Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUAR 9. Et qui cæpit, ipse me conterat : solvat ma 9. Incipiens Dominus vulneret me; fed non Ex Ms. Maj. Mona num suam, & fuccidat me?

in perpetuum me interficiat. 10. Et hæc mihi fit consolatio, ut affligens me 1o. Sit mihi civitas sepulcrum, super cujus dolore, non parcat, nec contradicam fermoni- muros faliebam : non parcam, non enim menbus San&i.

titus sum verba fancti Dei mei. 11. Quæ eft enim fortitudo mea, ut fuftineam ? 11. Quæ eft enim virtus mea , ut sufferam? aut quis finis meus, ut patienter agam? aut quod tempus meum, ut fuftineat anima mea?

12. Nec fortitudo lapidum fortitudo mea , 12. Nunquid virtus lapidum virtus mea , aut aec caro mea ænea est.

carnes meæ funt æreæ ? 13. Ecce , non eft auxilium mihi in me, & ne 13. Aut non in ipfo confidebam ? sed adjuroteffarii quoque mei recefferunt à me.

rium à me receilit : 14. Qui tollit ab amico luo misericordiam, 14. Aversa est à me misericordia , & visitatio timorem Domini derelinquit.

Domini me despexit. Is. Fratres mei præterierunt me, ficut torrens 15. Propinqui mei non refpexerunt me; tanqui raptim transit in convallibus.

quam torrens deficiens, aut ficut fluctus transierunt

me. 16. Qui timent pruinam , irruet super eos 16. Qui me metuebant, nunc irruerunt super pix.

me. 17. Tempore, quo fuerint distipati, peribunt : 17. Sicut nix aut glacies constricta , cùm ta. & ut incaluerit, folyentur de loco fuo. buerit in calore , non apparet quid fuerit :

18. Involutæ sunt femitæ greffuuin eorum : 18. Sic & ego derelictus sum ab omnibus : ambulabunt in vacuum , & peribunt.

perii, & exul de domo mea factus sum. 19. Considerate semitas Thema, itinera Saba, 19. Videte vias Themanorum, semitas Sabæo& exfpe&tate paulisper.

rum intuemini : 20. Con uli sunt, quia speravi; venerunt quo 20. Quia confusionem consequentur, qui in cique usque ad me, & pudore cooperti sunt. vitatibus, & in divitiis confidunt.

21. Nunc veniftis : & modò videntes plagam 21. Nunc autem & vos insurrexistis in me fi- Aug. annot, in Job ; meam timetis.

ne misericordia : fed videntes vulnus meum, ti- 630. d.

mete. 22. Nunquid dixi : Afferte mihi, & de fub 22. Quid enim ? nunquid aliquid vos petii? aút Itantia veftra donate mihi?

fortitudine vestra indigeo , 23. Vel, Liberate me de manu hoftis, & de 23. Ut me salvetis ab inimicis , aut de manu manu robustorum eruite me?

potentium eripiatis me? 24. Docete me, & ego tacebo : & fi quid for 24. Docete me, & ego obmutescam : fi quid tè ignoravi, inftruite me.

erravi, dicite mihi. 25. Quare detraxistis sermonibus veritatis, 25. Sed ut video, prava veri hominis esse dicùm è vobis nullus sit qui possit arguere me?

citis. Non enim à vobis auxilium peto; 26. Ad increpandum tantùm eloquia concin 26. Neque increpatio vestra filentium imponit

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. nus, & veniat petitio mea , & fpem meam det mihi Do Græco. minus.

. 16. Sic iterum apud August. in Job, 630. c. Græ*.9. Ita è Græco, exceptis his , fed non in perpet. &c. cè, Oitores de desvrab.vrro; &c. ut sup. quorum loco sunt, sis tonos kú ré averetw. Ambr. be . 17. Græc. priura ista, OTEP Xicor û xpusamos se ne l. 1. de interpel. Job, c. 2. col. 627. a. Incipiens Tucs, annexa exhibet antecedentibus ; huic etiam interDominus vulneret ; in fine autem non me perimat. M. punctioni Vulgata faver : tum sequitur : Katws Taxsīook etiam Alex. delet us, post vulneret, cuni ed. Compl. Cépuius mevcpérus, x'x &ME /Call 67ep úr ficut nix aut gelus Gaud. Brix. præfat. ad Ženev. p. 944. b. legit : Qui concretum. Quemadmodum quod liquefactum eft calore exorpit Dominus ; vulneret me ; fed non in perpetuum interfi- to, non cognitum est quod erat ; fic, &c.

. 18. Ita Græcè, addito uno de', autem , verbo perii, $. 10. Eadem præfert Aug. in Job, 630. a. exceptis Apud Auguft. in Job, col. 630. d. hæc tantùm legun. his in fine , verba funt fancta Dei mei; ar in Gr. simpli cur , perii, & exul de domo men factus sum. citer, ρήματα αγια Θεέ μι· in Mf. Αlex. α ρήματι αγία $. 19. Itidem G:æcè , præter hoc, o dropôrtes, inOfő pé. Item inisio Græc. addit ols, verbo fit, starim thentes, pro intuemini. August. in Job, 630. d. confque , men, loco mihi : in Ms. Alex. Moi vi Tóros Meso tanter : Vias Themanorum videte, femitas Sabæorum indemum verbo saliebam , subjicitur ?T' autūs, super eam. tuemini, Ambrof. epist. 28. t. 2. col. 903. b. Videre vias

.11. Sic hab. August, ad verbum ubi fup. Ambrof. Themanorum, & femitas Sabæorum. 1. 1. de interpel. Job, c. 2. p. 627. a. Qua enim mea #. 20. Ambr. ep. 28. t. 2. col. 903. b. Quia confisvirtus , qui fuftineo? aut quod meum tempus, ut sufferat fionem incident, qui in civitatibus, & divitiis spem haanima mea ? Sic etiam in Græco, exceptis his, ori, probent. Gr. Kai a uvur óperácsov , ci ti néasciv , ad xpuncoe qui , rursusque őt, ávex$700, loco ut sufferat, absque præ- Tetabótes. id eft, Et confifionem debebunt , qui in civitaced, aut, quod tamen retinent edd. Ald. & Compl. tibus, pecuniis confiderunt,

. 12. Ad verbum è Græco. Similiter haber Ambros. ☆.21. Hic verficulus abeft ab edit. Lar. hunc mutuati 1. 1. de interpel. Job, c. 2. col. 627. b. præter vocem sumus ab Aug. Exstat timiliter in Giaco, unâ exceptâ vofortitudo, pro virtus ; Gr. i ús. Ap. Aug. in Job, conf culâ fed, pro qua ise, Nobil. itaque. Item ap. Ambr. tanter : Nunquid virtus lapidum virtus mea ?

ep. 28. t. 2. p. 903. b. Ita 8 vos infurrexiftis in me fine X. 13. Sic iterum Ambr. ubi sup. nisi quòd hab. adju- mifericordia : unde viso vulnere meo, timete. sorium autem , loco fed adjut. Gr. Bcú Cerce at fuã *. 22. Similiter apud Aug. in Job. Sic etiam in Grasáte5w, ( Compl. anesni) item fup. Tincidiv, confines

co, præter unum aliquid , quod deest. fueram. August. in Job, post verbum confidebam , addit, *.23. Ita Græcè ad verbum. cim mihi bene effet, i. e. inquit, cum effem immortalis ; . 24. Posterior pars, fi quid , &c. prætermittitur ab mox ita, fed adjutorium, &c. ut sup.

Aug. Græcè , tota ut in Lat. supia. #. 14. Ambr. 1. 1. de interpel. Job, c. 2. col. 627. b. *.25. Sic ap. Aug. in Job, p. 630. f. præter duo, poft verbum receffit, quod eft ult. versùs præced. proxi- parva, loco prava, & verba, pro effe ; nec malè : nam me addit : Vifitario autem ejus defpexit me, omissis inter in Gr. pavice aanlové ovpata, fed absque dicitis ; in Mr. mediis . Similiter Aug. in Job, hæc fola refert : Et vifs- Alex. and pos á beş : præterea Græcè, fixt, videtur , tario Domini defpexit me. Gr. 'Amesató us f'xtos, fTioxo pro video ; & sub finem, igur, fortitudinem , loco auta W de Kupio umepeidé Hs. Mf. Alex. i ÉT1OXCTÁ.

xilium. 9.15. Similiter hab. August, in Job, 630. C, una cum ¥. 26. Sic eft in Græco , exceptis his circa med. jú. Tom. I.

Ooooo ij

[ocr errors]

ciat me.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

1

1

VER310 ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ex MS. Maj. Men, mihi: neque enim elocutionem fermonis veftrisul- natis, & in ventum verba profertis.

tinebo.

27. Veruntamen super pupillum irruistis, & in 27. Super pupillum irruitis, & subyertere ni-
Gliftis in amicum veftrum.

timini amicum veftrum.
28. Nunc autem afpicientes vacate mibi : in fa 28. Veruntamen quod cæpistis explete : præ.
cie veftra non mentiar.

bete aurem , & videte an mentiar.
29. Sedete, & non sit iniquitas , & rursum 29. Respondete obsecro abfque contentione:
juftitiæ adeftote.

& loquentes id quod juftum eft , judicate.
30. Non eft enim in ore meo iniquitas, & 30. Et non invenietis in lingua mea iniquita
fauces meæ nonne sapientiam meditantur?. tem, nec in faucibus meis ftultitia personabit.

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
pool pe Fav cst, verbis me sedabit, loco filentium imponit 7.29. Græc. initio ipso hab. Kalioane dni, Sedete obse-
mihi. In Ms. Alex. ac ed. Ald. ta púzceló M8 naúcil, verba cro, & poft paulò adıxov, injuftum , loco iniquitas ( Aq.
mia felabit. Ap. Aug. in Job, posteriora sola exstant, Kw zirnate Teacronía ; ) exinde lic, tad sxaiw , jufta, loco
neque enim elocutionem, &c. Gr. pléyuo , fonum. juftitie. Auguft. priorem versiculi partem reticet, pofte

*. 27. Græc. habet , ÉTITITT:75 , árcímede dè, in præf. riorem verò admittit ut sup.
reliqua ut in Lat. fup. Ap. Aug. in Job, hæc fola legun . 30. Græcè constanter @fixo, loco iniquitas, ut &
cur : Veruntamen super pupillum irruiftis.

gaúcon, linguâ, pro ore in mox ita , ô ô rápurš, aiet gut-
. 28. Græc. Neri de ciclables sis apówna wpcor, g' tur , loco fauces, necnon Coresiv, intelligentiam , loco
Hello Olus. Nunc autem infpiciens in facies veftras , non meo- Sapientiam. Ap. Aug. in Job, ut sup. in textu, præter
tiar ; in ed. Ald. eis apóowao. In edit. Lat. istud, vacate verbum ultimum, meditabantur ; Gr. Menetą. In Mi. Flo-
mihi, habetur fub asterisco, ficut in Hexapl. Orig. Ap. riac. inter plura fragmenta , hoc habetur : Consoins mihi
Aug. in Job : Veruntamen , nunc autem infpicientes, vaca- sum, quia non protulit lingua mea quidquam , & nunquam
te mihi , nec plura : in editr. veniunt tamen; in cod. Reg. non guttur meum intelleitum meditatur.
ideo venerunt tamen ; in al. Mís, ideo veruntamen.

dies ejus.

CAPUT V I I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ex MS. Maj. Mon. I. N Unquid non tentatio

eft vita humana fi

M ,

Ilitia est vita hominis fuper terram : & ;

ficut dies mercenarii, rii, vita ejus ?

2, Aut tanquam fervuis metuens dominum 2. Sicut fervus desiderat umbram, & ficut suum, & consecutus umbram? aut tanquam mer- mercenarius præftolatur finem operis su : cenarius, qui exspectat mercedem operis sui?

3. Sic & ego exspectavi menfes vanos, & noc 3. Sic & ego habui menses vacuos, & no&tes
tes dolorum datæ sunt mihi.

laboriosas enumeravi mihi.
4. Si dormiero, dico: Quando dies? & fi furre 4. Si dormiero, dicam : Quando confurgam?
xero , rursum : Quando velpera ? replebor autem & rursum exspectabo vesperam, & replebor dolo-
doloribus à vespera usque ad manè.

ribus usque ad tenebras.
5. Et concrescit corpus meum putredine ver s. Induta eft caro mea putredine & fordibus
mium ; infundo glebas terræ, radens faniem. pulveris , cutis mea aruit, & contracta est.

6. Et vita exilior eft quàm loquela , & periit 6. Dies mei velociùs transierunt quàm à te-
in vacuum fpes.

xente tela succiditur , & consumpti sunt absque

ulla fpe.

op. imp.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.1. Ita Aug. in Job, col. 631. a. rursumque ep. 189. vacuum ; noites autem , &c. ut sup:
t. 2. 699. f. ad hoc usque , ficut : item tract. 124. in *. 4. Auguft. in Job, col. 631. c. Si dormiero, dico :
Joh. t. 3. p. 2. col. 821. f. & 1. 19. de civit. Dei, c. 8. Quando dies? & fi surrexero , rurfum : Quando vesper?
t. 7. col. 552. e. 572. b. Sic etiam habetur in Græco, repleor autem doloribus à vespere ufque ad mane. Ita quoque
præter vocem ar pum, pro humana. Ap. Ambr.l. de bono in Græco, præter hoc , a rúpus de yiropas, loco repleor , Mr.
mor. c. 3. P. 394. f. Nunquid non tentatio eft vita hominis Alex. yirwpiai. Ambr. bene , l. 1. de interpel. Job, c. 2.
in terra ? fcut mercenarii merces , vita ejus:at 1. 1. de inter col. 627. b. c. Si quiescam, dico : Quando dies ? fi surgam,
pel. Job, c. 2. col. 627.b. Nonne tentamentum ( Græc. 74 iterum : Quando vesper ? plenus fum doloribus à vefpera uf-
catú prov ) eft vita hominis in terra ; & ficut mercenarii quo que ad mane : & l. de exhort. virg. t. 2. col. 282. a. Si
tidiani , vita ejus ? fimiliter l. de exhort. virg. t. 2. col. dormicro , dico : Quando dies ? cum surrexero , iterum :
282. a. exceptis his, tentatio, pro tentamentum, necnon Quando vesper ? plenus fum dolore à vespere usque mane.
aut, loco . Hieron. l. 2. contra Pelag. t. 4. p. 512. 8.5. Similiter habet Aug. in Job ; cui etiam Gr. fa-
f. hab. Tentatio eft vita hominis fuper terram. Auct. ep:

ad vet, paucis mutatis ; nempe pro & concrescit, hab. pups-
Demetriad. Vita hominis tentario super terram. Auct.

Tul de, confpergitur antem, præponitque év, in, voci pre in Matth. p. 123. a. Omnis vita noftra tentario eft. In Ms. tredine ; subinde pro infundo, fic, tuxw de, mollio auFloriac. fic legicur : Probatio enim hominis in terra vita tem , seu liquefacio; & pro radens faniem , úno ixãpos túwr, ejus eft ; & nétus illius ficut merces quotidiana.

à fanie radens. Ambr. 1. 1. de interpel. Job, c. 2. t. 1.
9.2. Ita è Gr. ad verbum , præter ult. ista , qui exspeltat col. 627. b. c. legit : Fermentatur mihi corpus in putredi-
mercedem operis fui, pro quibus fimpliciter , civcpérov tör ne vermium; liquefacio autem glebas terra, faniem radens
Midor dyrs. Ap. Ambr. 1. 1. de interpel. Jub, c. 2. col. ulcerum : & l. 4. c. 3. p. 665. alludens dicit : fob per-
627. b. fic : Ant ficut famulus (Gr. Cepítov) timens do- fxfus erat ulceribus, concutiebatur omnibus membris, 88
minum suum , qui fe fub umbra obregat? aut ficut merce plenus erat totius corporis fui doloribus , glebas terræ vul-
narius exfpeétans mercedem fuam ? Item l. de exhort. virg. nierum licorum sanie s humore diffolvens. Tertul. I. de pat.
t. 2. p. 282. a. Et ficut fervus timens dominum suum , C. 14. p. 203. b. Cùm Job, inquit, immundam ulceris fui
qui umbram invenerit, (Gr. vg Tetergens ouics ; ) o ficut redundantiam magna æquanimitate diftringeret ; cùm erum-
mercen, exfperians merc. fuam? Ap. Aug. verò annot, in pentes bestiolas inde, iri eosdem fpecus & pasius foraminof&
Job, omnia ut sup. in textu,

carnis ludendo revocaret , &c.
*. 3. Similiter ap. Aug. in Job, ut & in Græco , ni Χ. 6. Gr. Ο δε βίος με εσιν ελαφρότερος λαλιάς, από-
si excipias unum rúŁtes , pro is noites. Rectè Ambr. awak dé cv xerñ e'azido. Ambr. l. de exhort. virg. 1. 2. col.
1. 1. de interp. Job, c. 2. p. 627. b. Sic & ego menfes 282. a. fic : Vita autem men levior quàm favilla , perise
exfpeclavi vachos ; noites autem dolorum d.1ta sunt mibi : at. autem in vana (pe : at, l. 1. de interpel. Job, c. 2. t. 1.
1. de exhort, virg. t. 2. col. 282. a. Sic ego exspedmi in col. 627. b. s. Vita nutem, mea levior oft fabulâ, in spe

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 7. Meniento quia ventus est vita mea , & non 7. Recordare itaque quia fpiritus est vita mea, Ex Ms. Maj. Mona revertetur oculus meus ut videat bona.

& non ampliùs revertetur oculus meus videre bo

[ocr errors]

na.

8. Nec aspiciet me visus hominis : oculi tui 8. Nonne cognofcit oculus videntis? oculi tui in me, in me, & non sublistam.

e non subsisto. 9. Sicut consumitur nubes, & pertransit : fic 9. Tanquam nubes expurgata de cælo: fi enim qui defcenderit ad inferos , non afcendet. homo defcenderit ad inferos, ultra non afcendet ;

10. Nec revertetur ultra in domum suam, ne 10. Et non revertetur ampliùs domum suam, que cognoscet eum ampliùs locus ejus.

neque cognofcet illum ultra locus fuus. 11. Quapropter & ego non parcam ori meo, u. Propterea itaque & ego non parcam ori loquar in tribulatione fpiritus mei: confabulabor meo, loquar in angustia pofitus spiritus mei: apecum amaritudine animæ meæ.

riam amaritudinem animæ meæ coarctatus. 12. Nunquid mare ego fum, aut cetus, quia 12. Utrùmne mare fum ego, aut draco, quia circumdedisti me carcere ?

* ftatui super me custodiam ? 13. Si dixero: Consolabitur me lectulus meus, 13. Quia dixi : Consolabitur me le&tulus meus, & relevabor loquens mecum in Itrato meo : & referam ad me ipsum consolationem in thoro

* Lege statuistia

meo:

lum :

κατα

14. Terrebis me per fomnia, & per visiones 14. Exterres me per fomnia, &

per

visionem horrore concuties.

obftupefacis, 15. Quamobrem elegit suspendium anima 15. Abfolvens à spiritu meo animam meam, mea, & mortem olla mea.

& à morte ossa mea. 16. Desperavi, nequaquam ultra jam vivam : 16. Repuli, non enim in sempiternum vivam, parce mihi, nihil enim sunt dies mei.

ut patienter feram : discede à me, vana est enim

vita mea. 17. Quid est homo, quia magnificas eum? 17. Quid est enim homo, quòd exaltasti eum aut quid apponis erga eum cor tuum ? aut quia sensu tuo intendisti ad eum? 18. Visitas eum diluculo, & subitò probas il 18. Ut visitationem ejus facies in manè, & in

requie judicabis eum. 19. Usquequo non parcis mihi , nec dimittis 19. Ufquequo me non dimittis, neque deseris, me ut glutiam salivam meam ?

donec glutiam falivam meam in dolore? 20. Peccavi, quid faciam tibi ô custos homi 20. Ego peccavi, quid poffum tibi facere? Tu num? quare posuisti me contrarium tibi, & fac- qui scis fenfum kumanum, quare posuisti me ut tus fum mihimetipsi gravis ?

loquar adversùm te, & sum tibi oneri? 21. Cur non tollis peccatum meum, &

qua 21. Et quare non es oblitus iniquitatis meæ, & re non aufers iniquitatem meam ? ecce, nunc in purgasti peccatum meum? nunc autem in terram pulvere dormiam : & li manè me quæfieris, non ibo: manè vigilabo, & ultra non cro. Yubfiftam.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Evacua perit : vox autem fabula, quam admittunt ibid. notarur in Ms. Maj. Mon. codd. Thuan. & Laud. cum ed. Rom. firmatur etiam ex W. 14. Aug. in Job, cursus addir me , post vifionem , his quæ Ambr. hab. inf. de fabula , & fatui narratione ; cum Græco; reliqua ut sup. præterea in eodem Græco legiatramen alix edd. & Mss. constanter legunt ut fup. fa tur eru TVCS, de i öpé 2.00, loco per fomnia , & per vifionem, villı; Gr. Vat. aeneis, Ml. Alex. d pouées, cher, ore. Aug. Apud Ambr. 1. 1. de inrerp. Job, c. 2. col. 627. c. Tera in Job, ut sup. Et vita mea exilior eft quam loquela. res me in fomniis, & in vifionibus me percellis. Gr.

*.7. Græcè ponitur us, poft fpiritus, detractis feqq. eff, THOSIS. & mea ; extiemò autem legitur eyator , numero ling. reliq. $. 15. Aug. in Job, ipfo initio leg. absolves , unà cum ut in Lat. sup. Ap. Aug. in Job, 631. e. ita : Recordare Græco; in fine autem addit repuli, quod ult. in Hebr. & ergo quia spiritus eft vita mea , & non revertar ad invisibilia. Vulg. rejicirur in y. seq. at penitus tollitur in Gr.

*. 8. Editio Lat. subjungit ista , præfixis duobus aíte. X. 16. Ira Græcè, detracto verbo repuli, quod etiam tiscis , nempe uno ante nonne , & altero ante oculi. Simi'iter notatur asterisco in edit. Lat. ficur in Hexaplis. Eadem habetur in Hexapl. Orig. ex Aquila & Theodor. cum aste- legit Aug. in Job, 632. b. verbum pro verbo. rifco : Ου περιβλεψεται με οφθαλμός ορώντός με: & infia cum ř. 17. Similiter ap. Aug. in Job, præter hoc ult. in Mimili figno :οι οφθαλμοί σε εμοί, και εκ έτι ειμί. Εadem ctiam eum. Apud Ambros. 1. 2. de interpel. Dav. c. 6. to. 1. verba tranfiere in Græc. Vat. LXX. addito tantùm pe , ad p. 646. c. Quid eft bomo , nifi quia vifitas eum ? Græcè, verbum meixe4 87 4. Ap. Aug. in Job, 631. e. fimiliter : fcyeruves, magnificafti, loco exaltati; extremoque ita , i Non me cognofcet oculus videntis : oculi tui, &c. ut sup. ότι προέχεις τον νεν εις αυτόν; Nob. aut quod adhibes men

4.9. Sic habet Aug. in Job, col. 631. g. Sic etiam in tem erga eum ? Græco, nisi excipiatur unum af wr, infernum , loco inferos. x. 18. In Græco ü, aut, loco ut ; & sub finem, sis

*. 10. Ita Aug. in Job, ufque ad neque , pofito ta árán quo , in reniem ; cætera ut in Lat. Ap. Aug. in Job, 'men in , ante domum. Gr. deler adv. ampliùs , fubditque posteriora tantùm leguntur : Et in reqnie, &c. ut sup. is tor id sov oinoy , in propriam domum, abfque feq. fuam; . 19. Ita Aug. ad verbum , nifi quod leg. deglutiam, & Teliqua ut in Lat. fup.

Gr. xalaniw ; præterea in eodem Græco lic, óx eos ple, ite ¥. 11. Similiter apud Aug. in Joh, usque ad verbum apein fe, non finis me , neque dimittis me , detracto hoc ult. loquar, piætermiffis aliis ; cuncta verò exftant Græcè, in dolore ; MI. tamen Alex. add. år ódýrn, cum edd. Ald. præter hoc, spiritus mei , quod deest; in Ms. tamen Alex. & Compl. Quare in novisl. ed. Aug. inalè pofitum est legitur, en sy tyxn wr TĞ Aveúpectés Mr , ficut in ed. Compl. punctum interrogans post vocem meam , quali seqq. ista In Ms. Lat. Maj. Mon. præponicur asteriscus verbo coarc tota , In dolore ac fiagellis contineam , ab Aug. addita fuifintus, sed malè'; verbi enim hujus ne litterula quidem sent explicationis gratia; at hîc redundare, in dolore , neapparet in Hebræo; in Græco verò eft Curexéneros. mo non videt, cùm sejuncta hac duplici voce, annexa

$. 12. Ita Græcè, nisi quod deest vox ego, & pro fta- que antecedentibus, faciliùs multò fequantur aliæ , ac flarui, habetur xotétalas. Ap. Aug. in Job bene, stainif- gellis contineam. ti; reliq. ut sup.

V. 20. Ap. Aug. in Job : Si ego peccavi , quid poffum tiV.13. Iridem ap. Aug. in Job, præter vocem letus, bi facere ? nec plura. In Græco fic : Eierw speaptor,

ri pro lediulus; in Græco ý xxírn; initio autem legitur ibid. duré Couce apažan; at in Ms. Alex. & Compl. Tí Súrqual Einoti, Dixi quia, non Quin dixi; exinde loco confola- Cor wpaçou ; tum fequuntur ifta : 'O nas custos 7èr vor Thor tionem in, ita, iní négov, privatim fermonem. Ap. Ambr. cirlpowwww, datiéty us no?erteuxúv 08, siji defri Coi pop1. 1. de interpel. Job, c, 2. t. 1. p. 627. c. hoc tantùm Thor ; quz Latinis respondent supra. degitur : Dicam : Confolabitur me leånlus meus, In Mf. Alex. . 21. Augustinus in Job, reticet ista , & purgasti habetur incy, absque ori; & verò 1. vox quia, asterisco peccatum menm i loco verò manè vigilabo, habet nam evi

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
gilabo ; cæt. ut fup. Hieronymus l. 2. contra Pelag. to. 4. γυνί οιε εις γην απελεύσομαι: ορθρίζων δε, εκ έτι ειμί. Οuare
col. 512. f. legit: Quare oblitus es, nec fecifti iniquitatis non fecisti iniquitatis meæ oblivionem , & purgationem peccati
meæ oblivionem, & emundationem peccati mei? Græcè ita : mei? nunc autem in terram abibo : manè autem surgens, ula
Διατί εκ εποιήσω της ανομίας με λίθων , (ΜΓ. Αlex. Και δια tra non fum.
τι και λίθων εποιήσω της , &c.) και καθαρισμός της αμαρτίας με;

[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT V II I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ex Mf
. Maj. Mon. 1. A D hæc

Baldad Sauchites dixit :
. Quoufque loqueris hæc, spiritus mul- " R Espondens autem Baldad Suhites, dixiti

2. Usquequo loqueris talia, & fpiri-
tiloquax est ori tuo?

tus multiplex sermones oris tui ?
3. Nunquid Dominus injustè agit cùm judicat? 3. Nunquid Deus supplantat judicium ? aut
aut qui fecit omnia, turbabit quod juftum eft? Omnipotens subvertit quod justum est ?

Si filii tui peccaverunt coram eo, misit in 4. Etiam fi filii tui peccaverunt ei, & dimisit
manu iniquitates eorum.

eos in manu iniquitatis suæ :
5. Tu autem consurge diluculo ad Dominum 5. Tu tamen fi diluculo consurrexeris ad
omnipotentem, & precare :

Deum, & Omnipotentem fueris deprecatus :
6. Si mundus & verax es tu, precem exaudiet 6. Si mundus & rectus incesseris, ftatim evi-
tuam, & restituer tibi vitam justitiæ :

gilabit ad te, & pacatum reddet habitaculum juf

titiæ tuæ :
7. Et erunt priora tua, minima; novissima au 7. In tantum , ut fi priora tua fuerint parva,
tem tua, infinita.

& novissima tua multiplicentur nimis.
8. Interroga enim generationem priorem , & 8. Interroga enim generationem pristinam, &
exquire genus parentum :

diligenter investiga patrum memoriam :
9. ( Et hesterni sumus , & nescimus; & umbra 9. (Hesterni quippe sumus , & ignoramus Inf. 14.
est vita noftra super terram. )

quoniam ficut umbra dies noftri funt fuper ter- 2.

Pf. 1434

ram.)
10. Aut nunquid non hi docebunt te, & refe 10. Et ipfi docebunt te : loquentur tibi, & de
rent tibi; & ex corde fuo proferent sermones? corde fuo proferent eloquia.

11. Nunquid virescit fcirpus sine aqua? aut cref II. Nunquid virere potest scirpus absque hu-
cit juncus nisi irrigetur ?

more? aut crescere carectum fine aqua? 12. Adhuc in sua radice consistit, & non me 12, Cùm adhuc sit in flore , nec carpatur maLege bibat. tetur : antequam * vivat omnis herba , nonne aref- nu, ante omnes herbas arescit :

cit

13. Sic igitur erunt novissima hominum, qui 13. Sic viæ omnium qui obliviscuntur Deum,
obliviscuntur Dominum : spes enim impii peri- & spes hypocritæ peribit :
bit:

14. Et non habitabilis erit domus ejus, atque 14. Non ei placebit vecordia fua, & ficut
araneis complebitur tabernaculum ejus.

tela aranearum fiducia ejus.
15. Quod & fi fuffulserit domum fuam , non 15. Innitetur fuper domum fuam , & non fta-
ftabit ; & cum ceperit, non permanebit :

bit : fulciet eam, & non consurget :
16. Humidus eft enim ante folem, & de pu-

16. Humectus videtur antequam veniat sol, tredine germen ejus ascendet.

& in ortu suo germen ejus egredietur.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

loco & precare.

7.1. Gr. 'T Foraßen de Bandas • Eaux étus, abad" Ex- poft corde , quod etiam Mr. Alex. retinet. Ap. Aug. in
oipiens autem , seu respondens Baldad, &c. Aug. in Job, p. Job, priora tantùm leguntur ut fup. ad hoc uique, 8 69
632. e. Verba Baldad Sauchitis ; nec plura usque ad ¥.4.

corde.
X. 2. In Gr. rý sópolós Qx, oris tui , absque præced. ř. 11. Aug. in Job, id unum profert, Nunquid viret
eft; cær. ut in Lat.

fcirpus fine aqua ? In Gr. Termvogs , papyrus, pro fcirpus;
. 3. Vix melius è Græco , præter hoc præs. injuftè ut & inf. pro juncns, féropor, quod propriè herba palus-
agit, pro fut. å fixúod.

tris est, acutam habens aciem , à Bē, particulâ augendi , seu V.4. Ad verbum è Græco. Ap. Aug. in Job, poftrema valde , & tómoc, scindens ; 687cmor etiam herba bobus

gratantùm leguntur : mifit in manu , &c. ut sup.

ta , quam Bóes 76 urxos; Nobil

. vertit pratum. Præterea pro
*. 5. Similiter in Gr. præter ult. drómfuos, deprecans, crefcit... nifi irrigetur , Græcè legitur infwbúcstal..... drev

678 , i. e. exaltabitur..... fine potu.
W.6. Gr. Eixo. 9-apos si, exuervos, Mf. Alex. rursus $. 12. Græcè , "Eti ör éri piļus, Adhuc exiftens fuper ratu
hîc addit si, sed absque seq. iu , quod etiam deest in Vat. dicem ; & poft paulò sic , Topo 78 misīv, antequam bibar ,
exinde fic, coxalasvos de Cadiator, &c. Nobil. resti non vivat ; quod tamen ita scribi potuit, videlicer Mss.
tuet autem ribi habitaculum , &c. diaita, propriè vivendi antiquorum more, qui hujusmodi litteras , unam alterâ fæer
institutum , feu mos , genus vita. Ap. Aug. in Job, ur sup. pe commutant : Nobil. vertit faliat.
& reftituet tibi vitam juftitia, id eft, inquit, beatam.

. 13. Ita Græcè, uno excepto ártw, omnium, loco
9.7. Similiter ap. Aug. in Job, Et erunt priora tua , hominum. Nil horum ap. Aug. in Job.
minima ; subsequentium verò loco, fubdit , in

compara *. 14. Aug. in Job, postrema tantùm refert , atque ara-
tione posteriorum, quæ infinita erunt. Gr. "Escue år tā pie neis , &c. In Gr. fic : 'A cixutos paip durš især o oixos, após
apará Co, oriya la del Gará ox, chú Jul cEt erunt prio- Xou fè avog åndbúcslas oxwrý. Nobil. Inhabitabilis enim
98 quidem tua, pauca ; novilima autem tua, inenarrabilia. ejus erit domus , aranea artem evadet ejus tabernaculum.

Ý. 8. Sic etiam Græcè, nifi quòd extremò legitur, f.xvid X. 15. Græcè deeft initio , quod ; reliqua ut fup.
SOY Sè xałce zéros marépáire ad verbum , investiga autem per Ap. Aug. in Job, Quòd fi fuffulferit domum fuam , non
genus patrum.

ftabit ; & cùm cæperit, &c. Gr. &Trc Coméro de durg, Alex,
*. 9. Gr. x9ì p +GM... Ca hát sao Mua ac quang , đc. ur fap.
της γης ο βίος. Ιn Mt. Αlex. ζκια διε εσιν ημών ο βίος έσι, ¥. 16. Succinit Aug. in Job, addita voce ejus, isti, pu-
&c. 'Ap. Ambr. l. de fug. sæc. c. 5. to. I. col. 429. b. Um tredine. Sic eciam in Græco , in quo præterea , utoviaio,
bra enim eft nostra hæc vita in terra.

fub fole, loco ante folem; fed hic, ante, inquit Auguft.
¥. 10. Gr. tollit tibi, post referent , pro quo sivey fergon; sub, significat : demum pro afcendet, cxstat i leasútetasi,
sed Mf, Alex. add. Goi, cum ed. Ald. Item fuo tollitur egredietur , quod hîc idem fonat,

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA, 17. Super acervum petrarum radices ejus den 17. In congregationibus lapidum dormit, & Ex Ms. Maj. Mora fabuntur, & inter lapides commorabitur. in medio lapillorum vivet.

18. Si absorbuerit eum de loco suo, negabit 18. Si deglutierit , locus mentietur eum : non eum, & dicet : Non novi te.

enim advertisti hæc 19. Hæc eft enim lætitia viæ ejus , ut rursum 19. Quia eversio * imputabilis est : de terra au

eft

* f. impii talis, de terra alii germinentur.

tem alterutrum germinavit. 20. Deus non projiciet fimplicem , nec porri 20. Dominus enim non reprobabit innocenget manum malignis :

tem, nec ullum munus impii accipiet. 21. Donec impleatur risu os tuum , & labia 21. Veracium autem os implebit risu, & labia tua jubilo.

eorum confeflione : 22. Qui oderunt te , induentur confufione : & 22. Inimici autem eorum induentur confusio. tabernaculum impiorum non fubfiftet.

ne, & tabernaculum impii non manebit. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 17. Ita Aug. in Job. Græcè, 'Eri semaywarin, (Mr. . 20. Vix meliùs è Græco. Aug. in Job, legiffe videAlex. évi Curawn, in congregatione ; ) exinde lic, además tur non probabit , sed quafi dubitando; ait enim : An, C«, in medio autem, &c. ut sup:

non reprobabit? vel illud : Impium non probabit inno7. 18. Ita è Græco, nisi excipias ult, advertisti bac , centem, nec ullum munus , id eft, facrificia. Græcè : 'O pro quo, éúexxas Toata , vidisti talia , demto præced. 7&p..... X Men OTOForucu7o. ( Mr. Alex. STUTTOKOSTEL ) Tov enim. Ap. Aug. in Job, Si deglutietur , locus mentietur άκακον, deinde, παν δε δώρον ασεβές και δέξεται. ,eum ; nec plura.

*.21. Ita in Gr. nisi quòd additur dè , poft labia, de. 19. Vox ista imputabilis mendum redoler : facilè po tracto præced.. Similiter ap. Aug. ad hoc u.que, latuit ita fcribi , paucis mutatis litteris , à librario osciran bia. Ap. Hieron. in Ecclef. t. 2. p. 734. b. fic : Veracium te, loco impii talis ; Græcè enim legitur doscos Terxulu, os replebitur gaudio. sed absque seq. eft: item loco alterutrum germinavit , sic, óa #. 22. Gr. hab. digúruv, confufionem ; ftatimque , dias20 arabxxshosi ; Aug. in Job rectè, de terra antem alterum ta de coelos óx f'sa. Aug. constanter , 65 tabernac, imgerminabit.

pii non permanebit , ad litteram , non erit.

[ocr errors]

C A P UT I X.

I.

"ET

ET

VULGATA NOYA.

VERSIO ANTIQUA.
T respondens Job, ait :
T respondens Job, dixit :

Ex Ms. Maj. Mon 2. Verè scio quòd ita fit, & quòd non

2. Verè fcio quia ita eft: quomodo enim justificetur homo compolitus Deo.

poterit quis justus effe ante Dominum? 3. Si voluerit contendere cum eo, non pote 3. Si enim velit judicio contendere cum eo, rit ei respondere unum pro mille.

non respondebit ei unum de mille. 4. Sapiens corde eft, & fortis robore : quis 4. Sapiens est enim sensu , & fortis, & mareftitit ei, & pacem habuit ?

gnus : quis durus fuit coram eo, & mansit? s. Qui transtulit montes, & nescierunt hi quos s. Qui in vetustate perducet montes, & nefsubvertit in furore fuo.

ciunt; qui vertit eos in ira. 6. Qui commovet terram de loco fuo, & co 6. Qui commovet orbem à fundamentis, & lumnæ ejus concutiuntur.

columnæ ejus movebuntur. 7. Qui præcipit foli, & non oritur : & ftel

7:. Qui præcepit foli, & non oritur : & cætelas claudit quasi sub fignaculo.

ra sidera signat. 8. Qui extendit cælos solus,& graditur super 8. Qui extendit cælum folus, & ambulat, tanfluctus maris.

quam super terram, super mare. 9. Qui facit Ar&urum, & Oriona, & Hyadas, 9. Qui facit Arcturum, & Vespertinum, &

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 8. 1. Gr.constanter, 'Ironaban dé 'Iw6, nézd. Ap. Ipépor avrà oprn: Compl. xa7a5pé par Mr. Alex. cv öpəsi. Avg. Verba Job.

$.6. Ita Aug. in Job. Gr. loco orbem , hab. This un *.2. Ambr. I. 1. de interpell. Job, c. 4. to. 1. col. sexróv, eam quæ fub cælo; ultimòque Canellerlei, schol. 628. f. 629. c. In veritate novi , quia ( al. quod ) ita eft: cæteri, acolpatucovlan. Ambr. l. 1. de interpel. Job, col. quomodo enim erit juftus mortalis apud Dominum ? Ita 629. d. Qui commovet orbem terrarum , fundamentis , & eriam Græcè. Apud Aug. l. 2. de pecc. mer. to. 10. col. columna ejus quatinntur. Gr. loco 3, constanter hab. do 47. e. In veritate fcio, quia ita eft : quemadmodum enim autem , poft columnæ ; unde rursum Ambr. l. 1. Hex. to. juftus erit homo ante Dominum? lib. verò annot. in Job, 1. p. 11. f. leg. Quia Dominus commovet eam à frendaut sup. Verè fcio quia ita eft.

mentis , columnæ autem ejus exagiiantur. . 3. Paulo aliter Græcè, nempe , 'Esv góp Bynule xei 7.7. Apud Aug. in Job : Qui præcipit soli , non oriναι αυτώ, Αlex. μετ' αυτό, και μη υπακό ση αυτώ, ένα tur ; nec plura. In Gr. 'O asyw TW nrico, a o'x arctérreo pa aletin tpos ivc aózor autê fx xolur. Ambr. I. 1. de xala de aspwr xalacpegrild. Rectè Ambr. l. 1. de interpel. interpel. Job, c. 4.629. c. non male : Si enim voluerit ju- Job, p. 629. d. Qui dicit foli, & non oritur : adversùs dicio contendere cum eo, non audiet illum , ut non ad nenum autem fidera confignat. Vigil. Tapf. l. 1. de Trin. Qui juverbum ejus mille fermonibus contradicat. Vide Hex, Orig. bet foli , & non oritur : qui fidera conclufit. to. 1. p. 407. Aug. 1. 2. de pecc. mer. 10. 10. p. 47. ř. 8. Similiter in Græco, præter unum étéors, loco e. Si autem velit contendere cum co, non poterit obedire ei : terran. Optimè Ambr. l. 1. de interpell. Job, c. 4. p. 629. & l. annor, in Job, p. 633. c. non respondebunt ei unum d. Qui extendit cælum folus, & ambulat, ficut in pavimende mille.

to, Jupra mare : & l. 5. de fide, to. 2. p. 556. d. Er#.4. Vix unum aut alterum variar Græcè, nempe ye tendens cælum folus , ambulans, quafi in pavimento , fuvóheiros, faltus, loco fuit , absque 5, ante manfit, pro per mare : ( Gr. 'o jav cose.... wieITETÔ ws s't' édéquo ult. Pelleirs, permanfit, in Compl. si tipuveccs. Am 025, &c.) at l. de instit. virg. to. 2. P. 264. d. Quia exbros. 1. de interpel. Job, c.4.629. c. ita leg. Sapiens eft enim pandit cælum folus, & ambulat, ficut in terra, super maintelle&tu , fortis, magnus : quis tam durus, ut in re. Aug. in Job, p. 633. d. e. cum Fulg. I. pro conspeitu ejus possit subfistere? Similiter ap. Vigil. Tapf.i. thol. p. 538. Qui extendie colum folus, ambulat super 1. de Trin. Sapiens eft Deus , & fortis, & magnus. mare, tanquam fuper terram. In Mf. Alex. tai gardarns,

W. 5. Similiter hab. Aug. in Job, col. 633. c. præter a's 'Tetapes. Vigil. Tap. I. 1. de Trin. Et extendit cahoc, in vetuftarem perducit , Græc. Faxe Cor. Ambr. l. 1. lum quemadmodum pellem ; qui ambulat super mare, tande interpel. Job, p. 629. d. Qui facit montes inveteraf- quam fuper aridam. cere, & nefciunt ; Drvertit eos in iracundia, Gr. o xa7cc .9. Ita Græcè, mutaro vocum ordine : primum enim

fide ca

« ZurückWeiter »