Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

& 697.6.

& greges.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 26. At ille ait : Nonne cor meum in præsen 26.... Nonne cor meum iit tecum, quando con- Aug. l. 22. decte ti erat , quando reversus est homo de curru fuo versus eft vir de curru fuo in obviam tibi ? Et ac- vit. Dei, 6. 29.6.7. in occursum tui? Nunc igitur accepiti argentum, cepifti pecuniam, & poflidebis ex ea agrum,

Ambr. 1.4. in Lur. & accepisti vestes , ut emas oliveta , & vineas, vineam, & oliveta ,

3.1. 1348.c. & oves, & boves, & fervos , & ancillas.

27. Sed & lepra Naaman adhærebit tibi , & 27. Et lepra Naaman applicabit fe in te, & femini tuo, usque in sempiternum. Et egressus semini tuo, utque in æternum. Er statim discellit Anon. append. 1.50 cft ab eo leprosus quasi nix. ab eo leprosus sicut nix.

Aug.p.85.de NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. »te? Quare non facis quod dixit ? » Porro ista neque Græ ώ αυτώ κύπες, και ελαιώνας, και αμπελώνας, και σοίμνια , και cum, neque Vulgatæ contextum accuratè reddunt , ut fumes in ea hortos.... E greges. Anon, serm. 43. append. cuivis inspicienti parebit. Vide etiam Auct. I. de promill. Aug. to. 5. 85. d. fic hab. Nonne cor meum fuit tecum ? ap. Prosp. p. 159. a. b.

Scio quemadmodum properavit Naaman in obviam tui, al .26. Ita ex August. usque ad pecuniam incl. quæ , in- qno accepisti argentum , poffidebis ex eo agros, as vineas , quit , fecundùm Interpretes Septuaginta , funt ad Gieri ver & oliveta, servos e ancillas. ba prophetæ : & verò nunc pariter leguntur Græcè, uno ta *.27. Gr. Kai réteg Narar xoáryúcs7c év Cols who men excepto sao , post curru , quod deeft; ar in editt. ův T ONépucali Co, Histò aiure. Et lepra Naiman adbaAld. & Compl

. habetur äppclos alts, ficut výv, nunc , rebit in te , in femine tuo , in faculum. Editr. omnes ante accepifti , quod etiam in Vatic. legitur & al. Sequen- Ambr. hab. adbarebit tibi, fed contra fidem Mis. qui fesia verò de Ambrosio , non ita concordant cum Græco, ubi runt omnes ut supra. Anon. etiam ubi fup. priora sic redsic: Kaivūv o'rabes taiuétise, aj face cores, as Outerves'i sj dit : Et lepra Naaman Syri applicabitur tibi, & semini tuo , πρόβατα, και βόας, και σαΐδας, και παιδίσκας: Et nunc acce ufque in aternum: deinde : Et ftatim discesfit, &c. Græc. pisti vestimenta , g oliveta , & vineas , Egoves , & boves, 68 Kai Enaler ox mregowaty ciutã apmet pajeros MOET Xicó. pueros, ancillas : in edd. Ald. & Compl. ta initim, aj aankin

C A P U T V I.

• D li prophetarum

VULGA TA NOVA.
Ixerunt autem fi-
I..... 7. Vide Not.

siliumque iniit cum servis suis, dicens : In loco illa

& illo ponamus infidias. ad Eliseum : Ecce locus, in

quo
habitamus coram te,

9. Misit itaque vir Dei ad regem Israël, dicens : angustus est nobis.

Cave ne transeas in locum illum : quia ibi Syri in ins 2. Eamus usque ad Jordanem, & tollant fin- fidiis funt. guli de filva materias singulas , ut ædificemus nobis 10. Misit itaque rex Ifraël ad locum quem dixeibi locum ad habitandum. Qui dixit : Ite.

rat ei vir Dei, & præoccupavit eum, & observavic 3. Et ait unus ex illis : Veni ergo & tu cum ser- se ibi non semel neque bis. vis tuis. Refpondit : Ego veniam.

11. Conturbatumque eft cor regis Syriæ pro hac 4. Et abiit cum eis. Cùmque veniffent ad Jorda- re: & convocatis servis fuis , ait : Quare non indinem , cædebant ligna.

catis mihi quis proditor mei sit apud regem Israël ? s. Accidit autem , ut cùm unus materiam succidif 12. Dixitque unus servorum ejus : Nequaquam fet, caderet ferrum securis in aquam : exclamavitque domine mi rex , fed Eliseus propheta , qui est in Isa ille , & ait: Heu heu heu domine mi, & hoc ipfum mu- raël, indicat regi Ifraël omnia verba quæcunque lotuò acceperam.

cutus fueris in conclavi tuo, 6. Dixit autem homo Dei : Ubi cecidit ? At ille 13. Dixitque eis : Ite, & videte ubi sit : ut mitmonstravit ei locum. Præcidit ergo lignum , & misit tam, & capiam eum. Annuntiaveruntque ei, dicenilluc : natavitque ferrum ,

tes : Ecce in Dothan. 7. & ait : Tolle. Qui extendit manum, & tulit 14. Misit ergo illuc equos & currus, & robur illud.

exercitus : qui cum veniffent nocte, circumdederunt ci. 8. Rex autem Syriæ pugnabat contra Israël, con vitatem. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. Is. Consurgens autem diluculo minister viri 15..... O domine, quid faciemus?

Hilar. in Ps 137 Dei , egressus, vidit exercitum in circuitu civita

p.499.6 tis, & equos & currus : nunciavitque ei, dicens : Heu heu heu domine mi, quid faciemus ?

16. At ille respondit : Noli timere : plures 16. Et dixit Eliseus : Noli timere: quia plures enim nobiscum funt, quàm cum illis,

sunt nobiscum , quàm cum illis. NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. . I..... 7. Eadem commemorant Tertullianus & Am urbem , in qua idem Elisaus propheta effet, pararet , & noce brosius : ille quidein l. adv. Jud. c. 13. p. 147. a. hoc turnis itineribus exercitum fuum, qui ante lucem urbem obmodo : Cùm filii prophetarum super Aumen Jordanem lin fideret, destinasset, puer Elifai conspecta obfidione , dixit : fegnum securibus cæderent, exiliit ferrum , merfum eft in liqua ut supra. In Græco non quid , sed rūs, quomodo ; flumine ; atque ita Elisao propheta fuperveniente, petunt at in edit. Compl. ti, ut & apud Ainbr. in Pf. 36. co. ab eo filii prophetarum , uti ferrum, Aumini quod mersum 1. 803. e. & de ob. Theod. to. 2. 1201. a. b. Item l. fuerat , erueret : atque ita Elijaus accepto ligno , omisso in 1. offic. c. 29. 37. d. ait : Sic legimus quòd in obfidionem eum locum, ubi fubmerfum fuerat ferrum, fatim fuperna- ejus miserat rex Syria exercitum fuum , cognito quod Elitavit , at lignum merfum eft ; quod receperunt filii prophe- jans effet, qui confiliis argumentationibus ejus obviaret omtarum. Similiter Ambr. l. de myit. c. 9. to. 2. 339. a. Sub nibus ; quem videns exercitum Giezi..... trepidare cæpit. Elij.eo , inquit , propheta , uni ex filiis prophetarum excuffum 7.16. Similiter Ambrof. l. 1. offic. c. 29. to. 2. 37. eft ferrum de securi , E farim mersum eft. Rogavit Elisaum e. & de ob. Theod. 1201. a. b. icem in Pf. 36. to. 1. qui amiferat ferrum : misst etiam Elifans lignum in aquam, 803. e. & in Ps. 118. 977. c. at ep. 22. to. 2. 877. b. & ferrum natavit. Item infra l. 4. de sacram. c. 4. 370. b. fic hab. quia plures pro nobis funt , quàm contra nos. Item Ceciderat ferrum fecuris in aquas, quafi ferrum sua confue cont. Aux. 866. d. Refpice vide quantò plures fint pro tudine demerjum eft : mifit lignum Elijaus , ftatim ferrum nobis, quam contra nos. Hieron. ep. 18. ad Euftoch. 1o. elevatum eft, aquis fupernatavit.

4. p. 2. 28. f. ut sup. Noli timere : quia plures nobiscum *.15. Sic narrar Hilar, ibid. Cùm rex Syria capere Geth

funt , quam cum illis. Eodem recidunt Græca ilta : Kas Tom. I.

Gggg ij

gyro Elisei.

Idem l. 1.6. 29.

37.d.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA
Hilar, wbi fup. 17. Et oravit Eliseus ad Dominum, & dixit: 17. Cùmque orasset Eliseus, ait : Domine ,

Adaperi Domine , oculos pueri hujus , & videat. aperi oculos hujus , ut videat. Et aperuit Domi-
Et adaperuit Dominus oculos pueri, & vidit : nus oculos pueri , & vidit : & ecce mons ple-
& ecce mons erat plenus equis , & curribus, in nus equorum, & curruum igneorum, in circui-

tu Elisei.
Ambr. 1. 1. offic.c. 18. Et descenderunt ad eos..... Percute, Deus, 18: Holtes verò descenderunt ad eum : porro
29.1.2. 37.5 cæcitate exercitum Syriæ.....

Eliseus oravit ad Dominum, dicens : Percute, ob-
fecro, gentem hanc cæcitate. Percussitque eos

Dominus, ne viderent , juxta verbum Elisei.
19.... venite poft me, & ducam vos ad homi-

19. Dixit autem ad eos Eliseus : Non eft hæc
nem quem quæritis....

via , neque ifta eft civitas : fequimini me, & of
tendam vobis virum quem quæritis. Duxit ergo

eos in Samariam : Idem 1. 3.6.14

20... Domine aperi oculos eorum, ut vi 20. cùmque ingresi fuiffent in Samariam , di-
129.b.
deant..... & viderunt.....

xit Eliseus : Domine aperi oculos istorum , uc
videant. Aperuitque Dominus oculos eorum, &

viderunt se efse in medio Samariæ.
21..... Vide Not.

21. Dixitque rex Ifraël ad Eliseum , cùm vi

diffet eos : Nunquid percutiam eos, pater mi? 22.... Non percuties , quos non captivasti in 22. At ille ait : Non percuties : neque enim lancea & in gladio tuo : pone eis panem & cepisti cos gladio & arcu tuo , ut percutias : fed aquam, ut manducent & bibant,& remittantur, pone panem & aquam coram eis , ut comedant & eant ad dominum fuum.

& bibant, & vadant ad dominum suum.

VULGATA N O V A.
23. Appolitaque eft eis ciborum magna præpara 27. Qui ait : Non te salvat Dominus : unde te pos-
tio, & comederunt & biberunt , & dimisit eos , abie- sum salvare ? de area , vel de torculari ? Dixitque
runtque ad dominum fuum , & ultra non venerunt ad eam rex : Quid tibi vis ? Quæ respondit :
latrones Syriæ in terram Israël.

28. Mulier ista dixit mihi : Da filium tuum, ut co-
24. Factum est autem poft hæc, congregavit Be medamus eum hodie, & filium meum comedemus cras.
nadad rex Syriæ universum exercitum suum , & af 29. Coximus ergo filium meum , & comedimus.
eendit , & obfidebat Samariam.

Dixique ei die altera : Da filium tuum , ut comeda25. Factaque est fames 25. & feqq. Vide Not.

mus eum, Quæ abfcondit filium fuum. magna in Samaria:& tan

30. Quod cùm audiffet rex , fcidit vestimenta sua ,
diu obsessa eft , donec venundaretur caput asini oc & transibat per murum. Viditque omnis populus ci-
toginta argenteis, & quarta pars cabi ftercoris co- licium , quo vestitus erat ad carnem intrinsecus.
lumbarum quinque argenteis.

31. Et ait rex : Hæc mihi faciat Deus , & hæc ads
26. Cùmque rex Ifraël tranfiret per murum, mu dat, fi fteterit caput Elisei filii Saphat fuper ipfum
lier quædam exclamavit ad eum, dicens : Salva me bodie.
domine mi rex.
VERS 10 ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
32..... ait ad seniores viros : Si vidistis quoniam 32, Eliseus autem fedebat in domo sua , &
137. a. filius homicidæ illius misit, auferre caput meum ?... senes fedebant cum eo. Præmisit itaque virum : &

antequam veniret nuncius ille, dixit ad fenes :
NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
fiter 'Exoduk Mu poeg. ©Te Tacies or keto nije or, umptes dentes.
festi autêr Et dixit Elisaie : Ne timeas : quoniam plures 7.20. Ait primùm Ambr. Elifæus..... exercitum Syria,
qui nobiscum , fuper illos qui cum eis,

qui ad obfidendum eum venerat, captivum introduxit in
*.17. Græcè constanter 'Enroe, sed absque seq. ad Samariam , cujus oculos cæcitate obduxerat , & dixit : dein-
Dominem , pauloque poft fic : Kúeio, durávciğer di Tès... de ut supra : hæc etiam postrema concordant cum Græco ,
Ti was deepis, vg idétw. ed. camen Compl. hab. tô Toid apír nisi quod vox Domine , postponitur verbo aperi, antepo-
avtô, fimiliter infra post oculos, addit të mald apix, pro sito isto, di, quafo ; ac in edit. Compl. habetur fimpli-
quo in Vatic. & al. fimpliciter d'urg: item infra , ibid. citer , Kúens dicevoilor, ut sup.
deest erat , & pro equis curribus , habetur iTtw, xy W.21. Eò spectant qux Ambros, ait l. 1. offic. col. 37.
ophea cupós, equorum , & currus ignis. Ambr.de ob.Theod. c. Syros Elisaus quos obfidentes in civitatem induxerat , mo-
10. 2. 1201. a. b. hæc hab. Et rogavit ut aperiret Domi mentanea cæcitate percussos , ut quò ingrederentur videre non
nus oculos Giezi. Et aperti funt oculi ejus , & vidit ple possent , volenti regi Ifraël percutere non acquievit , di-
num montem equis, & curribus , in circuitu Elifæi. At in

&c.
Ps. 36. to. 1. 803. e. fic: Et dixit : Domine , aperi oculos .22. Gr. OÚ aulášsis, si Mi cu's yxmaráteVGAS, år
ejus , ut videat. Et aperti sunt oculi ejus , vidit montem , poupala CM Ng Tów C CÙ TÚM75, i. c. ex Nobilio,
& omnia in circuitu equis innumeris, 8 cæleftibus repleta Non percuties : nunquid quos caprivati, in gladio tuo o
legionibus : & in Pf. 37. 821. e. Domine , aperi nunc ocu arcu tuo tu percutis ? « Oprimè, inquit , responder He-se
los pueri hujus , ut videat. Et aperti funt oculi pueri ejus, bræo , fi isto modo interpretemur. Theodoretus non refere «
Es vidit montem equis repletum, curribus , in circuitu illa , tu percutis , TÚTEIS , ideo non apponit interroga-«c
propheta : fimiliter l. 1. offic. c. 29. 37. e. Hier. etiam ep. tionem : quare ita vertererur hic locus : Non percuties, ni- «
18. ad Eustoch. 10.4. p. 2. 28. f. alludens , dicit : Do- fe quos captivasti in gladio tuo & arcu tuo. Compl. au-«
mine , aperi oculos puellæ tur, ut videat.

rem , ες ηχμαλώτευσας & ρομφαία ζε και τόξω ε , ςυς
V. 18. A Græco abest vox Deus ; loco verò exercitum walúžersquos captivasti in gladio tuo & arcu tuo, tu «
Syriæ , est dj tò ébreszēto, nunc gentem banc , antepoli- percuties. » Sequitur in Gr. Vatic. scepáles cpies od wp
tum voci cæcitate. Rursus Ambros, l. de ob. Theod. to. ενώπιον αυτών, και φαγέτωσαν και σιέτασαν , και απελθέτωσαν
2.1201. a. b. hab. Et rogavit Elisaus, ut percuteret eos Apos , &c. ut sup. Edit. Compl. addit autcīs, verbo re-
Deus cæcitate. Gr. Kai megohu&c70 Topos Kúesor, s time pales. Hieron. ep. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. 31. d. le-
Πάταξον, εκc.

git : Pone eis panem is agmam ; manducent & bibant, Es
$. 19. Ambr.ibid. Q 140 impetrato , dixit ad Syros : deia remittantur ad dominum fuum.
de ut supra ; quibus etiam Græc. faver. Idem Ambros. 1.

**.25. & seqq. His respondent quæ Ambros, ait l. 3.
de ob. Theod. 1201. a. b. fic pergit: Et percuffi funt , & offic, c. 20. to. 2. 136. f. . 25. « Fames erat magna «c
introierunt in civitatem , quò ingrederentur nequaquam vi in Samaria , quia obsederat cam Syrorum exercitus. cc

Idem l. 3.6. 20.

cens ,

[ocr errors]

VULGATA'NOV A.
Nunquid fcitis quòd miserit filius homicidæ hic , ut 33. Adhuc illo loquente cis , apparuit nuncius,
præcidatur caput meum ? videte ergo, cùm venerit qui veniebat ad eum. Et ait : Ecce , tantum malum
nuncius, claudite ostium, & non sinatis eum introire: à Domino est : quid amplius exspectabo à Domino ?
ecce enim fonitus pedum domini ejus poft eum est.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
>> 26. Rex militares excubias supra murum sollicitus revi fæus cum fenioribus in Bethel, & priusquam introiret ad «

sebar : interpellavit eum mulier, dicens : 28. 29. Persua eum regis nuncius , ait ad seniores viios : Si vidistis, »
» fit mihi hæc mulier ut adferrem filium meum , & adtuli, &c. quæ sup. cum addit: 33. Er introivit nuncius, & mandai
» & coximus, & comedimus eum ; & promilit ut & ipla tum regis pertulit , denuntiantis præfens capitis periculum.
» poftea filium suum adferret, & carnes illius simul man Similiter habet ad $. 32. Lucif. Cal. I. de non parc, in
» ducaremus : nunc autem filium fuum abscondit, & non De. del. col. 229. d. Si vidiftis quoniam filius homicida
»» vult eum adferre. 30. Morus rex..... 31. Elisäo prophetæ illius mifit , ad auferendum caput meum. Sic etiam in Gree
», denuntiavit necem , cujus in potestate fore crederet , ut co : και αυτος είπε προς της πρεσβυτέρες: Ε! είδετε ότι
» obsidionem folveret , propulfarer famem : vel quia non απέσειλεν ο υιός τε φονευτύ έτος, αφελεϊν την κεφαλήν με και
» permiserat regi ut percuteret Syros..... 32. Sedebat Eli-

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

mus.

C A PU TV I I.
VULGATA NOV A.

VERSIO ANTIQUA.
Ixit autem Eliseus : Audite verbum Do I..... Hac hora die crastina mensura similaginis Ambr, 1. 3, offronti
mini : Hæc dicit Dominus : In

tempo siclo,& duæ menfuræ hordei ficlo, in porta Sa- 20.137.6.
re hoc cras modius fimilä uno statere erit , & mariæ.
duo modii hordei statere uno, in porta Sama-
riæ.

VULGATA NOVA.
2. Respondens unus de 2..... 17. Vide Not. nos alligatos, & fixa tentoria.
ducibus , fuper cujus ma-

11. Ierunt ergo portarii , & nunciaverunt in pa-
num rex incumbebat , homini Dei, ait : Si Dominus latio regis intrinfecus.
fecerit etiam cataractas in coelo , nunquid poterit elle 12. Qui surrexit nocte , & ait ad fervos fuos :
quod loqueris ? Qui ait : Videbis oculis tuis, & inde Dico vobis quid fecerint nobis Syri : Sciunt quia fa-
non comedes.

me laboramus, & idcirco egreffi funt de caftris, &
3. Quatuor ergo viri erant leprofi juxta introitum latitant in agris , dicentes : Cùm egressi fuerint de ci-
portæ : qui dixerunt ad invicem : Quid hic esse vo vitáte , capiemus eos vivos , & tunc civitatem ingre-
lumus donec moriamur ?

di poterimus.
4. sive ingredi voluerimus civitatem , fame mo 13. Respondit autem unus servorum ejus : Tol-
riemúr : live manserimus hîc, moriendum nobis est : lamus quinque equos , qui remanserunt in urbe ( quia
venite ergo, & transfugiamus ad castra Syriæ : fi pe: ipli tantùm sunt in universa multitudine Israël , alii
percerint nobis, vivemus : fi autem occidere volue- enim consumpti sunt ) & mittentes, explorare poteri-
rint, nihilominus moriemur.

5. Surrexerunt ergo vesperi, ut venirent ad cal 14. Adduxerunt ergo duos equos, mifitque rex
tra Syriæ. Cùmque veniffent ad principium caftrorum in caftra Syrorum, dicens: Ite, & videte,
Syriæ , nullum ibidem repererunt.

15. Qui abierunt poft eos usque ad Jordanem :
6. Siquidem Dominus fonitum audiri fecerat in ecce autem omnis via plena erat vestibus & vanis,
caftris Syriæ, curruum , & equorum , & exercitus quæ projecerant Syri cùm turbarentur : revertique nun-
plurimi : dixeruntque ad invicem : Ecce mercede con cii indicaverunt regi.
duxit adversùm nos rex Israël reges Hethæorum & 16. Et egressus populus diripuit castra Syriæ : fac-
Ægyptiorum , & venerunt fuper nos.

tusque est modius similæ statere uno , '& duo modii
7. Surrexerunt ergo, & fugerunt in tenebris , & hordei statere uno, juxta verbum Domini.
dereliquerunt tentoria sua , & equos & asinos, in 17. Porro rex ducem illum, in cujus manu in-
castris , fugeruntque , animas tantùm suas salvare cu cumbebat , constituit ad portam : quem conculcavit
pientes.

turba in introitu portæ , & mortuus est, juxta quod
8. Igitur cùm venissent leprofi illi ad principium locutus fuerat vir Dei , quando descenderat rex ad
castrorum , ingressi sunt unum tabernaculum , & co-
mederunt & biberunt : tuleruntque inde argentum, 18. Factumque est secundùm sermonem viri Dei,
& aurum, & vestes, & abierunt , & absconderunt: quem dixerat regi, quando ait : Duo modii hordei sta-
& rursum reverfi funt ad aliud tabernaculum , & in tere uno erunt , & modius fimilæ statere uno , hoc eo-
de fimiliter auferentes abfconderunt.

dem tempore cras in porta Samariæ :
9. Dixeruntque ad invicem : Non rectè facimus :

19. quando responderat dux ille viro Dei, & di-
hæc enim dies boni nuncii est. Si tacuerimus, & no xerat : Etiamsi Dominus fecerit cataractas in cælo,
laerimus nunciare usque manè, sceleris arguemur: ve nunquid poterit fieri quod loqueris ? Et dixit ei : Vi-
nite, camus, & nunciemus in aula regis.

debis oculis tuis, & inde non comedes.
10. Cumque venissent ad portam civitatis , nar 20. Evenit ergo ei ficut prædictum fuerat, & con-
raverunt eis , dicentes : Ivimus ad caftra Syriæ , culcavit eum populus in porta , & mortuus est.
nullum ibidein reperimus hominem , nifi equos

& ası

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
9.1. Similiter in Græco, paucis immutatis , ita scilicet : nuncius non credidiffet, dicens : Si pluerit Dominus de ce
Ως και ώρα αυτή και αύeιον μέτρον Cεμιδάλεως cίκλ8 , και dia cælo abundantiam frumenti, nec fic quidem id posset effi.«
psiege xester Cixas , tois aurais Eupapeias. Sicut hora ci : dixit ad eum Elifæus: Quia non credidisti , oculis tuis
hac, cras menfura fimilaginis foclo, e dua mensura hor videbis , & non manducabis. 6. Et factus est subitò in v
deorum ficlo, in portis Samaria.

caftris Syriæ velut quadrigarum fonus , & vox multa «
**.2.....17. Ita pergit Ambr. loco sup.cit. & totum pe equirum , (edit. cum uno vel altero Mr. & vox multitudi- «
ne caput suo more decurrit:ř. 2. « Et cùm missus à

rege nis, alii verò Mss. non multi, voces multæ quantum ) ss

CI,

eum,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
» & vox magnæ virtutis, atque ingens belli tumultus : & & argenti quantum potuerunt, diripuerunt. 9. Et cùm co
» arbitrati sunt Syri quòd rex Israël in societatem advocas- soli prædæ incumberent, disposuerunt tamen nunciare re- «s
» ser prælii regem Ægypti, & regem Amorrhæorum : 7.8 gi fugisse Syros ; quia id honestum arbitrabantur, quam «
» fugerunt diluculo, relinquentes tabernacula fua..... 3. Érant repreilo indicio fovere fraudis rapinam. 16. Quo indicios
» autem leproli quatuor ad portam civitatis..... & dixerunt egressus est populus , & diripuit caftra Syriæ ; & com- «
» ad se invicem : Ecce nos hîc sedemus, & morimur. 4. Si meatus hoftium abundantiam fecit , annonä vilitatem red- cc
» ingredimur urbem , moriemur fame ; si manemus hic, didit secundum propheticum dictum, ut menfura simila- «c
» nullum subsidium vivendi supperic nobis : eamus in castra ginis ficlo, & duæ menfuræ hordei pari pretio confta- «
» Syriæ , aur compendium mortis erit , aut falutis reme rent. 17. In hac lætitia plebis, nuncius ille in quo requief-
» dium. 5. Perrexerunt itaque , & intraverunt in caftra :

cebat rex

contritus inter exeuntium festinacionem &cs » & ecce omnia nuda hostium. 8. Ingressi tabernacula , pri remeantium exsultationem , conculcatus à plebe, mortuus « » mùm repertis alimentis fugaverunt famem , deinde auri

est. »

3.

[ocr errors]

19

21.8.

28.

CA P. UT V II I.
VULGATA

NOVA.
Sup. 4. 35.

Lifeus autem locutus eft ad mulierem, cujus 14. Qui cùm receffiffet ab Eliseo, venit ad dominum

vivere fecerat filium , dicens : Surge vade suum. Qui ait ei : Quid dixit tibi Eliseus ? At ille resa
tu & domus tua , & peregrinare ubicunque repereris: pondit : Dixit mihi : Recipies sanitatem.
vocavit enim Dominus famem , & veniet fuper ter IS. Cùmque venisset dies altera , tulit stragulum ,
ram feptem annis.

& infudit aquam , & expandit fuper faciem ejus :
2. Quæ furrexit, & fecit juxta verbum hominis quo mortuo , regnavit Hazael pro eo.
Dei : & vadens cum domo sua , peregrinata est in ter 16. Anno quinto Joram filii Achab regis Israël,
ra Philisthiim diebus multis.

& Josaphat regis Juda, regnavit Joram filius Jofa-
3. Cùmque finiti essent anni septem , reversa est phat rex Juda.
mulier de terra Philifthiim : & egressa est ut interpel 17. Triginta duorum annorum erat cùm regna- 2. Pat,
laret regem pro domo sua , & pro agris suis. re ccepiffet , & otto annis regnavit in Jerusalem. 21.5.

4. Rex autem loquebatur cum Giezi puero viri 18. Ambulavitque in viis regum Israël , ficut am-
Dei, dicens : Narra mihi omnia magnalia quæ fecit bulaverat domus Achab : filia enim Achab erat uxor
Eliseus,

ejus : & fecit quod malum est in conspectu Domini,
5. Cùmque ille narraret regi quo modo mortuum 19. Noluit autem Dominus disperdere Judam ,
suscitaffet , apparuit mulier, cujus vivificaverat filium, propter David servum suum , sicut promiserat ei, ut 2. Regi
clamans ad regem pro domo fua, & pro agris suis. daret illi lucernam , & filiis ejus cunctis diebus.

7.16.
Dixitque Giezi : Domine mi rex , hæc est mulier, & 20. In diebus ejus recessit Edom, ne eflèt sub Ju- Gen. 27.
hic eft filius ejus, quem suscitavit Eliseus.

da , & conftituit sibi regem.

40.

2. Par.
6. Et interrogavit rex mulierem : quæ narravit ei. 21. Venitque Joram Seira , & omnes currus cum
Deditque ei rex eunuchum unum , dicens : Restitue co : & surrexit nocte, percussitque Idumæos, qui
ei omnia quæ sua sunt, & universos reditus agrorum, eum circumdederant, & principes curruum , populus
à die qua reliquit terram usque ad præsens.

autem fugit in tabernacula fua.
7. Venit quoque Eliseus Damascum , & Benadad 22. Recessit ergo Edom ne effet fub Juda , ufque
rex Syriæ ægrotabat : nunciaveruntque ei, dicentes : ad diem hanc. Tune recessit & Lobna in tempore
Venit vir Dei huc.

illo.
8. Et ait rex ad Hazael : Tolle tecum munera , 23. Reliqua autem fermonum Joram , & univer-
& vade in occursum viri Dei, & consule Dominum fa quæ fecit, nonne hæc fcripta sunt in libro ver-
per eum, dicens: Si evadere potero de infirmitate mea borum dierum regum Juda ?
hac?

24. Et dormivit Jorain cum patribus suis , sepul-
9. Ivit igitur Hazael in occursum ejus , habens tusque est cum eis in civitate David , & regnavit
secum munera , & omnia bona Damasci , onera qua- Ochozias filius ejus pro eo.
draginta camelorum. Cùmque ftetiffet coram eo , ait: 25. Anno duodecimo Joram filii Achab regis If- 2. Pari
Filius tuus Benadad rex Syriæ misit me ad te, dicens: raël, regnavit Ochozias filius Joram regis Judæ.
Si fanari potero de infirmitate mea hac?

26. Viginti duorum annorum erat Ochozias cùm
10. Dixitque ei Eliseus : Vade, dic ei : Sanabe regnare cæpisset , & uno anno regnavit in Jerusa-
ris : porro ostendit mihi Dominus quia morte morie lem : nomen matris ejus Athalia filia Amri regis If- Ibid. ai
tur.

račl.
11. Stetitque cum eo, & conturbatus est usque 27. Et ambulavit in viis domus Achab : & fecis
ad su fusionem vultûs : flevitque vir Dei.

quod malum eft coram Domino , ficut domus Achab :
12. Cui Hazael ait : 12..... Vide Not.

gener enim domus Achab fuit. Quare dominus ineus flet?

28. Abiit quoque cum Joram filio Achab, ad Inf. 13. 7.

At ille dixit : Quia scio quæ facturus sis filiis Israël' præliandum contra Hazael regem Syriæ in Ramoth
mala, Civitates eorum munitas igne fuccendes, & Galaad, & vulneraverunt Syri Joram :
juvenes eorum interficies gladio, & parvulos eorum 29. qui reverfus eft , ut curaretur, in Jezrahel : quia
clides , & prægnantes divides.

vulneraverant eum Syri in Ramoth, præliantem con-
13. Dixitque Hazael : Quid enim sum fervus tuus

tra Hazael regem Syriæ. Porro Ochozias filius Jo-
canis , ut faciam rem istam magnam ? Et ait Eliseus : ram rex Juda , descendit invisere Joram filium Achab
Oftendit mihi Dominus te regem Syriæ fore. in Jezrahel , quia ægrotabat ibi.

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*.12. Huc redit quod ait Vict. Vit. I. 1. de persec. óx upcóleana auta Eamoseneis & oupio og The's exXxxtys du-
Afr. 4. b. Dixit inimicus incendere fines meos , interficere των ά ρομφαία αποκτενείς, και τα νήπια αντων ένσείσεις , άς,
infantes meos , & parvulos meos elifurum ad terram. Gr. Ta

22. 1.

[ocr errors]

C Α Ρ U Τ Ι Χ.

N O V A.

[ocr errors]

ô princeps.

per Ifraël.

[ocr errors]

VULGATA
Liseus autem prophetes vocavit unum de fi bis ? At ille dixit : Ad te,

liis prophetarum , & ait illi : Accinge lum -6. Et surrexit & ingreffus eft cubiculum : at ille fudic
bos tuos , & tolle lenticulam olei hanc in manų tụa, oleum super caput ejus , & ait : Hæc dicit Dominus
& vade in Ramoth Galaad.

Deus" Ifraël : Unti te regem super populuin Domini
3. Reg. 2. Cùmque veneris illuc, videbis Jehy filium Jo-. Israël ,
19. 16. saphat filii Namsi : & ingressus suscitabis eum de me 7. & percuties domum Achab domini tui , & ul-

dio fratrum suoruin, & introduces in interius cubi- ciscar sanguinem servorum meorum prophetarum, &
culum.

fanguinem omnium fervorum Domini , de manu Je-
3. Tenensque lenticulam olei , fundes super caput zabel.
ejus, & dices : Hæc dicit Dominus : Unxi te regem 8. Perdamque omnem domum Achab : & interfi 3. Reg. 21.251
fuper Ifraël. Aperiesque oftium , & fugies, & non cíam de Achab mingentem ad parietem, & claufum
ibi fubfiftes,

& noviffimum in Ifraël..
4. Abiit ergo adolefcens puer prophetæ in Ra 9. Et dabo domum Achab, ficut domum Jero- 3. Reg. 15.29.
moth Galaad,

boam filii Nabath , & ficut domum Baafa tilii Ahia. 3. Reg. 16. 3.
5. & ingressus est illuc : ecce autem principes 10. Jezabel quoque comedent canes in agro Je-
exercitus sedebant, & ait : Verbum mihi ad te, ô zrahel , nec erit qui fepeliat eain. Aperuitque oftium ,
princeps. Dixitque Jehu : Ad quem ex omnibus no & fugit.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
n. Jehu autem egressus est ad servos domi I F..... quid venit ad te iste vefanus ..... Hieron, in Ole.ga
ni fui : qui dixerunt ei : Rectène sunt omnia ?

P. 1294.1. 3.6
quid venit insanus iste ad te ? Qui ait eis : Nof-
tis hominem , & quid locutus fit.

VULGATA NOVA.
12. At illi responderunt : Falfum eft, fed ma. Jehu ? At ille respondit : Quæ pax? adhuc fornicatio-
gis narra nobis. Qui ait eis : Hæc & hæc locutus eft mi nes Jezabel matris tur, & veneficia ejus multa vigent.
bi, & ait : Hæc dicit Dominus : Unxi te regem su 23. Convertit autem Joram manum fuam , & fu-

giens ait ad Ochoziam : Infidiæ Ochozia.
13. Feftinaverunt itaque , & unusquisque tollens 24. Porro Jehu tetendit arcum manu , & percufa
pallium suum pofuerunt fub pedibus ejus , in fimilitu- sit Joram inter fcapulas : & egreffa eft sagitta per
dinem tribunalis, & cecinerunt tubâ , atque dixerunt: cor ejus , ftatimque corruit in curru suo.
Regnavit Jehu.

25. Dixitque Jehu ad Badacer ducem:Tolle, pro-
14. Conjuravit ergo Jehu filius Josaphat filii Namsi jice eum in agro Naboth Jezrahelitæ : memini enim
Sup. 8. contra Joram : porro Joram obsederat Ramoth Galaad, quando ego & tu sedentes in curru sequebamur Achab
28, iple & omnis Israël , contra Hazael regem Syriæ : patrem hujus , quòd Dominus onus hoc levaverit su-
15. & reversus fuerat ut curaretur in Jezrahel

per eum , dicens :
propter vulnera, quia percusserant eum Syri, præ 26. Si non pro sanguine Naboth , & pro fangui- 3. Reg, 21. 192
liantem contra Hazael regem Syriæ. Dixitque Jehu : ne-filiorum ejus, quem vidi heri , ait Dominus , red-
Si placet vobis , nemo egrediatur profugus de civi dam tibi in agro isto, dicit Dominus. Nunc ergo tol-
tate, ne vadat, & nunciet in Jezrahel.

le, & projice eum in agrum, juxta verbum Domini.
16. Et ascendit, & profectus est in Jezrahel : Jo 27. Ochozias autem rex Juda videns hoc, fugit
ram enim ægrotabat ibi, & Ochozias rex Juda def- per viain domus horti : persecutusque eft eum Jehu,
cenderat ad visitandum Joram.

& ait : Etiam hunc percutite in curru fuo : & per-
17. Igitur fpeculator qui stabat super turrim Je- cufserunt eum in ascensu Gaver, qui est juxta Jeblaam:
zrahel , vidit globum Jehu venientis, & ait : Vi- qui fugit in Mageddo, & mortuus est ibi.
deo ego globum. Dixitque Joram : Tolle currum , 28. Et impofuerunt euin fervi ejus super currum
& mitre in occursum eorum, & dicat vadens : Rec- suum, & tulerunt in Jerusalem : fepelieruntque eam in
tène sunt omnia ?

fepulcro cum patribus suis in civitate David.
18. Abiit ergo, qui ascenderat currum ,

in occur

29. Anno undecimo Joram filii Achab, regnavit
sum ejus, & ait : Hæc dicit rex : Pacatane sunt om Ochozias super Judam ,
nia ? Dixitque Jehu : Quid tibi & paci ? tranli, & 30. venitque Jehu in Jezrahel. Porro Jezabel in-
sequere me. Nunciavit quoque speculator , dicens : troitu ejus audito, depinxit oculos fuos ftibio, & or-
Venit nuncius ad eos, & non revertitur.

navit caput suum , & respexit per fenestram
19. Misit etiam currum equorum secundum : ve 31. ingredientem Jehu per portam, & ait : Nun- 3. Reg. 16.10,
nitque ad eos , & ait : Hæc dicit rex : Nunquid pax quid pax potest esse Zambri, qui interfecit dominum
est? Et ait Jehu : Quid tibi & paci ? transi, & seque- fuum?

32. Levavitque Jehu faciem fuam ad feneftram,
20. Nunciavit autem speculator, dicens : Venit us- & ait : Quæ est ista ? & inclinaverunt fe ad eum duo
que ad eos, & non revertitur : est autem inceflus

qua vel tres eunuchi.
fi inceflus Jehu filii Namsı, præceps enim graditur. 33. At ille dixit eis : Præcipitate eam deorsum :

21. Et ait Joram : Junge currum. Junxeruntque & præcipitaverunt eam, aspersusque est fanguine pa-
currum ejus, & egreflus est Joram rex Israël , & ries, & equorum ungulæ conculcaverunt eam.
Ochozias rex Juda, singuli in curribus suis, egreffi 34. Cùmque introgressus eflet , ut comederet , bi-
que funt in occursum Jehu, & invenerunt eum in agro beretque , ait : Ite , & videte maledi&am illam , &
Naboth Jezrahelitæ.

sepelite eam : quia filia regis eft.
22. Cumque vidisset Joram Jehu , dixit : Pax est 35. Cùmque issent ut sepelirent eam , non inye-,

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
W.11. In Gr. ti o to sicñater ó Ériano 105 ŠTOS após Csi

re me.

[ocr errors][merged small][merged small]
« ZurückWeiter »