Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

N O V A.

[ocr errors]

VULGATA
Mageddo.

25. Jeremias maximè : cujus omnes cantores ata
23. Ibique vulneratus à sagittariis, dixit pueris suis : que cantatrices , usque in præsentem diem, lamenta-
Educite me de prælio, quia oppidò vulneratus sum. tiones fuper Joliam replicant ; & quafi lex obtinuit in

24. Qui transtulerunt eum de curru in alterum cur Israël : Ecce scriptum fertur in lamentationibus.
rum, qui sequebatur eum more regio, & asportave 26. Reliqua autem fermonum Josiæ & mifericor-
runt eum in Jerusalem, mortuusque est, & fepultus diarum ejus : quæ lege præcepta sunt Domini ;
in mausoleo patrum fuorum : & universus Juda & 27. opera quoque illius prima & novisfima:scrip-
Jerusalem luxerunt eum :

ta sunt in libro regum Juda & Israël.

nibus ejus.

CAPUT X X X V I.

VULGATA NOVA.
4. Reg. " T lilie e con leuit regem pro patre fuo in Je Israël.

Ulit ergo populus terræ Joachaz filium Jo- fuam & cor, ut non reverteretur ad Dominum Deum
23. 30.
rusalem.

14. Sed & universi principes sacerdotum, & po-
2. Viginti trium annorum erat Joachaz cùm re- pulus , prævaricati sunt iniquè juxta universas abo-
gnare coepiffet, & tribus mensibus regnavit in Jeru- minationes gentium, & polluerunt domum Domini ,
falem.

quam sanctificaverat fibi in Jerusalem.
3. Amovit autem eum rex Ægypti cùm venisset 15. Mittebat autem Dominus Deus patrum suo-
in Jerusalem, & condemnavit terram centum talen rum ad illos per manum nunciorum suorum , de noc-
tis argenti, & talento auri.

te consurgens, & quotidie commonens : eò quòd par-
4. Constituitque pro eo regem, Eliakim fratrem

ceret populo, & habitaculo fuo.
ejus, super Judam & Jerusalem : & vertit nomen ejus 16. At illi subsannabant nuncios Dei, & parvi-
Joakim : ipsum verò Joachaz tulit secum, & abduxit in pendebant fermones ejus , illudebantque prophetis ,
Ægyptum.

donec ascenderet furor Domini in populum ejus, &
5. Viginti quinque annorum erat Joakim cùm re ellet nulla curatio.
gnare coepiffet, & undecim annis regnavit in Jerusa 17. Adduxit enim super eos regem Chaldæorum ,
lem : fecitque malum coram Domino Deo suo. & interfecit juvenes eorum gladio in domo sanctua-

6. Contra hunc ascendit Nabuchodonosor rex rii fui : non eft mifertus adolescentis, & virginis, &
Chaldæorum, & vin&tum catenis duxit in Babylo- senis, nec decrepiti quidem, sed omnes tradidit in ma-
nem.

7. Ad quam & vafa Domini transtulit, & pofuit 18. Universaque vasa domus Domini, tam ma 4. Reg. 25. 14 ea in templo suo.

jora , quam minora , & thesauros templi, & regis , 15.
8. Reliqua autem verborum Joakim , & abomi- & principum, transtulit in Babylonem,
nationum ejus , quas operatus est, & quæ inventa 19. Incenderunt hoftes domum Dei, deftruxerunt-
funt in eo, continentur in libro regum Juda & If- que murum Jerusalem, universas turres combusse-
raël. Regnavit autem Joachin filius ejus pro co. runt , & quidquid pretiofum fuerat, demoliti fùnt.

9. O&o annorum erat Joachin cùm regnare coe 20. Siquis evaferat gladium, ductus in Babylonem
pisset , & tribus mensibus, ac decem diebus regna- servivit regi, & filiis ejus, donec imperaret rex Per-
vit in Jerusalem, fecitque malum in conspectu Do- sarum ,
mini.

21. & compleretur fermo Domini ex ore Jeremiæ,
10. Cùmque anni circulus volveretur , misit Na- & celebraret terra fabbata sua : cunctis enim diebus
buchodonofor rex, qui adduxerunt eum in Babylo- desolationis egit sabbatum , usque dum complerentur

nem , asportatis fimul pretiofiffimis vasis domus Do- septuaginta anni. 4. Reg. mini. Regem verd constituit Sedeciam patruum ejus 22. Anno autem primo Cyri regis Persarum , ad 1. Efd. 1. 1.86. 24. 17. fuper Judam & Jerusalem.

explendum fermonem Domini , quem locutus fuerat 3: 11. Viginti & unius anni erat Sedecias cùm re per os Jeremiæ, fuscitavit Dominus fpiritum Cyri re

Jer. 25. 12. 65 29.
gnare cæpiffet, & undecim annis regnavit in Jeru- gis Persarum : qui juffit prædicari in universo regno
salem.

fuo , etiam per scripturam , dicens :
12. Fecitque malum in oculis Domini Dei sui, 23. Hæc dicit Cyrus rex Persarum : Omnia re-
nec erubuit faciem Jeremiæ prophetæ , loquentis ad gna terræ dedit mihi Dominus Deus cæli, & ipse
se ex ore Domini.

præcepit mihi ut ædificarem ei domum in Jerusalem,
13. A rege quoque Nabuchodonofor receslit, qui quæ est in Judæa : quis ex vobis est in omni popu-
adjuraverat eum per Deum : & induravit cervicem lo ejus ? sit Dominus Deus suus cum eo, & ascendat.

Jer. 37

[ocr errors]

ROMAN. CORRECTIONUM AD EDIT. VULGATAM DELECTUS,

Auctore FRANCISCO LUCA Brugensi.

LIBER PARALIPOMENON SECUNDUS.
AP. I. p. 1. Ec Dominus Deus ejus erat cum eo. præpofitio in præpofitioni de.
Non omittas Deus ejus.

CAP. IV. $.7. Secundum speciem qua jussa erant fie-
*.17. Similiter de universis regnis Hethæorum. Alii ri. Non mutes duns voculas pluralos julla erant, cum una
codices fcribunt Cethæorum , vide 3. Reg. 11. ¥. 2. fingulari juflerar.

CAP. II. ¥. 10. Er hordei coros cocidem, & vini vi .13. Malogranata quoque quadringenta. Quidam ma-
ginti millia metretas. Mirum est omitti à plerisque libris mutatis centenariis in denarios , scribunt quadraginta ,
illud , & vini viginti millia metretas , contra Hebraici pro quadringenta.
fontis & Græcæ interpretationis fidem.

Cap. V. .14. Nec possent stare sacerdotes. Non eft
$. 14. Qui novit operari in auro, 896. & qui scit cæ mutandum nec negantis , cum ne prohibentis.
lare omnem sculpturam , &c. Præferendi funt indicativi no CAP. VI. ¥. 9. Sed non tu ædificabis domum, verùm
vit & scit, conjunktivis noverit , sciat.

filius tuus. Malè quidam legunt compofitum veruntamen ,
*. 1& Qui lapides in montibus cæderent. Præferenda eft pro fimplici verùm.
Tom. I.

Rrrr ij

[ocr errors]

7.16. Ita tamen si custodierint filii tui vias suas. Re verò ejus loco omittant id quod fequitur, dederuntque in tinendum est pronomen tertiæ perfonæ suas , non fubftituen. manu ejus tenendam legem , neutrum tamen omittendum dum pronomen prima meas.

cenfuerunt Correctores , ut unum alterius, id eft , pofterius $. 19. Et audias preces,quas fundit famulus tuus coram prioris expofitionem. te. Präsens fundit , non eft mutandum cum præterito fudit. .18. Sicut scriptum est in lege Moyfi. Non eft fcrie

N. 42. Ne averteris faciem Christi cui. Alii fcribunt, bendum libro pro lege. averseris ab averfor , pro averteris ab averto.

Cap. XXIV. X. 5. Ad fartatecta templi Dei vestri. Non CAP. VII. ¥. 18. Non auferetur de ftirpe tua vir, eft mutandum pronomen fecundæ perfonæ in primæ noftri. qui lit princeps in Ifraël. Non eft repetenda negatio ante $.8. Juxta portam domûs Domini. Non oportet omitverbum lit: Qui non lit.

tere nomen domus. #.20. Quam sanctificavi nomini meo. Non fcribas ædi W. 14. Et ad holocausta. Non auferas conjun&ionem & ficavi, pro sanctificavi, quod eft , dedicavi.

præpofitam. Cap. IX. .29. Reliqua verò operum Salomonis prio W.23. Miserunt regi in Damascum. Alii Darmascum , rum & novissimorum. Non potest scribi opera nominativo ut supra 16. ¥. 2. & ubique in his Paralipomenon libris. casu, absque offenfa grammatices.

CAP. XXV. . I. Nomen matris ejus Joadan, Non foriCap.X. 7. 10. At illi responderunt ut juvenes. Inter bas Joiadan, additâ litterâ i. pres addidit ut, tametfi Hebraicè non legatur.

*. 5. Invenitque trecenta millia juvenum. Non dimiCap. XI. $.4. Revertatur unusquisque in domum suam, nuas numerum, decades pro centuriis numerando, triginta quia mea hoc gestum est voluntate. Immeritò verficulus pro trecentis. iste à quibusdam omittitur.

CAP. XXVI. ^. 17. Et cum eo sacerdotes Domini oc8.12. Sed.& in fingulis urbibus fecit armamentarium toginta. Nec hic minuas numerum denario , fcribens septuascutorum & hartarum. Non eft mutandum fingulare arma ginta pro odoginta. menrarium , cum plurali armamentaria.

Cap.xxvIII. v.9. Propheta Domini nomine Oded. Cap. XII. . 12. Siquidem & in Juda inventa sunt Et bic scribendum eft Oded , repetito d, non Obed , quema opera bona. Non eft omittendum & pro etiam pofitum. admodum fupra 15.4.1.

Cap.XIII. . 3. Electorum quadringenta millia : Je ^. 12. Er Amala filius Adali. Nomen Amafa non auroboam instruxit econtra aciem, octingenta millia viro- geas quarta gllabâ , Amatias. rum. Quidam pro centenariis denarios numerantes , fcribuni CAP. XXIX. y. 3. Ipse anno & mense primo regni quadraginta & octoginta millia , abfterriti multitudine. sui. Non mutes nominativum ipse in ablativum ipso.

*. 17. Et corruerunt vulnerari ex Israël , quingen *.4, Et congregavit eos in plateam orientalem. Nomens ta millia virorum fortium. Ut in superiori loco, ita nec plateam non mutes in partem seu larus, boc, murandus eft numerus major quingenta , in minorem 7. 24. Ex asperserunt sanguinem eorum coram altare. quinquaginta.

Non facilè omittendum est coram. Cap. XIV. V.8. Ducenta & octoginta millia. Non mi 9.25. Secundùm difpofitionem David regis & Gad nuas numerum denario, pro octoginta fcribens septuaginta. Videntis. Non transponas nomen regis è fuo loco in ulti

Cap. XV. #.1. Azarias autem filius Oded. Quia no mum , tametfi ultimo loco legatur Hebraicè. men Obed , scriptum quatuor litteris à fe mutuò diverfis , #. 27. Quæ David rex lsraël præparaverat. Alii pro prælongè celebrius ejl in Veteris Testamenti libris, quàm nomen paraverat , legunt repererat : nam Hebraicè nihil aliud eft Oded, quod conftat d littera repetita, idcirco quidam hic quàm Davidis regis Ifraël. Oded commutarunt cum Obed. Idem accidit infra, Y. 8. .30. Qui laudaverunt eum. Nec omittas pronomen eum,

.4. Cumque reverfi fuerint in angustia lua. Quod nec ejus loco scribas Deum. fubjiciunt quidam & clamaverint , fuperfluum eft.

CAP. XXX. X. 3. Non enim potuerant facere in tem7. 19. Bellum verò non fuit usque ad trigesimum quin- pore suo. Non mutes poruerant in occurrerant , ut multi. cum annum regni Asa. Non eft omittendus minor numerus $.7. Qui tradidit eos. Non eft mutandum qui relati. quintum.

vum , cum & conjunclione. Cap. XVI. ¥. 2. Qui habitabar in Damasco. Alii , addi .24. Ezechias enim rex Juda. Conjun&tio enim ratiounâ litterâ r, Darmasco fcribunt, ut supra 1. Paralip. nalis, non eft muranda in continuativam autem.

Cap. XXXII. .15. Cunctarum gentium atque regno7.8. Quos, cùm Domino credidilles, tradidit in ma rum. Scribendum eft regnorum, non regionum , quod eft nu tua. Non addas in præpofitionem ante Domino , ut alii. provinciarum.

.13. Et mortuus est anno quadragelimo primo re V. 19. Locurusque est contra Deum Jerusalem. Non gni fui. Non eft auferendus minor numerus primo, quod mutes nomen urbis Jerusalem , cum nomine gentis Israël. quidam faciunt.

#.29. Et urbes ædificavit sibi. Non addas certum ura CAP. XVII. ¥. 14. In Juda principes exercitus. Non bium numerum sex. eft mutandum principes numeri pluralis, cum princeps fin Cap. XXXIII. . 8. Et moveri non faciam pedem Ifraël gulari.

de terra. Pro palivo moveri, non supponas altivum moCap. XVIII. ¥. 2. Et populo qui venerat cum eo. Non fcribas plurali numero venerant.

Ibidem. Atque judicia per manum Moyfi. Non inter7.4. Dixitque Josaphat. Non omitras conjun&tionem ponas quæ mandavi, fed fubaudias. que.

CAP. XXXIV. V. 3. Et duodecimo anno postquam reCap. XX. X. 15. Et qui habitatis Jerusalem. Non addas gnare cæperat. Non omittas infinitivum regnare , quem præpofitionem in ante Jerusalem.

Interpres cum LXX. addidit claritatis causâ. #. 16. Cras descendetis contra cos. Retinendum eft del 9.4. Et super cumulos corum. Cave no scribas cumua cendetis, deorsum inquam, non supponendum ascendetis los feu acervos , pro tumulos , quod eft , sepulcra. fursum.

CAP. XXXV. N. 8. Sponte quod voverant obtulerunt, 7. 24. Porro Juda çùm venisset ad speculam. Pro spe- Quidam pro voverant fcribunt volebant. culam , quod fignificat locum unde licebat Speculari , alii W.9. Et Semeias , etiam Nathanael. Alii, Et Semeias ineptè correxerunt fpeluncam, quod eft , cavernam.

eriam & Nathanael. . 36. Et particeps fuit ut facerent naves. Non mutes ¥.15. Prophetarum regis. Retinendus est numerus pluplurale cum fingulari faceret.

ralis prophetarum, non mutandus cum fingulari propheCap.XXI. . 3. Multa munera argenti & auri & pen cæ , nec addendum David nomini regis. sitationes. Alii , detrattâ una syllabâ , fcribunt pensationes : CAP. XXXVI. 7. 8. Et quæ inventa sunt in eo. Partifgnificatur id quod , detracta sig alterâ Syllabâ , vulgò dicitur cipium neutrum inventa, non est commutandum cum femipenliones.

nino inventæ, $.4. Surrexit ergo Joram. Non mutes ergo cum au $. 10. Qui adduxerunt eum in Babylonem. Non intera

ponas & : Qui & adduxerunt. CAP. XXIII. $. 8. Cum his qui impleverant sabba Ibidem. Regem verò constituit Sedeciam patruum ejus. tum , & egreffuri erant. Non eft mutandum participium fu- Retinendum est nomen patruum , quod eft , patris fratrem : turum egressuri , in participiam præteritum egreffi. fic enim recte expo/uit Interpres, quod Hebraicè legitur fra.

. 11. Et impofuerunt ei diadema & teftimonium , dederuntque in manu ejus tenendam legem. Tametfi multi $. 17. In domo sanctuarii lui. Non omistas pronamon Lasinorum codicum omittant illud, & testimonium , quidam sui.

18. ¥. S

vere.

tem.

trem.

********* ********************************************* ********
· Varize Lectiones VULGATÆ, rursum ab eodem FRANCISCO LUCA observatæ.

LIBER PARALIPOMENON SECUNDUS.
A P. XVII. . 13. Et multa opera paravic in urbi Vetera Mss. etiam Epanortbota, legunt , Er erit Dominus cum

bus Juda. Quidam conjiciuni legendum fe patravit, bonis, Hebræo 89 Græco confentanee. quod eft , construxit.

Cap. XXII. .7. Et cùm veniflet , & egrederetur. ClaCap. XIX. X.11. Et erit Dominus vobiscum in bonis. riùs quidam libri omittunt pofterius &.

SUMMA CAPITA LIBRI I.

LIBRI I. ESDRÆ, è Vulgatis Bibliis deprompta, deficientibus aliis quæ Versioni antiquæ .

fatis refpondeant. CAP. I. "Trus divinitus infpiratus , redditis valis Suppeditato sumptu : templum autem sexto Darii an.

templi Salomonis 400. Captivitatem 1f no absolutum , cum ingenti latitia , plurimisque raëlitis relaxat , concedens templi readificationem. victimis dedicatur , ac pafcha septem diebus ceCAP. II. Numerus revertentium duce Zorobabel è lebratur.

captivitate Babylonica in Jerusalem , ac donorum Cap. VII. Esdras fcriba , assumptis comitibus, Jein reædificationem templi oblatorum.

rusalem ascendit , cum edicto regis magnisque muCap.III. Convocato populo in Jerusalem , exstrui neribus , legem Dei do&turus , populumque rečtu

tur altare, Super quo victima offeruntur ; celebra rusi do refertur regis edictum. -
tur quoque feptem diebus feftum tabernaculorum : Cap. VIII. Recensentur qui de Babylone afcende-
& secundo reverfionis anno templum fundatur , Tunt cum Esdra : qui indi&to jejunio pro directio-
populo vociferante , partim ex gaudio , partim ex ne itineris Deum precantes , profperè perveniunt
fletu.

in Jerufalem , ac vasa que secum attulerunt , in CAP. IV. Ifraëlis hoftes,qui ab Afur missi fuerant ad templum afferunt cum victimis.

inhabitandas urbes Samarie , impediunt templi c Cap. IX. Audiens Esdras Judaos matrimonia con-
urbis instaurationem , quod non admitterentur ut traxisse cum gentibus , fcindit vestinienta fua, &
fimul edifcarent ; & ufque ad secundum Da populi peccata confitetur , lugetque coram Domi-

rii annum intermitti procurant.
CAP. V. Aggai & Zacharia exhortatione templi Cap. X. Esdras , convocatis universis filiis transmi-

edificatio reperitur , fruftra conantibus hoc impedi grationis , pracepit repudiari uxores alienigenas :
re principibus , qui trans flumen in Samaria cons quod cum se facturos spopondifsent , recensentur qui
tituti erant à rege A Tyriorum.

huic operi præsint, & qui hujusmodi matrimonia Cap. VI. Darius Cyri decretum de templo exstruen

do in bibliotheca sua inventum jubet compleri ,

no.

contraxerant.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

L I B E R PRI MUS

E S D R Æ.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

2. Par. 36.22. Jer. 25. 12.029 10.

N anno primo Cyri regis Per- Deus suscitavit spiritum , ut ascenderent ad ædifican-
sarum, ut compleretur verbum dum templum Domini, quod erat in Jerusalem.
Domini ex ore Jeremiæ , fuf 6. Universique qui erant in circuitu , adjuverunt
citavit Dominus fpiritum Cyri manus eorum in vasis argenteis & aureis, in substantia
regis Persarum : & traduxit vo & jumentis , in fupelležili, exceptis his , quæ spon-
cem in omni regno suo, etiam te obtulerant,
per scripturam, dicens :

7. Rex quoque Cyrus protulit vasa templi Don
2. Hæc dicit Cyrus rex Persarum : Omnia regna mini , quæ tulerat Nabuchodonofor de Jerusalem, &
terræ dedit mihi Dominus Deus cæli, & ipfe præce- posuerat ea in templo dei sui.
pit mihi ut ædificarem ei domum in Jerusalem , quæ 8. Protulit autem ea Cyrus rex Persarum per ma-
est in Judæa.

num Mithridatis filii Gazabar , & annumeravit ea Sal3. Quis est in vobis de universo populo ejus ? Sit sabasar principi Jada. Deus illias cum ipso. Ascendat in Jerusalem, quæ 9. Et hic est numerus eorum : Phialæ aureæ triest in Judæa , & ædificet domum Domini Dei Ifraël, ginta , phialæ argenteæ mille, cultri viginti novem, ipse est Deus qui est in Jerusalem.

seyphi aurei triginta, 4. Et omnes reliqui in cunctis locis ubicunque ha 10. fcyphi argentei secundi quadringenti decem : bitant , adjuvent eum viri de loco suo, argento & vasa alia mille. auro , & substantia , & pecoribus, excepto quod vo 11. Omnia vasa aurea & argentea , quinque milluntariè offerunt templo Dei, quod eft in Jerusalem. lia quadringenta : univerfa tulit Saflabafar , cum his

s. Et surrexerunt principes patrum de Juda, & qui ascendebant de transmigracione Babylonis in JeBenjamin, & facerdotes , & Levitæ , & omnis cujus rusalem.

[merged small][ocr errors][merged small]

2. 531.7.6. "

10.

I sunt autem provinciæ filii , qui ascende- millia o&tingenti duodecim.

runt de captivitate , quam tranftulerat Na 7. Filii Ælam, mille ducenti quinquaginta quabuchodonofor rex Babylonis in Babylonem , & re- i tuor. versi sunt in Jerusalem & Judam , unusquisque in ci 8. Filii Zethua, nongenti quadraginta quinque. vitatem fuam.

9. Filii Zachai, septingenti sexaginta. 2. Qui venerunt cum Zorobabel, Josue, Nehe

Filii Bani , sexcenti quadraginta duo. mia, Saraia, & Rahelaia, Mardochai, Belfan, Mer 11. Filii Bebai , fexcenti viginti tres. phar, Beguai, Rehum, Baana. Numerus virorum 12. Filii Azgad, mille ducenti viginti duo. populi Ifraël :

13. Filii Adonicam, sexcenti sexaginta sex. 3. Filii Pharos , duo millia centum septuaginta 14. Filii Beguai, duo millia quinquaginta sex. duo.

15. Filii Adin, quadringenti quinquaginta qua4. Filii Sephatia , trecenti septuaginta duo. s. Filii Area , feptingenti feptuaginta quinque. 16. Filii Ather , qui erant ex Ezechia, nonaging 6. Filii Phalath Moab, filiorum Jofue: Joab, duo ta octo.

[ocr errors]

tuor.

[ocr errors]

VULGATA N O V A. 17. Filii Besai, trecenti viginti tres.

-52. filii Besluth , filii Mahida , filii Harsa, 18. Filii Jora, centum duodecim.

5 3. filii Bercos, filii Sisara , filii Thema , 19. Filii Hasum , ducenti viginti tres.

54. filii Nafia, filii Hatipha, 20. Filii Gebbar , nonaginta quinque.

ss. filii fervorum Salomonis , filii Sotai, filii So21. Filii Bethlehem, centum viginti tres.

pheret , filii Pharuda , 22. Viri Netupha, quinquaginta sex.

56. filii Jala , filii Dercon, filii Geddel, 23. Viri Anathoth , centum viginti octo.

57. filii Saphatia , filii Hatil, filii Phochereth, qui 24. Filii Azmaveth, quadraginta duo.

erant de Asebaim , filii Ami : 25. Filii Cariathiarim , Cephira , & Beroth , sep 58. omnes Nathinæi, & filii fervorum Salomotingenti quadraginta tres.

nis, trecenti nonaginta duo. 26. Filii Rama & Gabaa , sexcenti viginti unus. 59. Et hi qui ascenderunt de Thelmala, Thelhar27. Viri Machmas, centum viginti duo.

sa , Cherub , & Adon, & Emer : & non potuerunt 28. Viri Bethel & Hai, ducenti viginti tres. indicare domum patrum suorum & semen fuum, utrum 29. Filii Nebo, quinquaginta duo.

ex Ifraël eflent. 30. Filii Megbis, centum quinquaginta sex. 60. Filii Dalaia, filii Tobia, filii Necoda , fexcen

31. Filii Ælam alterius, mille ducenti quinqua- ti quinquaginta duo. ginta quatuor.

61. Et de filiis facerdotum : Filii Hobia, filii Ac32. Filii Harim, trecenti viginti.

cos, filii Berzellai , qui accepit de filiabus Berzellai 33. Filii Lod, Hadid , & Ono, septingenti vi- Galaaditis uxorem, & vocatus est nomine eorum : ginti quinque.

62. hi quæsierunt scripturam genealogiæ suæ,

& 34. Filii Jericho , trecenti quadraginta quinque. non invenerunt , & ejecti sunt de facerdotio. 35. Filii Senaa , tria millia sexcenti triginta. 63. Et dixit Atherlatha eis, ut non comederent 2. Ef2.7.656

36. Sacerdotes : Filii Jadaia in domo Jofue, non de Sancto sanctorum, donec surgeret facerdos doctus genti septuaginta tres.

atque perfectus. 37. Filii Emmer, mille quinquaginta duo.

64. Omnis multitudo quasi unus , quadraginta duo 38. Filii Pheshur, mille ducenti quadraginta sep-. millia trecenti sexaginta : tem.

65. exceptis fervis eorum, & ancillis , qui erant 39. Filii Harim, mille decem & septem. septem millia trecenti triginta septem : & in ipfis can

40. Levitæ : Filii Josue & Cedmihel filiorum Odo tores atque cantatrices ducenti. viæ , septuaginta quatuor.

66. Equi eorum, feptingenti triginta sex, muli eo41. Cantores : Filii Asaph, centum viginti octo. rum , ducenti quadraginta quinque ,

42. Filii janitorum : filii Sellum , filii Ater, filii 67. cameli eorum, quadringenti triginta quinque, Telmon , filii Accub, filii Hatita , filü Sobai : uni- asini eorum, sex millia septingenti viginti. versi centum triginta novem.

68. Et de principibus patrum, cùm ingrederentur 43. Nathinæi : filii Siha , filii Hasupha, filii Tab- templum Domini , quod est in Jerusalem, sponte obbaoth,

tulerunt in domum Dei ad exstruendam eam in loco 44. filii Ceros, filii Siaa , filii Phadon,

suo. 45. filii Lebana, filii Hagaba, filii Accub,

69. Secundùm vires suas dederunt impensas ope46. filii Hagab, filii Semlai , filii Hanan ris , auri folidos sexaginta millia & mille , argenti 47. filii Gaddel, filii Gaher, filii Raaia, mnas quinque millia, & vestes sacerdotales centum. 48. filii Rasin, filii Necoda, filii Gazam

70. Habitaverunt ergo facerdotes , & Levitæ, & 49. filii Aza, filii Phafea , filii Besee,

de populo , & cantores, & janitores, & Nathinæi , so. filii Asena, filii Munim, filii Nephusim , in urbibus suis , universusque Israël in civitatibus 91. filii Bacbuc, filii Hacupha , filii Harhur , fuis.

[ocr errors]

C Α Ρ U Τ Ι Ι Ι.

VULGATA NOVA.
Amque venerat mensis septimus , & erant filii holocaustum Domino: porro templum Dei nondum fun-

Israël in civitatibus fuis : congregatus eft ergo datum erat. populus quasi vir unus in Jerusalem.

7. Dederunt autem pecunias latomis & cæmenta2. Et surrexit Josue filius Josedec, & fratres ejus riis : cibum quoque, & potum , & oleum, Sidoniis Tye: sacerdotes , & Zorobabel filius Salathiel , & fratres riisque , ut deferrent ligna cedrina de Libano ad maejus, & ædificaverunt altare Dei Ifraël, ut offerrent re Joppe , juxta quod præceperat Cyrus rex Persain eo holocautomata , ficut scriptum est in lege Moysi rum eis. viri Dei.

8. Anno autem fecundo adventus eorum ad tem3. Collocaverunt autem altare Dei super bases plum Dei in Jerusalem, mense secundo , cæperunt suas, deterrentibus eos per circuitum populis terra Zorobabel filius Salathiel, & Josue filius Josedec,

& obtulerunt super illud holocaustum Domino & reliqui de fratribus eorum sacerdotes, & Levitæ, manè & vespere.

& omnes qui venerant de captivitate in Jerusalem, 4. Feceruntque solemnitatem tabernaculorum, fi- & constituerunt Levitas à viginti annis & fupra, ut cut scriptum est, & holocaustum diebus singulis per urgerent opus Domini. ordinem secundùm præceptum, opus diei in die suo. 9. Stetitque Josue & filii ejus, & fratres ejus,

5. Et poft hæc holocaustum juge , tam in Calen- Cedmihel & filii ejus , & filii Juda, quasi vir unus, dis quàm in universis solemnitatibus Domini , quæ ut inftarent super eos qui faciebant opus in templo erant consecratæ , & in omnibus in quibus ultro offere- Dei : filii Henadad , & filii eorum, & fratres eorum batur munus Domino.

Levitæ. 6. A primo die mensis feptimi cæperunt offerre 10. Fundato igitur à 10..... Vide Not.

NOTA A D VERSIONEM ANTIQUAM. *. 10. Eò spectant quæ ait Tertul. I. de corona mil. teriis revertens de captivitate Babyloniæ , quam cum coronis , 6. 9. 291. b. Populus Dei cum tympanis & tibiis & pfal- &c. Vide Hilar, in Pf. 126. p. 415. e.

rum ,

1

« ZurückWeiter »