Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1

NO V A.

tuum.

VULGATA 17. Nunquam cum ladentibus miscui me : neque 21. Hoc autem pro certo habet omnis qui te colit, cum his, qui in levitate ambulant , participem me præ- quòd vita ejus, fi in probatione fuerit , coronabitur : bui.

si autem in tribulatione fuerit , liberabitur : & si in 18. Virum autem cum timore tuo, non cum libidi- correptione fuerit , ad misericordiam tuam venire line mea consensi fuscipere.

cebit. . 19. Et, aut ego indigna fui illis , aur illi forsitan 22. Non enim dele&taris in perditionibus nostris : me non fuerunt digni : quia forsitan viro alii conser- quia poft tempeftatem , tranquillum facis: & poft las vafti me.

crymationem & fetum, exsultationem infundis. 20. Non est enim in hominis poteftate consilium 23. Sit nomen tuum Deus Ifraël benedi&um in sæo

cula. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ex Ms. Reg. 85

24. In illo tempore exauditæ sunt preces am 24. In illo tempore exauditæ sunt preces ama Germ. borum ab ipsa claritate fummi Dei :

borum in confpe&u gloriæ fummi Dei : 25. & miffus eft Raphahel angelus fanare 25. & miffus eft angelus Domini fan&tus Raduos, id est, Thobin curare à maculis oculorum, phael, ut curaret cos ambos , quorum uno tempo, . & reddere ei aspectum luminis ; & Sarram filiam re sunt orationes in conspectu Domini recitatz. Raguhelis dare Thobiæ filio Thobis uxorem, & colligare Asmodæum dæmonium nequissimum ab illa : quoniam Thobix destinata erat hæreditas ejus, super omnes qui illam concupierant. Uno igitur tempore, reversus est Thobi de atrio in domum fuam, & Sarra filia Raguhelis defcendit & ipfa de loco superiori.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAX. Sigur, vel cum editt. Ald. & Compl. aj kew exõoch he ipsa descendit, pro defcendit & ipfa. A Græco abest Raa unxéti éreas iomáre quæ textui favent. In Ms. Regin. Suec. phael angelus ; ( in editt. tamen ald. & Compl. legitur cadem referuntur hoc modo : Tu fcis Domine , quoniam 'Papana, sed absque angelus ; ) exinde loco id eft, Thobin munda fum ab omni immunditia viri, & non coinquinavi curare à maculis , fimpliciter , tg Twbiz neticui ta neuxánomen meum , nec nomen patris mei in terra captivitatis Haia, Tobit desquamare albugines, demtis his , oculorum , mea. Unica fum patri mes , & non fupereft illi filius alius , reddere ei aspectum luminis ; ficut infra hoc, ab illa , qui poslideat bæreditatem illius : nec frater illi juxta, post nequilfimum , pro quo ult. Tè corpor, malum; subneque cognatus meus superest , qui conservet me illi, & tra inde loco destinata erat hareditas ejus , ita , mCámd xxxdat in matrimonium. Ecce perierunt mihi septem viri; & ut egroñoar avthi, pertinet hareditare eam , prætermisis seqq. quid mihi adhuc vivere ? fi non tibi videtur Domine oc usque ad hoc, uno igitur ; deinde sic habetur : 'Ey auta cidere me , impera , & rejpice, s miferere mei, ut jam to raipo rispéfas Tw@ir , sioñaber kis tör olxor autô, &c. non audiam improperium.

in illo tempore revertens Tobit , intravit in domum fuam , $.24. Ms. Regin. Suec. sic haber : In ipso tempore exau &c. ut fup. fed abfque hoc, o ipfa, addita tamen voce, dita eft oratio amborum ante confpe&um honoris Domini. Gr. dutús, in fine. In Ms. Regin. Suec. fic: Er missus eft anKai siouxóan weggeux vi reperépwe fvcTION Tūs cófus gelus Raphael fanare duos ; Tobin, desquamare albugines pesya ay 'Pæpaís. Es exaudita ejl deprecatio amborum coram (Ms. vitiosè de squamamaris albuginis) ab oculis illius , ut gloria magni Raphael : editt. Ald. & Compl. loco 'Papaña, videar lumen cæli ; & ad Sarram filiam Raguel, dare Tohab. €, Dei.

bia filio Tobi uxorem , & alligare Asmodeum malum damoť.25. Nonnulla variant in Ms. Germ. 15. scilicet if nem ab illa ; quem Tobiam contigit pollidere eam, præter ta : curare eos , Tobi sanare , loco fanare duos , id est , Tho omnibus qui volebant accipere eam. In illo tempore reversus bin curare ; subinde deest ei, poft reddere , & loco Ra Tobias ab aula in domo sua , & Sarra filia Raguelis defcens, guhelis, constanter habetur Raguel, sicut Tobi, pro

dit de fuperiora. bis ; infra tamen Tobis , non Thobi, paulòque pos ira , &

Tho

1.

"I:

CA P UT I V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
EX MB. Reg.I.

Adem die rememoratus eft Thobis com Gitur cùm Tobias putaret orationem suam Germ.

exaudiri ut mori potuiffet , vocavit ad se civitate Medorum : & dixit in corde suo cogitans: Tobiam filium fuum , Ecce ego poftulavi mortem, cur non voco Thobian filium meum, & indicabo illi de hac pecunia quam commendavi, antequam moriar "Et vocavit filium fuum

2. & dixit illi : Fili : & ille respondit : Quid 2. dixitque ei : Audi fili mi verba oris mei, & est, pater? Et Thobis dixit:

ea in corde tuo', quasi fundamentum construe. 3. Fili, cùm mortuus fuero, sepeli me diligen 3. Cùm acceperit Deus animam meam, cor

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.1. MS. Germ. 15. hæc pauca dissimilia hab. nempe tremò, Kai xadécas autor, Et vocans eum ,
sub finem : Quid non vocabo Tobiam..... 88 indico illi de pe cavit , &c. Ambrof. l. de Tob. c. 2, to. I.

593. a. Coma
cunia antequam moriar? deinde, Et vocavi filium meum. mendaverat , inquit , proximo fuo pecuniam quandam ,
In Graco Mic : Εν τη ημέρα εκείνη εμνήθη Τωβίτ σερί το quam toto vita suæ tempore in tanta indigentia non popola
eppupio , & wapélelo'[acana ( Ald. & Compl. ralanta) cit : vix ubi fe fesjum vidit, depofitum fenedute, ins-
εν Ράγους της Μηδίας και είπεν εν εαυτώ 'Εγω, &c. ur in nuavit filio, &c.
textu Lat. nisi quòd ante indicabo, loco 88 , habetur ive, V.2. Mi. Germ. 15. Et dixi : Fili : ille refpondit : Quid
ut, omislis his , de bac pecunia quam commendavi , vel ut eff, pater ? Et dixi : alter Regin. Suec. fimpliciter , Et dia
in Ms. Germ. 4. commodavi. Alter Regin. Suec. hab. In xit illi : fic etiam in Græco : sine, dixit , prætermissis
tempore illo rememoratus eft Tobias pro pecunia , quam com omnibus aliis.
mendxverat Gabelo, in Rages civitare Medorum : 85 dixit $. 3. Ml. Germ. 15. initio fic habet : Sepeli me fili ,
in corde suo : Ecce ego petii mortem , quid non voco Tobiam cùm mortuus fuero ; item ponit omnibus , ante diebus , uti
filium meum , & demonstro illi pro pecunia , quam commen- quidquid , pro quod , absque feq. in confpeitu ejus ; loco
davi,

, antequam moriar? Er vocavit filium suum. Gr. ex verò cungrijiuri, scribit contristare, & parie, in fine, pro

loco Et var

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. Exod. pus ineum fepeli : & honorem habebis matri tude ter : & honorem habe matri tuæ, & noli dere Ex MB. Reg. 89 20. 12. omnibus diebus vitæ ejus :

linquere illam * omnibus diebus vitæ suæ ; & quod Germ. Eccli.

illi placet , hoc fac in conspectu ejus, & noli * In M. Reg. 7.29

contriftari spiritum ejus in wisa re.

deeft omnibus,
4. memor enim effe debes, quæ & quanta pe 4. Memor efto fili, quanta pericula passa fit
ricula paffa fit propter te in utero fuo. pro te in utero fuo:

5. Cùm autem & ipsa compleverit tempus vi S. & cum mortua firerit , fepeli illam circa me
tæ fuæ, sepelias eam circa me.

in uno sepulcro.
6. Omnibus autem diebus vitæ tuæ in mente 6. Et omnibus diebus vitæ tuæ fili, Deum in
habeto Deum : & cave ne aliquando peccato con- mente habe : & noli velle

mente habe : & noli velle peccare , vel præteri-
sentias , & prætermittas præcepta Domini Dei re præcepta illius. Justitiam fac omnibus diebus
noftri.

vitæ tuæ, & noli ire in viam iniquitatis : quo-
niam agente te ex veritate , erit respectus in ope-

ribus tuis, & omnibus qui faciunt justitiam. Prov. 3.

7. Ex substantia tua fac eleemofynam , & no 7. Ex fubftantia tua fili, fac eleemosynam, & 9. li avertere faciem tuam ab ullo paupere : ita enim noli avertere faciem tuam ab ullo paupere : & ita

Eccli. fiet ut nec à te avertatur facies Domini. fiet , ut nec avertatur à te facies Dei. 4. 1. 8

8. Quomodo potueris , ita esto mifericors. 8. Quomodo habueris fili , fic fac eleemofy14.13. Lur. 14.

nam. 13.

9. Si multum tibi fuerit , abundanter tribue : 9. Si tibi largior fuerit subftantia , plus ex illa Eceli. fi exiguum tibi fuerit, etiam exiguum libenter fac eleemofynam : fi exiguum habueris, ex hoc 35. 12. impertiri ftude.

ipfo exiguo communica; & ne timueris fili, cùm

facies eleemofynam. 10. Præmium enim bonum tibi thefaurizas in 1o. Præmium bonum repones tibi in die neces die neceffitatis :

sitatis : Eccli. 11. quoniam eleemosyna ab omni peccato & 11. quoniam eleemofyna à morte liberat, & 29.15.

NOT Å AD VERSIONEM ANTIQUAM. re; similiter habet Ms. Germ. 4. sup. omnibus diebus. In gatur

ad verbum S. Leo serm. 9. 59. b. Eidem quoque Greco fic : Παιδίον, εαν αποθάνω, θάψον με" και μη υπε faver Ambrof.I. de Tob. c. 2. to. 1. 593.c. Chromac. vepid ns "rì untées Chef Tiua avtù mécas tas viuéexs tus rò Aquil. in Match. 985. c. fic hab. Vide ne avertas faIwon's Cx; aoid to dipesor autý, aj ku autions avtúr. ciem , &c. ut sup. Cæfar. Arelai. hom. 40. Ex fubftantia Puer, fi mortuus fuero , fepeli me : 88 ne despexeris matrem tua fac eleemofynam , & noli avertere faciem tuam ab ullo tuam ; honora cam omnibus diebus vitæ tuæ , & fac quod paupere , ne à te avertatur facies Dei. Gs. 'Ex Tây Topplacitum ei , & ne contriftaveris eam. In Ms. Regin. Suec. χόνων οι σοίει ελεημοσύνων, και μη φθονεσάτω ζε ο ορθαλita : Fili , cùm mortuus fuero , sepeli me bene : & honori μός & το ποιείν ζε ελεγμοσύνων" μη αποτρέψης το πρόσωπό foca matrem tuam , & non derelinquas illam omnibus die ζε από τα 7ος αιωχέ , και από ζ ε μη απογραφή το bus vità ejus ; fac quod bonum eft ante conspectum ejus, apóow For Tý Oif. Ex propriis this fæc eleemofynam , is nie E noli triftem facere fpiritum ejus in quacunque.

invideat taus oculas in faciendo te eleemofynam : ne avertas #.4. Loco passa fit, Mr. Germ. 15. hab. viderit , Gr. faciem tuam ab omni mendico ; 65 à se non avertetur facie's fa@gxsy , vidit ; item supra, őri Toma's, quia multo , pro Dei. Mf. verò Germ. 15. constanter leg. ut sup. in texquanta , absque suo, in fine. Ms. Reg. Suec. habet si tu, nifi quod ipfo initio apponit , tollitque seq. fili ; militer : Memor efto fili , quoniam multa pericula vidit & pro ab ullo , leg. à nullo, ablque feq. 8. Phæbad. éx te in utero fuo.

Agin. l. cont. Arian. 301. d. teriner fili. "In MI. Regin. is. Mr. Germ. 15. postponit ergo, verbo fuerit , de Suec. fic : Fili , fac eleemofynam , & noli avertere faciem letque & initio, cum præpof. in , ante uno. Græcè , tuam ab omni parpere , à non avertetur facies Dos ötar, quando , pro 8 cam, uti mapemoi, juxta me mini. pro circa me ; reliqua ut in textu Lat. cui étiain favet Mr. $.8. Similiter habet Cypr. 1. 3. Testim. 302. b. sed Regin. Suec. ad verbum.

absque voce eleemofynam , quam rursus deler l. de op. & *.6. Eadem prorsus habet Lucif. Cal. 1. 1. pro S. eleem. 244. a. præterea ibid. pro quomodo , legit prout ; Athan. col. 297. d. nisi quòd pro noli ire in, legit noli Mr. Germ. 15. quomodo , absque feq. eleemofynam. ambulare per , & loco respeitus , fic, respectio, absque feq. far. Arelat. hom. 40. fimpliciter habet : Quomodo habueris, in. Cypr. 1. 3. Testim. p. 301. b. fimiliter : Omnibus die- fic fac. Ms. Regin. Suec. Fili, fecundum quod habes, fac bus vitæ suæ fili , Deum in mente habe , noli præteriré eleemofynam. Gr. 925 Cod Urepxo xxra te wanbes, arixpræcepta ejus. Justitiam fac omnibus diebus vitæ tua, & no OVE CUTŵr fasuposúrur. Quomodo tibi fuerit fecundùm mula li ambulare viam iniquitatis : quoniam agente te ex veritate , titudinem , fac ex ipsis elecmofynam. erit refpeétus operum tuorum : eadem iterum refert I. de op. ^.9. Eadem leguntur apud Cypr. cùm l. 3. Testim. . & eleem. p. 244. a. addira tantum voce diledilime , ad 302. b. tum l. de op. & eleemi. p. 244. a. his tantùm exhanc , fili. Cæfar. Arelat. hom. 40. Omnibus diebus vite ceptis, copiosa, pro largior , & facis, pro facies , absque duæ Dominum habe in mente ; & noli ambulare in viam ini voce fili. In Ms. Germ. 15. fic: Si tibi fuerit abundè fubquitatis. Ambrof. l. de Tob. c. 2. col. 593. c. Monebat, ftantia , &c. & infra similiter facis ; folus Mr. Germ. 4. inquit, filium , ne preceptum Domini præteriret. In Mr. addit quia, fost fili. Phæbad. Agin. l. cont. Arian. 301. Regin. Suec. sic : Et omnibus diebus tuis fili , Dominum d. Si fuerit tibi copiofa fubftantia. Cæsar. Arelat. hom. 40. tuum in mentem habe : ne velis peccare, is præterire præcep Licct exiguum, ex loc ipfo communicat, & ne timueris. Gr. ta ejus. Juflitiam fac omnibus diebus vitæ tuæ, & noli ire 'Ear

'Εαν ολίγον ζοι υπάρχη, κατα το ολίγων μη φοβά ποιείν ελεημοin viam iniquitatis : quoniam facientem ( 1. faciente ) te veri- cúruv• Si paucum tibi fuerit , fecundum boc paucum ne timeas tatem , bene tibi erit in omnibus operibus iuis , in fubftan- facere eleemofynam : à Ms. Reg. Suec. totus hic versiculus tia tua ; & in omnibus facientibus justitiam, bene erit. In abest. Germ. 15. Et omnibses diebus fili , Deum in mente habeto : ^. 10. Mr. Germ. 15. hab. in diem , cum Gr. Similiter & noli velle peccare, nec preterire præcepta illius ; 8 noli Cypr. I. 3. Testim. 302. b. ac præterea reponis , pro reafcendere viam iniquitatis : quoniam agente te ex veritate , pones, ut & l. de op. & cieem. 244. a. ibi etiam addit &c. ur in Ms. Regio : alter Germ. n. 4. eidem Regio enim , poft præmium, juxta Græc. ubi béja, pro praaccinit ad verbum, nisi quòd habec in veritate, non ex miam, & quoavpisens , pro repones. Ms. Reg. Suec. hab. veritate. Græc. his tantùm discrepat ab ipso Regio : 116 Premium bonum thefaurizat fibi bomo in die necesitaris. σας τας ημέeας σαι Ρίον, Κυρίε τε Θες νμών μνημόνευε.... Cæsar. Arelat. hom. 40. fic : Cum facis eleemofynam , præκαι παραβιναι τας..... και μη πορευθής ταϊς οδούς της αδικίας: mium bonum reponis tibi in die neceflitatis. . διότι αοιενός ζε την αλήθειαν , ευοδίαι έσονται α τους, *.11. Ita legit Cypr. ad verbum , l. 3. Testim. 302.

b. sed l. de op. & eleem. 244. a. hab. gebennam , non .*.7. Ita Cypr. ad verbum l. de op. & eleem. 244. tenebras , Gr. eis oxétos; item sup. vxo'q ciseabsiv, non a. demto tamen uno fili, circa initium , ficut , poft finit introire , pro non patitur ire. Ambrof. l. 6. in Luc. vocem paupere ; eodem rursus modo legit l. 3. Testim.

to. I. 1370. a. leg. ut fup. Eleemofyna à morte liberat : 3oz. b. sed omittit tuam, post faciem: priori loco fuffra; sic etiam in Græco, ut & rursus ap. Cypr. ep. 52.72, bo

1

&c.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ex Ms. Reg. & non patitur ire in tenebras.

à morte liberat, & non patietur animam ire in te Germ.

nebras.
12. Munus bonum est eleemofyna omnibus qui 12. Fiducia magna erit coram fummo Deo,
faciunt illam , coram fummo Deo.

eleemofyna, omnibus facientibus eam.
13. Adtende tibi fili ab omni fornicatione : 13, Attende tibi fili mi ab omni fornicatione, 1. Ther.
uxorem proximam accipe ex semine parentum & præter uxorem tuam nunquam patiaris crinen 4. 3.

. tuorum , & noli sumere uxorem alienam, quæ fcire. non eft ex tribu parentum tuorum : quoniam filii prophetarum fumus, qui in veritate prophetaverunt priores. Noe prophetavit prior, & Abraham, & Ifaac,& Jacob, parentes noftri à principio fæculi. Rememorare fili, quoniam hi omnes acceperunt uxores ex genere patrum

suorum, & benedi&ti sunt in filiis fuis, & semen filiorum poffidebit hæreditatem terræ.

14. Et tu fili, dilige fratres tuos ; & noli su 14. Superbiam nunquam in tuo sensu , aut in perbo corde agere cum filiabus filiorum populi tuo verbo, dominari permittas : in ipsa enim ini- Gen. 3; tui, ut non accipias unam ex illis : quoniam su- tium sumpfit omnis perditio.

5. perbia, perditio & inconstantia magna est ; & luxuria, diminutio & impietas magna eft.

15. Mercedem omni homini, quicunque pe IS. Quicunque tibi aliquid operatus fuerit, fta- Lev. 19, nes te operatus fuerit, redde eadem die, & non tim ei mercedem reftitue , & merces mercenarii 13.

Desi, maneat penes te merces hominis : & non mi- tui apud te omnino non remaneat. norabitur merces tua , si servieris Deo in ve

24.14. ritate.

16. Adtende tibi fili in omnibus operibus tuis 16. Quod ab alio oderis fieri tibi , vide nę tu ' Mattb. & esto sapiens in omnibus sermonibus tuis : & aliquando alteri facias.

7. 12. quod oderis, alio ne feceris. Noli bibere vinum

L*6.6. in ebrietate , & non comitetur tecum ulla nequi

31. tia in omni vita tua. 17. De pane tuo communica esurientibus , &

&

17. Panem tuum cum esurientibus & egenis Luc. 14. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

134 Cæsar. Arelat. hom. 40. habet : Quia eleemofyna à morte ρηφανεύε τη καρδίαζε από των αδελφών ζε, και των υιών, liberat , operarium suum non patitur ire in tenebras. και θυγατέρων τέ λαέ τε , λαλείν ζεαυτώ εξ αυτών γυναίκα Auctor 1, de promill. apud Prosp. p. 131. e. Elernofyna cómo e chi upepr pari tárca åxa?esacic acma, jer to à morte liberat , & ipfa purgat peccata ; eleemosyna non pa- axpeétu?i érd'71w05, wj évfsice pszenne rape axpeiltus ritur ire in tenebris. Mr. verò Regin. Suec. habet : Quo pú tupé'si Tg nipeão i. e. Er nunc fili, dilige fratres tuos ; niam eleemofyna à morte liberat , non finit intrare in noli superbire corde tuo præ fratribus tuis, & filiis , & tenebras.

filiabus populi tui, accipere tibz ex eis uxorem : quoniam in V.12. Eadem iterum refert ad verbum Cypr. cùm I. fuperbia perditio es perturbatio multa , & in nequitia dimide

op. & eleem. p. 244. a. cum 1. 3. Testim. P. 302. b, nutio, egestas magna ; nequitia enim mater est famis. AmIta quoque exstat in Mr. Germ. n. 15. nisi quod deest brof. l. de eleem. & jejun. c. 8. to. 1. 542. c. habet : vox omnibus, & loco feq. illam, legitur illa. In Mf. ve Luxuria mater eft famis : fimiliter libro de Tob. cap. 24rò Regin. Suec. fic : Bonum donum recipiunt qui faciunt 622. b.

ante confpectum Domini. Græcè : Añogy vap arabór ř.15. Ita legit ad verbum Ambros. l. de Tob. c. 24. εσιν ελεημοσύνη σάσι τοίς σοισιν αυτήν , ενώπιον τε Υψίσε" to. 1. 622. b. usque ad hæc, fi fervieris , &c. uno tamen Similiter apud Cæsar. Arelar. hom. 40. Munus bonum eft excepto qui , pro quicunque. Mf. Germ. 15. constanter omnibus qui faciunt eam , coram fummo Deo.

habet apud te, loco penes te , & pro non minorabitur , &c. $.13. Ms. Germ. 15. Adtende tibi fili ab omni fornica lic: Et mercis tua non morabitur , fi fervieris alicui in vea tione : uxorem primò accipe ex semine parentum tuorum ,8 ritare. Ms. Regin. Suec. sic : Mercedem hominis, qui fecoa noi fumere uxorem alienam , quæ non eft ex tribu paren rit opus, apud te noli retinere , fed redde ; & mercedes tua tum tuorum : quoniam filii prophetarum fumus. Noe prophe non retinebuntur à Domino Deo cui servis. Græc. Motos ya fuit prior , s Abraham, & Ifaac , & Jacob , parentes maríòs ar@páry, ös far spyconal, ampa Coi per arreshtu. nostri à principio fæculi. Commemorare fili, quoniam hi om αλαπόδος αυτώ παρ' αυ7ίκα εαν διέλευσης τω Θεώ , αποnes duxerunt uxores ex semine fratrum suorum, & benedic- do Júcslai Cor. Merces omnis hominis, quicunque operatus ti sunt in filiis fuis , & femen illorum poßidet hæreditatem. fuerit, apud te non pernoctet , fed redde ei farim : fi fervisa

in Græco, exceptis his : Kai yurcīvo apcotor ris Deo , reddetur tibi, λάβε από τ..... των πατέρων (ε , μη λάβης, (ΜΙ. Αlex. ¥. 16. In Ms. Germ. 15. fic: Adtende tibi fili , omnibus an) ...... x tūs purūs së matéegs (to chóte.... ?cuér. efto fapiens : s8 quod oderis , alii ne feceris; & non commira NWE, 'Abercise, 'locax , 'Iaxw6, oi walépes the cor amo tis ie in nequitia in omni vita rua. In altero Regin, Suec, of airos. Mrúsnl...... ērabar guruixas éx. tür cd expcôr Fili , adtende ribi in omnibus operibus , & efto dostus in üvtcr, i ..... xxnegropeños yür. Ms. Regin. Suec. habet : omnibus cogitationibus tuis : fili, quod adis fieri tibi , non Attende fili ab omni fornicatione : accipe primùm uxorem facias alio; ab ebrietate abstine : reliqua desunt. Græc. à femine patrum tuorum : quoniam filii prophetarum fumus, textui Regio favet , nisi quod loco sapiens in omnib. ferm. & fecundum veritatem ambulamus : quia prophetavit primus tuis, habet win

oud EUMETCS

tuis, haber geradevéres « aá on araseggun Cr, eruditus Abraham, & Ifaac , 5 Jacob, patres noftri à fæculo. Me in omni conversatione tua ; & pro alio , underi, nemini : mor efto fili , quoniam omnes isti acceperunt uxores ex fe- item loco Noli bibere, &c. fic : Oivor sis bmx rein osins mine patrum fuorum , & benediti sunt in filiis , 88 semen is het modellútw metà bu cv tñ odão C8. Vinum ad illorum poffidebit terram. Cypr. 1. 3. Testim. p. 323. a. ebrietatem ne biberis , 88 non ent tecum ebrietas in via tua. hab. ut supra : Uxorem accipe ex semine parentum tuorum , S. Paulin. ep. 32. 205. c. hæc hab. Quod tibi nolueris 5 noli fumere alienam mulierem, qua non eft ex tribu pa alii ne feceris. S. Valer. hom. 11. Sirm. to. 1. 670. C.

Quod tibi non vis , alio ne facias. Ambr. l. de Tob.c. 24. ¥. 14. Ms. Germ. 15. similiter haber , exceptis his cir 622. b. Noli vinum bibere in ebrietatem. ca medium , cum filiabus filiorum tuorum populi tui, & 9.17. Similiter habet Ms. Germ. A. 4. præter ultima , in fine fimpliciter, quoniam fuperbia perditio magna eft, E non videat oculus , &c. quæ delet : alter verò Germ. & ad inferos deducit. Alter Regin. Suec. fic : Et nunc fili , n. 15. sic : De pane tuo communica efurienti, Es de vesti-, dilige fratres tuos , noli faftidire in corde tue à filiis mentis tuis nudum vefti. Ex omni quodcunque tibi obune filiabus populi tui ; accipe unam ex illis : quoniam in fasti- daverit , fac eleemofynam fili; non invideat oculus tuus dio perditio eft, & difcordia magna, & jugalitas mater eft cùm facit eleemofynam. Ms. Regin. Suec. Et de pane suo. inopia. Græs, Kai vu sudior, cyn C 7ès..... sy mein cor da efurientibus, ex veftimentis tuis da nudis is sx oman

[ocr errors]

Ita quoque

gentum tuorum.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA:
comede, & de vestimentis tuis nudos tege. vestimentis tuis nudos tege. Ex omnibus qux- Ex M3. Reg. $

cunque tibi abundaverint fili, fac eleemofynam ; Germ,
& non videat oculus tuus, cum facis eleemo-

fynam.
18. Panem tuum & vinum tuum fuper sepultu 18. Funde vinum tuum & panem tuum fuper
ram justi constitue , & noli ex eo manducare & fepulcra jultorum , & noli illud dare peccatori-
bibere cum peccatoribus.

buis.
19. Confilium femper à sapiente perquire. 19. Consilium ab homine fapiente inquire, &

noli contemnere ; quoniam omne confilium uti

le eft.
20. Omni tempore benedic Deum : & pete ab 20. Omni tempore benedic Deo : & poftula
co , ut vias tuas dirigat, & omnia consilia tua in ab illo, ut dirigantur viæ tuæ, & omnes femitæ
ipso permaneant.

tuæ & cogitationes bene difponantur : quoniam
cæteræ nationes non habent bonam cogitatio-
nem. Quem ergo voluerit , ipse allevat; & quem
voluerit , iple demergit ufque ad inferos deorfum :
& nunc fili mi, memor efto præceptorum meo-

rum, & non deleantur de corde tuo.
21. Indico etiam tibi fili mi, dedifle me de 21. Nunc igitur fili, indico tibi commendaffe
cem talenta argenti, dum adhuc infantulus esses, me decem talenta argenti Gabelo filio Gabahel,
Gabelo , in Rages civitate Medorum , & chiro in Rages civitate Medorum.
graphum ejus apud me habeo :

22. & ideo perquire quomodo ad eum pervenias , & recipias ab eo fupra memoratum pondus argenti, & restituas ei chirographum fuum.

23. Noli timere fili mi : pauperem quidem vi 23. Noli ergo vereri fili , quia pauperem vitam Rom. 8. tam gerimus, fed multa bona habebimus si timue- gellimus : habebis multa bona, si timueris Deum, 17. rimus Deum , & recefferimus ab omni peccato, & recesseris ab omni peccato, & bene egeris. & fecerimus bene.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. nibres que supersunt tibi , fac eleemofynam. Ambrof. I. de tuo. Ambros. eriam l. de Tob. c. 24. col. 622. b. legir: Tob. c. 24. col. 622. b. ut in Regio sup. De pane tuo Omni tempore benedic Dnmixum. Græc. Kai warti xara communica efurientibus , & de vestimentis tuis nudos tege. ρω ευλόγη Κύeιον τον Θεόν και παρ' αυτή αίτησον, όπως αι Ex omnibus quæ abundaverint ribi , fac eleemofynam ; tum ófoi Co tutelat yerarial, wire ai tpilo, ( Ald. & proximè addit : Omni tempore benedic Dominum, ut infra Compl. add. CS) na prace Co (Ms. Aiex. del. C) tvo8. 20. Grec, 'Εκ το αρτοζε διδε πεινών7ι, και εκ των δωθώσι· διότι παν έθνος εκ έχει βελ· αλλ' αυτος ο Κύριος έματίαν εν τοις γυμνείς. Πάν ο εαν σερίουεύση ζοι , ποί, δίδωσι πάντα τα αγαθα , και δν εαν θέλη, ταπεινοί καθως ελεημοσύνην" μή φθονεσάτω ςε ο οφθαλμός, ώ τω σοιεϊν σε βίλεται και νυν παιδίον , μνημόνευε των εντολών με, και μη é'sensecou'un. De pane tu, da efurienti, 8 de vestibus tuis, &AMELPØut wsær fx , &c. Et in omni tempore benedic Donudis. Omne quodcunque superfuerit tibi , fac eleemofynam; minum Deum : & ab eo pere, ut viæ tuæ recta fiant , & Es ne invideat oculus tuus, in faciendo te eleemofynam. omnes semita , & confilia ina prosperentur : quoniam omnis

*.18. Mi. Germ. 15. Frange panem tuum , furde gens non habet confilium ; sed ipfe Dominus dat omnia bovinum tuum supra sepulcra sanctorum, &c. ut sup. Alter na , & quemcunque voluerit, humiliat ficut vult : & nung Regin. Suec. Fili, panem tusem 5 vinum tuum distribue fili , recordare mandatorum meorum , non deleantur do cum juftis , & non des peccatoribus. Auct. op. imp. in

corde tuo. Marth. hom. 26. col. 115. b. Fffunde vinum tium fie *.21. M. Germ. 15. ipfo initio haber , ecce ergo, loper sepulcra jutorum, non dederis peccatori. Græc. "Ex co nunc igitur , paulòque post, in auro, loco argenti, & Xeov to's áp7e's Cotti Tir tápor tûv boxular, rj Heide cocos Gabeli, pro Gababel ; demum civitatem , pro civitate. MS. τοίς αμαρ7αλοίς. .

Regin. Suec. sic : Dico tibi , quoniam pecuniam commenda.19. Similiter in Ms. Germ. 15. præter unum omne , vi, decem talenın , Gabelo filio Gabrin, in Rages civitate pro homize. In Ms. verò Regin. Suec. ita : Confilium ab Mcdorum. Gr. Και νυν υποδεικνύω ότι τα δέκα τάλαντα omnibus fapientibus accipe , & noli contemnere confilium bo το αργυρίε , & σαρεθέμην Γαβαλω το τ& Γαβρία , ν Ράmem. In Græco fic : Evu.Cercer wapie Favtos dégrius Sú- 2015 tūs Mufias. Et nunc indico tibi decem talenta argenti, Ζησαν, και με καταφρονήσης επί πάσης συμβολίας χρησίμης. qua depofui apud Gabaelum filium Gabria , in Ragis Me

.20. Mr. Germ. 15. habet initio , Benedic Deum , dia. non Deo, omislis istis infra, s omnes semitæ tuæ ; mox . 23. Similiter in Græco , nifi quòd pro Noli ergo, ita , 5 cogitationes tur ; & poft pauca , quem ergo,

voluerit exstat Kai un , Et ne ; item pro habebis multa bona , vel Deus, allevat ; nec multò post, deprimet, pro demergit , cum Ms. Germ. 4. babes, fic, tápx's Cor womá, funt tiabsque feq. deorfium ; item nunc igitur, loco & nunc bi multa , & loco bene egeris , ita , muitons To úpssor ivca abíque seq. mi. In Mf. verò Regin. Suec. sic : Omni tem For duri, feceris quod placitum coram eo. Ms. Regin. Suec. pore benedic Dominum , & pete ab illo, ut dirigantur viæ Et noli mærere fili , quoniam pauperem vitam gerimus : fed tuæ : confilia tua bonit sint, quoniam omnes gentes non ba multa bona habebimus, fi timueris Dominum , 5 recefferis bent confilium bonum, fed Dominus dat nobis omnibus. ab omni peccato , & feceris bene. Cæleftius Pelag. apud Quemcunque vult Dominus exaltat ; quemcunque vult , Mar. Merc. Garn. p. 386. Noli timere fili : pauperem via bumiliat, 65 deponit 14sque ad inferos fub terram : Fili, me tam gerimus ; fed multa bona habebimus, ji timnerimus Inor efto mandatorum meorum, non dejiciantur à corde Deum , recefferimus ab omni peccato , fecerimus bona.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1.

1.T

CA P U T V.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Unc respondit Tobias patri suo , & di-

Unc Thobias respondit Thobi patri fuo, Ex Ms. Reg. S
xit : Omnia quæcunque præcepisti mihi dicens: Omnia quæcunque præcepiíti mi- Germ.
faciam, pater.

hi
pater,

sic faciam.
NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Nomen Thobi abest à Ms. Germ. 15. pater verò Suec. ita : Tunc refpondit Tobias patri fuo : Omnia quæcun-
transfertur post faciam , demto feq. foc. In Ms. Regin, que mandafti mihi faciam , parer. Item in Græco, Kad
Tom. I.

Yyyy

T

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Ex Ms. Reg. 68 2. Quomodo autem potero hanc pecuniam Quomodo aytem pecuniam hanc requi. Germ. recipere ab illo? neque enim me ille novit, ne ram, ignoro : ille me nescit , &

ego euni ignoque ego illum : vel quod signum dabo illi, ut ro : quod lignum dabo ei ? Sed neque viam, per me cognoscat, & credat, & det mihi hanc pe- quam pergatur illuc , aliquando cognovi. cuniam? Sed neque vias regionis illius novi.

3. Et respondit Thobi filio suo., dicens : Chi 3. Tunc pater suus respondit illi, & dixit : rographum fuum dedit mihi, & meum similiter Chirographum quidein illius penes me habeo ; accepit, & divisit in duas partes : unum accepi quod dum illi oftenderis , ftatim reftituet. ego, & alium polui cum ipsa pecunia ; & jam anni sunt viginti, ex quo penes illum deposui hanc pecuniam.

4. Nunc itaque fili , inquire aliquem hominem Sed perge nunc, & inquire tibi aliquem fidelem, qui eat tecum accepta mercede : &dum fidelem virum, qui cat tecum falva mercede sua : adhuc vivo, recipe pecuniam ab illo.

ut , dum adhuc vivo, recipias eam. s. Et exiit Thobias quærere hominem, qui s. Tunc egreffus Tobias , invenit juvenem eum duceret in regionem Mediam,& qui maximè fplendidum, ftantem præcin&um, & quali parahaberet notițiam viæ regionis illius : & invenit tum ad ambulandum. Raphahel angelum ftantem.

6. Et ignorans illum angelum Dei effe , dixit 6. Et ignorans quòd angelus Dei esset, failli : Unde es juvenis ?

lutavit eum, & dixit : Unde te habemus bone ju

venis ? 7. Et ille respondit , dicens : Ex filiis Ifraël 7. At ille respondit : Ex filiis Ifraël. ErTo. fratrum tuorum veni huc, ut operer. Et dixit illi bias dixit ei : Nosti viam , quæ ducit in regionem Thobias : Nosti viam, quæ ducit in regionem Medorum ? Mediam

8. Et ille dixit : Multa ego novi : & teneo 8. Cui respondit : Novi: & omnia itinera ejus vias omnes , & aliquoties ivi in illam regionem ; frequenter ambulavi, & mansi apud Gabelum & mansi apud Gabelum fratrem nostrum, qui fratrem noftrum , qui moratur in Rages civitate commoratur in Rages civitate Medorum : & eft Medorum, quæ pofita eft in monte Ecbatanis. iter bidui ex Bathanis, usque Rages civitatem Phagar, quæ posita est in monte ; & est Bathạnu in medio campo.

9. Et dixit illi Thobias : Sustine juvenis , do 9. Cui Tobias ait : Suftine me, obsecro, nec intrem, & hoc ipsum patri meo nunciem: donec hæc ipsa nunciem patri meo. neceffarium est enim ut eas mecum, & dabo ti

bi mercedem tuam. Et respondens Raphahel * Mf. 2. dicens. angelus, * dixit : Ecce sustineo te, noli tardarę.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Toxpi9:sis Twlias, kita avto Nátep, mohou mara oca bus Græcè fimpliciter, Kai óxid de $ nesciebat.
αλέταλσαί μοι.

#.7. Similiter in Ml. Germ. 15. exceptis his, De fliis ¥. 2. In Ms. Germ. 15. deest hoc, ab illo , uti vel in Ifrael ex fratribus tuis, loco Ex filiis Ifr. fratrum tuorum, fra, cum feqq. voculis illi, & me, & hanc. In M. Re & in fine Medorum , loco Mediam. Ms. Regin. Suec. hab. gin. Suec. fic : Sed quomodo potero accipere pecuniam à Ga- Qui ait : Ex filiis Ifrael unues de fratribus tuis;

veni autem belo? ille nescit me , 65' ego vescio illum: vel quod fignum operari. Et dixit ei : Nofti ire in Mediam? In Gr. Kai sidabo illi , ut credat mihi , reddat pecuniam ? Sed si viam, πεν αυτώ Ει δύναμαι πορευθήναι μετα ε ν Ράγους της qua ducit in Mediam , nefcio. In Græco multò pauciora Mudias ; à si fa slegs die Tür Tómwv; Et dixit ei : Si poffum exstant, scilicet :'Ama zas cherhoofsell na Geir tò cpyueror; ire tecum in Ragis Media , & fi peritus es locorum ? in ed. šj yovcoeus outór. Sed quomodo potero accipere argentum ? Compl. Ei curaocu mopsv. Güvoce Met' fk8; Si potes ire me& non cognofco eum.

cum? 7. 3. Horum omnium loco legitur Græcè : Kai'S WXey .8. Mr. Germ. 15. circa initium hab. cognovi , non evt Tò Xxipóregeper, is sins auro. Et dedis ei chirogra- novi , paulòque post, in regione illa , pro in illam regiopham , dixit ei. At in Mr. Germ. 15. cuncta referun nem ; item penes Gabelo , loco apud Gabelum , ut & motur ut fupra , præter feqq. Tanc refpondit Tobis , loco Et ratur , pro commoratur ; exinde 8 eft bidui iter à Batanis, resp. Thobi ; & infra, non viginti simpliciter , sed viginis ufque ad Rages, absque seq. civitatem Phagar ; ultimò jes, absque hoc ult. banc pecuniam ; Mr. Germ. 4. leg. fimpliciter 5 hæc, loco & eji Bathanu ; Mr. Germ. 4. lepesania. in Ms. Regin. Suec. fic : Et refpondens Tobias, git fup. civitate , non civitatem. Alcer Regin. Suec. ita : dixit Tobiæ filio fuo : Cyrographum suum mihi dedit , & cy Et dixit : Multa suns qua scio: $ vias omnes novi, & in rographum meum accepit, in quo pofui pecuniam apud il- Mediam fui fæpius ; eo hospitatus fum apud Gabelum fralum , 85 alterum habeo ; 85 ex illo tempore sunt anni vigir trem noftrum , qui moratur in Rages civitate Media : ti, ex quo commendavi pecuniam illam.

continet Ecbatanis dierum duo fadiorum : Rages pofita ef 7.4. Mr. Regin. Suec. Nunc fili, quere tibi hominem in montem Ecbattana ; Ecbattana autem in medio campo. fidelem , qui eae tecuns , 65 dabimus illi mercedem : Vade In Greco hac tantum leguntur : Και είπεν αυτώ ο αγΓελος: fili, dum vivo, accipe pecuniam illam. Græc. Zúthocy G- Hopetoopean Hità Como Tiis ödő fuTuipô, dj wapà raaurô év. Ipater, os Cunetopeto:706 Cou, w dów auta baha tor ad expor vite communitur. Et dixit ei angelus : Ibo teκιθον , έως ζω, και λάβε σορευθείς το αργύριον. Quare tibi cum: 6 via peritus fum , & apud Gabael fratrem noftrum hominem , qui fimul ibit secum , &s dabo ei mercedem, dum diverfatus fum. vivo , 85 accipe vadens argentum.

$.9. In Græco fimpliciter : Ka sits autc Twllaço . 5. In Ms. Germ. 15. Tunc exivit , loco Et exiit , uti T Tropeiróv het, ij fpcm tco Wa?pi, ( Mr. Alex. cum editt. Medorum, loco Mediam ; fubinde loco baberet notitiam , Ald. & Compl. add. 8.) Kasitev a'Utw. Iloper's, MW &c. fic, in notitiam baberet vias regionis , absque feq. il- Xerions. Et dixit ei Tobias : Sustine me , Es dicam patri. lius ; cætera ut sup. In Mr. Regin. Suec. fimpliciter : Ec Et dixit ei : Vade , & ne tardaveris. Mr. verò Germ. 15. exiit Tobias ut quareret hominem : & invenit Raphael ange. nil differt à Regio , nifi quòd haber respondit illi,

pro refponlum ftantem. Similiter in Græco hæc folum exstant : Kai dens, absque feq.dixit vel dicens ; deinde fic: Ecce fuftineo e Tropeutu zutãou cv pwtir tips 'Papra, os ir a'r Teacc. te, tantùm noli tardare. Ms. Regin. Suec. ita : dixit : Et ivit quarere bominem : & invenit Raphael , qui erat Sustine juvenis , quoufque annuntio patri meo : defidero Angelus.

enim ui ens mecum, & dabo tibi mercedem. Et dixit: Ecce 7.6. Ms. Regin. Suec. Et nefciebat quod angelus Do- fuftineo * , tantùm ne demereris. mini efee; dixit ei : Unde es juvenis ? Pro his omni

« ZurückWeiter »