Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

NOVA,

[ocr errors]

CAPUT X X X.

VULGATA
Ifit quoque Ezechias ad omnem Israël & lebatur incenfum , fubvertentes, projecerunt in tor-

Judam : scriplitque epistolas ad Ephraim & rentem Cedron. Manassen , ut venirent ad domum Domini in Jerusa Is. Immolaverunt autem phase quarta decima die lem, & facerent phase Domino Deo Ifraël,

mensis fecundi. Sacerdotes quoque atque Levitæ tan2. Inito ergo consilio regis & principum , & uni- dem sanctificati, obtulerunt holocausta in domo Doversi cætus Jerusalem, decreverunt ut facerent pha mini : se mense secundo.

16. fteteruntque in ordine suo, juxta dispositio3. Non enim potuerant facere in tempore suo, quia nem & legem Moyfi hominis Dei : sacerdotes verò facerdotes , qui possent sufficere , sanctificati non fue- suscipiebant effundendum fanguinem de manibus Levitant, & populus nondum congregatus fuerat in Je- tarum , rusalem.

17. eò quòd multa turba fan&tificata non eflet : & 4. Placuitque fermo regi, & omni multitudini. idcirco immolarent Levitæ phase his , qui non occur

s. Et decreverunt ut mitterent nuncios in univer rerant sanctificari Domino. Yum Israël, de Bersabee usque Dan, ut venirent, & 18. Magna etiam pars populi de Ephraim, & Mafacerent phase Domino Deo Israël in Jerusalemn : mul- nalle , & Ifsachar, & Zabulon, quæ sanctificata non ti enim non fecerant ficut lege præscriptum est. fuerat, comedit phase, non juxta quod scriptum est:

6. Perrexeruntque cursores cum epistolis ex regis & oravit pro eis Ezechias , dicens : Dominus bonus imperio , & principum ejus, in universum Ifraël & propitiabitur Judam, juxta id, quod rex jusserat , prædicantes : Fi 19. cunctis , qui in toto corde requirunt Dominum lü Israël revertimini ad Dominum Deum Abraham, & Deum patrum suorum : & non imputabit eis quòd miIfaac , & Ifraël : & revertetur ad reliquias, quæ effu nùs fanctificati funt, gerunt manum regis Affyriorum.

20. Quem exaudivit Dominus, & placatus est po7. Nolite fieri ficut patres vestri & fratres, qui pulo. recesserunt à Domino Deo patrum suorum, qui tra 21. Feceruntque filii Israël, qui inventi sunt in didit eos in interitum , ut ipfi cernitis.

Jerusalem , folemnitatem azymorum septem diebus 8. Nolite indurare cervices vestras , ficut patres in lætitia magna, laudantes Dominum per fingulos vestri : tradite manus Domino, & venite ad san&ua- dies : Levitæ quoque & facerdotes, per organa, quæ rium ejus, quod fan&ificavit in æternum : fervite Do suo officio congruebant. mino Deo patrum vestrorum, & avertetur à vobis ira 22. Et locutus est Ezechias ad cor omnium Levifuroris ejus.

tarum, qui habebant intelligentiam bonam super Do9. Si enim vos reversi fueritis ad Dominum : fra mino : & comederunt septem diebus folemnitatis , imtres vestri, & filii habebunt misericordiam coram do- molantes victimas pacificorum, & laudantes Domia minis fuis , qui illos duxerunt captivos, & reverten num Deum patrum suorum. tur in terram hanc : pius enim & clemens est Domi 23. Placuitque univerfæ multitudini ut celebrarent nus Deus vester, & non avertet faciem suam à vo etiain alios dies feptem : quod & fecerunt cum ingenbis , fi reversi fueritis ad eum.

ti gaudio. 10. Igitur cursores pergebant velociter de civita 24. Ezechias eniin rex Jada præbuerat multitute in civitatem , per terram Ephraim & Manafle ur dini mille tauros , & feptem millia ovium : principes que ad Zabulon , illis irridentibus & subsannantibus verò dederant populo tauros mille, & oves decem

millia : sanctificata eft ergo facerdotum plurima mnul11. Attamen quidam viri ex Aser, & Manasse, titudo. & Zabulon, acquiescentes consilio , venerunt Jerusa 25. Et hilaritate perfusa omnis turba Juda, tam lem.

sacerdotum & Levitarum , quàm univerfæ frequen12. In Juda verò facta est manus Domini ut da- tiæ, quæ venerat ex Ifraël ; proselytorum quoque de ret eis cor unum, ut facerent juxta præceptum regis & terra Ifraël, & habitantium in Juda. principum , verbum Domini.

26. Factaque est grandis celebritas in Jerusalem, 13. Congregatique sunt in Jerusalem populi mul- qualis à diebus Salomonis filii David segis Israël in ti , ut facerent solemnitatem azymorum , in menfe ea urbe non fuerat. · secundo :

27. Surrexerunt autem facerdotes atque Levitæ 14. & furgentes destruxerunt altaria, quæ erant benedicentes populo : & exaudita est vox corum: perin Jerusalem , atque universa, in quibus idolis ado- venitque oratio in habitaculum sanctum cæli.

eos.

[blocks in formation]

, omnis Israël, qui inventus fuerat in urbibus mini. Juda, & fregerunt fimulacra , succideruntque lucos, 3. Pars autem regis erat , ut de propria ejus subdemoliti sunt excelsa, & altaria deftruxerunt , non so- ftantia offerretur holocaustum, manè semper & veflùm de universo Juda & Benjamin, sed & de Ephraim pere: fabbatis quoque , & calendis , & folemnitatiquoque & Manasse, donec penitus everterent : rever bus cæteris , sicut scriptum est in lege Moysi. fique sunt omnes filii Ifraël in poffeffiones & civita- , 4. Præcepit etiam populo habitantium Jerusalem, tes fuas.

ut darent partes facerdotibus, & Levitis, ut possent 2. Ezechias autem constituit turmas sacerdotales

vacare legi Domini. & Leviticas per divisiones fuas, unumquemque in of s. Quod cùm percrebruisset in auribus multituficio proprio, tam sacerdotum videlicet quàm Levi- dinis , plurimas obtulere primitias filii Ifraël frumentarum, ad holocausta & pacifica, ut ministrarent & ti, vini, & olei, mellis quoque : & omnium, quæ

torum.

.VULGATA NOV A.
gignit humus, decimas obtulerunt.

perio Ezechiæ regis, & Azariæ pontificis domus Dei,
6. Sed & filii Ifraël & Juda, qui habitabant in ad quos omnia pertinebant. .
urbibus Juda, obtulerunt decimas boum & ovium , 14. Core verò filius Jemna Levites & janitor orien-
decimasque sanctorum, quæ voverant Domino Deo talis portæ , præpofitus erat iis quæ sponte offereban-
fuo : atque universa portantes, fecerunt 'acervos plu- tur Domino, primitiisque & consecratis in Sancta sanc-
rimos.

7. Mense tertio cæperunt acervorum jacere fun 15. Et sub cura ejus Eden , & Benjamin, Jesue,
damenta, & mense feptimo compleverunt eos. & Semeias, Amarias quoque & Sechenias, in civitati-

8. Cùmque ingressi fuissent Ezechias & principes bus facerdotum , ut fideliter distribuerent fratribus fuis ejus , viderunt acervos, & benedixerunt Domino ac partes, minoribus

partes, minoribus atque majoribus : populo Ifraël.

16. exceptis maribus ab annis tribus & supra ,
9. Interrogavitque Ezechias sacerdotes & Levi- cun&tis qui ingrediebantur templum Domini, & quid-
tas, cur ita jacêrent acervi.

quid per fingulos dies conducebat in ministerio , at-
10. Refpondit illi Azarias facerdos primus de stir que observationibus juxta divisiones suas,
pe Sadoc, dicens : Ex quo cæperunt offerri primitiæ 17. sacerdotibus per familias, & Levitis à vige-
in domo Domini, comedimus, & faturati fumus, & fimo anno & fupra, per ordines & turmas suas ,
remanserunt plurima, eò quòd benedixerit Dominus 18. universæque multitudini, tam uxoribus, quàm
populo suo : reliquiarum autem copia eft ifta , quam liberis eorum utriusque fexus, fideliter cibi, de his
cernis.

quæ fan&tificata fuerant , præbebantur.
11. Præcepit igitur Ezechias ut præpararent hor 19. Sed & filiorum Aaron per agros , & subur-
rea in domo Domini. Quod cùm feciflent,

bana urbium fingularum , dispositi erant viri, qui par-
12. intulerunt tam primitias , quam decimas, & tes distribuerent universo fexui masculino de facerdo-
quæcunque voverant, fideliter. Fuit autem præfectus tibus & Levitis.
eorum Chonenias Levita, & Semei frater ejus, fecun 20. Fecit ergo Ezechias universa quæ diximus in

omni Juda : operatusque est bonum, & rectum, , & ve-
13. poft quem Jahiel, & Azarias., & Nahath, rum, coram Domino Deo suo,
& Asael, & Jerimoth , Jozabad quoque , & Eliel , 21. in univerfa cultura minifterii domus Domini,
& Jefmachias, & Mahath, & Banaias, præpofiti juxta legem & cæremonias, volens requirere Deum
fub manibus Choneniæ, & Semei fratris ejus, ex im- suum in toto corde luo : fecitque & profperatus est,

dus ,

NO V A.

18. 13.

C Α Ρ U Τ Χ Χ Χ Ι Ι.

VULGATA 4. Reg.". Poft quæ & hujuscemodi vericatem , venit Sen- in fame & fiti, affirmans quod Dominus Deus vester

nacherib Eccli. obfedit civitates munitas , volens eas capere.

12. Nunquid non ifte eft Ezechias, qui deftruxit 48. 20. 2. Quod cùm vidiffet Ezechias , veniffe scilicet excelfa illius, & altaria, & præcepit Juda & JeruIfa. 36.

Sennacherib, & totum belli impetum verti contra Je- falem, dicens : Coram altari uno adorabitis , & in
rusalem,

ipfo comburetis incenfum ?
3. inito cum principibus consilio, virisque fortif 13. An ignoratis quæ ego fecerim, & patres mei,
fimis , ut obturarent capita fontium , qui erant extra cunctis terrarum populis ? nunquid prævaluerunt dii
urbem : & hoc omnium decernente fententia, gentium , omniumque terrarum, liberare regionem

4. congregavit plurimam multitudinem, & obtura- fuam de manu mea?
verunt cunctos fontes , & rivum qui fluebat in medio 14. Quis est de universis diis gentium quas valtave-
terræ , dicentes : Ne veniant reges Assyriorum, & in- runt patres mei, qui potuerit eruere populum suum
veniant aquarum abundantiain.

de manu mea , ut possit etiam Deus vester eruere vos
s. Ædificavit quoque , agens industrie , om-

de hac manu ?
nem murum , qui fuerat dissipatus, & exstruxit turres 15. Non vos ergo decipiat Ezechias, nec vana
desuper, & forinsecus alterum murum : instauravitque persuasione deludat, neque credatis ei. Si enim nul-
Mello in civitate David, & fecit universi generis ar sus potuit deus cunctarum gentium atque regnorum
maturam & clypeos :

liberare populum fuum de manu mea , & de manu
6. constituitque principes bellatorum in exercitu : patrum meorum, consequenter ' nec Deus vester po-
& convocavit universos in platea portæ civitatis , ac terit eruere vos de manu mea.
locutus eft ad cor eorum,
dicens :

16. Sed & alia multa locuti sunt servi ejus con-
7. Viriliter agite , & confortamini : nolite time tra Dominum Deum , & contra Ezechiam fervum
re, nec paveatis regem Assyriorum, & universam mul- ejus :
titudinem , quæ est cum eo : multò enim plures no 17. epistolas quoque fcripfit plenas blasphemiæ in
biscum sunt , quàm cum illo.

Dominum Deum Ifraël, & locutus est adversùs eum :
8. Cum illo enim eft brachium carneum : nobiscum Sicut dii gentium cæterarum non potuerunt liberare
Dominus Deus nofter, qui auxiliator est noster , pu- populum suum de manu mea , fic & Deus Ezechiæ
gnatque pro nobis. Confortatusque eft populus hu eruere non poterit populum suum de manu ista.
juscemodi verbis Ezechiæ regis Juda.

18. Insuper & clamore magno, lingua Judaica,
9. Que poftquam gefta funt, mifit Sennacherib contra populum , qui sedebat in muris Jerusalem ,
rex Affyriorum fervos suos in Jerusalem ( ipfe enim perfonabat , ut terreret eos, & caperet civitatem.
cum universo exercitu obfidebat Lachis ) ad Ezechiam 19. Locutusque est contra Deum Jerusalem , sicut
regem Juda, & ad omnem populum qui erat in ur- "adversùm deos populorum terræ , opera manuam ho-
be, dicens :

minum.
10. Hæc dicit Sennacherib rex Affyriorum : In 20. Oraverunt igitur , Ezechias rex , & Isaias fi-
quo habentes fiduciam , sedetis obfelli in Jerusa- lius Amos prophetes, adversùm hanc blafphemiam,
lem:

ac vociferati sunt usque in cælum.
. Num Ezechias decipit vos , ut tradat morti :21, Et milit Dominus angelum, qui percuflit om-

Tob. 1.21.

[ocr errors]

VULGATA NO V A.
nem virum robustum , & bellatorem , & principem & de manu omnium , & præftitit eis quietem per
exercitus regis Affyriorum : reverfusque est cum igno- circuitum.
minia in terram suam. Cùmque ingreffus eflet domum 23. Multi etiam deferebant hoftias & facrificia
dei sui, filii qui egreffi fuerant de utero ejus , inter- Domino in Jerusalem , & munera Ezechiæ regi ļu-
fecerunt eum gladio.

da : qui exaltatus eft poft hæc coram cunctis genti-
22. Salvavitque Dominus Ezechiam & habitato- bus.
res Jerusalem de manu Sennacherib regis Affyriorum,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Fac, Herm. l. 6. ap. 24. In diebus illis infirmatus est Ezechias usque 24. In diebus illis ægrotavit Ezechias usque 4. Regi
Sirm, t. 2. 573.6. ad mortem.....

ad mortem , & oravit Dominum : exaudivitque 20.1.
eum, & dedit ei signum.

14. 38 25. Sed non juxta beneficia, quæ acceperat, retribuit , quia elevatum eft cor ejus : & fa&a eft

contra eum ira , & contra Judam & Jerusalem, Hilar, in Pf. 118.

26. Et cecidit Ezechias ab altitudine cordis 26. Humiliatusque est postea, eò quòd exal-
325.6
fui.....

tatum fuisset cor ejus , tam ipfe, quàm habita-
tores Jerusalem : & idcirco non venit super eos

ira Domini in diebus Ezechiæ,

VULGATA NOV A.
27. Fuit autem Ezechias dives, & inclytus val 31. Attamen in legatione principum Babylonis, qui
de , & thesauros sibi plurimos congregavit argenti & miffi fuerant ad eum , ut interrogarent de portento,
auri & lapidis pretioli, aromatum , & armorum uni- quod acciderat super terram, dereliquit eum Deus ut
versi generis, & vasorum magni pretii.

tentaretur , & nota fierent omnia quæ erant in corde
28. Apothecas quoque frumenti, vini, & olei , & ejus.
præsepia omnium jumentorum, caulasque pecorum , 3.2. Reliqua autem sermonum Ezechiæ, & mife-

29. & urbes ædificavit sibi : habebat quippe gre- ricordiarum ejus, fcripta sunt in visione Isaiæ filii Amos
ges ovium & armentorum innumerabiles , eò quòd prophetæ , & in libro regum Juda & Ifraël.
dediffet ei Dominus fubftantiam multam nimis.

33. Dormivitque Ezechias cum patribus suis, &
30. Ipse est Ezechias , qui obturavit superiorem fepelierunt eum super sepulcra filiorum David : & CC-
fontem aquarum Gihon , & avertit eas subter ad oc- lebravit ejus exequias universus Juda, & omnes ha-
cidentem urbis David : in omnibus operibus suis fe- bitatores Jerusalem : regnavitque Manasses filius ejus
cit prospere quæ voluit.

pro eo.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 24. Itidem Græcè.
*.26. Ita Gæcè, nifi quòd pro cecidit , habetur ÉTATErcón, bumiliatus eft.

CA PV T. X X XI I I.

VULGATA NOVA. 4. Reg. 21.5. "Dodecim annorum erat Manasses cùm regna- maleficis artibus inferviebat , habebat fecum, magos, re

: est gnavit in Jerusalem.

Domino, ut irritaret eum. 2. Fecit autem malum coram Domino , juxta abo 7. Sculptile quoque & conflatile fignum posuit in minationes gentium, quas subvertit Dominus coram domo Dei , de qua locutus est Deus ad David, & 3. Reg filiis Ifraël :

ad Salomonem filium ejus , dicens : In domo hac & 8.17. 3. & conversus inftauravit excelsa, quæ demolitus in Jerusalem, quam elegi de cunctis tribubus Israël, fuerat Ezechias pater ejus : construxitque aras Baalim, ponam nomen meum in sempiternum. & fecit lucos , & adoravit omnem militiam cæli, & 8. Et moveri non faciam pedem Ifraël de terra ; coluit eam,

quam tradidi patribus eorum : ita duntaxat si custo4. Ædificavit quoque altaria in domo Domini, de dierint facere quæ præcepi eis, canctamque legem & 1. Reg. 7. 10. qua dixerat Dominus : In Jerusalem erit nomen meum cæremonias , atque judicia per manum Moysi

. in æternum.

9. Igitur Manasses seduxit Judam , & habitatores
s. Ædificavit autem ea cuncto exercitui cceli, in Jerusalem , ut facerent malum fuper omnes gentes ,
duobus atriis domus Domini.

quas subverterat Dominus à facie filiorum Ifraël.
6. Transireque fecit filios suos per ignem in Valle 10. Locutusque est Dominus ad eum , & ad po
benennom : observabat fomnia , fectabatur auguria, pulum illius , & attendere noluerunt.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOV A.
Anit. op. imp. in . 11.... adduxit super eum Deus principes vir 11. Idcirco superinduxit eis principes exercitus
Matth, bom. 1. 21. tutis regis Afsur : & comprehenderunt Manassen regis Affyriorum : ceperuntque Manaffen, & vinc-
&

in vinculis, & ligaverunt eum in compedibus, tum catenis atque compedibus duxerunt in Baby
& perduxerunt eum in Babyloniam.

lonem.

VULGATA N O V A. 12...., 13. Vide Not.

12. Qui poftquam coan num Deum fuum : & egit poenitentiam valde corama
gustatus est , oravit Domi- Deo patrum fuorum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUÄM.
. Ir. fra primùm Auctor ille : Cùm multa geOffet impiè cum, post perduxerunt.
bic Manasses , adduxit super eum, &c. Græcè , Kai ügave **. 12. 13. Sic enarrare pergic idem Auctor, paulò Lin
Kúpos dutes cós, &c. ut in Lat, fup, nifi quòd deest beriùs : Es erat ligatus & catenatus in domo carceris, is day

[ocr errors]

VULGATA NO V A.
1 3. Deprecatusque est eum , & obfecravit inten 19. Oratio quoque ejus & exauditio, & cuncta pec-
tè : & exaudivit orationem ejus, reduxitque eum Je- cata atque contemptus , loca etiam in quibus ædifica-
rufalem in regnum fuum, & cognovit Manalles quòd vit excelsa , & fecit lucos & ftatuas , antequam age-
Dominus ipse eflet Deus.

ret pænitentiam , fcripta sunt in sermonibus Hozai.
14. Poft hæc ædificavit murum extra civitatem 20. Dormivit ergo Manafles cum patribus suis, &
David, ad occidentem Gihon in convalle , ab introi- fepelierunt eum in domo fua : regnavitque pro eo fi-
tu portæ piscium per circuitum usque ad Ophel, & lius ejus. Amon.
exaltavit illum vehementer : conftituitque principes 21. Viginti duorum annorum erat Amon cùm re-
exercitus in cunctis civitatibus Juda munitis : gnare cæpiflet, & duobus annis regnavit in Jerusa-

IS. & abftulit deos alienos, & fimulacrum de lem. .
domo Domini ; aras quoque, quas fecerat in monte 22. Fecitque malum in confpe&u Domini ,

sicut
domus Domini , & in Jerusalem, & projecit omnia fecerat Manasses pater ejus : & cunctis idolis , quæ
extra urbem.

Manaffes fuerat fabricatus , immolavit atque servivit. 16. Porro inftauravit altare Domini , & immola

23. Et non est reveritus faciem Domini , ficut re-
vit super illud victimas, & pacifica, & laudem : præ veritus est Manasses pater ejus : & multò majora de-
cepitque Judæ ut serviret Domino Deo Israël.

liquit.
17. Attamen adhuc populus immolabat in excel 24. Cùmque conjurassent adversùs eum servi fui,
sis Domino Deo suo.

interfecerunt eum in domo fua.
18. Reliqua autem geftorum Manaffe : & obfecra-

25. Porro reliqua populi multitudo, cælis iis , qui
tio ejus ad Deum fuum : verba quoque Videntium Amon percufferant, constituit regein Jofiam filium
qui loquebantur ad eam in nomine Domini Dei If- ejus pro eo.
raël, continentur in sermonibus regum Ifraël.

NOTÆ AD

VERSIONEM ANTIQUAM.
batur ei panis bordeaceus ad menfuran modicus, & aquæ dicens : Ipfe eft folus Deus. Et servivit foli Domino Deo in
cum aceto modica ad menfuram, vi viveret tantùm, erat, toto corde fuo , & in tota anima fua omnibus diebus vitæ
conftri&us in doloribus valde. Et ideo cùm vehementer affli-' (n.2. At in Græco multò pauciora , nempe feqq. Kai ws
geretur , quafivit faciem Domini Dei fui, oravit Deum Gribu, ?útuce apów Tor Ocg Kupis aute STATE-,
qui omnibus adftat , & exaudivit Dominus vocem ejus , & νωθω σφόδρα από προσώπε Θεέ πατέρων αυτ8. Και προς-
mifertus eft ei. Et falta eft circa eum flamma ignis, li- malo apos autóre FÚRYOET evrő exhxxse rús Bors
quefa&a funt omnia vincula ejus. Liberavitque Dominus avis, aj trés peter autón sis Iepxocampe emi tür Baciasias
Manaffen ex omni tribulatione ejus , & reverfus eft in Je- autê, erre Marcosüs ÖT. Kúpics autós ése Océs. Quæ
rufalem in regnum fuum , & cognovit Dominum Manaffes, omnia fatis respondent Vulgatæ.

[blocks in formation]

4. Reg. "O

[ocr errors]

tores.

VULGATA N O V A.
Cto annorum erat Josias cùm regnare cæpif- operariis in domo Domini , ut instaurarent templum ,
22. I.

set, & triginta & uno anno regnavit in Je- & infirma quæque sarcirent.
rufalem.

11. At illi dederunt eam artificibus, & cæmen2. Fecitque quod erat re&tum in confpe&u Domi- tariis, ut emerent lapides de lapicidinis , & ligna ad ni, & ambulavit in viis David patris fui : non decli- commissuras ædificii, & ad contignationem domorum bavit neque ad dextram , neque ad sinistram. quas destruxerant reges Juda.

3. O&avo autem anno regni sui, cùm adhuc esset 12. Qui fideliter cuncta faciebant. Erant autem
puer , cæpit quærere Deum patris fui David : & duo- præpositi operantium, Jahath & Abdias de filiis Me-
decimo anno poftquam regnare coeperat, mundavit rari , Zacharias & Mofollam de filiis Caath, qui ur-
Judam & Jerusalem ab excelsis, & sucis, fimulacrif- gebant opus : omnes Levitæ scientes organis canere.
que & sculptilibus.

13. Super cos verò, qui ad diversos usus onera
4. Deftruxeruntque coram eo aras B2 !im : & fi- portabant , erant scribæ, & magistri de Levitis jani-
mulacra , quæ superposita fuerant, demoliti funt ; lu-
cos etiam , & sculptilia succidit at le comminuit : &

14. Cùmque efferrent pecuniam , quæ illata fue.
fuper tumulos eorum, qui eis immolare consueverant, rat in templum Domini , reperit Helcias facerdos li-
fragmenta dispersit.

brum legis Domini per manum Moysi.
s. Ofra præterea facerdotum combussit in altari 15. Et ait ad Saphan scribam : Librum legis in-
bus idolorum , mundavitque Judam & Jerusalem. veni in domo Domini, Et tradidit ei.

6. Sed & in urbibus Manalie, & Ephraim, & 16. At ille intulit volumen ad regem, & nuncia-
Simeon , usque Nephthali, cuncta subvertit. vit ei, dicens : Omnia quæ dedisti in manu fervorum

7. Cùmque altaria dissipafset , & lucos, & sculp- tuorum , ecce complentur.
tilia contriviffet in frufta , cunctaque delubra demoli 17. Argentum, quod repertum est in domo Do-
tus esset de universa terra Israël, reversus est in Je- mini, confiaverunt: datumque est præfe&tis artificum,
rusalem.

& diversa opera fabricantium.
8. Igitur anno octavo decimo regni sui , mundatâ 18. Præterea tradidit mihi Helcias facerdos hunc
jam terrâ, & templo Domini, mifit Saphan filium librum. Quem cùm rege præsente recitasser,
Efelize , & Maasiam principem civitatis, & Joha fi 19. audissetque ille verba legis, scidit vestimenta
lium Joachaz à commentariis , ut instaurarent domum fua :
Domini Dei fui.

20. & præcepit Helciæ, & Ahicam filio Saphan,
9. Qui venerunt ad Helciam sacerdotem magnum: & Abdon tilio Micha, Saphan quoque fcribæ, &
acceptamque ab eo pecuniam, quæ illata fuerat in Asaæ servo regis, dicens :
domum Domini , & quam congregaverant Levitæ , 21. Ite, & orate Dominum pro me, & pro re
& janitores, de Manafle , & Ephraim, & univer liquiis Ifraël & Juda, super universis fermonibus li-
fis reliquiis Ifraël , ab omni quoque Juda, & Ben bri istius, qui repertus est: magnus enim furor Do-
jamin, & habitatoribus Jerusalem ,

mini ftillavit super nos , eò quòd non custodierint pa-
19. tradiderunt in manibus eorum, qui præerant tres noftri verba Domini , ut facerent omnia quæ scrip:
Tom. I.

Rrrr

[ocr errors]
[ocr errors]

N O VA.

VULGATA ta funt in ifto volumine.

ferêris in sepulcrum tuum in pace : nec videbunt ocu22. Abiit ergo Helcias, & hi qui fimul à regeli tui omne malum , quod ego indu&urus fum fuper misli fuerant , ad Oldam prophetidem, uxorem Sel- locum iftum, & fuper habitatores ejus. Retulerunt 4. Regi lum filii Thecuath, filii Hasra custodis vestium : quæ itaque regi cuncta quæ dixerat.

23. I. habitabat in Jerusalem in Secunda : & locuti funt ei 29. At ille convocatis universis majoribus natu Juverba , quæ supra narravimus.

da & Jerusalem, 23. At illa respondit eis : Hæc dicit Dominus Deus 30. ascendit in domum Domini, unaque omnes viIsraël : Dicite viro , qui misit vos ad me :

ri Juda & habitatores Jerusalem, facerdotes & Le24. Hæc dicit Dominus : Ecce ego inducam ma vitæ , & cunctus populus à minimo usque ad maxila super locum istum, & fuper habitatores ejus, cunc mum. Quibus audientibus in domo Domini , legit rex taque maledicta , quæ scripta sunt in libro hoc , quem omnia verba voluminis : legerunt coram rege Juda.

31. & ftans in tribunali fuo, percussit fædus co25. Quia dereliquerunt me, & facrificaverunt dịis ram Domino , ut ambularet poft eum , & custodiret alienis , ut me ad iracundiam provocarent in cunc- præcepta , & teftimonia , & justificationes ejus, in tis operibus manuum suarum , idcirco ftillabit furor toto corde fuo, & in tota anima fua, faceretque quæ meus fuper locum iftum , & non extinguetur. scripta sunt in volumine illo, quod legerat.

26. Ad regem autem Juda, qui misit vos pro Do 32. Adjuravit quoque fuper hoc omnes, qui remino deprecando, fic loquimini : Hæc dicit Dominus perti fuerant in Jerusalem & Benjamin : & fecerunt Deus Israël : Quoniam audifti verba voluminis , habitatores Jerusalem juxta pactum Domini Dei pa

27. atque emollitum est cor tuum , & humiliatus trum suorum. es in conspectu Dei, super his quæ dicta sunt contra 33. Abstulit ergo Josias cunctas abominationes de locum hunc, & habitatores Jerusalem , reveritusque universis regionibus filiorum Ifraël : & fecit omnes, faciem meam , scidisti vestimenta tua , & flevisti co qui residui erant in Ifraël, servire Domino Deo fuo. ram me: ego quoque exaudivi te, dicit Dominus. Cun&tis diebus ejus non recesserunt à Domino Deo

28. Jam enim colligam te ad patres tuos, & in- patrum suorum.

с А р от x x

X X X V.
VULGATA NOVA.

Domi- est
quarta

decima die runt similiter. mensis primi :

13. Et afsaverunt phase super ignem , juxta quod 2. & constituit facerdotes in officiis fuis , horta- in lege scriptum est : pacificas verò hoftias coxerunt tusque est eos ut ministrarent in domo Domini. in lebetibus , & cacabis, & ollis, & festinatò diftribue

3. Levitis quoque , ad quorum eruditionem om tunt universæ plebi : nis Israël sanctificabatur Domino , locutus est : Poni 14. libi autem, & facerdotibus poftea paraverunt : te arcam in sanctuario templi, quod ædificavit Sa nam in oblatione holocaustorum & adipum usque ad lomon filius David rex Ifraël, nequaquam enim eam noctem sacerdotes fuerunt occupati : unde Levitæ sibi , ultra portabitis: nunc autem ministrate Domino Deo & facerdotibus filiis Aaron paraverunt novissimis. veftro , & populo ejus Israël.

15. Porro cantores filii Asaph ftabant in ordine 4. Et præparate vos per domos & cognationes fuo , juxta præceptum David, & Asaph, & Heman, vestras, in divisionibus fingulorum, ficut præcepit & Idithun, prophetarum regis : janitores verò per David rex Ifraël, & defcripsit Salomon filius ejus. portas fingulas observabant, ita ut nec puncto qui

s. Et ministrate in sanctuario per familias turmal- dem discederent à ministerio : quamobrem & fratres que Leviticas,

corum Levitæ paraverunt eis cibos. 6. & fan&ificati immolate phase : fratres etiam .16. Omnis igitur cultura Domini rite completa eft vestros , ut poslint juxta verba quæ locutus est Do- in die illa , ut facerent phase , & offerrent holocaufminus in manu Moysi facere , præparate.

ta super altare Domini, juxta præceptum regis Jo7. Dedit præterea Josias omni populo, qui ibi fue- fiæ. rat inventus in solemnitate phase, agnos & hædos de 17. Feceruntque filii Ifraël, qui reperti fuerant gregibus , & reliqui pecoris triginta millia, boum quo- ibi, phase in tempore illo, & solemnitatem azymoque tria millia : hæc de regis universa substantia. rum septein diebus. 8. Duces quoque ejus, sponte quod voverant,

ob

18. Non fuit phase fimile huic in Israël à diebus tulerunt , tam populo , quàm facerdotibus & Levitis. Samuelis prophetæ : sed nec quisquam de cun&tis rePorro Helcias, & Zacharias, & Jahiel, principes gibus Ifraël fecit phase ficut Josias , sacerdotibus, & domus Domini , dederunt facerdotibus ad facien- Levitis, & omni Judæ, & Ifraël qui repertus fuerat , dum phase pecora commixtim duo millia sexcenta, & habitantibus in Jerusalem. & boyes trecentos.

19. O&avo decimo anno regni Josiæ hoc pha9. Chonenias autem , & Semeias , etiam Natha- se celebratum est. aael , fratres ejus , necnon Hasabias, & Jehiel , & 20. Poftquam inftauraverat Josias templum , af- 4. Reg. Jozabad , principes Levitarum , dederunt cæteris Le cendit Nechao rex Ægypti ad pugnandum in Char- 23. 29. vitis ad celebrandum phase, quinque millia pecorum , camis juxta Euphraten : & processit in occursum ejus & boves quingentos.

Josias. 10. Præparatumque est ministerium , & fteterunt 21. At ille, mislis ad eum nunciis , ait : Quid mihi sacerdotes in officio suo : Levitæ quoque in turmis & tibi est rex Juda ? non adversùm te hodie venio , juxta regis imperium.

sed contra aliam pugno domum , ad quam me Deus 11. Et immolatum est phase : asperseruntque fa- festinatò ire præcepit : desine adversùm Deum facecerdotes manu sua fanguinem , & Levitæ detraxe- re, qui mecum est, ne interficiat te. runt pelles holocaustorum :

22. Noluit Josias reverti , fed præparavit contra 12. & feparaverunt ea ut darent per domos & eum bellum , nec acquievit sermonibus Nechao familias singulorum , & offerrentur Domino , ficut ex ore Dei : verùm perrexit ut dimicaret in campo

.

« ZurückWeiter »