poft venier. Ap. Aug. in cidar; cæt. ut sup. Ap. Aug. in Job, pofteriora tantùm Job, Corcipiet so in venire gemitus ; nec plura.

[ocr errors]

"R Efpondens autem Job, dixit :

CAPUT X V I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
. .
, :

dixit :
2. Audivi talia multa, confolatores ma-

2. Audivi frequenter talia , consola li vos omnes.

tores onerofi omnes vos estis. 3: Quid enim ? nunquid ordo eft in fermonibus

3. Nunquid habebunt finem verba ventosa ? spiritûs ? aut in quo molestum tibi erit , quia responde- aut aliquid tibi molestum est li loquaris ? bis ? 4. Et

ego fecundùm vos loquar. Si subjecta ef 4. Poteram & ego similia vestri loqui : atque set anima vestra pro mea ,

utinam esset anima vestra pro anima mea : s. Loquerer vobis fermonibus, & moverem s. Consolarer & ego vos sermonibus, & mofuper vos caput meum :

verem caput meum super vos : 6. Effet virtus in ore meo, & labia moverem, 6. Roborarem vos ore meo : & moverem la & non parcerem.

bia mea, quafi parcens vobis. 7. Si enim loquar, non delebo vulnera : quòd 7. Sed quid agam ? Si locutus fuero, non G taceam, nihilominus terebrabor.

quiescet dolor meus : & fi tacuero, non recedet

à me. 8. Nunc autem lassavit me dolor , & fecit ftul 8. Nunc autem oppreßit me dolor meus, & tum, & putrem.

in nihilum redacti sunt omnes artus mei. 9. Apprehendisti me , & in testimonium factus fum , & 9. Rugæ meæ testimonium dicunt contra me, furrexit super me mendacium meum; contra faciem meam & suscitatur falliloquus adversus faciem meam respondebit.

contradicens mihi. 10. Iracundiâ enim usus defecit me , fremuit 10. Collegit furorem fuum in me, & commifuper me dentibus : sagittæ piratarum ejus fuper nans mihi, infremuit contra me dentibus fuis ; me deciderunt, acie oculorum irruit.

hoftis meus terribilibus oculis me intuitus est. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. *.1. Gr. 'T Tonabwr, pro Refpondens. Notar Martianæus nofter omitri . hunc in Mf. codice , sed relictum à libra *.7. Aug. in Job, 640. b. ita fcribit : Si enim loquar , rio fuisse fpatium vacuum fufficiens ad hunc exscriben non dolebo vulnere. Gr. similiter , 'Ear yop naanow, óx azúdum, cæterorum more, litteris majusculis & minio. Apud σω το τραύμα: deinde fic : εα δε και ζιωπήσω , τι έλαττο Aug. Verba Job.

spalvícolas ; fi autem & filebo, quid minus vulnerabor ? le*. 2. Ad verbum è Gr. præter hoc, mali vos, pro quo gisse videtur Interp. Topedycofeces, vel tepstroopas, à topów, Impliciter xaxwv. Rectè Aug. in Job: Audivi talia multa, vel Tepéw , perforo, terebro. confolatores malorum omnes. Similiter Ambr. in Pf. 36. t. W. 8. Apud August. in Job , deest vox dolor ; cætera 2.834. f. Audite confolatores malorum.

vero ut sup. Item Græcè : Nür dè xanaxoswór HE πεποίηκε, $. 3. Prior fententia fic habetur Græcè , detractâ unâ pecpor, Geona67a. Nunc autem defeffum me fecit, fatuum , præp.in , ante fermonibus. In Mr. Maj. Mon. pofterior putrem. síxos additur cum asterisco. Similiter habetur in Hex. Orig. #.9. Hæc tota tribus asteriscis notantur in edir. Lat. ex Theodor. videlicet , ú tl Faperoxaúcet CO., @ri atroxpirn; Hexapla quoque Orig. Græca iisdem respondentia exhicadem quoque verba inserta funt de more in Gr. edit. bent totidem ftellulis distincta , veluti redundantia , & ex Rom. ex eodem fonte procul dubio deducta. Ap. August. alio Interprete desumpta , puta ex Theodotione, unde quoque in Job , 640. a. Quid enim ? nunquid ordo in fer postea invecta sunt in edit. LXX. Ap. Aug. in Job , eamonibus eft Spiritûs ? aut in quo moleftum tibi erit? dem quæ fup. Latinè leguntur , præter hoc ult. refpondi ,

7.4. Ira Græcè ad verbum : concinit etiam August. in pro respondebit ; Gr. do lamexpilu, respondit; item fup. dyeJob, nifi quòd leg. loquor, non loquar ; at in Gr. xarnow. výlu, fuit , pro fa&tus frem ; at in Hexap. Orig. necnon in

*. s. Ipfo initio Græc. hab. flt' fracapecei , deinde infi- Mf. Alex, ac ediç. Ald. & Compl. érerkur. liam, pro loquerer , Nobil. infultabo ; évém. Ja propriè, Ñ. 10. In Gr. deest enim , poft vocem iracundia , & calcibus infeftis aliquem petere eft : exinde loco & move pro defecit , habetur xalbane. Bene Aug. in Job, iracun. rem super , ita , xiyow de xane, movebo autem contra , de diâ ufus dejecit me ; cæt, ut fup. Eadem quoque leguntur leta voce meum , in fine ; at in Compl. j exirnoce s čo vzcom Græcè, nifi hoc plurale excipias axíos, fpiculis , pro acie ; την κεφαλήν με.

item ránclo , pro irruit, f. & rýpalo , interfecit, ab i'ralpos 7.6. in Gr. iu Sé, fir nutem, pro effet; fubinde ica: occido. Ambr. in Pf. 37. t. 1. P. 824. e. job, inquit , fagis. uimar di Xeinewr 8 psicopot , mosui ancom labiorum non par. tas Domini effe memoravit, fagittas pirataram.

cam.

meus.

VULGATA NOVA,

VERSIO ANTIQUA. 11. Aperuerunt fuper me ora fua, & expro 11. Acriter percussit me * in genibus, & fimul Ex Ms. Maj. Mon. brantes percufferunt maxillam meam, satiati sunt concurrerunt in me.

* Mf.vel edis, in pænis meis.

gens, 12. Conclufit me Deus apud iniquum, & ma 12. Tradidit enim me Dominus in manus ininibus impiorum me tradidit.

qui, & inter impios projecit me. 13. Ego illc quondam opulentus , repente 13.

In pace cùm effem, difcerplit me, & tenens contritus fum : tenuit cervicem meam, confre- comam meam divellit ; ftatuit me ficut fignum. git me, & pofuit me fibi quafi in fignum.

14. Circumdedit me lanceis fuis , convulnera 14. Circumdederunt, lanceas emittentes in revit lumbos meos, non pepercit, & effudit in ter nes meos, & non pepercerunt; effuderunt in terra ra viscera mea.

fel meum. Is. Concidit me vulnere fuper vulnus, irruit Is. Dejecerunt me proftratione magna ; cucurin me quasi gigas.

rerunt ad me potentes. 16. Saccum consui super cutem meam, & 16. Cilicium affuerunt corio meo: virtus enim operui cinere carnem meam.

mea in terra exstincta eft. 17. Facies mea intumuit a fletu, & palpebræ 17. Venter meus combustus eft à fletu, & sumeæ caligaverunt.

per palpebras meas umbra mortis. 18. Hæc paffus fum absque iniquitate manus 18. Iniquitas nulla erat in manibus meis, sed meæ, cùm haberem mundas ad Deum preces.

oratio mea munda. 19. Terra ne operias sanguinem meum, neque 19. Terra ne operiat super fanguinem carnis inveniat in te locum latendi clamor meus.

mex, nec fit locus clamori meo. 20. Ecce enim in cælo testis meus, & confcius 20. Et nunc ecce in coelis est testis meus, & meus in excelsis.

confcius meus in excelsis. 21. Verboli amici mei: ad Deum ftillat oculus 21. Afcendat deprecatio mea ad Dominum, &

ante conspectum ejus distillet oculus meus. 22. Atque utinam fic judicaretur vir cum 22. Dijudicetur vir cum Domino , ficut filius Deo, quomodo judicatur filius hominis cum col- hominis ad proximum suum. lega luo.

23. Ecce enim breves anni transeunt, & re 23. Anni enim dinumerati venerunt mihi, & mitam , , per quam non revertar, ambulo. viam, qua non revertar, ingrediar.

NOTE AD VERSION EM ANTIQUAM. . 11. In Gr. otti, pro acriter; in Mr. Alex. özel, ap. Ml. ramen Alex. & Compl. legitur Creiem lavá]s. Similiter Nobil, mucrone ; fubinde fic, sis tà nóve70 , loco ingens, ap. Aug. in Job , & super palpebras meas umbra mortis. quod mendosè scriprum videtur in Mr. Maj. Mon. vel in . 18. Gr."Adixorde &c. Injuftum autem nibil, edir. Rectè Aug. in Job , Acriter percushe me in genibus ; &c. ut sup. tum addit, fimul, &c. Gr. okoługador de', concorditer . 19. Ita Aug. ad verbum. In Gr. fic : I Ñ HÑ 'WixaAutem , &c.

aúns ép' aivalo, &c. ut in textu. Rectè Ambr. 1. 1. de in7.12. Vix una aut altera vocula variat Græcè , nem terpel. Job , c. 8. c. 1. p. 635. e. Terra non cooperias in pè as ixar plur. loco iniqui ; at in Ms. Alex. ádixx; mox sanguine carnis mea : vet. ed. cum Mss. nonnullis fert cara ira, taidé cum dativo, pro ý inter , Nobil. vertic 85 su nes meas ; ac in Gr. conftanter, tüs Caprósht. per, Ap. Ambr. in Pf. 37. t. 1. p. 824. e. fic : Et tradi $. 20. Concinic Aug. in Job , 640. g. dit me in manus injufti.

Græco, delero verbo eft. *. 13. Aptè ad Græc. nisi excipias ista, nabór me tūs 7.21. Similiter in Gr. nisi excipias yerba a pivoilo, per xómums, diétas, sumens me coma , divulfit ; & in fine, Crosér, veniat , loco afcendat , & safety stillet, pro diftiller, pro signum ; Cuomos propriè , fcopus, finis, id quod fa . 22. Iridem ap. Aug. in Job, 640. g. In Gr. Ein gitta ius v, g. acturus Cxowei. Ap. Aug. in Job, omnia di 'ASYKOS der Spi érer?. Kupis. i. e. Sit autem redargutio viur in textu , præter unum divulfit, pro divellit. 10 coram Domino ; mox ita , w VI ov@péstT, &c. ut sup.

. 14. Aug. in Job, Circumdederunt me lanceis , emit in Mf. Alex. vics civ Opácary: cur autem hîc in Mr. Maj. tentes in renes meos , non pepercerunt , &c. ut sup. Similiter Mou. præponatur asteriscus, id me lacet ; saltem in Hexap. in Gr. 'Ex'xxwán je aórtuis, &c. fed pro pepercerunt , est Orig. nil horum haberur : nec pures hunc asteriscum appogeldó usvoi , parcentes, & pro in terra, eis Thy yür. ni ob voculam ficut ; neque enim ipsa vel in Hebr. repe

ř.15. Similiter ap. Aug. in Job, Dejecerunt me profira- ritur, vel in Gr. sed utrobique s. tione magna : Græcè , Karl Barón de alioke fai clávali, . 23. A Gr. abest mihi, polt venerunt , præterquam

à quinam super ruinam ; reliqua ut sup.

Ml. Alex. loco verò enim, exstat té, uti post pauló, ód $.16. Ita Giæcè, ni excipias istud , tò de géres , pro , viâ autem , loco & viam ; ac in fine ropeúoopeco , amvirines enim ; Nobil. vertit rebuir autem. Apud Aug. in Job, bulabo , pro ingrediar. Ap. Aug. in Job, 641. a. omnia uc Cilicium affuerunt corio meo, ut sup. Græc. évai Búpous fit, in Lat, sup. præter hoc, & viam , per quam.

.17. Ad verbum è Gr. detracta voce ult, mortis ; in

[ocr errors]

Ita quoque

in

[ocr errors][merged small]

1.

[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT X V. I I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. '1. Piritus meus attenuabitur , dies mei bre

Efeci agitatus spiritu : oro ut sepeliar , & Ex Ms. Maj. Mona

non contingit mihi; preces adhibeo cum crum.

labore. 2. Non peccavi, & in amaritudinibus mora 2. Et quid feci? furati sunt externi bona mea. tur oculus meus. 3. Libera me Domine, & pone me juxta te , 3. Quis eft ifte? ad manum meam ligetur.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM, . 1. Ita August. in Job, col. 641. a. In Gr. 'Oné Xove ce furati funt. Ap. Aug. in Job, omnia ut in Lat. sup. Ap. πνεύματι φερόμενος δέομαι δε ταφής και και τυγχάνω λίσομαι Ambr. l. 1. de interpel. Job, c. 9. p. 636. a. Et quid fan nzurwr• quæ Ambr. l. 1. de interpel. Job, c. 9. p. 635.f. ciam ? mox ita, Dies mei tranferunt , &c. omiffis intermefic reddit: Perco , & Spiritu circumferor: oro autem fepultu- diis ¥¥. 3..... 10. rum , & non impetro ; precor laborans.

*. 3. Similicer hab. Aug. in Job, 641. b. His autem *.2. Gr. initio hab. Kai tí ro1400S ; ( Mf. Alex. præmittitur asteriscus in ed. Lat. & verò in Hexap. Orig. edd. Ald. & Compl. zavow ; ) subinde additur sê, verbo proferuntur exTheod. non ex LXX, antepolità pariter

cum

VERSIO ANTIQUA

VULGATA NOVA

& cujusvis manus pugnet contra me. Ex Mf, Maj. Mon. 4. Quia cor eorum abscondisti à prudentia , propter hoc 4. Cor eorum longè fecifti à disciplina , prope non exaltabis eos.

terea non exaltabuntur. si Parti annuntiantur mala , & oculi super filios s. Prædam pollicetur fociis, & oculi filiorum eorum tabuerunt.

ejus deficient. 6. Posuisti autem me in loquelam nationibus, & 6. Posuit me quasi in proverbium vulgi , & in risum illis deveni.

exemplum fum coram eis. 7. Obscurati funt ab ira oculi mei , & expu 7. Caligavit ab indignatione oculus meus, & gnatus sum valde ab omnibus.

membra mea quasi in nihilum redacta sunt. 8. Et mirati sunt super hæc veraces, justus au 8. Stupebunt justi super hoc, & innocens contem super inimicum consurgat.

tra hypocritam suscitabitur. 9. Et obtineat fidelis viam suam, & purus ma 9. Et tenebit justus viam fuam , & mundis nibus sumat audaciam.

manibus addet fortitudinem. 10. Quapropter omnes convertimini, & veni 10. Igitur omnes vos convertimini, & venite, te; non enim invenio in vobis veritatem.

& non inveniam in vobis ullum sapientem. 11. Dies mei transierunt in calamitatibus , & II. Dies mei tranfierunt , cogitationes meæ concussæ sunt compages cordis mei.

diffipatæ sunt, torquentes cor meum. 12. Noctem in diem posuerunt ; lux prope fa 12. Noctem verterunt in diem, & rursum poft ciem tenebrarum.

tenebras spero lucem. 13. Si sustinuero, inferi erunt domus mea ; in 13. Si sustinuero, infernus domus mea est, & tenebris ftratus est lectus meus.

in tenebris (travi lectulum meum. 14. Interitum appellavi patrem meum ; ma 14. Putredini dixi: Pater meus es ; mater mea , trem meam, & fororem , tabem.

& soror mea, vermibus. 15. Quæ eft enim mihi jam spes? aut bona mea 15. Ubi est ergo nunc præftolatio mea, & pavidebo

tientiam meam quis considerat ? 16. Aut mecum ad inferos descendent: aut pa 16. In profundisfimum infernum descendent riter in cinerem descendemus ?

omnia mea : puta ne faltem ibi erit requies mihi? NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Atellulâ , videlicet , 'Tis Ist?los ; Xerpi uex Curd sú?w* quæ ibid. ex LXX. épsídt? , ut fup. Ap. Aug. in Job, desunc etiam inserta sunt in ed. Rom. LXX. ut & alia id genus. priora verba ; posteriora verò sic habentur : Non enim in

*.4. Hi duo síxoi totidem asteriscis notantur in edit. venit in vos veritatem ; Græcè constanter, Ou Sap supicxw cv Lar. Iidem etiam Græcè habentur in Hexap. Orig. cum υμίν αληθές. . duabus ftellulis, non ex LXX. sed ex Symm. & Theodot. $. 11. Græcè, pro calamitatibus , habetur fpówo , freunde derivati funt in edir. Rom. LXX, loco tamen non mitu , fragore ; vel opórw, cursu , ut in Mr. Alex. & Ald. exaltabis, utrobique legitur, ý new cont chons , ne exaltaveris. Ap. ed. Dein loco concufja funt compages, ita , éppárn de te Aug. in Job, omnia ut in Lat. sup.

oppst tūs, &c. Similiter ap. Ambr. l. 1. de interpel. Job, . 5. In edit. Lat. ponuntur duo craffiora puncta post C. 9. 1. 1. p. 636. a. rectè : Dies mei tranfierunt in borrore, verbum rabuerunt, ac li antecedentia omnia redundarent; dirupti suni articuli cordis mei ; Mss. tamen omnes Ambr. fed malè, ni fallor; nam in Hexap. Orig. prior tantùm cum edit. antiq. ferunt in honore, solus Colb. inhonori. Auverficulus, tñ pespide aray[easi xaxias, profertur cum aste- gust. in Job , & convulsa sunt compages cordis mei. risco ex Symm. & Theod. posterior autem', o banco de ř. 12. Ap. Aug. in Job, priora tantùm leguntur : Noca po vioissManucar , ex edit. LXX. absque asterisco. Apud tem in diem posuerunt; in Gr. Vat. śluxc, posui, solus Alex. Symm. & Theod. ita : oplacapoi de téxrwr avlor &xasiyxor, hab. bux.cv ; fubinde in Vatic. non faciem legitur , sed ad oculi autem filiorum eorum deficient. In edit. Rom. legitur facie, &rsus a so zipsomy, &c. Hi verò duo síxo: non ex ut sup. ex LXX. Apud Aug. in Job, 641. C. d. Parti an LXX. sed ex Theod. seu ex ed. Hexap. transiisse videntuntientur mala , 85 oculi fuper filios eorum tabuerunt. tur in ed. Rom. faltem ita ostendunt Hexap. Orig. cùm

7.6. Ita Aug. in Job, cui favet Gr. LXX. nisi quòd iisdem verbis præponant asteriscos duos , qui tamen non præp. in Græcè transfertur poft loquelam , cujus loco ha habentur fup. in edit. Lat. betur epumuua, i. e. fabulam , à Epumos, fufurrus, mur #. 13. Ipso initio habetur Græcè , 'ar gãip, fi enim , abla mur ; loco verò & in risum , sic, yénws de, risus autem, que seq. erunt ; exinde fic, é' de' goópw, in caligine au

#.7. Sic hab. Aug. in Job, præter unum ob iram , lo tem , uti spaura, fratum, pro lectus. Ap. Aug. in Job, non co ab ira; Græcè, tempwriae gap dão opšūs, occalluerunt legitur posterior sententia , prior vero ut supra. enim ab ira , absque seq. &; reliqua quadrant.

¥. 14. Ita August. ad verbum ; cui Græc. consonat, 8. 8. Gr. Θαύμα έXεν αληθινες επί τέτω , δίκαιος διε nisi quòd addit sivc , effe , ad meum , sicut de , antem, iwi z aparóre w i'marasain. Admiratio tenuit veraces super hoc, poft matrem ; extremò quoque habet Campiar , cariem , juftus autem super iniquum confurgat. Apud Aug. ut sup. putredinem. in textu , excepto uno hoc , pro hæc.

Ť. 15. Concinit Aug. ad verbum , neque etiam Græc. W.9. Ita Græcè, nisi quod deest 85, ante obtineat , pro

differt nisi his, hê ev '71e's in ý saais; Ubi igitur eft mea quo cxolu de', teneat autem. Ap. Aug. in Job, posterior jam spes? In ed. Ald. Moi éti. tantùm sixos habetur, & purus, &c. ut fup.

*. 16. Itidem Græcè : Mr. Maj. Mon. addit in fine cum X. 10. Græc. initio haber , ' per dè cime , veruntamen , asterisco, aut pariter in cinerem , &c. quod etiam comma ut & ipeit 874 , incumbite , pro convertimini , addito dý, redundare videtur. Similiter habetur in ed. Rom. LXX. quafo , post venite ; reliqua ut sup. In Hexap. Orig. ex και ομοθυμαδόν έσι χώμαλος καλαβησόμεθα και quod in Hexapl. ftat iais papula, ex Aquila & Theodot. cum asterisco; at Orig. afterisco lignatur.

1.

CAPUT XVI I I.
VERS10 ANTIQUA.

VULGATA NOVA. x Mf, Maj, Mon, 1.

R Efpondens
autem Baldad Sauchites, dixit : :R :

Efpondens autem Baldad Suhites, dixit ;

2. Usque ad quem finem verba jactaut & nos loquamur.

bitis ? intelligite priùs, & fic loquamur.
3. Cur ut quadrupedia tacuimus coram te? 3. Quare reputati sumus ut jumenta, & fors

duimus coram vobis ?
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
*. I. Gr. constanter, 'r cord by de..... ésil. Ap. Aug. rus, uti post paulo , đu7oi, ipfi, pro nos.
in Job, col. 642. a. Verba Baldad Sauchitis.

*. 3. Gr. Aicii de coco Tepi Cur autem tanquam , &c. ut * . 2. In Gr, simpliciter tauon, ceffabis , loco es tacitua in Lat, sup.

« ZurückWeiter »