Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

cam.

&

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 5. Cùmque in orbem transiffent dies convivii, s. Et cùm finiti essent dies convivii, mittebat Ex Ms. Maj. Mon, mittebat ad eos Job, & sanctificabat illos, confur- Job, & purificabat cos, consurgens manè, & gensque diluculo, offerebat holocausta pro singulis. offerebat pro eis vi&imas fecundùm numerum Dicebat enim : Ne fortè peccaverint filii mei, & eorum, & vitulum unum pro peccato animarum benedixerint Deo in cordibus fuis. Sic faciebat ipforum. Dicebat enim Job : Ne fortè peccaveJob cunctis diebus.

rint filii mei, & maledixerint Domino in cordi

bus suis. Sic faciebat Job omnibus diebus. 6. Quadam autem die, cùm veniflent filii Dei 6. Fa&tum eft in his diebus, & ecce venerunt at afsifterent coram Domino , affuit inter eos etiam angeli, ut adstarent coram Domino ; & venit Satan.

equidem diabolus cum eis. 7. Cui dixit Dominus : Unde venis ? Qui res 7. Et dixit Dominus diabolo: Unde ades? Et pondens , ait : Circuivi terram , & perambulavi respondens diabolus Domino, dixit: Circumiens

terram ,

&

peragrans quæ sub cælo funt, adlum. : 8. Dixitque Dominus ad eum : Nunquid con 8. Et dixit ei Dominus : Animadvertisti in puefiderasti fervum meum Job, quòd non fit ei fimi rum meum Job, quia non est quisquam fimilis illi lis in terra, homo fimplex, & rectus , ac timens super terram, homo sine crimine, verax,

, Dei culDeum , & recedens à malo?

tor, abstinens fe ab omni malo? 9. Cui refpondens Satan, ait : Nunquid Job 9. Respondens diabolus Domino, dixit : Nunfruftra timet Deum ?

quid gratis colit Job Dominum? 10. nonne tu vallafti eum , ac domum ejus , 10. non tu circumsepisti quæ sunt extra douniversamque substantiam per circuitum, operi- ' mum ejus , & intra domum ejus , & quæ foris bus manuum ejus benedixisti , & poffeflio ejus funt omnia in circuitu ejus , operibus manuum ejus crevit in terra ?

benedixisti, & pecora ejus muita fecisti fuper ter

ram? 11. Sed extende paululum manum tuam, 11. Sed mitte manum tuam, & tange omnia

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. .5. Similia leguntur Græcè , fi tamen sequentia exci V.7. Similiter habet Orof. I. contra Pelag. p. 453. h. pias, Curelen besuocer, confummati funt , pro finiti effent; Ita quoque in Græco , nifi excipias ista , ardienter the güv, item circa medium , περί αμαρτίας περί των ψυχών αυτών, και εμπερπατήσας την υπ' έeανόν" poftquam circuivi terram, pro peccato pro animabus eorum ; paulòque post : Mú07s of & perambulavi eam quæ sub cælo. Apud Aug. annot. in vich Mix c T Voic ( Mr. Alex. xapdice) UTW xora ceroy- Job, col. 625. b. hæc pauca leguntur ur sup. Et dixit DoSay tpos Otóre Ne forte filii mei in mente sua cogitaverint minus diabolo : Unde ades? ac ser. 12.00. s. col. 72. c. fic: mala ergo

Deum ; deinde, OUTWS cür, &c. Sic igitur , &c. Et Deus ait diabolo : Unde venis ? Qui refpondens, dixit : ut fup. in edir. tamen Compl. habetur : Múzote vip aplov, Circuiens totum orbem, adveni huc. και κυλόγησαν Θεόν επί καρδίας αυτών οι υιοί με que Vulga ^.8. Ita Græcè, exceptis his : Ilegcéges tñ dearoice tæ favent. Cypr. l. de op. & eleem. p. 243. b. post hæc, C8 xatà tf..... ŐTT XX o'si xat' cutòršti, &c. Attendisli filios feptem , & filias tres ( fup. X. 2.) proximè addit : Et mente tua super puerum..... quis non eft juxta eum fuper emundabat illos, offerens pro eis hostias Deo fecundùm nume

idem valent : item in fine legitur corupă apara gum illorum , & pro peccatis eorum vitulum unum. Augusta Halos, mala re , pro malo. Mf. Alex. loco ex ési xar' avo in Job, col. 625. a. Ee offerebat pro eis viltimas secundum tor, hab. 8x ési ar&pwtros ökolos autớ treti, &c. S. eorum numerum ; & infra : Ne fortè peccaverint filii mei , & Cypr.l. de mortal. p. 231. c. legit : Animadvertisti puemaledixerint Deo in cordibus suis. Verba autem media , & rum meum, Job? non enim eft fimilis illi quisquam in tera vitulum unum pro peccato animarum ipsorum , quæ obelo ris, bomo fine querela , verus Dei cultor. Aug. 1. 2. de pecc. notantur in edit. Lar. absunt ab edit. Compl. sicut ab He mer. to. 10. col. 49. e. Animo advertisti in puerum meum bræo, sed leguntur constanter in Mss. Vatic. Alex. & al. Job ? non enim eft illi homo fimilis fuper terram , fine queut & apud Chrysost. & Olymp. si Nobilio fides. Origenes rela , juftus , verus Dei cultor , abstinens fe ab omni opere etiam epist. ad Afric. to. 1. nov. edit. col. 15: a. ait : Kai malo. Cæleftius Pelag. apud Mar. Merc. Garn. p. 386. ána do seu pic sunoguer tô,'IWC , xar óver, og mi col. 2. Nunquid confiderafti fervum meum Job? non enim axé ov ev tois mestéogis árley paquis, ü ev toīs napäe '18š aioso eft ei fimilis qui quam in terris , homo fine querela , verus κατ' ολίγον μεν , οτε Ανισάμενος το πρωί προσέφερε περί αυτών Dei cultor, abstinens se ab omni opere malo. Auct. quæst. Bucias xata ter a pillor avlwr, tó: M6Xor era aspi au aplics ex utroque Teft. q. 118. ap. Aug. to. 3. col. 128. e. Anjπερί των ψυχών αυτών: i. e. Innumera

quodile alia invenimus madvertisti ad puerum meum Job ? non est enim fimilis ei in Job,

, quæ in noftris exemplaribus ultra Hebraicum textum quisquam in terris, verus Dei cultor. Itidem Auct. I. de redundant , modò parum , modò multi!m : parum quidem , ut promill. ap. Proip. part. 1. c. 22. usque ad vocem veruse cùm his verbis : Surgens manè offerebat pro

illis facrificia Leo M. ser. 26. p. 82. c. habet : Homo fine querela , & consecundùm numerum eorum , additur , vitulum unum pro tinens se ab omni re mala. peccato pro animabus eorum.

7.9. Græc. 'ATExplu de o diáconos , y einer ivartion *.6. Græc. ipfo initio hab. Kui s'évelou's (in ed. Ald. Tô Klipix, &c. Refpondit autem diabolus 85 dixit coram deest oss ) ń wué ese aŰtu, Et factum est ficut dies hæc ; dein Domino, &c. ut sup. In edit. Ald. deest fé. Ambros. in de fic, id , &c. vox autem ecce, veru transfigitur in Ps. 118. to. 1. col. 1234. a. hæc pariter hab. Nunquid Mf. Maj. Mun. non habetur tamen in Gr. Alex. subinde gratis colit Job Dominum ? Similiter Aug. in Pf. 29. to. 4. Græc. Vat. addit rõ cô , ad vocem angeli, tollitque equi- col. 137. f. Auct. verò l. de promiff. ap. Profp. part. i. dem, poft venit ; legitur quidem adverbium iftud, equi C. 22. fic : Et diabolus : Nunquid Job gratis colit Deum ? dem , in ed. Lat. sed cum prævia stellula , quæ denotat hanc Ml. etiam Alex. cum editt. Ald. & Compl. ponit Tor Obv, vocem abundare in Hebræo. August. tamen in Job, col. in fine. Rursum Ambr. in Pf. 37. col. 824. b. his alludens , 625. b. legit : Et ecce venerunt angeli Dei , ut farent coram dicit : Legimus quod , cum in concilio angelorum S. Job ferDeo ; & venit equidem diabolus cum eis : at ser. 12. to. s. vulum suum Dominus conversus ad diabolum prædicaret..... col. 72. c. fic : Ecce venerunt angeli in conspectum Dei , & refponderit diabolus , quia non gratis Job Dominum venerarediabolus in medio eorum. Similiter apud Aquil. xai ye Ec qui nutu Dei omnibus abundaret. ταν εν μέσω αυτών: item in ed. Compl. ά μέσω αυτών. Ori $. 10. Aug. in Fl. 29. 10. 4. col. 137. f. cum Vulgagenes autem epist. ad Afric. col. 15. b. inter innumera illa ta concinit ad verbum , nili quòd hab. circa medium quæ redundasse ait ultra Hebraicum textum in exemplari- univerfamque fubftantiam ejus per circumitum. Similiter Ambus suis, observar, his : Venerunt angeli Dei ut adftarent co brof. in Pr. 118. col. 1234. 2. cum Vulg. Nonne tu valram Deo; s venit diabolus cum eis ; ista subnecti: circum- lasti eum ? vide etiam in Pf. 1. col. 752. f. Auct. I. de sens terram, 5 perambulans in en ; quæ tamen absunt hîc promiss. ap. Prosp. p. 1. c. 22. poft hoc ř. præced. colit à Græco perinde ac Hebraïco textu : leguntur quidem inf. Deum , subdir: Nonne tu benedixisti domum ejus , & pecora *. feq. sed in utroque textu cùm Gr. tum Hebr. excipien- ejus multiplicasti ? Græc. Ou Comeerib peatas To Ew avo dus tamen est Ml. Alexandrinus , in quo post verba pet' το , και τα έσω της οικίας αυτέ, και τα έξω ωάνων των όντων αυτών, fequuntur ifta :εριελθων την γην, και εμπεριπατή- αυτό κύκλω, τα δε έργα των χειρών αυτί ευλόγησας, και τα, GUS THUT degrós i sine o Kuelos, &c. quæ rurfum le &c. ut in textu Lat. guntur W. feq. 7.

$. 11. Similiter habet Hieron, in Isai. S. col. 56.c. prka Tom. I.

Nnnnn

[ocr errors]

&c. quæ

[ocr errors]

tur ,

[ocr errors]
[ocr errors]

12. Dixit

20.

VERS10 ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ex Ms. Mnj. Mon. quæ habet , nisi in facie tua benedixerit tibi. tange cunda quæ poffidet, nisi in faciem benedi

xerit tibi. 12. Tunc dixit Dominus diabolo: Ecce, omnia

ergo

Dominus ad Satan : Ecce, uniquæcunque habet, do in manu tua : fed ipsum versa quæ habet , in manu tua sunt : tantùm in noli tangere. Et dífceflit diabolus à facie Domini. eum ne extendas manum tuam. Egressusque est

Satan à facie Domini, 13. In eo die filii Job & filiæ ejus comedebant 13. Cùm autem quadam die filii & filiæ ejus do bibebant vinum in domo fratris sui senioris: comederent & biberent vinum in domo fratris

sui primogeniti, 14. & ecce nuncius venit ad Job , & dixit ei : 14. nuncius venit ad Job, qui diceret : Boves Juga boum arabant, & alinæ pafcebantur juxta arabant, & alinæ pafcebantur juxta eos , eos,

15. & venerunt hostes, & ceperunt eas,& fer 15. & irruerunt Sabæi, tuleruntque omnia, & vos occiderunt gladiis, & liberatus ego folus ve- pueros percufferunt gladio, & evali ego folus uc ni ut renuntiarem tibi.

nunciarem tibi. 16. Adhuc eo loquente, venit & alius nuncius, 16. Cùmque adhuc ille loqueretur , venic & dixit ad Job : Ignis Dei cecidit de cælo, & con- alter , & dixit : Ignis Dei cecidit è cælo, & cremavit oves, & pastores consumpsit similiter ; tactas oves puerosque confumpfit , & effugi ego & liberatus sum ego folus , & veni ut nunciarem solus ut nunciarem tibi. tibi.

17. Adhuc eo loquente, venit alius nuncius, & 17. Sed & illo adhuc loquente , venit alius, dixit ad Job : Equites fecerunt nobis tres ordines, & dixit : Chaldæi fecerunt tres turmas, & inva& cinxerunt camelos, & ceperunt eos, & servoś ferunt camelos, & tulerunt eos , necnon & pueocciderunt gladiis, & liberatus ego folus veni ut ros percusserunt gladio, & ego fugi solus ut nunnunciarem tibi.

ciarem tibi. 18. Adhuc eo loquente, alius nuncius venit, 18. Adhuc loquebatur ille , & ecce alius indicens Job : Filii tui & filiæ tuæ dum comedunt travit , & dixit: Filiis tuis & filiabus vefcenti& bibunt vinum apud fratrem suum feniorem, bus & bibentibus vinum in domo fratris sui pri

mogeniti, 19. subitò fpiritus malignus irruit à deserto 19. repente ventus vehemens irruit à regione & tetigit quatuor angulos domus, & ruit, & libe- deserti, & concuflit quatuor angulos domus, quæ ratus sum ego folus, & veni ut nunciarem tibi. corruens oppreslit liberos tuos, & mortui sunt,

& effugi ego folus ut nunciarem tibi. 20. Tunc surrexit Job, & confcidit vestimenta Tunc furrexit Job, & fcidit vestimenta Tua, & totondit comam capitis fui, & procidens fua , & tonfo capite corruens in terram, ado

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ter hoc, in faciem, pro in facie tua ; ita rursum in Ezech. Maxwebcres i xpand Teutor duras, ( Mr. Alex. dute's), 16. col. 798. d. sed cum hoc, in facie , absque tra. Con τες σαΐδας απέκλειναν αν μαχαίegις: Cωθείς δε εγω μόνος cinit ad verbum Aug. annot. in Job, col. 625. c. sed le- Årbov vô , &c. Et venientes prædones prædati sunt ens git, in faciem tuam ; fic etiam in Pf. 29. col. 137. f. hoc pueros interfecerunt in gladiis; falvatus autem , &c. ut fup. infuper excepto , funt ejus , pro babet. Ambrof. in Pf. 118.

Ml. Alex. ig échbuy..... Wabcy. Iisdem alludunt Tertul. l.
60. 1. col. 1234. a. legit : Mitte manum tuam in omnia quæ de par. c. 14. p. 203. b. & Hilar. in Pf. 128. col. 431,
habet, fi non in faciein te benedicit ; ac in Pf. 37. col. 824. a. b. quos vide.
ira : Sed mitte manum tuam , & tange omnia quæ habet ; W. 16. Similiter in Græco, paucis tantùm mutatis, &
videamus fi non in faciem te benedicat : & in P1.48. col. levis momenti , nempe, éri téty, adhuc iffo, pro adhuc
954. b. Sed mitte man..... Es tange ea quæ poffidet ; viden eo, abfque , poft venit, ut & nomine Dei , poft ignis ;
mus k in faciem te benedicet : & in Ps. 36. col. 791. d. cui nomini Mr. noster Lat. stellam præponit ; item infra ,
Mitte manum tuam in eum , & videamus fi in faciem te Græc. hab. Xatépays, devoravit , pro consiempfit, paulo-
non benedicat ; tum addit : Non enim aufus eft dicere ma que poft ira , ζωθείς δε εγώ μόνος ήλθον τε , &c. (aluatus
ledicat , fed hoc intelligendum reliquit. Auct. I. de pro autem ego folus veni ut , &c. at in Ms. Alex. ij fótur.....
miss. p. 1. c. 22. Sed mitte manum tuam , & tange omnia ng über; in editt. Ald. & Compl. xad Callsis..... über.

qua habet ; & scies an in facie benedicat tibi. Itidem Græ Ambr. I. 2. offic. to. 2. col. 75. d. huc alludens, ait :
cè, nifi quod pro & scies, &c. legitur, kw eis apóow- Quid laboriofius autem fan&to job, vel in domûs incendio,
Tów Ce evrozhod, certè in faciem te benedices. In Ms. Alex. vel filiorum decem interitu ?
si uur, in edir. Compl. si peu ; extremò tam in ipsa quam ř. 17. Dislimilia pauca Græcum habet , nempe seqq.
in Ald. fic, C8 cúrozuod Cé. Vide Hilar. in Pr. 128. col. TÁTY, ifto , pro eo , & repara's spɛīs, capita tria, loco tres

ordines ( Aquila , táruala Tpíc ; ) subinde xuaráteusar,
*. 12. Tertul. I. de fuga in persec. p. 969. b. Ecce , captivos duxerunt, pro ceperunt , ut à pagaienis, progla-
omnia qua sunt ei, in manu tua do : in ipsum autem ne ex diis; ftatimque folur de dos móvos, úator 78 , &c. fal-
tenderis manum. Cypr. de orat. Dom. p. 212. b. Ecce , vatus autem sum ego folus , & veni ut , &c. ac in Ms.
omnia quæcunque babet , in manies tuas do : fed ipsum cave Alex. i socmur, ut sup.
ne tangas. Itidem Auct. I. de promill. p. 1. c. 22. excepto ř. 18. Iridem Græcè, nisi quod constanter habetur tý-
uno que , loco quæcunque. Aug. annot. in Job, col. 625. 18 , ifto , pro eo, deleturque vinum , post bibunt. In ed.
c. ut sup. Et discesie diabolus à facie Domini. Vide etiam Lat. obelo configitur vox alius , sed malè ; non enim re-
Cypr. in Pf. 37. p. 824.c. Græc. Tote citevó Kúeros tū dundat vox ista apud LXX. sed nomen Job , post dicens,
διαβόλω• , σάν7α όσα έσιν αυτώ , δίδωμι εν τη χειρί ζε: quod deest in Hebræo. Huc revocari possunt quæ Tertul.
αλλ' αυτό μη αψη. Και εξήλθεν ο διάβολος παρα το Κυρί. Μ. ait l. de pat. c. 14. p. 203. b. O felicilimum illum.....
Alex. cum edit. Ald. árò a gooty Rupix, ut in Lar. sup. quem non abadli greges, non ille in pecore divitia , non filij

¥. 13. Græc. initio habet, Kai üv s ú xipées auTY, Et uno ruina impetu ademti , non ipfius corporis in vulnere cru-
erst facute dies hæc, pro In eo die ; reliqua ad verbum ut ciatus à patientia exclufit.
fup: sed absque hoc medio , comedebant , quod eriam in . 19. Grec. Εξαίφνης πνεύμα μέγα επήλθεν εκ της ερή -
Ms. Lat, notatur asterisco ur redundans in Hebræo. In Mr. με , και ήψατο των τεσσάρων γωνιών της οικίας, και έπεσεν και οι
tamen Alex. legitur fimiliter , idior a Elvev; item apud κία έτσι τα παιδία ζε, και ετελεύτησαν εσώτον δε εγώ μό-
Orig. in Hex. speeyor, sed præmiffo asterisco.

rosa , &c. Repente fpiritus magnus acceffit è deferto , ..... 1.14. Ita Græcè, nifi quod voci afina , præponitur bré- & cecidit domus fuper parvulos tuos, & mortui funt ; sal

feminæ ; & in fine, loco juxta eos , habetur exóme vatus antem fum ego folues , &c. ut sup. Ms. Alex. cum you duras, conjunétæ eis , quod idem fonat.

edit. Ald. habet , eoctur. *.15. Auguft. in Job, 625. c. Er venerunt hostes, 6 V. 20. Græc. initio hab. Qürws dvasa's 'Iw6, ppprige, seperunt eos , non eus, Græc, verò fic : Kai fatóries vi aix- Sic exfurgens Job, consoidit ; & in fine, s asocer acepacia tego

431. a. b.

[ocr errors]

re

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.

Ex Mf. Maj. Mon. ravit

in terram, oravit, 21. & dixit : Nudus egressus sum de utero 21. & dixit : Nudus exii de utero matris meæ matris meæ, & nudus revertar illuc : Dominus de- & nudus vadam illuc: Dominus dedit, Dominus dit , Dominus abstulit : ficut Domino placuit, ita abstulit : sicut Domino placuit, ita facíum est : sit factum est : fit nomen Domini benedictum. nomen Domini benedictum.

22. In omnibus his non peccavit Job labiis 22. In omnibus his , quæ contigerunt ei, non fuis, neque ftultum quid contra Deum locutus est. peccavit Job coram Domino, & non dedit iníia

pientiam Deo. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. exúruot , & procumbens humi, adoravit ; tollit autem vo ep. ad Ephef. to. 4. col. 387. f. legit : Nudus exivi de utero cem sui , poft capitis; sed Ms. Alex. cum editt. Ald. & matris meæ , nudus & redeam : ficut placuit Domino, ito Compl. hab. xeparūs auró.

factum est : fit nomen Domini benedictum: vide etiam ep. 18. *. 21. Græc. Kai siteve 'Avlès youròs en bor e'x xorxias ad Eustoch. to. 4. part. 2. col. 43. f. S. Aug. in Pl. 30. μητρός με, γυμνός και απελεύσομαι εκεί: reliqua ad verbum col. 168. c, sic: Nudus exii de utero matris meæ , nudus ur sup. Cypr. l. 3. Testim. p. 306. a. legit : Nxdus exivi vertar in terram : Dominus dedit, Dom. abstulit : ficut Dede utero matris meæ , nudus etiam ibo sub terram : Domi mino placuit, ita fatum eft : fit nomen Dom. &c. fimiliter I. nus dedit , Dorninus abftulit: ficut Domino placuit, ita fac 1. de civit. Dei, c. 10. to.7. col. 10. f. & epist. ad Hosum eft: fir nemen Domini benedi&um: ita rursum l. de mor norat. to. 2. col. 435. a. & fer. 14. to. 5. col. 85.c. Lib. tal. p. 231. b. nisi quòd delet vocem mex , post matris ; verò annot. in Job, col. 625. d. hæc tantùm refert : Nuo & pro placuit, hab. visum est; Græc. id ožr. Ambros. in dus exii de utero marris meæ. Similiter hab. S. Paulin. ep. Ps. 118. col. 1123. b. Nudus exivi de utero matris meæ , 13. p. 80. b. sed addit: nudus oportet in terram revertar: nudus ibo : Dominus dedit, Dom. abftulit : ficut Domino Concinit Ambrofiast. in epist. 1. ad Timot. col. 302. f. placuit, ita , &c. ut fup. at infra, col. 1146. b. Nudus detracto tamen verbo oportet. Item Gaud. Brix. præfat. natus fum , nudus exibo : Dominus dedit , &c. & col: 1196. ad Benevol. p. 944. c. Nudus exivi de utero matris meæ , e. Nudus natus sum , nudus moriar : Dominus dedit , nudus iterum revertar in terram: Dominus dedit, Dominus &c. fimiliter in Pf. 48. col. 953. d. sed l. 1. offic. 10. 2. abft. ficut Domino placuit , &c. ut in textu. Itidem Auct. col. si. d. Nudus sum natus, nudus exibe : quæ

Dominus 1. de promiff. ap. Prosp. col. 106. e. deleta voce iterum , dedit, Dominus abftulit ; pauloque poft: facut Domino pla- additâ verò conjunct. , post dedit. Vide lis Tertul. l. cuit, ita faftum eft , &c. & l. de instit. virg. col 254. b. de pat. c. 14. p. 203. b. Nudus exivi de ventre matris mea , nudus & hinc abibo : & 7. 22. Itidem Græcè , nisi excipias unum ýtér, pro in Pf. 35. 10. 1. col. 777. a. Nudus ibi pergam. Nora ap. non , ante peccavit ; in Mf. Alex. ac edit. Ald. 8x. Apud Ambr. nonnisi his duobus fupra memoratis locis, nempe in Cypr. 1. 3. Testim. p. 306.a. fic: In his omnibus, qua conPr. 118.col. 1123.b.& l. 1. offic. col. 51. d. referri hæc ver tigerunt ei , nihil peccavit Job labiis suis in confpeétu Domiba , ficut Domino placuit , &c. quæ cùm redundent in Græ . Similiter ait Aug. 1. 2. de pecc. mer. 10. 10. col. 48. co, veru transfiguntur in Ml. Maj. Mon. Observat quo g. In omnibus qua contigerunt ei , non eum peccaffe labiis que Origenes ep. ad Afric. apud Hebræos hæc verba non suis ante Dominum. Item Ambrof. in Pf. 118. to. 1. cd. legi; notantur etiam obelo in Hexaplis. S. Hilar. in Pf. 997. c. Ille non peccavit labiis fuis. In Ml. etiam Alex. est: 118. col. 261. b. hab. Dominus dedit , Dominus abftulit : 'Εν έχ ήμαρτεν 'Ιως δεν έναντι Κυρίε , εε τοις χίλεσιν fit nomen ejus benedictum in sacula. Similiter in Mr. Alex. LUTY , &c. ac edit. Αld. ευλογημένον εις τες αιώνας. Ηieron. 1. 3. in

E

CAPUT I I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
A&um est autem, cùm quadam die ve-
"

T factum est in illis diebus , venerunt filii Ex Ms. Maj. Mon,

Dei , ut adftarent ante Dominum; & veno, venisset quoque Satan inter eos, & ftaret nit diabolus in medio eorum, ut ftaret coram in conspectu ejus ,

Domino: ź, ut diceret Dominus ad Satan : Unde venis ? 2. & dixit Dominus diabolo: Unde tu venis ? Et Qui respondens, ait : Circuivi terram, & peram- respondit diabolus Domino , & dixit : Circuivi bulayi eam.

quæ sub cælo sunt, & peragrato toto orbe, ad

sum. 3. Et dixit Dominus ad Satan : Nunquid con 3.

Et dixit Dominus ad diabolum : Animadverfiderasti servum meum Job, quòd non fit ei fimilis tisti ergo famulum meum Job, quia non eft quis. in terra, vir fimplex, & rectus, ac timens Deum, quam similis illi fuper terram, homo innocens, & recedens à malo, & adhuc retinens innocen- verax, Dei cultor, abstinens fe ab omni malo; & tiam ? Tu autem commovisti me adversùs eum, adhuc perseverat in innocentia ? Tu verò dixisti ut affigerem eum frustra.

ut fubftantiam ejus fruftra perderem. 4. Cui respondens Satan, ait: Pellem pro pelle, 4. Respondens autem diabolus Domino, dixit : & cun&a quæ habet homo , dabit pro anima sua :

pro anima sua : Corium corio, & omnia quæcunque habue

rit homo, dabit pro anima sua : NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ¥. 1. Græc. 'Eyére? di as v blécese autu, a haber oi gui sunt, pro quisquam fimilis illi; exinde additur vox antimos tô Org wapasurar erori Kupio, &c. In edit. autem dusu 7705, irreprehenfibilis, post hanc, verax ; & infra sic : Lat. asterisco noratur hoc ult. membrum , ut ftaret coram što dè fx elci cxaxias , adhuc autem retinet innocentiam,

ne Domino, ac fi in Hebraico solo haberetur ; sequitur tamen loco , & adhuc perseverat in innocentia ; cætera quadrant. in Græco edit. Rom. & al. jó csáboros valsv er rése div- Apud Cypr. 1. 3. Teftim. p. 309. a. ita : Animadversifti των σαρας και εναντίον του Κυρίο. .

ad puerum meum Job ? non enim eft fimilis illi quisquam in W.2. Editio Lat. post vocem Domino, hoc addit, & terris , homo fine querela , verus , Dei cultor, abstinens ab dixit, præpofitâ ftellulâ; abest etiam & dixit, à Græco : omni malo. Eadem memorat Ambr. in Pf. 37. n. 21. col. loco vero iftorum , Et refpondit , &c. habentur seqq. Táte 824. d. dicens : Iterum Dominus ad diabolum dixit, illusine ó dáloros' évémiov tế Kupíx. mox ita : Avropsvleis dens ei, quod difipaffet omnia quæ habuerat Job, filios ejus Tüv un xogvör, uteiralúsas unaowv, adres- interemiffet , ipfum tamen nequaquam movere potuiffet. per i. e. Tunc dixit diabolus in confpeétu Domini : Poftquam *.4. Græc: 'Ytona luir de o'chodboros, site to Kupiowe peragravi eam qua fub cælo, obambulavi univerfam, ad Dépuce un èp dépucelos, oa ( Mr. Alex. cum edit. Compl. fum.

και πάντα όσα , Αld. σαν7α όσα ) υπάρχ4 ανθρώπων, υπέρ της ♡. 3. Græcè ipso initio habetur Eine dè, Dixit autem ; Hoxūs aurð ?x7164. Mf. Alex. cum Compl. oãos. Ambr. paucisque interjectis , xat' autor Tûr, juxta eum de bis in Pf. 37. col. 824. d. Et ille refpondit : Quæcunque haTom. I.

Nnnnn ij

[ocr errors][ocr errors]

!

rere.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. I. M. Maj. Mon.

o$ s. sed extende manum tuam , & tange ofsa & s. alioquin mitte manum tuam, & tange carnes ejus, nisi in facie tua benedixerit tibi. ejus & carnem , & tunc videbis quòd in faciem

benedicat tibi. 6. Dixit autem Dominus diabolo: Ecce trado

6. Dixit ergo Dominus ad Satan : Ecce in illum tibi, tantùm animam ejus cuftodi.

manu tua est , veruntamen animam illius ferya.
7: Et egreffus diabolus à facie Domini, per 7. Egressus igitur Satan à facie Domini, per-
cussit Job vulnere peflimo, à pedibus usque ad cuffit Job ulcere pessimo, a planta pedis usque
caput.

ad verticem ejus :
8. Et tulit fibi testam, ut raderet faniem ; & 8. qui testà faniem radebat , sedens in sterqui-
ipfe fedebat in ftercore, extra civitatem.

linio.
9. Tempore verò multo injecto, dixit illi uxor 9. Dixit autem illi uxor sua : Adhuc tu

per-
sua : Quoufque fuftinebis, dicens : Ecce exspecto manes in fimplicitate tua ? benedic Deo, & mo-
parvo , fuftinens fpem falutis ? ecce enim ex-
terminata est memoria tua à terra , filii & fi-
liæ , mei ventris dolores & gemitus, quos fruf-
tra portavi cum labore : tuque in putredine ver-
mium fedes, pernoctans sub divo : & oberrans &
deprecans de loco in locum , & de domo in do-
mum, exspectans quando fol'occidat, & requiem
agam laborum & gemituum , qui me nunc agunt :
fed dic aliquod verbum in Dominum, & morere.

10. At ille intuens, dixit ad eam : Tanquam 10. Qui ait ad illam : Quafi una de stultis mu-
una de ftultis mulieribus locuta es: si bona fufce- lieribus locuta es: fi bona fuscepimus de manu
pimus de manu Domini, mala quare non sulti- Dei, mala quare non suscipiamus ? In omnibus
neamus : In omnibus his quæ acciderunt illi, ni- his non peccavit Job labus fuis.
hil peccavit Job labiis fuis ante Dominum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
bet homo , pro anima fun dabit.

morere. Johannes verò Camerarius ita legebat in exempl. *.5. Auct. I. de promiss. ap. Prosp. l. 1. c. 22. col. ver. libri Job juxta LXX. Badagienfis monasterii : Uf107. a. Mitte manum tunm, 65 tange carnes illius ES offa, quequo the nunc fuftines , & dices : Ecce exfpecto paucum & scies an in facie ( Ms. Rem. in faciem ) benedicat tibi. tempus, adhuc fperans fpem falutis ? ecce exterminata eft sige Græc. Où mano che amce a tostiras Tùy xsipaé, C#, czas periit memoria tua de terra, filii tui & filia tua , ventris ( ed. Compl. απόσειλον..... και αφαι) των όσων αυτο των mei gemitus dolores , quos in vacuum portavi cum laboCapxôr aüri, Meno ( Mf. Alex. cum Compl. εi pens) sis re: tu autem ipse ecce fedes in putredine vermium , pernotans aspoowrów Co tu rozhod. Vide Ambrof. sup. Nor, in cap. 1. & vigilans fub divo : 88 ego vaga és habitu ancilla ambuY. II.

lans de loco in locum , & de domo in domum , operis cau$.6. Iuidem Græcè. Similiter habet Tertul. l. de fuga , exspetto quando sol occidat, ut requiefcam , gemitibus in perfec. p. 969. b. Ecce trado tibi illum , tantum ani meis & laboribus , qui me nunc temporis his comprehendemam ejus cuftodi. Sic etiam Aug. annot. in Job, col. 625. runt: fed dic aliquod verbum, benedic in Domino , & mored. cum Auct. 1. de promiff. col. 107. b. nisi quod iste le re. Græcè nunc legitur : Xpóre de woms w09686nxótos, bia git animam illius. Ambr. l. 1. de pænit. to. 2. col. 407. πεν αυτώ και γυνα αυτά: Μέχρι τίνος καρτερήσεις, λέγων· Ιε 2. Ecce trado tibi illum, tantummodo animam ejus cuftodi. αναμένω χρόνον έτι μικρον, προσδεχόμενος την ελπίδα της Grec. Máy THI VvYM , kc.

ζωηρίας με ; δε γαρ κφάνισαι ζε το μνημόσυνον από της 7.7. In Mr. Maj

. Mon. præponitur asteriscus vocibus so viel Juscelépes, spis xornas wives e, aóvoi, cos sis
his, à facie Domini, ac si redundarent; Græc. tamen hab. το κενον εκοπίασα μετα μόχθων" αυτος & ζαπρία σκω-
'Εξήλθε λε ( edir. Compl. Και εξήλθεν ο διάβολος από τη λήκων κάθεσαι και διανυκτερεύων αίθριος καγω αλανωμένη και
Κυρία, (cdit. Αld. από τη σe9σώπο τη Κυρίε ,) και έπαισε λάτρεις τόπον έκ τόπε , και οικίαν εξ οικίας , σροσδεχομένη
Tor 'IWC e' red corupão, mò, &c. ut fup. Ambros. 1. 1. de τον ήλιον τότε λύσεθαι , ίνα αναπαύσωμαι των μόχθων με και
penit. to. 2. col. 407. a. Percuffit Job ulcere malo, à pedse Türöfvñv, ai pe vōn Gwróx80V am' sitór 11 para sis Kúrior
bus usque ad caput.

782futa.
7.8. Ita Græcè. In edit. Lat. additur fibi , poft ver W.10. Vix unum aut alterum variar Græcè, nempe is-
bum tulit , ficut ipfe , ante fedebat ; fed præmiflis duobus cud, 8x ut coopev; non fuftinebimus ? loco quare non fufti-
asteriscis , & verò abfunt voces istæ à Græco. Vide infra neamus ? & in fine voliov zý sf , ante Deum , non Do-
Not. ad cap. 7. *.5.

minum. In MS. Maj. Mon. additur fuis , voci labiis , sed
1.9. Verba ista : Dixit illi uxor (ua , ponuntur in ed. cum asterisco; rectè quidem , cùm abfit à Græco. Cypr.
Lar. sub asterisco, sed malè, cùm in Græco legantur fi- 1. 3. Testim. p. 306.a. ita legit : At ille intuitus eam , dixit:
cut in Hebraico ; cætera verò pleraque obelis rectè confi- Tanquam una ex ineptis mulieribus locuta es : si bona ex-
guntur in eodem Ms. cùm in folo textu Græco reperian- cepimus de manu Domini , mala cur non tolerabimus? In
tur : id eriam observat Orig, ep. ad Afric. col. 15. his ver-

bis omnibus

que

acciderunt ei , nihil peccavit Job labiis fuis
bis : Πλείονα δε ώ τοις ημετέροις σαρα τα εβραϊκά, ότε εί in confpe&tu Domini : fic iterum l. de mortal. p. 231. b.
79 TC 'IW6 ú yurà durš ato tão Méxei tiros xaplepúoers, excepto uno contigerunt , pro acciderunt. Ambrof. in Pl.
λέγων· 'Ιδε αναμένω χρόνον έτι μικρον , προσδεχόμενος την 118. col. 1123. d. Sicut una ex infipientibus mulieribus
éxaida tūs Cwłupices jis ; &WS Tğ• Ovce avarauOwhich póxs locuta es : & ep. 20. col. 856. d. Tanquam una ex inf-
θων μα και των οδυνων, αί με νυν συνέχισε μόνον γαρ τα pientibus locuta es: lib. verò í. offic. col. 51. d. ita : Sicut
ρωα της γυναικός αναγέγραπται το αλ' είπόν τι βήμα προς una infipientium mulierum locuta es : fi bona suscepimus de
Kúesov, aj toa sú ta i. e. Plura sunt in nostris quàm in He manu Domini, qua mala sunt , non fastinebimus? Item l. 4.
braicis, quando dixit Jobo uxor ejus ab illo loco : Quousque de interpel. Dav. c. 2. to. 1. col. 662. f. & l. de apoi.
perseverabis , dicens : Ecce manebo adhuc parvo tempo Dav. col. 685. e. Si bona accepimus de manu Domini, qua
re, exspectans spem saluris meæ ? usque ad illud : ut re mala sunt , cur non sustineamus? Demum l. 4. in Luc. 1o.
quiescam ab ærumnis meis & à doloribus , qui me nunc 1. col. 1345. b. addit: In omnibus q112 acciderunt ei, nuf-
detinent : nam hac tantùm uxoris verba fcripta sunt : sed quam peccavit Job labiis fuis in conspectu Dei : & l. 4 de
dic verbum contra Dominum , & morere. Apud Cypr. interpel. Dav. col. 665. c. In illis omnibus nihil peccavit
etiam l. 3. Testim. p. 309. a. hæc ultima leguntur : Dic labiis suis. Aug. in Pf. 29. to. 4. col. 137. e. & tract. 4.
verbum aliquod in Dominum , & morere. Irem ap. Ambr. in Joh. to. 3. P. 2. col. 852. a. Tanquam una ex infipien-
ep. 20. to. 2. col. 856. c. Dic aliquod verbum in Deum, tibus mulieribus locuta es : fi bona percepimus de manu Do-
8 morere. Similiter ap. Aug. in Pf. 29. to. 4. col. 137. e. mini , mala non fuftinebimus? Similiter in Pl. 9o. col.
& in Pl. 90. col. 963. b. cui accedit Auct. I. de promiíf. 963. b. præter ilta : Dixit ei : Locuta es tanquam una de in-
col. 107, b. nisi quod hab. Dominum, non Deum. Caffiod. fapientibus mulieribus : fi bona fufcepimus de, &c. Auct. l.

in Pf. 37. p. 130. b. Dic verbum in Domino , & morere ; de promiff. ap. Prosp. col. 107. č. Tanquam una ex in-
: at in Pf. 38. p. 131. b. Dic verbum in Deum , &c. Gaud. sipientibus mulieribus locuta es : fi bona accepimus de mann

Brix. p. 244. c. "Dic aliquem fermonem contra Dominum, Domini, mala quare non soloramus ? Gaud. Brix, fer, 8.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 11. Igitur audientes tres amici Job omne ma 1. Ut audierunt tres amici ejus omnia mala Ex Ms. Maj, Mon, lam, quod accidisset ei, venerunt singuli de loco hæc, quæ acciderunt illi, convenerunt unusquisque luo, Eliphaz Themanites, & Baldad Suhites, & de regione fua ad eum, Eliphaz Themanites Sophar Naamathites. Condixerant enim , ut pari- rex, Baldad Sauchites tyrannus, & Sophor Nater venientes visitarent eum , & consolarentur. mathites Mineorum rex. Et venerunt ad eum si

mul, ut visirarent, & consolarentur, 12. Cùmque elevassent procul oculos fuos, non 12. Videntes autem eum procul, non agnovecognoverunt eum , & exclamantes ploraverunt, runt; & exclamantes voce magna, fíeverunt,fcinfcillisque vestibus sparserunt pulverem super ca- dentes singuli vestimenta sua, spargentes finguli put fuum in cælum.

pulverem luper caput fuum in cælum. 13. Et sederunt cum eo in terra septem die 13. Sederunt cum eo in terra feptem diebus & bus & feptem no&ibus, & nemo loquebatur ei septem noctibus, & nemo corum locutus est ad verbum : videbant enim dolorem elle vehemen eum verbum : videbant enim vulnera ejus atrocia, &

magnum dolorem valde.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. p. 944. c. Velut una ex infipientib. mul. locuta es : fa bona fuf- tu t'autß scawr, ý xa7a7accéuevor mv. Edit. Lat. fubdit , cep. de manu Dom. mala cur non tolerabimus ? Maxim. Tau Super caprit suum in cælum , pofitâ cantùm ftellulâ ance rin. p. 44. b. Si bona excipimas de manu Dom. quare non hoc, in cælum, sed malè, ni fallor ; reponi enim debuemala tolerabimus ? Vide Tertul, fup. ad cap. 1. ¥. 18. rat fuperiùs ante hoc, super caput suum, quod etiam ab

V. II. Edit. Lat. addit bac, ad mala , sicut hoc, Nama est à Græco; nifi fortè obstirerit Ms. Alex. cum ed. Ald. thites , post Sophor ; utraque vox ibid. notatur ftellulâ , nec in quibus etiamnum legitur , επί τας κεφαλας αυτών. malè, cùm neutra habeatur in Græco , in quo

fic : 'Axy $.13. In editione Lat. post hoc , federunt cum eo, ad(αν7ες ολε οι τρεις φίλοι αυτύ τα κακά πάντα τα επελθόν ditur in terra, præmisso asterisco ; item infra poft verΤα αιτώ, παρεγένοντο έκαςος εκ της ίδιας χώρας προς αυ bum locutus eft, codem figno notatur istud , ad eum verτον, Ελιφαζ ο Θαιμανών βασιλεύς , Βαλδ αν ο Σαυχέων τυ bum ; extremò etiam ftellula præponitur his verbis , Es eaννος, Σωφαρ Μιναίων βασιλεύς. Και παρεγένοντο προς αυ magnum dolorem valde , sed malè , ut reor , cùm ita leτον ομοθυμα δν, τη σαρακαλέσαι, και επισκέψαθαι αυτόν. Αp. gatur Grace : εώρων γαρ την πληγων Λεινήν ούσαν , και μεγάAmbr. etiam l. 3. de interpell. Job , c. 1. col. 653. d. any opódex videbant enim plagam esse gravem , & magnam memorantur Eliphaz Themanorum rex, Baldad Sauchæo valde : asteriscus ponendus erat ante dolorem , quæ fola rum tyrannus , & Sopbar Mingorum rex.

vox redundare videtur in cextu Hebraico; cætera Græca . 12. Græcè ita : 'Isóvies de autor wóppaler, fxime concordant cum Lat. fup. νωζαν και βούσαν7ες φωνή μεγάλη, έκλαυσαν , ρήξαν7ες έκαςος

1.

[ocr errors]

P

[ocr errors]

Jer. 20.

[ocr errors]

CAPUT II I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Oft hæc aperuit Job os suum , & ma Oft hæc Job aperuit os suum, & maledixit Ex Mf. Maj. Moo.
ledixit diei suo,

diei fuæ ;
2. & locutus eft :

2. & respondens Job, dixit : 3. Pereat dies in qua natus fum , & nox in 3. Pereat dies ille in quo natus sum in eo,& nox qua di&um est : Conceptus est homo.

in qua dictum est : Conceptus eft homo. 4.

Dies ille vertatur in tenebras , non requirat 4. Nox illa sit tenebræ, nec requirat Dominus cum Deus desuper, & non illuftretur lumine. eam desuper, nec inveniat eam lumen.

s. Obscurent eum tenebræ, & umbra mor s. Sed excipiant eam tenebræ , & umbra mortis, occupet eum caligo, & involvatur amaritu- tisí veniat fuper illam caligo, á conturbent eam dine.

quasi amaritudines diei.
6. Noctem illam tenebrosus turbo pofsideat , 6. Et noctem illam suscipiant tenebræ ; non fit
non computetur in diebus anni , nec numeretur in in diebus anni , neque numeretur in diebus men-
menfibus.

sium.
7. Sit nox illa solitaria , nec laude digna : 7. Sed nox illa sit dolor, nec veniat jocunditas,

neque gaudium in ea :
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*.1. Ita Græcè, præter unum 7870, loco bac; at in fint tenebra , neque requirat eam Dominus defuper , nee w-
Mr. Alex. legitur rauna, ut sup.

niat in eam lumen. . 2. In editione Lat. huic voci duplici , refpondens *. 5. Similiter in Græco, exceptis his : 'Aérbos, fuJob, præponitur ftellula ; & verò in Græco eft fimplici- perveniat, pro veniat ; pauloque port , xalapalein sinpeseso ter négwr, dicens ; in Ms. tamen Alex, habetur ut fup. rus exeiru, maledi&ta fit dies g nox illa , loco & contur: vai atsupibu’Iw6, 18ywv, quorsus igitur hæc stellula? bent eam quafi , &c. In edit. Lar, conjunct. & notatur

X. 3. A Græco abest ille , poft dies, quæ tamen vox asterisco. In edit, Compl. fic : xai TaegxBelu viuées, obelo configitur in edit. Lat. ac fi in solo Hebraïco desit; & turbara fit dies ; apud Aquil. verò, xai oxlan Cucocar paulò verò poft additur in en, verbo natus fum, in eo ávtùy OS Fixporpepeo, Es exterreant eam quaß amaritudines , dem codice, sed antepofitâ ftellulâ ; in Ms. tamen Alex. ut sup. Item ap. Aug. in Job, col. 625.e. Sed excipiant illegitur , à avtn'; deinde tam in ipfo, quàm in aliis, vý lam tenebra, umbra mortis ; & inf. col. 626. a. o contursj nič excivan is í Compl. á ñ ) sizer 'Id ĝi ápoer. Hieron. bent eam quas amaritudines diei ; media verò reticentur. quoque in Jer. 20. i. 3. 624. d. legit

t. 3. 624. d. legit : Maledi&ta dies .6. Græcè loco es noctem illam, id legitur , urogexeiin qua natus fum , & nox illa iu qua dixerunt : Ecce maf annexum supra versui s. deinde sic : d'Heré7x017 áva culus. Hilar. vero in Pf. 119. col. 375. b. Perear dies ils the ox6705, &c. auferant eam tenebræ ; reliqua ut in Lar. le in quo natus sum , & nox in qua dixerunt : Ecce maf- fup. In edit. Lar. asterisco fulger verbum suscipiant, fic culus natus eft. Ambrof. I. de bono mort.

cut in fine ista, in diebus menfium , sed male , ni fallor, c. & l. 4. in Luc. col. 1345. b. & l. de fide Resurr. col. cùm utrobique subjecta verba reperiantur in omnibus 1114. d. Pereat dies illa in qua natus sum. Similiter hab. exemplaribus Græcis. Apud Aug. in Job, col. 626. a. August. I. 6. contra Jul. t. 10. col. 706. d. prærer hoc, sic : Et noctem illam accipiant tenebræ , non fit in diebus ille in quo ; & annor. in Job, col. 625. e. addit : 85 nox anni ; fed nox illa fit dolor , neque numeretur in diebus in qua dixerunt : Conceptus eft bomo. Item ap. Symm. ir menfium. ή εκυήθη ανθρωπος.

#. 7. Itidem Græcè , nisi quòd additur ét' Auth, 7.4. Iridem Græcè, præter unum, frdor sis, pro in- fuper eam , verbo veniat , tolliturque in ea , post gandium. veniat. August. bene annot. in Job, col. 625. 6. Nox illa Vide August. lup. . 6.

[ocr errors]

2. col. 390.

« ZurückWeiter »