Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA. cæmentariis templo Domini, steterunt facerdotes in principes patrum , & seniores , qui viderant templum ornatu fuo cum tubis : & Levitæ filii Asaph in cymba- prius cùm fundatum effet , & hoc templum in oculis, ut laudarent Deum per manus David regis Ifraël. lis eorum ,

Aebant voce magna :

& multi vociferanII. Et concinebant in hymnis & confessione Do tes in lætitia , elevabant vocem. mino : Quoniam bonus, quoniam in æternum mise 13. Nec poterat quisquam agnoscere vocem claricordia ejus fuper Ifraël. Omnis quoque populus vo moris lætantium, & vocem fletus populi : commixciferabatur clamore magno in laudando Dominum, tim enim populus vociferabatur clamore magno, 85 eò quòd fundatum effet templum Domini :

vox audiebatur procul. 12. plurimi etiam de facerdotibus & Levitis , &

AT

CAPUT IV.
V U L G ATA

NOV A.
Udierunt autem hoftes Judæ & Benjamin, ejus, & parietes componentes.

quia filii captivitatis ædificarent templum 13. Nunc igitur notum sit regi, quia fi civitas illa Domino Deo Ifraël: .

ædificata fuerit , & muri ejus inftaurati, tributum , 2. & accedentes ad Zorobabel, & ad principes & ve&tigal, & annuos reditus non dabunt, & ulpatrum, dixerunt eis : Ædificemus vobiscum, quia que ad reges hæc noxa perveniet. ita ut vos , quærimus Deum vestrum : ecce nos im 14. Nos autem memores falis , quod in palatio comolavimus victimas à diebus Asor Haddan regis Ar- medimus, & quia læsiones regis videre nefas duci. sur, qui adduxit nos huc.

mus, idcirco misimus, & nunciavimus regi, 3. Et dixit eis Zorobabel, & Josue , & reliqui Is, ut recenfeas in libris historiarum patrum tuo. principes patrum Israël : Non est vobis & nobis ut rum , & invenies scriptum in commentariis : & scies ædificemus domum Deo noftro , sed nos ipsi soli ædi- quoniam urbs illa , urbs rebellis eft, & nocens regificabimus Domino Deo noftro, ficut præcepit nobis bus & provinciis, & bella concitantur in ea ex dieCyrus rex Persarum.

bus antiquis : quam ob rem & civitas ipsa destructa 4. Factum eft igitur, ut populus terræ impediret est. manus populi Judæ, & turbaret eos in ædificando. 16. Nunciamus nos regi, quoniam fi civitas illa

s. Conduxerunt autem adversùs eos confiliatores, ædificata fuerit, & muri ipsius instaurati , poffeffiout deftruerent confilium eorum omnibus diebus Cyri nem trans fluvium non habebis. regis Persarum , & usque ad regnum Darii regis Per 17. Verbum misit rex ad Reum Beelteem, & farum.

Samsai scribam, & ad reliquos qui erant in consilio 6. In regno autem Assueri, in principio regni ejus, eorum habitatores Samariæ , & cæteris trans fluvium scripserunt accusationem adversùs habitatores Judæ falutem dicens & pacem. & Jerusalem.

18. Accusatio quam misistis ad nos, manifeste lec7. Et in diebus Artaxerxis scripsit Beselam Mi ta eft coram me : thridates, & Thabeel, & reliqui qui erant in conti 19. & à me præceptum est : & recensuerunt, inlio eorum, ad Artaxerxem regem Persarum : episto- veneruntque quoniam civitas illa à diebus antiquis adla autem accusationis scripta erat Syriacè , & lege- versùm reges rebellat, & feditiones , & prælia conbatur fermone Syro.

citantur in ea : 8. Reum Beelteem, & Samsai scriba , scripse 20. nam & reges fortiffimi fuerunt in Jerusalem, runt epistolam unam de Jerusalem Artaxerxi regi, qui & dominati sunt omni regioni , quæ trans fluhujuscemodi:

vium est: tributum quoque & vectigal, & reditus ac9. Reum Beelteem, & Samsai scriba, & reliqui cipiebant. consiliatores eorum, Dinæi, & Apharfathachæi, Ter 21. Nunc ergo audite fententiam : Prohibeatis viphalæi, Apharsæi , Erchuæi , Babylonii, Susane ros illos, ut urbs illa non ædificetur, donec fi forte chæi, Dieyi, & Ælamitæ,

à me jussum fuerit. 10. & cæteri de gentibus , quas transtulit Ase 22. Videte ne negligenter hoc impleatis, & paus naphar magnus & gloriosus : & habitare eas fecit in latim crescat malum contra reges. civitatibus Samariæ, & in reliquis regionibus trans 23. Itaque exemplum edi&ti Artaxerxis regis lec

tum eft coram Reum Beelteem , & Samsai scriba , 11. (Hoc est exemplar epistolæ, quam miserunt & consiliariis eorum : & abierunt festini in Jerusalem ad eum : ) Artaxerxi regi, fervi tui, viri qui sunt ad Judæos, & prohibuerunt eos in brachio & rotrans fluvium , falutem dicunt.

bore. 12. Notum fit regi, quia Judæi, qui ascenderunt 24. Tunc intermissum est opus domûs Domini in à te ad nos, venerunt in Jerusalem civitatem rebel- Jerusalem, & non fiebat usque ad annum fecundum lem & pessimam , quam ædificant, exftruentes muros regni Darii regis Persarum.

Alumen in pace :

[ocr errors]

C A PUT V.

VULGATA NOVA. "P ,

Zacharias filius Addo, prophetantes ad Ju- & consiliarii eorum , ficque dixerunt eis : Quis dedit dæos, qui erant in Judæa & Jerusalem, in nomine vobis confilium ut domum hanc ædificaretis, & muDei Ifraël.

ros ejus inftauraretis? 2. Tunc furrexerunt Zorobabel filius Salathiel, 4. Ad quod respondimus eis, quæ eflent nomi, & Josue filius Josedec , & cæperunt ædificare tem na hominum auctorum ædificationis illius. plum Dei in Jerusalem, & cum eis prophetæ Dei ad 5. Oculus autem Dei eorum factus est super senes juvantes eos.

Judæorum, & non potuerunt inhibere eos. Placuit3. In ipso autem tempore venit ad eos Thatha- que ut res ad Darium referretur, & tunc satisfacem

[ocr errors]

VULGATA N O V A.
rent adversùs accusationem illam,

Nabuchodonosor regis Babylonis Chaldæi, domum
6. Exemplar epistolæ, quam misit Thathanai dux quoque hanc deftruxit , & populum ejus tranftulit in
regionis trans flumen, & Stharbuzanai, & confilia- : Babylonem.
tores ejus Arphasachæi, qui erant trans Aumen, ad 13. Anno autem primo Cyri regis Babylonis, Cy..
Darium regem.

rus rex proposuit edictum ut domus Dei hæc ædifi-
7. Sermo, quem miserant ei, fic fcriptus erat : Da- caretur.
rio regi pax omnis.

14. Nam & vasa templi Dei aurea & argentea ,
8. Notum sit regi, isse nos ad Judæam provin- quæ Nabuchodonosor tulerat de templo, quod erat
ciam, ad domum Dei magni , quæ ædificatur lapi- in Jerusalem, & afportaverat ea in templum Baby-
de impolito , & ligna ponuntur in parietibus : opuf- lonis, protulit Cyrus rex de templo Babylonis, &
que illud diligenter exstruitur , & crescit in manibus data sunt Sassabasar vocabulo , quem & principem

conftituit,
9. Interrogavimus ergo fenes illos, & ita diximus Is. dixitque ei: Hæc vasa tolle, & vade , & po-
eis: Quis dedit vobis poteftatem ut domum hanc ædi ne ea in templo , quod est in Jerusalem, & domus
ficaretis, & muros hos instauraretis ?

Dei ædificetur in loco fuo.
10. Sed & nomina eorum quæsivimus ab eis , ut 16. Tunc itaque Saffabafar ille venit, & pofuit
nunciaremus tibi : scripfimusque nomina eorum viro- fundamenta templi Dei in Jerusalem, & ex eo tem-
rum , qui funt principes in eis.

pore usque nunc ædificatur , & necdum completum
11. Hujuseemodi autem sermonem responderunt est.
nobis , dicentes : Nos fumus servi Dei cæli & terræ , 17. Nunc ergo, fi videtur regi bonum , recen-
& ædificamus templum, quod erat exitru&um ante seat in bibliotheca regis, quæ est in Babylone, utrùm-
hos annos multos, quodque rex Ifraël magnus ædifi nam à Cyro rege jussum fuerit ut ædificaretur domus
caverat & exstruxerat.

Dei in Jerusalem, & voluntatem regis super hac re
12. Postquam autem ad iracundiam provocave- mittat ad nos.
runt patres noftri Deum cæli , tradidit eos in manus

eorum.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Unc Darius rex præcepit : & recensuerunt 12. Deus autem , qui fecit nomen fuum

in bibliotheca librorum, qui erant repoliti in ibi , dislipet omnia regna, & populum qui exten-
Babylone ,

derit manum suam ut repugnet, & dislipet domum
2. & inventum eft in Ecbatanis , quod est caftrum Dei illam, quæ est in Jerusalem. Ego Darius ftatui de-
in Medena provincia, volumen unum, talisque scrip- cretum, quod studiosè impleri volo.
tus erat in eo commentarius :

13. Igitur Thathanai dux regionis trans flumen,
3. Anno primo Cyri regis : Cyrus rex decrevit ut & Stharbuzanai , & consiliarii ejus, secundùm quod
domus Dei ædificaretur, quæ est in Jerusalem, in lo- præceperat Darius rex, fic diligenter exsecuti sunt.
co ubi immolent hoftias, & ut ponant fundamenta 14. Seniores autem Judæorum ædificabant , &
supportantia altitudinem cubitorum sexaginta , & la- profperabantur juxta prophetiam Aggæi prophetæ ,
titudinem cubitorum fexaginta ,

& Zachariæ filii Addo : & ædificaverunt & conftru-
4. ordines de lapidibus impolitis tres, & fic ordi xerunt, jubente Deo Ifraël, & jubente Cyro, & Da-
nes de lignis novis : fumptus autem de domo regis rio, & Artaxerxe, regibus Persarum :
dabuntur.

15. & compleverunt domum Dei istam, usque
s. Sed & vasa templi Dei aurea & argentea, quæ ad diem tertium menfis Adar, qui est annus fextus
Nabuchodonofor tulerat de templo Jerusalem, & at- regni Darii regis.
tulerat ea in Babylonem , reddantur, & referantur 16. Fecerunt autem filii Ifraël, sacerdotes & Le-
in templum in Jerusalem in locum fuum, quæ & po- vitæ, & reliqui filiorum transmigrationis , dedicatio-
fita funt in templo Dei.

nem domus Dei in gaudio.
6. Nunc ergo Thathanai dux regionis, quæ est 17. Et obtulerunt in dedicationem domus Dei,
trans flumen, Stharbuzanai, & consiliarii vestri Aphar- vitulos centum, arietes ducentos, agnos quadringen-
fachæi, qui estis trans flumen, procul recedite ab tos, hircos caprarum pro peccato totius Israël duo-

decim , juxta numerum tribuum Ifraël.
7. & dimittite fieri templum Dei illud à duce Ju 18. Et ftatuerunt facerdotes in ordinibus suis, &
dæorum, & à fenioribus eorum, ut domum Dei il- Levitas in vicibus suis, super opera Dei in Jerusalem,
lam ædificent in loco fuo.
sicut scriptum est in libro Moysi.

Num. 3.6.888
8. Sed & à me præceptum est, quid oporteat fie 19. Fecerunt autem filii Ifraël transmigrationis , 9.
ri à presbyteris Judæorum illis, ut ædificetur domus pascha, quarta decima die mensis primi.
Dei , fcilicet ut de arca regis, id est, de tributis , 20. Purificati enim fuerant facerdotes & Levitæ
quæ dantur de regione trans flumen , studiosè fump- quasi unus : omnes mundi ad immolandum pascha uni-
tus dentur viris illis, ne impediatur opus.

verlis filiis transmigrationis, & fratribus fuis facer-
9. Quòd si necesse fuerit, & vitulos, & agnos, dotibus, & fibi.
& hoedos in holocaustum Deo cceli, frumentum, fal, 21. Et comederunt filii Ifraël, qui reversi fuerant
vinum , & oleum, fecundùm ritum sacerdotum , qui de transmigratione, & omnes qui se separaverant à
funt in Jerusalem, detur eis per singulos dies, ne sit coinquinatione gentium terræ ad eos , ut quærerent
in aliquo querimonia.

Dominum Deum Ifraël.
10. Et offerant oblationes Deo coeli, orentque pro

22. Et fecerunt solemnitatem azymoram feptem
vita regis, & filiorum ejus.

diebus in lætitia, quoniam lætificaverat eos Domi-
11. A me ergo pofitum est decretum : Ut omnis nus, & converterat cor regis Assur ad eos, ut adju-
homo qui hanc mutaverit juslionem, tollatur lignum varet manus eorum in opere domus Domini Dei
de domo ipsius, & erigatur , & configatur in eo, Ifraël,
domus autem ejus publicetur,
Tom. I.

Ssss

illis ,

C A P U T v I I.

VULGATA NOVA.
Oft

Artaxerxis re",

nia vitulos, arietes, agnos, & facrificia & libamina gis Persarum, Efdras filius Saraiæ , filii Aza eorum, & offer ea fuper altare templi Dei vestri, riæ, filii Helciæ ,

quod eft in Jerusalem. 2. filii Sellum, filii Sadoc , filii Achitob

18. Sed & fi quid tibi & fratribus tuis placuerit, 3. filii Amariæ, filii Azariæ, filii Maraioth, de reliquo argento & auro ut faciatis, juxta volun4. filii Zarahiæ, filii Ozi, filii Bocci,

tatem Dei veftri facite. s. filii Abilue , filii Phinees , filii Eleazar , filii 19. Vasa quoque, quæ dantur tibi in ministerium Aaron facerdotis ab initio.

domus Dei tui, trade in confpectu Dei in Jerusalem. 6. Ipse Esdras ascendit de Babylone, & ipfe fcri 20. Sed & cætera ,

quibus opus

fuerit in domum ba velox in lege Moysi, quam Dominus Deus dedit Dei tui, quantumcunque necesse est ut expendas, daIfraël : & dedit ei rex, fecundùm manum Domini Dei bitur de thefauro, & de fifco regis, ejus super eum , omnem petitionem ejus.

21. & à me. Ego Artaxerxes rex , ftatui atque de7. Et ascenderunt de filiis Ifraël, & de filiis sacer crevi omnibus cuftodibus arcæ publicæ , qui sunt trans dotum, & de filiis Levitarum, & de cantoribus , & flumen, ut quodcunque petierit à vobis Efdras fade janitoribus, & de Nathinæis, in Jerusalem, anno cerdos, scriba legis Dei cæli, absque mora detis, feptimo Artaxerxis regis.

22, usque ad argenti talenta centum, & usque ad 8. Et venerunt in Jerusalem mense quinto , ipfe frumenti coros centum, & usque ad vini batos cen- , est annus septimus regis.

tum, & usque ad batos olei centum , Tal verò abf9. Quia in primo die mensis primi cæpit ascen- que menfura. dere de Babylone, & in primo die menfis quinti ve 23. Omne, quod ad ritum Dei cæli pertinet , tria nit in Jerusalem , juxta manum Dei fui bonam super buatur diligenter in domo Dei coeli : ne fortè irasse.

catur contra regnum regis , & filiorum ejus. 10. Esdras enim paravit cor fuum, ut investiga 24. Vobis quoque notum facimus de univerfis saret legem Domini, & faceret & doceret in Israël præ- cerdotibus, & Levitis , & cantoribus, & janitoribus, ceptum & judicium.

Nathinæis , & miniftris domus Dei hujus , ut ve&ti11. Hoc est autem exemplar epistolæ edi&ti , quod gal , & tributum , & annonas, non habeatis potefdedit rex Artaxerxes Efdræ facerdoti, scribæ erudi tatem imponendi super eos. to in sermonibus & præceptis Domini, & cæremo 25. Tu autem Efdra , secundùm sapientiam Dei niis ejus in Ifraël :

tui, quæ eft in manu tua, constitue judices & præsi12. Artaxerxes rex regum Efdræ sacerdoti , scri- des, ut judicent omni populo qui est trans Aumen , bæ legis Dei cæli doctiffimo , falutem.

his videlicet qui noverunt legem Dei tui, fed & im13. A me decretum est, ut cuicunque placuerit in peritos docete liberè. regno meo de populo Ifraël, & de sacerdotibus ejus, 26. Et omnis qui non fecerit legem Dei tui, & & de Levitis, ire in Jerusalem, tecum vadat. legem regis diligenter , judicium erit de eo , five in

14. A facie enim regis , & feptem confiliatorum mortem , five in exilium , five in condemnationem ejus, missus es, ut visites Judæam & Jerusalem in fubftantiæ ejus, vel certè in carcerem. lege Dei tui, quæ eft in manu tua:

27. Benedictus Dominus Deus patrum noftrorum, 15. & ut feras argentum & aurum, quod rex & qui dedit hoc in corde regis, ut glorificaret domum confiliatores ejus fponte obtulerunt Deo Ifraël , cujus Domini , quæ est in Jerusalem, in Jerusalem tabernaculum est.

28. & in me inclinavit misericordiam suam co16. Et omne argentum & aurum quodcunque in ram rege & consiliatoribus ejus, & universis prinveneris in universa provincia Babylonis, & populus cipibus regis potentibus : & ego confortatus manu Doofferre voluerit , & de facerdotibus quæ sponte ob- mini Dei mei , quæ erat in me, congregavi de Israël tulerint domui Dei sui, quæ est in Jerusalem , principes qui ascenderent mecum.

17. liberè accipe , & studiosè eme de hac pecu

[ocr errors]

C A P U T v I

V II I.
VULGATA

NOVA.
I funt ergo principes familiarum, & genea 10. De filiis Selomith, filius Josphiæ, & cum eo

logia eorum, qui ascenderunt mecum in re centum fexaginta viri. gno Artaxerxis regis de Babylone.

1. De filiis Bebai, Zacharias filius Bebai, & 2. De filiis Phinees, Gersom. De filiis Ithamar, cum eo viginti octo viri, Daniel. De filiis David, Hattus.

12. De filiis Azgad, Johanan filius Eccetan, & 3. De filiis Secheniæ , filiis Pharos, Zacharias : cum eo centum & decem viri. & cum eo numerati sunt viri centum quinquaginta. 13. De filiis Adonicam , qui erant novissimi: & 4.

De filiis Phahath Moab, Elioenai filius Zare- hæc nomina eorum : Elipheleth, & Jehiel, & Sahe , & cum eo ducenti viri.

maias, & cum eis fexaginta viri. s. De filiis Secheniæ , filius Ezechiel, & cum eo 14. De filiis Begui, Uthai & Zachur , & cum eis trecenti viri,

septuaginta viri. 6. De filiis Adan, Abed filius Jonathan, & cum is. Congregavi autem eos ad fluvium, qui deco quinquaginta viri,

currit ad Ahava, & mansimus ibi tribus diebus : quz7. De filiis Alam, Isaias filius Athaliæ, & cum eo fivique in populo & in facerdotibus de filiis Levi, septuaginta viri.

& non inveni ibi. 8. De filiis Saphatiæ , Zebedia filius Michael, & 16. Itaque misi Eliezer , & Ariel , & Semeiam, cum eo octoginta viri.

& Elnathan , & Jarib , & alterum Elnathan, & Na9. De filiis Joab, Obedia filius Jahiel, & cum eo than, & Zachariam , & Mosollam principes : & ducenti decem & octo viri.

Joiarib , & Elnathan fapientes,

[ocr errors]

VULGATA NOVA.
17. Et mifi eos ad Eddo, qui est primus in Chaf- tum , auri centum talenta :
phiæ loco, & posui in ore eorum verba , quæ lo-

27. & crateres aureos viginti , qui habebant foli-
ad Eddo, & fratres ejus Nathinæos, in lo- dos millenos, & vasa æris fulgentis optimi duo, pul-
co Chafphiæ, ut adducerent nobis ministros domus chra ut aurum.
Dei noftri.

28. Et dixi eis : Vos fan&ti Domini, & vasa sanc-
18. Et adduxerunt nobis per manum Dei noftri ta, & argentum & aurum , quod sponte oblatum eft
bonam super nos, virum do&tiffimum de filiis Mo- Domino Deo

Domino Deo patrum noftrorum :
holi filii Levi filii Ifraël, & Sarabiam & filios ejus 29. vigilate & cuftodite, donec appendatis coram
& fratres ejus decem & octo,

principibus sacerdotum , & Levitarum, & ducibus
19. & Hasabiam,& cum eo Isaiam de filiis Me- familiarum Ifraël in Jerusalem , in thefaurum domus
rari, fratresque ejus & filios ejus viginti :

Domini.
20. & de Nathinæis , quos dederat David & prin 30. Susceperunt autem facerdotes & Levitæ pon-
cipes ad ministeria Levitarım, Nathinæos ducentos dus argenti, & auri, & vaforum, ut deferrent Jeru-,
viginti : omnes hi suis nominibus vocabantur.

falem in domum Dei nostri.
21. Et prædicavi ibi jejunium juxta fluvium Aha 31. Promovimus ergo à fumine Ahava duodeci.
va, ut affligeremur coram Domino Deo noftro , & mo die mensis primi, ut pergeremus Jerusalem:& ma-
peteremus ab eo viam rectam nobis & filiis noftris , nus Dei noftri fuit super nos, & liberavit nos de ma-
universæque substantiæ noftræ.

nu inimici & insidiatoris in via.
22. Erubui enim petere à rege auxilium & equi 32. Et venimus Jerusalem, & manfimus ibi tribus
tes , qui defenderent nos ab inimico in via : quia di- diebus.
xeramus regi : Manus Dei nostri est super omnes , qui 33. Die autem quarta appensuin est argentum, &
quærunt euin in bonitate : & imperium ejus , & for aurum , & vasa in domo Dei noftri , per manum
titudo ejus, & furor fuper omnes, qui derelinquunt Meremoth filii Uriæ facerdotis , & cum eo Eleazar
eum.

filius Phinees, cumque eis Jozabed filius Josue, &
23. Jejunavimus autem, & rogavimus Deum nof- Noadaia filius Bennoi Levitæ ,
trum per hoc: & evenit nobis profperè.

34. juxta numerum & pondus omnium : descrip-
24. Et separavi de principibus facerdotum duo- tumque est omne pondus in tempore illo.
decim , Sarabiam, & Hasabiam, & cum eis de fra 35. Sed & qui venerant de captivitate filii trans-
tribus eorum decem:

migrationis , obtulerunt holocautomata Deo Israël,
25. appendique eis argentum & aurum , & vasa vitulos duodecim pro omni populo Ifraël, arietes no-
consecrata domus Dei nostri , quæ obtulerat rex & naginta fex, agnos septuaginta septem , hircos pro
confiliatores ejus , & principes ejus, universusque Il- peccato duodecim : omnia in holocaustum Domino.
raël eorum qui inventi fuerant :

36. Dederunt autem edicta regis satrapis , qui 26. & appendi in manibus eorum argenti ta erant de conspectu regis, & ducibus trans Alumen, & lenta fexcenta quinquaginta , & vasa argentea cen- elevaverunt populum & domum Dei.

[ocr errors]

C Α Ρ U Τ Ι Χ.

VULGATA NOVA.
Oftquam autem hæc completa sunt, accesse- est deprecatio nostra apud Dominum Deum noftrum,

runt ad me principes, dicentes : Non est fe ut dimitterentur nobis reliquiæ, & daretur nobis pa-
paratus populus Ifraël , sacerdotes & Levitæ, à po- xillus in loco sancto ejus, & illuminaret oculos nof-
pulis terrarum , & abominationibus eorum , Chana- tros Deus nofter, & daret nobis vitam modicam in
næi videlicet , & Hethæi, & Pherezæi , & Jebusæi, servitute nostra,
& Ammonitarum, & Moabitarum , & Ægyptiorum , 9. quia servi sumus, & in servituté noftra nou de-
& Amorrhæorum :

reliquit nos Deus noster", sed inclinavit fuper nos mi-
2. tulerunt enim de filiabus eorum fibi & filiis suis, sericordiam coram rege Persarum, ut daret nobis vie
& commiscuerunt semen sanctum cum populis terra-' tam , & fublimaret domum Dei nostri, & exftrueret
rum : manus etiam principum & magistratuum fuit in solitudines ejus, & daret nobis sepem in Juda & Je-
transgressione hac prima.

rufalem.
3. Cùmque audissein sermonem istum, scidi pallium to. Et nunc quid dicemus Deus noster post hæc ?
meum & tunicam , & evelli capillos capitis mei & quia dereliquimus mandata tua ,
barbæ , & fedi mærens.

11. quæ præcepisti in manu servorum tuorum pro-
4. Convenerunt autem ad me omnes, qui timebant phetarum, dicens : Terra, ad quam vos ingredimini
verbum Dei Ifraël, pro transgressione eorum qui de ut possideatis eam, terra immunda est, juxta immun-
captivitate venerant, & ego sedebam tristis usque ad ditiam populorum, cæterarumque terrarum , abomi-
facrificium vespertinum :

nationibus eorum qui repleverunt eam ab ore usque
3''5. & in sacrificio vespertino surrexi de afflictione ad os in coinquinatione sua.
mea , & scisso pallio & tunica, curvavi genua mea, 12, Nunc ergo filias vestras ne detis filiis eorum ,
& expandi manus meas ad Dominum Deum meum , & filias eorum ne accipiatis filiis vestris , & non quæ-

6. & dixi : Deus meus, confundor & erubesco le- ratis pacem eorum , & prosperitatem eorum ufque in
vare faciem meam ad te : quoniam iniquitates noftra æternum : ut confortemini , & comedatis

quæ

bona
multiplicatæ sunt super caput noftrum , & deli&a nof- funt terræ , & hæredes habeatis filios vestros ufque in
tra creverunt usque ad cælum,

fæculum.
7. á diebus patrum noftrorum : fed & nos ipfi pec 13. Et poft omnia quæ venerunt super in

ope-
cavimus graviter usque ad diem hanc, & in iniquitati- ribus nostris pessimis, & in delicto nostro magno ,
bus nostris traditi sumus ipfi, & reges noftri, & facer- quia tu Deus noster liberasti nos de iniquitate noftra,
dotes noftri, in manum regum terrarum, & in gladium, & dedisti nobis falutem ficut eft hodie ,
& in captivitatem , & in rapinam, & in confufionem 14. ut non converteremur , & irrita faceremus
vultus , ficut & die hac.

mandata tua, neque matrimonia jungeremus cum po-
8. Et nunc quasi parum & ad momentum fa&a pulis abominationum iftarum. Nunquid iratus es no-
Tom. I.

Ssss ij

!

Deut. 7.31

VULGATA

NOVA. bis usque ad consummationem, ne dimitteres nobis re- reli&i fumus, qui salvaremur ficut die hac. Ecce coliquias ad falutem ?

ram te sumus in deli&to nostro : non enim ftari poteft IS. Domine Deus Ifraël juftus es tu : quoniam de coram te super hoc.

1.

[ocr errors]

!

CAPUT X.
VULGATA

NOVA.
Ic ergo orante Efdra , & implorante eo , & 16. feceruntque fic filii transmigrationis. Et abie-

flente , & jacente ante templum Dei, collectus runt, Efdras facerdos, & viri principes familiarum, est ad eum de Israël cætus grandis nimis virorum & in domos patrum suorum, & omnes per nomina sua, & mulierum & puerorum, & flevit populus flecu multo. federunt in die primo mensis decimi ut quærerent rem.

2. Et respondit Sechenias filius Jehiel de filiis Elam, 17. Et consummati sunt omnes viri, qui duxerant & dixit Efdræ : Nos prævaricati sumus in Deum nof uxores alienigenas , usque ad diem primam mensis trum, & duximus uxores alienigenas de populo ter- primi. ræ, & nunc,

li est pænitentia in Israël super hoc , 18. Et inventi sunt de filiis sacerdotum qui duxe3. percutiamus fædus cum Domino Deo noftro, ut rant uxores alienigenas. De filiis Jofue filii Jo edec, projiciamus universas uxores, & eos qui de his nati & fratres ejus, Maafia, & Eliezer, & Jarib, & Godosunt, juxta voluntatem Domini, & eorum qui timent lia. præceptum Domini Dei nostri : secundùm legem fiat. 19. Et dederunt manus suas ut ejicerent uxores

4. Surge, tuum est decernere, nosque erimus te fuas, & pro delicto fuo arietem de ovibus offerrent. cum : confortare, & fac.

20. Et de filiis Emmer, Hanani , & Zebedia. s. Surrexit ergo Efdras, & adjuravit principes fa 21. Et de filiis Harim, Maasia , & Elia, & Secerdotumn & Levitarum , & omnem Ifraël , ut face- meia , & Jehiel, & Ozias. rent secundum verbum hoc ; & juraverunt,

22. Et de filiis Pheshur, Elioenai, Maasia, 116. Et surrexit Esdras ante domum Dei, & abiit mael, Nathanael , Jozabed, & Elasa. ad cubiculum Johanan filii Elialib, & ingreffus est 23. Et de filiis Levitarum, Jozabed , & Semei, illuc ; panem non comedit, & aquam non bibit : lu- & Celaia , ipse est Calita, Phataia , Juda, & Eliezer. gebat enim transgreffionem eorum, qui venerant de 24. Et de cantoribus , Eliasib. Et de janitoribus captivitate:

Sellum , & Telem, & Uri. 7. & miffa eft vox in Juda, & in Jerusalem om 25. Et ex Ifraël, de filiis Pharos, Remeia, & Jenibus filiis transmigrationis, ut congregarentur in Je- zia, & Melchia , & Miamin, & Eliezer , & Melchia , rusalem :

& Banea. 8. & omnis qui non venerit in tribus diebus juxta 26. Et de filiis Ælam , Mathania, Zacharias, & consilium principum & feniorum, auferetur universa Jehiel, & Abdi , & Jerimoth , & Elia. substantia ejus, & ipse abjicietur de cætu transmigra 27. Et de filiis Zethua, Elioenai , Eliasib, Ma. tionis.

thania , & Jerimuth, & Zabad , & Aziza. 9. Convenerunt igitur omnes viri Juda & Benja 28. Et de filiis Bebai, Johanan, Hanania , Zabmin in Jerusalem tribus diebus, ipse est mensis nonus,

bai, Athalai. vigesimo die mensis : & sedit omnis populus in pla 29. Et de filiis Bani, Mosollam, & Melluch, tea domus Dei , trementes pro peccato, & pluviis. Adaia, Jasub, & Saal , & Ramoth.

10. Et furrexit Esdras facerdos , & dixit ad cos : 30. Et de filiis Phahath Moab, Edna, & Chalal Vos transgrefli estis, & duxistis uxores alienigenas, Banaias , & Maasias, Mathanias, Befeleel , Bennui, ubadderetis super deli&um Ifraël.

& Manasle. 11. Et nunc date confessionem Domino Deo pa 31. Et de filiis Herem, Eliezer, Josue, Melchias, trum veftrorum, & facite placitum ejus, & separami-, Semeias, Simeon. ni à populis terræ , & ab uxoribus alienigenis.

32. Benjamin , Maloch, Samarias. 12. Et respondit universa multitudo, dixitque vo 33. Et de filiis Hasom, Mathanai, Mathatha, ce magna : Juxta verbum tuum ad nos, fic fiat. Zabad, Eliphelet, Jermai, Manafle , Semei.

13. Veruntamen quia populus multus est, & tem 34. De filiis Bani , Maaddi, Amram, & Vel, pus pluviæ, & non fuftinemus stare foris, &

opus 35. Baneas , & Badaias, Cheliau, non est diei unius vel duorum (vehementer quippe 36. Vania, Marimuth, & Eliasib, peccavimus in fermone isto )

37. Mathanias, Mathanai, & Jasi, 14. constituantur principes in universa multitudi 38. & Bani, & Bennui, Semei, ne : & omnes in civitatibus noftris qui duxerunt uxo 39. & Salmias, & Nathan, & Adaias, res alienigenas, veniant in temporibus ftatutis, & cum 40. & Mechnedebai , Sisai, Sarai, his feniores per civitatem & civitatem, & judices ejus, 41. Ezrel, & Selemiau, Semeria, donec avertatur ira Dei nostri à nobis super peccato 42. Sellum, Amaria , Jofeph. hoc.

43. De filiis Nebo, Jehiel, Mathathias, Zabad, is. Igitur Jonathan filius Azahel, & Jaasia filius Zabina, Jeddu , & Joel , & Banaia. Thecue , fteterunt fuper hoc, & Mesollam & Sebe 44. Omnes hi acceperant uxores alienigenas, & fuera thai Levites adjuverunt eos :

runt ex eis mulieres , quæ pepererant filios.

&

« ZurückWeiter »